Trang tin tức Giáo phận Nha Trang

https://giaophannhatrang.org


Hình ảnh giáo xứ Hòa Thuận đón Cha tân quản xứ Phaolô Phan Trọng Huy

Hình ảnh giáo xứ Hòa Thuận đón Cha tân quản xứ Phaolô Phan Trọng Huy
Hình ảnh giáo xứ Hòa Thuận đón Cha tân quản xứ Phaolô Phan Trọng Huy
vào thứ hai, ngày 24/6/2019
l3sOUv97ELirYdK0Xr6ZnJLsHvkmi8qevwbxIYb gtcq2wQ5E9 uFqFWXGGszWkzc8jn4sq55o1MoTVyAPKfgxNBAkTGzu4Js8XgbTtCslns7ZhXoV8Iz5 LnQ94UPqELpHr6dtbswG3RLbHx8y57ecDWqQq5EhLw xFOcy2fCyc6CLAeMIISQ9eDUGFacTfY vWgsiTLiy5BE OiAQ8Z8XvVNOVlAK5u yChPB9UoMLHzHw5mqFwDccfZhvMc
jjWy4sSm2EMj5a BcERmb2d0Ky3VpV6H9rw06NP3kjO7G9BM99aTsDHIWiDBoB3UQde AW0AohBpmU9MiYrO5vyYBH6GDW 0hCxkHByb1FT9bhIGPUgPi1WeMsGyHEhQbTIVoGx2useZxrg9Egln2pKSM khSNw0nTth9L6YgXOUezDJgXtEgat2WfJkfF8SfL4lrwzrztzZAarFeQHx M1qXjqZWmfVLG1lu2v buj0rHrcOaAvnSLjBaVc6ny
y6miHgklm BfkM4ZmWrOWTgOpSLnL8fMlPzDes BL0hSWo9G8SlmdUbz7bxjQCod2ouMzU4LRw irOYvf0TrSlXRUgDo1YFvJNVseh1rhZ6wH1 OtXTPyxXIq66fj6WFPKSPhG1mPnHBeyqTogQs3OKRBz06xBoABA9bKGiGduD6Fvtl pd13Rm GYmW1Z3w6bb7TLHON2mywij8KH83IyagbU8guUWxvSAC5tho94 DcEE7XbYYmM6RyE CU3
sMA pM5W9my 3Vqw0n4nh1G54ON3tG8 lvYr4GsQ1Axw0U1Zcs7d3zv0EfImmT6ajvXSoLPoDy3he2vnCOuVVrWOBo6QVaM66IG4o52VIDmtWaSKGkWKE aLKiJH8aL1TeL3E jSSCjBoVuISAFE1lxNhoPTJWINf4BhG xjVxcEYIc0NtUIzqjOLbhM9Jq3bFIrDQNTpb 7q7Mks0JtKfeWmT3u5JP8g7sKrEGZJPoBN4 Go OTvcUU3RgQP4
15HiDBQ58u1tTcL0Vybvvx0nqayagMuxBPdkz5025TbxdYgBdWpKuQKvFUWEu90UD8yNSehqrLp4omtxirgXans5HZAoKP cfGVjL5v5Gp gpD8aprzpZ0n6u4VjytUphdFv6QtVpZZpnMilYT4D2kD4SuZ5z9OzwirSFao1DH8TmvIgoxsUTucqimeR8Gy0ey01OHPIuB56qmyV0bY045BojFzZfW NTagkt BdjXLLIUCpLkkORhkOKXzOd48

XEM THÊM HÌNH ẢNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây