Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Thường niên năm B (Phần trả lời) - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Thứ ba - 02/02/2021 04:09  453

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 TN NĂM B                                                   Mc 1,29-39

1. Đọc Mc 1,21-39. Đoạn Tin Mừng này diễn ra ở đâu? vào những ngày nào trong tuần, vào những lúc nào?
2. Đọc Mc 1,29-31. Phép lạ chữa bệnh này gồm có mấy phần mà ta vẫn thường gặp trong những chuyện phép lạ khác?
3. Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào? Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giêsu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không? Đọc Mc 1,31.41; 5,41; 6,5; 7,32-33; 8,23-25; 9,27. Chữa bệnh như thế làm nổi bật điều gì nơi Đức Giêsu?
4. "Bà phục vụ các ngài" (c. 31). Phục vụ ở đây nghĩa là gì? Phục vụ có phải là chuyện của phụ nữ không? Đọc Mc 1,13; 9,35; 10,43.45.
5. Đọc Mc 1,32. Tại sao khi mặt trời lặn người ta mới đem bệnh nhân đến cho Đức Giêsu?
6. Thần ô uế có biết Đức Giêsu là ai không ? Đọc Mc 1,24; 3,11; 5,7. Đâu là thái độ của nó khi gặp Ngài?
7. Đọc Mc 1,35. Sau một ngày làm việc vất vả, tại sao Đức Giêsu đã thức dậy sớm để đi cầu nguyện?
8. Đọc Mc 1,36-38. Tại sao Simôn và các ông khác đi tìm Ngài? Tại sao Đức Giêsu không muốn trở lại nhà của ông Simon ở Caphácnaum?
9. Đọc cả bài Tin Mừng này, bạn có thấy Đức Giêsu có đời sống quân bình không?

GỢI Ý SUY NIỆM
Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, sau một ngày sa-bát làm việc vất vả? Gặp gỡ Chúa Cha có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không? Cầu nguyện có quan trọng đối với bạn không?

PHẦN TRẢ LỜI

 1. Có thể vào buổi sáng ngày sabát, Đức Giêsu đã giảng dạy và trừ quỷ ở hội đường Caphác naum (Mc 1,21). Ngay sau đó Ngài đã rời hội đường để đi chữa bệnh cho bà mẹ vợ của ông Si-môn (Mc 1,29-31). Như thế rất có thể việc chữa bệnh này đã diễn ra vào buổi trưa ngày sa-bát, tức trưa thứ bảy, tại nhà của hai ông Simôn và Anrê, ở Caphácnaum. Vào buổi chiều, lúc mặt trời lặn, khi ngày sabát chấm dứt, người ta mới được phép di chuyển và đem các bệnh nhân đến với Đức Giêsu (Mc 1,32). Ngài đã chữa bệnh và trừ quỷ cho nhiều người. Không rõ Ngài đã làm việc đến mấy giờ tối. Chỉ biết là sáng sớm hôm sau, tức ngày thứ nhất trong tuần (đối với chúng ta, đó là ngày Chúa nhật), Ngài đã thức dậy để đi cầu nguyện ở nơi hoang vắng (Mc 1,35). Toàn bộ đoạn Tin Mừng Mc 1,21-39 thường được gọi là Một Ngày làm việc của Đức Giêsu ở Caphácnaum.
 2. Có thể chia Mc 1,29-31 làm 5 phần:  a/ Khung cảnh (câu 29): Đức Giêsu đến nhà của hai ông Si-môn và An-rê cùng với hai môn đệ khác. b/ Sự cố (câu 30a): Mẹ vợ của Simon bị sốt. c/ Lời thỉnh cầu kín đáo (câu 30b). d/ Đức Giêsu chữa lành (câu 31ab). e/ Kết quả của việc chữa lành (câu 31cd).
 3. Đức Giêsu chữa bà mẹ vợ của Si môn bằng cách lại gần giường bà nằm, cầm lấy tay bà mà nâng dậy. Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giêsu hay chữa bệnh bằng bàn tay của mình. Ba lần Ngài cầm tay và nâng dậy một người đang nằm: mẹ vợ của Simôn (1,31); con gái ông trưởng hội đường (5,41); và con trai của một người cha (9,27). Ngài chữa bệnh bằng cách đụng tay vào người phong (1,41); hay đặt tay trên bệnh nhân (6,5; 7,32-33; 8,23.25). Cách chữa bệnh như thế cho thấy sự gần gũi thân thương, đồng thời cũng cho thấy quyền năng của Thiên Chúa thi thố qua bàn tay Đức Giêsu.
 4. Sau khi được chữa lành, bà mẹ vợ của Simôn phục vụ các ngài (câu 31cd). Phục vụ ở đây (diakonéô) có thể hiểu là chuẩn bị bữa ăn trưa đãi khách. Tuy nhiên, phục vụ không phải là việc chỉ dành cho phụ nữ. Nó còn có nghĩa rộng hơn. Trong Tin Mừng Máccô, ta thấy các thiên thần phục vụ Đức Giêsu nơi hoang địa sau khi Ngài bị cám dỗ (Mc 1,13). Ngài đòi buộc các môn đệ phải là người phục vụ (Mc 9,35; 10,43). Và chính Đức Giêsu cũng nói rõ mục đích đời mình là phục vụ đến hiến mạng sống (Mc 10,45).
 5. Đối với người Do-thái, một ngày mới bắt đầu lúc mặt trời lặn. Vào ngày sabát, khi mặt trời lặn, coi như ngày sa-bát đã kết thúc và ngày thứ nhất trong tuần bắt đầu, Người ta không phải giữ ngày sabát nữa, nên họ được phép đem bệnh nhân đến để Đức Giêsu chữa lành. Vào ngày sabát, người ta không được đi quá khoảng 1 km, không được làm việc, nên khi hết ngày sa bát, những người ở xa có thể khiêng bệnh nhân đến mà không sợ lỗi luật.
 6. Trong Tin Mừng Máccô, thần ô uế (= quỷ) biết Đức Giêsu là người ở vùng Nadarét (Mc 1,24), là Đấng Thánh của Thiên Chúa (1,24), là Con Thiên Chúa (3,11), và là Con Thiên Chúa Tối Cao (5,7). Như thế nó biết rõ và biết đúng về căn tính của Đức Giêsu. Nhưng không phải vì biết như thế mà nó ở thế thượng phong. Trái lại, nó tỏ ra sợ hãi khi thấy sự hiện diện của Ngài, thường phủ phục trước mặt Ngài (Mc 3,11), ngay cả khi Ngài chưa làm gì nó. Đức Giêsu có quyền đuổi nó ra khỏi người nó ám (Mc 1,25; 5,8), khiến nó cảm thấy bị Ngài hành hạ và tiêu diệt (Mc 1,24; 5,7).
 7. Sau một ngày vất vả với việc giảng dạy, chữa bệnh và trừ quỷ, vào sáng sớm tinh sương, Đức Giêsu đã thức dậy, đi ra một nơi vắng và cầu nguyện ở đó (Mc 1,35). Ngài coi trọng việc cầu nguyện. Ngài có nhu cầu gặp gỡ Cha, Đấng đã sai Ngài. Ngài cần được Cha ban ánh sáng và sức mạnh để phục vụ con người. Ngài đến nơi vắng người để dễ gặp Cha hơn. Ngài gặp Cha ngay từ sáng sớm để có sức sống cho cả ngày. Tin Mừng Máccô còn nói Đức Giêsu cầu nguyện ở hai chỗ khác (Mc 6,46; 14,32-39).
 8. Simôn và các bạn đổ xô đi tìm Thầy (Mc 1,36-37), lý do là vì vẫn còn nhiều người đang chờ được Đức Giêsu chữa lành và trừ quỷ. Nhưng Đức Giêsu từ chối không muốn trở lại nhà của ông Simon. Ngài không tìm sự nổi tiếng. Sứ mạng chính của Ngài là rao giảng và khai mở Nước Thiên Chúa cho mọi nơi. Bởi đó Ngài còn phải dành thời gian cho những làng mạc và tỉnh thành khác nữa ở vùng Galilê.
 9. Đọc Mc 1,21-39, ta thấy đây là một ngày sa-bát tiêu biểu của Đức Giêsu. Buổi sáng Ngài đi đến hội đường, giảng dạy, trừ quỷ ở đó. Sau đó, Ngài về nhà ông Simôn để nghỉ ngơi ăn uống, và sau khi mặt trời lặn thì chữa bệnh, trừ quỷ. Sáng sớm hôm sau, Ngài đi cầu nguyện ở nơi hoang vắng một mình, rồi lại tiếp tục hành trình rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu biết kết hợp hài hòa việc phục vụ dân chúng với việc gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Ngài không nghiện việc. Ngài có cái nhìn bao quát về cánh đồng sứ vụ nên không muốn đóng đô ở một nơi nào, sẵn sàng ra đi mà không bị vương vấn. Ngài là mẫu về sự quân bình cho các môn đệ sau này.


Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Thường niên năm B                           Mc 1,29-39

Ðức Giêsu chữa nhạc mẫu ông Simon

(29) Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. (30) Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. (31) Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Ðức Giêsu chữa cho nhiều người

(32) Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. (33) Cả thành xúm lại trước cửa. (34) Ðức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Ðức Giêsu âm thầm rời Caphácnaum và đi khắp miền Galilê

(35) Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (36) Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. (37) Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" (38) Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." (39) Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

Học hỏi:

1. Đoạn Phúc âm này diễn ra vào ngày thứ mấy trong tuần, ở đâu

2. Đọc Mc 1,29-31. Chuyện phép lạ này gồm có mấy phần mà ta vẫn thường gặp trong những chuyện phép lạ khác?

3. Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào? Trong Phúc âm Mác-cô, Đức Giêsu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không? Đọc Mc 1,41; 5,41; 6,5; 7,32-33; 8,23-25. Chữa bệnh như thế làm nổi bật điều gì nơi Đức Giêsu?

4. Đọc Mc 3,10; 5,27-28; 6,56. Ngày nay bạn có thường đụng chạm đến Chúa Giêsu không ? ở đâu, khi nào?

5. "Bà phục vụ các ngài" (c. 31). Phục vụ ở đây nghĩa là gì? Phục vụ có phải là chuyện của phụ nữ không? Đọc Mc 1,13; 9,35; 10,43. 45).

6. Đọc Mc 1,32-34; 3,10-12; và 6,55-56. Bạn thấy ba đoạn này có gì giống nhau không?

7. Quỷ có biết Đức Giêsu là ai không? Đọc Mc 1,24; 3,11; 5,7. Tại sao Ngài lại cấm quỷ tiết lộ danh tánh của Ngài?

8. Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, sau một ngày Sabát làm việc vất vả? Cầu nguyện có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không?

9. Đọc Mc 1,36-38. Tại sao Đức Giêsu không muốn trở lại nhà của ông Simon ở Caphácnaum?

10. Theo Phúc âm Máccô, những việc chính của Đức Giêsu mỗi ngày là những việc gì? Việc gì quan trọng hơn?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

 • Đang truy cập141
 • Máy chủ tìm kiếm23
 • Khách viếng thăm118
 • Hôm nay25,422
 • Tháng hiện tại532,806
 • Tổng lượt truy cập29,531,812

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây