Suy Niệm Thánh Vịnh 144 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 144 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê  

 •   20/09/2023 11:14:17 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Đây là một Thánh Vịnh theo mẫu tự ABC, mỗi câu bắt đầu bằng một chữ cái, diễn tả ước muốn ca tụng Giao Ước một cách toàn vẹn… Người Do Thái đọc Thánh vịnh này mỗi ngày vào giờ kinh sáng: ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa… Đức Giêsu chắc cũng đã đọc Thánh vịnh này hàng nghìn lần. Từ ngữ diễn tả tâm tình ca tụng thật súc tích: tán dương, chúc tụng, ca ngợi, ca tụng, tuyên bố, kể lại rằng, xưng tụng…
Suy niệm Chúa Nhật XXV thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng

Suy niệm Chúa Nhật XXV thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng  

 •   20/09/2023 05:31:31 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Các bài đọc Phụng vụ hôm nay cho chúng ta một câu trả lời đầy thuyết phục từ lời ngôn sứ Isaia “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của Ta” (Isa 55, 8). Thật vậy, Thiên Chúa nhìn và đánh giá chúng ta không như người đời. Ngài không căn cứ vào bằng cấp, sự danh giá, quyền bính, thành tựu, địa vị, quyền cao chức trọng, của cải của ta mà nhận xét, phán quyết.
Các bài suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên A (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên A (Nhiều tác giả)  

 •   18/09/2023 11:10:33 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Dụ ngôn “những người thợ làm vườn nho vào giờ sau hết” rất nổi tiếng. Người ta thường phê bình dụ ngôn này, đưa ra những phán đoán chỉ trên bình diện con người theo sự công bằng xã hội và theo kinh tế. Về phương diện này, thái độ của vị Thầy chí thánh ít ra cũng rất kỳ lạ và khác thường. Một ông chủ xí nghiệp sẽ nói với bạn rằng theo gương ông chủ vườn nho...
Suy niệm Lời Chúa CN XXV Thường Niên A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm Lời Chúa CN XXV Thường Niên A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   18/09/2023 04:43:10 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A nêu rõ: đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Tin Mừng tường thuật dụ ngôn thợ làm vườn nho, trong đó Đức Giê-su viện dẫn tấm lòng xót thương của Thiên Chúa vượt lên trên sự công bằng giao hoán.
Suy Niệm Tuần 24 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần 24 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   16/09/2023 11:05:12 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
‘Ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho’, những kỳ mục nài xin Đức Giêsu. Còn chính viên đại đội trưởng thì thưa: ‘Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi’. Có một sự khác biệt lớn lao giữa công trạng, nghĩa là quyền mà chúng ta nghĩ mình có trên Thiên Chúa, và sự nghèo hèn được viên đại đội trưởng diễn tả. Tại sao lại xảy ra cho tôi điều này? Tôi hỏi và tôi không có đuợc câu trả lời. Danh sách những cố gắng ta nhắm mặc cả với Thiên Chúa có lẽ còn dài lắm.
jametlene reskp Cm8KUxo4ggw unsplash 0

Phương pháp sư phạm của sự tha thứ

 •   16/09/2023 08:38:36 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Phương pháp sư phạm có hình thức thi ca cũng xuất hiện trong bài Tin mừng khi Phêrô đặt một câu hỏi khó trả lời về sự tha thứ. Chúa Giêsu vừa giải thích xong việc kỷ luật người phạm lỗi trong cộng đoàn, nhưng Phêrô yêu cầu Ngài xác định rõ hơn: “Con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không? (Mt 18,21). Chúa Giêsu trả lời “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). 
Suy niệm Lời Chúa, CN XXIV Thường Niên A - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Suy niệm Lời Chúa, CN XXIV Thường Niên A - Lm Ga Phan Tiến Dũng

 •   16/09/2023 12:55:23 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng theo Thánh Matthêu (Mt18,21-35) đưa ra cho chúng ta lời dạy và mẫu gương của Chúa Giêsu trong việc tha thứ. Thật ra, chúng ta không thể nào tha thứ cho anh chị em mình, nếu trước tiên chúng ta không cảm nhận và tin rằng chính bản thân mình đã được yêu thương tha thứ bởi Thiên Chúa là “Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.”
Suy Niệm Thánh Vịnh 102 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 102 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   15/09/2023 11:26:07 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Một tội nhân được tha thứ, lên đền thờ dâng lễ tạ ơn, kể ra các ơn mình lãnh nhận. Các bạn hữu và thân nhân cùng đi với anh và cùng dự tiệc để hòa niềm tri ân. Đây là bài tụng ca tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa của Giao Ước. Lưu ý chuyển dịch từ Tôi, ngôi thứ nhất số ít sang từ Chúng tôi, số nhiều. Qua người tội nhân này, chính toàn dân Ítraen đang thưa với Thiên Chúa.
Suy niệm Chúa Nhật 24 thường niên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

Suy niệm Chúa Nhật 24 thường niên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

 •   13/09/2023 09:23:52 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Chuyện tha thứ cho nhau là điều đương nhiên phải có trong đời sống hằng ngày nơi gia đình và cộng đoàn cũng như xã hội. Tha mấy lần là câu người ta thường nêu lên. Việt nam chúng ta đặt ra tiêu chí: “Sự bất quá tam”, hoặc nói: “một lần tha, 3 lần chém!” Các kinh sư Do thái cũng có quan niệm tương tự “tha 3 lần thôi tới lần thứ 4, không tha nữa”.
V 2014 CN24TN Nicodemus Ga3 13 17 3

Suy niệm Chúa Nhật XXIV thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng

 •   13/09/2023 05:47:43 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ, chúng ta đã từng nghe ít nhiều câu nói của Đức Giê-su “ai yêu mến nhiều thì sẽ được thứ tha nhiều” (x. Lc 7, 47). Thiết nghĩ, nếu chúng ta thật sự yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta sẽ nghiệm thấy chúng ta được tha thứ vô vàn; và nếu chúng ta yêu thương anh chị em thật tình, yêu như yêu chính bản thân mình, thì chúng ta cũng sẽ tha thứ cho anh chị em mình nhiều, bất luận họ ra sao, hoặc bất luận lỗi lầm của họ thế nào!
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên A (Nhiều tác giả)

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên A (Nhiều tác giả)

 •   11/09/2023 10:54:22 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Dụ ngôn này nói lên cách đầy đủ một thực tại khác. Mặc dầu giữa những con người có những khác biệt, nhân loại vẫn có vẻ ngang hàng với nhau và những bất công gây ra cho con người không đến nỗi qúa trầm trọng nếu so với những bất công đối với Thiên Chúa. Đối với con người tất cả đều giới hạn. Dù con người có tỏ ra đòi hỏi nghiêm khắc, họ cũng chỉ cốt nhằm bảo vệ quyền lợi nên không muốn tha thứ.
Suy Niệm Tuần 23 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần 23 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   10/09/2023 06:22:18 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Không còn thiếu điều gì trong sự thương khó của Đức Kitô, đủ để cứu toàn thế giới; tuy nhiên sự thương khó của Đức Kitô cần phải được áp dụng vào cuộc sống của mỗi người tín hữu, nên Phaolô đã viết: Chúng ta cùng chịu đau khổ với Ngài để được vinh quang với Ngài. Mỗi ơn gọi kitô bao gồm một phần những gian truân, cần được thực hiện.
Suy niệm Lời Chúa CN XXIV Thường Niên A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm Lời Chúa CN XXIV Thường Niên A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   10/09/2023 06:19:52 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A là sự tha thứ. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ của Ngài phải tha thứ vô điều kiện và luôn mãi.
desktop wallpaper jesus preaching sea christ boat jesus preach people (1)

Kỷ luật cộng đoàn: tiếng nói công khai của Giáo hội

 •   09/09/2023 09:57:17 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Từ “Giáo hội” (ekklesia) hiếm thấy trong các Tin mừng, nó chỉ xuất hiện trong hai câu thuộc trình thuật của thánh Matthêu [Mt 16,18-19; 18,17-19]. Trong cả hai trường hợp này, thánh Matthêu đặt trọng tâm vào thẩm quyền cộng đoàn đối với việc tha tội, mà ngài gọi là khả năng “cầm buộc và tháo cởi”.
V 2014 CN23TN Mt18 15 20 2

Suy niệm Lời Chúa, CN XXIII Thường Niên A - Lm Ga Phan Tiến Dũng

 •   09/09/2023 04:13:47 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Sống trên trần gian này, thiết nghĩ, chúng ta không sao trả hết những “món nợ” cho những người thân yêu, cho tha nhân và lại càng không thể trả hết cho Thiên Chúa là Đấng dựng nên, yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Vì thực ra, cho dù giàu có đến mức nào, chúng ta cũng phải cần đến sự giúp đỡ, sẻ chia của người khác, dẫu cho nghèo đến mức nào...
V 2014 CN23TN Mt18 15 20 3

Suy niệm Chúa Nhật XXIII thường niên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

 •   07/09/2023 11:05:23 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Ngay từ thời sơ khai các Kitô hữu đã sống thành cộng đoàn tương tự như ngày nay chúng ta sống trong các giáo xứ hay các giáo họ. Vì thế trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta hai vấn đề trong đời sống cộng đoàn mà mọi người cần quan tâm đó là việc sửa lỗi cho nhau và việc cầu nguyện chung.
V 2014 CN23TN Mt18 15 20 3

Suy niệm Chúa Nhật XXIII thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng

 •   05/09/2023 11:35:36 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Thông thường, người ta mắc nợ tiền bạc, vật chất, hiện kim, hiện vật, nợ tình nghĩa, nợ lòng biết ơn…chứ chẳng ai nói như Thánh Phao-lô “anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau”, hoặc “tương thân tương ái” (x. Rm 13, 8) cả. Nhất là trong xã hội đang quay cuồng với biết bao chủ thuyết độc hại, tiêm nhiễm hằng ngày vào suy nghĩ, tâm tư, lối sống con người, kể cả người Công Giáo chúng ta.
Suy Niệm Thánh Vịnh 94 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 94 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   05/09/2023 11:30:55 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Đây là Thánh Vịnh mà các tu sĩ nam nữ, các linh mục đọc vào lúc khởi đầu một ngày, dân Do Thái thường đọc trong các nghi lễ tái lập Giao Ước. Ta gặp thấy gợi lên nghi lễ thường thực hiện. Hai thời điểm các Thầy Lêvi, chưởng nghi trong Đền Thờ, mời gọi cộng đoàn tham dự cách tích cực vào việc hành lễ: “Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA, Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục…”
V 2014 CN23TN Mt18 15 20 3

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên A (Nhiều tác giả)

 •   05/09/2023 05:59:46 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay làm nổi bật tình liên đới giữa các phần tử của một cộng đoàn. Thực vậy, một cộng đoàn du lớn hay nhỏ, không phải lúc nào cũng chỉ có những con người tốt lành và thánh thiện. Trái lại rất nhiều kẻ cũng đã sai lỗi, cũng đã đi ngược lại với đường lối và chủ trương. Vậy trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta sẽ phải xử trí ra làm sao?

Các tin khác

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập167
 • Máy chủ tìm kiếm39
 • Khách viếng thăm128
 • Hôm nay25,712
 • Tháng hiện tại616,332
 • Tổng lượt truy cập39,906,288

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây