Suy Niệm Thánh Vịnh Lễ Truyền Tin: Thánh Vịnh 39. Lễ Lá: Thánh vịnh 21 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ ba - 23/03/2021 08:10  202
Suy Niệm Thánh Vịnh 39

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh.
2          Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA,
            Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
3          Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
            khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
            đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
            làm cho tôi bước đi vững vàng.
4          Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
            bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
            Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
            và tin tưởng vào CHÚA.
5          Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA,
            chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
            và những kẻ theo đường gian ác.
6          Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
            những kỳ công Ngài đã thực hiện
            và những điều Ngài dự định cho chúng con :
            thật là nhiều vô kể !
            Không một ai sánh được như Ngài.
            Dầu con muốn loan đi kể lại,
            nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao !
7          Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
            nhưng đã mở tai con ;
            lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8          con liền thưa : "Này con xin đến !
            Trong sách có lời chép về con
9          rằng : con thích làm theo thánh ý,
            và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con."
10        Đức công chính của Ngài,
            con loan truyền giữa lòng đại hội ;
            lạy CHÚA, Ngài từng biết : con đâu có ngậm miệng làm thinh.
11        Đức công chính của Ngài,
            con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
            nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
            chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
            rằng Ngài thành tín và yêu thương.
12        Phần Ngài, muôn lạy CHÚA,
            xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
            Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.
13        Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
            tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi,
            thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.
14        Lạy CHÚA, xin thương tình cứu con,
            muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ !
15        Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con,
            đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng !
            Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
            phải tháo lui nhục nhã !
16        Những đứa cười ha hả nhạo con
            phải thẹn thùng chết điếng !
17        Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
            đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !
            Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
            luôn nói rằng : "ĐỨC CHÚA vĩ đại thay !"
18        Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
            nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
            Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, 
            lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !

Cùng Đọc Với Dân Ítraen
Nhịp điệu của Thánh Vịnh tạ ơn này thật hay: trước tiên là lời kêu cầu từ một tình huống thảm khốc, tiếp đến là hành vi tạ ơn sau khi được nhận lời. Chưa hết, lại còn dâng lời khẩn nài mới trong những thảm họa mới.
Một vài hình ảnh:
Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,/khỏi vũng lầy nhơ nhớp, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu /đặt chân tôi đứng trên tảng đá, /Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, /nhưng đã mở tai con ; /và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con." Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh./tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi…
Điều kinh ngạc (Lời sấm ngôn cho tương lai): người kêu xin dâng lễ hy sinh theo nghi thức tại Đền Thờ, cùng với cộng đoàn vây quanh… nhưng tìm đâu lễ vật? Họ tự hỏi như thế. Câu đáp thật lạ lùng: Thiên Chúa không ưa thích các thú vật làm hy lễ…điều vui lòng Thiên Chúa, chính là từng giây phút sống thánh ý Ngài, hiến tế chính mình bằng tình yêu.

Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Thư gởi Do Thái, suy tư về lễ vật hy tế mà Đức Giêsu dâng chính mình Ngài, lập lại những lời của Thánh vịnh này. Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con (sách đó chính là Sách Thánh Vịnh) (Dt 10,5)
Lời mạc khải của Thiên Chúa đã bày tỏ cho ta biết Đức Giêsu đã áp dụng Thánh Vịnh này để diễn tả sự hiến dâng chính mình hoàn toàn cho Chúa Cha và cho anh em Người, cho đến bằng lòng chết trên thánh giá. Ngài còn nói: Của ăn Thầy là làm theo ý Chúa Cha…(Ga 4,34). Và vào giờ quyết định hiến tế chính mình, Ngài còn lập lại lời của Thánh vịnh: Lạy Cha, xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha (Mat 26,29). Và “nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính” (Rm 5,19).

Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Thánh vịnh mà ta vừa xem trước hết là lời kinh nguyện của chính Đức Giêsu. Nhưng cũng chính là kinh nguyện của chúng ta, nhưng với điều kiện là đừng rơi vào lối vụ hình thức: điều Thiên Chúa mong đợi nơi ta, không phải là những lễ vật bên ngoài nhưng chính là máu thịt chúng ta, chính là cuộc sống mỗi ngày của ta được tiến dâng, chính là hy lễ thiêng liêng (1 Pr 2,5). Ta có thể nói rằng Thiên Chúa mong chờ cung cách sống xứng hợp của ta hơn là tham dự kinh nguyện ngày Chúa Nhật. Hành vi chúc tụng cũng là của riêng tôi: sung sướng vì niềm tin của mình­­/ thán phục Thiên Chúa/ thi hành thánh ý Chúa suốt đời/ loan báo tin mừng, tin vui về sự công minh, về ơn cứu độ, về tình thương và chân lý của Thiên Chúa.
Một trong những phương cách đọc lại Thánh vịnh này là lập lại nhịp điệu của kinh nguyện được thể hiện trong suốt Thánh vịnh, và cũng như trong chính cuộc đời mình. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

 
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours, Tome I
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch

Suy Niệm Thánh vịnh 21
1 Phần nhạc trưởng. Điệu "Con nai hừng đông" Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
2          Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
            Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?
            Dù con thảm thiết kêu gào,
            nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời !
3          Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
            đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.
4          Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
            vinh quang của Ít-ra-en là Ngài.
5          Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
            họ cậy trông, Ngài đã độ trì,
6          van nài liền được cứu nguy,
            đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.
7          Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
            con bị đời mắng chửi dể duôi,
8          thấy con ai cũng chê cười,
            lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai :
9          "Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó !
            Người có thương, giải gỡ đi nào !"
10        Đưa con ra khỏi thai bào,
            vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.
11        Chào đời con được dâng cho Chúa,
            được Ngài là Chúa tự sơ sinh.
12        Xa con Ngài đứng sao đành,
            nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.
13        Quanh con cả đàn bò bao kín,
            thú Ba-san ùa đến bủa vây :
14        Há mồm đe doạ gớm thay,
            khác nào sư tử xé thây vang gầm.
15        Tưởng mình như tan dần ra nước,
            toàn thân con xương cốt rã rời,
            con tim đau đớn bồi hồi,
            mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.
16        Nghe cổ họng khô ran như ngói,
            lưỡi với hàm dính lại cùng nhau,
            chốn tử vong Chúa đặt vào ;
17        quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
            Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
            chúng đâm con thủng cả chân tay,
18        xương con đếm được vắn dài ;
            chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.
19        Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
            còn áo trong cũng bắt thăm luôn.
20        Chúa là sức mạnh con nương,
            cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa.
21        Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
            gỡ thân con thoát miệng chó rừng,
22        khỏi nanh sư tử hãi hùng,
            phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.
23        Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
            cho anh em tất cả được hay,
            và trong đại hội dân Ngài,
            con xin dâng tiến một bài tán dương.
24        Hỡi những ai kính sợ ĐỨC CHÚA,
            hãy ca tụng Người đi !
            Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp,
            nào hãy tôn vinh Người !
            Dòng dõi Ít-ra-en tất cả,
            nào một dạ khiếp oai !
25        Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,
            chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ,
            cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,
            nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
26        Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng,
            ngày đại hội toàn dân.
            Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
            trước mặt những ai kính sợ Người.
27        Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
            người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng.
            Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
28        Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
            và trở về cùng CHÚA.
            Mọi dân tộc dưới trần
            phủ phục trước Tôn Nhan.
29        Bởi vì CHÚA nắm quyền vương đế,
            Người thống trị chư dân.
30        Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
            sẽ đều bái lạy một mình Người,
            phàm những ai trở về cát bụi
            sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
            Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,
31        con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
            Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa
            cho thế hệ tương lai,
32        truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,
            rằng : "Đức Chúa đã làm như vậy !"

Cùng Đọc Với Dân Israel
Chính những từ cuối của Thánh vịnh mang lại ý nghĩa chính: đây là một Thánh vịnh tạ ơn, cho dù có vẻ nghịch lý. Tác giả Thánh vịnh hát lên lời tạ ơn của Israel được hồi sinh sau khi lưu đày trở về. Nhưng điều làm cho chúng ta kinh ngạc là tác giả diễn tả sự giải phóng dân tộc bằng hình ảnh của một người bị đóng đinh, nay phục hồi sự sống.
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Vâng, Đức Giêsu đã lập lại từng chi tiết mà tác giả Thánh vịnh gợi lên: cơn hấp hối, cơn khát, chi thể rã rời, máu chảy từ chân tay, ngọn giáo đâm là phát ân huệ, áo quần bị chia cho lý hình như phong tục thời đó, lời chưởi mắng của những kẻ tố cáo…
Trong phần đầu, lời than vãn, gợi lên một sự đau khổ đến tận cùng hầu như không thể chịu nỗi, ta có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của “con người đau khổ”: khác với những lời than vãn của Ngôn sứ Giêrêmia, Đức Giêsu không nổi giận, không một lời chúc dữ cho những tên lý hình… Ngài than thở, vâng…Ngài bày tỏ sự đau khổ Ngài chịu trong một sự an bình sâu lắng và thoáng thấy được vài tia sáng của niềm hy vọng “Thế nhưng Chúa ngự nơi đền, vinh quang của Israel là Ngài. Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông Ngài đã độ trì…Chào đời con được dâng cho Chúa, được Ngài là Chúa tự sơ sinh.” Không quan tâm gì đến triết lý về sự đau khổ: Ngài đau khổ, thế thôi, và Ngài tha thiết khẩn nguyện.
Nhịp điệu của Thánh vịnh làm cho ta tiến sâu vào bên trong tâm hồn của Đức Giêsu: “Lạy Chúa, xin đừng đứng xa… Ngài đã thương nghe lời cầu cứu”. Sự phục sinh, vinh quang, lời chúc tụng đã có sẵn trong lòng Ngài, dù đang bị đóng đinh trên thập giá. Hãy chậm rãi đọc phần thứ ba của Thánh vịnh, đặt những lời đó trên môi miệng của Đức Giêsu trên thập giá: chính đây là lời cảm tạ. Trong bữa tối cuối cùng, Đức Giêsu đã diễn cái chết của Ngài một cách câm lặng bằng chính hành động cảm tạ. Ngài biết hoa quả phong nhiêu do chính sự hy sinh mình mang lại. Và Ngài đã mời các anh em đến dự tiệc của những người nghèo để chung lời tán dương Chúa Cha: Đức Chúa đã làm như vậy. Mỗi thánh lễ ngày nay đều thực hiện điều ước này.
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con…? Đây cũng là lời nguyện của mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta phải đi cho đến cùng và hãy thưa: “Người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng…Cầu chúc họ vui sống ngàn đời…Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa…Đức Chúa đã làm như vậy!”

Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours,Tome I
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay15,883
  • Tháng hiện tại495,802
  • Tổng lượt truy cập21,985,730

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây