+15/08 - Thứ Bảy. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ ba - 11/08/2020 04:59  379
Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
dĐại Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (đúng ra phải gọi là: "Đại Lễ Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Đức Maria Về Thiên Đàng“, bởi trong tiếng Latinh, Đại Lễ này được gọi là: Assumptio Beatae Mariae Virginis) là một trong những đại Lễ Kính Đức Maria cổ xưa nhất của Giáo hội. Theo truyền thống, cả Giáo hội Công giáo lẫn Giáo hội Chính thống đều cử hành Đại Lễ này vào ngày 15 tháng 08 hằng năm. Những chứng nhân đầu tiên cho Đại Lễ này của Mẹ Thiên Chúa có nguồn gốc từ giữa thế kỷ thứ V.
1.Tín Điều về việc Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng (Đức Maria Hồn Xác Lên Trời):
Vào ngày mồng 01 tháng 11 năm 1950, trong Tông Hiến "Munificentissimus Deus", Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã công bố Tín Điều Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng (mà gọi theo kiểu bình dân là: Tín Điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời), và qua đó chứng thực Đại Lễ đã được cử hành suốt từ xa xưa:
"Trong năng quyền của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, của hai vị Tông Đồ rất thánh, Phê-rô và Phao-lô, và nhờ vào năng quyền riêng, Ta tuyên bố, khẳng định và xác nhận rằng: Việc Đức Maria trọn đời Đồng Trinh, Đấng sinh hạ Thiên Chúa vô tì vết, đã được đón nhận vào vinh quang Thiên Đàng cả hồn lẫn xác, sau khi Mẹ đã hoàn tất quá trình cuộc sống dương thế, đó là một tín điều được mạc khải bởi Thiên Chúa.“
Trước khi công bố Tín Điều Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng (Đức Maria Hồn Xác Lên Trời), Đức Pi-ô XII đã bàn bạc về việc công bố này với tất cả các Đức Giám Mục trên toàn thế giới. Trong cuộc trưng cầu dân ý đó, Tín Điều về việc Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng (Đức Maria Hồn Xác Lên Trời) đã nhận được một sự đồng thuận rất lớn: Chỉ có 22 vị Giám mục trong số 1181 vị chống lại việc công bố Tín Điều này mà thôi.
2.Những bản văn Kinh Thánh gián tiếp ủng hộ Tín Điều này:
-Tv 131,8: „Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.“ (Hòm bia Giao Ước được làm bằng gỗ chính là hình ảnh tiên trưng về thân xác không hề bị hủy hoại của Đức Maria).
-Dc 8,5: „Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, nép mình vào người yêu?
-Kh 12,1: Người Nữ mặc áo mặt trời.
-St 3,15: „Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." (Đoạn văn này vẫn được truyền thống gọi là Tiền Tin Mừng).
-Lc 1,28: „Mừng vui lên hỡi Đấng Đầy Ân Sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.“ Sự Đầy Ân Sủng chính là một minh chứng về việc Đức Maria được đón vào Thiên Đàng cả hồn lẫn xác, cũng như là một minh chứng cho sự tôn vinh Đức Maria.
-Kh 11,19: „Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ. Và có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét, động đất và mưa đá lớn.
3.Những luận chứng nền tảng của Tín Điều:
Vì Đức Maria được hoàn toàn thanh thoát trước mọi tội lỗi, và vì sự tan rã của thân xác chính là một hậu quả của tội lỗi, nên có thể kết luận rằng, thân xác của Mẹ được miễn trừ khỏi số phận chung của sự tan rã. Và vì tư cách làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cũng như sự đồng trinh trọn đời của Mẹ, nên người ta cũng có thể suy ra rằng, thân xác của Đức Maria không bị sa vào sự hủy hoại.
4.Những bằng chứng từ Kinh Thánh và Truyền Thống:
Cả ngày qua đời lẫn năm qua đời của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đều không được ai biết tới. Người ta có thể đoán rằng, giả như Đức Maria có qua đời, thì năm qua đời của Mẹ đã diễn ra vào khoảng từ năm thứ 13 tới năm thứ 15 sau cuộc Thăng Thiên của Chúa Ki-tô. Nơi Đức Maria từ giã cõi đời có thể là một trong hai thành phố: Giê-ru-sa-lem và Ê-phê-sô. Từ thế kỷ thứ V, người ta cho rằng, có một ngôi mộ của Đức Maria tại Giê-ru-sa-lem. Nói chung việc Đức Maria qua đời tại Giê-ru-sa-lem là điều dễ thuyết phục hơn. Tuy nhiên, cũng có một số bằng chứng cho thấy rằng, Đức Maria đã rời bỏ cõi thế tại Ê-phê-sô.
Còn về việc Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng (tức việc Đức Maria Hồn Xác Lên Trời) thì không có những công bố trực tiếp từ Kinh Thánh. Tuy nhiên, một đoạn trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu đã gợi ý tới sự kiện này: „Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người“ (Mt 27,52-53).
Ngay từ sớm, đoạn văn Kinh Thánh trên đã được giải thích rằng, trong sự phục sinh của các Thánh được hiểu là có một sự phục sinh và có một sự biến hình chung cuộc – vì điều này chính là một chỉ dấu cho tính hiệu quả nơi công việc của Chúa Ki-tô. Nhưng vì những Người Công Chính của Cựu Ước đã đạt tới được ơn cứu độ hoàn toàn một cách trực tiếp ngay sau khi công cuộc cứu độ của Chúa Ki-tô được hoàn tất, nên việc cứu độ hoàn toàn ấy cũng được trao tặng cho Thân Mẫu Thiên Chúa là điều có thể xảy ra. Trong Đức Maria, Thiên Chúa đã đặt nguyên mẫu của con người được cứu độ trước mắt nhân loại. Ngay từ đầu con đường của Giáo hội xuyên qua mọi thời, Mẹ đã lãnh nhận hoàn toàn điều mà phần Giáo hội còn lại sẽ chỉ lãnh nhận vào lúc cuối cùng. Việc Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng, trước hết chỉ được chứng thực thông qua các tác phẩm ngụy thư của thế kỷ thứ V và VI, mà thực ra, những thông tin từ những tác phẩm này chỉ có một giá trị rất nhỏ xét về khía cạnh lịch sử, nhưng chúng lại diễn tả một ý tưởng Thần Học mà hồi đó đã rất phổ biến.
Thánh Grê-gô-ri-ô thành Tours (+594) cũng đã nói tới việc Đức Maria được nghênh đón cả hồn lẫn xác vào Thiên Đàng. Những bài giảng về Đại Lễ Đức Maria về Trời đã được thu thập và truyền lại bởi Theoteknos thành Livias (550/560), bởi Pseudo Modestus thành Giê-ru-sa-lem (khoảng năm 700) và bởi Germanus thành Constantinopoli (+733) và bởi nhiều vị khác.
Thánh Gio-an Damacus (+749) đã trình bày về truyền thống của Giáo hội tại Giê-ru-sa-lem như sau: „Khi vợ chồng hoàng đế Markian và Pulcheria muốn sở hữu hài cốt của Đức Mẹ, thì tại Công Đồng Chalcedonia, Thánh Juvenal, Giám mục Giê-ru-sa-lem, đã công bố cho họ biết rằng, Đức Maria đã lìa trần trước sự hiện diện của tất cả các Tông Đồ, trừ Thánh Thomas. Sau đó Mẹ đã được an táng trong mộ. Nhưng khi Thánh Thomas về tới nơi, Ngài đã yêu cầu mọi người phải mở huyệt mộ của Mẹ ra để Ngài được nhìn xem và từ giã Mẹ lần cuối. Và khi mộ của Mẹ được mở ra, thì đó là một ngôi mộ trống. Vì thế, các Tông Đồ đã khẳng định rằng, thân xác của Mẹ đã được rước vào trong vinh quang Thiên Đàng.“
5.Mầu Nhiệm Đại Lễ Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng:
Kinh Tiền Tụng của Đại Lễ Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng đã tóm tắt mầu nhiệm của Đại Lễ này với những lời sau đây:
 
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Hôm nay, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ Con Chúa yêu quý, là Ðấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Chúa và tung hô rằng.
6.Lịch sử Đại Lễ Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng:
Những gốc tích cổ xưa nhất về ngày Đại Lễ này không rõ ràng. Có lẽ, trước tiên nó là một Đại Lễ cung hiến một ngôi Thánh Đường được coi như là ngày kính nhớ sự qua đời của Đức Mẹ. Người ta chỉ có thể giả định rằng, Đại Lễ này mới chỉ xuất hiện vào thời Công Đồng Ê-phê-sô, hay có thể do Thánh Damasus thành Rô-ma thiết lập.
Tại Đất Thánh, Đại Lễ này đã được cử hành trước năm 500, dưới thời Thánh Theodosius, và người ta đoán chừng rằng, nó được cử hành vào tháng 08. Tại Ai-cập và tại vùng Ả-rập, Đại Lễ này cũng đã được cử hành ngang với thời điểm tại Đất Thánh, nhưng được cử hành vào tháng Giêng. Và vì các Đan Sĩ của vùng Gallien (Pháp) muốn tiếp nhận nhiều truyền thống và tục lệ của các Đan Sĩ Ai-cập, nên từ thế kỷ thứ VI, Đại Lễ này đã được cử hành tại Pháp vào tháng Giêng [mediante mense undecimo (Greg. Turon., De gloria mart., I, ix)]. Và Đại Lễ này vẫn được cử hành vào tháng Giêng hàng năm tại Pháp cho tới khi Nghi Thức Rô-ma được thiết lập.
Tại Hy-lạp, trước tiên Đại Lễ này được cử hành vào hai ngày trong năm: một ngày trong tháng Giêng và một ngày trong tháng 08. Việc Đại Lễ này được cử hành vào tháng Giêng hàng năm có lẽ là theo truyền thống của các Đan Sĩ Ai-cập. Còn việc Đại Lễ này được cử hành vào tháng 08 hàng năm, có lẽ là theo truyền thống của Đất Thánh. Vì thế, theo cuốn "Liber Pontificalis" (tiểu sử về các Đức Giáo Hoàng) thì Hoàng Đế Mauritius (+ 603) đã ấn định một ngày duy nhất cho Giáo hội Đông Phương, đó là ngày 15 tháng 08 hàng năm, để cử hành Đại Lễ này. 
Muộn nhất là từ thế kỷ thứ VI tại Đông Phương, và từ cuối thế kỷ thứ VII tại Rô-ma, Giáo hội đã cử hành Đại Lễ Kính Mừng việc Đức Maria Đi Vào Giấc Ngủ Ngàn Thu (tiếng La-tinh gọi là: Dormitio; và tiếng Hy-lạp là: Koimesis). Nhưng sau đó không lâu, bên cạnh việc nhấn mạnh tới sự từ trần, thì Giáo hội cũng nhấn mạnh tới việc thân xác không thể bị hư nát của Đức Mẹ, cũng như nhấn mạnh tới việc Đức Mẹ được rước lên Trời cả hồn lẫn xác. Và do đó Đại Lễ mừng kính Đức Mẹ Đi Vào Giấc Ngủ Ngàn Thu (Dormitio) được đổi thành Đại Lễ Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng (Assumptio Beatae Mariae Virginis). Việc nghinh đón (Assumptio) dành cho Đức Maria chính là một sự mô phỏng về cuộc Thăng Thiên (Ascensio) của Chúa Ki-tô. Trong các bản văn Phụng Vụ của thế kỷ thứ VIII và XIX, ý tưởng về việc Thân Xác Đức Maria được nghênh đón vào Thiên Đàng đã được chứng thực một cách rõ ràng.
Vào ngày mồng 01 tháng 11 năm 1950, khi Đức Thánh Cha Pi-ô XII công bố Tín Điều Đức Maria Được Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Vào Thiên Đàng (Đức Maria Hồn Xác Lên Trời) trong Tông Hiến "Munificentissimus Deus", thì Ngài cũng đã ấn định ngày 15 tháng 08 là ngày cử hành Đại Lễ này, tức ngày đã được cử hành suốt từ xa xưa.
Giá trị đặc biệt của Đại Lễ Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Đức Maria Vào Thiên Đàng (mà trong tiếng Việt người ta quen gọi là: Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời) được xác định ở chỗ là, Đức Maria không thể phục sinh từ cõi chết cũng như không thể lên Trời nhờ vào khả năng riêng của Mẹ. Chúa Ki-tô đã nghênh đón Mẹ vào Thiên Đàng! Vì thế, việc đặt tên cho „Đại Lễ Nghênh Đón Cả Hồn Lẫn Xác Đức Maria Về Thiên Đàng“ là „Đại Lễ Đức Mẹ Thăng Thiên“ hay „Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời“ theo cách mà giới đạo đức bình dân vẫn gọi, đó là điều rất dễ gây hiểu lầm.
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
Nguồn: simonhoadalat.com
15/08 – Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
LỄ VỌNG
“Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên
BÀI ĐỌC I: 1Ks 15,3-4.15-16; 16,1-2
Bài trích sách Ký Sự quyển thứ nhất
Trong những ngày ấy, Đavít triệu tập toàn thể dân Israel về Giêrusalem để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến nơi đã dọn sẵn. Có cả con cái Aaron và những người thuộc dòng Lêvi. Con cái Lêvi dùng đòn khiêng mà khiêng hòm bia Thiên Chúa trên vai như Môisen đã truyền dạy theo lời Chúa phán. Đavít cũng truyền lệnh cho các trưởng tộc người Lêvi phải cắt đặt anh em mình phụ trách ca hát, với những nhạc khí, gồm đàn cầm, đàn sắt và não bạt để trổi lên những tiếng đàn ca hân hoan. Vậy mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên: đoạn hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an trước mặt Chúa. Khi vua Đavít hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an xong, người nhân danh Chúa chúc lành cho dân chúng.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA. Tv 131,6-7,9-10,13-14)
Đáp: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa vào hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi
1) Đây là điều chúng tôi đã nghe nói tại Ephrata, chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-a. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, hãy xụp lạy trước bệ dưới chân Người.
2) Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì Đavít là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu
3) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi cư nghụ cho mình. Ngài phán: “Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”.
BÀI ĐỌC II: 1Cr 15,54-58
“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô”
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô
Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy, ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lể luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và không nao núng, hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa, hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa.
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA. Lc 11,28
All. All. - Phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. – All.
PHÚC ÂM. Lc 11, 27-28
“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn.
Đó là lời Chúa

LỄ CHÍNH NGÀY
BÀI ĐỌC I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab
"Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng".
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.
Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.
Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.
Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: "Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện".
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16
Đáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng (c. 10b).
1) Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy.
2) Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ.
3) Để Đức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người.
4) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Đức Vua.
BÀI ĐỌC II:  1 Cr 15, 20-26
"Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa".
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA.
All. All. - Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. - All.
PHÚC ÂM: Lc 1, 39-56
"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
Đó là lời Chúa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay16,141
  • Tháng hiện tại421,586
  • Tổng lượt truy cập20,799,633

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây