Suy Niệm Tuần IV Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần IV Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   12/05/2019 03:58:15 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Trong bài đọc hôm nay ta nhận thấy Thiên Chúa hoàn toàn tự do, thay đổi trật tự mọi sự và vị tông đồ cần phải nhận ra lòng nhân hậu trong hành động của Chúa, ngay cả bên ngoài những chương trình của mình. Thánh Thần ngự xuống trên Cornêliô người dân ngoại và gia đình ông trước cả khi nhận lãnh phép rửa.
Suy Niệm Tuần III Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần III Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   05/05/2019 03:48:34 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Stêphanô là một trong những người theo Đức Giêsu và thực hiện những công việc của Thiên Chúa: nghĩa là tin vào Đức Giêsu như Đấng Chúa Cha sai đến. Chính Đức Giêsu cũng xác nhận điều này trong bài tin mừng hôm nay.
Tin và làm chứng cách trung thực rằng những ai nghe Stêphanô nói, không thể địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.
5 phút Lời Chúa tháng 05.2019. Tháng Hoa kính Mẹ Maria

5 phút Lời Chúa tháng 05.2019. Tháng Hoa kính Mẹ Maria

 •   30/04/2019 06:04:08 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Trước mặt Thiên Chúa, nghề thợ mộc có giá trị không kém gì các nghề xã hội thời ấy cho là cao quý như luật sĩ, thượng tế. Đối với Ngài, làm nghề nào không quan trọng, quan trọng là cung cách ta làm. Thánh Giu-se là mẫu gương lao động cho ta qua cung cách siêng năng làm việc để nuôi sống gia đình, để chia sẻ với tha nhân, và góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Suy Niệm Tuần II Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần II Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   28/04/2019 04:38:04 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Nicôđêmô, một trong những thủ lãnh người do thái, đến gặp Đức Giêsu ban đêm; ông muốn thảo luận với Ngài về ơn cứu độ. Trong số những biệt phái, cũng có một ít người cảm tình với Đức Giêsu. Có thể nói được là bất cứ ai thao thức về vấn đề ơn cứu độ; tất cả những ai đặt vấn đề về ý nghĩa tối hậu của cuộc sống.
Suy Niệm Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   20/04/2019 03:43:20 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Ngày thứ nhất của tuần bát nhật theo sau Đại Lễ Phục Sinh, bắt đầu cuộc sống niềm tin của mỗi ngày. Một niềm tin không rập khuôn theo cuộc sống quá khứ. Bởi lẽ, nếu những điều ta hát ca và tuyên đọc trong dịp lễ Phục Sinh là đúng sự thật, thì chỉ khi nào Đức Kitô sống lại làm cho các môn đệ hiểu rằng Ngài luôn ở với họ cho đến tận thế, tất cả mọi người mới khám phá ra được ý nghĩa của cuộc đời.
Suy niệm thứ Năm Tuần Thánh (C): Hành vi kỳ lạ - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm thứ Năm Tuần Thánh (C): Hành vi kỳ lạ - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   17/04/2019 09:43:33 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Mãi tới khi rửa chân hết lượt, Thầy Giêsu mặc áo lại, trở về bàn ăn, bấy giờ mới từ tốn giải thích hành động vừa làm cho các đồ đệ. Ta hãy xem cách giải của Chúa Giêsu và cách giải của các nhà thần học, tu đức. Tin Mừng Gioan kể rõ cho chúng ta, Đức Giêsu là Thầy, là Chúa thật, mà đã rửa chân. Rửa chân là nhiệm vụ của tôi tớ.
Suy niệm thứ Sáu tuần thánh: Chết cho người mình yêu - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm thứ Sáu tuần thánh: Chết cho người mình yêu - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   15/04/2019 04:10:32 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Ai tin vào Chúa Giêsu, phó thác đời mình cho Chúa Giêsu và lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy do Ngài thiết lập, thì người ấy được tháp nhập vào thân mình Chúa Giêsu và được Ngài nhận tội, đền tội và chết thay cho mình. Mọi tội lỗi của người ấy đều được xoá bỏ, nên không phải bị án chết mà còn được hưởng phúc đời đời với Chúa Giê-su. (GLHTCG 1263)
Suy Niệm Tuần Thánh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần Thánh - Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   13/04/2019 10:13:37 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Mỗi thánh sử thuật lại theo cách của mình cuộc đời và hành động của Đức Giêsu trong dịp lễ Vượt Qua tại Giêrusalem. Theo Gioan, tất cả những gì xảy ra trong những ngày cuối cùng này mang một giá trị tượng trưng và vượt lên trên những sự kiện thấy được.
Suy Niệm Tuần V Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần V Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   06/04/2019 09:45:07 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu tuyên bố một phán quyết hết sức lạ lùng, ngược lại toàn bộ tin mừng, nếu ta tách nó ra khỏi ngữ cảnh: ‘Nơi ta đi các ngươi không thể đến được’. Nói cách khác, chúng ta không thể theo Đức Kitô nếu chúng ta còn ở trong tội lỗi, nghĩa là nếu chúng ta chối bỏ Thiên Chúa và Đấng Ngài sai đến, Đức Giêsu Kitô. Theo thánh Gioan, việc chối bỏ Đức Kitô là tội lớn nhất.
5 phút Lời Chúa tháng 04.2019

5 phút Lời Chúa tháng 04.2019

 •   01/04/2019 04:39:31 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Sự thật về con người có liên hệ mật thiết với sự thật về Chúa: chúng ta được Chúa yêu thương hơn chúng ta tưởng nghĩ nhiều. Nhận diện đúng sự thật về mình: được Chúa yêu thương như vậy, bạn đã đáp trả thế nào? Hiện nay bạn đang sống trong tình trạng nào trong tương quan với Chúa và anh em? Tôi có bao giờ nhận diện sự thật về mình chưa? Nhận diện rồi, tôi sẽ làm gì để đổi mới?
Suy Niệm Tuần IV Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần IV Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   31/03/2019 03:56:43 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Trang tin mừng hôm nay cho ta thấy không có tiên tri nào được trọng vọng nơi quê hương mình. Theo nghĩa đen, quê hương của Đức Giêsu là Nagiarét, một làng quê của Galilêa ít được biết đến. Thánh Gioan nhấn mạnh đến điểm này để nêu lên chứng cứ truyền giáo của Đức Giêsu. Ngài được sai đến với dân Giuđêa, trung tâm chính là đền thờ Giêrusalem, thế nhưng không được đón nhận (Ga 1,11).
Suy Niệm Tuần III Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần III Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   24/03/2019 03:58:07 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, đã được mong chờ từ xa xưa, được các ngôn sứ loan báo (bài đọc 1), nay được thực hiện cách tròn đầy. Trang tin mừng mà ta đọc hôm nay tóm tắt tất cả lịch sử cứu độ và toàn bộ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. ‘Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Ngài’.
Suy Niệm Tuần II Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần II Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   16/03/2019 09:42:50 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu một lần nữa kêu gọi chúng ta bắt chước Chúa Cha trên trời là Đấng nhân từ. Xem chừng rất dễ dàng vì tất cả chúng ta ai cũng có cảm nghiệm về sự khốn khổ của mình và qua trải nghiệm đó, chúng ta có thể hiểu lòng nhân từ là gì.
Suy Niệm Tuần I Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần I Mùa Chay C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   10/03/2019 05:01:21 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Đoạn Tin Mừng hôm nay thật rõ: chúng ta sẽ được Thiên Chúa xét xử dựa trên tình yêu. Đức Giêsu chỉ cho ta thấy nhiều cách thức để thực thi tình bác ái huynh đệ. Và Ngài còn thêm những lời lạ lùng này: ‘Mỗi khi các ngươi làm những điều này cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta’. Ngài, Con Thiên Chúa, đã muốn sinh ra, sống và nhất là chết trong sự nghèo hèn đến tận cùng, đồng hóa mình với mọi người nghèo, mọi kẻ bé mọn.
Suy Niệm Tuần VIII TN C và Mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần VIII TN C và Mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   03/03/2019 09:00:04 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Chàng thanh niên giàu có đến gặp Đức Giêsu để Ngài dạy cho anh con đường đi vào Nước Trời: là cách thế đúng để khởi đầu. Đức Giêsu trả lời anh bằng cách nhắc lại những giới luật của Thiên Chúa và lúc này ta mới biết rằng anh thanh niên này không chỉ đã nghe Thiên Chúa mà còn thực hành lề luật của Người nữa, nên anh đã trên con đường vào Nước Trời.
5 phút Lời Chúa tháng 3.2019

5 phút Lời Chúa tháng 3.2019

 •   01/03/2019 04:35:42 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Bài dụ ngôn phác họa hai hình ảnh thật đẹp: người con thứ đứng lên đi về nhà cha và người cha từ xa ngóng chờ con, rồi chạy lại ôm lấy con. Bên cạnh đó là một hình ảnh trái ngược và phản cảm: người con trưởng đứng ở bên ngoài, không chịu vào nhà. Người cha không sai đầy tớ đi bắt người con thứ về trừng phạt, nhưng chờ đợi con hoán cải.
Suy Niệm Tuần VII Thường Niên C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần VII Thường Niên C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   24/02/2019 07:59:04 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người, đã không dạy cho ta biết Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người, và còn cầu xin Chúa Cha gởi Thần Khí chân lý đến cho ta đó sao? Người đã không cầu nguyện trong vườn Giếsêmani để cho ta nên một, như Người và Cha là một đó sao? Đức Giêsu nhắc ta biết: Thiên Chúa là sự hiệp thông (một Chúa, ba Ngôi), tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình, là thông hiệp.
Suy niệm hằng ngày tuần VI thường niên C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần VI thường niên C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   17/02/2019 02:47:20 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Người biệt phái đòi một dấu lạ để tin. Cả chúng ta cũng đòi Thiên Chúa làm dấu lạ. Cám dỗ lớn hơn chống lại đức tin là nói: Tại sao Thiên Chúa không can thiệp? Tại sao Người không tỏ mình ra cách hiển nhiên hơn? Tại sao Người không bước vào lịch sử con người với nhiều sức mạnh hơn, bằng cách thay đổi những hoàn cảnh bất công, giải thoát những kẻ bị đàn áp, hoán cải những tấm lòng cứng cõi?
5 phút Lời Chúa tháng 2.2019

5 phút Lời Chúa tháng 2.2019

 •   11/02/2019 10:10:26 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an theo mình lên núi, rồi Người biến đổi hình dạng. Tại sao phải lên núi mà không phải một nơi nào khác? - Vì theo quan niệm của người Do Thái, núi cao là nơi Thiên Chúa ngự. Chúa Giê-su lên núi để gặp gỡ Chúa Cha, và “đàm đạo với ông Mô-sê và ông Ê-li-a” về cuộc Khổ nạn Ngài sắp bước vào, thể theo ý muốn của Cha.

Các tin khác

dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập135
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm131
 • Hôm nay22,965
 • Tháng hiện tại466,555
 • Tổng lượt truy cập4,363,582

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây