Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III TN A. Chúa Nhật Lời Chúa - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III TN A. Chúa Nhật Lời Chúa - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   19/01/2020 09:36:58 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày lễ kính thánh Giê-rô-ni-mô vừa qua (30/09/2019), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ban Tông Sắc Aperuit Illis (“Ngài đã mở trí cho họ”) để thiết lập Chúa Nhật III Thường Niên là Chúa Nhật Lời Chúa. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Đức Cha Vinh Sơn chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh ấn định Chúa Nhật III Thường Niên dành riêng để cử hành, để suy tư và để công bố Lời Chúa.
CHÚA NHẬT TN 2A. Phục hồi sự đổ vỡ - JB. Lê Ngọc Dũng

CHÚA NHẬT TN 2A. Phục hồi sự đổ vỡ - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   18/01/2020 07:35:33 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu: ”Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá tội trần gian”. Nhưng đâu là ý nghĩa của chữ “tội”? Có lẽ không có tôn giáo nào, như Phật giáo, Khổng giáo... lại nói nhiều về tội như Kitô giáo. Mới sinh ra liền lo liệu để được Rửa tội. Khi bắt đầu có trí khôn thì phải học Giáo lý để có thể xưng tội; và suốt cuộc đời phải thường xuyên xưng tội.
CN2A

Suy niệm Chúa nhật 2 TN A. Chiên Thiên Chúa - Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 •   15/01/2020 03:27:34 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay, tội lỗi của chúng ta cũng như của nhân loại còn đang chất ngất. Thế nên, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục sứ mạng làm con Chiên, hiến tế chính mình để xoá tội trần gian. Ngài đã dâng hiến thân mình trên thập giá trên đồi Can-vê năm xưa, đổ máu thánh mình ra rửa sạch tội lỗi muôn người.
Gioan gioi thieu duc gie su

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   14/01/2020 08:35:38 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay đều xoay quanh một chủ đề: Người Tôi Trung của Thiên Chúa có sứ mạng cứu độ muôn người. Sau cùng, Gioan Tẩy Giả là người tôi tớ tự xóa mình trước Đấng mà ông có sứ mạng chuẩn bị và làm chứng cho Ngài.
Gioan gioi thieu duc gie su

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A (Nhiều tác giả)

 •   14/01/2020 05:11:04 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Thánh Gioan đã chỉ cho dân Do Thái, con chiên bị sát tế chính là Đức Giê-su Ki-tô: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 29). Ngài là chiên vô tội đã bị hiến tế vì anh em, Ngài là Đấng mà Gioan Tẩy giả đã chỉ cho thấy khi xuất hiện, và dù có được làm phép rửa cho Chúa Giê-su thì Gioan cũng đã khẳng định: Ngài đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi.
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa: Khi Đấng vô tội chịu rửa tội - Lm JB. Lê Ngọc Dũng

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa: Khi Đấng vô tội chịu rửa tội - Lm JB. Lê Ngọc Dũng

 •   11/01/2020 04:37:37 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu, Đấng vô tội đã bước xuống dòng sông, xếp hàng với đoàn tội nhân để chịu phép rửa tội thống hối. Điều này xem ra không hợp với lời dạy trong Kinh Thánh, khi khẳng định rằng: Đức Giêsu được sinh ra làm người như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi (x. Pl 2,6-7 và Dt 4,15).
Baptism of the Lord e1452192242541

Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   09/01/2020 09:52:02 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu là Đấng thánh thiện, Đấng cứu độ những tội nhân.Nhưng Ngài lại không tránh xa họ, tách biệt khỏi họ vì sợ lây ô uế.Ngài giao du với họ, ăn uống với họ, đến thăm nhà của họ…“Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13).Đó là ơn gọi, là mục đích của đời Ngài, cho đến chết.Ngài đã chết như một tử tội chịu đóng đinh giữa hai anh tử tội khác.
CHIU PHEP RUA

Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Con Chiên đền tội - Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 •   09/01/2020 09:44:54 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Đã sinh ra làm người, ai trong chúng ta cũng mang tội, tội riêng ta phạm cũng như tội tổ tông truyền và chiếu theo luật Thiên Chúa đã quy định, mỗi người chúng ta đều phải mang lấy án phạt đời sau.
Các bài Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A (Nhiều tác giả)

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A (Nhiều tác giả)

 •   07/01/2020 04:25:17 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Đoạn Tin Mừng vừa nghe cho chúng ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện như là vị cứu tinh của thời đại mới. Gioan lúc này đang làm phép rửa thống hối. Dân chúng đã từng thắc mắc về ông và tự hỏi: Ông có thể là vị cứu tinh của dân tộc, là Đấng Messia từng được mong đợi hay không?
Baptism of the Lord e1452192242541

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN I TN A: Chúa Giê-su chịu phép rửa. - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   06/01/2020 09:22:30 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Theo chu trình năm Phụng Vụ, Chúa Nhật I Thường Niên tưởng niệm sự kiện Đức Giê-su chịu phép rửa. Phép rửa nầy được liên kết với cuộc tấn phong diễn ra trong một cuộc Thần Hiển. Đó là lý do tại sao các Giáo Hội Đông Phương cử hành việc Chúa Giê-su chịu phép rửa như một trong ba cuộc Thần Hiển: lễ Hiễn Linh, lễ Đức Giê-su chịu phép rửa và lễ Chúa Giê-su Biến Hình.
Suy niệm Lễ Hiển Linh - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Suy niệm Lễ Hiển Linh - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   06/01/2020 09:14:16 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Lễ Hiển Linh là lễ Thiên Chúa giới thiệu Con Một của Ngài cho nhân loại.Như thánh Mác-xi-mô, viện phụ, nhận xét:“Người tỏ chính mình ra theo tầm mức lãnh hội của kẻ đón nhận…Người thích ứng với khả năng tiếp nhận của họ.”Khi muốn giới thiệu Con của Ngài cho các mục đồng,Những người ít học, đơn sơ, hẹn mọn, vất vả cả đêm để canh giữ đàn vật...
03012020 153710

Lễ Hiển Linh: QUÀ TẶNG CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI - Lm JB. Lê Ngọc Dũng

 •   04/01/2020 05:04:42 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Ba vị đạo sĩ đã sụp lạy Hài Nhi Giêsu dâng tiến cho Ngài: Vàng, nhũ hương và mộc dược. Để nhận ra sứ điệp Tin Mừng thiết nghĩ chúng ta nên tìm hiểu về ý nghĩa của ba lễ vật này.Giá trị của một quà tặng không tùy thuộc nhiều ở giá trị vật chất của nó, mà do địa vị của người cho quà và tâm tình của người đó muốn diễn tả qua món quà.
HienLinh19x

Suy niệm Lễ Hiển linh. Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời - Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 •   01/01/2020 10:14:06 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Theo ánh sáng của ngôi sao lạ, ba nhà chiêm tinh đã tìm đến cung điện của vua Hê-rô-đê để thờ lạy kính bái, vì nghĩ rằng nếu có vị vua mới sinh thì ắt vua đó phải sinh ra nơi cung vàng điện ngọc, nơi chốn cao sang. Nhưng thực ra không phải thế. Khi ba vị đến gặp vua Hê-rô-đê và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?
V 2016 CNLeHienLinh Mt2 1 12 17

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   01/01/2020 04:09:04 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta suy niệm về Giáo Hội, Bí Tích Hiệp Nhất toàn thể gia đình nhân loại chung quanh Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế của mình. Được soi lối chỉ đường từ một hiện tượng thiên nhiên: ánh sao lạ, đến Lời Chúa, các nhà chiêm tinh, tiên trưng Giáo Hội, đến thờ lạy Đấng Cứu Thế.
Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A (Nhiều tác giả)

 •   30/12/2019 09:54:35 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Trong bài Phúc Âm của lễ Hiển Linh có một từ đáng cho chúng ta suy niệm: thấy. Có mắt để phát hiện những điều bí ẩn, những con mắt hiển linh như các nhà đạo sĩ: "Họ thấy Con Trẻ và Mẹ Ngài và họ liền sấp mình thờ lạy Ngài".
Lễ Thánh Gia Thất: Gia đình thánh thiện - Lm JB. Lê Ngọc Dũng

Lễ Thánh Gia Thất: Gia đình thánh thiện - Lm JB. Lê Ngọc Dũng

 •   28/12/2019 05:12:41 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Gia đình mà chúng ta mừng lễ hôm nay là một gia đình Thánh. Chúng ta hãy thử suy nghĩ xem, vì sao gia đình này là một gia đình Thánh, gia đình của Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria, và Chúa Giêsu. Chắc là chúng ta sẽ nói, vì gia đình này có Chúa Giêsu, là Thiên Chúa chí Thánh; có Mẹ Maria, Mẹ Rất Thánh; có Thánh cả Giuse. Một gia đình như thế tất nhiên là Gia đình Thánh.
Gia Dinh Thanh Gia

Lễ Thánh Gia: Yêu Nhau Củ Ấu Cũng Tròn

 •   28/12/2019 04:53:16 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay ngày lễ Thánh Gia Thất, giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm gia đình thánh gia để học bài học yêu thương và cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Trong tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu Đức thánh cha Phanxico cũng nói: “Mọi gia đình cần phải chiêm ngắm Gia đình Thánh ở Nadarét...
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   25/12/2019 09:19:18 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Lễ Thánh Gia nhắc chúng ta nhớ lại những năm tháng thầm lặng trong thời thơ ấu và niên thiếu của Đức Giê-su, dưới mái ấm gia đình của thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a. Gia đình Na-da-rét là mẫu gương cho tất cả mọi gia đình. Trong ngày lễ Thánh Gia, Tin Mừng về Thời Thơ Ấu của Đức Giê-su theo thánh Mát-thêu tập trung vào thánh Giu-se là gia trưởng của gia đình Na-da-rét.
tranh dinh da LV056 gia dinh thanh gia 100x55 410

Các bài suy niệm Lễ Thánh Gia – Năm A (Nhiều tác giả)

 •   25/12/2019 05:16:04 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Đối với người gia trưởng của Thánh Gia, tuổi thơ ấu của Đức Kitô không trôi qua trong bầu khí thơ mộng mà các nhà nghệ sĩ đã phổ vào tác phẩm của họ. Nó bi thiết lắm. Giuse là người di cư, là người đi tìm một nhà ở, là người thợ lo lắng tìm ra nghề để nuôi sống gia đình. Giuse xuất hiện với chúng ta như một con người sau khi đã chấp nhận dấn thân vào một định mệnh do Thiên Chúa đề nghị, vẫn trung thành với lời cam kết dù gặp khó khăn thử thách.

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập40
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm39
 • Hôm nay15,006
 • Tháng hiện tại489,037
 • Tổng lượt truy cập9,984,745

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây