Lược sử Giáo Xứ Hòa Do

Thứ bảy - 28/08/2021 22:49  1367
Giaùo xöù Hoaø Do
Cam Phuùc Baéc Cam Ranh
ÑT : 058-3857-363
 
Ngaøy thaønh laäp :  1971 – Thaùnh Boån maïng : Thánh Giuse Thôï  /  Kính : 01 / 5
Soá Giaùo daân : 2.492 khaåu - 615 Hoä
 Giôø Leã :
Chieàu Thöù Baûy : 18 giôø00 ( cho ai khoâng tham döï ñöôïc ngaøy Chuùa Nhaät )
Chuùa Nhaät :    - Leã I  : 05 giôø 30
  - Leã 2 : 08giôø00
Ngaøy trong Tuaàn :
Leã Saùng   : 05giôø15
Leã Chieàu : 17giôø30

Linh mục Quản xứ : Gioan.B Trần Tấn Linh
Linh mục Phụ tá : Đamianô Trương Thanh Hùng

I / GIÁO XỨ : HOÀ DO

1 / Vị trí Địa lý : (Ranh giới Hành chánh )
            -Đông giáp Vịnh Cam Ranh
            - Tây giáp Núi Hàm Rồng – Giáo xứ Nghĩa Phú
            - Bắc giáp Đồng Bà Thìn – Giáo xứ Hoà Nghĩa

2/ Địa chỉ hành chánh :
  • 1043 Đại Lộ Hùng Vương – Cam Phúc Bắc  - Cam Ranh – Khánh Hoà
ĐT : 0583 – 857-365

II /  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO XỨ :

 Hình thành và phát triển
Hoà Do khởi đầu thành lập là một Giáo xứ khó nghèo, nhỏ bé nằm trên quốc lộ I tại cây số 9 (từ Ba Ngòi tính ra).
Hoà Do ban đầu chỉ có vài chục gia đình, trong đó có 3 gia đình công giáo.
Năm 1961: số gia đình công giáo tăng lên 10 gia đình.
Năm 1968: Linh mục Giuse Lê Quang Ngọc, chánh xứ Xuân Ninh được phép đến dâng thánh lễ tại chỗ, từ đó họ đạo Hoà Do được thành hình.
Ngày 15.05.1970: ngôi thánh đường đầu tiên được xây dựng.
Ngày 11.04.1971: Giáo xứ Hoà Do được thành lập, Linh mục G.B Trần Thúc Ðịnh làm chánh xứ tiên khởi.
Năm 1975: Linh mục Giuse Lê Văn Sỹ được bổ nhiệm thay thế Linh mục G.B Trần      Thúc Ðịnh làm chánh xứ Hoà Do.
Năm 1991: Ðức Giám Mục Giáo phận cho phép và giúp đỡ Giáo xứ Hoà Do xây cất ngôi thánh đường mới.
Ngày 01.05.1992: Linh mục Giuse Lê Văn Sỹ vì nhu cầu mục vụ phải lên đường nhận nhiệm sở mới là Giáo xứ Phú Nhơn. Dù vậy Ðức Giám Mục Giáo phận vẫn cử Linh mục Giuse Lê Văn Sỹ đảm nhiệm việc xây dựng nhà thờ Hoà Do cho đến ngày hoàn thành.
Ngày 25.11.1993: Khánh thành nhà thờ mới do Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà chủ sự.
Ngày 27.11.1993: Linh mục Tôma Trần Văn Hiệu về nhận chức vụ Quản xứ Hoà Do và đã xây dựng Nhà Xứ 2001- Khánh thành 2002 .
Tháng 8 / 2011 :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phương tu sửa nhà thờ và mừng 40 năm thành lập Giáo xứ  ( 1971 – 2011 ) .
-  Ngày 4 / 9 / 2011 :  Lm Gioan.B Trần Tấn Linh nhận chức vụ quản xứ  và tiếp tục phát triển ; đã tôn tạo Đài Đức Mẹ ,xây đài Chúa Phục sinh lưu giữ Di cốt tín hữu ,đài Thánh Martinô,đài Thánh gia và chỉnh trang công viên nhà thờ ….
Hiện nay giáo xứ có 5 Giáo Họ :
Hoà Bình – Fatima - Tử Ðạo -Nam Hoà Mỹ -Bắc Hoà Mỹ
Gồm   : 670 Hộ  = 2.743 khẩu

III / * Các linh mục phụ trách giáo xứ từ ngày thành lập đến nay:

Linh Mục Giuse Lê Quang Ngọc (1964 - 1970) phụ trách mục vụ. 
Linh Mục G.B Trần Thúc Ðịnh (1971 - 1975) quản xứ đầu tiên. 
Linh Mục Giuse Lê Văn Sỹ (1975 -1993) 
Linh Mục Tôma Trần Văn Hiệu ( 1993 - 3/2006) 
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phương ( 3 / 2006 – 04 / 9 / 2011 )

Lm Gioan.B Trần Tấn Linh ( 4 / 9 / 2011….. )
Linh mục Phụ tá Đamianô Trương Thanh Hùng ( 03 / 7 / 2013….)

IV / Các Đoàn Thể Trong Giáo Xứ :

-Hội Bà Mẹ Công Giáo +Hội Legio + Junior + Hội GiuseV / -Hoa quả giáo xứ:

Linh mục Phêrô Trần Văn Tâm. 
Thầy Gerônimô Nguyễn Tấn Phúc ( Dòng Phanxicô )
Nữ tu  Anna Nguyễn Thị  Thảo (MTG Qui Nhơn )
Nữ Tu Anna Bạch Yến ( Đức Mẹ Phù Hộ )
Nữ tu Anna Lê Thị Linh ( MTG Qui Nhơn )
Nữ tu Agata Bảo Vân (HD Khiết Tâm Đức Mẹ )
Nữ tu Anna Nguyễn Thị Kim Hà ( MTG Qui Nhơn )
Nữ tu Phạm Thị Cúc ( MTG Qui Nhơn )                                                                                 
Nữ tu Maria Hoàng Thị Trang  ( MTG Qui Nhơn )
Nữ tu Anna Nguyễn Thị Ái Vy ( MTG Qui Nhơn )
Nữ tu Maria Lê Thị Ánh Linh ( Dòng Thánh Phaolô )


VI / -Sinh hoạt giáo xứ :

* -Ban Giáo Lý :  18 Giáo Lý viên
* - Các lớp giáo lý : Từ Lớp Đồng Cỏ Non 1-----à Lớp Vào Đời 2
   - Sỉ số Học viên GLý  : 400
VII / Những cơ sở trong Giáo xứ :


-1 Trường Mầm Non Hoà Bình . Do các Srs Dòng MTG Qui Nhơn phụ trách .
 
VIII / Hướng Về Tương Lai :
         
- Giáo xứ cố gắng hiệp tâm xây dựng đời sống tâm linh và dựng xây nhà sinh hoạt đa năng ( các phòng lớp giáo lý…..) để chào mừng Kim Khánh của Giáo xứ vào năm 2021 .

 

Tác giả: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây