V 2016 CN20TN JesusFire Lc12 49 53 1

Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN C

 •   14/08/2019 05:12:59 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao?
V CN19TN Lc12 35 40 4

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật XIX Thường Niên C

 •   08/08/2019 10:41:47 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12,35-36)
19 tn cLuke 12,32 48

Vui Học Thánh Kinh CN 19 TN C

 •   06/08/2019 10:46:08 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
"Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Bán của cải đi mà bố thí (Mt 6:19 -21 ) "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời...
Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 13

Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 13

 •   04/08/2019 11:07:35 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Cộng đoàn môn đệ Đức Giêsu được dựng xây theo tầm nhìn và sứ mạng của Đấng Phục Sinh (Lc 24,35). Trong tầm nhìn ấy, thánh sử Lu-ca nhìn lễ hội mùa gặt, sau này Do Thái giáo đồng hóa lễ hội này với Giao Ước Sinai, như khởi đầu của Giao Ước mới với việc Thánh Thần hiện xuống trên Giáo Hội.
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường Niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường Niên năm C

 •   31/07/2019 05:32:38 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".
V CN18TN Lc12 13 21 6

Vui Học Thánh Kinh CN 18 TN C

 •   30/07/2019 04:12:52 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? " Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
TY 19

Bài 4 và 5 trong Tuần lễ Giáo lý 2019 của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

 •   28/07/2019 04:45:24 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Giá trị thứ hai làm nền tảng cho đời sống xã hội của con người là tình yêu. Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo nói đến tình yêu ở 129 số trong 583 số của toàn cuốn sách. Sách Docat nhắc đến tình yêu ở 72 câu trong 328 câu. Chúng ta cũng ghi nhận Công đồng Vaticanô II nhắc đến tình yêu hàng trăm lần trong tất cả các văn kiện.
Bài 1, 2 và 3 trong Tuần lễ Giáo lý 2019 của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Bài 1, 2 và 3 trong Tuần lễ Giáo lý 2019 của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

 •   28/07/2019 04:38:28 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Trong tuần lễ Giáo lý năm 2019 này, chúng ta cùng tìm hiểu Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo về con người.Đây là một chủ đề thiết thân đối với từng người, vì chúng ta là con người. Chúng ta muốn khám phá ra mình là gì, là ai, có thể mở rộng và vươn xa tới đâu trong thế giới hữu hình và cả vô hình.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XVII Thường niên năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XVII Thường niên năm C

 •   26/07/2019 04:32:17 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay Ðức Giêsu mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài chỉ ban cho ta những điều tốt lành, những điều có lợi thực sự cho ta, những điều làm ta trưởng thành và triển nở, những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực, thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này.
untitled

Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN C

 •   23/07/2019 10:38:35 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển..."
Như là vị Giáo hoàng đầu tiên, thánh Phêrô có viết thông điệp nào không?

Như là vị Giáo hoàng đầu tiên, thánh Phêrô có viết thông điệp nào không?

 •   21/07/2019 05:45:34 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Niềm tin của Giáo hội sơ khai hầu hết được truyền khẩu, nhưng điều đó không ngăn cản được thánh Phêrô viết ra những bức thư...Thánh Phêrô đã giảng dạy bằng cách sống của mình, bằng việc hy sinh đến tột cùng, từ bỏ mạng sống mình vì Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đó là một “thông điệp” mạnh mẽ nhất mà thánh nhân đã từng viết ra.
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 16 Thường Niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 16 Thường Niên năm C

 •   17/07/2019 06:10:04 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với".
Vui Học Thánh Kinh CN 16 TN C

Vui Học Thánh Kinh CN 16 TN C

 •   16/07/2019 12:52:23 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "
untitled

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 15 Thường Niên năm C

 •   11/07/2019 04:45:51 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Sống là tương quan, là sống nhờ – sống với – sống cho, chứ không bao giờ sống một mình được. Trong tương quan tất yếu như thế, thường ta chỉ nhìn ra người khác là thân cận của mình khi thấy họ là người đã từng “có trao, có nhận” với ta một điều gì đó trong cuộc sống, ví dụ thân nhân hay thân hữu trong một gia đình...
Lc 10,25 37g 0 (1)

Vui Học Thánh Kinh CN 15 TN C

 •   08/07/2019 11:41:04 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? " Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."
CHUA PHUC SINH

Ðâu là mối liên hệ giữa cuộc Phục sinh của Ðức Kitô với việc sống lại của chúng ta?

 •   07/07/2019 10:49:22 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Cũng như Ðức Kitô đã thực sự sống lại từ cõi chết và sống mãi, cũng vậy, Người sẽ làm cho tất cả chúng ta sống lại trong ngày sau hết, với một thân xác không còn hư nát, “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,29).
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 14 Thường Niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 14 Thường Niên năm C

 •   03/07/2019 11:00:11 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói...
Vui Học Thánh Kinh CN 14 TN C

Vui Học Thánh Kinh CN 14 TN C

 •   03/07/2019 06:11:37 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XIII Thường niên năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XIII Thường niên năm C

 •   26/06/2019 05:00:28 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu đang trên hành trình tiến về Giêrusalem, cho dù Ngài trong giai đoạn bị nghi ngờ, thậm chí bị lùng bắt. Sự quyết liệt của Chúa Giêsu không nhằm chứng minh điều gì ngoài ý chí thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Con đường theo Chúa thật bấp bênh: “Chim có tổ, chồn có hang, con người không có chỗ tựa đầu”...

Các tin khác

dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập79
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm73
 • Hôm nay12,262
 • Tháng hiện tại393,450
 • Tổng lượt truy cập6,351,341

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây