Suy Niệm Thánh Vịnh 8 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 8 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê  

 •   13/06/2019 04:49:51 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Bài tụng ca vương quyền của Giavê có lẽ được hát vào một đêm lễ hội, dưới bầu trời trong veo không gợn mây, đầy ánh sao lấp lánh của miền Đông phương. Thánh Vịnh này chỉ làm công việc là dệt thành bài ca, thành kinh nguyện những điều mà giáo lý sơ đẳng của Do thái giáo đã dạy.
Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi. Gia đình ki-tô hữu hiệp thông nên một - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi. Gia đình ki-tô hữu hiệp thông nên một - Lm. Inhaxio Trần Ngà  

 •   12/06/2019 09:57:03 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Khi tìm hiểu đạo, nhiều người tự hỏi: Tại sao chỉ có một Chúa mà lại có ba ngôi? Ngôi là gì? Tại sao có ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà chỉ là một Thiên Chúa duy nhất… và có hình ảnh nào giúp hiểu thêm về ba ngôi Thiên Chúa không? Trước hết, ngôi là gì? Ta có thể hiểu cách đơn giản rằng từ “ngôi” đồng nghĩa với từ vị hay đấng, “ba ngôi” đồng nghĩa với ba vị hay ba đấng.
Các bài suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   11/06/2019 04:56:50 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Chính giữa lòng cuộc sống hàng ngày và trong mối tương giao với người khác, chúng ta sẽ dần dần bắt chước tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ học cách yêu thương dưới ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Hãy cầu xin Chúa mạc khải cho chúng ta có lòng ước muốn tình yêu đó. Như vậy sự hiểu biết Thiên Chúa sẽ làm tâm hồn ta luôn tràn ngập bình an và hân hoan vui sướng.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   10/06/2019 03:54:46 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Mặc khải “Một Chúa Ba Ngôi” không thuộc về Cựu Ước. Cựu Ước quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ sự tinh tuyền Một Chúa vốn không ngừng bị đe dọa bởi ảnh hưởng của các tôn giáo đa thần chung quanh. Tuy vậy, Cựu Ước để cho thoáng thấy vài linh cảm về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, nhất là trong các sách Cựu Ước muộn thời...
Suy Niệm Tuần X Thường Niên - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần X Thường Niên - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   09/06/2019 04:44:22 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề chung cho các bài đọc hôm nay là sự an ủi vì đau khổ. ‘Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an’: là một trong những mối phúc; thánh Phaolô trong thư gởi Corintô đã lấy bản thân mình để minh họa: vừa trải qua một đau khổ lớn lao nhưng trong cơn đau khổ này ngài đã nhận được sự an ủi của Thiên Chúa...
Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Ý nghĩa mỗi ơn trong 7 ơn Chúa Thánh Thần - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Ý nghĩa mỗi ơn trong 7 ơn Chúa Thánh Thần - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   08/06/2019 09:52:53 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
“Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức – xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa.” (Nghi thức Thêm Sức, lúc đặt tay)Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa mỗi ơn trong 7 ơn Chúa Thánh Thần.
Suy Niệm Thánh Vịnh 103 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 103 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   06/06/2019 09:44:44 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Tác giả Thánh vịnh đã mượn bài tụng ca thần mặt trời của Ai cập, Aton-Râ, do Aménophis IV soạn, nhưng đã được thanh luyện khỏi việc thờ ngẫu tượng. Ông đã rập theo khuôn của sách Sáng thế về sáu ngày tạo dựng, đưa vào tinh thần lạc quan khi đứng trước thiên nhiên…
Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cuộc sáng tạo mới - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cuộc sáng tạo mới - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   05/06/2019 04:53:17 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Một khi đã được ban Thánh Thần, các Tông đồ bắt đầu đón nhận Sự Sống mới. Các ông như những xác chết được hồi sinh, được trở nên can trường mạnh mẽ, thoát ra khỏi căn phòng đóng kín như hầm mộ u tối chôn vùi các ông suốt mấy tuần qua, để ra đi khắp các nẻo đường, loan báo Tin mừng cứu độ.
Các bài suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   04/06/2019 10:15:43 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và không ngừng tác động để canh tân Giáo Hội tuỳ theo nhu cầu thời đại, chẳng hạn như Augustinô, Đôminicô, Phanxicô, Ignatio, Têrêsa... nhờ các ngài Giáo Hội vượt qua được những giờ phút khủng hoảng và đen tối nhất. Và gần đây hơn, Công đồng Vatican II cũng được coi là một lễ Hiện Xuống mới vì Công đồng này mà Giáo Hội có dịp nhìn lại mình để lau sạch những tì vết...
CN CTTHX2

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   02/06/2019 09:40:19 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Sau triều đại của Chúa Cha trên dân Thiên Chúa mà Mùa Vọng nhắc nhớ, sau sự việc Chúa Con đến trần gian mà chúng ta tưởng niệm từ Mầu Nhiệm Nhập Thể đến lễ Thăng Thiên, Phụng Vụ hôm nay cử hành Chúa Thánh Thần, Đấng tỏ mình ra vào lễ Ngũ Tuần, chính Ngài làm cho Giáo Hội được tăng trưởng và Ơn Cứu Độ được sinh hoa kết trái.
Suy Niệm Tuần VII Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần VII Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   02/06/2019 03:46:53 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Phaolô đến Êphêsô, gặp những môn đệ cho biết họ đã nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả, một phép rửa diễn tả lòng sám hối và hướng người lãnh nhận đến ân sủng Thiên Chúa ban. Nhìn nhận mình bất xứng vì tình trạng tội lỗi sẽ dẫn đưa đến lòng sám hối và thái độ sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ. Là bước cần thiết, vì Thiên Chúa không ép buộc ai...
5 Phút Lời Chúa Tháng 06/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 06/2019

 •   31/05/2019 09:17:30 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Nói như thế thì thật là dễ, nhưng thực hành được như thế mới là giá trị đích thực. Mời bạn bắt mạch cuộc sống mình xem mình đã thực sự sống bác ái huynh đệ hay chưa. Một trong những triệu chứng đó là: khi có ai đó làm phiền lòng bạn, gây thiệt hại cho bạn, làm bạn tổn thương danh dự, bạn có tiếp tục vui vẻ, yêu thương đối với người ấy không?
Suy niệm Lễ Thăng Thiên. Vì sao Chúa Con về trời: xét phía con người, xét từ Thiên Chúa - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm Lễ Thăng Thiên. Vì sao Chúa Con về trời: xét phía con người, xét từ Thiên Chúa - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   31/05/2019 08:52:11 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Thầy ra đi, là để chứng tỏ tin tưởng vào đồ đệ. Người ta kể rằng khi Đức Giêsu hoàn tất sứ mạng ở trần gian, Người về trời. Thiên thần Gabriel đi đón từ xa, và phỏng vấn :-Thưa Ngài, công trình Ngài được tiếp tục thế nào ở trần gian ?-Ta có 12 tông đồ, một nhóm môn đệ và vài ba phụ nữ. Ta đã trao cho họ sứ mạng rao giảng Tin Mừng tới mút cùng trái đất.
Suy Niệm Thánh Vịnh 46 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 46 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   31/05/2019 03:58:35 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Một trong những ngày của Đại Lễ Lều, Giêrusalem chúc mừng Đức Vua, Thiên Chúa. Người ta khởi hành từ dưới suối Gihon trong thung lũng Xêdron và đoàn rước lên dần đến đồi Sion, nơi có đền thờ Giêrusalem. Chẳng khác nào những cử điệu trong một vở kịch câm, họ đang cử hành nghi lễ phong vương cho Thiên Chúa, Đấng ngự trên tòa uy linh cao cả.
CN thang thien

Suy niệm Lễ Thăng Thiên. Chúa Giê-su về trời dọn chỗ cho chúng ta - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   30/05/2019 07:37:46 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa Giê-su,Chúa đã chấp nhận chịu khổ nạn, chịu chết ô nhục rồi sống lại và lên trời vinh hiển là để khai lối mở đường cho chúng con vào Vương quốc vô biên. Xin giúp chúng con vững bước theo con đường Chúa đã vạch để tiến về quê trời là con đường bác ái yêu thương, để mai đây chúng con được chung hưởng vinh quang hạnh phúc muôn đời với Chúa.
CAscensionVs

Các bài suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   29/05/2019 12:59:49 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay cũng như bao lần khác, chúng ta cùng nhau mừng lễ Chúa Giêsu lên trời và cũng đã nghe nhiều lần lời mời gọi của Chúa Giêsu “phải rao giảng cho muôn dân… chính anh em là chứng nhân”, nhưng chúng ta có đáp lại lời mời gọi đó với niềm tin tưởng và hân hoan không? Hay chúng ta nghĩ đó là công việc của các linh mục, của tu sĩ nam nữ.
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN Lễ Thăng Thiên (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN Lễ Thăng Thiên (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   26/05/2019 10:08:54 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Lễ Thăng Thiên tưởng niệm hai biến cố đồng một lúc: cuộc Thăng Thiên hữu hình của Chúa Ki-tô có các Tông Đồ là những chứng nhân và cuộc Thăng Thiên vô hình của Chúa Giê-su không có bất kỳ một nhân chứng nào.
Suy Niệm Tuần VI Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần VI Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   26/05/2019 04:21:23 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Quả là một sự thay đổi hoàn toàn! Cuộc gặp gỡ Đức Giêsu trên đường Đamát đã vén cho ông tấm màn che của Lề Luật đã ngăn cản ông tầm nhìn hướng đến Thiên Chúa. Giờ đây đối với ông không còn quan trọng đàn ông hay phụ nữ, Do thái hay Hy lạp, tự do hay nô lệ, nhưng chỉ còn là những con cái của Thiên Chúa, mà Đức Kitô đã đổ máu mình ra để cứu chuộc.
Suy niệm CN 6C PS. Yêu mến và giữ Luật là một - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm CN 6C PS. Yêu mến và giữ Luật là một - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   24/05/2019 09:49:02 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Còn Chúa Giêsu thì nói và dạy rõ ràng: "Nếu ai yêu mến Thầy thì phải giữ lời của Thầy" (Ga 14,23). “Lời” tức là luật, là giới răn. Lời dạy nghe ra không êm tai mấy, bởi vì tình yêu gợi cho ta cảm giác êm đềm, dịu ngọt, tình yêu làm cho đời ta vui tươi thoải mái ; trong khi đó giới răn, luật lệ lại gây cho ta một cảm giác gò bó, trói buộc và mất tự do.

Các tin khác

dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập74
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm63
 • Hôm nay20,689
 • Tháng hiện tại340,031
 • Tổng lượt truy cập4,881,473

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây