Lược sử Giáo Xứ Phước Hòa

Thứ bảy - 28/08/2021 09:57  1948
Giáo xứ:  Phước Hòa                    
Địa chỉ:  80 đường Lữ Gia (nay là đường Lê Hồng Phong)
            Cửa sau 171 Đồng Nai
Số điện thoại: 058. 3877071
Thành lập Giáo Xứ:
 
 • Giáo Họ Phước Hòa: theo quyết định ngày 14.06.1972 của Đức Giám Mục Giáo Phận trực thuộc Giáo Xứ Chính Toà.
 • Giáo Xứ Phước Hoà: theo quyết định ngày 25.07.1972 của Đức Giám mục Giáo Phận, bổ nhiệm Linh mục Quản Xứ tiên khởi: Cha Phêrô Bùi Duy Nghiệp
Thánh bổn mạng: Giuse Thợ/ kính ngày:01.05
Số giáo dân: Giáo xứ Phước Hòa có 924 gia đình, số giáo dân là 3354 trong đó số nam là 1634 và nữ là 1720.
Giờ lễ: Chúa nhật                Chiều thứ 7 17h30
                                                Lễ 1 5h00
                                                Lễ 2 7h00
                                                Lễ 3 15h30
                                                Lễ 4 19h00
            Ngày trong tuần          Sáng 4h45
                                                Chiều 17h30     
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (theo phân chia hành chính như phường/xã…, hơn là theo phân chia giáo xứ như giáp giáo xứ…)
Hiện nay: diện tích khoảng 15 km2, trong phạm vi ba phường (Phước Hoà, Phước Hải, Phước Long) và hai xã (Phước Thái, Phước Đồng).
II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (từ khi mới qui tụ, thành lập, những mốc quan trọng, xin ghi rõ các giai đoạn (nếu có sửa chữa) Cha nào phụ trách sửa…)
Giai đoạn 1964 đến 1971:
 
 • 1964: Đức Cha Piquet Lợi: chỉ định điểm truyền giáo vũng Lữ Gia Phường Phước Hải Nha Trang. Do Cha Antôn Hồ Ngọc Hạnh chánh xứ Chánh Tòa phụ trách.
 • 1966: Cha Giuse Nguyễn Công Nghị (Tổng Đại Diện) thay tiếp cha Chánh xứ Chánh Tòa.
 • 1970: Tạo lô đất 80 Lữ Gia dựng ngôi nguyện đường nhỏ. Cha Tổng Đại Diện Giuse Nguyễn Công Nghị đến dâng lễ chiều thứ tư và chiều thứ bảy hằng tuần.
   Giai đoạn 1970 đến 1972: Tiến hành xây cất thánh đường.
 
 • Cha phó xứ Chánh Tòa Phaolô Nguyễn Quốc Bửu cùng các chức việc xứ vận động xin ngân khoản xây cất thánh đường.
 • Chiều ngày 18.3.1971 áp lễ thánh Giuse, ĐGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận về làm lễ đặt viên đá đầu tiên cho ngôi thánh đường. Và dâng Thánh đường cho Thánh Giuse Thợ (1.5)
 • Ngày 01.05.1972: khánh thành ngôi Thánh đường.
 • Ngày 14.06.1972: ĐGM ban bố quyết định thành lập một giáo họ lấy tên: Giáo họ Phước Hòa.
 • Ngày 18.06.1972: Cha Tổng Đại Diện chủ tọa cuộc bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ đầu tiên.
 • Ngày 25.7.1972: ĐGM ban bố quyết định nâng Giáo họ Phước Hòa lên hàng Giáo xứ, và được công bố ngày 30.07.1972 và cử cha Phêrô Bùi Duy Nghiệp làm quản xứ tiên khởi.
   Giai đoạn 1972 đến 1997:
 
 • 30.07.1972 đến 30.04.1975: Cha Phêrô Bùi Duy Nghiệp làm quản xứ.
 • 22.05.1975 đến 14.03.1982: Cha Simon Võ Kinh làm linh mục quản xứ. Trong thời gian này Linh mục quản xứ đi cải tạo một năm rưởi, có cha Đạo Minh, cha Phêrô Võ Viết Hiền đến dâng lễ ngày Chúa Nhật. Sau hết thời gian cải tạo cha Simon Võ Kinh về lại xứ ngày 22.05.1980. Cha tái phục vụ cho đến ngày 14.03.1982.
 • 16.03.1982 đến 22.12.1982: nhà thờ Phước Hòa bị đóng cửa “niêm phong”.
 • 9h15 sáng ngày 22.12. 1982: nhà thờ được mở cửa và chính quyền đồng ý Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc được về dâng lễ Noel năm 1982 và lễ các Chúa Nhật trong năm.
 • 22.04.1989: Cha Phêrô Trần Hữu Thành nhận xứ chính thức trở thành Cha quản xứ.
 • Tháng 3.1994: Cha Phanxicô Xaviê Trần Xuân Thứ nhận xứ thay Cha Thành.
Giai đoạn từ 1997 đến nay:
 
 • Sau 40 năm hình thành và phát triển, nhà thờ Phước Hòa cũ đã xuống cấp và diện tích nhỏ hẹp không phù hợp với sự phát triển của giáo xứ. Vì thế, ngày 22 tháng 11 năm 2011 ĐGM Giuse Võ Đức Minh đã dâng Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, cho phép xây dựng mới Nhà Thờ và Nhà xứ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Phước Hòa. Công việc xây dựng được trao cho linh mục quản xứ Phêrô Maria Nguyễn Xuân Dũng đảm nhận. Ngày 15 tháng 11 năm 2011 bắt đầu tháo dở Thánh Đường cũ và khai móng xây dựng Thánh Đường mới. Sau một năm xây dựng ngày 30 tháng 11 năm 2012 đã hoàn tất.
 • 01.03.2014: Cha Đôminicô Nguyễn Công Đắc nhận xứ thay cho Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Dũng cho đến nay.

III. CÁC LINH MỤC  PHỤ TRÁCH GIÁO XỨ (cha sở/cha phó)TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY
 
STT DANH TÍNH THỜI KỲ Ghi chú
01. LM. Phêrô Bùi-Duy-Nghiệp 07.1972 – 04.1975 Quản Xứ tiên khởi
02. LM. Simon Võ-Kinh 04.1975 – 03.1982 Quản Xứ
03. LM.Alexis Nguyễn-Thạch-Ngọc 22.12.1982 – 22.04.1989 Quản Xứ
04. LM. Phêrô Trần-Hữu-Thành 22.04.1989 – 04.05. 1994 Quản Xứ
05. LM. Phanxicô Xaviê Trần-Xuân-Thứ 04.05.1994 – 22.10. 2008 Quản Xứ
06. LM. Simon Nguyễn-Phú-Cường 19.09.2005 – 22.10.2008 Phó Xứ
07. LM. Phêrô Maria Nguyễn Xuân Dũng 22.10.2008 – 01.03.2014 Quản xứ
08. LM. Giuse Trần Quang 26.01.2013 - 27.09.2014 Phó xứ
09. LM. Đôminicô Nguyễn Công Đắc 01.03.2014 – đến nay Quản xứ
10. LM. Giuse Lê Nguyễn Hoài Vũ 13.12.2014 – đến nay Phó xứ

IV. CÁC ĐOÀN THỂ TRONG GIÁO XỨ (thời gian thành lập, một số sinh hoạt chính, số hội viên…)
 
 • Legio Mariae: 4 Presidum
                        1. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa: 14 hội viên hoạt động; 31 hội viên tán trợ.
                        2. Đức Mẹ các tâm hồn: 31 hội viên hoạt động; 31 hội viên tán trợ.
                        3. Đức Mẹ Mân Côi: 8 hội viên hoạt động.
                        4. Nữ Vương các Tông Đồ: 12 hội viên hoạt động.
 
 • Junior: 113 hội viên
 • Ban phục vụ: thành lập năm 2007 với 30 thành viên.
 • Dòng Ba Phan Sinh: thành lập ngày 28 tháng 04 năm 2003 gồm 26 người: 17 người khấn trọn; 4 người khấn tạm; 3 người chuyên tập; 2 người tìm hiểu.
 • Hội các bà mẹ công giáo: thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1972 gồm 94 hội viên (7 toán).
 • Gia đình tận hiến Đức Mẹ: thành lập ngày 8 tháng 12 năm 2000 gồm 75 hội viên.
 • Ban Giáo lý: gồm 385 học viên chia thành 15 lớp: 03 lớp Vào Đời, 03 lớp Kinh Thánh, 04 lớp Căn Bản, 03 lớp Sơ Cấp, 02 lớp Đồng Cỏ Non, đặc biệt 01 lớp Giáo lý Dự bị hôn nhân (khai giảng vào Mùa Chay hằng năm).
 • Ban xã hội: 1 trưởng ban và 8 ủy viên (phụ trách 8 khu).
 • Ban tang lễ: gồm 15 hội viên.
 • Gia đình cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót: thành lập ngày 07 tháng 04 năm 2013 (CN II PS); kính bổn mạng Thánh Faustina (05.10) gồm 120 hội viên.
 • Ban thánh nhạc: thành lập ngày 01 tháng 05 năm 1973 gồm 6 ca đoàn với 198 ca viên.
 • Ban phục vụ: thành lập năm 2007 gồm 30 thành viên.
 • Giới trẻ sinh viên Giáo xứ Phước Hòa:thành lập ngày 06.05.2015 mừng quan thầy thánh Đaminh Saviô.
V. HOA QUẢ ƠN GỌI TRONG GIÁO XỨ (linh mục, tu sĩ nam nữ thuộc dòng…, chủng sinh, dự tu…)
 
 • Cha Phaolô Đặng Ngọc Duy, Cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, Cha Gioan Baotixita Trần Trung Hiếu.
 • Sư Huynh Matthêu Nguyễn Văn Nhân.
 • Hai Nữ tu Maria Gôretti Nguyễn Thanh Loan, Anna Nguyễn Thị Hồng Huệ và Anna Nguyễn Thị Lệ Thanh (KTĐM); Hai Nữ tu Magarita Nguyễn Thị Ngọc Thiền và Têrêsa Nguyễn Thị Dung (MTG Quy Nhơn); Nữ tu Anê Trần Thị Phú (Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, FMM); Đệ tử Anna Nguyễn Như Quỳnh (Dòng Phaolô Sài Gòn); Đệ tử Lucia; Đệ tử Lucia Phan Thị Thúy Hân (Dòng Phaolô Thiện Bản).
 • Chủng sinh: Phaolô Trần Vĩnh Nghĩa, Giuse Phan Thạch Bằng, Antôn Nguyễn Ngọc Thanh, Đôminicô Phùng Hữu Huy.
VI. NHỮNG SINH HOẠT GIÁO XỨ (sinh hoạt tôn giáo, và sinh hoạt xã hội nếu có)
 
 1. Các lớp giáo lý:
Học theo chương trình giáo lý Giáo Phận từ lớp đồng cỏ non đến lớp vào đời.
Giáo lý hôn nhân: 2 năm một lần mở khóa liên tục 6 tháng (3 giờ/tuần) cho lớp thanh niên nam nữ lương và giáo. Thầy dạy học, giáo lý hàm thụ mời luật sư, bác sĩ, các linh mục chuyên về giáo luật.
 
 1. Các hoạt động khác:
Giáo xứ, giáo họ có hoạt động xã hội nhằm thực thi công việc bác ái đối với những người nghèo khổ. Đây là nét son truyền thống quý báu của giáo xứ. Ban xã hội giáo xứ dưới sự chỉ đạo của các linh mục quản xứ từ bảy năm nay, năm nào cũng tổ chức quy mô từ 3 đến 4 lần tặng quà cho người nghèo khổ không phân biệt tôn giáo, thành phần xã hội. Vào các dịp lễ như Giáng Sinh, Quan thầy giáo xứ, lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô.
Mỗi lần phát quà cho cả hai nơi (Nha Trang và Phước Đồng). Trung bình lên tới 150 – 165 phần quà gồm có gạo, nước mắm, bánh kẹo, mì gói, quần áo cũ …
VII. NHỮNG CƠ SỞ TRONG GIÁO XỨ (những cơ sở lớn/chính yếu đã có và những cơ sở hiện nay, hoạt động/sinh hoạt của cơ sở) :
 
 1. Trạm y tế…
 2. Cơ sở nghề/ trường mẫu giáo…
VII. HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI
 Đó là ước mong đời sống đạo đức của giáo dân Phước Hoà tỷ lệ thuận với  phát triển kinh tế và luôn phát huy tinh thần bác ái, tương trợ và giúp đỡ những người nghèo khó bất hạnh trong và ngoài Giáo Xứ, luôn trung thành và vâng phục Hội Thánh qua các Vị Chủ Chăn Giáo Phận và Giáo Xứ.


 

Tác giả: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây