Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

Thứ ba - 02/06/2020 23:17  390
 (Xh 34,4b-6. 8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18)
THIÊN CHÚA BA NGÔI
BAN SỰ SỐNG ĐỜI CHO NHỮNG AI TIN

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)

 
dPhụng vụ Lời Chúa hôm nay lần lượt làm nổi bật các cách thức mặc khải khác nhau về Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong hành động và trong tương quan với con người. Mặc khải tiệm tiến đó được khởi đi từ một Thiên Chúa duy nhất là Đức Chúa của Israel, đến một Thiên Chúa đã ban Con Một cho thế gian, với sự tác động của Chúa Thánh Thần, để ai tin vào Người thì sẽ được sống muôn đời. Chính vì thế, Giáo Hội đã dành Chúa Nhật liền kề Mùa Phục sinh, mùa hồng ân cứu độ, để kính Thiên Chúa Ba Ngôi.
I. CÁC BÀI ĐỌC
1. Bài đọc I (Xh 34,4b-6.8-9):
Trong Bài đọc I trích sách Xuất Hành, Đức Chúa đã tỏ cho Dân Israel biết phẩm tính của Người: Đức Chúa, Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Các phẩm tính này quan trọng đến nỗi được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các sách ngôn sứ, nhất là sách Isaia và sách Giôna, trong các Thánh vịnh và nhiều nơi khác trong Cựu Ước; khi thì do chính lời Thiên Chúa mạc khải, lúc lại do Dân Israel cất tiếng ngợi khen Người. Khi làm nổi bật các phẩm tính này, tác giả ccho thấy Thiên Chúa đã vượt qua mọi yếu đuối bất trung, bỏ qua mọi lỗi lầm thiếu sót của Dân Israel mà thiết lập tương quan giao ước bền vững để cứu độ họ.
Chính vì nhận biết Thiên Chúa là Đấng đầy lòng yêu thương như thế mà Môsê, người trung gian giữa Thiên Chúa và Dân Israel, đồng thời cũng là người lãnh đạo Dân đã can đảm xin Thiên Chúa cùng đi với họ, tha thứ mọi tội lỗi cho Dân và nhận họ làm gia nghiệp. Thiên Chúa đã nhận lời, vì Người là Đấng có tên gọi là Tình Yêu, một Tình Yêu cứu độ, thể hiện qua phẩm tính nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín.
2. Bài đọc II (2Cr 13,11-13):
 Bài đọc II trích từ phần cuối thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, trong đó, tác giả đã chào chúc các tín hữu nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Phaolô đã cầu chúc các tín hữu hãy sống vui mừng và gắng nên hoàn thiện; khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí và ăn ở hòa thuận với nhau. Nếu được như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cũng các tín hữu. Khi sống như thế, các tín hữu sẽ có được sự kết hiệp trong tương quan với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ sống theo các phẩm tính của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu.
Chính vì vậy, thánh Phaolô đã kết thúc lá thư bằng lời chào diễn tả tương quan hỗ tương của Thiên Chúa Ba Ngôi: “nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em”. Lời cầu chúc này diễn tả Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi qua các phẩm tính và đã được phụng vụ lấy làm lời chào đầu Thánh lễ. Lời chào này có nghĩa là ân sủng mà chúng ta nhận được từ Đức Giêsu xuất phát từ tình yêu, và cũng chính là tình yêu của Thiên Chúa Cha, và qua đó, chúng ta được thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Vì mỗi tín hữu được thông hiệp với Thiên Chúa như thế nên cũng thông hiệp với nhau. Điều đó dẫn đến sự đồng tâm nhất trí và sống hòa thuận với nhau trong bình an của Chúa.
3. Bài Tin Mừng (Ga 3,16-18):
Thông thường, chúng ta thường nghe giáo lý dạy Chúa Cha: tạo dựng, Chúa Con: cứu chuộc và Chúa Thánh Thần: thánh hóa. Tuy nhiên, Kinh Thánh luôn nhấn mạnh rằng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều tham dự vào công việc tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa đồng thời với nhau. Đó là các tác động kép trong từng sự kiện, như ba nốt nhạc làm nên một hòa âm duy nhất. Thật vậy, các trình thuật Kinh Thánh cho thấy Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần cũng tham dự vào việc tạo dựng với Chúa Cha; Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng là nguồn và tác nhân chính của công cuộc cứu độ nơi Đức Giêsu; còn Chúa Cha và Đức Giêsu cùng hoạt động với Chúa Thánh Thần trong việc thánh hóa Giáo Hội.
Các lời của Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, kết hợp với ngữ cảnh được đề cập trước đó, cũng cho thấy rằng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều tham dự mật thiết vào chương trình cứu độ thế gian. Nói cách khác, công cuộc cứu độ được thực hiện qua Đức Giêsu là công cuộc của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và yêu thương từ ngàn đời. Cũng đề cập đến tư tưởng của Bài đọc I, nhưng Bài Tin Mừng nhấn mạnh rằng lòng thương xót và yêu thương của Chúa Cha được thể hiện cụ thể qua việc đã ban Con Một của Người cho thế gian để cho loài người được sống muôn đời. Dù con người bất tuân, phản nghịch, tội lỗi chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không phải là Đấng kết án, nhưng là thứ tha; không phải là Đấng luận phạt, nhưng là cứu thoát, vì Danh của Người là Nhân Hậu và Tình Yêu.
Về phía con người, để đáp lại lòng thương xót và yêu thương của Thiên Chúa như thế, phải có một điều kiện cần thiết là “Tin”. Chỉ có những ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Còn ai không tin thì sẽ bị kết án chết. Việc kết án tử này không cần phải đợi đến ngày chung thẩm, nhưng đã bị kết án ngay lúc họ không đón nhận Đức Giêsu, khi họ không tin Người là Con Một Thiên Chúa đã đến cứu thế gian.
II. GỢI Ý MỤC VỤ
1. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”. Đối với chúng ta, vị Thiên Chúa chúng ta tôn thờ có khuôn mặt thế nào? Tôi đi nhà thờ, tham dự thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ, tuân giữ các giới răn và làm việc bác ái do sợ Thiên Chúa, sợ hình phạt hỏa ngục, hay do đáp lại Thiên Chúa, vì lòng nhân hậu và từ bi mà Người đã dành cho tôi?
2. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em”. Ba Ngôi Thiên Chúa là một “thực thể”, “một gia đình” hợp nhất tự bản chất và trong hành động. Nếu chúng ta nhận mình là con cái Thiên Chúa tại sao chúng ta không thể chấp nhận nhau, tha lỗi cho nhau để cùng nhau kiến tạo một gia đình hạnh phúc đầy yêu thương và bình an của Thiên Chúa, cụ thể là gia đình thân thuộc, gia đình nhóm, đoàn thể, gia đình giáo xứ, gia đình dòng tu… trong đó mọi người khuyến khích nhau sống đẹp ý Chúa, đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa với nhau?
3. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần.” Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần và chương trình cứu độ mà Ba Ngôi thực hiện trong lịch sử thế giới và trên lịch sử cuộc đời của mỗi chúng ta làm nên những mối tương quan cụ thể trong đời sống Kitô hữu, được thể hiện qua các lời tuyên xưng và việc làm trong đời sống hằng ngày. Chúng ta có ý thức rằng khi tuyên xưng: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” lúc làm Dấu Thánh Giá là chúng ta đang tuyên xưng tác động của Ba Ngôi Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta, và đó là dấu nhắc nhở chúng ta sống xứng đáng với lời tuyên xưng đó hay không?
4. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được thể hiện cách rõ nét nhất khi Người ban cho với chúng ta Con Một của Người là Đức Giêsu. Chúng ta có biết rằng Đức Giêsu đã tỏ cho biết ý định của Thiên Chúa dành cho chúng ta là “không phải để lên án nhưng là để nhờ Con của Người mà được cứu, qua các lời nói và việc làm, đỉnh cao là cuộc khổ nạn, chết và phục sinh? Chúng ta có ý thức rằng để đáp lại tình yêu lớn lao như thế của Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần tin vào Đức Giêsu là Cứu Chúa của chúng ta và thể hiện lòng tin đó bằng cách hoán cải, thay đổi đời sống, và bước đi trong Thần Khí, hầu sinh hoa trái tốt của đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô hay không?
II. LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người cho chúng ta. Qua Đức Giêsu Kitô, mầu nhiệm Thiên Chúa đã được mạc khải trọn vẹn cho con người. Với niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa cứu độ, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu nguyện:
1. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng cho sự hiệp thông trong Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hàng Giám mục, các linh mục và mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin và sứ vụ làm chứng cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa.
2. Ai tin vào Con Một của Thiên Chúa thì sẽ được sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới biết tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Thế được Thiên Chúa sai đến, và luôn mưu cầu hạnh phúc cho người dân bằng những chính sách phù hợp với tinh thần Tin Mừng.
3. Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương và bình an. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin tại nhiều nơi trên thế giới được thêm can đảm và bình an giữa những gian nan đau khổ, nhờ luôn tin tưởng phó thác đời mình cho quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
4. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết trở nên dấu chỉ sự hiệp thông trong Chúa Ba Ngôi qua những cử chỉ yêu thương chân thành và bằng một đời sống dấn thân cho công bình bác ái.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương chúc lành cho những ý nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con, và ban ơn giúp sức để chúng con luôn can đảm làm chứng cho tình thương cứu độ của Chúa giữa thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Nguồn: tgpsaigon.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay21,051
  • Tháng hiện tại259,674
  • Tổng lượt truy cập18,698,313

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây