Các bài suy niệm CN III Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm CN III Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)  

 •   11/12/2019 10:11:26 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Trong cầu nguyện, người ta có thể trang trải ngay cả một cõi lòng đầy xao động với Thiên Chúa, một cõi lòng mà trong thực tiễn chẳng còn điểm tựa và cũng không biết nghị lực mình sẽ còn cầm cự được bao lâu. Bao lâu một tâm hồn còn là một tâm hồn cầu nguyện, bấy lâu tâm hồn ấy vẫn còn đức tin và sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng: "Hãy đi và nói với Gioan những gì các anh xem thấy... và phúc cho kẻ không đối đầu với Ta".
3 VONG A

Suy niệm CN III Mùa Vọng A. Sứ mạng của Chúa cứu thế - Lm. Inhaxiô Trần Ngà  

 •   11/12/2019 09:33:29 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Bấy giờ, ông Gioan tẩy giả “đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thầy có thật là Đấng cứu thế được Thiên Chúa sai đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III Mùa Vọng A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III Mùa Vọng A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   10/12/2019 03:47:28 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Hằng năm vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, Phụng Vụ Lời Chúa mời gọi người Ki tô hữu hãy vui lên vì đại lễ Giáng Sinh sắp đến gần rồi. Tin Mừng thuật lại việc Gioan Tẩy Giả trong cảnh tù ngục đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giê-su có phải Ngài là Đấng Mê-si-a hay không. Chúa Giê-su đáp lại bằng cách nhấn mạnh rằng Tin Mừng được loan báo cho những người nghèo hèn và bất hạnh...
slchangngay 702x336 1

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa Vọng A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   08/12/2019 09:50:07 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa, ước chi ngọn lửa tình yêu, lòng trung thành và biết ơn đối với Đấng Cứu Độ cũng cháy lên trong lòng chúng con. Lời Chúa phán: ‘Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta’.
Suy niệm CN II MV A: Làm việc lành cho xứng với lòng thống hối - Lm. JB Lê Ngọc Dũng

Suy niệm CN II MV A: Làm việc lành cho xứng với lòng thống hối - Lm. JB Lê Ngọc Dũng

 •   07/12/2019 04:22:11 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Chính Thần Khí của Thiên Chúa đã khiến lời rao giảng của Gioan đã thật trong sáng, rõ ràng, mãnh liệt: Ngài nói: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với lòng thống hối” (Mt, 3,8).
Vong2A

Suy niệm CN II Mùa Vọng A. Không sám hối sẽ bị hủy diệt - Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 •   04/12/2019 03:13:37 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giê-su không hề dạy người ta sống buông thả, chờ đến giờ chết đến mới nài xin tha tội; trái lại, Ngài đòi buộc mọi người phải sám hối, hoán cải ngay từ hôm nay. Ngài đã nhiều lần, nhiều cách cảnh báo rằng bất cứ ai không sám hối, không cải thiện cuộc đời thì sẽ bị huỷ diệt.
Các bài suy niệm CN II Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm CN II Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)

 •   03/12/2019 10:08:55 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Theo bài Tin Mừng, sống tinh thần Mùa Vọng là sống tinh thần SÁM HỐI theo lời mời gọi của ông Gioan Tẩy Giả: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần… Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi… Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”. Dọn đường là tuyên xưng Đức Tin và Đức Cậy vào Tình yêu Nhập Thể của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, là sống Đức Ái một cách cụ thể và thiết thực theo gương Người, để đem lại niềm tin và hy vọng cho những người chung quanh.
5 phut LC

5 Phút Lời Chúa Tháng 12/2019 (Từ ngày 1-14)

 •   02/12/2019 09:41:04 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Ngay từ thời Tin Mừng mới được loan báo trên quê hương Việt Nam, các tín hữu Ki-tô thường được anh em lương dân gọi là “những người theo đạo yêu thương”. Trước khi về trời, Chúa Giê-su ra lệnh truyền cho các môn đệ phải “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Điều đó có nghĩa là Tin Mừng mà người môn đệ phải loan báo đó chính là luật yêu thương.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   02/12/2019 09:15:31 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa ngày lễ hôm nay nêu bật tấm lòng nhân ái và yêu thương của Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ nhân loại, khởi đi từ lời loan báo cứu độ ngay khi hai ông bà nguyên tổ vị phạm lệnh truyền của Người khiến tội lỗi tràn vào công trình sáng tạo của Người như một vết dầu loang (Bài Đọc I) cho đến khi Con của Người nhập thể trong cung lòng trinh khiết vẹn toàn của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a (Tin Mừng).
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II Mùa Vọng A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II Mùa Vọng A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   02/12/2019 09:06:21 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật này nêu bật hai viễn cảnh thời Mê-si-a: viễn cảnh xa là sấm ngôn của I-sai-a vào thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên, và viễn cảnh gần là lời loan báo của thánh Gioan Tẩy Giả vào thời Đức Giê-su. Hai viễn cảnh này sẽ được thực hiện ở nơi Chúa Ki-tô và bởi Chúa Ki-tô, như thánh Phao-lô giúp chúng ta hiểu điều này.
slchangngay 702x336 1

Suy niệm hằng ngày tuần I Mùa Vọng A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   01/12/2019 09:31:43 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Thị kiến được trình bày hôm nay trong phụng vụ thực sự vĩ đại: từ khắp nơi người người như dòng sông kéo nhau lên núi đền thờ Chúa vì muốn học biết thánh ý Ngài và sống theo đường Ngài chỉ dẫn. Như những con lạch nước hằng sống lời Chúa phán làm phong phú mọi người.
Suy niệm CN I MV A: Sống phẩm giá cao cả của con người - Lm. JB Lê Ngọc Dũng

Suy niệm CN I MV A: Sống phẩm giá cao cả của con người - Lm. JB Lê Ngọc Dũng

 •   30/11/2019 05:07:46 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Nhờ Đức Giêsu dìu dắt, con người phải sống vượt trên những sinh hoạt bình thường của trần thế. Phải sống với chính đời sống thánh thiện của Thiên Chúa ban cho; sống xây dựng Nước Trời; không chỉ ăn uống cưới vợ lấy chồng cho đến khi chết, mà có khi đến bất ngờ. Cần phải lồng vào đời sống bình thường ấy sự cao cả của tình yêu thương, đối nghịch lại một xã hội ích kỷ, tham lam. Sứ điệp trọng tâm của Đức Kitô vẫn là kêu gọi chúng ta xây dựng Nước Trời bằng chính sự phục vụ, yêu thương.
Suy Niệm Thánh Vịnh 121 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 121 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   29/11/2019 03:31:05 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Đây là thánh vịnh ‘hành hương’, theo nhịp bước tiến, những từ ‘chìa khoá’ được lập đi lập lại.Khách hành hương, sau khi vượt một đoạn đường dài, giờ đây đã đến Giêrusalem, một người trong bọn họ diễn tả niềm vui và sự thán phục. Thành đẹp tuyệt vời!
CN 01 Vong A

Suy niệm CN I Mùa Vọng A. Cảnh giác trước các nguy cơ - Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 •   28/11/2019 11:44:27 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giê-su dạy chúng ta phải thường xuyên cảnh giác, Ngài nói: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình” (Mt 24, 42-43).
Các bài suy niệm CN I Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm CN I Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)

 •   27/11/2019 12:12:44 PM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0
Các bài đọc Thánh lễ trong Mùa Vọng làm chúng ta nhớ đến sự mong chờ Đấng Cứu Thế đến của Dân Do Thái, Đấng mà ngôn sứ đã loan báo: “Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Ðức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Ðức Chúa..."
V 2017 CN1MV Awake Mt24 37 44 3

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN I Mùa Vọng A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   25/11/2019 09:31:32 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Hằng năm, Phụng Vụ Lời Chúa khai mở viễn cảnh về thời tận thế và Triều Đại Thiên Chúa. Như vậy, ngay từ đầu, ý nghĩa được ban cho suốt lộ trình mà Giáo Hội dẫn chúng ta đi, kể từ việc chuẩn bị Lễ Giáng Sinh cho đến lễ Chúa Ki-tô Vua: một cuộc hành trình về Nước Thiên Chúa, về thế giới không tội lỗi, được các ngôn sứ loan báo và được Chúa Ki-tô hứa vào ngày Quang Lâm của Ngài.
Suy niệm CN XXXIV TN C. Lễ Chúa Ki-tô Vua. Lòng tốt khơi dậy lòng tốt - JB Lê Ngọc Dũng

Suy niệm CN XXXIV TN C. Lễ Chúa Ki-tô Vua. Lòng tốt khơi dậy lòng tốt - JB Lê Ngọc Dũng

 •   24/11/2019 09:53:37 AM
 •   Đã xem: 412
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu quả thật là một vị vua, nhưng là một vị vua kỳ lạ hơn tất cả các vị vua. Ngài đến khộng phải để xâm chiếm nhưng để hoán cải, không phải để thống trị nhưng để giải thoát, không phải để cai trị nhưng để phục vụ. Ngài chết như một tên tử tội, nhưng Ngài được đăng quang trên chính Thánh giá. Ngài đã đáp trả cho sự xấu nhất bằng chính lòng tốt nhất. Tại sao Ngài lại không đánh trả kẻ bách hại Ngài?
slchangngay 702x336 1

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIV TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   24/11/2019 09:39:45 AM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Sự mẫn cảm của Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay gợi lên trong ta lòng kính phục và niềm khích lệ lớn.
Thật vậy bà goá nghèo đã không kiêu hãnh về của dâng cúng của mình, chỉ muốn ẩn mình đi khi bỏ mấy đồng xu vào thùng tiền đền thờ: có đáng là gì so với những của dâng của những người giàu có! Những kẻ này ắt hẳn kiêu hãnh lắm: vì họ cho nhiều mà!
34C21

Suy niệm Lễ Chúa Ki-tô Vua: Chọn vua nào? - Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 •   20/11/2019 09:21:59 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Ngày hôm ấy, toàn thể nhân loại được tập họp lại trước ngai tòa của hai vị vua đầy quyền thế: Một bên là vua Tiền, còn được gọi là thần Tài, đang chễm chệ trên ngai cao nạm ngọc dát vàng hết sức lộng lẫy; còn bên kia là vua Giê-su, cũng được gọi là vua Tình Yêu, đang bị treo thân trên thập giá, trên đầu Ngài có tấm biển ghi rõ danh hiệu của Ngài, đó là dòng chữ INRI, nghĩa là Giê-su Nadaret Vua Israel.

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập184
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm176
 • Hôm nay19,202
 • Tháng hiện tại280,436
 • Tổng lượt truy cập9,057,687

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây