Thi Ca Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Thứ bảy - 06/06/2020 22:23  855
LỄ CHÚA BA NGÔI. A
(Ga 3:16-18)MẦU NHIỆM

Ba Ngôi một Chúa nhiệm mầu,
Ai mà thấu hiểu, cao sâu tầng trời.
Ngước nhìn vũ trụ tuyệt vời,
 Muôn ngàn tinh tú, bầu trời bao la.
Tôn thờ Thiên Chúa, Ngôi Cha,
Tạo nên muôn vật, hải hà trùng dương.
Ngôi Hai Con Một mở đường,
Yêu thương mạc khải, tinh tường trí khôn.
Loài người có xác có hồn,
Muôn loài thụ tạo, kính tôn Chúa Trời.
Giê-su giáng thế làm người,
Ban ơn cứu độ, cho người Chúa yêu.
Ai tin nhận lãnh thiên triều,
Chối từ, luận phạt, tự kiêu phí đời.
Nhân Danh Con Một cao vời,
Trung gian giao kết, mọi người với Cha.
Tình yêu phát xuất Ngôi Ba,
Thánh Thần Phù Trợ, ngợi ca muôn đời.
Ba Ngôi mầu nhiệm cao vời,
Phụng thờ kính mến, đời đời hát khen.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

Khi chúng ta làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dấu thánh giá là bảo chứng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là mầu nhiệm cao trọng nhất trong đạo. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta hiểu biết về Chúa Cha nhân hậu và Chúa Thánh Thần là nguồn tình yêu.
 
Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà con người không thể hiểu thấu. Đây là mầu nhiệm tình yêu trong gia đình Thiên Chúa. Có nhiều người thắc mắc là tại sao ba ngôi mà là một Chúa hay một Chúa mà là ba ngôi. Vậy là ba Chúa hay một Chúa.
    
Lại có người mạnh miệng nói rằng tôi không thể chấp nhận, nếu tôi không được giải thích tường tận. Không có ai giải thích cho tôi hiểu, tôi sẽ không tin. Rồi có một linh mục gợi ý nói rằng vậy ông bạn có tin vào mặt trời không? Ông trả lời: Có chứ! Linh mục nói những tia nắng xuyên qua cửa kính đó đến từ mặt trời, ở cách xa chúng ta 90 triệu dặm. Chúng ta cảm nhận sức nóng từ cả tia nắng và mặt trời. Ba Ngôi giống như thế. Mặt trời là Thiên Chúa Cha, sai Con của Ngài là tia nắng. Từ mặt trời và tia nắng liên kết tạo ra sức nóng như Chúa Cha và Chúa Con liên kết với Chúa Thánh Thần. Ông bạn giải thích thế nào?
   
Giải thích thế nào cũng chỉ là một chút vén mở về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh Chúa Ba Ngôi đậm nét trong tất cả các sinh hoạt của vũ trụ. Từ những cảnh vật vô tri, đến các loài thảo mộc và các loại động vật khác nhau hiện hữu đều phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa. Mầu nhiệm cao trọng này không xa vời để chúng ta mà chiêm ngắm, nhưng là một mầu nhiệm chan hòa trong yêu thương của đời sống để cảm nghiệm. Thiên Chúa chia xẻ tình yêu của Ba Ngôi trong chính cuộc sống của mỗi người.
  
Mỗi người đều được chia xẻ tình yêu trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Phản ánh qua tình yêu của người cha, người mẹ và con cái trong gia đình. Càng kết hợp chặt chẽ trong tình yêu, chúng ta càng tìm thấy niềm an vui và hạnh phúc.
  
Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha tác tạo muôn loài muôn vật, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Xin thánh hóa chúng con trong tình yêu và chân lý. Chúng con tôn thờ Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và chúng con cảm tạ Chúa mãi muôn đời.
  

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

LM. FX.V.THANH

CN. CHÚA BA NGÔI NĂM A
Ga 3, 16-18

THIÊN CHÚA ĐÃ SAI CHÚA CON ĐẾN
ĐỂ THẾ GIAN NHỜ NGƯỜI MÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Khi ấy, Chúa Giê-su nói
Ni-cô-đê-mố nghe coi rõ ràng:
“Thiên Chúa đã yêu thế gian
Đến nỗi Con Một Người ban cho đời 

Để ai tin Con Chúa Trời
Không phải hư mất nhưng thời trường sinh
Vì Thiên Chúa sai Con Mình
Giáng trần không phạt tội tình thế gian

Nhưng nhờ Con Người, thế gian 
Được cứu độ cho ai càng vững tin
Vào Người Con ấy nơi mình
Thì không bị luận tội tình ấy thôi

Ai không tin bị phạt rồi
Vì không tin danh Con, Ngôi Chúa Trời”
Xin cho con tin đáp lời
Mạc Khải của Chúa Ngôi Lời tình yêu.

Fx.V.ThanhMẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
Con thờ lạy Chúa Tình yêu
Ba Ngôi sáng tạo mỹ miều nhân gian
Cho con hạnh phúc Thiên đàng
Được chia sẻ những ân ban thiêng thần

Nhiệm mầu sao cứ thật gần
Thắm trong cuộc sống muôn phần tình sâu
Ba Ngôi Thiên Chúa mặc dầu
Con không thấu hiểu cúi đầu tin yêu

Tình yêu gắng sống đã nhiều
Chẳng cần phải hiểu nhưng yêu thật rồi
Nhiệm mầu Thiên Chúa Ba Ngôi
Sống theo tình Chúa mà thôi suy cùng.

Fx.V.ThanhLm. ĐAM KHUẤT DŨNG, SSS

TAM VỊ NHẤT THỂTìm kiếm Chúa Trời thúc bách tôi
Trái tim thổn thức thật bồi hồi
Ba Ngôi mãi mãi cùng đồng thể
Một Chúa muôn đời chỉ một thôi
Thờ lạy biết ơn Đấng Cứu Độ
Ngợi khen ca tụng Chúa Ba Ngôi
Tình Yêu thông hiệp ai suy thấu !
Mầu nhiệm Đức Tin tín thác rồi

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : Ga 3, 16 - 18

CHÚA BA NGÔIThờ lạy Chúa Ba Ngôi Cao Cả
Sai giảng rao truyền bá sớm chiều
Giới Răn tuân giữ mọi điều
Trao ban trọn vẹn Tình Yêu rạng ngời
Lời Cha phán Đất Trời vang thấu
Đây “Con Ta yêu dấu” vĩnh hằng
Thánh Thần ngự xuống huy hoàng
Vô biên hiện hữu toàn năng đây rồi
Đồng Bản Tính Tam Ngôi Nhất Thể
Ngang bằng nhau quyền thế yêu thương
Kết liên bền vững kiên cường
Ba Ngôi hiệp nhất mẫu gương tuyệt vời
Vẽ Thánh Giá trên người dấu chứng
Khắp muôn nơi khi đứng khi ngồi
Tuyên xưng chỉ một Chúa thôi
Tôn vinh chúc tụng Ba Ngôi đời đời.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : Ga 3, 16 - 18


THÁNH TÂM CHÚAThánh Tâm Chúa là nơi Đất hứa
Chốn Thiên đường nương tựa an toàn
Dập dồn thổn thực ngập tràn
Niềm vui hoan hỉ hối nhân trở về
Cạn kiệt sức nào hề từ khước
Không một ai chẳng được yêu thương
Trái Tim vô hạn khôn lường
Bao la tình Chúa tỏ tường thắm xinh
Đồi Thập Tự treo đinh oan khổ
Thân nát tan máu đổ thịt rơi
Tình Yêu đích thực diệu vời
Hy sinh tính mạng tình Người vượt cao
Đời theo Chúa làm sao xứng đáng !
Ấm ân tình tỏa sáng chung quanh
Tâm can đền đáp chân thành
Tinh Yêu vô tận Chúa dành cho con.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : Mt 11, 26 – 30
Nt. BÍCH NGỌC
SỐNG TÌNH YÊU BA NGÔI
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã
ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng được
sống muôn đời” (Ga 3,16)

Tình Yêu Chúa Ba Ngôi cực thánh
Giáo Hội Người chiêm ngắm tán dương
Cội nguồn khuôn mẫu tình thương
Gia đình trần thế noi gương của Người

Tình Hiệp Nhất Ba Ngôi ngời sáng
Trao Yêu Thương tỏa rạng muôn phương
Ba Ngôi thực tại khôn lường
Trao ban-lãnh nhận miên trường cho nhau
 
Tình Cha yêu nhiệm sâu thăm thẳm
Đến nỗi Người ban tặng thế nhân
Giê-su Con Một xuống trần
Trinh thai bởi Chúa Thánh Thần quyền linh

Được dựng nên giống hình ảnh Chúa
Nguồn Tình Yêu chan chứa thông ban
Đời con ơn gọi thành toàn
Yêu thương như Chúa chia san mọi người

Được cứu độ hồng tươi Máu Thánh
Con Một Ngài mang gánh tội khiên
Cho con lẽ sống tinh tuyền
Gieo tình yêu Chúa khắp miền nhân sinh

Được sức sống Thần Linh thánh hóa
Tín hữu Người đáp trả thành tâm
Nương theo tác động Thánh Thần
Kiên trì nên thánh gian trần sống vui

Sống Tình Yêu Ba Ngôi mời gọi
Là sống cùng sống với tha nhân
Hiệp thông trên bước đường trần
Quê Trời mở lối thánh ân sáng ngời
         
Nt. Bích Ngọc

BA NGÔI MỘT CHÚA
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”(Ga 3, 16-18)

Là tuyệt đỉnh công trình sáng tạo
Nhưng con người cao ngạo bất tuân
Chúa yêu đến nỗi liều thân
Tặng ban Con Một cho trần gian tin

Chúa còn gửi Thánh Linh sự sống
Giúp con người chuyển động nội tâm
Tái sinh bởi Nước, Thánh Thần
Dẫn vào Nước Chúa thông phần Ba Ngôi

Con tin Chúa Ngôi Lời Hằng Hữu
Tin Ngôi Cha vĩnh cửu Nguồn Yêu
Thánh Thần tình mến chuyển lưu
Ba Ngôi Một Chúa Tình Yêu dạt dào

Chúa mời gọi con vào thông hiệp
Với gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi
Đức Tin cánh cửa Nước Trời
Con vui hạnh phúc sống đời làm con

Luật tình mến sắt son tuân giữ
Cả Ba Ngôi đến ngự trong hồn
Tình yêu ơn gọi của con
Sẻ chia hạnh phúc cho người khát mong

Con tiếp bước nối vòng tay Chúa
Thắp địa cầu ánh lửa Thần Linh
Gia đình nhân loại tái sinh
Đời đời sẽ sống nhờ Tin Con Ngài

Muôn dân nước hát bài ca mới
Cho Tin Mừng cứu rỗi vang ngân
Dạt dào tình mến phúc ân
Ba Ngôi Một Chúa muôn dân kính thờ.

Nt. Bích Ngọc
MIC. CAO DANH VIỆN

MẦU NHIỆM TÌNH YÊULễ Chúa Ba Ngôi – 15-6-2014
“Thiên Chúa đã yêu thế gian…(Ga 3, 16-18)

Khi con làm dấu trên mình
Con xưng tụng một mối tình cao siêu
Ba Ngôi trong một Tình Yêu
Lòng con tin nhận Tín Điều Ba Ngôi

Ngôi Cha thương xót chuộc đời
Ngôi Con thực hiện gieo Lời Phúc Ân
Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần
Chuyển ơn cứu độ, nhân trần hỷ hoan

Tình Yêu nhất thể vẹn tròn
Hiển linh Tam Vị giữa đoàn chứng nhân
Tài tình thống lĩnh thời gian
Quản cai vạn vật thương ban ơn lành

Oai phong ngự chín tầng xanh
Hàng hàng thiên sứ bao quanh phụng thờ
Từ khởi nguyên, đến bây giờ
Đoàn người thánh thiện kính thờ chúc khen

Tình Yêu tồn tại vô biên
Trong lòng tín hữu chăm chuyên nguyện cầu
Sống đời kết hợp thâm sâu
Với Lời Hằng Sống, khấn cầu Ba Ngôi

Lạy Tình Yêu Chúa cao vời
Con tin cậy mến Ba Ngôi hết lòng

Mic. Cao Danh Viện
M. SAO KHUÊ

CHÚA KHÔNG HỀ THẤT VỌNG
Chúa không hề thất vọng về con
Dẫu cho con khốn cùng đốn mạt
Chúa không nỡ ra tay trừng phạt
Khi con phạm tội ác tày đình

Chúa vẫn theo con một ánh nhìn
Đầy thương cảm, xót tình, trìu mến
Chúa không xem thường con trơ trẻn
Vẫn yêu con, bẽn lẽn, si tình

Chúa giúp con nhìn cõi lòng mình
Khi có người khinh khi ruồng rẫy
Chúa mở mắt con cho đặng thấy
Tình thương Người đại hải dường bao

Một tình thương cứ mãi dâng trao
Cho người Chúa yêu, đang phản bội
Không thất vọng vì con tội lỗi
Mong con sám hối, nói lời yêu

Chúa mặc cho con áo diễm kiều
Dệt sợi khoan dung, thêu tha thứ
Chúa đưa con đi vào tình sử
Cuộc tình Thiên Chúa yêu nhân gian

Chúa không hề thất vọng về con
Quyền năng yêu, không hề thua cuộc…

M. Sao Khuê

GÃ TUẦN PHIÊN

CHỜ CON CHÚT, CHÚA ƠI!Chờ con chút, Chúa ơi!
Theo Ngài, con đuối thật !
Đường Tình Yêu chỉ toàn là chuyện mất
Được gì đâu mà lật đật bước mau?

Chúa bước trước, con sau
Mà lạc nhau rồi đó
Chúa chỉ bước tới, không thèm quay lưng ngó
Còn con, vò võ bao nỗi nhớ, niềm thương

Chờ con chút, con đang đứng giữa đường
Quơ tay vẫy phía chiều buông ly biệt
Con nghe tiếng lệ thầm rơi da diết
Chúa bảo con kẻ chết sẽ chôn nhau

Chúa gọi con bước mau
Cho kịp Hôn Lễ Ngài đang sắp sẵn
Bước Yêu Thương không là đo, là đắn
Chẳng lần khân, nhưng chấp nhận chia ly

Một chút thôi, cũng chẳng ý nghĩa gì
Đừng ngoảnh lại, đừng tiếc chi cõi đất
Đường Tình Yêu chỉ toàn là chuyện mất
Mất đời này, được quê thật ngàn sau

Con chờ Chúa, Chúa chẳng chờ con đâu
Khi Chúa đến, mình cùng nhau đi nhé
Đã yêu rồi, không ai mong chậm trễ
Cả Nhà Ta chờ dự Lễ Vĩnh Hôn

gã tuần phiên

ĐỪNG BUÔNG XUÔIBiết em, Chúa biết từng ly
Cần chi kể nữa, em quì lặng thinh
Để nghe xấu hổ lòng mình
Nghe con tim ắp ân tình xót thương

Ai rồi cũng một con đường
Đến từ Thiên Chúa khoan duông vô bờ
Đi trong trần thế xanh mơ
Về nơi xuất phát cõi thơ Thiên Đàng

Khi đi, đi vội đi vàng
Khi về lững thững, chững chàng, bâng khuâng
Há vì nợ nghĩa, nợ ân
Nợ người trần thế lần khân chưa rồi

Hay vì nợ Đức Chúa Trời
Nhận năm nén bạc, chẳng lời một xu
Hoặc còn lo nỗi đền bù
Vốn lời nay bỗng hư phù trắng tay

Tuổi tên thì vẫn còn đây
Hồn thiêng đã hóa thi hài ngàn năm
Ở đâu có một xó nằm
Dành cho thục nữ thiêu thân dại khờ

Chết chắc rồi! Chẳng dám mơ…!
Em nghe có tiếng ơi ..ờ.. gọi em
Đừng buông xuôi ! Ả tuần phiên !
Nói đi ! Nói vội ! Nói liền: “Em Yêu…”

gã tuần phiên

HƯƠNG NAM

YÊU ĐI, LÀ HIỂU NỔICon vẫn chưa quăng cái vỏ sò xuống biển
Lại hoài công muốn tát cạn đại đương
Tưởng khối óc con quá đỗi phi thường
Có thể định hình một tình thương tuyệt đối

Đơn giản thôi, yêu đi là hiểu nổi
Mà vì con lầm lỗi trong tình yêu
Cho bao nhiêu cũng cứ thấy đã nhiều
Nên dừng lại, không cho đi được mãi

Cho một lần đủ thấy lòng tê tái
Tiếc vì người được cho,
không phải kẻ yêu mình
Tiếc trao ban, tiếc dâng hiến, tiếc hy sinh
Khi không thấy người mình yêu đền trả

Con chẳng hiểu yêu là cho đi tất cả
Cho người yêu mình, cho kẻ chẳng hề yêu
Cho kẻ ghét ghen, phản bội, oán thù
Cho cả những người chưa quen, chưa biết

Chỉ khi con yêu mọi người, tha thiết
Mới thấu tỏ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi
Quăng cái vỏ sò đong đếm ra xa xôi
Mới cảm nếm tình trời ôi nhiệm lạ

Trần gian đáng là chi, mà Chúa cao, khiêm hạ
Để Con Một mình chịu nhục nhã đau thương
Xin cho con ơn yêu mến phi thường
Tình đi lên bằng con đường đi xuống


Hương Nam

VÌ YÊU, NÊN NỖI…Nỗi sầu hay nỗi đau?
Nỗi buồn hay nỗi nhớ?
Nỗi nhục nhã, nỗi ê chề, nỗi nợ?
Hay nỗi lắng lo, nỗi trăn trở từng giây?

Nỗi bâng khuâng, nỗi xa vắng, nỗi đọa đày?
Nỗi cô đơn, nỗi đắng cay, nỗi sợ?
Nỗi khát khao, nỗi mong chờ dâng hơi thở?
Nỗi chết kinh hoàng, cứu độ trần gian?

Là tất cả Nỗi Lòng
của Thiên Chúa cao sang
Nhận lấy tất,
biến nỗi sầu đau thành niềm hoan lạc
nỗi buồn nhớ hóa nên niềm thương yêu
nhục nhã ê chề thành niềm vinh dự cao siêu
lắng lo trăn trở thành niềm bình an quan phòng vững chắc

từ bâng khuâng xa vắng đọa đày xây thành niềm cậy trông duy nhất
cô đơn thành niềm hạnh phúc miên man
nỗi sợ nên niềm tự hào, anh dũng, hiên ngang
nỗi chết kinh hoàng thành niềm vui sống lại

Vì yêu nên nỗi…
nhận muôn vàn nỗi đau tê tái
để biến thành niềm hạnh phúc trường sinh
Ôi ! tình yêu có sức mạnh quyền linh
Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa

Tán dương Ngài từ ngàn xưa muôn thuở
Đức Chúa uy quyền, Đức Chúa yêu thương

Hương Nam

QUỲ TRƯỚC BA NGÔI
Quỳ trong đêm vắng lẻ loi
Nghe thương thân bụi đua đòi trần gian
Nghe gần đây những phai tàn
Nghe xa kia những lỡ làng cuộc vui

Nghe bao kỷ niệm ngậm ngùi
Nghe hơi thở muộn dập vùi từng cơn
Nghe đời chẳng có gì hơn
Một thời gieo vãi oán hờn thương đau

Cuối cùng là một đêm sâu
Ai người rồi cũng qua cầu tử sinh
Còn chăng chỉ một thương tình
Từ trên cao ấy nơi mình lãng quên

Ngày ngày quen lệ gọi tên
Mà không thờ phượng cho nên, cho tròn
Hết rồi dáng lụa dáng son
Những con tin tưởng vẫn còn có Cha

Tình thương muôn thưở hải hà
Khoan dung nhân hậu thứ tha tội tình
Lặng quỳ xin đến bình minh
Cho con được sống ngày tình thiên thu

Lạy Ba Ngôi rất nhân từ
Thương con phận ả giang hồ hư thân


Hương Nam

BẬN LÒNG CHÚAChúa dựng nên con để mà chi ?
Con chẳng sinh ích gì cho Chúa
Từ thai nhi cho tới ngày héo úa
Chỉ để bận lòng Chúa mà thôi

Muốn cho con có mặt trên đời
Chúa cũng mang nặng, đẻ đau vất vả
Chúa cũng tảo tần, ngược xuôi tất tả
Nuôi con lớn khôn từng bữa cá bữa rau

Mong con về Chúa ngóng trước, ngó sau
Những buổi rong chơi trên sân cầu sỏi đá
Dạy con nên người biết vâng, biết dạ
Biết cảm ơn, biết tạ lỗi, biết chạnh lòng

Ủ ấm cho con đêm giá rét mùa đông
Cho con mát rượi cánh quạt nồng mùa hạ
Con hư thân, hư linh hồn, đày đọa
Chúa lệ sầu lả chả những đêm thâu

Chúa ơi, được gì cho Chúa đâu?
Cả đời con thêm bận lòng cho Chúa

Tình Chúa yêu sẽ còn nhiều hơn nữa
Cho tới ngày về với Chúa mới thôi!

Lạy Thiên Chúa Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi
Chúa hiện diện ngay trong nhà con đó
Tình Mẹ Cha, nơi Chúa thương bày tỏ
Mối tình nồng của Thiên Chúa Ba Ngôi

Xin tạ ơn, tạ ơn Chúa muôn đời

Hương Nam
BA CHUÔNG

CHÚNG TA

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/d22.jpg


Chúng Ta là Một, Hai, Ba
Nhưng Ba là Một tan hòa trong nhau
Chúng Ta một nghĩa ân sâu
Muôn đời muôn kiếp chung câu yêu nồng

Một hết dạ, Hai hết lòng
Ba thời dệt thắm tình hồng xinh tươi
Chung nhau mái ấm đẹp ngời
Thiên thu rạng rỡ một lời yêu thương

Chúng Ta đi giữa đời thường
Tặng ban nhân loại con đường bình yên
Tình hồng thanh khiết trinh nguyên
Uy quyền anh dũng, nét duyên mặn mà

Tình hồn hậu, tình thiết tha
Tình nghìn sau nữa là hoa không tàn
Mái nhà êm ấm bình an
Cho toàn nhân loại hân hoan rạng ngời

Chúng Ta, Một Đức Chúa Trời
Ba Ngôi huyền nhiệm, một Lời Yêu Thương
Trần gian sẽ hóa Thiên Đường
Cho ai tin tưởng, kính tôn phụng thờ…

Ba Chuông

THIÊN CHÚA CỦA CHA ÔNG CHÚNG CON

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/images2111.jpg

Trong cõi trần phàm
bao thụ tạo đang đòi được tôn vinh
bao con người thèm thuồng lời ca tụng
Ai cũng tự tôn mình là thần, là thánh
khi có chút trí thức, uy quyền, tiền bạc, tài năng

Người có vẻ đẹp của khuôn mặt, của làn da, của xác thân
cũng tự tôn mình là mỹ nhân tuyệt trần tuyệt thế
Làm sao có thể đẹp hơn bao công trình mỹ lệ
mà khao khát ai ai cũng ngưỡng mộ, tôn thờ

Vinh quang nào trong lớp áo hư ảo huyền mơ
mà choáng ngợp cả loài người mê muội
Hạnh phúc nào trong muôn sắc màu gian dối
mà lòng trí con lại đắm đuối tưởng thần linh

Chẳng có ai trên đời ban tặng cõi trường sinh
mà người người chen nhau phụng thờ, tấu lạy
Cả con nữa, biết bao lần tin vơ, thờ quấy
Thờ xác thân này như ngẫu tượng thần minh
……

Lạy Chúa
là Thiên Chúa của cha ông chúng con
Không có Chúa nào khác
đáng cho chúng con kính tôn thờ lạy
Chẳng có thần linh nào đáng tin, đáng cậy
Chỉ một mình Ngài
cho chúng con đặng thấy cõi trường sinh

Ba Chuông
CHÚA BA NGÔI


Muôn phép tắc uy quyền nhưng toàn ái
Rất đỗi anh minh nhưng chí thiện, công bình
Một triều thần thánh, cực sang trọng hiển vinh
Nhưng Cha xa xót cảnh tình đời bi đát

Là của Cha kìa mười phương nhã nhạc
Vạn tiếng tung hô, ngàn câu hát mừng khen
Là của Cha muôn tinh tú, sao băng
Cả vũ trụ trần hoàn xanh như ngọc

Là của Cha tiếng sầu thương, than khóc
Cõi trần gian đầy tang tóc điêu linh
Cũng là của Cha chan chứa những ân tình
Rực lửa khát khao, mong phục sinh nhân loại

Và rồi, tất cả chỉ còn là toàn ái
Một tình yêu vĩ đại đã trao dâng
Cha yêu Con, yêu tha thiết vô ngần
Bởi Con yêu Cha, thi hành điều Cha muốn

Có Tình Yêu từ trời cao hiện xuống
Đậu trên đầu nên Thần Lực vô biên
Cả “Chúng Ta” nên Một rất thiêng liêng
Mà hiển hiện khắp mọi miền dương thế

Xin phủ phục cùng tôn vinh trọng thể
Chúa Ba Ngôi tác dựng cả đất trời
Chúa Ba Ngôi cứu chuộc cả loài người
Chúa Ba Ngôi sáng soi Chân Thiện Mỹ

Ba Chuông
TẠ ƠN TÌNH YÊUHãy lặng thinh cảm nhận
Từng tia nắng hạt mưa
Âm thanh nào vô tận
Nhịp tim mình đong đưa

Không gian như ngừng thở
Lặng trong gió thì thầm
Để nghe trời vỡ lỡ
Tiếng Yêu dài muôn năm

Mĩm cười thôi đừng nói
Kìa duyên khúc giao bôi
Trời không xa mấy nữa
Đất rực rỡ bên trời

Ai chưa từng hiểu nghĩa
Cứ thinh lặng phút giây
Xem kìa Trời yêu Đất
Sẽ ngộ duyên tình say

Hãy lặng thinh cảm nhận
Sự thiện trong lòng mình
Cùng thời gian hiện hữu
Từ một cõi thần linh

Có Tình Yêu mầu nhiệm
Ở thế giới ngoài kia
Ở trong lòng mình nữa
Tạ ơn Tình Yêu chưa?

Con một mình thầm lặng
Tạ ơn Chúa Tình Yêu
Cho đời từ hoang vắng
Bỗng bên nhau bước đều

Trong cùng nhịp tình yêu

Ba Chuông
TÌNH YÊU RẤT THẬT


http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/h4.jpg

Có một chiều, người thế gian lừa dối
Mới được nghe tiếng nói của thiện chân
Chiếc lá khô rơi xuống rất âm thầm
Không tiếc nuối chút thành tâm vội vã

May mắn quá, một đời yêu tất tả
Mới ngộ ra tình thiên hạ thủy chung
Chẳng có ai yêu đến dại đến khùng
Chỉ một Tình Yêu hào hùng, tuyệt đối

May mắn quá, tưởng chừng như chưa vội
Mà hóa ra, người phản bội từ lâu
Thực thà gì đâu, ân nghĩa gì đâu?
Một thoáng dối, tình sầu không hay biết!

Hãy cứ yêu đi, một tình yêu tha thiết
Đừng bận tâm những thua thiệt, gian ngoa
Đừng sầu thương, đừng cay đắng lệ nhòa
Hãy can đảm nói lời yêu chân thật

Đừng dối lừa để tự mình đánh mất
Lòng tôi ơi, sự thật đã nên lời
Đêm dẫu tàn, nhưng sự sống chưa vơi
May mắn quá, cứ yêu đời ngây ngất

Hãy học thuộc lòng bài Tình Yêu rất thật
Chúa vẫn lặng thinh, chẳng trách một lời
…..
Ba Chuông

THANH HƯƠNG

TÌNH YÊU BA NGÔI

Cất cao lời về chuyện tình Ba Ngôi
Yêu thương trung kiên duy nhất ngàn đời
Ngôi Cha quyền năng dựng nên trời đất
Cho con người ơn cai trị muôn nơi

Hát muôn lời về chuyện tình Ngôi Hai
Yêu thương hy sinh dâng hiến cuộc đời
Canvê chiều nao thập hình đẫm máu
Tình yêu Ngài nên giá chuộc muôn loài

Sống trong nguồn mầu nhiệm Thần Linh ban
Ban muôn ơn thiêng, thêm sức mạnh hồn
Canh tân đời con kiện toàn nhân đức
Gieo Tin Mừng cho Giáo Hội lan tràn

Ôi tình yêu hiệp nhất Ba Ngôi
Tình yêu vĩnh cửu ngàn đời
Chúng con thọ tạo khắp nơi
Dâng lời chúc tụng ơn trời cao sâu
Tình Ba Ngôi quá nhiệm mầu
Muôn loài vũ trụ chung câu ngợi mừng

Thanh HươngƯỚC MONG TÌNH YÊU BA NGÔI

Ước mong tình yêu Ba Ngôi hiện hữu
Trong hành xử của mỗi người hôm nay
Cuộc sống rồi qua, mất đi từng ngày
Còn lại gì trong cái tôi quá lớn?

Ước mong tình yêu Ba Ngôi tỏa sáng
Trong trí lòng còn đong đếm hơn thua
Cho đi sao đủ, biết mấy là vừa
Tình còn toan tính, là còn ảo mộng

Ước mong tình yêu Ba Ngôi sống động
Trong tâm dối gian nghi kỵ buồn sầu
Để mỗi người biết hy sinh vì nhau
Tình nhân ái thấm nhuần mưa nẩy lộc

Tình yêu Ba Ngôi khuôn vàng thước ngọc
Xin nắn lại đời con biết yêu thương
In dấu tình Ba Ngôi giữa đời thường
Rộng lượng trao ban, quên mình dâng hiến

Tình yêu Ba Ngôi nhiệm mầu miên viễn
Ban ơn cho con còn yếu đuối bất toàn...

Thanh Hương


BA NGÔI DUY NHẤT

Gió mơn man trải dài biển rộng
Chiếc vỏ sò múc cạn biển sao?
Nước kia đổ đến khi nào...
Lấp đầy trí hiểu vượt cao nhiệm mầu

"Ba Ngôi Một Chúa" đâu hiểu thấu?
Trí lòng con thế hậu phàm nhân
Nhờ ơn mạc khải hồng ân
Nhân danh Cha, Con,Thánh Thần tuyên xưng

Cùng một quyền năng cùng thánh thiện
Cùng yêu thương thực hiện chương trình
Thông chia hạnh phúc quang vinh
Chúa Cha tác tạo công trình hồng ân

Chúa Con xuống thế trần cứu độ
Sống phận người gánh khổ gánh thương
Hoàn tất sứ mệnh thiên đường
Về trời còn mãi vấn vương con người

Chữ yêu tiếp nối đời cứu chuộc
Ban Thánh Thần thêm sức đỡ nâng
Ngôi Ba phù trợ nhân trần
Ban ơn Thần Khí  thông phần phúc vinh

Tình yêu Chúa Thánh Linh hiện hữu
Sửa, dạy, soi, dẫn, cứu, đỡ, nâng
Con xin cảm tạ hồng ân
Cùng lời xác tín phàm nhân tin thờ

Danh Ba Ngôi vô bờ cực trọng
Phaolô xác quyết vọng âm xa
Ta đồng thừa kế một nhà
Cùng danh hiếu tử cùng Cha trên trời

Một bản thể Ba Ngôi duy nhất
Con tuyên xưng chân thật hằng ngày
Mở môi, mở trí, lòng ngay
Nhân danh Chúa sống đời này yêu thương

Thanh Hương


HỒ GIANG A

CHUYỆN CHẲNG LÀNH
Tạ ơn Chúa
Vì những chuyện chẳng lành, Chúa đã ban
Chuyện chẳng lành dưới con mắt thế gian
Nhưng là phúc lộc cõi thiên đàng trao tặng

Tạ ơn Chúa,
Vì những lời yêu thương thầm lặng
Trong những lời nguyền rủa nặng đời nhau
Trong sỉ nhục, khinh khi lúc cơ cầu
Giúp con hiểu thế nào là khiêm nhượng

Tạ ơn Chúa
Vì  những lần con đi xa, lạc hướng
Buông xuôi mình theo tâm tưởng si mê
Có tang thương, có rách nát, ê chề
Chúa cất bước tìm con về với Chúa

Tạ ơn Chúa
Vì hồng nhan con nhạt nhòa, tàn úa
Đời xem con thứ thừa thải, vô duyên
Tấm thân trần trong bảo tố truân chuyên
Nơi bãi rác con hiểu mình bụi cát

Tạ ơn Chúa
Vì những chuyện tình trần đầy bi đát
Người yêu nhau, rồi tan tác, xa nhau
Cuộc tình nào luôn nồng thắm bền lâu
Hiểu tình Chúa dạt dào muôn ngàn kiếp

Tạ ơn Chúa
Chuyện chẳng lành, lúc sinh thì, ly biệt
Lòng đang còn nuối tiếc những phù vinh
Tay trắng tay, chẳng đọng một giọt tình
Thuộc về Chúa, cõi Thiên Đình vạn hạnh

Tạ ơn Chúa
Chúa Ba Ngôi toàn năng, chí thánh
Chúa yêu con thầm lặng mà huyền vi
Cứ để đời con tan tác nữa đi
Chỉ xin được Chúa ghi trong lòng Chúa

Một ả giang hồ, toàn thân diêm dúa
Nhưng tấm linh hồn,
Chúa đã tẩy rửa
 vì yêu

ả giang hồ HOA TRONG TAY CHA
con là hoa thắm trong tay Cha
yêu kính, tôn vinh rất thật thà
tin tưởng tình thương, luôn chúc tụng
tín thành đức mến, mãi hoan ca
Ba Ngôi nên một nguồn ân sủng
Một Chúa hóa ba suối thái hòa
vui sống an nhiên trong nắng đẹp
con là hoa thắm trong tay Cha

ả giang hồ
CHUYỆN TÌNH TRONG ĐÊMđêm yên ắng, cho hồn con trầm lắng
những ưu tư, gánh nặng để bên đời
chỉ một mình con với Chúa mà thôi
nghe Chúa nói một lời yêu dịu ngọt

lời dịu ngọt của trái tim thương xót
yêu và yêu đến dại dột khùng điên
(nếu như con chẳng tội lỗi triền miên
thì Chúa sẽ không yêu điên, yêu dại)

đêm chưa phải lúc thời gian dừng lại
nhưng là giờ tình ái hẹn tri âm
yêu và trao luyến nhớ rất âm thầm
Chúa nhớ con, con vô tâm quên, vắng

tuyệt vời đêm, một đêm dài yên ắng
cho linh hồn trầm lắng những xôn xao
chỉ Chúa yêu, sao nói được “yêu nhau”
khi con vẫn thều thào câu xin lỗi

Chúa yêu chi một loài hoa có tội
để một mình nhớ đến nỗi xanh xao
ôi tình yêu bao chan chứa dạt dào
Chúa yêu nhất người tình nào phản bội

tạ ơn Chúa,
chỉ một lời xin lỗi
tự trong lòng,
thay lời nói:
“Con Yêu….”

ả giang hồ

NHÂN DANHNhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con vẫn thường làm dấu trước bữa ăn
Mà quên mất ngoài kia, người hành khất
Chờ chút cơm thừa, qua bữa nuôi thân

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con lên đường xuống phố chợ nhanh chân
Không để ý bên con người tàn tật
Chầm chậm thôi đôi nạng gỗ mòn dần

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con đi lễ xiêm áo đẹp toàn thân
Chẳng ngó tới người lao công vất vả
Nhễ nhại mồ hôi bóng lưỡng lưng trần

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con bắt đầu buổi kinh nguyện tri ân
Tạ ơn Chúa được nhiều hơn thiên hạ
Bởi vì con luôn thiện chí thành tâm
….

Lạy Ba Ngôi lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin thứ tha con trót những mê lầm
Nhân danh Chúa mà sống như vô đạo
Kiêu ngạo, vô tình, vô cảm, vô tâm

Xin cho con biết phục vụ hết lòng
Biết xót xa bao đoạn trường cay đắng
Có yêu thương quà Ba Ngôi ban tặng
Nên chứng nhân tình yêu giữa đời thường

Trong Ba Ngôi, con nồng thắm sắc hương
Hương tình ái hy sinh và dâng hiến

ả giang hồ

CON XIN NGỦ GIẤC MUÔN ĐỜI

Dễ chi con được làm người
Nếu không có Đức Chúa Trời tác sinh
Ba Ngôi, Một Chúa uy linh
Hằng thương thân phận tội tình vương mang

Nhờ ơn Thánh Tẩy rỡ ràng
Con nên tinh trắng giữa hàng chính nhân
Đi trong đất khách bụi trần
Có nguồn ánh sáng Thánh Thần dìu đưa

Đi trong nắng, đi trong mưa
Trong ân tình Chúa sớm trưa an bình
Bao lần mê đắm phù sinh
Ba Ngôi Thiên Chúa dủ tình xót thương

Dễ chi qua cuộc đời thường
Nếu không khao khát Thiên Đường muôn sau
Ba Ngôi tình mến dạt dào
Giúp con anh dũng bước vào lối thiêng

Gian trần mộng ảo mơ tiên
Còn con chọn Chúa là miền nghỉ ngơi
Con xin ngủ giấc muôn đời
Trong lòng Thiên Chúa Ba Ngôi nhân từả giang hồ

THẾ KIÊN DOMINIC

TMCNA Lễ Ba Ngôi
Mừng lễ THIÊN CHÚA BA NGÔI
(Suy niệm từ TM Ga 3. 16-18)
                                                  
Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi
Giáo Hội tuyên xưng một Chúa Trời
Tạo dựng muôn loài cùng vũ trụ
Quan phòng, hiển trị mãi muôn đời.

Theo Ý Chúa Cha, Chúa Chí Linh
Ngôi Hai vâng mệnh bỏ thiên đình,
Xuống làm thân phận người trần thế,
Tự hiến dâng mình cứu chúng sinh…

Giáo Hội thực thi Thánh Ý Cha
Qua quyền tác động của Ngôi Ba.
Tin mừng rao giảng Lời Hằng Sống,
Ánh sáng chiếu soi khắp xứ xa...

Tông đồ sứ vụ phải ân cần,
Tín hữu ai ai cũng góp phần,
Cầu nguyện, làm men, làm muối mặn.
Mở mang Nước Chúa đến muôn  dân…
                                                                    
Thế Kiên Dominic


THÁNH TÂM CHA

Đoàn con nghe tiếng Thánh Tâm Cha.
Lời gọi thân thương quá thiết tha:
Duyên nợ thế nhân còn cố thủ!
Tình thương Thiên Chúa để trào qua?
Thành tâm thống hối xin tha thứ.
Quyết chí canh tân hứa trước tòa ...
 Phần thưởng đời sau là vĩnh cửu,
Cộng đoàn dân Chúa sống chan hoà.
                                

Thế Kiên DominicMẸ GIÁO HỘI
Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ Giáo Hội
Một đoàn chiên vâng theo một Chúa Chiên
Dâng hồn xác ở trong tay Mẹ Hiền,
Mẹ bảo trợ sống đời dân con Chúa.

Chiên Giáo Hội, ngày nay tới muôn thuở,
Vững cậy trông Mẹ Chúa chẳng dám rời
Mẹ xót thương, phù trợ cả nhân loài
Hằng cứu giúp gọi mời theo Giáo Hội.

Đoàn chiên Chúa nguyện lánh xa đường tội
Tới Giáo đường dâng Thánh Lễ hàng ngày
Kinh Mân Côi suy tụng công phúc đầy
Nhận ân sủng thánh thiêng Vua Cứu Thế.
                                         

Thế Kiên Dominic
 

       GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG

TIN MỪNG THỜI ĐẠI HỒNG ÂN


Hãy đi loan báo nhân gian
Về Con, Cha đã ân ban cứu đời
Tin này, Tin thật tuyệt vời
Tin Mừng cứu độ từ Trời muôn cao

Cha ban Con Một ngọt ngào
Ai tin được sống dồi dào trường sinh
Được đầy sự sống Thần Linh
Cho làm Nghĩa Tử hiển vinh rạng ngời

A-Dong án tử mọi thời
Tin Mừng giải thoát, Con Trời cứu dân
Tin Mừng thời đại hồng ân
Tin Mừng kỳ vĩ nhân trần ngóng trông

“Cha yêu trần thế hư không
Ban cho Con Một khổ công cứu đời
Ai tin Con ấy mọi thời
Được làm Nghĩa Tử về Trời hiển vinh”


Hai thiên niên kỷ nhân sinh
Hang cùng ngõ hẻm quang minh Tin Mừng
Con Đường, Sự Thật sáng trưng
Cửa Trời rộng mở tưng bừng hân hoan. 


Giu-se Nguyễn Văn Sướng SONG LAM


MẦM BÉ
CN LỄ CHÚA BA NGÔI A


Mầm Bé trở mình mở choàng mắt
Chợt nghe hơi ấm toả xung quanh
Ơ hay ai nâng cánh mỏng manh
Vươn mình lên đón chào Nắng mới

Kìa Trời xanh trong cao vời vợi
Mây nghiêng theo gió bước thênh thang
Thinh không tràn ngập Ánh Nắng vàng
Toả lan nồng nàn khắp mặt Đất

Mầm Bé đón Nắng mai chất ngất
Mơn man cánh mỏng thêm màu xanh
Uống giọt Sương đêm đẹp long lanh
Gió về tỉ tê đưa Hương lạ

Mầm Bé hít  thở không vội vã
Làn Khí trong mát từ Trời cao
Ướp vào Hồn xanh Hương dạt dào
Sức sống  trào tuôn lên mạnh mẽ

Có lúc Mầm Bé thấy thật nhẹ
Đất luôn trở mình nâng Mầm xanh
Hương Khí ngọt ngào toả xung quanh
Trời cao đem mưa về tưới mát

Mầm Bé thấy mình thật thanh thoát
Mỗi ngày được sống trong yêu thương
Của Đất của Trời của Nắng của Sương
Quyện vào Mầm xanh tuôn sức sống

Mầm Bé vươn lên trong hy vọng
Không xa lìa Tình Trời Đất mênh mông
Không buông mình đến chốn hư không
Mãi sống động giữa Đất Trời thơm ngát

Song LamTÌNH YÊU BA NGÔI
(Ga 16,12-15)


Đất trời vạn vật với biển khơi
Kì công Chúa Cha thật tuyệt vời
Con người, thổi hơi ban sự sống
Làm chủ muôn loài khắp nơi nơi.

Mùa xuân ngự trị chốn trần gian
Vườn xưa hạnh phúc nắng ngập tràn
Ngờ đâu con người lòng phản bội
Mây về giăng tím cõi hồng hoang

Tình yêu không nỡ để hư đi
Yêu thương loài người có sá gì
Hứa ban Con Một Người xuống thế
Cứu chuộc con người khỏi u mê

Chiều nào trên đỉnh đồi Can vê
Vì đâu Con Chúa chết ê chề
Nát tan nhục hình thân đẫm máu
Rửa hết tội đời những đam mê

Ngày về lại không nỡ…chia xa
Hứa banThần Linh xuống mọi nhà
Bảo trợ ủi an ban nguồn sống
Con người yếu đuối chốn can qua

Ôi, Chúa Ba Ngôi một tình yêu!
Lòng con suy ngắm đã bao chiều
Nhưng làm sao để mà hiểu thấu?
Mầu nhiệm tình yêu quá cao sâu…

Xin cho lòng con hằng nung nấu
Tình yêu nhiệm mầu trong trái tim
Để con chẳng phải  đi tìm
Ba Ngôi hiệp nhất trong tình anh em!


 Song LamMARIA THU SƯƠNG

MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

Con tin vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần
Con đã cảm nghiệm, nhờ sống Lời Chúa dạy
Bảy ơn Chúa Thánh Thần giúp sức con

Thiên Chúa là Tình Yêu đã được mạc khải
Bởi Chúa Ngôi Con xuống thế làm người
Hiệp thông với Chúa Thánh Thần thánh hóa
Cho đời con nên tuyệt hảo xinh tươi

Tạ ơn Chúa Cha dựng nên đất trời, vạn vật
Tạ ơn Chúa Con làm người chuộc tội trần gian
Tạ ơn Chúa Thánh Thần soi đường dẫn lối
Tạ ơn Chúa Ba Ngôi yêu thương cả vũ hoàn

Xin cho con lòng vững bền trung tín
Trọn cuộc đời yêu mến Chúa Ba Ngôi
Hằng tuân giữ Lời Chúa Giê-su răn dạy
Kính mến Chúa và yêu thương mọi người

Con tin Chúa Ba Ngôi, ở với con luôn mãi
Cho đời con luôn hy vọng, hân hoan
Con tín thác vào Ba Ngôi nhân ái
Ngài là đường, sự thật, và sự sống của con!...

Maria Thu Sương
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGChúa Thánh Thần hiện xuống trên chúng con
Cho chúng con trở nên người công chính
Chúa Thánh Thần xua đi bao sự dữ
Cho tâm hồn con thuộc về Chúa hoàn toàn

Bởi thân đời con yếu đuối, mỏng dòn
Đã cố gắng sống theo Lời Chúa dạy
Nhưng cứ lao đao, lung lay nghiêng ngã
Nhờ Chúa Thánh Thần, con yêu Chúa sắt son

Biết rõ lòng tin tàn úa, hao mòn
Giữa khổ đau, giữa vô vàn thử thách
Ngài củng cố cho niềm tin vững chắc
Vượt phong ba bão táp vẫn an toàn

Tạ ơn Chúa Thánh Thần dẫn lối con
Luôn hân hoan trên đường theo chân lý
Xây dựng hồn con ngôi đền tuyệt mỹ
Con phụng thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi

Hạnh phúc ối, hạnh phúc một cuộc đời
Luôn có Chúa là nguồn vui vô tận
Dẫu trần gian ngày qua đi chóng vánh
Cũng bình an đợi lệnh Chúa gọi về

Về trời cao, chính nguồn cội, thực quê
Con hạnh phúc tràn trề trong Thiên Chúa
Hạt bụi thân này không tàn vong muôn thủa
Nhưng hạt bụi hồng trong Chúa trường sinh

Maria Thu Sương


RA ĐI


Mẹ là hòm bia, Mẹ là cung điện
Nơi Thiên Chúa uy hùng ngự xuống với nhân gian
Mẹ là khối tình của trời cao linh hiển
Nơi cung lòng tuyệt trinh tuyết trắng trong

Mẹ ra đi băng ngàn vượt đồi núi
Suốt dặm dài trong sương gió mênh mang
Mẹ đến viếng thăm gia đình thai phụ
Mang theo Tin Mừng: Ngôi Con Chúa cao sang

Mẹ là tiên phong loan Tin Mừng cứu rỗi
Cho nhân loài sự sống mới trường sinh
Xóa tan đi ngày trần gian u tối
Và mở ra thời đại của An Bình

Xin giúp con mở lòng yêu quảng đại
Đến với cuộc đời đang khắc khoải trông mong
Một lòng xót thương, một biển tình từ ái
Xóa niềm đau, thắp ánh hy vọng hồng

Xin giúp con đến với người đau khổ
Mang niềm vui mang hạnh phúc cho người
Một đức tin trung trinh trong bão tố
Lời Đức Giê-su,lời Cứu Rỗi cuộc đời.

Maria Thu Sương
HOÀNG TÂM

CN X - TN – A, CHÚA BA NGÔI, Ga 3, 16-18
NHIỆM TÌNH TAM VỊ CHỦ

Nhân sinh tìm cõi trường tồn
Tìm hoài chỉ thấy quãng buồn thế gian
Cuộc đua kiếp đoản trầm lăn
Tìm về chân lý, Thiện căn cuộc đời.

Chính là Thiên Chúa Ba Ngôi
Hoá công tạo dựng đất trời, thụ sinh.
Trần ai đón nhận chân tình
Từ Ngôi Lời, Đấng phục sinh khải hoàn.

Thiên Sai cứu độ nhân trần
Ban Lời Hằng Sống cho dân Thánh Ngài.
Hồn tôi phước trọng, ơn đầy
Bởi nhờ chính Chúa Ngôi Hai chuộc đền.

Ba Ngôi, một Chúa, diệu huyền
Giầu lòng thương xót, phận hèn Ngài yêu.
Tình Tam Vị Chủ nhiệm mầu
Dạy tôi yêu mến, tin vào Thánh Kinh.

Để hồn tôi được tái sinh
Phụng thờ Thiên Chúa hiển linh muôn đời.
Quê hương đích thực trên trời
Chính ơn cứu độ Ngôi Lời hứa ban.

Tim thơ nảy nhịp cung đàn
Tôn vinh Thượng Đế vũ hoàn Ba Ngôi.
Đây là Thiên Chúa của tôi
Trọn niềm tín thác Ngôi Lời phục sinh. 


Hoàng TâmHAI TÊ MIỆT VƯỜN
        TÔN KÍNH THÁNH TÂM
            Hội Thánh dành tháng Sáu hằng năm để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, Trái Tim của Lòng Thương Xót.
                   Tôn kính Thánh Tâm của Ngài,
          Đời con sạch hết trái sai dục tình.
                   Chính nhờ chiêm ngắm trái tim,
          Giúp con hiểu thấu mối tình Giê-su.
                   Nơi đây chất chứa nhân từ,
          Ngài yêu nhân thế chẳng trừ loại ai.
                   Cất đi hết mọi họa tai,
          Chính do tội ác, trái sai cho người.
                   Thế nhân sẽ sống cuộc đời,
          Toàn chân thiện mỹ tuyệt vời trắng trong.
                   Bởi nhờ Chúa ngự cõi lòng,
          Xác hồn người thế mênh mông nghĩa tình.
                   Vũ hoàn được hưởng thái bình,
          Muôn loài thoát khỏi chiến chinh bạo tàn.
                   Dắt nhau về cõi thiên đàng,
          Nghìn thu chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời.

01-30/06/2020
Hai Tê Miệt Vườn

        CHĂM SÓC TRẺ EM
            Mẹ Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se đã chăm sóc Hài Nhi Giê-su phát triển toàn diện, toàn vẹn. (x. Lc 2,40.52)
                   Chung tay chăm sóc trẻ em,
          Đây là hành động thói quen ta làm.
                   Lợi danh ta chẳng có màng,
          Miễn sao phục vụ cho ngàn thiếu nhi.
                   Sẵn sàng để biết cho đi,
          Bản thân cuộc sống chính vì yêu thương.
                   Trở thành như một tấm gương,
          Vừa trong lại sáng con đường thiện chân.
                   Bởi nhờ tích cực xả thân,
          Chăm lo các trẻ chân thành thiết tha.
                   Khác chi như những mẹ cha,
          Lo cho con cái sâu xa ân tình.
                   Ngõ hầu đem lại an bình,
          Cuộc đời các bé đầy tình mến thương.
                   Để rồi chúng sống can trường,
          Vượt qua thử thách trên đường thành nhân.

01/06/2020
Hai Tê Miệt Vườn
        TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
            Thiên Chúa Ba Ngôi chẳng phải con số 1-3, 3-1 nhưng chính là sự sống tình yêu liên kết, chia sẻ giữa Ba Ngôi với nhau.

                   Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi,
          Dạt dào đổ xuống trong tim mọi người.
                   Thế nhân vui hưởng cuộc đời,
          Bình an thư thái của thời thiên sai.
                   Muôn loài có một tương lai,
          Thật là trong sáng, ngày mai huy hoàng.
                   Bởi nhờ tình mến tuôn tràn,
          Xuống lòng nhân thế chứa chan phúc lành.
                   Mọi người biết sống thiết thân,
          Chẳng còn gặp phải tranh giành quyền uy.
                   Đồng thời luôn biết cho đi,
          Những điều thiện hảo chỉ vì mến thương.
                   Cõi lòng sạch hết ghen tương,
          Đâu còn thù oán vấn vương buồn phiền.
                   Mọi người thẳng tiến đi lên,
          Đến quê thiên quốc ở trên Nước Trời.

Chúa nhật X TN năm A – Lễ Chúa Ba Ngôi, 07/06/2020
Hai Tê Miệt Vườn
        NGƯỜI MẸ HỘI THÁNH
            Hội Thánh tôn kính Đức Ma-ri-a với danh hiệu Mẹ Hội Thánh qua việc cử hành thánh lễ ngày thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

                   Chúng con có một Mẹ hiền,
          Hằng luôn hiện diện ở bên cuộc đời.
                   Sẵn sàng đoái nhận những lời,
          Đoàn con cầu khẩn cho đời bình an.
                   Cầu mong Mẹ đổ đầy tràn,
          Hồng ân cứu độ suối ngàn tình thương.
                   Chúng con đi đúng con đường,
          Chính con của Mẹ khai trương trên trần.
                   Bởi nhờ tích cực góp phần,
          Ra tay kiến tạo hoàn thành ý Cha.
                   Chúng là như những tràng hoa,
          Dâng lên cho Mẹ trước tòa thiên cung.
                   Chính nhờ luôn sống tín trung,
          Bởi bằng cuộc sống xin vâng hoàn toàn.
                   Cuối đời về cõi thiên đàng,
          Nơi đây cùng Mẹ ngắm nhan Cha lành.

01/06/2020
Hai Tê Miệt Vườn
        CHỈ MỘT CHÚA TRỜI
            Đức tin khẳng định: Chỉ một Thiên Chúa nhưng có Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (x.Mt 28,19)

                   Ba Ngôi nhưng một Chúa Trời,
          Đây là chân lý ngàn đời ta tin.
                   Bởi nhờ tác động Thánh Linh,
          Trí tâm tin nhận vì tình mến yêu.
                   Đời ta đón nhận thật nhiều,
          Tình thương của Chúa phong nhiêu phúc lành.
                   Giúp ta tích cực thực hành,
          Phụng thờ Thiên Chúa nhiệt thành hăng say.
                   Biết đem khối óc bàn tay,
          Nhiệt tâm xây dựng đẹp hay cho đời.
                   Khiến cho cuộc sống mọi người,
          Chứa chan chân thiện tuyệt vời bình an.
                   Nhờ ta luôn biết trao ban,
          Bản thân cuộc sống cho ngàn thọ sinh.
                   Muôn loài sẽ được hiển vinh,
          Ở trong ánh sáng thần linh Chúa Trời.

Chúa nhật X TN năm A – Lễ Chúa Ba Ngôi, 07/06/2020
Hai Tê Miệt Vườn
        MẦU NHIỆM BA NGÔI
            Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm hiệp thông trong sự sống, tình yêu viên mãn, tuyệt đối và vĩnh cửu.

                   Gẫm suy mầu nhiệm Ba Ngôi,
          Đời ta chắc chắn sáng ngời tin yêu.
                   Dù cho chân lý cao siêu,
          Nhưng ta tin nhận vì yêu Chúa Trời.
                   Nhờ Ngài ta sống cuộc đời,
          Toàn chân thiện mỹ rạng ngời mến thương.
                   Bởi nhờ được Chúa dẫn đường,
          Đời ta thoát khỏi vấn vương dục tình.
                   Thánh ân tràn ngập con tim,
          Giúp ta sống trọn chữ tình bao la.
                   Trước tiên với Chúa là Cha,
          Sau cùng kẻ khác như là anh em.
                   Chính nhờ luôn sống mọn hèn,
          Loại trừ tự phụ ghét ghen giận hờn.
                    Cuối đời gặp Đấng Chí Tôn,
          Ba Ngôi Thiên Chúa suối nguồn tình yêu.

Chúa nhật X TN năm A – Lễ Chúa Ba Ngôi, 07/06/2020
Hai Tê Miệt Vườn
HOÀNG CÔNG NGA

ĐI LỄ SỚM MAI

Sáng nay em đi lễ
Với mẹ trên đường quê
Trời ngập tràn sương sớm
Làm em tỉnh cơn mê.

Không gian nghe mát lạnh
Đưa làn gió ngọt lành
Ban mai đầy thánh thiện
Giọt sương đọng long lanh.

Sân nhà thờ vòng quanh
Đức Mẹ ban ơn lành
Người quỳ xin, cầu nguyện
Thái độ tỏ lòng thành.

Giờ hiệp dâng Thánh Lễ
Lời thánh ca dẫn đường
Mọi người từ muôn phương
Cùng về đây dâng tiến.

Ôi Thánh Lễ Misa
Hòa quyện trong lời ca
Cùng bao lời chúc tụng
Ân tình nghĩa thiết tha.

Em hiệp cùng Linh mục
Dâng Thánh lễ cuộc đời
Lời nguyện xin không rời
Cho bình an nhân thế.

Em lắng nghe lời giảng
Miệng Linh mục rao vang
Lời vàng ngọc cứu độ
Thế nhân ơi! bẽ bàng…

Thánh Lễ phút hiệp nguyện
Em xét mình vừa xong
Cảm tạ hồng ân Chúa
Đã ngự đến trong lòng.

Bài thánh ca cuối lễ
Mọi người cùng ra về
Cảm tạ hồng ân Chúa
Quay trở lại đường quê.

Hoàng Công Nga

THÁNH ÝCó bao giờ con hiểu
Nhận ra Thánh Ý  Ngài
Là dấu chỉ ơn sai
Giữa đường đời vội vã?

Con, lòng trần mệt mỏi
Nhìn lại tấm gương soi
Một đời luôn sầu não
Giữa thế giới ồn ào.

Chúa muốn con quay về
Giã đường đời u mê
Dìm mình trong thinh lặng
Nghe tiếng lòng tỷ tê.

Con, một đời hoang phế
Trên bước đường gồ ghề
Lòng trần luôn nặng chĩu
Phận người nỗi sân si.

Xin ơn trên nối dài
Chuyền tiếp đến ngày mai
Nhận ra ơn hạnh ngộ
Cuộc đời nỗi bi hài.

Hoàng Công Nga
TƯỞNG CHỪNG NHƯ VÔ NGHĨA
 Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa
Nhưng lại theo con đi suốt cuộc đời
Có những kỷ niệm không viết thành lời
Nhưng đã đi sâu, ăn vào tiềm thức.
 
Có những điều sao con chẳng nhận ra
Khi được sống giữa tình mẹ bao la
Những lời dặn dò ân cần chỉ bảo
Như mưa dầm thấm sâu vào tâm tưởng.
 
Mẹ tập cho con thói quen thánh thiện
Để dẫu đường đời trắc trở truân chuyên
Dẫu trải qua nhiễu phiền trong cảnh ngộ
Con vững sống tin yêu chẳng ưu phiền.
 
Mẹ gieo vào con hạt giống thiện lương
Đã nẩy mầm thành cây trái mến thương
Để phân biệt được điều hay lẽ phải.
Chẳng phân vân hay chẳng phải đo lường.

Mẹ gieo cho con tấm lòng nhân ái
Trên đường đời khi vấp phải điều sai
Biết thứ tha, khoan dung không quản ngại
Giữa tháng năm theo cuộc sống chảy dài.

Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa
Quá giản đơn trong cuộc sống sẻ chia
Với tấm lòng yêu thương đầy rộng mở
Là tình yêu cho con thật bất ngờ.

Hoàng Công Nga

TRẦM THIÊN THU
CAO CẢ VÔ SONG
[Niệm ý Ga 3:16-18]
Thiên Chúa là tình yêu
Ba Ngôi nhưng Một Chúa
Đấng Tam Vị Nhất Thể
Thật cao cả nhiệm mầu

Ngài là Đấng tối cao
Một Thiên Chúa duy nhất
Ba Giáo Hội thông hiệp [*]
Liên đới tình thương yêu

Giữa cuộc đời gian lao
Tin yêu một Thiên Chúa
Lòng xót thương chan chứa
Như mưa gội tội nhân

Nhân danh Cha và Con
Cùng Thánh Thần Thiên Chúa
Hành động trong mọi sự
Tín nhân sống bình an

Lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin xót thương cứu độ
Ước mong vượt biển khổ
Được cặp Bến Thiên Đàng

Trầm Thiên Thu
Lễ Chúa Ba Ngôi – 2020
[*] Giáo Hội khải hoàn – Thiên Đàng, Giáo Hội lữ hành – trần thế, Giáo Hội đau khổ – Luyện Hình.

TẠ ƠN THÁNH LINH
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16:13)

Thánh Linh hiện xuống tỏ tường
Nhưng mắt bình thường chẳng thấy được đâu
Êm đềm GIÓ mát hiu hiu
Xua tan cơn nóng, ưu sầu cũng tan
Lung linh LỬA sáng bừng lên
Sưởi lòng giá lạnh, tâm can lạc loài
Tuôn dòng NƯỚC mát từng ngày
Hồng ân chan chứa miệt mài thời gian
Chim BỒ CÂU báo bình an
Cho người hạnh phúc ngay trên đời này
Tạ ơn Thiên Chúa mọi ngày
Thánh Linh hiện xuống, đắm say lòng người

Trầm Thiên Thu
Lễ Hiện Xuống – 2020

CHẠY ĐUA

Tháng ngày hối hả chạy đua
Mệt nhoài thể lý, xác xơ tâm hồn
Giàu, nghèo cũng chẳng ai hơn
Buông tay, trút thở, có còn gì chăng?
Sinh ra tay trắng, tay không
Vào đời vất vả, chạy vòng thi đua
Đua hoài mà chẳng được gì
Sao còn đua mãi làm chi đời này?
Ốm o mòn tháng gầy ngày
Hơn, thua nhau mãi là đày đọa nhau
Chạy vòng chẳng thoát khổ đau
Tranh giành lợi lộc, chuốc sầu tâm can
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Thêm can đảm để buông gian trần này

Trầm Thiên Thu
Thánh Linh Hiện Xuống – 2020GOM

Gom là thu gọn lại
Khỏi phức tạp, nhiêu khê
Nhưng chẳng dễ đâu đấy
Người ta thích rườm rà

Cứ gom thời gian lại
Kim khỏi chạy lòng vòng
Ngắn hay dài cũng vậy
Gom đời lại là xong

Gom lại không là bớt
Vẫn trọn vẹn nghĩa tình
Chỉ cần sống chân thật
Cho cuộc sống an bình

Trầm Thiên Thu
Chiều 31-05-2020

TIN NHẮN THÁNH TÂM

Thánh Tâm Chúa Giê-su
Nguồn xót thương vô tận
Trí phàm nhân hữu hạn
Không hiểu thấu Tình Ngài

Thánh Tâm Chúa Giê-su
Nguồn xót thương miên viễn
Mọi người luôn ước nguyện
Được nương náu suốt đời

Thánh Tâm Chúa Giê-su
Nguồn xót thương chan chứa
Nếu thấy mình khốn khổ
Mau tìm đến với Ngài

Thánh Tâm Chúa Giê-su
Nguồn xót thương tuyệt đối
Dẫu nhiều lỗi, lắm tội
Đừng thất vọng, chớ lo!

Chúa Giê-su vẫn chờ
Ngài không hề chợp mắt
Vì chưa gặp chiên lạc
Ngài vẫn mãi kiếm tìm

Trầm Thiên Thu
Đêm 01-06-2020

CHUYỆN RẠCH RÒI
[Niệm ý Mc 12:13-17]
Xê-da thì phải xê ra
Nghĩa là trần tục phải xa Chúa Trời
Mọi điều đều phải rạch ròi
Chứ không lẫn lộn cái tồi, cái hay
Cái kia khác với cái này
Chớ mà ảo tưởng, ngoéo tay vào hùa
Trả cho trần thế cái kia
Trả cho Thiên Chúa những gì thánh thiêng
Đừng tham đánh lận con đen
Kẻo mà khốn bởi tội riêng côn đồ
Chuyện đời là chuyện người ta
Không khôn dễ bị quỷ ma nhập vào
Thế nên ham hố tào lao
Nói năng ngang ngược, thói kiêu gian tà
Chúa là Đấng Thánh nhân từ
Nhưng đừng lạm dụng mà lừa lọc nhau
Ngài là Thiên Chúa tối cao
Ghi nhớ một điều: thờ Chúa mà thôi

Trầm Thiên Thu
Sáng 02-06-2020


DÁNG THỜI GIANThời gian chẳng thấp, chẳng cao
Chẳng dài – ngắn, chẳng trước – sau, mập – gầy
Chỉ là gom góp phút – giây
Gom đủ từng ngày, nhiều tháng thành năm
Xấu hay đẹp, vẫn thời gian
Bình minh mới thấy, hoàng hôn đã về [1]
Một ngày chật chội âu lo
Chịu đựng kiên trì sẽ có niềm vui [2]
Chẳng hên mà cũng chẳng xui
Thời gian của Chúa, khóc – cười tùy ta
Sống đơn giản, chẳng rườm rà
Lặng thinh cho khỏe, nói chi cũng phiền! [3]

Trầm Thiên Thu
Chiều 01-06-2020
[1] Hc 18:26 – “Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi; trước mặt Đức Chúa, tất cả đều mau qua.”
[2] Hc 1:23 – “Ai kiên trì chịu đựng một thời gian, thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy.”
[3] Hc 1:24 – “Ai làm thinh không nói một thời gian, thì thiên hạ sẽ mở miệng khen là sáng suốt.”ĐỪNG TƯỞNG
[Niệm ý Mc 12:18-27 ≈ Mt 22:23 -33; Lc 20:27-40]

Bảy chồng mà một vợ thôi
Lắt léo sự đời, giải quyết ra sao?
Đời này thiên hạ giành nhau
Không ai giành giật đời sau đâu mà
Bởi tình yêu mến đậm đà
Người ta hạnh phúc giống như thiên thần
Chẳng còn phân biệt nữ, nam
Không còn vật chất, chẳng còn giành nhau
Đời đời chỉ có mến yêu
Tôn thờ một Chúa tối cao, nhân lành
Chúa là Thiên Chúa uy linh
Chúa của người sống, trường sinh muôn đời
Đừng như Sa-đốc học đòi
Phá ngang, gài bẫy, chính loài quỷ ma
Cứ suy theo kiểu người ta
Tưởng suy như thế là ra bụng người
Nào ngờ là ác độc thôi
Đừng suy diễn nữa kẻo đời tối tăm!

Trầm Thiên Thu
Chiều mưa xối xả, 02-06-2020

NHÁNH THÁNG SÁUBồi hồi Tháng Sáu nắng – mưa
Nhánh cây cũng biết suy tư, khóc – cười
Vươn lên một nhánh cuộc đời
Nở hoa nhân đức theo lời Chúa khuyên
Đời siêu nhiên với tự nhiên
Có một linh hồn và một xác thân
Một đời, một kiếp phàm nhân
Luân hồi chẳng có, chớ ham tìm gì
Khổ đau vây kín tư bề
Bơi trên sóng khổ, hướng về trời cao
Khổ vì tội lắm, lỗi nhiều
Công bằng của Chúa chứ đâu oan gì
Nhưng Ngài là Đấng nhân từ
Ai yêu nhiều cũng được tha thứ nhiều [*]
Tình yêu Thiên Chúa dạt dào
Thánh Tâm thương xót cho vào náu nương

Trầm Thiên Thu
Đêm 02-06-2020
[*] Lc 7:47 – “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.”Y CHANG
[Niệm ý Mc 12:28b-34 ≈ Mt 23:34-40; Lc 10:25-28]Rạch ròi hai điều luật
Khác nhau mà y chang
Một là kính mến Chúa
Hai là yêu tha nhân

Chỉ có hai điều luật
Không thể tách rời nhau
Hai điều mà chỉ một
Ngắn gọn một chữ YÊU

Có tin rồi mới mến
Mến nhiều rồi thấy yêu
Yêu rồi sẽ hóa “nghiện”
Tình yêu thật nhiệm mầu

Yêu thì không chấp lách
Luôn sẵn sàng thứ tha
Quên mình vì người khác
Nụ cười tươi như hoa

Quỷ ma không hề sợ
Những người đến nhà thờ
Nhưng ma quỷ rất sợ
Ai giống Chúa Giê-su

Yêu Chúa phải theo Chúa
Đó là lẽ tất nhiên
Theo Chúa phải giống Chúa
Luật yêu không thể quên

Trầm Thiên Thu

BỒI HỒI TRỜI ĐẤT


Trời bồi hồi, đất bồi hồi
Như khóc như cười cuộc sống trần gian
Kiếp người phức tạp sớm hôm
Biết đơn giản hóa khỏi phiền, khỏi lo
Bồi hồi tháng Sáu trời mưa
Cơn mưa với cái nắng hè đua nhau
Từng ngày cứ sáng lại chiều
Mưa và nắng biết cái nào mau hơn?
Nắng mưa là việc tự nhiên
Khóc cười là chuyện gian trần buồn vui
Bồi hồi thì cứ bồi hồi
Chán đứng lại ngồi, cầu nguyện nhiều hơn
Chúa Giêsu cũng biết buồn
Phàm nhân cũng thế, bồn chồn trăm năm
Khóc nhiều thì mới nên khôn
Cười nhiều hóa dại, có hơn được gì? [*]Trầm Thiên Thu
Chiều mưa, 03-06-2020
[*] Gv 7:3-4 – “Phiền muộn thì tốt hơn vui cười, vì bộ mặt rầu rĩ giúp lòng người được cải thiện. Dạ người khôn ở nơi tang tóc, lòng kẻ dại ở chốn vui chơi.”LẶNG NHỚ

Tháng Sáu luôn rất lạ
Lạ nắng và lạ mưa
Đầu tháng có giỗ mẹ
Giữa tháng có giỗ cha

Không còn cha mẹ nữa
Thấm thía nỗi mồ côi
Nhớ bóng cha, dáng mẹ
Ngày xưa đã xa rồi…

Xin Thiên Chúa nhân hậu
Giàu có lòng xót thương
Cho song thân hưởng phúc
Trong Tình Chúa miên trường

Xin thương những em nhỏ
Sớm chịu cảnh mồ côi
Giữa dòng đời gian khổ
Vẫn bình an suốt đời

Trầm Thiên Thu
Sáng 04-06-2020

LỜI TÌNH THA THIẾT

Lời tình của Chúa Giê-su
Mời ai vất vả, nặng nề lo âu
Giữa đời ngang dọc khổ đau
Mau về với Chúa thương yêu đỡ đần
An toàn ẩn náu Thánh Tâm
Học bài khiêm hạ, nhân hiền, thứ tha
Chuyện đời cứ để đời lo
An tâm bên Chúa chuyện trò tình yêu
Lo hoài cũng có được đâu
Chúa Cha biết rõ mọi điều, khỏi lo! [*]
Lời Tình Tháng Sáu thiết tha
Mau về với Chúa hưởng Mùa Hồng Ân
Vui mừng như Thánh Gio-an
Tựa vào ngực Chúa nghe tim rộn ràng

Trầm Thiên Thu
Miền Tháng Sáu – 2020
[*] Mt 6:8 – “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.”
CON NGƯỜI THIÊN CHÚA
[Niệm ý Mc 12:35-37 ≈ Mt 22:41-46; Lc 20:41-44]Xét theo bản tính loài người
Chúa Giê-su cũng sống đời phàm nhân
Cũng cười – khóc, cũng vui – buồn
Nhưng không tranh chấp, giận hờn gì ai
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Ða-vít gọi Ngài là Chúa đấy thôi
Chúa Trời mà lại là người
Con Người mà chính Chúa Trời. Lạ thay!
Lạ lùng mà lại rất hay
Con Người Thiên Chúa Ngôi Hai nhiệm mầu
Chẳng thần nào giống vậy đâu
Không tin Ngài chắc có điều lạc sai
Biết Ngài là hạnh phúc rồi
Tin Ngài thì đó là người thông minh

Trầm Thiên Thu

MƯA KHỔ
Mưa tuôn xối xả ướt chiều
Ước gì trôi hết kổ đau kiếp người
Ước mơ là ước mơ thôi
Bởi lẽ kiếp người chẳng hết sầu lo
Khổ đau như những cơn mưa
Mưa to, mưa nhỏ, mưa trưa, mưa chiều
Nước mưa tẩy rửa, sạch nhiều
Trần gian ô uế, lắm điều thị phi
Ước gì như những trẻ thơ
Hồn nhiên chạy nhảy tắm mưa mắt đời
Xin mưa Ơn Thánh từ trời
Rửa sạch tội đời ngày tháng nhân gian

Trầm Thiên Thu
Bình Thạnh chiều mưa to, 04-06-2020
DIỄN
[Niệm ý Mc 12:38-44]

Diễn là thể hiện chính mình
Nhưng vì diễn quá đáng khinh thôi mà
Ỷ mình giỏi, khác người ta
Nên kinh dị lũ kinh sư hợm mình
Diễn nhiều quá hóa giả hình
Rườm rà nghi thức, lòng mình trống trơn
Lo hình thức, bỏ tâm hồn
Hay gì mà chẳng canh tân, đổi đời?
Miệng thì méo, lưỡi thì dài
Thế nên lý luận cứ hoài quanh co
Câu kinh quen thuộc đọc to
Cúi mình vái lạy để khoe áo quần
Quả là diễn khéo vô ngần
Án nghiêm khắc chẳng mất phần mai sau
Khôn hồn thì chấn chỉnh mau
Thời gian có hạn – lâu, mau chẳng tường!

Trầm Thiên Thu
Sáng 06-06-1010

BÚT THƠ

Ôi chao là nhớ ngày xưa
Một thời cắp sách ngây thơ êm đềm
Tuyệt vời một thuở hồn nhiên
Quê nghèo nhưng chẳng sống hèn hạ đâu
Đôi tay lem mực tím màu
Nụ cười vẫn đẹp, cùng nhau vui đùa
Những ngòi bút thuở ấu thơ
Còn ghi đậm ký ức xưa một thời
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Nhưng không hề cũ những ngòi bút thơ
Xin còn mãi nét đơn sơ
Yêu người, mến Chúa suốt mùa trần gian

Trầm Thiên Thu
Mùa Hè – 2020

GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG
TIN MỪNG TRONG TUẦN
THỨ HAI, TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 1, 1-7; Mt 5, 1-12).
CHÚC PHÚC

Xuất hành lên núi loan tin,
Giảng bài Tám Mối, con xin nghe Ngài.
Tám điều phúc thật triển khai,
Tinh thần nghèo khó, bên ngai Nước Trời.
Hiền lành, công chính ở đời,
Thiên đàng no thỏa, cõi trời phúc vinh.
Đau buồn, thương xót hết mình,
Ủi an yêu mến, sinh linh rạng ngời.
Thuận hòa thương cảm giữ lời,
Làm con Thiên Chúa, cao vời cõi thiên.
Chứng nhân bách hại trung kiên,
Dù đời ghen ghét, phúc thiên mong chờ.
Ghét Thầy, vu khống nào ngờ,
Nhiều điều gian ác, xấu dơ ghép thành.
Vui mừng phần thưởng phúc lành,
Nước Trời cao trọng, ghi danh muôn đời.


THỨ BA, TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 1, 18-22; Mt 5, 13-17).
MUỐI ĐẤT

Các con muối đất ướp đời,
Giữ gìn chất mặn, giúp người trần gian.
Nên gương nhân đức tỏa lan,
Rạng ngời ánh sáng, tràn lan mọi thời.
Sống đời gương mẫu cao vời,
Góp phần hành đạo, gọi mời tin yêu.
Yêu người yêu Chúa thật nhiều,
Bỏ qua tha thứ, mọi điều xấu xa.
Trần đời cám dỗ quỉ ma,
Nguyện cầu tỉnh thức, khỏi sa gian tà.
Giữ lời trung tín thật thà,
Thực hành sống đạo, xây đà đức tin.
Muối men ánh sáng cầu xin,
Hào quang dọi chiếu, ngắm nhìn trời cao.
Bao la tình Chúa dạt dào,
Suối nguồn ân phúc, tuôn trào thánh ân.

THỨ TƯ, TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 3, 4-11; Mt 5, 17-19).
KIỆN TOÀN

Kiện toàn lề luật Nước Trời,
Giê-su hoàn tất, mọi lời tiên tri.
Chúa không hủy bỏ điều gì,
Tinh thần giữ luật, khắc ghi trong hồn.
Thực hành lẽ đạo ôn tồn,
Nội tâm sâu kín, nên khôn sống đời.
Hoàn thành khoản luật từng lời,
Dù rằng một chấm, gọi mời thực thi.
Ai mà dậy dỗ điều chi,
Dù là nhỏ mọn, tinh vi cao vời.
Người nào hủy bỏ luật Người,
Cho dù luật nhỏ, xa vời cõi thiên.
Yêu thương giới luật trước tiên,
Chu toàn Đức Ái, nối liền tin yêu.
Giới răn Luật Chúa cao siêu,
Dẫn đường đưa bước, thiên triều phúc ân.THỨ NĂM, TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 3, 15-4, 1.3-6; Mt 5, 20-26).
HÒA GIẢI

Sống đời công chính nội tâm,
Nước Trời rộng mở, giáng lâm tiến vào.
Luật điều chớ đổ máu đào,
Giết người phạm tội, khơi mào ác nhân.
Chúa rằng nên sống khoan nhân,
Đừng vì phẫn nộ, nợ nần yêu thương.
Con người cuộc sống vô thường,
Không chê khùng ngốc, mở đường khinh khi.
Bất bình gây gỗ làm chi,
Hãy mau hòa giải, từ bi dịu dàng.
Dung hòa tâm trí bình an,
Tránh xa ngục tối, dẫn đàng khổ đau.
Hơn thua thắng thiệt qua mau,
Tâm an hồn lặng, cùng nhau giãi bày.
Cảm thông tha thứ vui lây,
Yêu thương kết nối, dựng xây tình người.THỨ SÁU, TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 4, 7-15; Mt 5, 27-32).
TRONG SẠCH

Ngoại tình phạm lỗi thất trung,
Điêu ngoa gian dối, tín trung chẳng còn.
Vợ chồng chung thủy sắt son,
Gia đinh êm ấm, cháu con xum vầy.
Giê-su Chúa dậy điều này,
Ước ao phạm tội, sa lầy trí tâm.
Ai nhìn người nữ tà dâm,
Ngoài tình tâm trí, âm thầm sướng vui.
Mắt con vấp phạm, thà đui.
Chỉ còn một mắt, an vui Nước Trời.
Nếu tay phạm tội cắt rời,
Một phần chi thể, mất đời phúc vinh.
Toàn thân hỏa ngục cực hình,
Hy sinh cắt bỏ, thiên linh vọng chờ.
Tinh yêu Thiên Chúa vô bờ,
Ban nguồn sinh phúc, hưởng nhờ thánh ân.

THỨ BẢY, TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 5, 14-21; Mt 5, 33-37).
LỜI THỀ

Lời thề đoan hứa tin nhau,
Bội thề phá hết, thương đau mất tình.
Chúa thương chỉ dậy tâm linh,
Đừng thể chi cả, thanh minh sống đời.
Đất trời ngai bệ cao vời,
Trên ngai Thiên Chúa, cõi trời linh thiêng.
Đền thờ Chúa ngự thiêng liêng,
Ngai vàng đất thánh, cõi riêng tôn thờ.
Đầu con quí giá vô bờ,
Thiên tài phú bẩm, ban sơ tạo hình.
Nhớ rằng sự thật hữu tình,
Có thì nói có, ánh minh chan hòa.
Không rằng không có, bỏ qua,
Nói thêm nói bớt, điêu ngoa làm gì.
Nói lời sự thật kiên trì,
An bình cứu độ, khắc ghi lòng người.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York


LM. FX.V.THANH


THÁNH EPHREM PHÓ TẾ
TIẾN SĨ HỘI THÁNH
09/06Sinh thời tại Sý-rí-a
Eph-rem Phó tế thi ca Chúa trời
Ẩn tu tách biệt người đời
Chiến tranh loạn lạc lời mời dấn thân 

Xin lương thực giúp người dân
Bài giảng Thánh vịnh gieo vần nên thơ
Ca tụng Chúa Đấng tôn thờ
Đức Mẹ Vô Nhiễm hàng giờ ký lưu

Cây đàn Thần Khí tối ưu
Chúa chọn và giúp ngài mưu ích nhiều
Tu tâm truyền giảng sớm chiều
Giáo Hội ghi nhận bao nhiêu lời vàng.

Fx.V.Thanh


THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ
11/06
Hành trình cùng với Phao-lô
Bar-na-ba cũng được vô sổ vàng
Tông đồ được sánh ngang hàng

Cùng mười hai vị kết tràng hy sinh
Bước đường truyền giáo quang vinh
Thiên Đàng Chúa hứa phục sinh đưa về.

Lm. Fx Nguyễn Thanh


THÁNH AN-TÔN PADOVA
LINH MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH
13/06
Chọn Dòng Hèn Mọn khó khăn
An-tôn cũng đã nhọc nhằn hy sinh
Ước mong truyền giáo hành trình
Nhưng vì ý Chúa tình hình đổi thay

Chuyên chăm thuyết giảng từng ngày
Lợi khẩu thánh thiện tràn đầy tiếng thơm
Như lửa đã bén phải rơm
Hạt giống Lời Chúa được đơm trái nhiều

Không phải thiên hạ đặt điều
Một con lừa cũng phải chìu thánh nhân
Quỳ lạy Thánh Thể ân cần
Khi ngài làm chứng Chúa gần ta luôn

Giê-su ơn thánh tràn tuôn
Thánh nhân được thấy Chúa nguồn phúc an.

Lm. Fx. Nguyễn Thanh

TIN MỪNG TRONG TUẦN 10 THƯỜNG NIÊNT.2 tuần 10 TN.
Mt.5,6-12

Tám mối Phúc Thật ai ơi
Hiến Chương được viết bởi Trời mà ra
Chuẩn mực tuyệt đối cho ta
Thực hành như thế ấy là vĩnh an.

Fx.V.Thanh
T.3 tuần 10 TN.
Mt.5,13-16

Các con muối ướp trần gian
Là ánh sáng tỏa ngập tràn ánh quang
Việc lành rọi chiếu thiên đàng
Cho dân ngoại biết ca vang Chúa trời.

Fx.V.Thanh

T.4 tuần 10 TN.
Mt.5,17-19

Thầy không đến bỏ lề luật
Lời tiên tri phải trình thuật đúng ngay
Dù trời đất có đổi thay
Một chấm, phẩy của luật này hằng nguyên.

Fx.V.Thanh


T.5 tuần 10 TN.
Mt.5,20-26

Chỉ cần phẫn nộ tha nhân
Rủa mắng cũng phạm sát nhân tày đình
Hãy lo hoà giải tội tình
Chúa thương tha thứ mọi hình phạt cho.

Fx.V.ThanhT.6 tuần 10 TN.
Mt.5,27-32

Chỉ nhìn ao ước trong lòng
Đôi tay, con mắt phạm vòng tội khiên
Chặt tay, móc bỏ mắt liền
Thà thiếu chi phận vào miền hằng sinh.

Fx.V.Thanh

T.7 tuần 10 TN.
Mt.5,33-37

Đừng thề thốt để mà chi
Mọi sự ta chẳng có gì làm ra
Đặt điều sự dữ mà ra
Có thì nói có, không là nói không.

Fx.V.Thanh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay15,146
  • Tháng hiện tại169,176
  • Tổng lượt truy cập28,484,821

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây