VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A

 •   17/01/2017 09:43:39 PM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Học làm người

Học làm người

 •   16/01/2017 04:36:16 AM
 •   Đã xem: 543
 •   Phản hồi: 0
Yêu thương là luật của Thiên Chúa. Đức Kitô đã chạnh lòng thương hàng ngàn người đi theo mình nên Ngài hóa bánh ra nhiều cho họ được no nê (x. Mt 14:13-21 và 15:32-39). Ngài rất thực tế, không nói suông, cũng không nói bóng gió. Ngài đã bỏ đàn chiên 99 con để đi tìm chỉ 1 con chiên lạc (x. Mt 18:12-14). Đặc biệt là Bát Phúc trong Bài Giảng Trên Núi (x. Mt 5:3-12). Đó là những bài học làm người mà Ngài dạy chúng ta.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Thường niên năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Thường niên năm A

 •   10/01/2017 10:14:19 PM
 •   Đã xem: 680
 •   Phản hồi: 0
Ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rủa trong nước”.
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT  2 THƯỜNG NIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT  2 THƯỜNG NIÊN A

 •   10/01/2017 02:56:42 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Hiển Linh năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Hiển Linh năm A

 •   04/01/2017 08:56:09 PM
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0
"Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."
Vui Học Thánh Kinh lễ Hiển Linh

Vui Học Thánh Kinh lễ Hiển Linh

 •   01/01/2017 09:54:21 PM
 •   Đã xem: 603
 •   Phản hồi: 0
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Maria, Mẹ Thiên Chúa

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Maria, Mẹ Thiên Chúa

 •   30/12/2016 08:50:29 PM
 •   Đã xem: 555
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài có thiên tính và nhân tính: Hai bản tính ấy không thể tách biệt nhau trong Một ngôi vị duy nhất là Ngôi Lời. Vì thế, không thể nói Đức Maria chỉ là Mẹ của nhân tính Đức Giêsu mà thôi, vì như thế là tách lìa nhân tính của Đức Giêsu khỏi thiên tính của Ngài.
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI.

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI.

 •   27/12/2016 04:58:58 AM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0
Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

 •   25/12/2016 09:56:33 PM
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Bát Nhật có nghĩa là tám ngày...Tuần Bát Nhật Giáng sinh suy tư về mầu nhiệm nhập thể (Kitô học) của Chúa Kitô (và sẽ kết thúc trong ngày kính Đức Mẹ Maria, người đã đóng vai trò quan trọng trong mầu nhiệm Nhập Thể
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Giáng Sinh năm A.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Giáng Sinh năm A.

 •   21/12/2016 09:09:18 PM
 •   Đã xem: 625
 •   Phản hồi: 0
Hài nhi Giêsu chính là quà tặng quí giá nhất, chính là hiện thân sống động của một Thiên Chúa tình yêu. Tôi có hiểu được lòng Thiên Chúa khi ngỏ lời yêu thuơng với tôi không? Còn nhiều người chưa nghe được lời yêu thuơng của Chúa. Tôi có sẵn sàng làm sứ giả đem lời tình yêu của Chúa đến với họ không?
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH A.

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH A.

 •   19/12/2016 03:36:41 AM
 •   Đã xem: 585
 •   Phản hồi: 0
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A.

 •   14/12/2016 09:21:50 PM
 •   Đã xem: 659
 •   Phản hồi: 0
Thiếu nữ Maria đã tin vào Lời Thiên Chúa, để rồi chính trong lòng dạ cực sách của Mẹ, Thánh Thần Thiên Chúa đã đặt vào Đấng là Lời sự Sống. Thánh Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít, với sự sẵn sàng đón nhận Đấng Cứu Thế và Mẹ của Người, đã làm cho Con Thiên Chúa đi vào trần gian.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Mùa Vọng năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Mùa Vọng năm A

 •   08/12/2016 04:11:34 AM
 •   Đã xem: 638
 •   Phản hồi: 0
Gioan Tẩy giả là một công cụ của thời đại mới – thời đại được ngôn sứ Isaia tiên báo như một miền đất tìm lại được sự sống: Vùng hoang mạc khô cằn phủ đầy hoa, huy hoàng như núi Li Băng; những bàn tay mạnh mẽ, những đầu gối vững vàng; người mù thấy được, người câm nói được…
Vui học Kinh thánh Chúa nhật IV mùa vọng năm A

Vui học Kinh thánh Chúa nhật IV mùa vọng năm A

 •   08/12/2016 03:10:40 AM
 •   Đã xem: 692
 •   Phản hồi: 0
Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se.
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A.

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A.

 •   05/12/2016 03:45:17 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "...Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến..."
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng năm A

 •   30/11/2016 08:21:27 PM
 •   Đã xem: 718
 •   Phản hồi: 0
Gioan đã mô tả Đấng Cứu Thế là một vị đầy uy quyền, sẽ đến để làm phép Dìm trong lửa và Thần Khí, và cũng đến để phán xét và thanh lọc. Khi xuất hiện, Chúa Giêsu cho thấy uy quyền của Ngài thể hiện trong lửa yêu thuơng mãnh liệt để sẵn sàng khiêm tốn phục vụ, thuơng xót thứ tha, chữa lành và nâng đỡ…
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A.

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A.

 •   28/11/2016 03:12:45 AM
 •   Đã xem: 644
 •   Phản hồi: 0
Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng: "...Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm A

 •   24/11/2016 09:49:41 PM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Mùa Vọng là thời gian “chờ đợi” của niềm vui, chờ đợi sự hiện diện cụ thể của Thiên Chúa trong lịch sử đầy nhọc nhằn của đất nước Israel và của cả nhân loại. Đây cũng là thời gian học biết cách đọc những biến cố dưới ánh sáng của Lời Chúa để đừng bị bất ngờ khi Chúa đến mà không hề báo trước.
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A.

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A.

 •   20/11/2016 08:49:51 PM
 •   Đã xem: 771
 •   Phản hồi: 0
"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Các tin khác

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập93
 • Máy chủ tìm kiếm30
 • Khách viếng thăm63
 • Hôm nay14,500
 • Tháng hiện tại192,972
 • Tổng lượt truy cập18,631,611

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây