Suy niệm tuần VI Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần VI Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   15/02/2020 09:36:18 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Ánh sáng của Thiên Chúa đã chiếu dọi ngay từ khởi đầu của lịch sử nhân loại và các Giáo Phụ đã nhận ra mầu nhiệm của Đức Giêsu, chiến thắng của Đức Giêsu trên tội lỗi. Abel vô tội đã bị giết chết. Sự bất công đã được thực hiện, nhưng Thiên Chúa đã cảnh giác; Thiên Chúa không làm ngơ, không bao giờ, ngay cả đôi khi ta nói điều trái nghịch.
Suy niệm tuần V Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần V Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   09/02/2020 09:45:19 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Đây là lời đầu tiên của Thiên Chúa được sách Sáng Thế ghi lại để diễn tả việc tạo dựng và liên quan đến việc ánh sáng bừng lên, một cách lạ thường ngay cả trước khi tạo dựng mặt trời và các tinh tú, nghĩa là nguồn ánh sáng. Tác giả thánh kinh sai lầm? Hoặc có một sứ điệp cần phải khám phá?Kinh Thánh tuyên bố Thiên Chúa là ánh sang...
Suy niệm tuần IV Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần IV Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   02/02/2020 03:24:51 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Thư Do thái dùng hình ảnh mang tính thể thao để miêu tả tình trạng hiện thời của chúng ta. Chúng ta cùng ở trong vận động trường, cuộc so tài, có sự hiện diện của các khán giả, nghĩa là các thánh, những người đã đạt đến mục tiêu và đang dõi mắt nhìn chúng ta từ thiên đàng. Chúng ta được khuyến khích chạy 'nhìn thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất'.
Suy niệm tuần III Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần III Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   30/01/2020 04:10:11 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay Chúa cho ta một bài học về đức tin và lòng khiêm nhường, bằng cách cho ta thấy rằng việc lớn lên trong đời sống thiêng liêng không tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng nơi lời Thiên Chúa đã được gieo vào lòng ta và có khả năng cứu rỗi ta, như lời thánh Giacôbê viết. Chúng ta quan tâm đến sự tiến triển của mình và thường ta làm điều này cách rất tự nhiên...
5 Phút Lời Chúa Tháng 02/2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 02/2020

 •   22/01/2020 08:27:07 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Đức tin phải được chứng minh bằng việc làm. Thánh Gia-cô-bê khẳng định: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Đức tin không mường tượng, không mơ màng, nhưng được thể hiện cụ thể bằng việc làm qua thân xác. Thân xác làm công cụ hành động cho đức tin. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn làm bất cứ hành vi nào dù nhỏ bé - làm dấu thánh giá, đọc kinh, rước lễ...
Suy niệm tuần II Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần II Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   20/01/2020 09:26:53 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Việc ăn chay theo Kinh thánh có nguyên do từ những hoàn cảnh khác nhau. Trong vài trường hợp, việc ăn chay trình bày đức tin của người ăn chay nhằm làm lớn mạnh lên trong cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Đôi lúc người tín hữu phải đối mặt với những thất sủng hoặc đau khổ, họ ăn chay để chứng tỏ mình đang chấp nhận hành động của Thiên Chúa.
Suy niệm tuần I Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần I Thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   12/01/2020 04:15:59 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu xin Gioan làm phép rửa cho mình, thật sự ngài không cần bất cứ phép rửa thống hối nào, nhưng vì để mọi sự được thực hiện và để mầu Nhiệm Ba Ngôi được mạc khải. Gioan mời gọi dân chúng chuẩn bị cho Đấng Messia sắp đến. Gioan nhận biết và đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa, Cha Con và Thánh Thần. Gioan thấy Chúa Con, Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa và đã chỉ cho mọi người biết ngài là Đấng Cứu Thế.
Suy niệm tuần sau Lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần sau Lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   05/01/2020 03:22:59 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Thánh Thần xuống trên các tông đồ để họ làm cho trái đất nên màu mỡ và sự sống vĩnh cửu (Cv 2,4). Chúng ta được rửa ‘nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’ (Mt 28,19). Và theo lời hứa, Ba Ngôi Thiên Chúa cư ngụ trong lòng chúng ta (Ga 14,23). Ngài biến đổi cuộc sống chúng ta, phó thác đời sống ta cho Thiên Chúa và lôi kéo ta về với Người bằng sức mạnh của sự sống lại.
untitled

5 Phút Lời Chúa Tháng 01/2020

 •   31/12/2019 07:36:49 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Các nhà chiêm tinh, nhờ quan sát dấu chỉ của ngôi sao lạ, dò dẫm con đường tìm đến để bái lạy vị Vua mới sinh, rủi thay họ không ngờ lại gặp phải Hê-rô-đê bạo chúa. Thế rồi, nhờ được tiếp cận với lời Kinh Thánh – dù là qua miệng lưỡi mưu mô xảo quyệt của Hê-rô-đê – họ biết được đích xác vị vua mệnh danh là Ki-tô ấy “phải sinh ra tại Bê-lem;” thế là họ đã mau mắn “đến triều bái Người.”
Suy niệm hằng cuối tuần Bát Nhật, trước Lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng cuối tuần Bát Nhật, trước Lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   29/12/2019 04:19:22 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Từ nguyên thủy, trước khi tạo dựng, đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Với ba xác quyết ngắn gọn, dẫn đưa ta vào mầu nhiệm Ba Ngôi. Ngôi Lời có nguồn gốc từ sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, sống hiệp nhất độc đáo đặc biệt với Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, ngang bằng với Chúa Cha và không phụ thuộc hoặc kém hơn. Và Ngôi Lời, ngôi vị và siêu việt, từ nơi cư ngụ thiên quốc đến trong xác phàm, trên trần gian để dạy cho ta biết Chúa Cha, mà chỉ mình Người được nhìn thấy.
Suy niệm hằng từ ngày 17.12 đến ngày IV Tuần Bát Nhật GS - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng từ ngày 17.12 đến ngày IV Tuần Bát Nhật GS - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   22/12/2019 04:56:46 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
hiều nay, đêm nay, đông đảo dân chúng sẽ mừng lễ Giáng Sinh, mà không chút nghĩ gì đến lời của Giacaria: ‘Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người’. Còn chúng ta? Chúng ta có ý thức tình trạng tội nhân của mình và do đó ta cần một Đấng cứu chuộc không?
5 phut LC

5 Phút Lời Chúa Tháng 12/2019

 •   15/12/2019 09:45:46 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Gioan Tẩy giả là một trong những khuôn mặt tiêu biểu của Mùa Vọng, là gương mẫu sống Mùa Vọng cho chúng ta. Vì sao thế? Theo cha Karl Rahner, vì giữa thời điểm của Gioan và thời điểm của chúng ta, có sự tương đồng. Trong thời điểm của Gioan, một đàng sự hiện diện của Thiên Chúa đã rõ rệt trong lịch sử, nhưng mặt khác, dân Chúa vẫn còn phải chờ đợi ngày Đấng Cứu Thế đến.
Suy niệm hằng ngày tuần III Mùa Vọng A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần III Mùa Vọng A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   15/12/2019 09:34:20 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Lạy Đức Kitô là Mầm Non từ gốc Giessê, xin triệu tập muôn dân, xin mau đến giải thoát chúng con! Thiên Chúa luôn mạc khải chính mình là Đấng Cứu Độ. Ơn cứu độ Đấng Messia mang đến được rõ nét dần trong dòng lịch sử. Sự cứu thoát mà thủ lãnh Samson mang đến chỉ là tạm thời, chóng qua. Với Đức Giêsu, ơn cứu độ thuộc bình diện khác.
slchangngay 702x336 1

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa Vọng A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   08/12/2019 09:50:07 AM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa, ước chi ngọn lửa tình yêu, lòng trung thành và biết ơn đối với Đấng Cứu Độ cũng cháy lên trong lòng chúng con. Lời Chúa phán: ‘Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta’.
slchangngay 702x336 1

Suy niệm hằng ngày tuần I Mùa Vọng A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   01/12/2019 09:31:43 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Thị kiến được trình bày hôm nay trong phụng vụ thực sự vĩ đại: từ khắp nơi người người như dòng sông kéo nhau lên núi đền thờ Chúa vì muốn học biết thánh ý Ngài và sống theo đường Ngài chỉ dẫn. Như những con lạch nước hằng sống lời Chúa phán làm phong phú mọi người.
slchangngay 702x336 1

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIV TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   24/11/2019 09:39:45 AM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Sự mẫn cảm của Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay gợi lên trong ta lòng kính phục và niềm khích lệ lớn.
Thật vậy bà goá nghèo đã không kiêu hãnh về của dâng cúng của mình, chỉ muốn ẩn mình đi khi bỏ mấy đồng xu vào thùng tiền đền thờ: có đáng là gì so với những của dâng của những người giàu có! Những kẻ này ắt hẳn kiêu hãnh lắm: vì họ cho nhiều mà!
slchangngay 702x336

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIII TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   17/11/2019 09:51:24 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng hôm nay là một bài dạy về cầu nguyện. Anh mù đã nài nỉ cầu xin: ‘Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi’! Một khi được nhận lời, lời cầu nguyện của anh biến thành lời chúc tụng tôn vinh và lan rộng đến dân chúng: ‘Anh theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa’.
Suy niệm hằng ngày tuần XXXII TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXXII TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   10/11/2019 09:44:39 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay tin mừng trình bày Đức Giêsu vừa nghiêm khắc vừa khoan dung. ‘Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển’; nhưng ‘nếu người anh em một ngày xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó’.
Suy niệm hằng ngày tuần XXXI TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXXI TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   03/11/2019 03:16:52 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng là trường dạy sự chung sống. Đức Giêsu không muốn ngăn cấm chúng ta tiếp đón những người thân: cha mẹ, bạn hữu, thân nhân. Nhưng, trong câu chuyện ngài được mời dùng bữa, ngài lưu ý đến tính vô vị lợi của việc làm ơn. Chúng ta đã được phần thưởng rồi từ những người mà chúng ta quen biết, yêu thương và họ yêu thương lại chúng ta...

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập72
 • Máy chủ tìm kiếm13
 • Khách viếng thăm59
 • Hôm nay25,060
 • Tháng hiện tại603,018
 • Tổng lượt truy cập10,750,638

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây