Lễ Ra Mắt Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Hạnh Trí Nhiệm Kỳ 2018-2022

Thứ bảy - 31/03/2018 22:51  1827
          Căn cứ vào kết quả bầu cử Hội đồng Giáo xứ và đề nghị của Cha Quản xứ, Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang đã cấp chứng thư cho ban thường vụ Hội đồng mục vụ và ủy viên các ban của giáo xứ nhiệm kỳ 2018-2022.
          Trong Thánh lễ, sau bài giảng, các vị trong Hội Đồng Mục Vụ  Giáo xứ và các Giáo xóm đã nhận chứng thư và ra mắt với toàn thể bà con giáo dân trong giáo xứ . Trong dịp này , Đức Giám Mục Giuse cũng đã cấp giấy khen cho các chú có nhiều đóng góp cho giáo xứ trong công việc mục vụ đã qua đời và không còn làm việc trong các giáo xóm.
          Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị  trong nhiệm kỳ mới này.

 
 
 
BAN THƯỜNG VỤ HĐMV VÀ ỦY VIÊN CÁC BAN
NHIỆM KỲ 2018 - 2022
 
SỐ
TT
TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BỔN MẠNG SỐ ĐIỆN THOẠI
01 Gioakim Nguyễn Văn Trọng Chủ Tịch 26/07 0989521861
02 F.x Lê Văn Hùng Phó nội 03/12 0913670387
03 Martinô Phạm Viễn Phó ngoại 03/11 0939278185
04 F.x Nguyễn Ngọc Hiến Thư Ký 03/12 0988195214
05 Phêrô Lê Thiện Khanh Thủ quỹ 29/06 01642108671
06 Đôminicô Nguyễn Đình Khôi Phụng vụ 08/08 01658909921
07 Batôlômêô Nguyễn Hạnh Bác ái xã hội 24/08 0934142772
08 Đôminicô Lê Hưởng Giáo Lý Đức Tin 08/08 0969456750
09 G.B Lê Huy Truyền Giáo 24/06 01208211221
10 Giuse Lê Văn Hùng Văn Hóa 19/03 0985789426
11 Đôminicô Hà Công Nhung Nghệ Thuật Thánh 08/08 0946403197
12 Giuse Huỳnh Phú Ngọc Di Dân - Giới trẻ 19/03 01689244760
13 G.B Lê Duy Báu Truyền Thông 24/06 0984940443
 
GIÁO HỌ TÔMA THIỆN
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Chức vụ Bổn mạng Số Điện Thoại
01 F.x Lê Văn Thường Trưởng 03/12 01698341443
02 G.B Lê Thiện Trí Phó Nội 24/06 01658673972
03 Simon Nguyễn Văn Viễn Phó Ngoại 28/10 0976462481
04 Giuse Phạm Quang Sâm Thư Ký 19/03 0933630232
05 Simon Lê Quang Lương Thủ Quỹ 28/10 01644113004
06 G.B Trần Thiện Khang Bác Ái Xã Hội 24/06 01684331954
07 Giuse Lê Kiều Linh Giáo Lý - Đức Tin 19/03 01686207185
08 G.B Lê Thanh Vũ Truyền Giáo 24/06 0977296083
09 Giuse Lê Văn Hiền Di Dân - Giới Trẻ 19/03 0947963255
10 Phaolô Trần Đơn Truyền Thông 29/06 0186852096
 
GIÁO HỌ PHANXICÔ TRUNG
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Chức vụ Bổn mạng Số Điện Thoại
01 Giuse Lê Minh Triết Trưởng 19/03 01264973077
02 Giuse Lê Thiện Hưởng Phó Nội 19/03 01652664933
03 Alexu Trần Văn Hùng Phó Ngoại 17/07 01273611525
04 Giacôbê Nguyễn Văn Hạnh Thư Ký 25/07 01655160268
05 Phêrô Nguyễn Văn Phúc Thủ Quỹ 29/06 0947164204
06 Anrê Lê Đình Thảo Bác Ái Xã Hội 30/11 01239292952
07 Phêrô Nguyễn Vinh Giáo Lý - Đức Tin 29/06 01683235657
08 Bênêditto Mai Xuân Bình Truyền Giáo 11/07 01668273375
09 Phêrô Đoàn Thanh Chữ Di Dân - Giới Trẻ 29/06 01286141581
10 Gioakim Phạm Ngọc Dũng Truyền Thông 26/07 0934058878
 
GIÁO HỌ GIUSE THỊ
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Chức vụ Bổn mạng Số Điện Thoại
01 Tôma Trương Đình Anh Trưởng 03/07 01636303911
02 F.x Nguyễn Ngọc Quốc Phó Nội 03/12 01693920172
03 Antôn Nguyễn Khoái Phó Ngoại 13/06 0946864736
04 G.B Lương Đình Trí Thư Ký 24/06 0967966946
05 Phaolô Hoàng Hữu Anh Thủ Quỹ 29/06 02593850740
06 Maria Lương Thị Thúy Hằng Bác Ái Xã Hội 15/08 01678602748
07 Giuse Lê Văn Tuyên Truyền Thông 19/03 01232606189
08 Phêrô Trần Tưởng Giáo Lý - Đức Tin 29/06 01284248569
09 Marcô Nguyễn Lộc Di Dân - Giới Trẻ 25/04 01685969045
10 Phaolô Ngô Văn Huỳnh Truyền Giáo 29/06 01699434604
 
GIÁO HỌ SIMON HÒA
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Chức vụ Bổn mạng Số Điện Thoại
01 Anrê Phan Toàn Trưởng 30/11 01212127541
02 G.B Nguyễn Quý Phó Nội 24/06 01277878456
03 Anrê Trương Hóa Phó Ngoại 30/11 0978500616
04 Phêrô Bùi Quang Minh Thư Ký 29/06 01684197122
05 Aloisiô Phan Văn Hiếu Thủ Quỹ 21/06 0165075320
06 Giuse Nguyễn Thanh Hùng Giới Trẻ 19/03 0906668941
07 Stêphanô Nguyễn Huệ Bác Ái Xã Hội 26/12 0974355020
08 Giuse Trần Công Thắng Di Dân 19/03 01689800674
09 Giuse Đồng Sĩ Chung Văn Hóa 19/03 01653086529
10 G.B Nguyễn Duy Dũng Nghệ Thuật Thánh 24/06 0949079725
11 Gioakim Lê Đức Dũng Mục vụ Gia Đình 26/07 0937867661
12 Đôminicô Nguyễn Hùng Trọng Giáo Lý Đức Tin 08/08 01658583369
13 Phêrô Phan Văn Đức Truyền Giáo 29/06 01694420268
14 Tôma Nguyễn Văn Huỳnh Phụng Vụ 03/07 01694419383
15 F.x Võ Văn Thanh Truyền Thông 03/12 0908593194
 
GIÁO HỌ PHAOLÔ BƯỜNG
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Chức vụ Bổn mạng Số Điện Thoại
01 Giacôbê Nguyễn Chí Hòa Trưởng 25/07 01685471819
02 Phaolô Nguyễn Quốc Phó Nội 29/06 01653955814
03 F.x Trần Xuân Danh Phó Ngoại 03/12 0985790678
04 Matthêu Ngô Phú Cường Thư Ký 21/09 01665542527
05 Giuse Nguyễn Ngọc Hoài Thủ Quỹ 01/05 01685002345
06 F.x Nguyễn Văn Cần Truyền Giáo 03/12 01637669432
07 Giuse Nguyễn Bá Phận Di Dân 19/03 01687096566
08 Gioakim Nguyễn Bá Tý Giới Trẻ 26/07 01646328583
09 Phêrô Nguyễn Thế Nhân Bác Ái Xã Hội 29/06 0978809345
10 Phaolô Trần Tần Truyền Thông 29/06 0908425994
11 Phaolô Lê Hữu Việt Giáo Lý - Đức Tin 29/06 0968703363
12 Tôma Nguyễn Hữu Văn Hóa 03/07 0917907584
 
 
GIÁO HỌ GIOAN BAOTIXITA
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Chức vụ Bổn mạng Số Điện Thoại
01 Phêrô Trần Cơ Trưởng 29/06 0927329686
02 Inê Dương Thị Hiền Phó Nội 21/01 01632100454
03 Giuse Trần Ất Phó Ngoại 19/03 01685492634
04 Maria Cao Thị Em Thư Ký 15/08 0898941070
05 M.Mad Cao Thị Điếu Thủ Quỹ 22/07 01642593836
06 Antôn Trần Ước Bác Ái Xã Hội 13/06 01247373751
07 Gioakim Cao Lang Phụng Vụ 26/07 0943925043
08 Phêrô Dương Văn Hồng Bảo Vệ Tài Sản 29/06 01675559370
09 Đôminicô Bây Thất Truyền Giáo 08/08 01657326410
10 Batôlômêô Bây Văn Thớ Di Dân 24/08  
 
GIÁO HỌ GIUSE THỢ
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Chức vụ Bổn mạng Số Điện Thoại
01 Phêrô Nguyễn Văn Luận Trưởng 29/06 02593560222
02 Giuse Nguyễn Thùy Hân Phó Nội 19/03 01642106858
03 Giuse Trần Văn Vũ Phó Ngoại 19/03 01238604611
04 Phêrô Võ Thành Trung Thư Ký + Thủ Quỹ 29/06 01633894820
05 Maria Lê Thị Kim Liên Phụng Vụ 15/08 0946530757
 
CÁC ĐOÀN THỂ
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Chức vụ Bổn mạng Số Điện Thoại
01 Matta Lê Thị Mai Trưởng Phạt Tạ 29/07 0869942861
02 F.x Nguyễn Ngọc Quốc Trưởng Đa Minh 03/12 01693920172
03 G.B Trần Thiện Khang Trưởng Tận Hiến 24/06 01684331954
04 Đôminicô Lê Văn Phong Trưởng TNTT 08/08 01247435076
05 Anrê Trương Hóa Trưởng Khôi Bình 30/11 0978500616
06 Maria Lê Thị Xuyến Trưởng Mônica 15/08 01883412988
07 M.Mad Lê Thị Túy Trưởng Thánh Thể 22/07 01634168817
08 F.x Lê Văn Hùng Giáo Lý Viên 03/12 0913670387
09 G.B Nguyễn Thìn Trưởng Phụ huynh 24/06 01657431689
10 Đôminicô Hà Công Nhung Trưởng Tôbia 08/08 0946403197
11 Simon Nguyễn Ngọc Hướng Ca trưởng Trung Niên 28/10 0985294828
12 F.x Nguyễn Ngọc Quý Ca Trưởng Thanh Niên 03/12 0989903851
13 Matthêu Nguyễn Ngọc Nam Ca trưởng Thiếu Nhi 21/09 0974944068
14 Simon Lê Quang Lương Ông Từ 28/10 01644113004
15 Anrê Võ Văn Thảo Legio - Mân Côi 30/11 0983740614
16 G.B Nguyễn Thìn Legio - Tử Đạo 24/06 01657431689
17 Magarita Lê Thị Kim Phương Legio - Mẹ TC 16/10 0972978603
18 Anna Nguyễn Thị Thùy Trang Legio - Truyền Tin 26/07 01232430211
 
 Tác giả: J.B Lê Duy Báu

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay23,540
  • Tháng hiện tại461,025
  • Tổng lượt truy cập47,758,833

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây