+ 20/08 - Thứ ba. Thánh Bê-na-đô, Viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh.

Thứ năm - 15/08/2019 22:58  409
THÁNH BÊ-NA-ÐÔ, (St. Bernard) Viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Ngày 20/8
Mt 19,23-30
dThánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh nổi danh về cuộc đời tận tụy của Ngài cho các linh hồn. Ngài sinh ra tại Fontaine-lez-Dijon năm 1090 thuộc tỉnh Bourgogne nước Pháp trong một dòng tộc quí tộc. Với thế giá của gia đình, với danh tiếng của dòng họ quí tộc, thánh Bênađô chắc chắn sẽ có một địa vị tốt đẹp và chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Tuy nhiên, ý Chúa thực nhiệm mầu, đường của Chúa muôn nẻo, Chúa hướng dẫn con người tùy ý của Chúa. Chúa muốn sao do Chúa định liệu . Vì thế, sau khi mẹ của Ngài qua đời được 4 năm, Ngài và 5 anh em và 25 người bạn đồng chí hướng, xin gia nhập đan viện Xitô năm 1112 ở côte dOr . Cuộc đời của Ngài bắt đầu từ đó. Ngài miệt mài với việc tu trì và quyết tâm tận hiến đời mình cho Thiên Chúa. Có thể nói, đời tận hiến của Ngài bắt đầu từ lúc Ngài đặt chân vào tu viện Xitô. Ngài đã biến chính phút giây ấy làm hạnh phúc cho cuộc đời Ngài. Ơn cứu độ của Chúa phủ lấp chứa chan nơi Ngài và nơi các bạn của Ngài, đến nỗi vào năm 1115, tức là sau ba năm Ngài vào tu viện Xitô , Ngài đã đứng đầu một nhóm 12 người được sai đi thành lập tu viện Clairvaux.Ý Chúa cao sâu,lòng Chúa vô biên, đường đi của Chúa không sao hiểu thấu . Thánh Bênađô đã phấn đấu hết sức để phục vụ nước trời và góp tay vào công trình cứu độ của Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại.Công việc phát triển Dòng ban đầu gặp trăm ngàn thử thách, gặp muôn vàn khó khăn, nhưng với ơn Chúa ban, Dòng phát triển hết sức mau lẹ.
 
Thánh Bênađô không những chỉ chú tâm vào việc tăng trưởng Dòng tu của Ngài, nhưng Ngài còn chú trọng thật nhiều đến công việc của Hội Thánh . Ngài đã giúp ích nhiều cho Giáo Hội bằng cách làm tư vấn cho nhiều vị Giáo Hoàng, quận công và sứ thần tòa thánh.Ngài đã thu phục nước Pháp, Anh, Ðức, Ý về cho Giáo Hội trong thời kỳ có cuộc đại ly giáo ở Âu Châu .Thiên Chúa luôn có đường lối của Ngài . Thiên Chúa luôn có hướng của Ngài . Ý của Chúa không thể nào dò thấu và tình yêu của Ngài lan tỏa khắp nơi nơi .Chúa muốn sao Ngài thực hiện như ý của Ngài.Ðức thánh Cha Eugen III, xuất thân từ tu viện Clairvaux vì hiểu rõ Ngài, khâm phục tài đức của Ngài, đã ra lệnh cho Ngài đi vận động cho cuộc thánh chiến thập tự chinh thứ hai. Cuộc thánh chiến thất bại vì tất cả các vua chúa, tướng lãnh tranh chấp quyền lợi, đặt danh vọng lên trên lợi ích và nhất là sống ích kỷ,kiêu căng không theo đường lối Chúa.Cuộc thập tự chinh thứ hai thất bại.Tất cả mọi người quay lại trách cứ Ngài .Ngài đau khổ thân xác, nhưng kinh qua đau khổ, Tinh thần, nội tâm Ngài được củng cố vững mạnh .
 
Ngày 20/8/1153, thánh nhân qua đời tại tu viện Clairvaux . Năm 1174, Ngài được nâng lên hàng hiển thánh và Ðức Giáo Hoàng Piô VIII tôn phong Ngài lên hàng tiến sĩ Hội Thánh.
 
Một cuộc đời. Một con người. Thánh Bênađô là một nhà giảng thuyết danh tiếng. Ngài đã để lại những tư tưởng đạo đức thâm sâu và một đời sống đầy vâng phục, thánh thiện. Ngài được coi như vị tổ phụ thứ hai của Dòng Xitô vì cho tới lúc Ngài qua đời Dòng của Ngài đã có 68 chi nhánh.
 
Xin thánh Bênađô cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn thắp sáng đức tin như Ngài .
Xin cho chúng con lòng nhiệt thành để chúng con làm chứng cho Chúa như thánh nhân đã sống và đã minh chứng.

 
                                                                                             Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
                                                                                                         Nguồn: simonhoadalat.com
+ 20/08 - Thứ ba. Thánh Bê-na-đô, Viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh.

Bài Ðọc: Tl 6, 11-24a
"Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi".
Trích sách Thủ Lãnh.
Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi ấy, Giêđêon, con trai của ông, đang đập và rê lúa trong nhà ép nho để tránh mắt quân Mađian, thì Thiên thần Chúa hiện ra với ông và nói rằng: "Hỡi người dũng sĩ, Chúa ở cùng ngươi". Giêđêon thưa lại rằng: "Thôi, xin Ngài, nếu Chúa ở cùng chúng tôi, tại sao chúng tôi phải chịu tất cả những sự này? Nào đâu những việc kỳ diệu của Chúa mà cha ông chúng tôi đã kể lại cho chúng tôi mà rằng: "Chúa đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai-cập"? Nhưng nay Chúa lại bỏ rơi chúng tôi và trao chúng tôi vào tay quân Mađian". Chúa nhìn ông mà phán rằng: "Ngươi hãy mạnh mẽ tiến đi mà giải thoát Israel khỏi tay quân Mađian: chính Ta sai ngươi đó". Ông thưa lại rằng: "Thôi, xin Chúa, con dựa vào đâu mà giải thoát Israel? Ðây gia đình con là gia đình rốt hết trong chi tộc Manassê, và con là con út trong nhà cha con". Chúa phán cùng ông rằng: "Ta sẽ ở cùng ngươi: ngươi sẽ đánh ngã quân Mađian như đánh một người vậy". Ông thưa rằng: "Nếu con đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa ban cho con một dấu chứng rằng chính Chúa phán dạy con. Xin Chúa chớ lìa khỏi nơi đây cho đến khi con trở lại cùng Chúa, mang theo của lễ dâng lên Chúa". Chúa đáp lại rằng: "Ta sẽ đợi ngươi trở lại".
Vậy Giêđêon vào nhà làm thịt một con dê đực, lấy một đấu bột làm bánh không men: để thịt vào giỏ, đổ nước thịt vào nồi, mang các món đó đến dưới cây sồi mà dâng cho Chúa. Thiên thần Chúa bảo ông rằng: "Ngươi hãy đem thịt và bánh không men đặt trên tảng đá kia, rồi đổ nước thịt lên trên". Khi ông làm như vậy, thì Thiên thần Chúa giơ cây gậy Người cầm trong tay lên và chạm đến thịt và bánh không men, tức thì có lửa từ tảng đá bốc lên thiêu đốt thịt và bánh không men. Thiên thần Chúa liền biến đi khuất mắt ông. Giêđêon nhận biết đó là Thiên thần Chúa, liền thưa rằng: "Ôi, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con đã nhìn thấy Thiên thần Chúa nhãn tiền". Chúa phán cùng ông rằng: "Bình an cho ngươi. Ðừng sợ, ngươi không chết đâu". Giêđêon liền dựng một bàn thờ dâng kính Chúa, và gọi bàn thờ đó là "Bình an của Chúa".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 84, 9. 11-12. 13-14
Ðáp: Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (x. c. 9).
Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an, bình an cho dân tộc và các tín đồ của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người.
Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.
Xướng: Vâng Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất Nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài.
Alleluia: Tv 118, 36a và 29b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 19, 23-30
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".
Ðó là lời Chúa. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay11,495
  • Tháng hiện tại517,203
  • Tổng lượt truy cập20,282,487

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây