Thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski và Linh mục Michael F. Kolarcik, SJ, mừng Kim khánh Linh mục của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh - Giám Mục Giáo phận Nha Trang.

Thứ năm - 22/04/2021 22:49  1246
Thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô mừng Kim khánh Linh mục của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh - Giám Mục Giáo phận Nha Trang.
d

Kính gởi:

Hiền đệ khả kính                                                                                                         
Giuse Võ Đức Minh                                                                                                    
Giám mục Giáo phận Nha Trang

Trong tâm tình tạ ơn nhân dịp mừng Kỷ niệm 50 năm Linh mục của Hiền đệ, Ta chúc mừng Hiền đệ vì những hoạt động nổi bật mà Hiền đệ, trong tư cách là Mục tử, đã thực hiện vì lợi ích của đoàn chiên Giáo phận Nha Trang được giao phó cho Hiền đệ.

Hiền đệ đã nhiệt thành tận tụy cách đặc biệt để cổ võ hàng giáo sĩ và cộng đoàn dân Chúa mến yêu Lời Chúa và đời sống Giáo hội.

Hiền đệ cũng đã thể hiện sự ân cần quan tâm đến Quê hương và Hội Thánh, hòa nhã trong cách sống và tiếp nối các khởi xướng lành thánh của vị Tôi tớ Đáng kính của Thiên Chúa và là Hồng y của Giáo hội La Mã Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Cùng với lời cầu chúc mọi điều tốt lành, Ta thành tâm ban phép lành Tòa Thánh cho Hiền đệ cùng với cộng đoàn rất thân mến của Hiền đệ, đồng thời cũng xin Hiền đệ cầu nguyện cho sứ vụ Giáo Hoàng của Ta.

Làm tại Roma, từ Điện Laterano, ngày 9 tháng 4 năm 2021

d
d
Thư của Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle mừng Kim khánh Linh mục của Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo phận Nha Trang.

BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC
Prot: 582/21

Kính gửi:
Đức Cha Giuse Võ Đức Minh
Giám mục Giáo phận Nha Trang
Việt Nam
 Ngày 20 tháng 2 năm 2021
Trọng kính Đức Cha,
Tôi xin chân thành chúc mừng nhân dịp Kim khánh Linh mục mà Đức Cha sẽ mừng vào ngày 24 tháng 4 sắp tới. Chắc chắc đây sẽ là một dịp vui mừng tạ ơn vì đó là hồng phúc đặc biệt của 50 năm phục vụ Giáo Hội như một người cha đầy tình yêu thương.
Như Đức Thánh cha Phanxicô đã lưu ý trong Thánh lễ làm phép Dầu năm 2014 là một linh mục được xức dầu hân hoan trong ngày chịu chức, dầu mang lại niềm vui cho người linh mục. “Niềm vui đời linh mục nằm trong mối tương quan thân mật với dân thánh trung tín của Thiên Chúa bởi vì đó là một niềm vui truyền giáo tuyệt vời. Việc xức dầu nhằm để xức dầu cho dân thánh trung tín của Thiên Chúa: để rửa tội và thêm sức, để chữa lành và thánh hiến, để làm phép, chúc lành, để an ủi và loan báo Tin Mừng” (Bài giảng ngày 7.4.2014).
Lúc này khi Đức Cha cử hành Kim khánh Linh mục của mình cùng với toàn thể Dân Chúa Giáo phận Nha Trang, với thân nhân gia đình và bạn bè, Bộ Phúc âm hóa các Dân tộc xin trân trọng thừa tác vụ nhiệt tâm của Đức Cha dành cho Giáo hội tại Đà Lạt và Nha Trang trong nhiều năm.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành dồi dào và ban ơn thánh cho Đức Cha để  Đức Cha tiếp tục phục vụ trung thành chức Linh mục của Chúa Giêsu Kitô. Nguyện xin Đức Trinh nữ Maria và Các Thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu ơn lành cho Đức Cha. Kính chúc Đức Cha nhiều năm an vui hạnh phúc! (ad multos et faustissimos annos!)
                                      Kính chào trong Đức Kitô,
Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle, Tổng trưởng (đã ký)
Linh mục Ryszard Szmydki, Thư ký (đã ký)
 
Thư của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Đức Giáo hoàng, mừng Kim khánh Linh mục của Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo phận Nha Trang.
Đại diện Đức Thánh cha

Prot. No. 320/21/V

Kính gửi:
Đức cha Giuse Võ Đức Minh
Giám mục Giáo phận Nha Trang
Toà Giám mục Nha Trang
22 Trần Phú, Hộp thư 42
TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
Việt Nam

Singapore, ngày 8 tháng 3 năm 2021

Kính thưa Đức cha,
Trong dịp vui mừng kỷ niệm 50 năm lãnh nhận thánh chức linh mục của Đức cha, tôi xin hân hoan chuyển đến Đức cha lời chào thăm nồng nhiệt và lời chúc mừng với tâm tình cầu nguyện.
Đây là dịp tốt đẹp để tạ ơn Thiên Chúa về sứ vụ phục vụ của Đức cha cũng như về những ơn lành Chúa ban cho Đức cha trong suốt những năm qua.
Khi chúc mừng cử hành Kim khánh linh mục của Đức cha được nhiều kết quả về mặt thiêng liêng, tôi cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, Mẹ của vị Thượng tế đời đời, tiếp tục ban ơn lành cho Đức cha và hoàn tất những công việc tốt đẹp của Ngài cho Dân thánh Chúa.
Tôi xin gửi đến Đức cha những lời chúc tốt đẹp nhất của cá nhân tôi.
Kính chào trong Chúa Kitô,
Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski
Đại diện Đức Giáo hoàng (ấn ký)

 
Thư của Linh mục Michael F. Kolarcik, SJ, Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Kinh thánh, mừng Kim khánh Linh mục của Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo phận Nha Trang.

Học viện Giáo hoàng Kinh thánh
Piazza della Pilotta 35 
00187 Rome (Italia)
Tel: +39 06 695261
Fax: +39 06 695266211

Email: pibrettore@biblico.it
www.biblico.it

Kính gửi:
Đức cha Giuse Võ Đức Minh
Giám mục Giáo phận Nha Trang, Việt Nam

Roma, Chúa nhập Lễ Lá, ngày 28.03.2021
Kính chào Đức cha,
Tôi rất vui mừng gửi lời chào thăm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Đức cha mừng kỷ niệm 50 năm lãnh nhận thánh chức linh mục, được cử hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2021. Tôi rất vinh dự chúc mừng vì Đức cha là cựu sinh viên của Học viện Giáo hoàng Kinh thánh, đã hoàn tất chương trình Cử nhân Kinh thánh vào năm 1974.
Tôi biết rằng Đức cha đã thi hành tốt đẹp thừa tác vụ Lời Chúa qua việc giảng dạy và lãnh đạo, cũng như đang tiếp tục giảng dạy tại Đại Chủng viện Sao Biển (Stella Maris). Đúng là chúng ta không bao giờ ngừng loan truyền Lời Chúa.
Để mừng Kim khánh kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức cha, xin Đức cha đón nhận médaille đồng tiền được đúc để chào mừng năm 1912 khi Tòa thánh thiết lập Học viện Giáo hoàng Kinh thánh (Biblicum). Bức hình trên mặt médaille này biểu tượng cho Học viện Giáo hoàng Kinh thánh và Tông thư Vinea Electa (Cây nho được chọn) thành lập Học viện
Xin kính chúc Đức cha tiếp tục phục vụ Lời Chúa trong nhiều năm sắp tới.
Trong Chúa Kitô,
Linh mục Michael F. Kolarcik, SJ
Viện trưởng (ấn ký)
 A "year of grace" for the diocese of Nha Trang

dVIETNAM : A "year of grace" for the diocese of Nha Trang - FIDES, Nha Trang (Agenzia Fides) He is a spiritual son and a successor of the former Bishop of the diocese of Nha Trang, Venerable Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan, who greatly influenced his priestly life and his episcopal ministry: Bishop Joseph Vo Duc Minh, current ordinary bishop of the diocese of Nha Trang, celebrates his 50th anniversary of his priestly ordination and remembers that April 24, 1971, when at the ordination mass, he became "a priest forever".
Bishop Joseph Vo Duc Minh-
http://vntaiwan.catholic.org.tw/vnchurch/nhatrang/gmminh.htm
During the solemn mass of thanksgiving for the Jubilee of Ordination, Bishop Joseph Vo Duc Minh called on his clergy, religious and all the parishes of the diocese of Nha Trang to live a "close and fruitful communion with him in order to praise and thank the Lord". "The way of the Cross always opens up to the way of hope", he said, recalling the experience of Venerable Francis Xavier Nguyen Van Thuan, who addressed him some words that are still engraved in his memory as priest and pastor. "Do not be afraid – said Van Thuan - the Lord Jesus will always be with you. Turn your gaze to the missionaries and martyrs in Vietnam. The way of the Cross always opens up to the way of Hope. Do not be afraid, but constantly trust God. I bless you and pray for you, I love you very much and I believe in you".

Today, the Bishop tells Fides that he lives his ministry with the spirit and the gaze that Venerable Van Thuan gave him: "We look to the past with grateful memory, thanksgiving and mercy; we look to the present with good will and with wonder at the discovery of God's works and the gift of his grace; we look to the future with a heart full of enthusiasm and trust in God's Providence". The solemn thanksgiving mass celebrated in the cathedral of Nha Trang in recent days was attended by all the Vietnamese bishops who were gathered for the assembly of the Bishops' Conference, together with a large number of religious and faithful.
During the celebration, the first proclamation of the Gospel received in Nha Trang 350 years ago by the missionaries led by the dFrench Bishop Pierre Lambert de la Motte, on 1 September 1671, was also remembered. Bishop de la Motte was the first Bishop of the Vicariate of Dang Trong. (Cochinchina) founded in 1659, covering the territory of South Vietnam, including today's diocese of Nha Trang. At that time, when local Catholics were subjected to persecution, Bishop de la Motte, a member of the Society for Foreign Missions of Paris (MEP), made his pastoral visit, accompanied by two French missionaries and two Vietnamese priests from Siam. The Bishop established Lam Tuyen Parish and founded the Congregation of the Lovers of the Holy Cross sisters, which today also celebrated the 350th anniversary of its foundation. Emphasizing that "the Church loves and serves all peoples in the name of Christ, the only Savior, Bishop Minh said that the missionaries only came to bring the Gospel and bless this land". He then urged the faithful to be "grateful and proud of their ancestors who courageously witnessed the Good News", and to "live the faith today in harmony with others and helping the development of the nation". Bishop Joseph Vo Duc Minh was commissioned by the Vietnamese Bishops to start the preparatory phase for the canonical process of beatification of Bishop de la Motte. The diocese of Nha Trang is a vast area of 9,487 square kilometers that covers two neighboring provinces Khanh Hoa and Ninh Thuan in south-central Vietnam, with a total of 180,000 Catholics out of 1,564,400 inhabitants. In the 17th century, the territory of Nha Trang belonged to Dang Trong (the southern region) separated from Dang Ngoai (the northern region) which was divided by the long civil war of more than 200 years under the Le dynasty. The Trinh clan held power of the Northern region while the Nguyen ruled the Southern region. There were two ecclesiastical circumscriptions called Dang Ngoai and Dang Trong, established in 1658 by Pope Alexander VII, led by Bishops Francois Pallu and Pierre Lambert de La Motte. After the arrival of Bishop de la Motte and the subsequent growth of the local Catholic community, the diocese of Nha Trang was officially founded in 1957 and is today home to 115 parishes, served by almost 300 priests. (AD-PA) (Agenzia Fides, 19/4/2021) http://www.fides.org/en/news/69967-ASIA_VIETNAM_A_year_of_grace_for_the_diocese_of_Nha_Trang_in_the_footsteps_of_Cardinal_Van_Thuan 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập101
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay29,710
  • Tháng hiện tại730,604
  • Tổng lượt truy cập31,125,494

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây