Lược sử Giáo Xứ Đồng Dài

Thứ bảy - 28/08/2021 10:42  1146

GIÁO XỨ ĐỒNG DÀI

Giáo xứ : ĐỒNG DÀI
Địa chỉ : Thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại : 058.3785.005
Ngày thành lập : 1960
Thánh Bổn Mạng : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời / Kính ngày: 15/08
Số giáo dân : 1.200
Giờ lễ Chúa Nhật : Lễ I : 5g00 ; Lễ II : 7g00
            Ngày trong tuần : 18g

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ :
Giáo xứ Đồng Dài thuộc miền núi :
 • Đông : giáp xã Diên Sơn ;                 
 • Tây : giáp xã Diên Xuân & Diên Đồng
 • Nam : giáp xã Diên Phước & Diên Thọ
 • Bắc : giáp dãy núi Hòn Dữ, bên kia núi là huyện Ninh Hòa

II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1. Quá trình hình thành
 • Khoảng năm 1870, trong thời bách hại, một nhóm tín hữu từ Bình Định đã chạy vào Phù Sa (Nha Trang) và lên Phú Cốc và Đất Sét lập nghiệp. Vì nhu cầu thờ phượng, họ đã lập một nhà nguyện trên mảnh đất của ông Nguyễn Cơ trước mặt sông Cái.
 • Giữa năm 1890, một nhà thờ nhỏ được xây dựng trên phần đất của ông Lê Rõ, gần nhà nguyện cũ, nay được gọi là nhà thờ cũ. Cha Phêrô Nguyễn Đức Kính phụ trách nhà thờ Đất Sét và Đồng Dài.
 • Năm 1920 : Cha An-tôn Linh ở Đất Sét vừa phụ trách họ Đồng Dài.
 • Năm 1936 : Cha Stêphanô Phan văn Bình ở Hà Dừa lên xây dựng lại nhà thờ Đồng Dài, và thường xuyên dâng lễ tại đây.
 • Năm 1944 : Cha Truyện về phụ trách nhà thờ Đồng Dài.
 • Năm 1948. Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc thay thế. Sau đó cha Benoit Hiền quản xứ Hà Dừa kiêm nhiệm giáo xứ Đồng Dài.
 • Năm 1955, Cố Gervier Michel Lanh về ở Đồng Dài.
 • Năm 1957, Cha Phaolô Biên coi sóc vài tháng, và Cố Donatien Béliard Phước thay thế.
 • Năm 1960, Cố Phước dời địa điểm nhà thờ, và xây lại khang trang như hiện nay.
 • Năm 1963 : cha Trần Thúc Định về ở vài tháng, sau đó cha Mai Xuân Quý về ở đến năm 1965 thì tản cư.
 • Năm 1965-1970 : Cố Hồng coi sóc Đồng Dài.
 • Giữa năm 1970 : Hồi cư. Cha Jeanningros (Cố Vị) vừa coi sóc Hà Dừa vừa quản nhiệm Đồng Dài.
 • Năm 1973 : cha Phêrô Nguyễn Quang Sách - quản xứ Hà Dừa -  thường xuyên lên dâng lễ tại Đồng Dài.

2. Phát triển
 • Năm 1976, cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Quý (OFM), được Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa bổ nhiệm làm quản xứ Đồng Dài (bao gồm cả Đồng Dài và Đồng Trăng) - cùng với sự giúp đỡ của cha Giuse Cupertinô Nguyễn Đình Ngọc. Cha Ngọc phụ trách anh em Dân tộc cùng với cộng đoàn các tu sĩ dòng Phanxicô tại đây. Từ đây việc coi sóc giáo xứ Đồng Dài do các linh mục và tu sĩ Dòng Phanxicô đảm nhiệm.
 • Ngày 10/12/1988, cha Nguyễn Đình Ngọc làm quản xứ thay cha Nguyễn Xuân Quý
 • Ngày 22/02/1998, cha Phêrô Nguyễn Quế tiếp quản giáo xứ Đồng Dài trong chức vụ quản xứ thay thế cha Ngọc - Cha Ngọc ở tại Đồng Dài nhưng chuyên trách việc truyền giáo cho anh em Dân tộc.
 • Ngày 15/03/1999, cha Quế được Tỉnh Dòng rút về lo công việc của Tỉnh Dòng, nên cha Ngọc lại tiếp tục làm quản xứ Đồng Dài. - Đầu năm 2000, cha Ngọc trùng tu lại nhà thờ nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh nhà thờ (1960-2000).
 • Ngày 01/02/2002, cha Gioan Baot Nguyễn Kỳ làm quản xứ Đồng Dài. Do nhu cầu mục vụ, cha Kỳ đã mời các xơ dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang lên cộng tác làm việc. Năm 1997, cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm thuộc Dòng Khiết Tâm đã được xây dựng đối diện với Nhà thờ.
 • Ngày 01/05/2005, cha Phaolô Nguyễn văn Dám được bổ nhiệm làm quản xứ Đồng Dài. Để con em trong giáo xứ có nơi học tập và sinh hoạt, năm 2008 cha Dám đã cho xây cât nhà giáo lý khang trang rộng lớn trong khuôn viên nhà thờ. Cha cũng cho dựng 14 chặng Đàng chung quanh nhà thờ.
 • Năm 2010, cha Phaolô Nguyễn văn Dám được bổ nhiệm làm quản xứ Đất Sét, và cha Giuse Nguyễn Đình Ngọc lại tiếp quản giáo xứ. Cha đã cho xây một nhà linh tại Nghĩa trang giáo xứ, và thứ 6 đầu tháng thánh lễ được cử hành tại đây.
 • Năm 2014, cha GB Nguyễn Kỳ lại được Đức Cha Giuse Võ Đức Minh bổ nhiệm làm quản xứ Đồng Dài cho đến nay.

III. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH GIÁO XỨ
-  Cố Béliard Lợi
-  Cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Quý (1975 – 1988)
-  Cha Giuse Cupertinô Nguyễn Đình Ngọc (1975 -
-  Cha Phêrô Nguyễn Quế (1992 – 1999)
-  Cha Phaolô Nguyễn Văn Dám (2005 – 2010)
-  Cha Gioan Baotixita Nguyễn Kỳ (2014 - …

IV. CÁC ĐOÀN THỂ TRONG GIÁO XỨ
1. Phan sinh tại thế : Thành lập năm 1998 - số hội viên : 21 người
2. Hội Thánh Thể : Thành lập năm 1980 - số hội viên : 15 người
3. Các Bà mẹ Công giáo : Thành lập năm 2006 : - số hội viên : 28 người
4. Hội Legio Mariae : Thành lập năm 1999 - số hội viên : 15 người
5. Giáo lý viên : 32 người
6. Ca đoàn A : 20 người ; Ca đoàn Thanh niên : 32 người ; Ca đoàn nhỏ : 24 người
7. Tu sinh : 17 người
8. Lễ sinh : 23 em

V. HOA QUẢ ƠN GỌI TRONG GIÁO XỨ
1/ Linh mục
- Cha Stêphanô Nguyễn Sơn Ngà - hiện là quản xứ giáo xứ Đại Điền
- Cha Stêphanô Nguyễn Xuân Dinh (OFM) - đang du học tại Rôma
2/ Tu sĩ
- Maria Madalena Nguyễn Thị Bích Thiều - Dòng
- Antôn Cao Nguyễn Quốc Đạt - Chủng viện Lâm Bích - xong Chủng viện
- Maria Cao Nguyên Khánh Thơ - Dòng Khiết tâm Đức Mẹ - Chuẩn sinh
- Luxia Nguyễn Hoàng Nguyệt Thảo - Dòng Khiết tâm Đức Mẹ - Đệ tử
3/ Dự tu : Nam : 8 em ; Nữ : 9 em

VI, NHỮNG SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ
1/ Sinh hoạt giáo xứ
- Thánh lễ hằng ngày
- Chầu Thánh thể chiều thứ 7 và Chúa Nhật
- Hội Thánh thể chầu thứ 2 và thứ 6
- Kính Lòng Thương xót Chúa : Thứ 6
- Đi đàng Thánh giá thứ 6 tuần thứ 3
- Đọc kinh liên gia tháng Đức Mẹ 5 & 10
- Dâng Hoa kính Đức Mẹ tháng 5 và tháng 10
- Trại hè cho các em học giáo lý
- Khóa Dự tòng & Giáo lý Hôn nhân
- Mừng thọ những người cao niên nhân dịp Tết
2/ Sinh hoạt xã hội :
- Hội Legio đi thăm các gia đình khó khăn neo đơn già cả trong giáo xứ
- Phát quà cho người nghèo trong và ngoài giáo xứ (3 tháng/ lần)

VII. NHỮNG CƠ SỞ TRONG GIÁO XỨ
1. Phòng khám và phát thuốc : Thứ 4 và thứ 6
2. Trường Mầm non do các Nữ tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

VIII. HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI
1/ Củng cố các đoàn thể - tuyển mộ các hội viên mới
2/ Xây dựng một giáo xứ Hiệp thông - Cộng tác & Phục vụ

Ghi chú:
Đồng Dài là giáo xứ do các Cha Dòng Phanxicô (OFM) cai quản từ khi thành lập cho đến nay.
 

Tác giả: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây