Suy Niệm Thánh Vịnh 26 -Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch

Thứ năm - 19/01/2017 20:45  1011
Suy Niệm Thánh Vịnh 26
1 Của vua Đa-vít.
            CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
            tôi còn sợ người nào ?
            CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
            tôi khiếp gì ai nữa ?
2          Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
            ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
            lại lảo đảo té nhào.
3          Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
            Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.
4          Một điều tôi kiếm tôi xin,
            là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
            mọi ngày trong suốt cuộc đời,
            để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
            ngắm xem thánh điện huy hoàng.
5          Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,
            Người che chở tôi trong lều thánh,
            đem giấu tôi thật kín trong nhà,
            đặt an toàn trên tảng đá cao.
6          Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,
            nhìn quân thù vây bủa chung quanh.
            Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
            lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,
            tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.
7          Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
            xin thương tình đáp lại.
8          Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ : hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
            Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài,
9          xin Ngài đừng ẩn mặt.
            Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
            chính Ngài là Đấng phù trợ con.
            Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
            lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
10        Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
            thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.
11        Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,
            dẫn con đi trên lối phẳng phiu,
            vì có những người đang rình rập.
12        Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,
            vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,
            giương bộ mặt hằm hằm sát khí.
13        Tôi vững vàng tin tưởng
            sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
14        Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào ! 
            Hãy cậy trông vào CHÚA.
 
Cùng Đọc Với Dân Israen
Đây là một Thánh vịnh của niềm tin…có lẽ gồm có hai hồi. Nhưng như văn bản hiện nay, ta nhận ra dòng tình cảm được tóm gọn như sau:
 • Xác nhận niềm tin “Thiên Chúa là Ơn Cứu Độ”
 • Sắc thái: ơn cứu độ ấy bao gồm phần tham gia của con người, chiến đấu.
 • Dũng cảm bắt nguồn từ: cầu nguyện.
 • Sống cùng với những cuộc chiến đấu, làm lo sợ.
 • Kết thúc hoàn hảo nhờ tin tưởng vào Thiên Chúa.
Chú ý ở câu 7 có sự thay đổi ngôi vị: từ đầu cho đến câu này, tác giả Thánh vịnh nói về Thiên Chúa ở ngôi thứ ba…đột nhiên ông bắt đầu thưa với Ngài ở ngôi thứ hai: Lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con kêu.
Tiếng Do Thái là một ngôn ngữ cụ thể: hãy cảm nhận các hình ảnh: * thành lũy * lảo đảo té nhào *  nuốt sống thân tôi * vững chân (vẫn cứ cậy tin) *Đạo quân vây đánh * lâm vào chiến trận * ở trong đền Chúa…
 
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Đức Giêsu đã cầu nguyện bằng Thánh vịnh này:
 • Ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi…đánh đòn, khổ nạn.
 • Lũ chứng gian đứng dậy tố con…(Mat. 26,59)
 • Ở trong đền Chúa…nhắc ta nhớ lời nói của Đức Giêsu lần đầu tiên trẩy hội lên Giêrusalem và ở lại đền thờ: Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? (Lc 2,49). Trẻ Giêsu đã được hun đúc bằng chính khát vọng được ở trong nhà Chúa, và đã thực hiện ngay lần đầu trong đời.
 • Một điều tôi kiếm tôi xin…Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa. (Mt 6,33)
 • Tôi khiếp gì ai nữa?…Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ (Lc 12,32)
 • Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin…Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16,18)
 • Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con…Khi mọi người đều bỏ Ngài, Đức Giêsu nói: anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy (Ga 16,32 ; 8,16 ; 8,29)
 • Chúa là nguồn ánh sáng… “Ánh sáng đã đến thế gian” (Ga 3,19)  “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12; 12,46)
 • Tôi sẽ thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống… phụng vụ xưa trong lễ cầu hồn…niềm tin vào sự phục sinh…Thầy đi về cùng Chúa Cha ( Ga 14,28)
 
Cùng Đọc với Người Thời nay
Đâu là cái “hôm nay của Thiên Chúa”? Chính là cái hôm nay của thế giới, của Hội Thánh, của chính tôi trong nghề nghiệp, gia đình…cần phải tái thực hiện và tái cầu nguyện Thánh vịnh này.
Chủ đề Hy Vọng. Một trong những thái độ tâm hồn mà người ngày nay cần hơn hết: có lòng tin. Làm cho người ta tin được mình. Tin tưởng vào sự thành công. Phấn đấu để được điều đó. Hy vọng không phải là một nhân đức có tính nhu nhược và dễ dải: nhưng là một thái độ can đảm và mạnh mẽ. Không chỉ là một đức tính nhân bản nhưng còn là ơn của Thánh Thần: bắt nguồn từ cầu nguyện, từ khát vọng sống thân tình với Chúa… “một điều tôi kiếm tôi xin.”
Chủ đề về Khủng Hoảng. Thế giới đang khủng hoảng. Hội Thánh đang khủng hoảng. Hy vọng cậy trông mà tác giả Thánh vịnh ca tụng thì đầy bất an: nỗi lo sợ ở ngay cửa nhà…trận chiến đã dàn sẵn.
Chủ đề về Cánh Chung. Câu 7. Thiên Chúa nói tiếng cuối cùng. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban…. Mai sau sẽ được mặt giáp mặt Thiên Chúa (1 Cr 13,12). Việc đạt đến Thiên Chúa, chúng ta đang hướng tới, đã bắt đầu và bổn phận của con người chúng ta là tham dự vào: hãy chờ đợi, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Nhưng, hãy cậy trông vào Chúa. Ân sủng của Chúa và tự do của con người.
Chủ đề về Cầu Nguyện. Thế giới chạy theo vật chất làm cho nhiều người muốn tìm về đời sống cầu nguyện, đôi khi mặc lấy hình thức của những chiêm niệm Đông phương. Thánh vịnh này, tiêu biểu của Mùa Chay, cho ta cơ hội sống lại kinh nghiệm thân tình với Thiên Chúa. Tác giả Thánh vịnh xem mình như  vị “khách nhà Chúa”: một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời…Người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà…Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài. Tại sao ta không thử  sống để cảm nghiệm sự thân tình dịu ngọt này với Thiên Chúa? Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. (Mt 6,6). Đó là chính là câu của Thánh vịnh: đem giấu tôi thật kín trong nhà. Giấu mình trong Thiên Chúa. Một diễn tả đầy âu yếm.
Chủ đề về Nhan Thánh Chúa. Sự hiện diện vắng mặt của Thiên Chúa. Người tây phương cảm thấy thật khó xử đứng trước sự thinh lặng của Thiên Chúa, và đã có không ít người kết luận rằng Thiên Chúa không hiện hữu, Thiên Chúa đã chết. Chính tác giả Thánh vịnh cũng cảm nghiệm được điều này: Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng đã thốt lên đầy tin tưởng: tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban.
Chủ đề về cuộc chiến đấu mỗi ngày. Đọc Thánh vịnh này ta không đựơc phép có ảo tưởng. Cầu nguyện, ở trong đền Chúa, tìm kiếm thánh nhan không phải là lý do để ta trốn thoát thực tế. Ta dường như có thể ngửi được mùi của cuộc chiến đấu qua từng phần của Thánh vịnh. Ác nhân, thù địch, kẻ rình rập luôn ở chung quanh người cầu nguyện. Việc tìm kiếm thánh Chúa cũng bao gồm cả  một chuỗi những cuộc chiến đấu chống lại sự dữ. Đây cũng chính là chương trình hành động thực sự cho mỗi người chúng ta trong Mùa Chay.
 
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours, Tome I

 
 

Tác giả: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

 • Đang truy cập43
 • Máy chủ tìm kiếm17
 • Khách viếng thăm26
 • Hôm nay14,007
 • Tháng hiện tại303,660
 • Tổng lượt truy cập23,928,520

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây