Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 25 Thường Niên B.

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 25 Thường Niên B.

 •   14/09/2021 05:47:38 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
Tại sao cái chết của Chúa Giêsu lại nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa? Ðâu là mối liên hệ giữa cuộc Phục sinh của Ðức Kitô với việc sống lại của chúng ta?

Tại sao cái chết của Chúa Giêsu lại nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa? Ðâu là mối liên hệ giữa cuộc Phục sinh của Ðức Kitô với việc sống lại của chúng ta?

 •   12/09/2021 11:02:40 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Ðể tất cả chúng ta, là những kẻ đáng chết, được giao hòa trong Ðức Kitô, Thiên Chúa đã đưa ra một kế hoạch tràn đầy tình yêu là sai Con mình đến phó mình chịu chết vì những kẻ tội lỗi. Cái chết của Ðức Kitô đã được loan báo trong Cựu Ước, đặc biệt như hy tế của Người Tôi Tớ chịu đau khổ, và đã xảy ra “theo như lời Thánh Kinh.”
V (14)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường niên năm B

 •   08/09/2021 06:18:53 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ theo Ngài phải từ bỏ chính mình. “Bỏ chính mình” phải chăng là vong thân, là tự tử? Hẳn là không! Các nhà hiền triết, các tôn giáo đều kêu gọi từ bỏ cái tôi kiêu căng, ích kỷ, bỏ lòng tham sân si, và thậm chí cả tiền tài lẫn danh vọng nữa. Thế nhưng sự từ bỏ mà Chúa Giê-su kêu gọi không chỉ để hoàn thiện bản thân.
Máccô 8,27 35 c 0

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 24 Thường Niên B.

 •   07/09/2021 06:27:43 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? " Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."
unnamed (1)

Tại sao Chúa Giêsu lại được gọi là “Ðấng Kitô”?

 •   05/09/2021 10:32:06 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Thưa: “Kitô” là tiếng Hy Lạp, còn “Mêsia” là tiếng Hypri, có nghĩa là “được xức dầu”. Chúa Giêsu là Ðấng Kitô vì Người được Thiên Chúa thánh hiến, được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần để đảm nhận sứ mạng cứu chuộc của Người. Người là Ðấng Mêsia mà dân Israel mong đợi, được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 23 Thường niên năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 23 Thường niên năm B

 •   01/09/2021 06:16:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Quan niệm của người Do Thái cho rằng người mắc các chứng bệnh nan y như  què quặt, mù, điếc, câm, cùi, hủi vv...là những người tội lỗi do chính họ gây nên hay cha mẹ của họ mắc phải. Hậu quả tật nguyền, bệnh hoạn của những người này là do tội gây ra. Như thế, họ đã bị đánh mất chỗ đứng trong xã hội loài người.
Máccô 7,31 37 b 0

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 23Thường Niên B.

 •   31/08/2021 06:29:36 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
Tại sao các Bí tích cần thiết cho ơn cứu độ?

Tại sao các Bí tích cần thiết cho ơn cứu độ?

 •   29/08/2021 10:22:42 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Mặc dù không phải tất cả các Bí tích đều được ban cho từng người Kitô hữu, các Bí tích đều cần thiết cho những ai tin vào Ðức Kitô, bởi vì chúng trao ban các ân sủng Bí tích, ơn tha thứ tội lỗi, ơn được làm nghĩa tử của Thiên Chúa, ơn nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô và ơn được thuộc về Hội thánh. Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi những ai lãnh nhận các Bí tích.
V 2015 CN22TN Mc 7 1 8a 14 15 21 23 11

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 22 Thường niên năm B

 •   24/08/2021 11:15:39 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu là một một con người hoàn toàn tự do, một con người giải phóng, một con người có quan niệm hoàn toàn mới, cái nhìn mới, cái nhìn thông thoáng về lề luật. Ngài chống lại những con người giả hình, vụ hình thức, những con người chỉ áp đặt trên vai những người khác ách nặng nề của lề luật do họ nghĩ...
Máccô 7,1 8a 14 15 21 23

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 22 Thường Niên B.

 •   23/08/2021 10:51:40 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân...
14423 KT le luat

Ðâu là thái độ của Chúa Giêsu đối với Lề luật Israel?

 •   22/08/2021 11:15:04 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Chúa Giêsu không hủy bỏ Lề luật do Thiên Chúa trao ban cho ông Môsê trên núi Sinai, nhưng Người đã làm cho Lề luật nên trọn bằng cách đem lại cho Lề luật lời giải thích tối hậu. Người là Ðấng ban hành Lề luật của Thiên Chúa, Ðấng chu toàn Lề luật cách viên mãn. Ngoài ra, qua cái chết đền tội trong vai trò Người Tôi Trung, Người hiến dâng hy tế duy nhất có khả năng cứu chuộc tất cả “tội lỗi người ta đã phạm trong thời Giao ước đầu tiên” (Hr 9,15).
V 2015 CN21TN LivingWord Ga6 54 60 69 10

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 21 Thường niên năm B

 •   17/08/2021 11:22:02 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Liên tục các Chúa Nhật XVII cho tới Chúa Nhật XXI  là bài Tin Mừng kết thúc đề tài Chúa Giêsu nói về: ”Bánh Trường Sinh”. Khi Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là bánh từ trời xuống, bánh trường sinh, bánh cứu độ (Ga 6, 51), thịt của Ngài là của ăn đích thực, máu của Ngài là của uống đích thực (Ga 6, 55), thì đã có nhiều người Do Thái chướng tai, gai mắt, ngay cả một số môn đệ của Chúa cũng không chấp nhận nổi, đã bỏ Ngài mà đi.
CN 21 TNB

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 21 Thường Niên B.

 •   16/08/2021 11:34:34 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um. Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? " Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?
ĐTC Phanxicô: Tuân giữ các Điều răn nhưng hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

ĐTC Phanxicô: Tuân giữ các Điều răn nhưng hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

 •   15/08/2021 11:14:21 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Cuối bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11/8, Đức Thánh Cha hy vọng là, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, các tín hữu có thể bước đi “trên con đường của các Điều Răn”, là “những nhà mô phạm" dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, nhưng luôn hướng tới "tình yêu dành cho Chúa Kitô” và biết rằng cuộc gặp gỡ với Người “quan trọng hơn tất cả các Điều Răn”.
Tranh tô màu – Đại Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời – Năm B

Tranh tô màu – Đại Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời – Năm B

 •   10/08/2021 11:42:47 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần...
V 2015 CN20TN LivingBread Ga6 51 58 9

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 20 Thường niên năm B

 •   10/08/2021 11:16:42 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng cứu rỗi của Ngài qua việc rao giảng, qua việc làm, cuộc sống và nhất là qua cái chết trên thập giá. Ngài đã biểu lộ lòng yêu thương tha thứ của Ngài qua cái chết thập giá “Khi nào Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người về với Ta “. Lời của Chúa Giêsu đã được thực hiện nơi cái tận cùng của đời Ngài là cái chết vì tình yêu...
images (22)

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 20 TN B. Đức Mẹ hồn xác lên trời

 •   09/08/2021 11:17:31 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
Ý nghĩa lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời

Ý nghĩa lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời

 •   08/08/2021 10:38:01 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Nói về Mẹ, viết về Mẹ là một hạnh phúc lớn lao. Tiếng Mẹ sao dịu êm, sao mát dịu đến thế. Mẹ trần thế đã là một tặng phẩm quí giá. Mẹ thiêng liêng lại càng cao quí hơn thế nữa. Mẹ có tên là Maria. Tiếng nói ngắn gọn, nhưng bao trùm, gói trọn tất cả.
V 2015 CN19TN BreadOfLife Ga6 41 51 14

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 19 Thường niên năm B

 •   03/08/2021 10:58:07 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ hằng ngày nhân loại tham dự luôn gồm hai phần, phần Lời Chúa và phần Thánh Thể. Lời của Chúa cũng như Bánh và Rượu cần phải được chia sẻ như Thịt và Máu của Chúa. Chịu lấy Bánh trường sinh là đi trọn con đường tình yêu của Chúa, con đường đức tin, con đường thập giá để đạt tới vinh quang Nước Trời.

Các tin khác

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập62
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm47
 • Hôm nay18,864
 • Tháng hiện tại289,996
 • Tổng lượt truy cập21,779,924

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây