Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật III Mùa Chay A

Thứ ba - 07/03/2023 22:46  252

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A

Ga 4, 5 – 42
 
TIN MỪNG

5 Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống! "8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao? " Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.10 Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."11 Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."13 Đức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát.14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước."16 Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây."17 Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giê-su bảo: "Chị nói: "Tôi không có chồng" là phải,18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng."19 Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. ..20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa."21 Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự."26 Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy? " Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy? "28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta:29 "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao? "30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.

31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa."32 Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết."33 Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng? "34 Đức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.35 Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái!36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng.37 Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng!38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ."
39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa.42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."
 
5 So he came to a town of Samaria called Sychar, 4 near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph.
6 Jacob's well was there. Jesus, tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon
7 A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink."
8 His disciples had gone into the town to buy food.
9 5 The Samaritan woman said to him, "How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?" (For Jews use nothing in common with Samaritans.)10 6 Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him and he would have given you living water."
11 (The woman) said to him, "Sir, 7 you do not even have a bucket and the cistern is deep; where then can you get this living water?12 Are you greater than our father Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks?"
13 Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks this water will be thirsty again;14 but whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life."
15 The woman said to him, "Sir, give me this water, so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water."
16 Jesus said to her, "Go call your husband and come back."
17 The woman answered and said to him, "I do not have a husband." Jesus answered her, "You are right in saying, 'I do not have a husband.'18 For you have had five husbands, and the one you have now is not your husband. What you have said is true."
19 The woman said to him, "Sir, I can see that you are a prophet.
20 Our ancestors worshiped on this mountain; 8 but you people say that the place to worship is in Jerusalem."
21 Jesus said to her, "Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem.
22 You people worship what you do not understand; we worship what we understand, because salvation is from the Jews.
23 But the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth; 9 and indeed the Father seeks such people to worship him.
24 God is Spirit, and those who worship him must worship in Spirit and truth."
25 10 The woman said to him, "I know that the Messiah is coming, the one called the Anointed; when he comes, he will tell us everything."
26 Jesus said to her, "I am he, 11 the one who is speaking with you."
27 At that moment his disciples returned, and were amazed that he was talking with a woman, 12 but still no one said, "What are you looking for?" or "Why are you talking with her?"
28 The woman left her water jar and went into the town and said to the people,29 "Come see a man who told me everything I have done. Could he possibly be the Messiah?"
30 They went out of the town and came to him.
31 Meanwhile, the disciples urged him, "Rabbi, eat."
32 But he said to them, "I have food to eat of which you do not know."
33 So the disciples said to one another, "Could someone have brought him something to eat?"
34 Jesus said to them, "My food is to do the will of the one who sent me and to finish his work.
35 Do you not say, 'In four months 13 the harvest will be here'? I tell you, look up and see the fields ripe for the harvest.
36 The reaper is already 14 receiving his payment and gathering crops for eternal life, so that the sower and reaper can rejoice together.
37 For here the saying is verified that 'One sows and another reaps.'38 I sent you to reap what you have not worked for; others have done the work, and you are sharing the fruits of their work."
39 Many of the Samaritans of that town began to believe in him because of the word of the woman 15 who testified, "He told me everything I have done."
40 When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them; and he stayed there two days.
41 Many more began to believe in him because of his word,42 and they said to the woman, "We no longer believe because of your word; for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the savior of the world."


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 4,10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Bên bờ giếng của ai, Đức Giêsu đã gặp người phụ nữ thành Samari? (Ga 4 5)
a. Ông Giuse.
b. Ông Giacóp.
c. Ông Giuđa.
d. Ông Ápraham.

02. Sau khi dân thành Samari gặp gỡ và lắng nghe Đức Giêsu, họ nói: “Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là … …”(Ga 4,42)
a. Đấng cứu độ trần gian.
b. Con Thiên Chúa.
d. Đấng cứu thế phải đến.
c. Đấng Mesia mà các ngôn sứ đã loan báo.

03. “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi ban, sẽ không bao giờ khát nữa”.Đây là lời của ai? (Ga 4, 12-14)
a. Ông Gioan Tẩy giả.
b. Gioan Tông đồ.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Giacóp.

04. "Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong … … ... ." (Ga 4, 24)
a. Tin tưởng và yêu mến.
b. Thần khí và sự thật.
c. Tin tưởng và tùng phục.
d. Thần khí và mến yêu.

05. "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và … … ... ." (Ga 4,34)
a. Hoàn tất công trình của Người.
b. Làm theo những lời của Người.
c. Thực hiện những điều Người dạy bảo.
d. Những điều đã được tiên báo trong Thánh Kinh.

III. Ô CHỮ
  

Những gợi ý


01. Người dân thành Samari đã tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,42)

02. Đây là thành, nơi người Do thái tôn thờ Thiên Chúa. (Ga 4,20-21)

03. Ơn cứu độ phát xuất từ dân tộc nào? (Ga 4,22)

04. Đức Giêsu xin người phụ nữ thành Samari điều gì? (Ga 4,7)

05. Tên làng quê, nơi Đức Giêsu gặp người phụ nữ bên bờ giếng.(Ga 4,5)

06. Sau khi gặp Đức Giêsu, dân thành Samri đã xin Người lưu lại với họ bao nhiêu ngày? (Ga 4,4)

07. Đức Giêsu nói: “Nếu chị nhận ra … … … Thiên Chúa ban, và ai là Người nói với chị “cho tôi chút nước uống” thì hẳn chị đã xin và Người ấy đã ban cho chị nước hằng sống”. (Ga 4,10)

08. Đây là thứ dùng để múc nước?.  (Ga 4,11)

09. Dân thành nào đã lắng nghe và tin nhận Đức Giêsu là Đấng cứu độ trần gian? (Ga 4,42)

10. Bên bờ giếng của ai, Đức Giêsu đã gặp người phụ nữ thành Samari? (Ga 4,5)

11. Người phụ nữ Samari tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,25)

12. Ai đã gặp và xin nước uống của người phụ nữ bên bờ giếng của ông Giacóp? (Ga 4,7)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”.

Tin mừng thánh Gioan  4,34

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
ĐỨC GIÊSU BÊN BỜ GIẾNG GIACÓP
* Câu Tin mừng thánh Gioan 4,10  
"Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban,
và ai là người nói với chị:
"Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin,
và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Ông Giacóp (Ga 4,5)
02. a. Đấng cứu độ trần gian (Ga 4,42)
03. c. Đức Giêsu (Ga 4,12-14)
04. b. Thần khí và sự thật (Ga 4,24)
05. a. Hoàn tất công trình của người (Ga 4,34)

III. Ô CHỮ
01. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
02. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
03. Do thái (Ga 4,22)
04. Nước uống (Ga 4,7)
05. Sykha (Ga 4,5)
06. Hai ngày (Ga 4,4)
07. Ân huệ (Ga 4,10)
08. Gầu (Ga 4,11)
09. Samari (Ga 4,42)
10. Giacóp (Ga 4,5)
11. Đấng Mêsia (Ga 4,25)
12. Đức Giêsu (Ga 4,7)

Hàng dọc : Nước Hằng Sống


NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập154
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm130
  • Hôm nay22,539
  • Tháng hiện tại324,670
  • Tổng lượt truy cập46,686,274

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây