Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 15 Thường niên A

Thứ ba - 07/07/2020 22:30  361

 (Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)

NGHE VÀ HIỂU LỜI CHÚA
ĐỂ SINH HOA KẾT QUẢ TỐT

“Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng
mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả
đến nỗi có hạt được một trăm,
có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi.”
 (Mt 13,23)

I. CÁC BÀI ĐỌC

Các bài đọc hôm nay nói về ý định của Thiên Chúa đã dành cho con người và lời của Người đã được hứa ban và gieo vào trong tâm khảm của con người. Về phía Thiên Chúa, Người luôn muốn lời của Người được con người đón nhận và để cho lời đó tác động vào cuộc sống của người nghe. Về phía con người, cần lắng nghe và đón nhận lời Chúa, để cho lời ấy bén rễ vào tâm khảm và kiên nhẫn chờ đợi ngày lời của Thiên Chúa sinh hoa kết trái nơi đời sống của mình.

1. Bài đọc I (Is 55,10-11)

Trong bài đọc 1 hôm nay, Ngôn sứ Isaia an ủi dân Israel từ cảnh lưu đày trở về rằng hãy hy vọng sẽ có tương lai tươi sáng vì Chúa bao giờ không thất tín với họ. Ngôn sứ đã lấy hình ảnh quen thuộc của nhà nông đi gieo giống để nói lên tầm quan trọng và sức mạnh của lời Chúa. Nếu tuyết sa mưa thấm xuống đất để làm cho hạt giống nảy mầm dẫn đến mùa gặt bội thu cung cấp lương thực nuôi sống con người, và bao lâu chưa đạt kết quả, nước “không trở về trời” thì lời Chúa cũng vậy. Lời Chúa, một khi đã hứa, sẽ không trở về với Chúa nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Người và chưa chu toàn sứ mạng Người trao phó. Đó là sứ điệp an ủi quan trọng đem lại niềm hy vọng cho Israel đang sống trong tình trạng bi đát vào thời lưu đày trở về. Chúa đã hứa với họ những điều tốt đẹp, thì Người sẽ thực hiện lời hứa đó khi đến thời đến buổi nhằm phục hồi lại cảnh thái bình cho họ, miễn sao họ để cho lời Người thấm vào tâm khảm như để cho mưa thấm xuống đất.

2. Bài đọc II (Rm 8,18-23)

Trong bài đọc II, thánh Phaolô cho biết thế nào là niềm hy vọng của Kitô giáo: đó là sự chờ đợi được giải thoát và hưởng vinh quang cứu độ vào ngày sau hết. Dù đang sống trong cảnh hư nát, mất mát và khổ đau do chính con người gây ra vì đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng cùng với muôn thụ tạo, các kitô hữu vẫn chờ đợi ngày được phục hồi vinh quang đó. Thật vậy, với niềm tin và hy vọng, các kitô hữu biết rằng “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta”; chúng ta hy vọng “có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được hưởng tự do và vinh quang”. Nói cách khác, các kitô hữu luôn trông đợi ngày Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là được cứu chuộc cả hồn lẫn xác.

3. Bài Tin Mừng (Mt 13,1-23)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng dụ ngôn “Hạt giống được gieo” để nói với chúng ta về sự tăng trưởng của Nước Trời. Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu vừa là người đi gieo hạt giống nhưng cũng chính là hạt giống Nước Trời. Đức Giêsu là Ngôi Lời Nhập thể làm người, là hạt giống Nước Trời và lời của Người chính là hạt giống được gieo vào trong thửa đất là thế giới và tâm khảm của mỗi người nghe. Có những hạt sẽ bị lấy đi ngay sau khi gieo nên không thể nảy mầm, nhưng còn nhiều hạt giống khác sẽ nẩy mầm, đâm chồi. Có những hạt đã đâm chồi nhưng sẽ bị lòng tham vinh hoa phú quý của người đời bóp nghẹt đến chết. Một số hạt khác sẽ thành cây, đơm bông và sinh hoa kết quả trong thế giới và nơi lòng người: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.

Qua bài Tin Mừng, chúng ta xác tín rằng Hạt giống Nước Trời là Đức Giêsu - Ngôi Lời của Thiên Chúa Nhập thể, và là lời Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Hạt giống này sẽ được Giáo Hội, được các môn đệ của Đức Giêsu mọi nơi và mọi thời gieo vào khắp nơi, trong lòng mọi người, không phân biệt một ai, nhưng việc sinh hoa kết quả hay không thì sẽ tùy thuộc vào lòng người đón nhận. Đây cũng là một lời động viên đối với các môn đệ và tất cả những ai đang nỗ lực loan báo

Tin mừng: họ cứ mạnh dạn đi gieo hạt giống Nước Trời, còn việc sinh hoa kết quả là của Thiên Chúa và tùy thuộc vào tâm tình của người nghe.

Bên cạnh, mỗi người chúng ta cũng được nhắc nhở rằng đừng để cho lòng mình thành sỏi đá khô khan hay thành đường đi với lối mòn vô tâm và lạnh nhạt, cũng đừng biến lòng mình thành bụi gai của lòng tham tiền tài danh vọng bóp nghẹt hạt giống lời Chúa, nhưng hãy là mảnh đất được cày xới làm cho mầu mỡ phì nhiêu để cho hạt giống lời Chúa nảy mầm và sinh hoa kết quả dồi dào.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Nhìn vào hoàn cảnh của thế giới, nhìn vào đời sống của Giáo Hội hôm nay, có những khó khăn và khủng hoảng làm cho nhiều người thất vọng. Chúng ta có tin tưởng, trông cậy vào lời hứa và tình thương cứu độ dành cho mỗi người, và cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa để cho thế giới và Giáo Hội được tốt đẹp và bình an giống như lòng Chúa mong ước hay không?

2. Có nhiều người được nghe lời Chúa, được đón nhận hạt giống Nước Trời, nhưng một số người đã không để cho lời Chúa bén rễ đâm chồi nơi tâm hồn hầu có thể sinh hoa kết quả trong đời sống của họ. Chúng ta đã có thái độ nào khi nghe lời Chúa, có để cho lời ấy tác động và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta hay không?

3. Hạt giống lời Chúa chỉ đâm mầm vươn thành cây và sinh hoa kết trái ở những thửa đất đã được chuẩn bị sẵn sàng, màu mỡ tươi tốt. Thửa đất tâm hồn tôi thuộc loại nào? Đâu là những khó khăn và trở ngại, từ bên ngoài cũng như ở bên trong tâm hồn tôi, khiến hạt giống lời Chúa khó nẩy mầm và lớn lên trong tôi? Tôi có sẵn sàng mở lòng ra để hạt giống lời Chúa được gieo vào, và chăm bón thửa đất ấy bằng đời sống phụng vụ, kinh, lễ, tuân giữ các giới răn, thực hành các việc hy sinh và việc lành phúc đức, để cho lời Chúa phát triển và sinh hoa trái tốt nơi đời sống của tôi hay không?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn trung tín và muốn cho lời của Người được khắc ghi trong tâm khảm cùng sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý chúc tụng tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin:

1. Đức Giêsu vừa là người đi gieo hạt vừa là hạt giống Nước Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn gắn bó mật thiết và thấm nhuần tinh thần của Đức Giêsu, biết chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

2. Có nhiều người chưa đón nhận và để cho Lời Chúa nảy mầm bén rễ trong đời sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho con người trong thế giới tục hóa hôm nay, biết mở lòng sẵn sàng đón nhận chân lý, và để cho tình yêu cứu độ của Chúa uốn nắn biến đổi.

3. Lời Chúa là ngọn đèn soi dẫn đời sống người tín hữu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi kitô hữu ngày càng yêu mến và say mê học hỏi Kinh thánh, ra sức thực hành Lời Chúa hầu khơi dậy sức sống Tin Mừng trong đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội.

4. “Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho từng người trong cộng đoàn chúng ta trở nên những mảnh đất mầu mỡ được cày xới kỹ lưỡng, biết nỗ lực làm cho các giá trị Tin Mừng phát triển và sinh hoa kết trái dồi dào.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời của Chúa như hạt giống Nước Trời gieo vào trần gian. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết hân hoan đón nhận và hăng hái đem gieo Lời Hằng Sống đến mọi nơi và cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 

Nguồn: tgpsaigon.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay20,868
  • Tháng hiện tại378,743
  • Tổng lượt truy cập18,817,382

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây