Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 11 Thường niên năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 11 Thường niên năm B

 •   08/06/2021 11:11:37 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Nước Thiên Chúa là một thực tại vô hình, nhưng đã được Chúa Giê-su diễn tả bằng những hình ảnh so sánh vô cùng thực tế và sống động, nên ai cũng có thể nắm bắt được ý nghĩa của Nước Thiên Chúa.  
Người gieo giống 01

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật XI Thường Niên năm B

 •   07/06/2021 10:41:10 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên: Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu:
unnamed

Hội thánh xin gì khi cầu nguyện “Nước Cha trị đến”?

 •   06/06/2021 11:20:23 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Hội thánh xin cho Nước Thiên Chúa trị đến một cách dứt khoát qua việc Ðức Kitô trở lại trong vinh quang. Nhưng Hội thánh cũng cầu xin cho vương quyền của Thiên Chúa ngày càng lớn lên trong hiện tại qua việc thánh hóa con người trong Chúa Thánh Thần...
Thánh Kinh bằng hình: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

 •   02/06/2021 04:45:32 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Thánh Thể là trung tâm phụng vụ và đời sống Kitô giáo. Chính vì tầm quan trọng đó, nên Giáo hội đã không ngừng mời gọi tín hữu đến với Thánh Thể như cao điểm hiến tế và nguồn mạch hiệp thông với Chúa Kitô và anh em.
unnamed (3)

Vui Học Thánh Kinh Lễ Mình Máu Chúa Kitô - Năm B

 •   31/05/2021 11:18:49 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? " Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.
Vui Học Giáo Lý Phụng vụ Thánh Thể (Trắc - Nghiệm & Ô Chữ)

Vui Học Giáo Lý Phụng vụ Thánh Thể (Trắc - Nghiệm & Ô Chữ)

 •   30/05/2021 10:59:46 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Nghi thức Bẻ Bánh là nghi thức riêng trong bữa ăn của người Do Thái : Sau khi cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa, người chủ tọa bẻ tấm bánh đã được dâng lên trao cho mọi thành viên. Các tông đồ và những tín hữu tiên khởi đã gọi cuộc họp mặt để cử hành bữa ăn tối của Chúa để gợi nhớ lại bữa tiệc ly gọi là gì ?
unnamed

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Chúa Ba Ngôi năm B

 •   26/05/2021 07:55:31 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Tin vào Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông, chia sẻ và yêu thương:” Ai ở trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4, 16). Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nguồn suối phát sinh mọi mầu nhiệm, trong đó con người được tham dự vào cuộc sống thần linh của Người. Chúa Cha là Đấng sáng tạo đã dựng nên vũ trụ cho con người có nơi ăn, chốn ở, có phương tiện để sinh sống.
CN IX TN BA NGOI4 scaled

Vui Học Thánh Kinh Lễ Chúa Ba Ngôi B

 •   25/05/2021 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần...
unnamed

Khái quát giáo huấn của Hội Thánh về Ba Ngôi Thiên Chúa.

 •   23/05/2021 10:35:14 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta biết được chúng ta có một Thiên Chúa là Cha của Người và là Cha của chúng ta. Nhờ Mạc Khải, chúng ta nhận ra Chúa Cha đầy tình yêu thương đối với nhân loại, đã sai Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu chuộc nhân loại.
V 2015 CN8PS Pentecost Ga20 19 23 5

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống năm B

 •   18/05/2021 10:35:52 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
”Chúa Thánh Thần đã xuống trên các Tông đồ và Hội thánh mới được thành lập”. Biến cố lễ Ngũ Tuần được Sách Công vụ tông đồ diễn tả bằng những lời văn sống động gần giống cách tường thuật việc Thiên Chúa ban Lề Luật cho dân Chúa trên núi Sinai.
Vui Học Thánh Kinh Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B

Vui Học Thánh Kinh Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B

 •   17/05/2021 10:32:21 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em!..."
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 12 - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 12 - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

 •   16/05/2021 11:20:20 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là hi vọng và là sức mạnh của con. Xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con. Xin canh tân đức tin và đổi mới tâm hồn chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa.
Thánh Kinh bằng hình: Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B

 •   11/05/2021 10:38:24 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Việc về trời hay lên trời của Chúa phục sinh không có nghĩa là một sự thay đổi nơi ở từ mặt đất để về một nơi nào đó ngoài trái đất, nhưng thăng thiên là một sự tôn vinh. Thăng Thiên là một cuộc gặp gỡ, đi vào thân tình với Thiên Chúa Cha, được tôn lên làm Chúa.
unnamed

Vui Học Thánh Kinh Lễ Chúa Thăng Thiên B

 •   10/05/2021 10:34:53 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.
Thuật ngữ “ở trên trời” có nghĩa là gì?

Thuật ngữ “ở trên trời” có nghĩa là gì?

 •   09/05/2021 11:06:08 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Thưa: “Ở trên trời” là một cách diễn tả theo Thánh Kinh, không muốn chỉ một vị trí, nhưng muốn nói lên một cách hiện hữu: Thiên Chúa vượt quá và vượt trên tất cả. Thuật ngữ này diễn tả sự uy nghi, sự thánh thiện của Thiên Chúa, cũng như sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn những người công chính.
V 2015 CN6PS Ga15 9 17 6

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 6 Phục sinh năm B

 •   05/05/2021 05:11:38 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Trước khi nhắm mắt lìa đời, những lời cuối cùng của một con người bao giờ cũng mang một ý nghĩa quan trọng bộc lộ cả một tấm lòng, cả tâm huyết của con người. Trong cuộc tâm sự, bộc bạch, dặn dò này, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại các tông đồ:” Hãy yêu thương nhau”.
Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật VI Phục Sinh B.

Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật VI Phục Sinh B.

 •   03/05/2021 11:36:41 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
CAY 0254

Ðức Trinh Nữ rất thánh được tôn kính như thế nào?

 •   03/05/2021 05:21:05 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Mẹ được sùng kính cách đặc biệt, nhưng khác hẳn với việc tôn thờ chỉ dành riêng cho Ba Ngôi cực thánh. Việc sùng kính đặc biệt này được diễn tả một cách độc đáo trong các ngày lễ phụng vụ dành kính Mẹ Thiên Chúa cũng như trong các kinh nguyện tôn kính Ðức Mẹ, như kinh Mân Côi, được xem là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng.
V 2015 CN5PS Ga15 1 8 5

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật V Phục Sinh B.

 •   28/04/2021 05:59:10 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Cây nho là hình ảnh quen thuộc và có vẻ tầm thường, nhưng lại được Chúa Giê-su sử dụng để trình bày những tư tưởng vô cùng sâu sắc về mối tương quan giữa Người với các môn đệ hoặc Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi. Tuần trước, với hình ảnh Mục Tử nhân lành và đoàn chiên, chúng ta cảm nhận được mối tương quan biểu lộ qua những hành vi nói lên tình yêu của mục tử sẵn sàng thí mạng vì đoàn chiên. 

Các tin khác

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập88
 • Máy chủ tìm kiếm14
 • Khách viếng thăm74
 • Hôm nay16,628
 • Tháng hiện tại301,737
 • Tổng lượt truy cập20,067,021

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây