V 2017 CN26TN ParaOfTwoSon Mt21 28 32 subpict 310x165

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 26 TN A  

 •   22/09/2020 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi.
unnamed

Làm thế nào để dấn thân cho sự hợp nhất?  

 •   21/09/2020 04:37:18 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Lòng khao khát muốn tái lập sự hợp nhất giữa tất cả các người Kitô hữu là một hồng ân của Ðức Kitô và là một lời kêu gọi của Chúa Thánh Thần. Khao khát này liên quan đến toàn thể Hội thánh và được thực hiện bằng việc sám hối tận đáy lòng, cầu nguyện, nhìn nhận lẫn nhau là anh em và đối thoại thần học.
V 2014 CN25TN ParaOfLabors Mt20 1 16 1

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm A

 •   16/09/2020 04:03:46 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
“Hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” câu chuyện muốn đề cao mối quan tâm của gia chủ đối với những người “ở không, đang đứng ngoài chợ”. Gia chủ không cần biết tới công việc của mình cho bằng quan tâm đến tình trạng thất nghiệp của những người thợ.
V 2014 CN25TN ParaOfLabors Mt20 1 16 11

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 25 TN A

 •   15/09/2020 09:39:07 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."
V 2017 CN24TN Forgive Mt18 21 35 12

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

 •   10/09/2020 10:11:38 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Con số 7 trong Kinh Thánh vốn mang ý nghĩa tượng trưng diễn tả sự hoàn thành trọn vẹn (như Thiên Chúa sáng tạo trong bảy ngày…). Thế mà, để đánh giá sự tha thứ, Phê-rô đã giới hạn con số bảy hoàn hảo đó vào một dãy số chỉ có bảy đơn vị và coi đó như giá trị tối đa của lòng bao dung. Chúa Giê-su lưu ý rằng chính vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện và vô giới hạn...
unnamed (1)

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 24 TN A

 •   08/09/2020 03:44:20 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
unnamed

Sự tha thứ tội

 •   07/09/2020 03:57:21 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Để hiểu sự lớn lao của món quà ơn tha thứ tội lỗi, chúng ta phải nắm bắt tính nghiêm trọng của tội. Đồng thời, đề cập đến sự dữ về thể lý như: bệnh tật, thảm họa, hoặc mất cơ nghiệp như những điều tồi tệ nhất xảy ra cho chúng ta. Nhưng sự dữ luân lý, hoặc tội, vô cùng nghiêm trọng hơn so với sự dữ thể lý (số 311).
V 2014 CN23TN Mt18 15 20 3

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 23 Thường niên năm A

 •   02/09/2020 09:33:19 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Trong Giáo Hội và qua Chúa Ki-tô, Thiên Chúa mời gọi ta hãy biến cải trở nên giống như Người. Lời mời nên thánh dành cho tất cả mọi người không trừ ai, vì tất cả đều cùng chung một thân phận tội lỗi. Giáo Hội tại thế là nơi chung sống của những người đáp lại lời mời gọi này.
V 2014 CN23TN Mt18 15 20 3

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 23 TN A

 •   01/09/2020 03:27:25 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân..."
Giáo lý về cầu nguyện

Giáo lý về cầu nguyện

 •   31/08/2020 10:17:57 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Con đường cầu nguyện của chúng ta là chính Ðức Kitô. Lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa, Cha chúng ta, nhưng chỉ lên tới Ngài khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, ít nhất là cách mặc nhiên. Nhân tính của Chúa Giêsu là con đường duy nhất, qua đó Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện lên Cha của chúng ta.
V 2014 CN22TN Mt16 21 27 3

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 22 Thường niên A

 •   26/08/2020 09:32:41 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ lần thứ nhất rằng Ngài phải chịu đau khổ, chịu chết và nêu lên những điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài: ”Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy” (Mt 16, 21).
maxresdefault

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 22 TN A

 •   25/08/2020 03:48:09 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Từ lúc đó, Đức Giêsu Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!"
Ân xá và quan niệm bệnh tật trong Cựu Ước

Ân xá và quan niệm bệnh tật trong Cựu Ước

 •   24/08/2020 10:41:51 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Trong Cựu Ước, con người, trong khi bị đau yếu, cảm nghiệm được sự hữu hạn của mình, đồng thời cũng nhận ra bệnh tật có liên hệ cách bí nhiệm với tội lỗi. Các tiên tri đã thoáng nhận ra rằng bệnh tật cũng có thể có một giá trị cứu chuộc các tội lỗi cá nhân của mình và của người khác.
V 2017 CN21TN KingdomKey Mt16 13 19 5

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 21 Thường niên A

 •   18/08/2020 03:49:32 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Tranh luận và tranh chấp về quyền bính là chuyện xảy ra như cơm bữa trong đời sống con người. Do tranh chấp nên chiến tranh bùng nổ, hận thù có cơ hội được khơi lên. Nếu con người, cách riêng các nhà lãnh đạo, ý thức quyền bính là để phục vụ, để xây dựng cộng đoàn, xã hội, chắc chắn thế giới sẽ có một bộ mặt khác, đời sống sẽ êm đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN A

Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN A

 •   18/08/2020 09:54:31 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? " Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân có ý nghĩa gì?

Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân có ý nghĩa gì?

 •   17/08/2020 04:13:26 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân và nhiều việc chữa lành Người đã thực hiện là một dấu chỉ chứng tỏ, nơi Người, Nước Thiên Chúa đã đến, và như vậy, đã đến lúc chiến thắng tội lỗi, đau khổ và cái chết. Bằng cuộc khổ nạn và cái chết của Người, Chúa Giêsu đem lại cho đau khổ một ý nghĩa mới...
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 20 Thường niên A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 20 Thường niên A

 •   12/08/2020 09:40:20 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa Giê-su, Chúa sẵn sàng ra tay cứu giúp trước lòng tin của người đàn bà Ca-na-an. Xin giúp chúng con biết noi gương bà: sống quên mình, kiên nhẫn và khiêm tốn để trở thành ‘bệ phóng’ cho người anh em.
V 2017 CN20TN CanaaniteWoman Mt15 21 28 3

Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN A

 •   11/08/2020 10:11:49 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! " Nhưng Người không đáp lại một lời.
Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích rửa tội với nghi thức được sửa đổi tùy tiện là không thành sự

Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích rửa tội với nghi thức được sửa đổi tùy tiện là không thành sự

 •   07/08/2020 08:56:46 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/8/2020, Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời, được Đức Thánh Cha phê chuẩn, liên quan đến câu hỏi nghi ngờ thành sự về việc cử hành Bí tích Rửa tội với công thức: “Nhân danh cha mẹ, cha/mẹ đỡ đầu, ông bà, các thành viên trong gia đình, nhân danh cộng đoàn, chúng tôi (số nhiều) rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, thay vì công thức chính thức của Giáo hội là: “Tôi/cha rửa anh/chị/con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập85
 • Máy chủ tìm kiếm36
 • Khách viếng thăm49
 • Hôm nay16,363
 • Tháng hiện tại418,456
 • Tổng lượt truy cập15,475,845

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây