Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông  

 •   24/06/2019 04:05:47 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C này đòi hỏi người môn đệ của Chúa Giê-su phải trung thành tuyệt đối với sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho mình. Câu mở đầu của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay: “Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem”, đánh dấu móc điểm cho một cuộc hành trình dài trên đường lên Giê-ru-sa-lem (Lc 9: 51-19: 27).
Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Bữa ăn chung - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Bữa ăn chung - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   21/06/2019 11:19:31 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Bí tích Thánh Thể là một Hy Tế và là một bữa ăn. Trong chuỗi ba năm về chủ đề gia đình của Hội Thánh Việt Nam, chúng ta đang sống “Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn” : Ước gì các gia đình, nhất là các gia đình gặp khó khăn biết tái lập lại việc đi lễ Chúa nhật chung với nhau để dự “Bữa ăn của Chúa”; và về gia đình, có những bữa ăn chung với nhau, không hằng ngày được, thì chí ít, hằng tuần.
Suy niệm Lễ Mình Máu thánh Chúa. Hồng ân Thánh thể - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm Lễ Mình Máu thánh Chúa. Hồng ân Thánh thể - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   18/06/2019 09:39:20 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Trên cõi đời này, không gì quý bằng sự sống. Được sống vui, sống khỏe là mơ ước, là khát vọng mãnh liệt và thâm sâu nhất của con người. Vì thế, khi mắc những chứng bệnh nguy hiểm đe dọa mạng sống, người ta tìm cách chạy chữa với bất cứ giá nào, miễn là được khỏi bệnh và được sống.
Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô - Năm C (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   17/06/2019 11:04:27 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay là "Lễ Mừng Thiên Chúa"! Từ đó xem ra kỳ lạ, nhưng được tuyển chọn để nói lên mầu nhiệm "Mình và Máu Đức Kitô", là dấu chi vĩ đại, là bí tích thiêng thánh của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì thế để gợi lên cho ta thấy bí tích Thánh Thể quan trọng này, Giáo hội đã chọn, để năm nay chúng ta đọc lại một phép lạ liên hệ đến "vật chất": đó là phép lạ hóa bánh ra nhiều...Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
untitled

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   16/06/2019 08:03:58 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô hôm nay là “bánh”, tượng trưng lương thực cần thiết để nuôi sống con người. Đó là bánh cùng với rượu mà ông Men-ki-xê-đê mầu nhiệm, vừa là vua và vừa là tư tế thành Sa-lem, dâng tiến để chúc phúc cho tổ phụ Áp-ra-ham và chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao.
Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi: Tại sao không là một mà phải là ba? - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi: Tại sao không là một mà phải là ba? - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   15/06/2019 04:18:39 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Bởi lẽ Thiên Chúa là Ba vì Ngài là một gia đình. Hãy chỉ cho chúng tôi, các linh mục, hiểu rõ hơn mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi ngay trong gia đình của anh chị. Đó là lời xin lời mời và là một thách thức các anh chị đó. Giờ thì chúng ta hãy tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi qua Kinh Tin Kính.
Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi. Gia đình ki-tô hữu hiệp thông nên một - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi. Gia đình ki-tô hữu hiệp thông nên một - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   12/06/2019 09:57:03 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Khi tìm hiểu đạo, nhiều người tự hỏi: Tại sao chỉ có một Chúa mà lại có ba ngôi? Ngôi là gì? Tại sao có ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà chỉ là một Thiên Chúa duy nhất… và có hình ảnh nào giúp hiểu thêm về ba ngôi Thiên Chúa không? Trước hết, ngôi là gì? Ta có thể hiểu cách đơn giản rằng từ “ngôi” đồng nghĩa với từ vị hay đấng, “ba ngôi” đồng nghĩa với ba vị hay ba đấng.
Các bài suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   11/06/2019 04:56:50 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Chính giữa lòng cuộc sống hàng ngày và trong mối tương giao với người khác, chúng ta sẽ dần dần bắt chước tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ học cách yêu thương dưới ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Hãy cầu xin Chúa mạc khải cho chúng ta có lòng ước muốn tình yêu đó. Như vậy sự hiểu biết Thiên Chúa sẽ làm tâm hồn ta luôn tràn ngập bình an và hân hoan vui sướng.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   10/06/2019 03:54:46 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Mặc khải “Một Chúa Ba Ngôi” không thuộc về Cựu Ước. Cựu Ước quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ sự tinh tuyền Một Chúa vốn không ngừng bị đe dọa bởi ảnh hưởng của các tôn giáo đa thần chung quanh. Tuy vậy, Cựu Ước để cho thoáng thấy vài linh cảm về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, nhất là trong các sách Cựu Ước muộn thời...
Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Ý nghĩa mỗi ơn trong 7 ơn Chúa Thánh Thần - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Ý nghĩa mỗi ơn trong 7 ơn Chúa Thánh Thần - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   08/06/2019 09:52:53 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
“Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức – xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa.” (Nghi thức Thêm Sức, lúc đặt tay)Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa mỗi ơn trong 7 ơn Chúa Thánh Thần.
Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cuộc sáng tạo mới - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cuộc sáng tạo mới - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   05/06/2019 04:53:17 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Một khi đã được ban Thánh Thần, các Tông đồ bắt đầu đón nhận Sự Sống mới. Các ông như những xác chết được hồi sinh, được trở nên can trường mạnh mẽ, thoát ra khỏi căn phòng đóng kín như hầm mộ u tối chôn vùi các ông suốt mấy tuần qua, để ra đi khắp các nẻo đường, loan báo Tin mừng cứu độ.
Các bài suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   04/06/2019 10:15:43 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và không ngừng tác động để canh tân Giáo Hội tuỳ theo nhu cầu thời đại, chẳng hạn như Augustinô, Đôminicô, Phanxicô, Ignatio, Têrêsa... nhờ các ngài Giáo Hội vượt qua được những giờ phút khủng hoảng và đen tối nhất. Và gần đây hơn, Công đồng Vatican II cũng được coi là một lễ Hiện Xuống mới vì Công đồng này mà Giáo Hội có dịp nhìn lại mình để lau sạch những tì vết...
CN CTTHX2

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   02/06/2019 09:40:19 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Sau triều đại của Chúa Cha trên dân Thiên Chúa mà Mùa Vọng nhắc nhớ, sau sự việc Chúa Con đến trần gian mà chúng ta tưởng niệm từ Mầu Nhiệm Nhập Thể đến lễ Thăng Thiên, Phụng Vụ hôm nay cử hành Chúa Thánh Thần, Đấng tỏ mình ra vào lễ Ngũ Tuần, chính Ngài làm cho Giáo Hội được tăng trưởng và Ơn Cứu Độ được sinh hoa kết trái.
Suy niệm Lễ Thăng Thiên. Vì sao Chúa Con về trời: xét phía con người, xét từ Thiên Chúa - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm Lễ Thăng Thiên. Vì sao Chúa Con về trời: xét phía con người, xét từ Thiên Chúa - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   31/05/2019 08:52:11 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thầy ra đi, là để chứng tỏ tin tưởng vào đồ đệ. Người ta kể rằng khi Đức Giêsu hoàn tất sứ mạng ở trần gian, Người về trời. Thiên thần Gabriel đi đón từ xa, và phỏng vấn :-Thưa Ngài, công trình Ngài được tiếp tục thế nào ở trần gian ?-Ta có 12 tông đồ, một nhóm môn đệ và vài ba phụ nữ. Ta đã trao cho họ sứ mạng rao giảng Tin Mừng tới mút cùng trái đất.
CN thang thien

Suy niệm Lễ Thăng Thiên. Chúa Giê-su về trời dọn chỗ cho chúng ta - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   30/05/2019 07:37:46 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa Giê-su,Chúa đã chấp nhận chịu khổ nạn, chịu chết ô nhục rồi sống lại và lên trời vinh hiển là để khai lối mở đường cho chúng con vào Vương quốc vô biên. Xin giúp chúng con vững bước theo con đường Chúa đã vạch để tiến về quê trời là con đường bác ái yêu thương, để mai đây chúng con được chung hưởng vinh quang hạnh phúc muôn đời với Chúa.
CAscensionVs

Các bài suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   29/05/2019 12:59:49 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay cũng như bao lần khác, chúng ta cùng nhau mừng lễ Chúa Giêsu lên trời và cũng đã nghe nhiều lần lời mời gọi của Chúa Giêsu “phải rao giảng cho muôn dân… chính anh em là chứng nhân”, nhưng chúng ta có đáp lại lời mời gọi đó với niềm tin tưởng và hân hoan không? Hay chúng ta nghĩ đó là công việc của các linh mục, của tu sĩ nam nữ.
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN Lễ Thăng Thiên (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN Lễ Thăng Thiên (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   26/05/2019 10:08:54 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Lễ Thăng Thiên tưởng niệm hai biến cố đồng một lúc: cuộc Thăng Thiên hữu hình của Chúa Ki-tô có các Tông Đồ là những chứng nhân và cuộc Thăng Thiên vô hình của Chúa Giê-su không có bất kỳ một nhân chứng nào.
Suy niệm CN 6C PS. Yêu mến và giữ Luật là một - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm CN 6C PS. Yêu mến và giữ Luật là một - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   24/05/2019 09:49:02 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Còn Chúa Giêsu thì nói và dạy rõ ràng: "Nếu ai yêu mến Thầy thì phải giữ lời của Thầy" (Ga 14,23). “Lời” tức là luật, là giới răn. Lời dạy nghe ra không êm tai mấy, bởi vì tình yêu gợi cho ta cảm giác êm đềm, dịu ngọt, tình yêu làm cho đời ta vui tươi thoải mái ; trong khi đó giới răn, luật lệ lại gây cho ta một cảm giác gò bó, trói buộc và mất tự do.
6 PS

Suy niệm CN VI PS C. Đền thờ cao quý nhất - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   21/05/2019 11:33:45 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Chúng ta sẽ biết đó là nơi nào, khi lắng nghe lời dạy của Chúa Giê-su sau đây:"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14, 23). Ngoài ra, thánh Phao-lô cũng nói: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?”(1Cr 6,19).Thế thì tâm hồn người tín hữu yêu mến và tuân giữ lời Chúa Giê-su là nơi linh thiêng vì có Chúa hiện ra, có Chúa ngự trị.

Các tin khác

dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập67
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm61
 • Hôm nay18,651
 • Tháng hiện tại552,458
 • Tổng lượt truy cập5,093,900

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây