Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Nha Trang từ ngày 27-31/ 05/2019

Thứ ba - 28/05/2019 06:22  3931
Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Nha Trang từ ngày 27-31/ 05/2019
0H8YpjG08px4rHlDoXGOpikD E0n1B23hU 8wupra4Rj kLYlucdpbGrEkIu20W1LTFdFZi9WL3 PMhF549sBE58ViqkkRZHkPODUOt1ZIz Vchgsp6bxsWBsYGBxGu6LNMrChoykWWKggFSKP949ygR2OPvNgX1e16we4oDt99ZgEhRvvCdFx zdo8giaZMakErBiIrUItBfR5Lvv5jZKNo Oybgb1lhNG1y 5pNaqfeWp9TMsbqKGY5jDu68p
wLWvTdgyGC3U kwsr62BougMyXOAnH9 GlkojD0 Em4AUD10PzbAY9 GU7nY2M7o7rKEZGng39iplETRfiqZVSRTz 4I4b0F6 1BShbOOrmFQswXpUGn2wYk0M3KXBuRyMRdiCU9HvXz6vwkeaeQ7arpoHwWpv7wYDiJyj ymPOxO6gCfB4 7 Z2gbXY03dOlY4me rwspovs16n7nFByGiLcmhB9p3MElfZq RxB 9nXpOQAQWEjRnwq16eyyX

Tại Tòa Giám Mục Nha Trang, từ ngày 27-31/05/2019, 195 linh mục triều và dòng đang làm mục vụ tại Giáo phận Nha Trang đã tập trung về Tòa Giám mục Nha Trang tham dự thường huấn thường niên cùng với Quí Đức Cha Giáo phận.

SvUooQ87kmjDZY6CiG9Dif5kBBn0 Hd47RldttSa2IjhwkLxv tZY2aUdgukumjxSqARUNigzZ3e CeGN5dX2mzNKFnFkeUgHiK4J7gfA2BVzuAMKOpHkGWNsCKVMT7AdI 10BXDBcU9nyqoArkMFpOniBmQXD6TRJnjny40tZpoBIFRglr3kX Yda7Vnvfo JVjucUxOvt3J2s skSzCkQ8yY2xSGTLLkc95kL3QoUKVWlXMudHoHyxGEJm99dChủ đề của tuần thường huấn là: “Linh mục đồng hành với Dân Chúa”. Đồng hành là một thuật ngữ được nhắc đến nhiều nơi các tài liệu, văn kiện của Giáo hội Công giáo từ sau Công đồng Vatican II. Kiều nói này xuất phát từ câu chuyện Chúa Giêsu Phục sinh cùng đi và trò chuyện, giải thích những biến cố đã xảy ra nhằm giúp hai môn đệ trên đường Emmau nhận ra Chúa Phục sinh và trở về lại với cộng đoàn môn đệ tại Giêrusalem (x. Lc 24,13-35).
Theo cung cách đồng hành của Chúa Kitô Phục sinh, Đức Thánh cha Phanxicô gọi đồng hành là một “nghệ thuật” mà Giáo hội phải thực hành và hướng dẫn cho mọi thành phần dân Chúa nhằm “đem lại sự an tâm, phản ánh sự gần gũi và cái nhìn trắc ẩn”  cho con người, đồng thời cũng nhằm “chữa lành, giải thoát và khích lệ sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu” (EG 169).
Như thế, đồng hành hay đồng hành thiêng liêng là một tiến trình bắt đầu từ Thiên Chúa để dẫn dắt con người đến “gần Thiên Chúa hơn vì chỉ trong Người chúng ta mới được sự tự do đích thực” (EG 170). Trong ý nghĩa này, chủ đề Tuần thường huấn Linh mục Giáo phận Nha Trang năm 2019 “Linh mục đồng hành với dân Chúa” sẽ bắt đầu với đề tài Linh mục làm chứng và sống sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Tiếp đến, chủ đề sẽ được khai triển với các đề tài: đồng hành với linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giới trẻ, gia đình cũng như đồng hành để phát triển và thăng tiến dân Chúa qua việc quan tâm đến đào tạo nhân sự, đến mục vụ y tế và bác ái, mục vụ văn hóa và giáo dục trong Giáo phận Nha Trang.

Khởi đầu cho tuần thường huấn, các linh mục lắng nghe bài chia sẻ của Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo phận Nha Trang với chủ đề: “Linh Mục Sống Và Làm Chứng Về Sự Thánh Thiện Của Thiên Chúa Trong Thế Giới Hôm Nay”. Trong đó, đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh đến 3 khía cạnh:

 • Mầu nhiệm ơn gọi;
 • Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để chiếu tỏa sự thánh thiện của Thiên Chúa;
 • Sống và làm chứng về sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
Quả thật, Để có thể sống và làm chứng về sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay, chúng ta phải luôn ý thức mình là ai (Mầu nhiệm ơn gọi), xác tín về sự mỏng giòn và giới hạn của bản thân, để mở rộng lòng đón nhận ơn trợ lực của Thánh Thần (Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô), hầu có thể thi hành sứ vụ mục tử và lãnh đạo Dân Chúa (Sống và làm chứng về sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay).

k3lAn7A2K15wvoMQN2ONWmv6MjWPuaBqE646I5isxz0 m6u6dDS4c9SDNFghPhwo3vvzMtPNiTZsT6 YRg 8JoaZdAF7j9VTbCgF D yDYidBSsd59umIZlIJAU sBFHzTLuJYZ6wFX8S3twqNaZrEWlkh97RmofLQrNzOS3fbyNP6svnmSydRCJYeFv8lHyJDFd97OObozhhF06UdS yv1wVU0RMADzYD5FXnQLSeauvxGHT8jrvjn1eynfmmfTiếp nối bài chia sẻ của Đức Cha Giuse, Đức ông Tổng Đại Diện Giuse Lê Văn Sỹ đã có bài chia sẻ với chủ đề: “Linh mục đồng hành với anh em linh mục”. Trong đó, Đức ông Giuse nhấn mạnh Linh mục đồng hành với linh mục là để giúp nhau vượt lên khỏi khủng hoảng trong đời sống và sứ vụ Linh mục, nhất là sự cô đơn, những khủng hoảng về đời sống tâm sinh lý cũng như sự thất bại trong công việc, về điều này  Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu xây dựng tình bằng hữu có ý nghĩa với các linh mục đã mệt mỏi rã rời. Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho các linh mục, những vị đang cảm thấy rã rời và cô đơn trong công tác mục vụ, có thể tìm được sự trợ giúp và ủi an trong sự gần gũi với Thiên Chúa, và trong tình bằng hữu với anh em linh mục. Trong những lúc như vậy, thật tốt khi họ nhớ rằng dân Chúa vẫn yêu thương các linh mục, cần các ngài, và tin tưởng vào các ngài.”

DlIkRPKTWaS00AGDhZGRqLQ90LBtny1xtSHw1sozHWWG6x84anNBZT5B0cuCn01XVWFpp6OEv7K7qxUrdMasKYQpQ0flsKip6EvaME EIBuyzKxN5t49FTL zpgBzQ1qPXl1Q6b0wpcZuc3wx2Mv1b5x 2OCl TAQ05DFfrMVebT6npET0E3bLm9LsbbloAVVKrANzJ3kFFSyQpbiplBfPjnUKc6n9ihXlcqSmBvF4uVK8P6PRHYX63 s704C1WNối tiếp bài chia sẻ linh mục đồng hành với anh em linh mục (linh mục triều), Cha Anphong Nguyễn Công Minh, Ofm, chia sẻ thêm về việc “linh mục đồng hành với tu sĩ”, qua đó, Cha Anphong nhấn mạnh người tu sĩ là ai? Tu sĩ là những người sống đời thánh qua việc tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm là một lối sống bền vững, nhờ đó, các tín hữu theo sát Đức Kitô hơn, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa mà họ yêu mến trên hết mọi sự, để một khi đã hiến thân cho việc tôn vinh Thiên Chúa, cho việc xây dựng Giáo Hội và phần rỗi thế giới, với một danh nghĩa mới mẻ và đặc biệt, họ đạt tới sự hoàn hảo của đức ái trong việc phụng sự Nước Chúa, và một khi đã trở nên dấu chỉ rực rỡ trong Giáo hội, họ tiên báo vinh quang Thiên quốc." (GL điều 573) ; đồng thời lối sống người tu sĩ cũng là sự tiên báo vinh quang Thiên quốc, hay "Tiên báo Nước Trời mai sau" là điểm mà Công đồng Vatican II rất tâm đắc khi đưa hẳn một chương (chương 6) vào Hiến chế tín lý về Giáo Hội, qua đó bản chất của tu sĩ chính là "tiên báo Nước Trời mai sau".

gQSqJ0B9jkk6w86LWbw1NngY5mdQVqJitN2WdOGnUmo1BtB3Abn1T6Zu8eQXqu0fglLeUUpKSdUdEa5dDqhEoSWqMyNzT6D0Qhxnf1CFfekSrO8Wp21uuxbHq2pTN7lKaWixxJ8letAzF1MQ3ckkx8Xa5xCt V7wDDN9tkf0lvmqBz1RQ8q9C9JMQyaqmtsaslcXog1KuDZX3RJeK12GHZcUszeUhZiiAWIMZ94k88prLgEwBLRN08 bgkLYmjhĐề tài thứ 3 trong tuần thường huấn được  Cha Giacôbê Trần Trường Sơn, linh hướng Chủng viện Lâm Bích,  chia sẻ với chủ đề : Đồng hành với các Chủng sinh, giai đoạn tiền chủng viện. Việc đồng hành với này là một tiến trình đào tạo được chia ra nhiều chiều kích khác nhau như đồng hành nhân bản, đồng hành tri thức ...đề tài này nhắm đến chiều kích đồng hành thiêng liêng.

Đồng hành thiêng liêng thường được hiểu theo hạn từ quen thuộc là linh hướng (Spiritual direction). Từ này dễ làm cho người khác hiểu nghĩa linh hướng mang tính thầy – trò hay một cuộc đối thoại giữa người hướng dẫn và người thi hành hơn. Cách hiểu này dễ làm cho ý nghĩa linh hướng phần nào mang tính thụ động, tạo sự ngăn cách và hơi khó gần gũi. Ngày nay, ý nghĩa của từ linh hướng này vẫn còn được áp dụng và được chú trọng, đặc biệt trong môi trường đào tạo. Tuy nhiên, ý nghĩa từ linh hướng được hiểu rộng hơn và được gợi ý thêm một từ ngữ khác: “đồng hành” (accompagnement), nhằm giảm bớt khoảng cách phân biệt giữa người linh hướng và người thụ hướng, làm nổi bậc tính bàn hỏi trong bầu khí tự do hơn để dễ chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau tìm ra con đường mà chính Chúa muốn họ đi. Quan trọng hơn nữa, việc linh hướng còn thêm ý nghĩa đồng hành cốt là để làm nổi bậc vai trò của Chúa Thánh Thần là chính  vị thầy mà cả người linh hướng và người thụ hướng đều cần phải lắng nghe.

Exih2a84dvuDtVXGbb7q2e0SU5MigZnS5LlgaE jy83kw6j5 eaqF3cJl4PBDwUf4qncn2F59yedKyERCxY43Np 5 lBNUUEYis5aHkX inTeU1sXas2iCvo4tFqYaIrQ1 YhzZcpfgYdjaTnni21sHDrAXL YPqwNPXo2WcwUSxwBYslJ8BG3xrF 3zL6T4qa6CZQZeOR6w1Pu3wdmLwdnmn1JfqiIFuB2Us4uJKhcKfsUgjNANsQ 7 9x awTiếp nối sự đề tài đồng hành với các chủng sinh, giai đoạn tiền chủng viện là đề tài đồng hành với các chủng sinh, giai đoạn triết học và thần học, đề tài này, đề ngài ngày do Cha G.B Ngô Đình Tiến, giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển, chia sẻ, ngài nhấn mạnh: các chủng sinh phải có lòng yêu mến Chúa Giêsu, Đấng đã được Chúa Cha sai xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đây là yếu tố nền tảng, là sức mạnh, là trung tâm điểm của đời sống của Đại Chủng viện và là lý do của các lựa chọn, các chương trình. Lòng say mến Chúa Giêsu sẽ dẫn đưa người chủng sinh gắn bó với Ngài, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, hạnh phúc được thuộc trọn về Ngài, để Ngài trở thành lực đẩy cho tất cả cuộc sống và công tác tông đồ, đồng thời để được thúc đẩy bởi lòng ao ước giới thiệu Chúa Kitô chịu đóng đinh cho tha nhân.

hcUJOiLs23unwmIK6uBYLzNA0PU WZ59XyRvHhqljpdkb V50oPdQ8GXlU7IUMLq4DESG9kXQ6wu1o1IyIUfnosGxmDTYkxCisXW peEc fhdMIgJQVpKJrSQyLxtpRVSFR8WGWC82JRnkc H6 IMzECTrk5FMdQjfKRZPbOUM7hSiRniNe4bQsuId sD1LD7u5SHSf 5Aoh4I5 NuEGjnL07v9YGMT1pxk1XwdaB htUaMj0sWfiOMxe2IHvH Nối tiếp trong chương trình thường huấn là bài chia sẻ của Cha Phêrô Nguyễn Chí Công về đồng hành với giới trẻ - sinh viên, trong đó Cha Phêrô nhấn mạnh đến các linh mục của Chúa, là những người đồng hành trực tiếp với các thế hệ trẻ trong các hoạt động mục vụ của mình nơi giáo xứ. thế, để có thể đồng hành hiệu quả với người trẻ, các linh mục cần biết đối tượng mình đồng hành là ai, với những ưu điểm lẫn những giới hạn. Nhờ vậy, chúng ta sẽ nhận ra những thách đố cần phải vượt qua. Có như thế, cùng với sự soi sáng, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, qua những đề nghị, gợi ý từ Đức Thánh Cha Phanxicô, từ Thượng Hội Đồng Giám mục về Giới Trẻ, chúng ta đưa ra những giải pháp cụ thể cho việc đồng hành với các người trẻ nhằm “dẫn dắt thêm nhiều người trẻ đến với đức tin hay củng cố đức tin của những người trẻ tham gia đời sống Giáo hội”.

dftNINshCrvHAlz05JMgWeNyo3K1N RnMEn3hzOJ1CBmGMX 948hYWpuj J53VA7AALDf 9ZxakcE6WgnIHeJ zOETtgzzdELqjXsOWr U2kBf3HNWrs7AnQlIBRvv61zW2HgSrsF6S6VFWlK3sJAT9t3zLXeZYaW UQAB 6KyPLF8xzZryngrerkjFstiQgrZJu4yqTKrI 8wGGIwKK6Z6GsBNWvL dQHJVIs WNKtEVv43RMDHpU7Yko1Q04VTiếp đến là bài chia sẻ của Cha G.B Lê Ngọc Dũng, Đại Diện Tư Pháp, nói về đề tài: Linh mục đồng hành với các gia đình theo Amoris Laetitia, đặc biệt trong chương VI của Tông Huấn Amoris Laetitia, đã đề ra những hướng dẫn mục vụ cần thiết để đồng hành, giúp đỡ, củng cố và thăng tiến đời sống hôn nhân. Qua đó Cha Gioan Baotixita nhấn mạnh đến 3 yếu tố:

a- Những hướng dẫn chung cho việc mục vụ gia đình
b- Những thách đố của các cuộc khủng hoảng gia đình và phương cách giải quyết
c- Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.

Đặc biệt, tuần thường huấn năm nay, ngoài việc lắng nghe những chia sẻ của các của các vị được chỉ định, Đức Giám Mục Giáo phận còn chủ trì bầu lại các Hạt trưởng, các ban ngành trong trong Giáo phận với nhiệm kỳ 2019-2022.
Sau đây là danh sách các ban ngành trong giáo phận, nhiệm kỳ 2019 - 2022

I. Giáo phủ  ( 7 vị )

*** Giám mục Phó -Tổng đại diện : ........................
1. Đại diện Giám mục Miền Khánh Hòa : Lm Giuse Lê Văn Sỹ ( kiêm Tổng đại diện )
2. Đại diện Giám mục đặc trách Đại chủng viện Sao Biển :
                                      Lm Gioan Baotixita Ngô       Đình Tiến ( quyền Tổng Đại diện )
3. Đại diện Giám mục đặc trách ơn gọi , CV Lâm Bích : Lm Gioankim Phạm Công Văn
4. Đại diện Giám mục Miền Ninh Thuận : Lm Phanxicô Xaviê Trịnh Hữu Hưởng
5. Đại diện Giám mục đặc trách Tư pháp : Lm Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng
6. Chưởng ấn : Lm Phêrô Nguyễn Đại
7. Quản lý Tòa giám mục : Lm Giuse  Nguyễn Đức Nhu

* Ban kinh tế-tài chánh Giáo phận : 1. Lm Gioan Phan Tiến Dũng, Quản lý Giáo phận
                                                         2. Lm Giuse Nguyễn Đức Nhu, Quản lý TGM
                                                         3. Lm Phêrô  Trần Huy Hoàng, Giám đốc Caritas

II. Quản Hạt ( 9 vị )
 
 1. Nha Trang : Lm Giuse Lê Văn Sỹ
 2. Diên Khánh : Lm Giuse Võ Quý
 3. Vạn Ninh : Lm Phêrô Trần Văn Tâm
 4. Cam Lâm : Lm Phêrô Nguyễn Thời Bá
 5. Cam Ranh : Lm Tôma Nguyễn Duy Toàn
 6. Ninh Phước : Lm Phêrô Trần Trung Nam
 7. Ninh Sơn : Lm Phêrô Trần Văn Hải
 8. Ninh Hải : Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đệ
 9. Phan Rang : Lm Phanxicô Xaviê Trịnh Hữu Hưởng

III. Ban Tư vấn Giáo phận .  ( 12 vị )

*****    Đức Giám mục Phó – Tổng đại diện : …………………………
 
 1. Đại diện GM Miền Khánh Hòa : Lm Giuse Lê Văn Sỹ ( kiêm Tổng đại diện )
 2. Đại diện GM đặc trách ĐCV Sao Biển : Lm Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến ( Quyền Tổng Đại Diện )
 3. Đại diện GM Miền Ninh Thuận : Lm Phanxicô Xaviê Trịnh Hữu Hưởng
 4. Đại diện GM đặc trách ơn gọi, phụ trách CV Lâm Bích : Lm Gioankim Phạm Công Văn
 5. Đại diện GM đặc trách Tư pháp : Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng
 6. Chưởng Ấn : Lm Phêrô Nguyễn Đại
 7. Quản lý TGM : Lm Giuse Nguyễn Đức Nhu
 8. Lm Giuse Võ Quý, Hạt Diên Khánh
 9. Lm Phêrô Trần Văn Tâm, Hạt Vạn Ninh
 10. Lm Gioankim Nguyễn Kim Đệ, Hạt Ninh Hải
 11. Lm Phêrô Trần Huy Hoàng, Caritas
 12. Lm Antôn Nguyễn Công Nam, Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ


IV.  Hội Đồng Linh mục ( 22 vị  )

***** Đức Giám mục Phó – Tổng đại diện : …………………………
 
 1. Đại diện GM Miền Khánh Hòa : Lm Giuse Lê Văn Sỹ ( kiêm Tổng đại diện )
 2. Đại diện GM đặc trách ĐCV Sao Biển : Lm Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến ( Quyền Tổng Đại Diện )
 3. Đại diện GM Miền Ninh Thuận : Lm Phanxicô Xaviê Trịnh Hữu Hưởng
 4. Đại diện GM đặc trách ơn gọi, phụ trách CV Lâm Bích : Lm Gioankim Phạm Công Văn
 5. Đại diện GM đặc trách Tư pháp : Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng
 6. Chưởng Ấn : Lm Phêrô Nguyễn Đại
 7. Quản lý TGM : Lm Giuse Nguyễn Đức Nhu
 8. Lm Giuse Võ Quý, Hạt Diên Khánh
 9. Lm Phêrô Trần Văn Tâm, Hạt Vạn Ninh
 10. Lm Gioankim Nguyễn Kim Đệ, Hạt Ninh Hải
 11. Lm Phêrô Trần Huy Hoàng, Caritas
 12. Lm Antôn Nguyễn Công Nam, Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ
 13. Lm Phêrô Ngô Ngọc Lắm, Bà Mẹ Công Giáo
 14. Lm Tôma Nguyễn Duy Toàn, Hạt Cam Ranh
 15. Lm Phêrô Nguyễn Thời Bá, Hạt Cam Lâm
 16. Lm Phêrô Trần Trung Nam, Hạt Ninh Phước
 17. Lm Phêrô Trần Văn Hải, Hạt Ninh Sơn
 18. Lm Đôminicô Nguyễn Công Đắc
 19. Lm Giuse Phan Cường
 20. Lm Giacôbê Trần Ngọc Anh
 21. Lm Anphong Nguyễn Công Minh OFM
 22. Lm Gioan Phan Tiến Dũng, Quản lý Giáo phận

V. Các Ban mục vụ của Giáo phận ( 20 vị )

1. Mục vụ Kinh thánh : Lm Gioan Boscô Cao Tấn Phúc
2. Giáo lý - Đức tin : Lm Phêrô Nguyễn Văn Mân
3. Phụng tự : Lm Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều
4. Thánh nhạc : Lm Phêrô Mai Tính
5. Nghệ thuật thánh : Lm Phanxicô Xaviê Trịnh Hữu Hưởng
6. Giáo sĩ : Lm Giuse Lê Văn Sỹ
7. Chủng sinh : Lm Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến
8. Tu sĩ : Lm Anphong Nguyễn Công Minh OFM
9. Mục vụ Ơn gọi : Lm Gioankim Phạm Công Văn
10. Văn hóa-Giáo dục Công giáo : Lm Phêrô Nguyễn Xuân Phong
11. Hội đồng mục vụ Giáo xứ : Lm Antôn Nguyễn Công Nam
12. Bà Mẹ Công giáo : Lm Phêrô Ngô Ngọc Lắm
13. Tông đồ giáo dân : Lm Phêrô Nguyễn Thời Bá
14. Mục vụ Gia đình : Lm Đôminicô Nguễn Công Đắc
15. Giới trẻ & Sinh viên : Lm Phêrô Nguyễn Chí Công
16. Thiếu nhi Thánh thể : Lm Phêrô Trần Trung Nam
17. Mục vụ Di dân : Lm Phêrô Mai Tích
18. Loan báo Tin mừng : Lm Inhaxiô Trương Đình Phương
19. Truyền thông xã hội : Lm Phêrô Nguyễn Đại
20. Caritas & Mục vụ y tế-bác ái xã hội : Lm Phêrô Trần Huy Hoàng


VI. Tòa án Giáo phận & Văn phòng Tư pháp

I - Các thẩm phán giáo phận (iudices dioecesani), chiếu theo điều khoản 1421:
          1- Linh mục Gioan B. LÊ NGỌC DŨNG, Đại Diện Tư Pháp (Vicarius iudicialis)
          2- Linh mục Phêrô  NGUYỄN HOÀN VŨ
          3- Linh mục Gioan B. NGUYỄN VĂN THANH TOÀN
          4- Linh mục Đôminicô MAI XUÂN VĨNH
          5- Linh mục Stêphanô NGUYỄN THÔNG
          6- Linh mục Phêrô TRẦN HUY HOÀNG
II- Bảo hệ viên (defensor vinculi), chiếu theo điều khoản 1432: 
          1- Linh mục Phaolô TRẦN XUÂN LÃM
          2- Linh mục Gioan PHAN TIẾN DŨNG
          3- Linh mục Linh mục GIACÔBÊ TRẦN TRƯỜNG SƠN
IV- Công tố viên (promotor iustitiae, Thăng Tiến Công Lý viên), chiếu theo điều khoản 1430:
            - Linh mục ANTÔN NGUYỄN ĐÌNH PHONG
IV- Lục sự (notarius, Công chứng viên), chiếu theo điều khoản 1437:
             - Linh mục Phêrô TRẦN PHẠM BẢO KHANH


Xem thêm một vài hình ảnh và thảo luật nhóm theo giáo hạt
Tk8WBQ7f6 H6yTgGRrqbswDM1g3IQz85Ny0 QDdZlyn1LZd8pWZImfrtkI12VolnCM6ibnC2IACSgJtJ3DdZt6H9TuUex8CaMMmmbFong7h e ZMTZnuOyE2MAFVUgJCg NmPgz1pa2o8ZmUOqgYLrKPONsEJXGJUO0 9IFc7BXzLga9UagV6NPDRJZAutVXn00VaSHfsXA5AgMvznCQ16U clMz300A32ifcwvwQ2iHHvHw1uJ1dMhM1Qtaep
sqcS6EvULKkJdEp6XM4tqyxlP8Dpt2eHQtQNWyN0YN VHZwKyJMN5 BktNDgwO0j21kl7Nvz88fzMOvL8ItOM z6V3E27fFShxR0NoEKbd0MdbDO2z7ze5cLPY1DYgFQGczSHKqu2pAAvkS3NXbb069hblAuLO5GTpVyzh2WDqS1cO02VvU6 KGZEG0s1hnkVy4iB8EW kVG6CnS9bl8kgfyarXjFgDnsxB6epeSkQcXbGJmTIHcU3R Rbc8tXE
k dwy9VyKLUkeG3XYPAeORAFYFqfEQzWGLSyUYnrpkD81AmkZLxG xAn9PV dyTR67InkQzXCwQsRDgQjjiiN6c7bF1s1ipwl0TVeRAixUHF9eE630eqSLmzo6TrmZRXloY0p0fjlgGBa2YCR8NmPVrz0ctM6J9z9oCZ Ya6sxkKbMDKK2sQYI tKvqNlMsVFzWWCtHw3D3XR5Dqf2FRTocXb 8ukWagv4OHm3pd T6 nJsnXBxe2KL7ok xrQ
6wPZIamgHiHfW71HzhPwIobTG9RJ0 O07LlHdmFBCDe4UjPjcsozZz1JeXxYxihe7t0N6ccq3JD9JARDmgwNASo2w6ibuVdttV649pkkzwj52A43qubyacA3DL2H UIp4yt3 fTt36LoToOu1Ok4lOSUDT0GU8 NDvd3Yetri5qzHH azNrJmQBnxJ MIOw4FZab16fqi w9UQT5munQRYrtsv6Hz6atcMy4g3 x9l0PHmQXHIE SsAoGIEusOu

THẢO LUẬT NHÓM THEO GIÁO GIÁO HẠT
IvMtxWQF2RyssrmDAiC6lKLv6a8QVnp7QdkO3khzBjwEFa bcdH98tg2n7J6v270JNP hoLL8sDQ1ivrSGIUfWgUstTAGLtfbzix0O7GgoIL9fQ43X19cEx9z6C BCJWX JR8ZAPcF2feQ5rBC3VH IhI8 JKsp Z8ucAQ5HKdrscnmkv SwWTLa556KNUf3ZlUwshEYwq22pMRWXix2xvcrptxYzwnnwr9SBcPjKnrPU0LyXaZhw6RJEg835IG
Giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm
RV9uctDD1OwTwQWKJaERuphTwdAwjyPz3cHgyGdIqUaC3K 7wF7IsCEZX7 hn8QTfIFeu5fSZ6h7ohqz nABdtQA5xnAL4wdn8T5G U9nPJZcbzM4BBQk6x2LAcVNAkqTg5mYin YqgCBVMhHV82UvlI8f8gF5RAqRVg vnUY9X4qYt6g8F3K6vTVnlfFYFSba6 XyYvEzUMKJ5kn8iVKdhoJoFLEzVhQxV4fwxgGz29FzTDppDnyepOD9BTYR
Giáo hạt Ninh Hải và Phan Rang
W9KUpPmDPKULF72ntEm Um8qEQUp9p8pPya0yCbTFGkl21TAwQUexJYHr0eN4gXJ1SgZEVleCgJYyR87p8aOTnJBOrh aEi3a7OMSDDR24kJx6YU509vMA1DAjHyDbBb5odpV8DCNdfD2l9 bXAEnF26inhq98c YODuHctM1nArHuv BQmHOi8OT85xSIwQrlCzMUwY kR JOGIrWMw44g 4hWz7huz9 k8cgTf1uSTtomdnEfMcwaC M EdCA
Giáo hạt Ninh Sơn và Ninh Phước
e07zQnaLvdG3qsQ8ESv0e Wm2psGEEYsLmgbrn ljIxifOXJD13JZYougtk0cfSA7e0odteyPtgYC evF9i0OMUpU wvjhSr1Fhg4cvuj0NHLWJs5F65iE9j1ML9Gu f3G KOS8ftQQM9ZhVIcC4l2MSAFDOv5pKYsqAWLC9qlKn2y4sEgWJ66yMTu nM Rq1BnNk j5GP CaocOzttjsa EVg1YTZhpABeijmsjnfA4jgYudXdyczB xWh
Giáo hạt Diên Khánh và Vạn Ninh
40Kd7J2Y4NB5oaoQf94EMStiChu0YjplG2iEFNChzmbewhctB0UJwZdmn2tMDP9zHask0OnX3ZzsvwLSBWI8L3vaDZY V8KdPz7j18Zc3Y pVClUk yPwF9fqudbyyoH1kSMg4CO1yUxpWyWwy4CBljN5vUgzB2VC0F5IiOhiaKbxD8JU3YIvsHbvPbvDfDbCSGBqGShL6oLEtNwV 434dvxOyofpJ3hPP4JFdKCqZwBwwyjt GgvHuWwwvResV
Giáo hạt Nha Trang

BTT GP NT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

 • Đang truy cập48
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm36
 • Hôm nay16,141
 • Tháng hiện tại421,777
 • Tổng lượt truy cập20,799,824

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây