Thư của Bộ Giáo sĩ và Thượng Hội đồng Giám mục cho gửi các Linh mục

Thứ ba - 19/04/2022 06:02  2005
D
BỘ GIÁO SĨ                                                THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
             Vatican, ngày 19 tháng 3 năm 2022
          Prot. n. 220083

Anh em linh mục thân mến,
Hai chúng tôi đây, cũng là linh mục và là huynh đệ của anh em! Chúng tôi có thể xin anh em chút thời gian được không? Chúng tôi muốn nói với anh em về một chủ đề liên quan đến tất cả chúng ta.
Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng 2021-2023 mở đầu  bằng những lời sau đây: “Hội thánh của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng hội đồng.” Trong hai năm, toàn thể Dân Chúa được mời gọi suy tư về chủ đề “Vì một Hội thánh hiệp hành: hiệp thông, tham dự và sứ vụ”. Đây là điều mới mẻ có thể khơi dậy niềm hứng khởi cũng như gây bối rối.
Tuy nhiên, “trong thiên niên kỷ thứ nhất, ‘cùng nhau cất bước hành trình’, vốn có nghĩa là thực hiện hiệp hành, đã là cách thức hành động thông thường của Hội thánh” [Tài liệu chuẩn bị, 11]. Công đồng Vaticanô II đã nêu bật chiều kích này của đời sống Hội thánh, là chiều kích quan trọng đến nỗi Thánh Gioan Kim Khẩu đã khẳng định: “Hội thánh và Synod là hai từ đồng nghĩa” (Explicatio in Psalmum 149).
Rõ ràng, nhu cầu khẩn thiết của thế giới ngày nay là tình huynh đệ. Thế giới khao khát gặp gỡ Chúa Giêsu, dù không nhận ra. Nhưng làm thế nào chúng ta có được cuộc gặp gỡ này? Cùng với toàn thể Dân Chúa, chúng ta cần lắng nghe Thánh Thần, để canh tân đức tin và tìm ra những cách thức và ngôn ngữ mới để chia sẻ Tin Mừng với anh chị em của chúng ta. Tiến trình thượng hội đồng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất với chúng ta chính là mục tiêu này: cùng nhau thực hiện, bằng việc lắng nghe nhau, bằng việc chia sẻ các ý tưởng và dự án, sao cho thể hiện rõ khuôn mặt đích thực của Hội thánh: một “ngôi nhà” hiếu khách, với những cánh cửa rộng mở, là nơi có Chúa ngự trị và đầy sức sống nhờ các mối tương quan huynh đệ.
Để chúng ta không rơi vào các nguy cơ đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh - đó là chủ nghĩa duy hình thức, khiến Thượng hội đồng giảm suy thành một khẩu hiệu trống rỗng; chủ nghĩa duy trí, khiến Thượng Hội đồng là những suy tư lý thuyết về các vấn đề; và chủ nghĩa bất động, ghim cứng chúng ta vào sự an toàn cố hữu để không thay đổi gì cả - điều quan trọng là phải mở lòng và lắng nghe những gì Thánh Linh gợi ý cho các Hội thánh (x. Kh 2,7).
Rõ ràng, trước cuộc hành trình này, có những nỗi sợ hãi chờ chực tấn công chúng ta.
Trước hết, chúng tôi nhận thức rằng ở nhiều nơi trên thế giới, các linh mục đã và đang mang gánh nặng mục vụ lớn lao. Và có vẻ như bây giờ “phải làm” thêm một việc nữa. Thay vì mời gọi anh em nhân rộng các hoạt động của mình, chúng tôi khích lệ anh em nhìn vào các cộng đoàn của mình bằng ánh mắt trầm tư mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với chúng ta trong  tông huấn Evangelii gaudium (số 71) để khám phá ra vô vàn những mẫu gương tham gia và chia sẻ đã nảy mầm nơi các cộng đoàn của anh em. Trên thực tế, giai đoạn cấp giáo phận của tiến trình thượng hội đồng hiện nay có mục đích “thu thập vô số các kinh nghiệm trong việc sống tinh thần hiệp hành” (Tài liệu Chuẩn bị, 31). Chúng tôi chắc chắn rằng các trải nghiệm này thì nhiều hơn những gì thoạt trông thấy, thậm chí có thể là những trải nghiệm khác thường và tự phát. Bất cứ khi nào chúng ta thực sự lắng nghe nhau, học hỏi lẫn nhau, coi trọng tư chất của người khác, giúp đỡ nhau và cùng nhau đưa ra quyết định, thì đã là hành động hiệp hành rồi. Tất cả những điều này cần được nhấn mạnh và đánh giá cao, để ngày càng phát triển phong cách hiệp hành vốn là “phương cách sống và hành động (modus vivendi et operandi) đặc trưng của Giáo hội, dân Thiên Chúa” (Tài liệu chuẩn bị, 10).
Nhưng có thể cũng có một nỗi sợ khác: nếu quá nhấn mạnh đến chức tư tế phổ quát của những người đã chịu phép Rửa và đến cảm thức đức tin (sensus fidei) của Dân Thiên Chúa, thì vai trò lãnh đạo và căn tính đặc thù của chúng ta sẽ ra sao? Chắc chắn là cần phải khám phá ngày một hơn sự bình đẳng nền tảng của tất cả những người đã chịu phép Rửa, đồng thời khích lệ mọi tín hữu tích cực tham dự vào hành trình và sứ vụ của Hội Thánh. Khi đó, chúng ta sẽ vui mừng nhận ra bên cạnh chúng ta có những anh chị em cùng chia sẻ trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Nhưng trong kinh nghiệm này của Dân Thiên Chúa, đặc sủng riêng của các thừa tác viên chức thánh là phục vụ, thánh hóa và sinh động Dân Thiên Chúa cũng có thể và phải được làm nổi bật một cách mới mẻ.
Theo nghĩa này, chúng tôi xin anh em góp phần thực hiện ba phương diện của tiến trình hiệp hành hiện nay:
– Hãy làm tất cả để cuộc hành trình này luôn dựa vào việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây cũng đã khích lệ chúng ta như thế: “Chúng ta hãy trở nên những người say mê Sách Thánh, hãy để bản thân được đào xới bởi Lời Chúa, là Lời tỏ lộ sự mới mẻ của Thiên Chúa và cho phép yêu thương người khác không biết mệt mỏi” (Phanxicô, Bài giảng Chúa Nhật Lời Chúa, 23.1.2022).
Nếu không có sự bám rễ sâu trong Lời hằng sống như thế, chúng ta có nguy cơ bước đi trong tăm tối và những suy tư của chúng ta có thể biến thành ý thức hệ. Trái lại, nếu chúng ta dựa vào việc thực hành Lời Chúa, chúng ta đang xây nhà trên nền đá (x. Mt 7, 24-27) và, như các môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta có thể cảm nghiệm được ánh sáng và sự dẫn dắt kỳ diệu của Đấng Phục Sinh.
– Hãy làm sao cho cuộc hành trình mang nét đặc trưng của việc lắng nghe và đón nhận lẫn nhau. Ngay cả trước khi có bất kỳ kết quả cụ thể nào, thì việc đối thoại sâu xa và gặp gỡ chân tình đã là một giá trị rồi. Trên thực tế, có nhiều sáng kiến và tiềm năng nơi các cộng đoàn của chúng ta, tuy nhiên các cá nhân và các nhóm rất thường xuyên rơi vào nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân và quy ngã. Với giới răn mới của Ngài, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 35). Với tư cách là mục tử, chúng ta có thể làm được rất nhiều để tình yêu thương hàn gắn các mối tương quan và chữa lành các vết thương vốn thường tác động đến cơ cấu của Giáo hội. Như thế, chúng ta sẽ có thể tìm lại được niềm vui cảm thấy chúng ta cùng thuộc một gia đình duy nhất, một dân tộc lữ hành duy nhất, là con cùng một Cha, và vì thế tất cả đều là anh chị em, bằng cách khởi đi từ tình huynh đệ giữa các linh mục chúng ta.
– Hãy lưy ý để cuộc hành trình không dẫn chúng ta đến sự xem xét nội quan nhưng thúc đẩy chúng ta gặp gỡ mọi người. Trong tông huấn Evangelii gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ với chúng ta về ước mơ của ngài về một Hội Thánh không sợ vấy bẩn đôi tay khi nhận lấy những vết thương của nhân loại, một Hội Thánh bước đi trong sự lắng nghe và phục vụ người nghèo và các vùng ngoại vi. Chính sự “đi ra” năng động hướng đến anh chị em, với la bàn của Lời Chúa và ngọn lửa đức ái, thể hiện kế hoạch tuyệt vời ban đầu của Chúa Cha: “Để tất cả nên một” (Ga 17, 21). Trong thông điệp mới nhất của ngài, Fratelli tutti,  Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu chúng ta dấn thân vào sự hiệp nhất này, cùng với anh chị em của chúng ta thuộc các Giáo hội khác, cùng với các tín hữu của các tôn giáo khác và với tất cả mọi người thành tâm thiện chí: tình huynh đệ phổ quát và tình yêu không loại trừ phải ôm trọn mọi người và mọi sự. Với tư cách là những người phục vụ Dân Thiên Chúa, chúng ta đang ở một vị trí ưu tiên để đảm bảo rằng đây không còn là một định hướng mơ hồ và chung chung, nhưng được cụ thể hóa nơi chúng ta đang sống.
Anh em linh mục thân mến, chúng tôi xác tín rằng từ những ưu tiên này, anh em sẽ tìm thấy phương cách thực hiện các sáng kiến cụ thể, tùy theo nhu cầu và khả năng của từng địa phương, bởi vì hiệp hành thực sự là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho Hội thánh của ngàn năm thứ ba. Bước đi theo hướng này chúng ta sẽ không tránh khỏi những vấn đề, những mệt mỏi và trở ngại, nhưng có thể tin chắc rằng chúng ta sẽ nhận được gấp trăm trong tình huynh đệ và trong hoa trái của đời sống Tin Mừng. Hãy cứ nghĩ đến Thượng hội đồng đầu tiên ở Giêrusalem (Cv 15) mà xem. Ai biết được có biết bao nỗ lực đằng sau sự kiện này! Nhưng chúng ta biết thời điểm đó có tính quyết định như thế nào đối với Hội thánh sơ khai.
Chúng tôi kết thúc thư này với hai đoạn từ Tài liệu chuẩn bị, có thể thôi thúc và đồng hành với chúng ta giống như một Cẩm Nang. 
Khả năng hình dung ra một tương lai khác cho Giáo hội và cho các định chế của Giáo hội xứng tầm sứ vụ mà Giáo hội nhận lãnh, tùy thuộc phần lớn vào quyết định khởi động những tiến trình lắng nghe, đối thoại và phân định cộng đồng, trong đó tất cả và mỗi người đều có thể tham gia và góp phần” (số 9). 
Hãy nhớ rằng mục đích của Thượng Hội đồng, và do đó của cuộc thỉnh ý này, không nhằm tạo ra các tài liệu, mà là ‘để gieo mầm ước mơ, rút ra các lời tiên tri và thị kiến, cho phép hy vọng nảy nở, khơi dậy niềm tin, băng bó các vết thương, cùng nhau đan kết các mối tương quan, đánh thức bình minh hy vọng, học hỏi lẫn nhau và mang lại một khả năng sáng tạo giúp khai mở trí tuệ, sưởi ấm trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay’” (số 32). 
Xin cám ơn sự quan tâm của anh em. Chúng tôi luôn nhớ cầu nguyện cho anh em. Nguyện chúc anh em và cộng đoàn của anh em một hành trình hiệp hành đầy niềm vui và hoa trái mỹ mãn. Hãy biết rằng chúng tôi gần gũi và đồng hành với anh em! Qua chúng tôi, hãy đón nhận lòng biết ơn của Đức Thánh Cha Phanxicô, luôn rất gần gũi với anh em. 
Xin phó thác mỗi người anh em cho Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, là đấng chỉ bảo đàng lành. Thân ái chào chúc anh em trong Chúa Giêsu. 
(đã ký)
Hồng Y Mario GRECH 
Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục

(đã ký) 
+ Lazzaro YOU HEUNG SIK
Tổng Giám mục-Giám mục danh dự của Daejeon
Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ
Cha Thư ký Phaolô Nguyễn Quốc Hưng chuyển ngữ 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập111
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay21,523
  • Tháng hiện tại588,870
  • Tổng lượt truy cập29,587,876

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây