Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B (Phần trả lời)- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Thứ hai - 01/03/2021 21:46  495

HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B                                             Ga 2,13-25

 1. Trong Tin Mừng thứ tư, Đức Giêsu có hay lên Giêrusalem vào các dịp lễ lớn không? Dịp lễ nào? Xem Gioan 2,13; 5,1; 6,4; 7,2.10.14; 10,22-23; 11,55; 12,12.
 2. Đọc Ga 2,14-16. Những người buôn bán ở đây là ai? Họ đang hành nghề của họ ở đâu?
 3.  “Nhà của Cha tôi” trong Ga 2,16 nghĩa là gì? “Nhà của Cha tôi” trong Gioan 14,2 nghĩa là gì?
 4. Bạn biết gì về Đền Thờ Giêrusalem qua những thăng trầm của lịch sử?
 5. Tìm trong bài Tin Mừng này một câu Kinh thánh ám chỉ cái chết của Đức Giêsu.
 6. Tìm trong bài Tin Mừng này một câu nói của Đức Giêsu về cái chết và sự phục sinh của mình.
 7. Đọc Ga 1,19. Đức Giêsu có đòi phá Đền thờ Giêrusalem không? Đọc Mt 26,61 và Mc 14,58.
 8. Trong bài Tin Mừng này, các môn đệ “đã nhớ lại mấy lần? Khi nào họ mới nhớ? Nhờ đâu mà họ nhớ?

Câu hỏi suy niệm:

 1. Tại sao Hội Thánh lại cho đọc bài Phúc âm này vào Mùa Chay? Bài này có nói gì về cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta không?
 2. Hãy ngắm nhìn cảnh Đức Giêsu giận dữ đuổi những người buôn bán trong khu vực Đền Thờ. Hãy lắng nghe câu nói của Ngài ở Ga 2,16. Bạn nghĩ Đức Giêsu sẽ làm gì, nói gì khi đến với Đền Thờ tâm hồn của chúng ta hôm nay.

PHẦN TRẢ LỜI

 1. Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu thường lên Đền thờ Giêrusalem vào các dịp lễ lớn: Lễ Vượt Qua đầu tiên (2,13); một Lễ lớn không rõ (5,1); Lễ Lều (7,2.10.14); Lễ Cung Hiến Đền thờ (10,22-23); Lễ Vượt Qua cuối cùng (11,55; 12,12). Ngoài ra, còn một lễ Vượt Qua nữa được nhắc đến ở Ga 6,4. Các Tin Mừng Nhất Lãm đôi khi làm cho chúng ta có cảm tưởng Đức Giêsu chỉ lên Giêrusalem có một lần, rồi chịu Khổ nạn, thí dụ Lc 9,51-19,27. Trên nguyên tắc, hằng năm mọi người Do-thái phái nam phải đi hành hương Giêrusalem vào ba lễ lớn: lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần và lễ Lều.
 2. Đây là những người buôn bán các con vật được phép dùng cho việc tế lễ trong Đền thờ, như bò, chiên hay bồ câu. Mua chiên ở đây để ăn mừng lễ Vượt Qua thì thuận tiện hơn là đem một con chiên từ nhà xa đến. Ngoài những người buôn bán, còn có những người đổi tiền để dâng cúng Đền Thờ. Vì đồng tiền của Rôma có mang hình của hoàng đế, nên muốn dâng cho Đền thờ, tiền của Rôma phải được đổi sang một loại tiền khác hợp pháp ở Giêrusalem. Như thế những người trên đây đang phục vụ cho việc phụng tự ở Đền thờ. Hầu chắc họ hành nghề tại khu vực tiền đình dành cho dân ngoại. Đây là nơi họ không được phép buôn bán, và đây vẫn nằm trong khu vực thuộc phạm vi Đền Thờ (hieron, Ga 2,14.15), được bao quanh bởi bốn bức tường lớn và dài cả nửa cây số. Họ chỉ được buôn bán, đổi tiền, ngoài Đền Thờ mà thôi. Đức Giêsu không muốn họ biến Đền thờ, là nhà của Cha Ngài, thành nơi buôn bán (Ga 2,16).
 3. Trong Ga 2,16, “nhà của Cha Tôi” là Đền thờ Giêrusalem dưới đất. Còn trong Ga 14,2, “nhà của Cha Thầy” lại để chỉ nơi Cha ngự trên trời. Nói chung, trời cao hay Đền thờ đều là nơi Thiên Chúa Cha ngự, đều là nhà của Chúa Cha.
 4. Đền thờ Giêrusalem được vua Salomon xây cất xong khoảng 957 trước công nguyên (tr CN). Đền Thờ này bị quân Babylon phá hủy năm 587 trCN. Sau khi lưu đầy ở Babylon trở về, người Do-thái xây lại Đền Thờ Thứ Hai nhỏ hơn, khoảng 520-515 trCN. Vào năm 20 hay 19 trCN, vua Hêrôđê Cả bắt đầu trùng tu Đền Thờ Thứ Hai. Công việc trùng tu hoành tráng này kéo dài mãi đến tận năm 63 sau công nguyên. Nhưng vào năm 70 sau công nguyên, quân Rôma đã phá hủy toàn bộ ngôi Đền Thờ này, bây giờ chỉ còn lại Bức Tường phía Tây.
 5. Câu Kinh thánh ám chỉ cái chết của Đức Giêsu nằm ở Ga 2,17: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.” Câu này cũng có thể dịch là: “Lòng nhiệt thành lo việc nhà Ngài sẽ nghiền nát tôi.” Đây là câu trong Thánh vịnh 69,10 mà các môn đệ nhớ lại sau khi Đức Giêsu đã chết và được phục sinh. Đức Giêsu mạnh mẽ đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, điều đó cho thấy lòng nhiệt thành của Ngài đối với nhà của Thiên Chúa Cha. Lòng nhiệt thành đó có thể đưa Ngài đến cái chết (xem Mc 11,18).
 6. Đó là câu nói của Đức Giêsu ở Ga 2,19: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ nâng dậy (egerô).” Người Do-thái đã hiểu lầm câu nói trên đây. Gioan 2,21 giải thích cho biết Đền Thờ này không phải là Đền thờ Giêrusalem đang được thi công, nhưng là chính thân thể của Đức Giêsu: thân thể bị phá hủy nghĩa là bị giết chết, nhưng sẽ được Thiên Chúa nâng dậy (êgerthê, Ga 2,22), nghĩa là được phục sinh.
 7. Như thế ta thấy Đức Giêsu không đòi phá Đền Thờ Giêrusalem. Ngài chỉ thách người Do-thái phá hủy ngôi Đền Thờ là chính thân thể của Ngài (Ga 2,21), và Ngài sẽ dựng lại (Ga 2,19). Thân thể (sôma) của Đức Giêsu là nơi Thiên Chúa hiện diện trên mặt đất. Thân thể phục sinh của Ngài là ngôi Đền Thờ mới, nơi diễn ra việc thờ phụng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật (Ga 4,23-24). Theo Mt 26,61 và Mc 14,58, trước Thượng Hội Đồng Do-thái giáo, Đức Giêsu bị tố cáo là đã nói mình có thể phá Đền Thờ Giêrusalem, rồi xây lại trong ba ngày. Đây là điều Ngài không hề nói.
 8. Các môn đệ không hiểu ngay ý nghĩa của biến cố Đức Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ. Phải đợi đến sau khi Đức Giêsu đã được phục sinh, họ mới nhớ lại và hiểu ra ý nghĩa của nó. Trong bài Tin Mừng này, hai lần các môn đệ “đã nhớ lại” lời đã chép trong Kinh Thánh hay lời Đức Giêsu đã nói (Ga 2,17.22). Cả hai lần này đều xảy ra sau phục sinh (Ga 2,22). Dưới ánh sáng phục sinh, Thánh Thần giúp họ nhớ lại (Ga 14,26) và hiểu ý nghĩa sâu xa của lời Kinh Thánh và lời Thầy Giêsu đã nói trước đó.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B                                                                   Ga 2,13-22

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nhà buôn bán”. Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Lòng nhiệt thành lo việc nhà Ngài sẽ nghiền nát tôi. Người Dothái trả lời và nói với Ðức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm những điều ấy?” Ðức Giêsu trả lời và nói: “Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ nâng dậy”. Người Dothái nói: “Ðền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông nâng dậy được sao?” Nhưng Ðền Thờ Ðức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người được nâng dậy từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Ðức Giêsu đã nói.

Học hỏi

 1. Trong Phúc âm thứ tư, Đức Giêsu có hay lên Giêrusalem vào các dịp lễ lớn không? Dịp lễ nào? Xem Gioan 2,13; 5,1; 7,14; 10,22-23; 11,55; 12,12.
 2. Các Phúc âm nhất lãm đặt chuyện Đức Giêsu thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem vào khung cảnh những ngày cuối đời của Ngài (Mc 11,15-18; Mt 21,12-13; Lc 19,45-46). Còn Phúc âm thứ tư lại đặt ngay ở đầu sứ vụ của Đức Giêsu. Theo ý bạn, trong thực tế, chuyện này đã xảy ra ở đầu hay cuối ? Tại sao Phúc âm thứ tư lại đặt lên đầu?
 3. Đọc kỹ bài Phúc âm này. Hãy cho thấy ở đây có sự căng thẳng, xung đột giữa Đức Giêsu với “người Do-thái”. “Người Do-thái” để chỉ ai vậy?
 4. “Nhà của Cha tôi” (câu 16) nghĩa là gì? “Nhà của Cha tôi” trong Gioan 14,2 nghĩa là gì ? Trong Phúc âm thứ tư, đây có phải là lần đầu tiên Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là “Cha tôi” không? Xem thêm Ga 5,18.
 5. Đọc câu 17: “Lòng nhiệt thành đối với nhà Ngài sẽ ngấu nghiến (nghiền nát) tôi”. Theo bạn, khi nào các môn đệ mới NHỚ câu Kinh Thánh (Tv 69,10) này vậy?
 6. Trong câu 18, “người Do-thái” đòi một dấu chỉ. Đức Giê su có cho họ dấu chỉ nào không? Sau khi Đức Giê su phục sinh, các môn đệ đã hiểu câu 19 như thế nào?
 7. Đọc câu 19. Câu này có dễ gây hiểu lầm không? Đức Giêsu có đòi phá Đền thờ Giêrusalem không? Đọc Mt 26,61 và Mc 14,58.
 8. Tìm hai câu trong bài Phúc âm này ám chỉ đến cái chết của Đức Giêsu?
 9. Trong bài Phúc âm này Đức Giêsu đã nói hai câu quan trọng, hãy cho biết đó là những câu nào?
 10. Trong bài Phúc âm này, các môn đệ nhớ mấy lần? Khi nào họ mới nhớ?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

 • Đang truy cập85
 • Máy chủ tìm kiếm59
 • Khách viếng thăm26
 • Hôm nay14,383
 • Tháng hiện tại324,077
 • Tổng lượt truy cập48,406,750

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây