Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống B

Thứ hai - 17/05/2021 22:37  525

D(Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)

KHỞI ĐẦU MỚI VỚI THÁNH THẦN

Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần,
họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác,
tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho

(Cv 2,4)


I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc 1

Chúa Kitô Phục Sinh lên trời để lại một khoảng trống trong đời sống của các Tông Đồ. Chúa Giêsu biết trước điều đó, nên đã hứa ban Thánh Thần để hướng dẫn các ngài: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Đoạn sách Công Vụ hôm nay là sự hiện thực hóa lời hứa của Chúa Giêsu.

Trước hết, đó là việc các Tông Đồ nhận được Thánh Thần. Quả vậy, Thánh Thần như “cơn gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà” (Cv 2,2). Thánh Thần là sức mạnh “từ trời”, từ nơi Thiên Chúa, đến lấp đầy tâm hồn trống trải, hoang mang của các Tông Đồ, làm cho các ông nhớ lại và hiểu mọi điều Chúa Giêsu đã dạy (x. Ga 14,26). Thánh Thần trở nên cầu nối kịp thời và hiệu quả giúp các Tông Đồ không cảm thấy mồ côi (x. Ga 14,18) vì một khi đến, Thánh Thần sẽ ở với các ông luôn mãi (x. Ga 14,16).

Sau nữa, các Tông Đồ trở nên chứng nhân cho Đức Giêsu Phục Sinh. Dấu hiệu nhận biết Thánh Thần là lưỡi lửa đậu xuống từng người một (Cv 2,3). Lưỡi là bộ phận quan trọng dùng để nói, để thông truyền; “lưỡi lửa” mà Thánh Thần ban không chỉ giúp các Tông Đồ mạnh dạn và có khả năng nói các thứ tiếng để giúp người ta hiểu, mà còn nói sứ điệp hâm nóng tâm hồn người ta, vừa giúp thanh tẩy tâm trí họ khỏi những tư tưởng sai lầm mà nghe lời Thiên Chúa, vừa khơi dậy niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh.

Cuối cùng, lời chứng của các Tông Đồ mang tính phổ quát. Trong khi quan niệm lãnh thổ lý tưởng của người Do Thái là từ biên giới Ai Cập cho đến tận sông Êuphơrát, thì danh sách các dân tộc (Cv 2,9-11) vượt xa ranh giới lý tưởng này. Theo cái nhìn của Luca, dân mới của Thiên Chúa vượt xa biên giới lý tưởng của người Do Thái. Tin Mừng Phục Sinh được dành cho mọi dân tộc, mọi vương quốc, chứ không một ai được quyền chiếm hữu. Sứ điệp Tin Mừng quả là sứ điệp phổ quát, cần được loan đi cho đến tận cùng trái đất.

Đoạn sách Công Vụ hoàn tất điều Chúa Giêsu đã hứa với các Tông Đồ (Cv 1,8), qua đó các ông nhận được ơn Thánh Thần, trở nên chứng nhân về Đức Kitô Phục Sinh, và mang Tin Mừng Phục Sinh đến tận cùng trái đất.

2. Bài đọc 2

Thánh Phaolô trình bày cho các tín hữu Côrintô về những ân huệ của Thánh Thần. Trong hoàn cảnh cộng đoàn đang có những chia rẽ (1Cr 11,18) và việc lạm dụng những ân huệ Thánh Thần theo kiểu những lễ hội ngoại giáo, gây ra những xáo trộn trong cộng đoàn (1Cr 12,2-3), thánh Phaolô nhấn mạnh vai trò hiệp nhất của Thánh Thần.

Trước hết, Thần Khí là tác động liên kết Ba Ngôi. Thánh Phaolô khẳng định rằng dù có nhiều đặc sủng, nhưng chỉ có một Thần Khí; dù có nhiều công việc phục vụ nhưng chỉ có một Đức Kitô; dù có nhiều hoạt động khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa (1Cr 12,4-6). Và chỉ những ai ở trong Thần Khí mới có thể nhận ra rằng Đức Giêsu là Chúa (1Cr 12,3b). Như thế, Thần Khí chính là tác động liên kết và hiệp nhất Ba Ngôi.

Sau nữa, Thần Khí là tác động liên kết trong cộng đoàn. Thần Khí được ban nơi mỗi người khác nhau, nhưng đều hướng đến lợi ích chung của cộng đoàn (1Cr 12,7). Tuy Thần Khí tỏ ra nơi mỗi người dưới những hình thức khác nhau, bằng những ân huệ khác nhau để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm phục vụ cho lợi ích chung của cộng đoàn là sự hiệp nhất. Như thế, dấu chỉ để nhận biết những ân huệ của Thánh Thần, xem chúng có xuất phát từ Thần Khí thật hay không, là sự hiệp nhất mà những ân huệ đó mang lại cho cộng đoàn.

Cuối cùng, thánh Phaolô dùng hình ảnh của thân thể để cho thấy sự hiệp nhất mà Thần Khí mang lại (1Cr 12,12-13). Dù người ta có khác nhau về chủng tộc, địa vị xã hội hay giai cấp, một khi chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí, thì đều được hiệp nhất với nhau như các chi thể trong cùng một thân thể. Các bộ phận trong thân thể dù khác nhau về hình dáng, kích thước, chức năng, nhưng được liên kết và hiệp nhất với nhau trong cùng một thân thể. Đức Kitô cũng vậy: bản thân Người là nguyên lý thống nhất, làm cho các Kitô hữu được hợp nhất nên một (1 Cr 12,12).

Tóm lại, Thần Khí là tác động hợp nhất Ba Ngôi và hiệp nhất các Kitô hữu trong cộng đoàn. Dù các Kitô hữu khác biệt nhau như các bộ phận khác nhau trong thân thể, nhưng dưới tác động của Thần Khí, tất cả đều được liên kết với nhau trong cùng một thân thể. Đức Kitô cũng là nguyên lý hợp nhất các Kitô hữu như thế.

3. Bài Tin Mừng

Sau khi Đức Giêsu bị bắt, và đóng đinh trên thập giá, các môn đệ hoang mang, sợ hãi. Các ông thu mình lại trong những căn phòng đóng kín. Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, ban bình an và Thần Khí cho các ông, và sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng phục sinh.

Trước hết, Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an cho các môn đệ. Khi còn sống với Thầy Giêsu, các môn đệ luôn được Thầy hướng dẫn và bảo vệ. Các ông sống trong bình an vì luôn có Thầy bên cạnh. Vậy nên khi Thầy bị bắt, đánh đòn và giết chết, các ông không còn chỗ để nương tựa và luôn sống trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi lo lắng, bất an của các ông, nên ngay khi sống lại, lời an ủi đầu tiên Người dành cho các môn đệ là “bình an cho anh em” (Ga 20,19.21). Sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh là nguồn bình an, mang lại niềm vui cho các môn đệ (Ga 20,20).

Sau nữa, Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ đi. Sứ mạng của các môn đệ phát xuất từ biến cố phục sinh (x. Mt 28,18-20; Mc 16,15-18.20; Lc 24,46-48; Cv 1,7-8). Sứ mạng này là một diễn tiến liên tục với sứ mạng của Đức Giêsu bắt nguồn từ Chúa Cha: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21; x. Ga 17,18). Tin Mừng Gioan nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến thế gian (x. 5,23-24.30; 6,38-39; 7,29; 8,18.29.42; 11,42.44-45; …), nhưng đây là lần duy nhất Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ đi, theo cùng một mô thức như Người đã được Chúa Cha sai đi. Như thế, theo cái nhìn của Tin Mừng thứ tư, biến cố phục sinh là mốc điểm quan trọng của sứ mạng các môn đệ.

Cuối cùng, Đức Kitô phục sinh ban Thần Khí cho các môn đệ. Trong các Tin Mừng Nhất Lãm, Mátthêu và Máccô không hề nhắc đến Thần Khí khi Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ đi, còn theo Luca thì Chúa Giêsu chỉ nhắc các môn đệ hãy chờ “quyền năng từ trời cao ban xuống” mà Người “sẽ gởi” (Lc 24,49). Luca chỉ muốn chuẩn bị để trình bày điều này rõ hơn trong sách Công Vụ Tông Đồ. Trái lại, Tin Mừng Gioan nối kết vai trò của Thần Khí với sứ mạng được sai đi của các môn đệ (Ga 20,21-22). Chính Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ ra đi và ban Thần Khí cho các ông, cùng với những thẩm quyền kèm theo (Ga 20,23).

Tóm lại, chính Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an và niềm vui cho các môn đệ, sai các ông ra đi và ban Thần Khí, cùng với những thẩm quyền kèm theo, để các ông thực thi sứ mạng. Sứ mạng này thật sự khởi nguồn từ biến cố phục sinh.

II. GỢI Ý ÁP DỤNG

1/ Sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại việc các Tông Đồ nhận được Thần Khí để trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh cho đến tận cùng trái đất. Qua bí tích Rửa Tội và nhất là Thêm Sức, tôi cũng đã nhận được Thần Khí. Tôi có ý thức vai trò của Thần Khí trong đời mình? Tôi có thật sự là chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh?

2/ Thánh Phaolô nhấn mạnh vai trò hiệp nhất của Thần Khí. Tôi có xây dựng sự hiệp nhất trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình, nhờ ơn của Thần Khí? Hay tôi sử dụng đặc sủng Thánh Thần để khoa trương, gây xáo trộn, chia rẽ trong cộng đoàn? Tôi có sống tinh thần hiệp nhất của một chi thể trong thân thể là Chúa Kitô?

3/ Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ ra đi và ban Thần Khí cho các ông. Tôi có sẵn sàng ra đi làm chứng cho Tin Mừng phục sinh theo lời thúc bách của Chúa Kitô Phục Sinh, dưới tác động của Thần Khí? Tôi có thể làm gì trong môi trường và hoàn cảnh của tôi để làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban tặng Thánh Thần là nguồn mạch mọi ân sủng cho các tông đồ và tất cả những ai tin vào danh Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1. Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ: “Bình an cho các con.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn và mọi thành phần trong Hội Thánh được tràn đầy bình an của Đấng phục sinh, luôn kiên vững trước những công kích chống đối của thế giới tục hóa hôm nay.

2. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn đưa con người đến sự thật toàn vẹn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo và các tổ chức quốc tế biết tôn trọng sự thật và yêu chuộng hòa bình, luôn tích cực lên án bạo lực, bất công, và nỗ lực trong mọi hoạt động phục vụ con người.

3. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi kitô hữu luôn ý thức và hăng hái thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ mà Đức Kitô đã ủy thác, bằng cách trở nên muối men và ánh sáng giữa lòng xã hội hiện tại.

4. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết mở lòng đón nhận quà tặng của Đấng Phục Sinh, và luôn cố gắng làm cho ân sủng Thánh Thần sinh hoa kết trái trong cuộc sống và bổn phận hằng ngày.

Chủ tếLạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện; và giúp chúng con biết cộng tác hiệu quả với ân sủng Thánh Thần mà Chúa ban tặng: luôn trung thành phụng sự Chúa và can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
 

Ban Mục vụ Phụng tự
Nguồn: tgpsaigon.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập151
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm120
  • Hôm nay26,872
  • Tháng hiện tại177,657
  • Tổng lượt truy cập31,408,763

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây