Thi ca suy niệm CN XXI Thường Niên A

Thứ bảy - 22/08/2020 22:36  285
(Mt. 16:13-20)

ĐẤNG KITÔCon Người giáng thế là ai?
Không ai biết rõ, thiên sai bởi trời.
Hạ thân mặc xác con người,
Đồng hành sinh sống, giữa đời trần gian.
Ba mươi ra giảng, ơn ban,
Thực hành phép lạ, ban tràn phúc ân.
Hôm nay Chúa hỏi đôi lần,
Tông đồ môn đệ, phân vân trả lời.
Ê-li-a đã một thời,
Gio-an Tẩy Giả, vào đời ẩn thân.
Giê-rê-mi-á xuống trần,
Tiên tri nào đó, thế nhân mong chờ.
Không ai học được chữ ngờ,
Từ trên mạc khải, kính thờ Ngôi Hai,
Ki-tô Đức Chúa Thiên Sai,
Hiến mình chịu chết, mở khai Nước Trời.
Khổ đau thánh giá gọi mời,
Bước đi theo Chúa, trọn đời hiến dâng.
Thi hành thánh ý xin vâng,
Chết đi sống lại, đỡ nâng tội đời.
 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.

Có rất nhiều người theo Chúa Giêsu. Họ được nhìn thấy những phép lạ của Chúa, nghe Chúa giảng, cùng ăn uống và đồng hành với Chúa, nhưng họ chưa biết Chúa là ai. Chúa Giêsu hỏi ý kiến các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai? Các môn đệ dựa vào ý kiến của người khác để trả lời. Người ta bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, là Êlia, là Giêrêmia hay là một tiên tri nào đó. Như vậy chưa có ai biết chính xác Chúa Giêsu là ai cả.
   
Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảoThầy là ai?”. Phêrô trả lời: “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Câu trả lời đúng hoàn toàn. Chúa Giêsu chính là Đức Kitô, là Đấng Được Xức Dầu. Ngôn từ Đức Kitô đã gói trọn ý nghĩa sứ mệnh của Ngài.
   
Chúng ta biết các Tông Đồ là những người đơn sơ, thất học và làm nghề chài lưới ven sông. Họ không thông hiểu nhiều Kinh Thánh. Chúa đã thương, gọi và chọn họ theo Chúa. Họ đã nhận diện ra thần tính của Chúa. Họ bỏ mọi sự đi theo Ngài. Một sự đánh đổi toàn diện. Chúa trao chìa khóa nước trời cho Phêrô. Phêrô được nắm quyền hành sự nhưng vẫn tùy thụôc vào Danh của Chúa Giêsu.
  
Qua thánh Phêrô, Giáo Hội có quyền trói buộc và tháo cởi, nhưng tất cả trong danh nghĩa của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chịu khổ đau và chết nhục nhã trên thánh giá để cứu độ, chứ không phải để kết án. Chúa hy sinh mạng sống chỉ vì yêu. Chúa lập Giáo Hội là để cứu độ con người.
  
Lạy Chúa, theo Chúa đã lâu nhưng chúng con vẫn chưa nhận ra Chúa. Xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng con nhận diện ra tình yêu của Chúa. Và chỉ khi yêu, chúng con sẽ nhận ra Chúa - vì chính Chúa là Tình Yêu.
 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.

Lm. SƠN CA LINH

LỜI VAN VÀ NIỀM TIN CỦA MẸ !
(Cảm nhận từ đoạn Tin Mừng Mt 15,21-28 : Người mẹ quê Canaan)

Sáng hôm nay đường Canaan chợt nắng
Có bà mẹ quê tất tả bước mau
Đôi chân không tấm áo đã bạc màu
Sâu đôi mắt, chắc nhiều đêm không ngủ ?

Chen chúc giữa một đoàn người đô hội
Hiu hẩm phận mình, xa xót thương con !
Phải gặp Người dù lặn suối trèo non
Biết đâu được sẽ “may thầy phước chủ” !

“Xin xót thương tôi, lạy Con Vua Đa-vít
Con gái tôi mang ác bệnh tà ma !”
Lời van xin như gió thoảng mây qua
Thầy im lặng không một lời đáp trả !

Hớt hải bước theo, lời van rỉ rả
Nước mắt lưng tròng chẳng chịu lìa xa
Mặc môn sinh muốn xua đuổi đi ra
Mặc Thầy bảo : “chỉ tìm Ít-ra-en chiên lạc !”.

“Xin cứu giúp tôi, xin đừng thoái thác” !
“Không ! Bánh đây là của những đứa con
Dẫu nhỏ hay to, dẫu méo hay tròn
Cũng không thể đem ném cho đàn chó !”


“Con biết phận mình đồ hư vứt bỏ
Đâu dám ươm mơ phúc phận vàng son
Nhưng dưới chân bàn những chú chó con
Chia nhau mảnh vụn vui mừng hưởng xái !”

“Ôi, bà mẹ quê, đức tin bà vĩ đại !
Bà muốn sao sẽ được trọn ý mình.”
Ngay tức thì, một phép lạ uy linh
Đứa con gái mẹ quê lành ác bệnh !

Mẹ Canaan ơi, tình thâm lai láng
Xin mẹ một lần trở lại nhân gian
Để van xin cho ngàn vạn đứa con
Đang hấp hối vì bao cơn ác bệnh.

Chuyền lửa đức tin, một lần xin đến
Để chúng con vượt sóng cả ba đào
Để vững vàng trụ vững giữa gian lao
Để trông cậy vào tình Cha muôn thuở !

Sơn Ca Linh
(Chúa Nhật 20 TN A 2017)

Lm. FX. V. THANH

CN. XXI TN. A
Mt 16, 13-20


CON LÀ ĐÁ, TRÊN ĐÁ NÀY
THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY

Khi Chúa Giê-su khởi đi
Đến địa hạt thành tên ghi trên lề
Xê-sa-rê Phí-lip-phê
Và Người hỏi các môn đệ sâu xa

Hãy trả lời câu hỏi nha:
“Người Ta bảo Con Người là ai?” đây
Các ông thưa:”Người bảo vầy
Là Gio-an Tẩy Giả này tiên tri

Giê-rê-mi-á, Ê-li
Hay một ai khác trong vì tiên tri”
Chúa Giê-su nói ấy thì
“Phần các con bảo Thầy thì là ai?”

Si-mon Phê-rố thưa Ngài:
“Thầy Con Thiên Chúa sống hoài, Ki-tô”
Chúa Giê-su nói Phê-rô:
“Si-mon con Gió-na ồ phúc thay

Chẳng phải thịt máu xác này
Cho con mạc khải nhưng rày Cha Ta
Đấng ngự thiên giới bao la
Thầy bảo con biết: Con là Đá đây

Chính trên nơi tảng đá này
Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy bền lâu
Và cửa địa ngục u sâu
Sẽ không thắng được cho dầu buông lơi 

Thầy trao con khoá nước trời:
Sự gì con cầm buộc thời trần gian
Cũng cầm buộc trên thiên đàng
Sự gì con cởi mở tràn thế gian

Cũng cởi mở ở thiên đàng”
Bấy giờ Người truyền lệnh hàng môn sinh
Đừng nói với ai bày trình
Người là Đấng Ki-tô hình nhân linh

Kể từ đó Chúa tỏ mình
Cho các môn đệ thấy mình phải đi
Giê-ru-sa-lém thực thi
Phải chịu đau khổ bởi vì người ta

Kỳ lão, thượng tế, luật gia
Phải bị giết, ngày thứ ba khải hoàn
Phê-rô kéo Người can khoan:
“Lạy Thầy, xin Chúa bảo toàn Thầy ra

Thầy chẳng phải vậy đâu mà!”
Nhưng Người quay lại bảo là Phê-rô:
“Hỡi Sa-tan, chớ hàm hồ
Hãy lui ra sau Thầy đồ xấu xa

Con làm cho Thầy vấp va 
Vì con chẳng hiểu sự là Thiên cơ
Mà chỉ hiểu biết mù mờ
Những sự dưới đất bợn nhơ loài người”.

Fx.V.Thanh


Nt. BÍCH NGỌC

ĐỨC KI-TÔ HẰNG SỐNG
“Đức Giê-su hỏi các môn đệ:
Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

(Mt 16,15)


Ngước nhìn Thầy, Phê-rô bộc bạch
Thầy là niềm phước hạnh muôn dân
Giê-su cứu độ gian trần
Là Con Thiên Chúa Vĩnh Hằng mến yêu

Đáp lại lời Phê-rô tuyên tín
Chúa trao quyền Thủ lĩnh đoàn chiên
Con là Tảng Đá nguyên tuyền
Xây nền Hội Thánh trung kiên của Thầy

Chẳng bền vững nơi đây Tảng Đá
Nhưng chính Lời chứng tá Giê-su
Phê-rô được Chúa nhân từ
Đức Tin củng cố tâm tư gội nhuần

Hội Thánh Chúa hồng ân nhận biết
Đức Ki-tô cứu độ trần gian
Con Cha hằng hữu thiện toàn
Đấng ban sự sống tuôn tràn xót thương

Hội Thánh Chúa trên đường hy vọng
Đức Ki-tô Hằng Sống chiếu soi
Phận người nhỏ bé đơn côi
Cậy trông phó thác nơi Người niềm tin

Hội Thánh Chúa hành trình sứ vụ
Gọi mời con phục vụ dấn thân
Tuyên xưng trước mặt nhân trần
Giê-su là Chúa muôn dân phụng thờ

Hội Thánh Chúa Ki-tô Hằng Sống
Qua mọi thời hoạt động khắp nơi
Gieo Ơn cứu rỗi đời đời
Thế nhân hoan chúc rạng ngời Danh Cha.

Nt. Bích Ngọc
Lm. ĐAM KHUẤT DŨNG SSS


HỘI THÁNH CHÚA KITÔ

Tình Yêu Thiên Chúa rất cao sâu
Hội Thánh hình thành thật nhiệm mầu
Không Chúa Ngôi nhà lay sụp đổ
Có Thầy Đá tảng vững bền lâu
Thi hành phục vụ người đầy  tớ
Tháo buộc trao quyền Vị đứng  đầu
Xây dựng bảo vệ Tòa Giáo Hội
Lắng nghe Lời Chúa sống yêu nhau

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN 21 TN A, Mt 16,13-20


ĐÁ TẢNG VỮNG BỀN

Hội Thánh Chúa bao đời mãi thế !
Nối tiếp nhau thế hệ liền bên
Phục tùng Đấng Chúa chọn lên
Chúa trao chìa khóa toàn quyền Đất Trời
Ngài tuyển chọn con người  yếu đuối
Thân phận hèn tội lỗi đăm mê
Phê-rô kinh nghiệm tràn trề
Quên đi quá khứ hướng về tương lai
Nền Đá tảng nối dài sự nghiệp
Người được bầu kế tiếp theo sau
Trở thành lãnh đạo đứng đầu
Vâng lời kế vị nhiệm mầu cao siêu
Hãy bảo vệ mến yêu tham dự
Xây Gia đình , Giáo xứ chúng ta
Vững bền nền tảng Ngôi nhà
Lắng nghe Lời Chúa đem ra thực hành

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN 21 TN A, Mt 16,13-20


MIC. CAO DANH VIỆN
 “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai” (Mt 16, 13-23)

ĐIỀU TUYÊN TÍNTừ trong sâu thẳm hồn tôi
Vẳng nghe câu hỏi “Con Người là ai “
Và tôi có trả lời Ngài
Như tuyên tín của dân chài Phê rô

“Thầy là chính Đức Ki Tô
Là Con Thiên Chúa muôn đời hằng sinh”
Lời tuyên xưng bởi niềm tin
Làm thành đá tảng xây nền thiên thu

Và Hội Thánh Chúa Giê Su
Ngàn đời chiến thắng ba thù bủa vây
Mang Ơn Cứu độ trên tay
Thay Tình Yêu Chúa đến ngày cánh chung

Ở trong Hội Thánh tín trung
Tôi đang thấy Chúa qua từng phút giây
Lắng nghe Lời Chúa hằng ngày
Lòng no Thánh Thể no đầy sức thiêng

Giữa dòng nhân thế đảo điên
Tôi tuyên xưng trọn niềm tin vào ngài
Đức Ki Tô, Đấng Thiên Sai
Là Con Thiên Chúa muôn đời hằng sinh

Sống trong Hội Thánh quang vinh
Tôi nên nhân chứng an bình tin yêu
Trần đời nên ruộng phong nhiêu
Đê Lời Thiên Chúa đơm nhiều trái hoa

Mic. Cao Danh Viện

HƯƠNG NAM

TIẾNG THẦMCó tiếng thầm tự cõi lòng sâu thẳm
Thầy là ai trong tâm trí của con?
Là Giê-su, con gọi lúc mỏi mòn
Lúc thất bại, lúc sa cơn cùng kiệt?

Là Giê-su, con gọi hồi bi thiết
Hồi cơ cầu, hồi thua thiệt, thương đau
Khi cùng đường chẳng biết đi về đâu
Khi tai nạn, gọi mau mau cấp cứu

Sao không là một Giê-su hằng hữu
Trong cõi lòng, trong nỗi nhớ, niềm yêu
Lúc hân hoan, khi khốn khó tiêu điều
Và cả lúc bóng chiều buông mây tím

Sao không là một Giê-su thành tín
Chưa tin Ngài, Ngài đã vội tin con
Tin tội nhân sẽ không mất, hãy còn
Sẽ không chết, nhưng vinh quang sống lại

Sao không là một Giê-su từ ái
Con Chúa Trời hằng sống, mãi yêu thương
Được Xức Dầu, là một vị Thiên Vương
Đến trần thế, mở đường vào nguồn sống
….
Rất hổ thẹn, lòng con chưa tin tưởng
Mới chỉ là thờ phượng kiểu cầu may
Xin giúp con một xác tín mỗi ngày
Đức Giê-su, Con Chúa Trời Hằng Sống

Từng phút giây, Ngài đang sống yêu con

Hương Nam


HẰNG SỐNG  Cả một loài người, chẳng có ai hằng sống
Chỉ có vài người trường thọ tới trăm năm
Một thoáng đi, thoáng đứng, một thoáng nằm
Cũng một thoáng biến tan thành tro bụi

Cả một loài người chẳng có ai vô tội
Cũng chẳng có ai cứu rỗi được ai
Hay hư nát, biến thay, như muôn loài
Nhìn nhau chết, tiễn nhau đi, đành chịu

Cả một loài người vô cùng túng thiếu
Thiếu tình yêu, chân lý, thiếu bác ái, công bình
Thiếu khát khao, thiếu hy vọng, niềm tin
Thiếu niềm vui giữa muôn nghìn sầu khổ

Không còn ai sẽ đứng nhìn sụp đổ
Một trần gian, về đâu đó, hư không
Tất cả qua đi, tất cả tàn vong
Chẳng có một thời, chẳng còn một thủa
….

Con tuyên xưng Đức Giê-su, Cứu Chúa
Con Chúa Trời Hằng Sống, Đấng Thiên Sai
Đến trần gian để cứu chuộc nhân loài
Một mình Ngài, cho nhân loài hằng sống

Chỉ một mình Ngài là niềm hy vọng
Cho tội nhân được diễm phúc tái sinh
Một mình Ngài là tất cả chân tình
Cho nhân loại một bình minh vĩnh cửu…

Hương Nam


VŨ THỦY
TRONG NGHÌN CHỮ YÊU“ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
(Mát-thêu: 22, 39)

Đời con trải đã bao năm
Bấy nhiêu năm ấy con làm được chi
Hồn con suy nghĩ những gì
Tim con rung động đã vì ai chưa?

Đất trời khi nắng khi mưa
Đời còn khô ráo, còn chưa thấy gì
Những khi giông gió ùa về
Những khi bão táp bốn bề bủa vây
Giận ai, cơn tức ứ đầy
Ghét ai, miệng lưỡi chua cay nói tràn
Thấy người làm quấy, chửi càn
Tưởng mình là phải, lại càng ra oai
Ngỡ đâu mình chẳng hại ai
Té ra con cũng đã sai nhiều lần!

Hôm nay nhìn lại bản thân
Nghe lại Lời Chúa, con cần sửa sai
Bởi con chưa học thuộc bài
Con còn hoài vọng “cái tôi” của mình
Bao phen con thật vô tình
Bỏ người thân cận một mình cô đơn
Con chưa sống trọn tình thương
Làm sao đi trọn con đường về quê?

Chúa ơi, con thật đáng chê
Xin dâng lên Chúa tái tê lòng mình
Cho con một dạ trung trinh
Yêu người, yêu Chúa trong nghìn chữ yêu!!!

Vũ Thủy, 22/8/2014
HỒ GIANG A

RÓT TÌNH XUỐNG NẺO PHÙ HOA
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng sống” (Mt 16,16)Rót Tình xuống nẻo phù hoa
Cho đường gian dối bỗng là đường yêu
Thẹn thùng bóng xế liêu xiêu
Trời tây nghiêng cả bóng chiều về đêm
Sương reo trên ngọn cỏ mềm
Ngay mai thức dậy rộn niềm phục sinh
Ô hay đất đá trở mình
Sụp quỳ bái lạy tôn vinh Tình Hồng

Rót Tình xuống cõi phiêu bồng
Cho tro bụi nhẹ thôi lòng vòng bay
Thôi loanh quanh chuyện u hoài
Hồn nhiên cánh lụa theo ai lên trời
Nghìn đời tìm chỗ nghỉ ngơi
Trăm năm quán trọ nửa vời tiêu tan
Ô hay muôn ánh thiều quang
Mở ngày thánh đẹp sao sang Tình Hồng

Rót Tình xuống vũng tàn vong
Vương triều chết chóc hết mong trị vì
Tay Tình bao việc huyền vi
Lòng Tình mở cửa từ bi cao vời
Người Tình, Thiên Tử lên ngôi
Khai ngày vĩnh cửu tiễn thời rong rêu
Ô hay phúc lộc huyền siêu
Là ơn hằng sống, Tình Yêu cứu đời

Đấng Ki-Tô, Con Chúa Trời
Rót tình mầu nhiệm xuống nơi phàm trần
Sấp mình cảm tạ hồng ân

ả giang hồ
LỜI TÌNH MUÔN THUỞXin tạ ơn Chúa, mọi lúc mọi nơi
Cả lúc thảnh thơi, cả hồi đau khổ
Khi buồn vui, khi an nhàn, khốn khó
Bởi hằng tin Chúa đang ở bên con

Cả đường con đi, lối cũ rêu mòn
Cả nơi con đến cuồng phong, bão cát
Hay xa kia những tháp ngà đổ nát
Vẫn có Ngài cùng phiêu bạt đó đây

Chỉ vì yêu cho trọn tháng đủ ngày
Không để con một phút giây trống vắng
Dẫu là đêm mưa hay ngày xanh nắng
Lúc chiều buông hay nguyệt tận hoang mang

Chúa vẫn thắp lên niềm vui rộn ràng
Ngay trong suối lệ lỡ làng ngơ ngẩn
Ai về đâu, chưa tàn mùa số phận
Xót lời ca hụt hẫng mấy tầng không

Chúa thương yêu ban tặng chỉ một đồng
Mà mua được cả vàng ròng quí giá
Lâu đài nguy nga trần gian nghiêng ngã
Có một buổi chiều, tất cả về không

Xin tạ ơn Chúa đã yêu hết lòng
Dẫu Chúa biết tình con đầy gian dối
Chỉ van yêu khi khốn cùng chới với
Lúc an vui, Chúa đứng đợi vời xa!

Xin tạ ơn tình yêu Chúa bao la
Rót tràn xuống nơi phù hoa bất xứng
Lòng thương xót vẫn không hề ngập ngựng
Một lời yêu bền vững tới thiên thu

                   ả giang hồ

HỌC CHỮ TÌNHChúa yêu những người không biết chữ
Mà giàu có cái nghĩa cái tình
Thương nhau hết mình trong cõi phù sinh
Nghèo trắng kiếp không đủ tiền mua chữ

Chúa yêu những người có cùng ngôn ngữ
Không viết văn thơ, chẳng nói thành lời
Mà thụt thò, thắc thỏm muốn xẻ đôi
Xẻ trái tim mình, cho người cùng khốn

Chúa yêu kẻ quê mùa, mà nhẹ nhàng từ tốn
Không đầu đuôi câu cú, nói chẳng được nửa lời
Đứng như trời trồng, ngọng nghịu ờ ơi
Bởi Chúa biết trong lòng người yêu lắm

Chúa yêu kẻ bần cùng, tay lem chân lấm
Chỉ biết làm và làm, kiếm cái mặc cái ăn
Sẵn cho đi khi kẻ khác đang cần
Chẳng ai biết chuyện âm thầm bé nhỏ

Chúa yêu lắm người đơn sơ bày tỏ
Chuyện vui buồn, chuyện hay dở, được thua
Bước hồn nhiên dưới mắt Chúa, thật thà
Có cũng được, không cũng chẳng sao, vui vẻ

Chúa yêu nhiều lắm những ai đang quị té
Trên đường đời nhân thế cứ xô chen
Té xuống đam mê, dục vọng hư hèn
Tay Ngài nắm kéo lên rồi tiếp bước

Chúa yêu lắm, yêu nhiều, từ xa trước
Tất những ai học hiền hậu khiêm nhường
Học trường Ngài, chỉ một Chữ Tình Thương
Mà học mãi cả đời chưa thuộc nổi

ả giang hồ

THANH HƯƠNG

XIN NGÀI DÌU BƯỚC
Con nhìn vũ trụ với niềm tin
Đẹp quá! ơn ban chan chứa tình
Lối bước từng ngày Ngài ân thưởng
Con về hưởng trọn phúc nhân sinh
Lời Ngài tỏ rạng bình minh sớm
Cuộc sống theo Ta: bước Thập Hình
Phiến đá tình thương Ngài đã chọn
Chung đường khổ giá cứu sinh linh

Con đây, Ngài cứ dẫn bên mình
Sửa dạy cho kiên vững đức tin
Nếu lỡ ngày mai con yếu đuối
Xin Ngài dìu bước mãi trung trinh
Đời con tựa cánh diều nương gió
Vút bỗng trời mây no thỏa tình
Khát vọng theo Ngài dù bão tố
Kitô Hằng Hữu, con mến tin!

Thanh Hương


ĐỪNG TUYÊN XƯNG TRÊN MÔI MIỆNG
Thầy là ai?
Tiên Tri của thế kỷ?
Là ai, Ngôn Sứ chốn thiên đình?
Là ai, trừu tượng của niềm tin?
Là ai, không bởi máu huyết, xác thịt
mà do chính Thiên Chúa mạc khải hiển vinh

Thầy là ai?
Phần các con bảo: Thầy là ai?
Đừng tuyên xưng trên môi miệng nhạt phai
Hãy xác tín từ lòng mình chân thật
Để sống đức tin là hồng ân quý nhất
Từ trái tim khát vọng theo Ngài

Thầy là ai?
Là con Thiên Chúa hằng sống!
Theo Ngài,  bỏ giấc mộng thấp cao
Bỏ đi bên tả, hữu tự hào
Bỏ giằng co không dám lên đường đổi mới

Thầy là ai?
Đã về trời, làm sao dìu bước tới?
Gặp Ngài đâu! để thay đổi đời mình
Hãy mở lòng đến với nhau, mến tin!
Là hiện thân Ngài
… đang hiển vinh trong từng Kitô hữu

Thanh Hương

M. SAO KHUÊ

XIN TỰA VÀO VAI ANH
Đừng là gánh nặng cho nhau
Nhưng em xin mãi tựa vào vai anh
Chút tình mây khói mong manh
Sẽ là bền vững tín thành muôn thu

Bởi vì trong Đức Giê-su
Kiếp đời hèn mọn nên như đá vàng
Chẳng hề lo sợ nguy nan
Dẫu trong thoáng mắt lại tan bọt bèo

Chẳng sợ khó, chẳng sợ nghèo
Có điều đáng sợ: không yêu mặn nồng
Không tin tưởng, không cậy trông
Thì không đứng vững theo dòng thời gian

Anh là đá, rất vững vàng
Là nơi nương tựa yên hàn đời em
Dẫu chiều bóng xế nhá nhem
Dẫu ngày bão tố, hay đêm lạnh lùng

Tình Ngài luôn vẹn thủy chung
Anh là tráng sĩ, anh hùng Ngài thương
Can đảm nhé, hãy kiên cường
Nhà mình, Hội Thánh trên đường về quê

M. Sao Khuê

CHÚA CŨNG BẢO ANH CỦA EM LÀ ĐÁChúa cũng bảo anh của em là Đá
Và Ngài xây Hội Thánh trên đá anh
Vững chắc muôn năm vì đức tín thành
Bình an vạn thuở vì tình chan chứa

Chúa chúc phúc cho anh là điểm tựa
Là bờ vai, là chỗ dựa đời em
Có thương đau, có gian khổ, lụy phiền
Em tin tưởng bình yên bên anh mãi

Nguyện chúc cho anh, kiên cường vững chãi
Một Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến Yêu
Cho đoàn con nhìn gương sáng noi theo
Luôn tuyên xưng Giê-su là Cứu Chúa

Người Hằng Sống tự muôn đời muôn thủa
Sống trong trần gian, sống giữa nhà mình
Ai tin Người, Người ban phúc trường sinh
Ơn vĩnh cửu, sau hành trình dương thế

Chìa khóa vàng, Người trao anh trọng thể
Mở cửa em vào đừng đóng nhé anh yêu
Chẳng vì ta chung một nghĩa tình sâu
Nhưng chung một niềm tin yêu Thiên Chúa

Chúa cũng bảo anh của em là Đá
Chúc mừng anh, đá kiên vững nghìn thu
Đá thủy chung với Đá Tảng Giê-su
Xây Hội Thánh, nhà mình, nên Hằng Sống

M. Sao Khuê

GÃ TUẦN PHIÊN

VẾT ĐAU VÀ DẤU ĐINH

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/nn6.jpg

cho con quên vết đau mình
để lòng nhớ đến dấu đinh cứu đời
dấu đinh bởi tội loài người
vết đau bởi tội tày trời riêng con

đắng hơn vị ngọt bồ hòn
con đưa miệng cắn cho tròn khát khao
tự tìm nỗi khổ, vết đau
ngỡ là hạnh phúc muôn màu phù vân

vết đau, đau chỉ một lần
nỗi đau, còn mãi nghìn năm không rời
dấu đinh hạnh phúc tuyệt vời
đau vì tự hiến cuộc đời cho nhau

vết đau có nghĩa gì đâu
nếu không là vết nhiệm mầu tình yêu
yêu nhau, có chết cũng liều
huống là đẫm máu tiêu điều xác hoa

bởi lòng yêu có mặn mà
vết đau tan nát bỗng là niềm vui
ý nghĩa chi, vết đau đời
chẳng vì một chút tình ngời trong tim

cho con quên vết đau mình
để lòng nhớ đến dấu đinh cứu đời
dấu đinh bởi tội loài người
vết đau bởi tội tày trời riêng con

gã tuần phiên

CÒN CHĂNG, MỘT CHÚT TÌNH Biết con còn lắm nợ đời
Chúa chưa xuống lệnh triệu vời con đi ?
Hay là con chẳng có chi
Mang về trình Chúa, thôi thì nhẫn nha?

Tạ ơn Chúa, lòng xót xa
Nợ đời một núi, chắc là khất thôi
Tay trơn mấy chục năm rồi
Có về cũng chỉ thân đời tàn hoang

Còn bao nhiêu nữa thời gian
Xin đền ân nghĩa bằng tràng hoa kinh
Cho ai đã trọn chữ tình
Muôn ơn hạnh phúc yên bình thảnh thơi

Bữa cơm, tấm áo, tiền đời
Thương con, xin Chúa đền bồi gấp trăm
Giây băng, viên thuốc, chỗ nằm
Ơn người cứu chữa, người thăm, người quà

Nợ tình, nợ nghĩa gần xa
Muôn đời xin khất, lạy ba, quì mười
Ai đi qua một kiếp người
Mà không nhiều ít tiếng đời dối gian

Cuối cùng, khiêm hạ khẩn van
Chúa thương chấp nhận thân tàn trắng tay
Còn chăng, một chút tin này
Giê-su Hằng Sống, ngày ngày yêu con

Người yêu, yêu mỏi, yêu mòn
Lúc quên, lúc nhớ..
phần con…
vô tình

gã tuần phiên


NGÒI BÚT NHỎ

LỤC BÁT CHO CON

"Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.”
(Mt: 23, 2-3)    Cho con biết sống khiêm nhường
Tận tâm phục vụ yêu thương mọi người
    Cho con biết nở nụ cười
Đem niềm vui đến với người anh em!
    Cho con thôi hết ghét ghen
Để con chẳng phải bon chen sự gì
    Cho con bỏ thói so bì
Để con thơ thới sống vì tha nhân
    Cho con xa lánh dối gian
Để con luôn được bình an trong lòng

    Chúa ơi, Lời Chúa tinh ròng
Bảo cho con biết ngọn nguồn yêu thương
    Dạy con nhân đức khiên nhường
Chúa đà cúi xuống rửa chân môn đồ
    Chúa là chính Chúa Kitô
Mà đành chịu chết như là tội nhân
    Trời cao cúi xuống thật gần
Kéo con lên khỏi bụi trần đắm mê
    Đường lên đỉnh núi Canvê
Vui vì có cả Môsê đồng hành!


                   Ngòi bút nhỏ


NIỀM TIN CỦA MỘT THẦN DÂN

"Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!"
(Ga: 1, 49)    Thầy là Thiên Chúa của con
Thầy là Vua Ítraen thật rồi
    Con tin: Thầy đến bởi trời
Như lời Chúa phán từ thời xa xưa!

    Hai nghìn năm vẫn chưa bưa
Lời người xưa  đó, thiết tha vọng về
    Vọng qua muôn nẻo sơn khê
Lời như vẫn mới, tràn trề tin yêu!

    Cho con lòng mến thật nhiều
Cho con tín thác mọi điều, Thầy ơi!
    Thầy là Vua cả đất trời
Xin Thầy điều khiển cuộc đời của con!

    Ngày mai bụi đá rêu phong
Ngày mai còn đó long đong phận người
    Đường về thiên quốc xa xôi
Nhưng con chẳng sợ đường dài, Thầy ơi!


                             Ngòi bút nhỏ


THẾ KIÊN DOMINIC

TMCNA Thường niên 21
CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI
(Cảm suy Mt16.13-23)

     Chúa lên tiếng hỏi đoàn môn đệ:
     Nghe tiếng Thầy, họ kể là ai?
          -Thưa rằng: họ bảo E sai,
 Tiên tri sống lại, với đời thánh nhân …
     Chúa lại phán: về phần môn đệ,
     Riêng các con, đang nghĩ làm sao?
          Niềm tin trong dạ thế nào?
Các con lên tiếng Thầy trao chức quyền.
     Môn đệ Cả đứng lên mừng đáp:
     Thầy chính là Chúa Thật Ki Tô…
          Thầy rằng: Đá tảng Phê Rô!
Cha Thầy mạc khải, tông đồ trung kiên.
     Trên đá tảng, Thầy truyền xây dựng
     Giáo Hội Thầy bền vững muôn đời,
          Con cầm chìa khoá Nước Trời
Giữ quyền tha, buộc tội người dương gian,
                  
Thế Kiên DominicĐỒNG HÀNH SỐNG ĐẠO
                     

Sống đạo Nước Trời- đạo nhiệm mầu,
Tuổi già tuổi trẻ cũng như nhau:
Đồng hành theo bước đường nên thánh
Chung sức thực thi nếp nguyện cầu.
Tín hữu lập công lo kiếp trước,
Thiện nhân sống đạo vọng đời sau.
Chết già, chết trẻ- không quan trọng,
Sống đạo Nước Trời- đạo nhiệm mầu...
                            

Thế Kiên DominicƠN BỀN ĐỖ ĐẾN CÙNG


Đời tín hữu vượt gian nan thử thách,
Hằng cậy trông ơn bền đỗ đến cùng,
Chúa Ki Tô thiết lập để truyền thông
Bảy Bí Tích nhiệm mầu, trao Hội Thánh.

Phép Bí Tích thông ban nhiều ân sủng,
Sức thiêng liêng bảo trợ các giáo nhân,
Sống đời này tỉnh thức, vượt khó khăn,
Lập công đức, cầu mong vào Nước Chúa... 

Ki Tô hữu hằng ngày suy mầu nhiệm:
Cha trên Trời thương xót mọi chúng sinh
Sai Ngôi Hai  xuống cưu độ d ân lành,
Ban ơn phúc vĩnh sinh trên Thiên Quốc...

Nếp sống đạo, khi thấy lòng nguội lạnh,
Lo dâng mình đón nhận mọi hồng ân,
Cầu bình an, hồn xác cả hai phần.
Qua bí tích Hòa Giải, đầy ân sủng...
                          

Thế Kiên Dominic
GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG


THẦY LÀ ĐẤNG KI-TÔ, CON THIÊN CHÚACâu hỏi ấy bây giờ Người vẫn hỏi:
“Thầy là ai trong tâm thức muôn dân?”
Người thời nay không lưỡng lự, tần ngần:
Người kiệt xuất trong nhóm người kiệt xuất

Dù vang bóng nhưng giờ người đã khuất.
Một con người sáng lập Đạo Ki-tô
Và không tin dù vẫn đáp hàm hồ
Ngài là Chúa Giê-su người Do Thái

Ngài là một chính trị gia thất bại
Chua chát hơn, ông ấy kẻ mị dân!
“Còn các con” Người vẫn hỏi ân cần
“Các con bảo, Thầy là ai?” đừng ngại

Thầy là Đấng Ki-tô và mãi mãi
Đấng Cứu đời, đến giải thoát nhân gian
Chúa Ngôi Hai, Con Thiên Chúa cao ngàn
Cứu loài người thoát xích xiềng tội lỗi

Ngài giải thoát tận thâm sâu nguồn cội
Trả cho con trinh trắng thuở nguyên sơ
Cho hồn con tìm thánh thiện vô bờ
Người với người sẽ không còn lang sói

Ngài giải thoát muôn mê lầm buộc trói
Ban trái tim nồng cháy lửa yêu thương
Muôn phân ly họp lại chỉ một Đường
Và thứ tha hủy thiêu bao thù oán

Thầy là Đấng Ki-tô con thưởng ngoạn
Đấng Cứu đời thỏa ao ước con mong
Ôi, Giê-su, Đấng hiển trị muôn lòng
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa”

Giu-se Nguyễn Văn Sướng

NGƯỜI TA BẢO THẦY LÀ AI?
“Người ta bảo Thầy là ai?”
Thoạt nghe câu hỏi sơ sài biết bao
Chỉ là câu chuyện khơi mào
Dẫn đưa quyết liệt cao trào không tha:
“Là ai, các con bảo Ta”…

Hai ngàn năm lẻ cách xa diệu vời
Vẫn còn vấn nạn mù khơi
Đặt ra chất vấn mọi thời thế nhân
Người tin, kẻ chối phân vân:
Ki-tô hay mánh mị dân bậc thầy?

Mặc ai chối bỏ Cao-dầy
Con xin hớn hở tỏ bầy muôn nơi
Thầy là Ki-tô cứu đời
Là Đường, Sự Thật từ Trời, Hằng Sinh
Cứu dân thoát khỏi tội tình
Tâm hồn giải phóng an bình thế nhân.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng
THẦY LÀ AI?
“Người ta bảo Thầy là ai?”
Tiên tri, Ngôn sứ, Thiên sai bởi Trời
Ấy là đồn đoán người đời
Trà dư tửu hậu góp lời mua vui

Phần con, Đạo gốc ngậm ngùi
Niềm tin e đã lấp vùi còn đâu!
Nhà Thờ xưng Chúa nhiệm mầu
Ra đường ngoại giáo từ đầu xuống chân

Có khi Thầy thật ông Thần
Ông Thần giúp việc lúc cần có ngay
Mà xin không được, chua cay
Mời Anh Chị xuống(*) từ rày nghỉ chơi

Trong con, Chúa cũng chơi vơi
Khi vui tay vỗ, trời ơi lúc rầu
Thầy là ai? Chẳng dễ đâu!
Niềm tin duyệt lại thâm sâu vợi vời

Con xưng Thầy thật Con Trời
Là Đường, Sự Thật, đời đời Hằng Sinh
Con xin Tin Kính hết tình
Tin sao sống vậy quang minh dặn lòng

Trần gian Thiên quốc ngược dòng
Lương thần Bí tích trông mong cậy nhờ
Tương quan là cả trời thơ
Thầy là Thiên Chúa, kính thờ con yêu.

(*) Quăng hết Ảnh Tượng Chúa, Mẹ  ra gốc cây
Giu-se Nguyễn Văn Sướng

VẬY CON BẢO, THẦY LÀ AI?

Vậy, con bảo Thầy là ai
Có thật là Đấng Thiên Sai cứu đời
Là Con Một Đức Chúa Trời
Ngôi Hai giáng thế, là Lời hằng sinh?

Thầy không như các Thần Minh(*)
Hay là cũng chỉ thường tình, hỡi ôi
Son sơn vàng thếp cao ngôi
Uy nghi chễm chệ Ngài ngồi ngất cao!

Hay Thầy cũng thứ tào lao
Ông-Thần-Giúp-Việc, kêu gào chẳng thưa
Vĩ nhân, thế giới không ưa
Con người vỗ ngực nhận bừa Thần linh!

Lắng tâm xét lại lòng mình
Tương quan thật sự, trọng khinh với Thầy
Trả lời vấn nạn riêng tây:
Phải chăng Cứu Thế cao dầy đời con?

Hai ngàn năm lẻ mỏi mòn
Niềm tin con vẫn sắt son sáng ngời:
Thầy là Thiên chúa cứu đời
Ki-tô đích thực, Ngôi Lời hồng ân.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*) Những Hư Thần, Thần-không-có thật.

MẶC NGƯỜI BẢO THẦY LÀ AI

Mặc người bảo Thầy là ai
Con tin Thầy chính Ngôi Hai xuống đời
Dạy con, Đường dẫn về Trời
Con Đường-khổ-giá tuyệt vời cao minh
Ai không chết cho chính mình
Không vác khổ giá hy sinh theo Thầy
Làm sao với Thầy xum vầy
Làm sao đến được cao dầy tương lai?

Mặc người bảo Thầy là ai
Con đây vững bước miệt mài theo mau
Can-vê bóng tối khổ đau
Phục sinh thưởng mãi đời sau tràn trề.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng

CÁC CON BẢO THẦY LÀ AI?
Hành trình xuôi ngược gian nan
Bất ngờ Chúa hỏi lan man đường dài:
“Người ta bảo Thầy là ai?”
Các ông hồi đáp: “Nghe vài tin xa
Gio-an Tẩy Giả ngọc ngà!
Ê-li-a đến thật thà dạy dân!
Một tiên tri lớn thế trần!”
Chúa quay hỏi rất ân cần “Mười Hai”
“Các con bảo Thầy là ai?”
Phê-rô tuyên tín công khai cùng Thầy:
“Thầy: Đấng Ki-tô cao dầy”
Nhưng Người nghiêm cấm chuyện nầy lộ ra
Người cho các ông biết là:
“Con Người phải chịu hải hà đau thương
Bị các Kỳ-mục khinh thường
Bị giết nhưng sẽ phi thường phục sinh”
Người không úp mở chuyện mình
Phê-rô vội kéo thân tình Chúa riêng
Trách yêu chuyện Chúa chẳng kiêng
Nhưng Người quay lại quở liền Phê-rô:
“Sa-tan, xéo gấp, hồ đồ
Tư duy anh thật ngây ngô loài người
Chẳng bởi từ Chúa của ngươi”
Rồi Người cho gọi mọi người đến nghe:
“Theo Ta, Thập Giá nặng đè
Theo Ta, phải tập răn đe bỏ mình
Vì phàm ai muốn cứu mình
Người này sẽ mất thật tình mạng thôi
Còn ai liều bỏ mạng tồi
Vì Ta, vì chính tinh khôi Tin Mừng
Mạng mình rực rỡ sáng trưng
Ngày sau vinh hiển tưng bừng trường sinh.”

Một đời bần, phú, nhục, vinh
Tử thần đeo bám mò rình khắp nơi
Bo bo ích kỷ một đời
Coi chừng đến buổi đến thời, xuôi tay
Hoàng thân cũng giống ăn mày
Duy còn phân biệt gian, ngay sinh thời
Dù cho vật đổi sao dời
Lời Chúa hướng dẫn đời đời chẳng sai
Ai yêu mạng sống ai tai
Ai liều vì Chúa ngày mai rạng ngời.
Một Đấng Ki-tô trên đời
Giê-su: Con-Đức-Chúa-Trời muôn cao
Ngoài Ngài chẳng có Danh nào
Được ban cứu độ cho vào thiên cung.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng
DÃ TRÀNG CÁT

NGÔN 
SỨ 
BIỂN 

Ốc chết, vỏ lòng mang di ảnh
Mang thanh âm vùng trôn xoáy trở về
Gọi trần gian loài người sống biển mê
Tiếng khắc khoải nghe não nề hồn nhỏ

U oa, u oa! Sắc lòng ai chớm úa
Rộn ràng, rộn ràng lục lạc vĩnh niên 
Gọi tụ quần đại dương giữa dạ đêm
Ai hiệu triệu mà sóng lòng vọng mãi

Âm trừ tịch khiến vỡ vàng sắc thái 
Vực âm thoa cho cảm khái chốn xưa
Miền bình an cánh gió đã trao đưa 
Tiếng tù và từ cây cao bóng cả

Ngôn sứ biển muốn khải sinh hồn đá
Muốn chữa thương muốn dặm vá lòng đêm
Tri âm ơi! Tri ân lửa bùng lên
Tạ ơn Trời! Hồn an cư đỉnh sóng

Dã Tràng Cát
Bên bờ duyên hải Bà Rịa Vũng Tàu, 18/8/2020
Cảm hoạ cùng nữ sĩ Thiên Di qua thi phẩm “Lòng Con Ốc Nhỏ”.HOÀNG TÂM
CN 21 - TN - A
            Mt 16, 13-20NẺO "ĐÁ" VỀ THIÊN QUÊ

Trên nền đá, gởi hồn trong thạch động
Chúa giữ gìn con, tháp mộng tin yêu.
Và tim thơ sẽ ngập tràn sức sống
Chúa thương yêu, tôi tớ cũng nuông chiều.

Trên "nền Đá" Chúa nhỏ lệ huyền siêu
Máu Kết Giao trổ sinh Lời Hằng Sống.
Để tim con đắm say tình diệu mộng
Hớp hương duyên Thánh trọng ngất ngây lòng.

Phê-rô! Phê-rô! Con nếm ngọt ân hồng
"Bụi" bám "Đá" sẽ tan vào phế tích.
Chúa mai sau sẽ khơi màu cổ tịch
Nâng con dậy, hồn phách mới tinh tươi.

Trên "Đá" nay, con sống thực làm người
Bởi "Tông truyền" còn chưa phai Nhiệm Tích.
Hồn tôi ơi! Hãy tin vào Thánh Tịch
Thạch động Ngài muôn kẻ địch ghét ganh.

Nay chước dữ sẽ che đậy công lành
Sóng mê nào lấp hồn xanh yếu đuối!
Bể sân si cuốn lôi vào bẫy tội
Chúa thương tình, xin "Đá núi" chở che.

Bước theo Ngài, muôn vạn nỗi nhiêu khê
Nẻo xa vời những vai kề khổ giá!
Chúa biết con thân kiếp trần đơn hạ
Giáng vọt đòn, lượng thứ! Chúa con ơi!...

Kẻ hèn tin, tín thác, những xu thời
Sóng mê dìm, giữa trùng khơi chới với!
Chúa thương con, cho "Đá" gìn thân tội
Nẻo xa vời vơi nhẹ nỗi gian truân.

Hoàng Tâm

NƯƠNG HỒN TRONG NÚI THÁNH

Mịt mù khổ ải trần gian
Vẫn còn "Núi Thánh" dung thân ngõ về.
Bước con trĩu nặng ê chề
Lánh vào dưới bóng nhiêu khê Ngôi Lời!

Sờ từng vết sẹo tả tơi
Phải Ngôi Hai Chúa xuống đời chuộc dân.
Cho con vác giá chuyên cần
Ghì cây khổ nạn bao lần bể dâu!
Trăm mùa xuân những tiêu hao
Giá vinh quang vẫn xa nao mịt mù!

Chúa ơi! Chiến trận ba thù
Gót thực cần cù, rệu rã sóng mê!
Nỗi chìm bão tố Phê-rô
Chúa thương đừng nỡ làm ngơ tôi hèn.

Ác thần hiện đại ganh ghen
"Net" tung kỹ xảo ngập lên thiên đình.
Biến sừng đen đủi thành xinh
Sóng mê ập tới bủa linh hồn nghèo!

Giê-su! Con phận bọt bèo
Nửa mùa hiện đại eo sèo đức tin.
Lời Thiêng - cõi thực, trần tình
Phê-rô, "Đá núi" trơ mình thi ân.

Hồn này, tín thác, nương thân
Bởi vì chính Chúa độ Dân Thánh Ngài.
Hồn thơ, Chúa những an bài
Nương vần con hát tạ bài Thánh thi.

Hoàng Tâm

HAI TÊ MIỆT VƯỜN
        TRẢ LỜI CHÍNH XÁC
                        “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
                   Trả lời chính xác về Thầy,
          Bằng câu khẳng định chứa đầy niềm tin.
                   Chính nhờ ánh sáng Thần Linh,
          Giúp ta biết Đấng Cứu Tinh làm người.
                   Ngài là Con Một Chúa Trời,
          Quyền năng tuyệt đối muôn đời vinh quang.
                   Nhưng nay đã mặc xác phàm,
          Chung chia thân phận muôn vàn thế nhân.
                   Để rồi luôn sống thiết thân,
          Với bao người thế muôn dân địa cầu.
                   Ngõ hầu diễn tả chiều sâu,
          Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu bao la.
                   Loài người gặp được Người Cha,
          Chính là Thiên Chúa sâu xa ân tình.
                   Cuối đời về cõi thiên đình,
          Nghìn thu hưởng trọn mối tình Ba Ngôi.

Chúa nhật XXI Thường Niên năm A, 23/08/2020
Hai Tê Miệt Vườn

        TẢNG ĐÁ PHÊ-RÔ
            “Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)
                   Ở trên tảng đá Phê-rô,
          Giê-su xây dựng Thánh đô Nước Trời.
                   Và Ngài quy tụ mọi người,
          Vào trong Hội Thánh sống đời thiện chân.
                   Mọi người lại được trở thành,
          Con Cha chí ái, thần dân Nước Trời.
                   Từ nay được sống cuộc đời,
          Toàn chân thiện mỹ của thời thiên sai.
                   Cùng nhau xây dựng tương lai,
          Thật là tốt đẹp ngày mai huy hoàng.
                   Giúp cho Nước Chúa lan tràn,
          Muôn dân được sống hỷ hoan vui mừng.
                   Đồng thanh ca hát vang lừng,
          Cùng muôn tạo vật tưng bừng hân hoan.
                   Muôn đời họp mặt thiên đàng,
          Cùng nhau chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời.

Chúa nhật XXI Thường Niên năm A – 23/08/2020
Hai Tê Miệt Vườn
        LỜI KHẤN LẦN ĐẦU
            Liên tưởng đến sự kiện khấn lần đầu của 25 tập sinh Tỉnh dòng Phan-xi-cô Việt Nam ngày 22/08/2020 tại Tu viện Phan-xi-cô Du Sinh Đà Lạt.

                   Dù cho mới khấn lần đầu,
          Nhưng con cương quyết sống sâu nghĩa tình.
                   Sẵn sàng để chịu đóng đinh,
          Chết cho người cũ tiền tình thế gian.
                   Đồng thời lại quyết trao ban,
          Bản thân cuộc sống sẵn sàng hy sinh.
                   Miễn sao sống trọn chữ tình,
          Với cùng Thiên Chúa mà mình tin yêu.
                   Chính đây đích thực mục tiêu,
          Suốt đời con chọn đâu liều lãng quên.
                   Tình con với Chúa gắn liền,
          Được luôn bền chặt suốt trên đường trần.
                   Bởi nhờ tích cực dấn thân,
          Phụng thờ Thiên Chúa chân thành thiết tha.
                   Vững tin được ở bên Cha,
          Muôn đời hưởng trọn bao la ân tình.

                                    Hai Tê Miệt Vườn

        SỐNG LỜI KHẤN HỨA
            Liên tưởng đến sự kiện khấn lần đầu của 25 tập sinh Tỉnh dòng Phan-xi-cô Việt Nam ngày 22/08/2020 tại Tu viện Phan-xi-cô Du Sinh Đà Lạt.

                   Chính qua lời khấn tu trì,
          Con xin nhất quyết bước đi theo Ngài.
                   Đường tu có lắm chông gai,
          Nhưng con vẫn sống mãi hoài tín trung.
                   Nguyện thề con sống đến cùng,
          Cuộc đời thánh hiến thủy chung nghĩa tình.
                   Sẵn sàng hiến trọn đời mình,
          Sống cho Thiên Chúa vì tình Giê-su.
                   Ngày đêm cương quyết loại trừ,
          Đam mê dục vọng thói hư gian tà.
                   Giữ cho tình mến đậm đà,
          Với cùng Thiên Chúa là Cha nhân lành.
                   Chính nhờ chăm chỉ thực hành,
          Về ba lời khấn chân thành thiết tha.
                   Cuối đời chắc chắn gặp Cha,
          Cùng bao kẻ khác trong nhà thiên cung.

                                    Hai Tê Miệt Vườn

ANNA HẠT CÁT

ĐƯỜNG CON THEO CHÚA
Nhiều khi cảm thấy đắn đo
Khi đường theo Chúa quanh co gập ghềnh.
Phải đâu hạnh phúc ấm êm ???
Nhiều khi gió buốt sương đêm lạnh về.

Phải chăng trí vẫn u mê???
Tâm bao mối bận tư bề lo âu.
Mắt chưa thấy Chúa nơi đâu?
Nên cô đơn giữa bể dâu cuộc đời.

Tai chưa nghe tiếng gọi mời
Nên đâu dám bước theo Người dấn thân.
Tay con còn quá ngại ngần
Dám đâu mở rộng đến gần anh em.

Nguyện xin thương xót phận hèn
Thân người yếu đuối bao phen lỗi lầm.
Cho con yêu Chúa hết lòng
Vui tươi phục vụ chẳng mong đáp đền.

Cho con quên hết buồn phiền
Sống luôn phó thác một niềm cậy trông.
Để dù tay hái hoa hồng
Gai kia có nhọn vẫn không ngại ngần.

Anna Hạt Cát


TRẦM THIÊN THU
TẢNG ĐÁ GIÁO HỘI
Hoàng đế Napoléon đã ngạo nghễ tuyên bố: “Trẫm sẽ nghiền nát Giáo Hội Công Giáo.” Nhưng cuối cùng, trước khi chết, ông ta đã phải thú nhận: “Ta đã xây dựng một nước trên gươm giáo, và nước đó đã sụp đổ. Đức Giêsu đã xây dựng nước Ngài trên tình yêu, và nước đó vẫn còn.”
Năm 1758, văn hào vô thần Voltaire hung hăng đe dọa Giáo Hội Công Giáo: “Ta đã chán nghe câu chuyện 12 tông đồ bành trướng nước của Ông Kitô. Một mình ta cũng đủ tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo.” Ông ta còn ngạo nghễ tiên báo: “Chỉ còn 20 năm nữa, Giáo Hội Công Giáo sẽ bị tiêu diệt.” Nhưng lịch sử đã chứng minh một cách lạ lùng về lời ông ta nói: Đúng vào năm 1778, tức là 20 năm sau, Voltaire già lão, yếu đuối, rồi chết, còn Giáo Hội Công giáo vẫn mạnh mẽ, vẫn sống cho đến ngày nay, và sẽ sống mãi cho đến tận thế.
Chúa Giêsu đã xác định rạch ròi: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ KHÔNG THẮNG NỔI.” (Mt 16:18)
Thời gian không làm cho Giáo Hội Công Giáo trở nên già cỗi, héo úa, khô tàn. Đối với các nhóm ly khai Công giáo vì muốn “tự trị” theo ý riêng, họ dần dần chia nhiều bè phái, không còn nguyên vẹn. Trái lại, theo dòng thời gian, Giáo Hội Công Giáo càng sinh động, càng lột xác, càng tươi trẻ, càng mới mẻ, càng mạnh mẽ,...
Chúa Giêsu đã xác định và động viên: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33) Tín nhân không đơn độc, vì luôn có Thầy Giêsu đồng hành cho đến tận thế. (Mt 28:20)


Trầm Thiên Thu

KÍNH MỪNG NỮ VƯƠNGChúng con là những tội nhân
Nhưng yêu mến Mẹ thành tâm phận người
Tháng ngày gian khổ tả tơi
Luôn cần có Mẹ suốt đời nhân gian
Cầu xin che chở, ủi an
Đỡ nâng, dìu dắt ngày đêm lữ hành
Ngăn cơn đại dịch hoành hành
Cho con cái được an bình, Mẹ ơi!
Nữ Vương thương xót loài người
Cầu xin ngăn chặn sóng đời bủa vây
Thần dân là chúng con đây
Xin thương nguyện giúp cầu thay không ngừng

Trầm Thiên Thu
Tháng 08-2020

NỮ VƯƠNG ĐỒNG TRINHKính mừng Mẹ Chúa Thiên Đình
Nữ Vương Thiên Quốc, đồng trinh vẹn tuyền
Đời con yếu đuối mọn hèn
Xin thương nâng đỡ ngày đêm lữ hành
Giúp con nhận biết phận mình
Luôn noi gương Mẹ chân thành khiêm nhu
Sống buông bỏ, sống đơn sơ
Đời không vướng bận, bốn mùa xin vâng

Trầm Thiên Thu
Sáng 22-08-2020


NẶNG


Cơn đại dịch – cuộc bách hại kiểu mới
Không gươm giáo, không bom đạn, đầu rơi
Những con người vẫn vất vả ngược xuôi
Đời thầm lặng và cõi lòng trĩu nặng

Các nhà thờ bỗng dưng cũng trống vắng
Người hỏi người tin-cậy-mến ở đâu?
Lặng lẽ cười mà lòng nặng nỗi đau
Xin cứu giúp, lạy Thiên Chúa quyền phép!

Nhớ ngày xưa, cuộc bách hại khắc nghiệt
Ngay Việt Nam cũng cũng cấm đạo khắp miền
Không được phép công khai hàng trăm năm
Nhưng đức tin tiền nhân vẫn nguyên vẹn

Kiếp phàm nhân có nhiều thứ nặng lắm
Nhưng tín nhân hằng trông cậy hồng ân
Bởi đời đời Thiên Chúa vẫn từ nhân
Sau bão tố trời đất lại bừng sáng

Trầm Thiên Thu
Chiều 21-08-2020


ĐẠI TIỆC
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]Là dân bình thường nhất
Cũng chẳng hề có công
Được vua mời yến tiệc
Còn gì vinh hạnh bằng

Thế mà ai cũng chảnh
Làm ngơ lời vua mời
Đúng là ngu dại lắm
Dịp may có một thôi

Thiệp mời ai cũng có
Chẳng phân biệt sang, hèn
Bất kể quen hay lạ
Ai cũng được mời ăn

Vô cửa có đồ mới
Thay xong cứ việc vô
Không y phục lễ cưới
Ắt sẽ bị đuổi ra

Tiệc cưới đãi đêm tối
Có cửa đóng, then cài
Bị đuổi thì khốn mãi
Đời đời chịu đắng cay

Trầm Thiên Thu

LỜI – LỖ
[Niệm ý Mt 16:24-28 ≈ Mc 8:34–9:1; Lc 9:23-27]Chữ Lời, chữ Lỗ, âm “lờ”
Lờ đi là biết làm ngơ, chẳng màng
Chẳng màng là chẳng đa mang
Chẳng đa mang sẽ huy hoàng đời sau
Cái gì mà có lời mau
Cố ý giấu đầu, có lúc lòi đuôi
Tưởng hên mà lại hóa xui
Thà nay chịu lỗ để lời ngày mai
Ích gì lời cả đời này
Đời đời chịu lỗ, đâu ai chịu giùm
Dại mang thập giá là khôn
Khôn nay là dại, dại luôn đời đời
Chúa Trời thưởng, phạt rạch ròi
Xứng với mỗi người làm việc hôm nay

Trầm Thiên Thu

ĐỜI NHO
[Niệm ý Mt 20:1-16]

Vườn nho – trái nhỏ, trái to
Trái xanh, trái đỏ, theo mùa luân phiên
Con người có tuổi, có tên
Vườn nho Chúa rộng khắp miền gần xa
Người nào việc nấy phải lo
Bón phân, tưới nước, sớm khuya chuyên cần
Trái nho có lép, có tròn
Nhưng người làm vẫn có phần như nhau
Dù làm trước hoặc làm sau
Thời gian làm việc như nhau một ngày
Đời người dù ngắn hay dài
Cũng xong phần việc một ngày mà thôi
So đo, ghen ghét với người
Tưởng mình đạo hạnh, buông lời thị phi
Đó là bẫy của quỷ ma
Nếu không tỉnh thức, bị lừa ngay thôi [*]
Một đời mà chẳng sinh lời
Hàng đầu ngạo nghễ thua người phía sau
Trăm năm một chuyến như nhau
Trái xanh, trái đỏ, trái nào ngon hơn?

Trầm Thiên Thu
[*] “Ma quỷ thường hại linh hồn của con người bằng cách lấy đức hạnh và việc thiện tu đức của con người bày ra trước mắt để dẫn con người tới kiêu ngạo.” (Thánh Gioan Climacus)SỐ HAI
[Niệm ý Mt 22:34-40 ≈ Mc 12:28-34; Lc 10:25-28]Chỉ hai chứ chẳng có nhiều
Hai tai, hai mắt – đều nhau, cân bằng
Bên khinh, bên trọng thì đừng
Mến tin Thiên Chúa phải thương yêu người
Hai điều, hai luật rạch ròi
Hai mà như một: sống đời yêu thương
Cả hai đều phải rõ ràng
Thật lòng yêu mến chứ không giả hình
Sa-đốc, Biệt Phái – yêu tinh
Ghét ghen người khác, tôn mình mà thôi
Hai vai một gánh cuộc đời
Mến Chúa, yêu người suốt kiếp nhân gian

Trầm Thiên Thu


CUNG CẦU NHỊP NGUYỆN
“Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” (Mc 14:38; Lc 22:40)Phải cầu nguyện chăm chỉ
Dù sáng, trưa, chiều, đêm
Phải cầu nguyện liên lỉ
Cả khi vui, lúc buồn

Phải cầu nguyện bền bỉ
Theo Thánh Ý Chúa Trời
Cầu nguyện không ích kỷ
Ý riêng phải bỏ thôi

Phải cầu nguyện không nghỉ
Dù Chúa chưa nhậm lời
Phải cầu nguyện hoan hỉ
Miên man suốt cả đời

Cầu nguyện khi có thể
Cả lúc đang bận làm
Cần thì cứ năn nỉ
Cứ khóc lóc, than van

Đêm ngày cứ thầm thĩ
Chân thanh và kiên trì
Nhưng không nên rên rỉ
Cứ lải nhải vu vơ

Đừng đòi cho đúng ý
Chúa biết ai cần gì
Cầu nguyện trong lặng lẽ
Hồng ân sẽ diệu kỳ

Cầu nguyện rất chí lý
Hóa thành vĩ đại ngay [*]
Đơn sơ và khiêm hạ
Cuộc đời sẽ đổi thay

Trầm Thiên Thu
[*] “Chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện.” (André-Marie Ampère, 1775-1836)GÁNH CUỘC ĐỜIHàng rong Mẹ gánh một đời
Nuôi con khôn lớn, nên người, thành danh
Cuộc đời Mẹ vẫn chông chênh
Nhưng Tình Mẹ mãi mông mênh biển trời
Hàng rong là gánh cuộc đời
Một vai xã hội, một vai gia đình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban cho Mẹ sống an lành tháng năm

Trầm Thiên Thu

NƯỚC MẮT KHÔNG TÊN

Nước mắt mặn khổ đau
Nhưng không có tên gọi
Nước mắt không có tuổi
Dù có từ hồng hoang

Nước mắt chảy xuôi dòng
Mà chợt như chảy ngược
Không có thể đo được
Nước mắt ngắn hay dài

Nước mắt cứ chảy hoài
Chẳng trôi hết đau khổ
Cả thế giới nức nở
Khi cô-vít hoành hành

Cuộc sống rất mong manh
Nay còn rồi mai mất
Cái gì rồi cũng hết
Sao còn lừa lọc nhau?

Có những người chiêm bao
Vì mê thuyết duy vật
Nhiễm vô thần ảo giác
Lây dịch bệnh khắp nơi

Xin thương xót, Chúa ơi!
Dân lành chịu oan ức
Xin gia ân, tăng lực
Và giải thoát dân Ngài

Trầm Thiên Thu
Chiều 17-08-2020

NGOA NGỮ
[Mt 19:23-30 ≈ Mc 10:23-31; Lc 18:24-30]
Lỗ kim bé tẹo tèo teo
Nghĩa là sợi chỉ mới vào lọt thôi
Lạc đà to lớn hơn voi
Một trời một vực, đừng đòi chui qua
Lỗ kim là cửa ngày xưa
Không là kim nhỏ giống như thời này
Dẫu là ngoa ngữ mà hay
Ý rằng cửa hẹp phải xoay kéo vào
Muốn thì chẳng khó mấy đâu
Kẻ chẳng muốn vào, đủ lẽ biện minh
Con đường dẫn tới Thiên Đình
Một chiều độc đạo – đường tình, lối yêu
Chúa nào có ép buộc đâu
Mà Ngài chỉ muốn người yêu chân thành
Yêu thì ắt sẽ hy sinh
Nước Trời qua cửa thập hình thênh thang
Nói ngoa mà tuyệt quá chừng
Lỗ kim nhỏ bé mà không khó vào
Lách vào chắc chắn sẽ đau
Lỗ kim Thập Giá – lối vào Thiên Cung

Trầm Thiên Thu
Đêm 17-08-2020

BA CHỮ HOÀN
[Mt 19:16-22 ≈ Mc 10:17-22; Lc 18:18-23]

Làm gì để sống đời đời?
Điều răn giữ trọn, không ngơi sửa mình
Tội nhân cũng giống yêu tinh
Thế nên phải cố chân thành hoàn lương
Không còn điều xấu vấn vương
Dần dần hoàn thiện, khiêm nhường tin yêu
Biết thương biết xót người nghèo
Sẻ chia vật chất tùy theo sức mình
Kho tàng quý ở Thiên Đình
Chẳng lo mối mọt, phần mình còn nguyên
Dù không lắm của, nhiều tiền
Vẫn giàu tính xấu, to phần “cái tôi”
Thế nên phải bán hết thôi
Bán cả cuộc đời mua lấy tin yêu
Khiêm nhu đè bẹp tự kiêu
Giàu tình, nghèo tội, sớm chiều an tâm
Hoàn lương, hoàn thiện, hoàn toàn
Ba điều cần thiết kết liên suốt đời

Trầm Thiên Thu

TỪ CHỐI
“Người không đáp lại một lời.” (Mt 15:23)


Bà Hai năn nỉ quá trời
Thế mà Chúa chẳng một lời nói chi
Con bà bị ám quỷ ma
Vô cùng khổ sở, làm ngơ sao đành?
Thế mà ra vẻ vô tình
Chúa không cần biết bà thành tâm xin
Nhưng vì bà vững lòng tin
Không hề nản chí, nài xin tới cùng
Và rồi Chúa đã chạnh lòng
Quỷ kia chạy mất, bà mừng với con
Chối từ không phải là quên
Mà là củng cố đức tin con người
Giê-su là Đấng Ngôi Lời
Đến để cứu đời, cứu độ nhân gian
Cầu xin thì cứ nài van
Đến giờ Chúa muốn, hồng ân nhận liền

Trầm Thiên Thu
Chiều tối 16-08-2020RESET THẾ GIỚI


Cô-rô-na như nút tái khởi động
Để đổi mới cả thế giới ngày nay
Như máy tính được sử dụng lâu ngày
Chạy ì ạch thì phải làm mới lại

Nhiều “phai” (file) rác còn dấu vết ở đấy
Dù đã xóa nhưng không sạch hết đâu
Bao điều ác đã tích tụ từ lâu
Tội đã thú nhưng vẫn còn cái vạ

Cô-rô-na như dấu chỉ của Chúa
Muốn mọi người phải mau đổi thay ngay
Không lần lữa dù chỉ chậm một giây
Bàn tay Chúa nhấn rì-sét (reset) rồi đấy

Cô-rô-na khiến mọi người ngây dại
Cả thế giới chìm vào khoảng lặng im
Nỗi khổ đau bao trùm khắp thế gian
Như máy tính bị treo, phải khởi động

Cô-rô-na như dấu lạ sự sống
Mặc dù nó gây chết chóc tang thương
Sẽ được sống nếu tin Chúa thật lòng
Mỗi con người phải mau khởi động lại

Lạy Thiên Chúa, xin phá tan ngu dại
Để chúng con được hưởng lòng xót thương
Xin tái tạo một thế giới thiện lương
Cho chúng con được an cư lạc nghiệp [*]

Trầm Thiên Thu

[*] Is 26:12 – “Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con.”
CHÌA KHÓA SỰ SỐNG
[Niệm ý Mt 16:13-20 ≈ Mc 8:27-30; Lc 9:18-21]


Phàm nhân không phải siêu nhân
Nhưng quyền năng Chúa làm nên diệu kỳ
Bình thường ngư phủ Phê-rô
Chỉ quen chài lưới sớm khuya mỗi ngày
Bỗng “chìa khóa” được trao tay
Vâng lệnh của Thầy chài lưới người ta
Lạ lùng Tảng Đá Phê-rô
Thành nền Giáo Hội, quỷ ma hãi hùng
Biển đời giông tố bão bùng
Con Thuyền Giáo Hội vẫn không bị chìm
Mặc dù có lúc tối tăm
Chao nghiêng vì sóng, khó khăn trăm chiều
Chúa luôn chăm sóc, thương yêu
Những gì Ngài hứa không điều gì sai
Dòng đời luôn có đắng cay
Giống như nước biển mặn hoài mà thôi
Chiếc chìa khóa Chúa trao rồi
Cánh cửa Nước Trời mở rộng thênh thang
Muốn vô thì sống đàng hoàng
Thành tâm sám hối, yêu thương mọi người

Trầm Thiên ThuLm. FX. V. THANH
TIN MỪNG TRONG TUẦN
T.2 tuần 21 TN.
Mt.23,13-22

Khốn cho ai sống giả hình
Khốn cho ai chỉ đọc kinh, lắm lời
Nếu không tìm kiếm ý trời 
Nếu không sống Đạo mọi thời khổ đau.

Fx.V.Thanh
T.3 tuần 21 TN.
Mt.23,23-26

Khốn cho ai sống giả hình
Khốn cho ai thiếu công bình, bất nhân
Này đây ý Chúa biện phân
Hãy làm chớ bỏ mọi phần ngoài, trong.

Fx.V.Thanh
T.4 tuần 21 TN.
Mt.23,27-32

Khốn cho ai sống giả hình
Khốn cho ai kẻ sống hình thức thôi
Tâm hồn ác độc thiu ôi
Không chịu hoán cải để rồi trầm luân.

Fx.V.Thanh
T.5 tuần 21 TN.
Mt.24,42-51

Hãy cầu nguyện tỉnh thức luôn
Chu toàn bổn phận với muôn việc lành
Hy sinh, bác ái, chân thành
Siêng năng phần thưởng Chúa dành tôi trung.

Fx.V.Thanh

T.6 tuần 21 TN.
Mt.25,1-13

Đức tin thể hiện tình yêu
Dầu đèn chuẩn bị với nhiều thời cơ
Tới khi Chúa đến bất ngờ
Tội công ta lãnh chẳng nhờ được ai.

Fx.V.Thanh

T.7 tuần 21 TN.
25,14-39

Nén bạc đời sống Chúa trao
Tận dụng từng phút với bao món lời
Để không hổ thẹn với trời
Hành trang chuẩn bị cho đời mai sau.

Fx.V.Thanh

THÁNH BATOLOMEO TÔNG ĐỒ
24/08
Na-tha-na-én Tông đồ
Tiếng La tinh Bá-tô-lô-mê-ồ
Được Lời Chúa đã tung hô
Ấy người chính trực chẳng phô gian tà

Tâm hồn ngay thẳng thật thà
Ngồi dưới cây vả là nhà chuyên môn
Suy tra Kinh thánh càn khôn
Is-ra-en số sót tồn đến nay

Chúa Giê-su hứa chọn ngay
Sẽ được diện kiến trời ngày mở ra
Thiên thần lên xuống trên Ta
Tổ phụ Gia-cóp từ xa thấy rồi.

Fx.V.Thanh


THÁNH LUY IX VUA NƯỚC PHÁP (1214-1270)
25/08


Sinh ra vốn phận đế vương
Vua cha, Hoàng hậu mến thương dắt dìu
Chăm lo dạy dỗ mọi điều
Tập sống Lời Chúa với nhiều hy sinh

Mẹ ngài thổ lộ thật tình
Thà thấy con chết, tội mình chớ vương
Con trông cha mẹ noi gương
Vua Lu-y đã tỏa hương đức tài

Thập Tự Chinh chiến còn dài
Vị vua thánh thiện được cài triều thiên
Minh Quân nước Pháp, tôi hiền
Đế vương trần thế, dân miền Thiên Cung.

Fx.V.ThanhTHÁNH GIUSE CALASANZ LINH MỤC
25/08
Con nhà vương giả giàu sang
Sinh trong cung điện thuộc hàng thượng lưu
Được hưởng lộc bổng tối ưu
Nhưng ngài từ bỏ chẳng mưu sự đời

Học hành thông thái cao vời
Phụ thân hãnh diện ngỏ lời kế gia
Say mê tận hiến thiết tha
Người anh trai chết người cha gọi về

Kế nghiệp quân ngũ nhà nghề
Giu-se quyết chí lời thề đời tu
Bệnh nặng gần chết mặc dù
Người cha khẩn nguyện Chúa bù đắp cho

Ý Chúa mầu nhiệm khôn dò
Hứa được khỏe lại sẽ cho toại lòng
Lời nguyện xin Chúa vừa xong
Giu-se khỏe lại và mong tu trì

Lãnh các chức nhỏ tức thì
Trở nên linh mục Chúa vì mến yêu
Hăng hái thánh thiện bao nhiêu
Nhiệt thành nhà Chúa đốt thiêu cuộc đời

Rô-ma nghe tiếng Chúa mời
Về đây thi hành ý trời từ đây
Trường học miễn phí dựng xây
Giáo dục người trẻ gánh đầy công lao

Lập Hội Mẹ Chúa tối cao
Cho các Giáo sĩ triều nào nhiệt tâm
Công cuộc lan rộng nẩy mầm
Chín mươi hai tuổi thăng trầm quy thiên.

Fx.V.ThanhTHÁNH NỮ MÔNICA
27/08Người mẹ đau khổ triền miên
Nguyện cầu nước mắt gắn liền lời kinh
Chồng lương dân chẳng thấu tình
Phần thì con trẻ sử kinh miệt mài

Lại theo giáo phái lạc sai
Chưa biết Hội Thánh, sống ngoài Phúc âm
Bà vẫn cầu nguyện âm thầm
Mưa lâu thấm đất hạt mầm trổ sinh

Người chồng được rửa tội mình
Con trai trở lại phục sinh cuộc đời
Anh ta được Chúa gọi mời
Trở thành Giám mục giảng lời Phúc âm.

Fx.V.Thanh

THÁNH AUGUSTINO GIÁM MỤC
TIẾN SĨ HỘI THÁNH   28/08
Giám mục uyên bác cao siêu
Người mẹ cầu nguyện rất nhiều vì ông
Được ơn hoán cải lập công
Những giọt nước mắt vì chồng vì con
Bà đã tin mến sắt son

Sức tàn chẳng uổng hao mòn thời gian
Âu-tinh đã được ân ban
Trở về với Chúa ngập tràn hồng ân
Chức Giám mục đã đến dần
Khi ngài tận hiến dấn thân cuộc đời.

Fx.V.Thanh


THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT
29/08
Lời thật ắt phải mất lòng
Nói lời chân lý chớ hòng yên thân
Gio-an Tẩy giả chẳng ngần
Nhắc vua sống phải phục vâng ý Trời

Vua nghe hiểu ý rõ lời
Muốn theo nhưng ngại miệng đời chua cay
Vị Tiền hô đã một ngày
Đầu rời khỏi cổ đặt ngay mâm vàng.

Fx.V.Thanh

Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG
TIN MỪNG TRONG TUẦN

THỨ HAI, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 13-22).
LỜI THỀ

Giả hình trống rỗng nội tâm,
Nước Trời đóng cửa, dẫn lầm lối đi.
Mấy thầy Luật Sĩ thực thi,
Đọc kinh ngoài miệng, thầm thì bên trong.
Nhóm người Biệt Phái suy vong,
Thu gom tài sản, trong lòng tham lam.
Nặng lời chê trách việc làm,
Dẫn đường mù quáng, xác phàm bê tha.
Rao truyền lạc giáo tà ma,
Thi hành phán đoán, chìm sa lỗi lầm.
Lời thề sai lạc tự tâm,
Đền thờ, vàng bạc, trổ mầm dối gian.
Chúa thường răn dậy khuyên can,
Chữ tâm trọng đạo, thiên nhan sáng ngời.
Tin mừng loan báo trong đời,
Tà tâm giả dối, mọi người tránh xa.
 
THỨ BA, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 23-26).
CÔNG BÌNH

Thập phân nộp thuế cho Đền,
Giả nhân giả nghĩa, dựa trên thuế phần.
Bạc hà đáng giá bao lần,
Công bình chính trực, điều cần thực thi.
Nhân từ rộng lượng từ bi,
Lòng tin thiết yếu, phát huy trong đời.
Các Thầy Luật Sĩ theo thời,
Giả hình Biệt Phái, dụ khơi lỗi lầm.
Dẫn đường lầm lạc tà tâm,
Lạc đà nuốt trửng, lặng câm đui mù.
Bên ngoài rửa sạch trùng tu,
Gian tham nhơ bẩn, giao du tội tình.
Bên trong tâm trí lòng mình,
Tâm hồn tinh sạch, an bình phúc ân.
Chu toàn trách nhiệm nhân trần,
Nội tâm thanh khiết, canh tân lòng người.
 

THỨ TƯ, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 27-32).
HÌNH THỨC

Tô vôi mồ mả bên ngoài,
Thoáng nhìn tốt đẹp, phôi phai lòng người.
Giả hình Luật Sĩ ở đời,
Khốn thay Biệt Phái, đầy vơi khó lường.
Bên trong gian ác vấn vương,
Xây mồ đắp mả, hoa hương cúng đàn.
Trang hoàng sơn phết than van,
Cha ông lỗi phạm, xóa tan lỗi lầm.
Một thời đổ máu ác tâm,
Những người công chính, âm thầm chết oan.
Các người chứng thực đa đoan,
Là con là cháu, kết đoàn phục hưng.
Tiên tri bị giết tự xưng,
Xưa nay thù oán, không ngừng rút tay.
Sống đời gian dối mê say,
Cha truyền con nối, đong đầy gian tham.
 

THỨ NĂM, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 24, 42-51).
TỈNH THỨC

Sẵn sàng tỉnh thức đợi chờ,
Các con không biết, ngày giờ trước sau.
Đón chờ Chúa đến lâu mau,
Không ai biết được, nỗi đau khó lường.
Giờ nào kẻ trộm khoét tường?
Canh phòng cẩn mật, biết đường lo toan.
Không ai dự đoán hoàn toàn,
Quản gia trung tín, khôn ngoan dự phòng.
Phân chia lương thực chờ mong,
Phúc cho đầy tớ, một lòng vị tha.
Chủ nhân tin tưởng nết na,
Trông coi gia sản, cả nhà chăm lo.
Khốn thay đầy tớ hét hò,
Say xưa chè chén, ăn no lại nằm.
Không ngờ ông chủ ghé thăm.
Thảm thương số phận, hờn căm đọa đầy.
 
 
 
THỨ SÁU, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 1-13).
THỨC TỈNH

Mười cô trinh nữ cầm đèn,
Đón xem chàng rể, bon chen ngóng chờ.
Năm cô khờ dại hững hờ,
Mang đèn cháy sáng, nhưng khờ chăm lo.
Thiếu dầu, đèn tắt tối mò,
Tìm nơi nương tựa, không lo sẵn sàng.
Khôn ngoan thiếu nữ lẹ làng,
Dầu đèn đầy đủ, dễ dàng thích nghi.
Trễ giờ chàng rể ra đi,
Các cô thức tỉnh, phòng khi tới giờ.
Chị em mong ngóng đợi chờ,
Nửa đêm tiếng gọi, ai ngờ đón đưa.
Sẵn sàng tiệc cưới là vừa,
Này đây trinh nữ, dạ thưa mời vào.
Chủ gia xếp chỗ bàn giao,
Ai mà tỉnh thức, bước vào tiệc vui.
 
 
THỨ BẢY, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 14-30).
TÀI ĐỨC

Dụ ngôn nén bạc trao ban,
Mỗi người số vốn, sẻ san trong đời.
Chủ ông sắp sửa xa rời,
Phân chia tài sản, gọi mời dấn thân.
Chủ trao đầy tớ tùy phần,
Người này năm nén, tảo tần dẵm chăm.
Ra công chịu khó lời năm,
Kẻ trao hai nén, tiếng tăm giữ tròn.
Sinh lời hai nén vàng son,
Còn người một nén, thu bòn chôn đi.
Không thèm của ít khinh khi,
Vàng ròng chôn dấu, cũng vì hư thân.
Hai người chăm chỉ đỡ đần,
Thật lòng trung tín, góp phần dựng xây.
Chủ khen đầy tớ này đây,
Ban thêm dư dật, đong đầy tin yêu.
 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay20,728
  • Tháng hiện tại378,555
  • Tổng lượt truy cập18,817,194

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây