Trang tin tức Giáo phận Nha Trang

https://giaophannhatrang.org


Mùa Chay: Cầu nguyện và kiểm điểm lại đời sống với Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Phương thế của con cũng là phương thế các Tông Ðồ: Thánh Thể: "Ta sẽ ở với các con mỗi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20). Thánh Linh: "Người sẽ ban cho các ngươi một Đấng Bào Chữa khác" (Ga 14,16). Mẹ Maria: "Này là Mẹ con" (Ga 19,27). Phúc Âm: "Hãy đi khắp cả thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16,15). Chúa Giêsu đã trao cho con, con cho là ít sao? Thế gian có gì sánh được không?

CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện, nghề của tôi.

118. Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con.

119. Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động.

120. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con nối liền, kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy phát điện.

121. Con tin lời cầu nguyện toàn năng không? Hãy suy lời Chúa: "Thày nói thật với các con, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở." Có công ty bảo hiểm nào bảo đảm cho chắc chắn hơn lời ấy không?

122. Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin.

123. Con hãy cầu nguyện luôn luôn bất cứ ở đâu. Chúa Giêsu đã nói: "Hãy cầu nguyện không ngừng."

124. "Khi hai hay ba người hiệp nhau vì danh Ta, thì Ta ở giữa họ." Lời Chúa Giêsu đã ứng nghiệm, đặc biệt nơi nhiều cộng đoàn cầu nguyện, họ sống xa linh mục từng ngàn cây số mà vẫn hướng dẫn nhau cầu nguyện kiên trì giữa gian nan và cô đơn.

125. Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội Thánh? Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính: họ bỏ cầu nguyện từ lâu.

126. Đừng xem thường việc đọc kinh, các Tông đồ đã thưa: "Xin Thày dạy các con cầu nguyện." Chúa Giêsu đáp: "Khi các con cầu nguyện hãy nói: "Lạy Cha chúng con ở trên trời..." chính Chúa Giêsu dạy đọc kinh.

127. Chúa dạy đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa Cha và con: "Khi con cầu nguyện, đừng lo phải nói gì! Hãy vào phòng đóng cửa, cầu nguyện với Cha của con cách kín đáo, và Cha con thấy mọi sự, sẽ nghe lời con." Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử.

128. Lời kinh phụng vụ rất đẹp lòng Chúa, vì đó là lời Thánh Kinh, là lời cầu của Hội Thánh, Nhiệm Thể Chúa Giêsu. Con hãy dùng sách lễ, sách ca vịnh, sách nguyện mà cầu nguyện.

129. Cha nói: "thứ nhứt là cầu nguyện", không phải là vô căn cứ; Chúa Giêsu đã bảo: "Maria đã chọn phần nhứt", ngồi dưới chân Chúa, nghe lời Chúa, mến yêu Chúa. Maria đã được Thánh Thể, Thánh Kinh, Thánh Nguyện.

130. Con tìm bạn để an ủi, nâng đỡ con khỏi cô đơn. Sao con không tìm người bạn không bao giờ phản bội con, và có thể ở với con liên lỉ bất cứ nơi nào?

131. Một người thánh mà không cầu nguyện là thánh giả. Con đợi xem, họ sẽ sụp đổ không mấy hồi.

132. Muốn biết công việc Tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào.

133. Nếu con không phải là người cầu nguyện, không ai tin con làm việc vì Chúa thôi.

134. Tại sao trong Hội Thánh khủng hoảng? Vì hạ giá sự cầu nguyện.

135. Ai nói được mãnh lực của lời cầu nguyện? Sốt sắng như các Tông đồ và Đức Mẹ trong nhà tiệc ly, phó thác như Chúa Giêsu ở vườn cây Dầu, quyết định như Maisen giang tay trên núi, được tha thứ như người trộm lành.

136. "Người ta sống không chỉ nhờ bánh mà còn nhờ lời Chúa": Thánh Thể, Thánh Kinh, Thánh Nguyện. Nếu không, con không có sự sống Thần Linh.

137. Một người chưa vào đạo mà cầu nguyện là dấu rất tốt; khởi sự cầu nguyện là khởi sự có đức tin.

138. Tinh thần cầu nguyện cũng như một lò lửa nung đốt tâm hồn tông đồ của con. Muốn nuôi ngọn lửa ấy, con hãy nhen vào đó những thanh gỗ lớn của hy sinh, của những cuộc tĩnh tâm và cả những que củi nhỏ của lời nguyện tắt và hy sinh thầm kính.

139. Dầu miệng con không nói ra, Chúa đã hiểu thấu lòng con, con hãy xem gương bà đau băng huyết: động đến gấu áo Chúa, được nhậm lời ngay.

140. Con tội lỗi không dám ra trước mặt Chúa, nhưng lời Hội Thánh khiến con vững tâm: "Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con." tất cả sự thương khó Chúa Giêsu, công nghiệp Đức Mẹ và các Thánh không đủ bao bọc lời cầu nhỏ bé của con sao?

141. Con tưởng trẻ em chưa làm gì được, người bệnh không làm gì được cho Hội Thánh nữa? Không đâu, sau lời cầu chính thức của Hội Thánh, lời nguyện của trẻ em và bệnh nhân rất đẹp lòng Chúa. Năng nhắc họ ý thức!

142. Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa là Cha, chứ không phải là giờ làm bài, là giờ của quả tim, chứ không phải là giờ của luận lý. Đừng nặn óc bóp trán để trình bày với Chúa.

143. Nhiều xứ không có linh mục đã vững đức tin suốt nhiều chục năm, nhờ đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình.

144. Lời cầu nguyện của con phải phổ cập, quả tim con phải chứa đựng cả thế gian, nhưng đừng vì đó mà quên những thực tế trong con, và chung quanh con.

145. Sách thiêng liêng làm nhiều người nên thánh, đó là dầu nuôi lò lửa cầu nguyện.

146. Đặc biệt với tâm hồn toàn hiến, đáng lẽ trong căn cước phải khai: "nghề nghiệp: cầu nguyện". Các nghề khác thế gian đều làm cả. Thế gian đòi hỏi con giữ đại lý và xin nài con: "cầu nguyện cho tôi!"

147. Không phải Maria ngồi yên dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc âm không phong thánh người lười biếng. Maria chọn phần nhứt: nghe Chúa, để lời Chúa thấm tâm can, lay chuyển mình làm việc trong mình, với mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?

KIỂM ĐIỂM

Ðọc lại đời sống
dưới ánh sáng Phúc Âm.

883. Trên đường hy vọng, thỉnh thoảng con phải dừng chân nơi bóng mát, để kiểm điểm lại: sửa chữa những bước lệch lạc, rút kinh nghiệm cho bước tiến, chuẩn bị thêm hành trang.

884. Công tác càng lớn, kế toán càng kỹ. Nếu con cẩu thả, ấy là dấu con xem thường sự sống đời đời của con.

885. Nhìn quá khứ để than vãn: vô ích.
Nhìn quá khứ để kiêu căng: nguy hiểm.
Nhìn quá khứ để rút kinh nghiệm cho hiện tại: khôn ngoan.

886. Kiểm điểm kỹ càng, kiểm điểm sáng suốt, kiểm điểm chân thành, kiểm điểm can đảm. Không kế toán viên nào, không máy IBM nào kiểm điểm thay con được nếu con muốn cho đáp số trước.

887. Kiểm điểm mỗi tối, kiểm điểm mỗi tuần, kiểm điểm mỗi lần xưng tội, kiểm điểm mỗi lần tĩnh tâm. Xe tốt mấy cũng làm máy lại, người  khỏe mấy cũng phải khám tổng quát nếu muốn tránh sự sụp đổ bất ngờ, không cứu vãn được.

888. Con đừng khinh dể những sự bất tín nhỏ mọn. Không cần bão lụt khủng khiếp, những con sâu nhỏ trong một đêm, có thể làm tan nát bao nhiêu vốn liếng lao lực trong một cánh đồng xanh tươi thơm ngát.

889. Chỉ có lính điên mới đưa lưng lãnh đạn, miễn đừng tử thương thì thôi. Ðó là thái độ của con khi phạm tội nhẹ, chỉ cốt tránh tội trọng thôi.

890. Con đau đớn vì nhiều lần phản bội Chúa: tốt, nhưng chưa đủ. Phải làm như Mađalêna "các tội của Bà, các tội lỗi nhiều đó, quả đã được tha rồi vì Bà đã cảm mến nhiều" (Lc 7,47). Phải làm như Gioan: trốn bỏ Chúa trong vuờn Giêtsêmani, nhưng trở lại đứng bên thánh giá, dốc quyết hằng yêu mến bằng hành động.

891. Không tránh tội nhẹ, con mến Chúa ít quá. Con không đủ động lực nội tâm để tiến trên đường hy vọng.

892. Không kiểm điểm "bệnh thiếu sót" là một thiếu sót lớn, đây là một ít hiện tượng: hững hờ làm việc Chúa, tính toán giảm thiểu các hy sinh, khéo léo trốn tránh trách nhiệm, hành động vì lý do trần tục, so đo lánh nặng tìm nhẹ...

893. Sự ăn năn hối cải của con không phải là "hát bội", khóc lóc não nùng xong rồi thì hết tuồng, hạ màn. Và đâu lại vào đó!

894. Dù bay lồng lộng giữa không gian, thế mà lộ trình của phi thuyền rất rõ rệt. Là phi hành gia, con phải sửa tay lái liên lỉ, và triệt để nghe lời chỉ bảo từ quả đất. Lệch lạc là không đến đích.

895. Kiểm điểm mấy cũng vô ích, nếu con không dốc quyết cải thiện. Coi máy mà không làm máy lại, xe chẳng chạy được.

896. Dốc quyết ít điểm, dốc quyết thực tế, dốc quyết căn bản. Có những người tưởng mình thánh thiện, vì có một sổ lớn đầy dẫy những dốc quyết mây mưa.

897. "Ðể sau", đôi khi là đường lối của người khôn ngoan, lắm lúc là khẩu hiệu của những người bi quan, nhát đảm và bại trận.

898. Chỉ giây phút hiện tại quan trọng. Ðừng nhớ ngày hôm qua của anh em để chỉ trích. Ðừng nhớ ngày hôm qua của con để khóc lóc. Nó đã vào dĩ vãng. Ðừng nhìn ngày mai của anh em để xét đoán. Ðừng lo ngày mai của con để bi quan. Nó còn trong tương lai. Giao quá khứ cho lòng nhân từ Chúa, giao tương lai cho sự quan phòng Chúa, giao tất cả cho tình yêu Chúa.

899. Ðừng phiền muộn, đừng ngã lòng. Lắm lúc hiện tượng ấy do bịnh "kiêu ngạo" phát sinh. Con cứ đinh ninh rằng con thuộc chín phẩm thiên thần không thể phạm tội sao?

900. Con dốc quyết làm tông đồ Chúa, nhưng con không phó thác vô điều kiện cho Chúa. Làm sao con là khí cụ đắc lực trong tay Chúa, khi con còn tháo gỡ và cất giấu ít bộ phận.

901. Trước công cuộc lớn lao, lắm lúc con nghe cám dỗ muốn được khuyến khích, được phương tiện của quyền thế để làm việc Chúa chóng kết quả hơn, vinh danh Chúa hơn. Vinh danh Chúa hay sáng danh con?
- Nếu cần phương diện quyền thế, Chúa Giêsu đã dùng rồi.
- Hãy tìm nước trời rồi mọi sự sẽ được ban thêm cho con (x. Mt 6,33).
- Chỉ trích kẻ khác, cậy quyền thế để rồi con cũng nương tựa và nô lệ quyền thế sao?

902. Phải chăng con sợ người "sáng suốt" cười con là "điên dại"? Lúc còn sống, Têrêsa Avila, Phanxicô Assiô, Cottolengô, Gioan Boscô... bị nhiều kẻ gọi là điên dại, nhưng ngày nay những tên điên dại ấy lại được tôn làm thánh. Hãy tin tưởng và mạnh tiến.

903. Ðể đi đúng hướng trên đường hy vọng, con phải phản ứng nhanh: "Lạy Chúa, tất cả vì yêu mến Chúa, tất cả vì Chúa trong anh em con.
Con không dành gì cho con,
Con không muốn ai biết ơn con,
Con không muốn phần thưởng nào".

904. Kiểm điểm rồi con phải làm gì? Con hãy khiêm tốn khóc lóc tội mình như Phêrô, con hãy ngồi bên chân Chúa, yêu mến bù lại như Mađalêna, con hãy dốc quyết canh tân như Giakêu, hãy làm tông đồ hăng say như Phaolô. Tràn đầy hy vọng, con tiến lên.

905. Ai cũng có  những ước vọng:
Sách báo,
Trường học,
Hội đoàn,
Nhà máy.
Với sức con, ước vọng lại hoàn ước vọng. Nhưng để ơn Chúa vào trước ước vọng ấy, con có những số kỷ lục.
Ngàn sách báo,
Vạn trường học,
Triệu hội đoàn,
Tỷ nhà máy.

906. Phương thế của con cũng là phương thế các Tông Ðồ:
Thánh Thể: "Ta sẽ ở với các con mỗi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).
Thánh Linh: "Người sẽ ban cho các ngươi một Đấng Bào Chữa khác" (Ga 14,16).
Mẹ Maria: "Này là Mẹ con" (Ga 19,27).
Phúc Âm: "Hãy đi khắp cả thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16,15).
Chúa Giêsu đã trao cho con, con cho là ít sao? Thế gian có gì sánh được không?

907. Trước hoài bão lớn lao, chương trình hành động vĩ đại, trở ngại cao như núi, rộng như biển, con yếu đuối sao vượt nổi? Lấy phương tiện ở đâu? Thánh Phaolô đã nói với giáo dân ngày xưa băn khoăn như con: "Chúa chọn kẻ yếu đuối để làm cho kẻ mạnh mẽ phải hổ thẹn" (1Cr 1,27), "hiện tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa, và ơn Người xuống cho tôi đã không ra hư luống" (1Cr 15,10), nghĩa là con phải trung tín nghe theo ơn Chúa.

908. Kiểm điểm là đọc lại đời con, dưới ánh sáng đức tin.

909. Cứ sáu tháng một lần, con hãy lập một thống kê các hoạt động của con, một thống kê các đồ dùng của con, một thống kê các tình cảm của con, xem xét kỹ càng và can đảm gạch bỏ những gì vô ích.

 

ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận ( Đường Hy vọng )

Nguồn:songtinmungtinhyeu.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây