DANH SÁCH ĐƠN XIN TIÊU HÔN GP NHA TRANG NĂM 2023, 2022

Thứ bảy - 22/04/2023 02:03  1048
DANH SÁCH ĐƠN XIN TIÊU HÔN GP NHA TRANG NĂM 2023
 
Văn phòng Tư pháp Gp Nha Trang
A- Thông báo

1- Trước khi nộp đơn, bạn phải được một linh mục trong ban toà án tư vấn trước, để xem thử hôn nhân của bạn có nền tảng tiêu hôn nào không. Cha J.B. Lê Ngọc Dũng nhận tư vấn, vào khoảng 7-8 giờ tối, qua Đt. 0988214072. Nếu không được tư vấn trước, đơn có thể bị bác.

2- Vụ án sẽ không được giải quyết, nếu hồ sơ còn thiếu một trong những điều sau: số điện thoại bị đơn, chứng thư Rửa Tội, Hôn phối, bản tường trình (bản in máy vi tính), án phí 1 triệu đồng (Nam Á ngân hàng, số 988214072, Le Ngoc Dung hoặc đóng tại Vp TGM)

B- Danh sách các đơn TAHP NT đã nhận năm 2023

1.23. La Minh - Vân, Gò Muồng, đ. 1098, ngày 8-1-2023, thiếu tường trình bản in, đã đóng Ap. Đã bổ xung bản tường trình.
2.23. Vũ - Hương, Phước Hòa, đ. 1101#2, ngày 16-1-2023.
3.23. Dũng - Phượng, Hòa Nghĩa, đ.  1101#2, ngày 9-2-2023, đã đóng Ap.
4.23. Châu - Thảo, Vạn Xuân, ngày 9-2-2023, đ. 1101#2. ĐÃ HUỶ ĐƠN.
5.23. Ni - Hoàng,  Bắc Vĩnh, 1101#2, ngày 4-3-2023, đã đóng Ap.
6.23. Ni - Thắng, Vạn Xuân, đ. 1098, ngày 1-3-2023
7.23. Sương – Niêm, Hộ Diêm, đ. 1103, ngày 8-2-2023, thiếu số Đt bị đơn.
8.23. Vương – Tâm, Phước Thiện, đ. 1101#2, thiếu chứng nhận HP và RT. Cả hai đều ở Mỹ. Nguyên đơn cần phải chủ động liên lạc thì vụ án mới được giải quyết.
9.23. Ý – Thi, Nghĩa Phú, đ. 1101#2, đã đóng Ap.
10.23. Tâm – Chiến, Gò Thao, đ. 1098, 8-3-2023, thiếu số Đt bị đơn (đi tù).
11.23. Phương – Gia, Phú Nhơn, đ. 1101#2, ngày 1-3-2023, đã đóng Ap.
12.23. Trung – Nhung, Thạch Hà, đ. 1095,2, ngày 12-3-2023, đã đóng Ap.
13.23. Hằng – Công, Lương Sơn, đ. 1098, ngày 18-3-2023, đã đóng Ap.
14.23. Mai – Giờ, Vinh Trang, đ. 1101#2, ngày 30-3-2023, thiếu chứng nhận HP và RT, đã đóng Ap.
15.23. Bình – Dung, Quảng Thuận, đ. 1101#2, ngày 1-4-2023, 
đã đóng Ap.
16.23. Hải – Lợi, Phước Hoà, đ. 1101#2, ngày 1-4-2023, đã đóng Ap.
17.23. Trâm – Thông, Hoà Yên, đ. 1101#2, ngày 13-4-2023, đã Pv trước (Nđ, mẹ Nđ, thiếu Bđ), thiếu số Đt bị đơn.

==================================================

ĐƠN XIN NĂM 2022
Đang được giải quyết trong năm 2023
 
 
  Tên Nguyên đơn - Bị đơn Kết quả phán quyết  Ghi chú
  01.22. Bình - Phương, 1101#2, Thanh Hải HN vô hiệu  
  02.22. Nhi - Hiếu, 1101#2, Cây Vông HN vô hiệu  
  3.22. Phương - Loan, 1098, Thủy Lợi, 1098 HN Thành sự = Không được tiêu hôn
  4.22. Vũ -  Mai, Phước Thiện, 1101#2  4/5, HN vô hiệu  
  5.22 Tân - Quốc,  Phan Rang, 1101#2  4/5, HN vô hiệu  
  6.22. Quang - Sơn, Thủy Lợi, 1098, 1101#2 HN vô hiệu  
  7.22. Yến - Phong, Phước An, 1098    
  8.22. Trang - Tuấn, Thủy  Lợi. 1095#2 HN vô hiệu  
  9.22. Tường - Ca, Tấn Tài. 1101#2    
  10.22. Nguyệt - Dũng, Dục - Mỹ. 1101#2 HN Thành sự = Không được tiêu hôn
  11.22, My- Hoàng, Hòa Yên, 1095#2  13/4, HN vô hiệu  
  12.22. Luyện - Phúc, Thủy Lợi. 1101#2  13/4, HN thành sự  = không được tiêu hôn
  13.22, Thanh - Bảy, Tân Hội. 1101#2    
  14.22. Thúy - Cường, Thái Hòa. 1101#2    
  15.22. Huy - Ngọc, Tấn  Tài, 1101#2    
  16.22. Trinh - Nghĩa, Tấn Tài, 1101#2    
  17.22. Hoa - Điệp. Quảng Thuận, 1101#2    
  18.22. Hiền - Bổn, Bình Cang, 1095#2,    
  19.22, Nhàn - Phát,  Vạn Xuân, 1095, 1101#2  13/4, HN vô hiệu  
  20.22, Hủy bỏ    
  21.22. Khanh - Hiệp. Thủy Lợi, 1101#2, 1098  13/4, Hn vô hiệu  
  22.22. Yến - Dũng, Ba Ngòi. 1101#2  13/4, Hn vô hiệu  
  23.22. Thủy - Bình, Xuân Sơn, 1101#2  13/4, Hn vô hiệu  
  24.22. Trưởng - Linh, Hòn Thiên, 1098  13/4, Hn vô hiệu  
  25.22. Phi - Thảo, Thánh Giu se. 1098  13/4, Hn vô hiệu  
  26.22, Nở - Cường. Hòa Nghĩa, 1095#2  4/5, HN vô hiệu  
  27.22. Truật - Lương, Vĩnh Phước, 1103, 1101#  4/5, HN vô hiệu  
  28.22. Uyên - Hùng, Bình Cang. 1101#2    
  29.22. Ngô - Mầu. Phước Thiện. 1101#2    
  30.22. Hương - Vũ. Phú Nhơn. 1101#2  11/5, HN vô hiệu  
  31,22, Khánh - Trang. Vạn Giã. 1101#2    
  32.22. Tới - Nghiêm. Cầu Bảo. 1103. 1101#2    
  33.22. Trúc - Đạt. Thủy - Lợi, 1101#2 11/5    ?  Thiếu số điện thoại bị đơn
  34.22. Khanh  - Tâm. Bình Chính, 1101#2    
  35.22. Duy - Trân, Bình Cang, 1095,2    
  36.22. Phi - Đến, Thái Hòa, 1101#2    
  37.22. Dung -  Hải. Ninh  Thuận, 1092 #2    
  38.22, Mai - Hùng. Nghĩa Phú. 1098    
  39.22. Kiều  - Huấn, Phú  Phong, 1101#2    
  40.22. Việt -  Diễm. Đất xét, 1098  11/5 HN vô hiệu  
  41.22.Lực - Loan. Chánh tòa,  Nha Trang, 1095,2    
  42.22. Huy - Thảo. Chánh  tòa , Nha Trang, 1098  11/5, HN Vô hiệu  
  43.22. Thân - Thương, Vĩnh Bình, 1103    
  44.22. Phương - Thọ, Phú Nhơn, 1095,2    
  45.22. Hải - Hòa, Hà Dừa, 1095,2    
  46. 22, Nam - Nhiên, Tân Hội, 1101 #2    
  47.22, Hiếu - Đoàn. Hộ Diêm, 1101#2    
  48.22, Chiến - Hạnh, Kiêm Châu, 1101#2    
  49.22, Huỳnh - lê, Thạch Hà, 1101#2    
  50.22, Hương -  Long, Thủy Lợi, 1095#2    
  51.22, Việt - Thi, Nghĩa Phú, 1095#2    
  52.22. Đạm - Còn, 1098, Phù Sa   Thiếu số điện thoại bị đơn
  53.22. Hà - Trọng, 1103, Bắc Thành    
  54.22. Phượng - Tâm, 1101, 2, Vạn Xuân    
  55.22. Lam - Phương, 1101,2, Thanh Điền   Thiếu ngày và nơi Rửa tội của nguyên đơn và bị đơn.
  56.22. Nhi - Thảo, 1101,2, Hòa Yên   Thiếu số điện thoại bị đơn, nhân chứng
  57.22. Anh - Hậu, 1101,2, Hòa Do    
  58.22. Quốc - Trang, 1103, Vinh Trang   Thiếu bản tường trình in máy
  59.22. Chinh - Huy, 1097,2, 1101,2, Diêm Điền    
  60.22. Châu - Chung, 1101,2, Phan Rang   Thiếu số điện thoại bị đơn
  61.22. Nhi - Thiêng, 1103, 1095,2, Vĩnh An   Thiếu bản tường trình - Đã nộp
  62.22. Phượng - Hiền, 1095,2, Cư Thịnh   Thiếu chứng thư Rửa tội
  63.22. Thy - Bảo, 1101,2, Hòa Nghĩa   Thiếu số điện thoại bị đơn
  64.22. Tuyết - Phong, 1101,2, Phú Nhơn    
  65.22. Hải - Dung, 1101,2, Ngọc Thủy   Thiếu chứng thư Rửa tội, Hôn Phối
  66.22. Trâm - Tú, 1101,2, Dục Mỹ    
  67.22. Linh - Hoa, 1101,2 Dục Mỹ    
  68.22. Kim - Nam, 1101,2, Chợ Mới    
  69.22. Hiền - Nghĩa, 1101,2, Phước Hòa    
  70.22. Trang - Lực, 1098, Bình Chính    
  71.22. Thảo - Ân,  1101,2, Ninh Hòa    
  72.22. Sơn - Ba, 1101,2, Thanh Điền   Thiếu chứng thư Rửa tội,
  73.22. Thanh - Nhã, 1101,2, Hòa Yên    
  74.22. Loan - Phương, 1101,2, Phú Đức   Thiếu số điện thoại bị đơn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm97
  • Hôm nay36,650
  • Tháng hiện tại117,975
  • Tổng lượt truy cập35,849,629

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây