ChuaNhatTN3C

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 3 Thường Niên C

 •   17/01/2022 09:18:48 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
“Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy” nghĩa là gì?

“Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy” nghĩa là gì?

 •   16/01/2022 09:58:39 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Từ “Các tiên tri” ở đây được dùng để chỉ những người được Chúa Thánh Thần linh ứng để họ nói nhân danh Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã làm cho các lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm hoàn toàn nơi Ðức Kitô; cũng chính Chúa Thánh Thần mạc khải mầu nhiệm Ðức Kitô trong Tân Ước.
V 2016 CN2TN Cana Ga2 1 11 15(1)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 Thường niên C

 •   11/01/2022 10:25:26 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến" Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".
Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 2 Thường Niên C

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 2 Thường Niên C

 •   10/01/2022 09:40:21 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Tại sao Chúa Giêsu biểu lộ Nước Trời bằng các dấu chỉ và phép lạ?

Tại sao Chúa Giêsu biểu lộ Nước Trời bằng các dấu chỉ và phép lạ?

 •   09/01/2022 10:11:14 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Chúa Giêsu làm các dấu chỉ và phép lạ kèm theo lời của Người, để chứng tỏ rằng Nước Trời đang hiện diện nơi Người, là Ðấng Mêsia. Mặc dù đã chữa lành một số bệnh nhân, Người không đến để loại trừ mọi cái xấu ra khỏi trái đất, nhưng trước hết là để giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Cuộc chiến đấu chống lại ma quỉ báo trước rằng thập giá của Người sẽ chiến thắng “thủ lãnh thế gian” (Ga 12,31).
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

 •   05/01/2022 05:20:31 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình vẫn đang sống đời sống của một con người cũ, con người của xác thịt với những đam mê nghịch với thần khí, xin Chúa thanh tẩy chúng con bằng lửa tình yêu và Thánh Thần của Ngài.
Vui Học Thánh Kinh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Vui Học Thánh Kinh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 •   03/01/2022 09:11:50 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.
Tại sao Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của ông Gioan để “sám hối hầu được ơn tha tội” (Lc 3,3)?

Tại sao Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của ông Gioan để “sám hối hầu được ơn tha tội” (Lc 3,3)?

 •   03/01/2022 04:10:13 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Để khởi đầu quãng đời công khai và để tham dự trước vào Phép rửa là cái chết của mình, Chúa Giêsu, dù không có tội lỗi nào, và là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1,29), cũng chấp nhận liệt mình vào hàng các tội nhân. Chúa Cha tuyên bố Người là “Con yêu dấu” của mình (Mt 3,17) và Thánh Thần ngự xuống trên Người. Phép rửa của Chúa Giêsu là hình ảnh báo trước Bí tích Rửa tội của chúng ta.   
V 2016 CNLeHienLinh Mt2 1 12 18

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Hiển Linh

 •   28/12/2021 09:59:44 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Suy niệm: Thật là một điều nghịch lý: Dân Do Thái từ lâu đã trông đợi Đấng Cứu Tinh, họ đã được các ngôn sứ tiên báo, thế mà khi Ngài đến, họ đã không dành nổi cho Ngài một chỗ ở giữa họ, lại còn bối rối xôn xao vì sự xuất hiện của Ngài. Đau đớn thay, họ nắm giữ kho tàng mạc khải mà lại không nhận ra Ngài!
unnamed

Vui Học Thánh Kinh Lễ Hiển Linh

 •   27/12/2021 09:47:54 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."
Giai đoạn Mạc khải trọn vẹn và dứt khoát của Thiên Chúa là gì?

Giai đoạn Mạc khải trọn vẹn và dứt khoát của Thiên Chúa là gì?

 •   26/12/2021 09:47:30 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Giai đoạn Mạc khải trọn vẹn và dứt khoát của Thiên Chúa được thực hiện nơi Ngôi Lời nhập thể, là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng là trung gian và là viên mãn của Mạc khải. Chúa Giêsu, Con duy nhất của Thiên Chúa, đã làm người, là Lời hoàn hảo và dứt khoát của Chúa Cha. Mạc khải đã được hoàn tất cách trọn vẹn qua việc Thiên Chúa Cha sai Con Ngài và ban tặng Thánh Thần...
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Thánh Gia năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Thánh Gia năm C

 •   21/12/2021 10:09:02 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Sau mười hai năm dưỡng dục, Đức Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se dẫn người con Giê-su nay đã lớn khôn lên Giê-ru-sa-lem “trình làng”. Bổn phận làm cha làm mẹ khiến hai đấng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khi thất lạc cậu con. Nỗi lo lắng ấy được bù đắp khi tìm thấy con mình ngồi giữa các thầy thông thái, vừa đáp vừa hỏi thật khôn ngoan.
Vui Học Thánh Kinh Lễ Thánh Gia Thất

Vui Học Thánh Kinh Lễ Thánh Gia Thất

 •   21/12/2021 04:27:16 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành...
49 Câu Hỏi thưa và Trắc Nghiệm Giáng Sinh C

49 Câu Hỏi thưa và Trắc Nghiệm Giáng Sinh C

 •   19/12/2021 09:58:44 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
01. Hỏi: Mẹ của ông Bôát là ai? (Mt 1,5)  - Thưa: Bà Rakháp. 02. Hỏi: Ông nội của ông Giuse, cha nuôi Đức Giêsu  là ai? (Mt 1,5)  - Thưa: Ông Mátthan.
V CM4MV 6

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 4 mùa Vọng năm C

 •   14/12/2021 10:15:03 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Suy niệm: Qua đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta tìm thấy nơi Mẹ Maria một mẫu gương tuyệt vời, giúp chúng ta sống tinh thần mùa vọng và chuẩn bị đón mừng Chúa đến. Thực vậy, Mẹ Maria cũng như nhiều người Do Thái khác đã đọc và suy gẫm Kinh thánh, đã mòn mỏi trông chờ và mong đợi Đấng Cứu Thế.
Vui Học Thánh Kinh Chúa nhật IV Mùa Vọng năm C

Vui Học Thánh Kinh Chúa nhật IV Mùa Vọng năm C

 •   13/12/2021 10:00:08 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ..."
Q FILEminimizer

Hai tiếng “Nhập Thể” có nghĩa là gì?

 •   12/12/2021 09:28:03 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Hội thánh dùng từ “Nhập Thể” để gọi mầu nhiệm của sự kết hợp tuyệt vời của thần tính và nhân tính trong Ngôi vị thần linh duy nhất của Ngôi Lời. Ðể thực hiện công cuộc cứu rỗi chúng ta, Con Thiên Chúa đã hóa thành “xác thể” (Ga 1,14), trở thành con người thật. Ðức tin vào mầu nhiệm Nhập thể là dấu chỉ phân biệt của niềm tin Kitô giáo.
unnamed

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C

 •   07/12/2021 09:53:44 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Lời Chúa: Ông Gioan trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đầng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Ngườ sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa”. (Lc 3,16)
V 2016 CN3MV JB Lc3 10 18 1

Vui Học Thánh Kinh Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

 •   06/12/2021 10:32:01 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? " Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? " Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh."

Các tin khác

dcgiuseminh
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập53
 • Máy chủ tìm kiếm17
 • Khách viếng thăm36
 • Hôm nay21,231
 • Tháng hiện tại345,884
 • Tổng lượt truy cập23,970,744

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây