Lược sử Giáo Xứ Bình Chính

Thứ bảy - 28/08/2021 23:02  2016
GIÁO XỨ BÌNH CHÍNH

Địa chỉ: Thôn Tân An, xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
Số điện thoại: 068 3873 368
Giáo xứ Bình Chính thành lập năm 1924
Thánh bổn mạng: Thánh Phêrô, kính ngày 29/06
Giờ lễ Chúa nhật: + Chiều thứ 7: 18h00
                            + Chúa nhật :  5h00
                                                    7h00

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (theo đơn vị hành chính)
Đông: giáp xã Vĩnh Hải
Tây: giáp Văn Sơn, Bình Sơn
Nam: giáp Biển Đông
Bắc: giáp thôn Cát Gia
II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Theo truyền tụng thì vào thời Văn Thân (1884 – 1887) nổi lên một cuộc bắt đạo tại các làng Công Giáo ở các tỉnh phía Bắc; năm 1885 một linh mục dẫn khoảng 20 gia đình Công Giáo vào Nam lánh nạn tại vịnh Đầm Nại, dưới chân Núi Đình, nay thuộc giáo xứ Bình Chính, thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (sở dĩ gọi là Giáo xứ Bình Chính là ông bà có ý để nhắc nhở con cháu sau này nhớ về quê Cha, đất Tổ mình là người hạt Bình Chính thuộc Bắc Quãng Bình, giáo phận Vinh).
Xóm đạo Bính Chính lúc bấy giờ là họ nhánh của Giáo xứ Dinh Thủy (Tấn Tài). Đến tháng giêng năm 1924, giáo họ Bình Chính được vinh dự đón rước Cha sở tiên khởi là linh mục Phanxicô Ban và được Đức Giám mục Qui Nhơn cất nhắc lên hàng giáo xứ. Cha Ban dời nhiệm sở, các cha Dinh Thủy phải kiêm nhiệm thêm họ đạo xa xôi hẻo lánh này.
Năm 1930, Cha Phêrô Bính, phó xứ Dinh Thủy đã quyên góp nơi bà con được 300 nghìn đồng và nhờ Cố Châu (Pierre Le Darré) về Pháp đúc một quả chuông đồng với dòng chữ “La Paroisse de Bình Chính en honneur de Saint Pierre, 1933” (giáo xứ Bình Chính kính dâng Thánh Phêrô bổn mạng, 1933). Từ đó, đêm ngày tiếng chuông ngân vang kêu gọi mọi người đến nhà Chúa.
Tháng 8/1939, Cha Phaolô Nguyễn Tuần nhậm chức quản xứ, Ngài cống hiến sức mình chăm lo cho đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con trong giáo xứ. Ngài qua đời vào 3/12/1952, và phần mộ của Ngài nằm ở trung tâm nghĩa trang xứ.
Với bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa Ngài đã ban cho giáo xứ một cha sở mới tài năng, thánh thiện vào tháng 9/1952 là Cha Augustino Nguyễn Thanh Long; ngài mau mắn xúc tiến việc xây dựng nhà thờ, ngày 29/6/1954 đã thánh hiến cho thánh bổn mạng phêrô. Cha Long đã xây nhà xứ và trường tiểu học cho các con em trong giáo xứ.
Tiếp theo nhiệm sở là Cha Tôma Nguyễn Ngọc Huồn (1956-1957); Cha Vũ Văn Nghiêm (1957-1961).
Cha Giuse Nguyễn Trọng Báu (1961-1971) đã mở mang và hoàn chỉnh trường tiểu học với sự giúp đỡ của quý Soeur dòng Mến Thánh Giá Tân Bình; Ngài xây dựng Đồi Đức Mẹ trên Núi Lăng Bà, kiện toàn các đoàn thể, tổ chức các Tuần Đại Phúc, xin phép mở đoạn đường nối các thôn và kéo điện phục vụ cho sinh hoạt của bà con trong giáo xứ.
Nhiệm kỳ quản xứ của các Cha Giuse Nguyễn Thăng Long (1972-1974), Cha Antôn Vũ Ngọc Đăng (9-12/1974), Cha Phaolô Đậu Vương Quyền (1975-1976) tuy thật ngắn ngủi, nhưng hình ảnh vị chủ chăn nhiệt thành, thánh thiện của các Ngài vẫn luôn in đậm trong toàn giáo xứ. Nhiệm sở của Cha hạt trưởng Giuse Đinh Tường Huấn, quản xứ Phan Rang (1977-1990).
Từ năm 1977 Thầy Giuse Nguyễn Thường đã phục vụ giáo xứ đến năm 9/5/1990 được bổ nhiệm làm linh mục và coi sóc giáo xứ thân thương, quê hương của cha (1990-1992). Ngài là vị linh mục, hoa trái đầu tiên của giáo xứ, đã đại tu và gia cố nhà thờ để tưởng nhớ và bảo trì công lao xây dựng của các bậc tiền bối. Ngài chăm lo đến tất cả các phương diện đời sống của người dân trong xứ dưới sự cộng tác của quý Soeur hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.
Giáo xứ chuyển mình đổi mới với nhiệm sở của Linh mục Inagtio Trần Ngà (1992-2005), Bình Chính bắt đầu phát triển mạnh về các đoàn thể, các lớp giáo lý, ca đoàn… Đặc biệt với sự đóng góp của bà con trong nước cũng như hải ngoại Ngài đã xây dựng ngôi thánh đường khang trang, đậm nét văn hóa Á Đông.
Tháng 10/2005 giáo xứ hân hoan đón mừng Cha quản xứ mới trẻ trung, năng động Giuse Lê Thiện Vang (2005- 2010). Ngài tiếp tục củng cố đời sống đạo, các đoàn thể, nhất là về giới trẻ và Ngài mở các Tuần Đại Phúc.
Tháng 8/2010 - 2/3/2014 Cha Tôma Nguyễn Văn Thịnh đã tiếp tục hoạt động các đoàn thể, đời sống đạo, đặc biệt Ngài đã đại tu lại Đồi Đức Mẹ trở nên đẹp hơn, lộng lẫy hơn.
Và từ 2/3/2014 đến nay Cha Antôn Nguyễn Thanh Lâm được bổ nhiệm về làm cha quản xứ Giáo xứ.
III. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH GIÁO XỨ TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY
Cha Phanxicô Xaviê Ban: từ tháng 1 năm 1924 đến tháng 1 năm 1929.
Cha Phaolô Nguyễn Tuần, quản xứ Tấn Tài, kiêm nhiệm Bình Chính: từ tháng 8 năm1939 – tháng 8 năm 1952.
Cha Augustino Nguyễn Thanh Long: từ tháng 9 năm 1952 đến tháng 3 năm 1956.
Cha Tôma Nguyễn Ngọc Huồn: từ tháng 3 năm 1956 đến tháng 9 năm 1957.
Cha Gioan Vũ Văn Nghiêm: từ tháng 10 năm 1957 đến tháng 5 năm 1961.
Cha Giuse Nguyễn Trọng Báu: từ tháng 5 năm 1961 đến tháng 12 năm 1971.
Cha Giuse Nguyễn Thăng Long: từ tháng 1 năm 1972 đến tháng 1 năm 1974.
Cha Antôn Vũ Ngọc Đăng: từ tháng 9 năm 1974 đến tháng 12 năm 1974.
Cha Phaolô Đậu Vương Quyền: từ tháng 3 năm 1975 đến tháng 1 năm 1977.
Cha Giuse Đinh Tường Huấn, hạt trưởng Ninh Thuận, kiêm nhiệm Bình Chính từ tháng 2 năm1977 đến tháng 5 năm 1990.
Cha Giuse Nguyễn Thường: từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 4 năm 1992.
Cha Inhaxiô Trần Ngà: từ tháng 4 năm 1992 đến 26 tháng 10 năm 2005.
Cha Giuse Lê Thiện Vang: từ 27 tháng 10 năm 2005 đến tháng 8 năm 2010.
Cha Tôma Nguyễn Văn Thịnh: từ tháng 8 năm 2010 đến ngày 2 tháng 3 năm 2014.
Cha Antôn Nguyễn Thanh Lâm: từ ngày 2 tháng 3 năm 2014 đến nay.
IV. CÁC ĐOÀN THỂ TRONG GIÁO XỨ
Hội Đồng Giáo Xứ: có 23 thành viên.
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: có 34 thành viên.
Các Em Dự Tu: có 35 thành viên.
Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể: có 28 thành viên.
Giúp lễ: có 28 em nam nữ.
Hội Junior: có 8 em.
Hội Legio: có 14 thành viên.
Gia đình Phạt Tạ: 28 thành viên.
Gia đình Tận Hiến - Đồng Công: có 36 thành viên.
Gia đình Khôi Bình: có 32 thành viên đứng tuổi, 40 thành viên trẻ.
Giáo Lý Viên: có 14 thành viên.
Hội Phụ Huynh Học Sinh: có 8 thành viên.
Phong Trào Rất Thánh Mân Côi: có 40 thành viên.
Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót: 70 thành viên.
Đội trống: có 30 em.
Giáo xứ có 3 ca đoàn: Ca Đoàn Mẹ Lên Trời, Ca Đoàn Cecilia (thiếu nhi), Ca Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo, tổng cộng có 120 thành viên.
V. HOA QUẢ ƠN GỌI.
Giáo xứ Bình Chính đã cống hiến cho Giáo Hội: 1 linh mục, 13 nữ tu, 4 đệ tử, 1 tiểu chủng sinh.
VI. NHỮNG SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ.
Giáo xứ tổ chức sinh hoạt trong 13 liên gia mỗi liên gia khoảng vài chục hộ gia đình.
Các cha quản xứ làm lễ thứ bảy đầu tháng tại đồi Đức Mẹ.
Phòng Chẩn trị Đông y dưới sự điều hành của quý sơ Mến Thánh Giá Nha Trang giúp bà con trong vùng, không kể anh em lương giáo.
Cha quản xứ thường dâng các buổi lễ tại Đồi Đức Mẹ nhân ngày lễ kính Đức Mẹ, dâng thánh lễ mồng 2 tết tại nghĩa trang để kính nhớ ông bà tổ tiên.
Các lớp giáo lý phổ thông được tổ chức hằng năm, các lớp giáo lý hôn nhân khai giảng hằng kỳ.
Giáo lý viên và Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức văn nghệ và hội chợ ẩm thực cho chính mình.

VII. NHỮNG CƠ SỞ TRONG GIÁO XỨ.
1 trạm y tế.
1 trường mẫu giáo.
1 đồi Đức Mẹ.
VIII. HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI.
Địa bàn giáo xứ khá rộng, (khoảng 35km2) nên cần truyền giáo cho anh em lương dân ở chung quanh giáo xứ, đặc biệt là anh em dân tộc chăm ở Bỉnh Nghĩa.
Cha sở có ý hướng xây nhà thờ cho anh em dân tộc chăm ở Bỉnh Nghĩa, và xây nhà thờ ở Vĩnh Hy.

 
 

Tác giả: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây