Hình ảnh các giáo hạt kính viếng và dâng lễ cầu cho Đức ông Giuse Maria

Thứ năm - 10/10/2019 06:07  4481
Hình ảnh ĐCV Sao Biển và các Dòng Tu trong Giáo phận kính viếng và Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức ông Giuse Maria lúc 9h sáng ngày 12/10
 
d
d
d
 
 

Hình ảnh các giáo hạt miền Phan Rang cầu nguyện cho Đức ông Giuse Maria sáng ngày 11/10
 
4VC92e70BUcK3FuwSGoQu0md098HMhPJKC9OjwrfZKvt 93Jv8tzsq8W4 MDZdtQ875zDopHNzn2wUWsTcl2Q2ew4agvQ1URSieRSIDW r DR33WwHs04iVyGYu492UrGJLFGwdw8lv8EcfdXesDXtY8rA9vECEm4n0BE6ypQ1f725RQXT9WkQ7Awt nBXnTIczeYcyJ64gMt1KgWxnqK9Z2co9BA2VTP 3vemLNLqFv1xw9iCDKS8cUxlyS61F
W wkt6Go0WxfCs M81hlIPPNd83tvywFteGvAZ c2EEBTX UYuFU0sB9oFtyqud1GvHbSXa naKJyEjC SyNLVVGGHAxqrD3I7sV9zYvHBGJyAOgo272odo55J88dkAClKGcOztGbhb5MEKBbsL7fQ8542TtFiZBkTDNNIRlf9zoFfJnKca8raJMTeN7vkuhD5vjEcVujDIUvaJGGbZj411Zl51WnR1ZPAUsJiy9EEXk6 P7jNoITYlU0B3Bx6r
XEM THÊM HÌNH ẢNH

Hình ảnh các giáo hạt Vạn Ninh, Cam Ranh, Cam Lâm cầu nguyện cho Đức ông Giuse Maria chiều ngày 11/10
eDmo1m4e ut4 Gt IF4U9MZTydFiCLOh72kKdshUnURvkIl k3Motv4bs7zj2 lH4sqluTRDW0pbEXYccV1th0eyOyBIDC MH4AeTb4dB4rZiwRZCVw uk s2eEGJ0FS6PhofvmSAnYj2lpTPg4VwaWut Y0DCLPrHdn0gBd85s01vVTCiV6UqCe9hFCWaxI5gbdGmRb 1sYEdWgY1PrWxTJkZowy 4 6 coB2VHPjsd53rgKHJOakQ N3D
mE OItDWMWD BZp9Oep 3vLRX6yWJM nZVx0TsyqL1KS3 NScU2ICDRGMN4zOPTA m7WsNe5axVxNueFNZHSt9Di9FmVmGeLrNrPpcWVMLQvLZ w LgUP S7zLQaHAM8kpM lwCT6MO TZ5D3jq08ZFAUAHn5AsyvjzSQZfPc6Lmk5yYlDIQCCTzbyTrNo FI6iGwgBMJMFPaUSOATIFWsQIXoKmHYMpyOIW1XFM5eeaoGWDfl73MZOjaw8sndE
w11Itd8iVZoHiyPhd9uExRxDTToKsLO1bH14MFfVX6DPyp4jXOvdKV9nBK4AZiG0Uli7 rMIRpXBPLUNtZGRMspntB3ve28DSzurFj jbif3 GShjBqZhq12wItpBePkcBv15hCej6ddMMY6ALCX QOEFjllf1AqS8cAVKWDAVV776I9e4fOox3Xkfx0IQK0uKCqVJ0CZRJBp1kI7fOCcHPHsgp5yP8NHsAssoH HgsLnMTa6AQWCDgD50KhURB
XEM THÊM HÌNH ẢNH

Hình ảnh các hội Dòng kính viếng và cầu lễ cho Đức ông Giuse Maria
2KEf3wEv2FVce67W9WSUEIEIMmCpUjE0iHFFvVlqnn ulAc4dzaDF4PNWG7FHe Vy0OcWmjGFomrP6ylIQ oKwus xP8i PnWrTjDlPT6IakeLd Hxn5arDeMm 3VXbkdHYsKKHCrMRN94Y8EQntGx0k0j1Se1DOi6JBVjIiek5Lu9LENBehAjJ2O7W3 wVM1hOwqzDAQDCYBG7DqnFbGzRJQblfWoYCfz7iL3TkJG81fwJ3xCQuU9u2uOH q
AYKC0spXYjC64Pov4ElYZPCUywCkP2FyzLzjMq8VF3lIOxQPE O5jfievXMwHc3SrdhAt4aIf iRbxjtJuYS Q5FwR Xi4rQXDYL0aRf yNvCrVkqnX6clPvtbEGL7ofRFmGptISOMGhsPwvuJtHwdJEHbDgf0U1XqeuAH nzQrwxI6mX3CQRe5aczZl5x8 Q55FB xmeQt5rAkqH 8iFw9qz1jq faiVOmz aYOCVlWIKqon6BZ galxxIbNjh
LuY7ZhnAt3hQtsqv5uqGMlO9JigbuEZaoIYWgLAeSzSWp6drQ8CWjqlS1KHdjUiDEDy6Yq41EVNjPgfg0zsP9vYh8wCnLTEahlduMvzJYTThuQ57U Jz8mv0zK9zNQ jlrM91WSGVrIqkAo1oAesOsYPbJVR4Pb8My6d2uW4qyAT9 dwUOYDKyYaoPQtv2QIdLNju4P5HN5G4uY61VQnW0UHb9DBFHhFIEc8ceZiQI5CGNUP7KMPnjLkiVWrUAM
2wLpxDDesZxXZPNG0ECfZZ CUUTdgAhbjo9o8xVI e5mhCHuN7GdVlwP9O9SrNDtBtda52GhOeSNgUbF88jTuAydWeATtJp EtuWg0HhDyWMtlgECUxuH 33gN0MitRtSaEn28gq2AN1ZCeF2WCDShr6NT3dC5tVDyUU4lzfZBiJIYhNurl jft1bpULmZHRhMAp5OW8kGOlQV2Ls3RSLlkhg6NDoB3JjVmJedfZWWjYgSJ2jKD1Rs0FeqhRuzD
CD64bktS40AUJcuTc7Lxuv6g8KxtUbNSUIf1BvUBV3U hWZWD2zefNQfJecy7HaweRBwRwfNq2R n64irMnZM66xvx0tLr2ZYQbPY7305Azx0Jz xIrOYb8FJrTG2yOc5v2zizSliCfzB dn1SiT DnXq46PlIg2AmaPJQRTSSJcJHxnldQyBDOi6XhItcidI 4ZNVXhoRT92WoJ0uONGEcUHQn2m4gy7xBOHWeterqU3S TRFncJEJXfQJP2F

Hình ảnh Đức Cha Giuse ban phép lành cho Đức ông Giuse Maria
aoDDNBinIm bdbt oQXBIKDa3gya2kIsquNkdy4iTul48wMqccwniZV0ViAYKneHDijZ8baVdtLeLqgYuwxYSUVJyaFRuzKaejF7Fv6mxFl9QYli2NFOqBWCyDzaErZnzpgktmeWjHhej6DBUx CIpeuNmm vjwE7oAjZyI pHo5Edfi ujBeqR8V 97KR4hLHgUnz aJJx0jZDdZkbUZyBfQKGPT3dy5NwOy28qKG0ArU18UjUEWqZ8t7WxJRj
62tyL06BqG4ZG sJO70D5eWicJ NLt5FMC88MhzTNeWRr3442s n7ERTbsUTrPAG j5S0DIyUIQTbqJfu3 x2k97FpbNtpHC PPyxrM0NmpUuf2Edz9lpQzxyakvyHHftCaoH0w8dBdEXKfnelGr5sYZHIWpWiFQ3z4yXglEtPpGDv0XfYMIDfRyhFAhQBwq6aAn0OwwkMGWkMgxWSTd eDsTfAh6Df1LPpS4po8 pGV2vpJ3 wMVA8yaDehzHl
 
GkjW4b3ETrl2VfN 6BLfjJOFCZZNbYNmL0dSXK8ejL1Aa8MG2ZA4RXeb RDMTCUoTlwQwxNOJYagUIk1HPXUkDRJY1QEIC11UM0vZQ5z8TA5MUdN7nYt8nt QxalbITX Q2AqceR0nUGkwFyUxv9W7Ad7yOWvW7QQmFq2QYwvfQwAvpmX3B3hjbBd1aIPTIuuOgfuD6PmmEVsWBXd3AFMY ro Kb75nBk6a7CHzhaR4n1QHhLwftrQg7J Q00i
z0cKlV7wnPaNcl8EE96XHWtMnOfX26sjI0bxZuJWXsKNI4dm1G2mYf96KE7gVswuSAG QISgQgkWXyCblk ZtoyJfcIhSODgzMGcsOdENbW071PH7kkAgCZ8EaSkRLkhmgdAjGbgpomekOczdChvhoobGylanUkkJ9vWq9UISqKJTi Uk2Sl7 3tfpNaxUHV44hzAXzbx72TTvi2cAw81EfyfNZk9pzIv6AeKkzCcN KEIOdR i9MbnKkkZJasL


Hình ảnh hai giáo hạt Nha Trang và Diên Khánh cầu nguyện cho Đức ông Giuse Maria
 
Vào lúc 15g00, thứ Năm ngày 10/10/2019, hai Giáo hạt Nha Trang và Diên Khánh cầu nguyện cho Đức ông Giuse Maria tại Tòa Giám Mục Nha Trang, thánh lễ do Đức ông Giuse Lê Văn Sỹ chủ tế. Trong  phần chia sẽ Lởi Chúa, Cha Giuse Võ Quý, quản hạt, giáo hạt Diên Khánh đã nói về cuộc đời của Đức ông Giuse Maria như hạt lúa mì bị chôn vào lồng đất, chịu mục nát đi để xin nhiều bông hạt, cuộc đời của Đức ông cũng trải qua nhiều thăng trầm trong ơn gọi và sự từ giáo xứ, đến việc đào tạo các linh mục trong giáo phận, để rồi hôm nay bao tín hữu, bao thế hệ trẻ là linh mục môn sinh của ngài đang miệt mài, săng say trên bước đường mục tại các giáo xứ.

XEM HÌNH ẢNH

Xin Chúa thương hạnh phúc thiên đang cho Đức ông Giuse Maria một đời phụng sự và trung tín với  Thiên Chúa.
 
iQljavkaPa0eb9S3TtlWrwsv2R4H aDclTWSLCMEHHFdu5QUhQxOZnGv2RluMPxXla2LUbC Cb1Ut2YtkK15fpDmjzREItRZILxCyeoyY jIod 4HGW3M5WiYjIFditAvEiGNUnNRmEO 1w1ZWrTHBF2e6v fw4JzumHVYLrQnOL3m05fhJUH8dsgDrSybI0WmWTERxvpB0ytPA3KmIXYG4r jbuOKECHNy2B32cDoXupJn4KA33AJ4TfP2vzio
EUut8tsoL0EBK1Jscf4d6AS8gVWH6ia78FmyDah0rw3qMS59tf1j a O0Ybjv9lbVZBrh1M6xyuWEmeZXiK1NJus6FpgRMrqwqcyTExOF09QuuV Rvl3V Ppe7Ye lD ZMxOJqtaedtey2O3 rAinLSVCiKAK6l0lR my CnV6zNMLWyWl6cPTBUH2D9XV2qrf5o Mf2CFk7 3QAAnNp3dp WYOKhGLSTRbh1Sm9Wlauzq5NdSuAmtEnf4cLW5n
8MdzPj0XN3mDt kDDeO3KMvip MENUTOc7aLiHx GqRx1Dr4kDkXqll vo MfTwiLhM7pbHYzJK5iYZ VoRV8pCH8Rr2jFks s3jLem8D7 tbmd4yEF bQIhdsuttJaGCUFXRaGTnW9h8GfbKHTrjQwPJko6lnxpn4Ijv5y pDJpdzO28Wt2ZIMy8mmyQpqAFGRuwQxSfyTMiXll0qDswOdJbn2ZxKFvHoExyHNQyO1 U xh8hBVz8jXDhuAC H
qT Jwns78mVvOkSPVEp0QrwTv0QKo8Yz 8YxeHCxkNfY7NLscYZT oPWGIEUwrbChA3rLOCjOUL1H0O34GNVTcWB4pTJdbDlaDcfK6CPk55KODdOBuUwBMLfiLM767tLIpXYGDzfyGTpUzR9y 2q 8ebZoNOnAAQqDFOZZeb50A1gtcw0dDkfWrafPghdom1nYrZsbNQCQpsQMYAvz6i6LP0WJxK7BGtzXfoZax5gQ165EzmG1lr6eSDLbyCI3

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay21,988
  • Tháng hiện tại312,080
  • Tổng lượt truy cập14,629,755

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây