unnamed

Ga 6,22-40. Bánh hằng ngày và bánh hằng sống

 •   25/07/2021 10:50:19 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích đề tài: Từ “bánh hằng ngày” đến “bánh hằng sống” trong đoạn văn Ga 6,22-40. Trước tiên, sẽ trình bày bản văn và cấu trúc Ga 6,22-40, kế đến là phần tìm hiểu đề tài “bánh” với ba mục: (1) Bánh hằng ngày, (2) Sự hiểu lầm của người nghe, và (3) Bánh hằng sống.
CN 17 B 2018

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XVII Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   22/07/2021 05:07:14 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm hai dấu lạ để chữa bệnh: chữa con trai của một quan chức của nhà vua ở Cana, vùng Galilê (Ga 4,46-54), và chữa một người bất toại 38 năm nằm bên một hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (Ga 5,1-9).
hqdefault

Năm chiếc bánh với hai con cá và Man-na đích thật từ trời xuống

 •   18/07/2021 11:10:27 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Cả bốn sách Tin Mừng đều kể truyện Chúa Giê-su bẻ năm chiếc bánh và hai con cá nuôi đám đông (Mt 14,13-21 ; Mc 6,30-44 ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,1-14).
Riêng Mt và Mc còn kể thêm truyện Chúa dùng bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ nuôi bốn ngàn người (Mt 15,32-39 ; Mc 8,1-10). Tuy kể cùng một truyện “năm chiếc bánh và hai con cá”, nhưng trình thuật của Tin Mừng Gio-an có những chi tiết khác biệt...
V 2015 CN16TN DiscipleRept Mc6 30 34 3

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XVI Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   13/07/2021 10:28:17 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Đoạn Phúc âm hôm nay kể chuyện các môn đệ trở về sau hành trình rao giảng. Vậy đoạn này nối kết gần với đoạn kể chuyện Đức Giêsu sai họ đi ở Mc 6,6b-13.
Giêsu đấng yêu thương

Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

 •   11/07/2021 11:17:38 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu theo bước chân những bậc thầy khôn ngoan của Cựu Ước trong việc giảng dạy về nhân đức. Ví dụ, Ngài dạy con người nhân đức tuân giữ luật Thiên Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng sống một đời sống tốt thì hơn là tuân giữ lề luật.
V 2015 CN15TN Sending2by2 Mc6 7 13 1

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XV Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   06/07/2021 10:54:24 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Một điểm chung của cả ba đoạn Phúc âm trên đó là: sau khi gọi các môn đệ đi theo mình, Đức Giêsu đều muốn sai các môn đệ đến với dân chúng để làm cho họ những việc Ngài làm. Ngay từ đầu Ngài đã nói: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17).
Jesus Paralytic 11 resize

Mc 2,1-13. Lời tha tội, lời chữa lành

 •   05/07/2021 06:02:36 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Trình thuật Mc 2,1-13 thường được gọi là “Đức Giê-su chữa lành người bại liệt”. Cách gọi này không đầy đủ và có nguy cơ che khuất đề tài chính yếu của đoạn văn: tranh luận về quyền tha tội và Đức Giê-su bày tỏ Lời quyền năng qua việc chữa lành.
V 2015 SynoNaza CN14TN Mc6 1 6 8

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XIV Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   29/06/2021 11:30:17 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Đức Giêsu nói những câu trong đoạn Tin Mừng này “vào lúc ấy” (Mt 11,25). “Vào lúc ấy” không nhất thiết có nghĩa là “đồng thời” với biến cố Đức Giêsu quở trách các thành đã không chịu hối cải (Mt 11,20-24), nhưng “vào lúc ấy” chỉ có nghĩa là “sau đó không lâu.” Tin Mừng Luca 10,21-22 có cùng nguồn với Mt 11,25-27...
Những thách đố của đời sống đức tin

Những thách đố của đời sống đức tin

 •   27/06/2021 11:31:55 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Bài viết trình bày kinh nghiệm lịch sử thăng trầm của đời sống đức tin của Dân Chúa để rút bài học cho thời đại và đặc biệt cho việc truyền đạt đức tin cho thế hệ con cháu giữa những biến đổi nhanh chóng theo “tốc độ điện tử”.
Hija de Jairo

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XIII Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   23/06/2021 05:33:32 AM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Trong Mc 5,1 Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia của Biển Hồ Galilê, nghĩa là đi từ phần đất của người Do-thái sang phần đất dân ngoại. Còn trong Mc 5,21 Đức Giêsu trở lại bờ bên kia, nghĩa là trở lại phần đất của người Do-thái, nơi có ông trưởng hội đường và là nơi Ngài nói tiếng Aram (c. 41). Vậy hai phép lạ này diễn ra ở bờ tây của Biển Hồ Galilê.
V 2015 CN12TN CalmingStorm Mc4 35 41 7

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XII Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   15/06/2021 05:33:41 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Phép lạ Đức Giêsu dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của chuỗi phép lạ sau đó: Đức Giêsu chữa người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa (Mc 5,1-20), Ngài chữa người phụ nữ bị xuất huyết và hoàn sinh cô con gái ông Gia-ia (Mc 5, 21-43). Phép lạ dẹp yên sóng gió là phép lạ trên thiên nhiên, còn những phép lạ sau là phép lạ cho con người.
SuyNiemHangNgaySuy niem Tin Mung Mc 4 35 41

Tin Mừng Mác-cô: Tin Mừng của sự ngạc nhiên

 •   14/06/2021 04:38:17 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mác-cô dùng ba động từ và một danh từ để diễn tả sự sững sờ, kinh ngạc và kinh hoàng của thính giả. Các trích dẫn lấy trong Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt. Động từ “thambeô” có nghĩa “sững sờ”, “kinh ngạc”, “kinh hoàng”, xuất hiện 3 lần trong Tin Mừng Mác-cô (1,27; 10,24.32).
V CN11TN Mc4 26 34 4

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XI Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   07/06/2021 10:32:12 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Chương 4 của Mác-cô có ba dụ ngôn: dụ ngôn người gieo giống (4,3-9), dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (4,26-29), và dụ ngôn hạt cải (4,30-32). Các dụ ngôn này có điểm chung là “hạt giống được gieo.” Bài Phúc âm hôm nay gồm hai dụ ngôn. Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên là dụ ngôn đặc sắc chỉ có trong Phúc âm Mác-cô.
Đức Giêsu trong Tân Ước - Gm. Giuse Võ Đức Minh.

Đức Giêsu trong Tân Ước - Gm. Giuse Võ Đức Minh.

 •   30/05/2021 11:38:07 PM
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Tân Ước bao gồm những cuốn sách được Thánh Thần linh hứng và được các thánh ký ghi lại để trình bày Giao Ước mới mà Thiên Chúa đã thiết lập với con người nhờ Đức Giêsu Kitô: “... Này là Máu Ta, Máu Giao Ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội” (Mt 26,28); “... Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng tôi sức cáng đáng làm kẻ phục vụ Giao Ước mới...” (2 Cr 3,6; x. 2 Cr 3,14).
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   30/05/2021 11:11:43 PM
 •   Đã xem: 381
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong khung cảnh bữa tiệc Vượt Qua (Mc 14,12.16), vào buổi chiều tối (Mc 14,17), tại một căn phòng rộng rãi trên lầu (Mc 14,15) nằm trong thành Giêrusalem (Mc 14,13).
unnamed (1)

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B (Phần trả lời)- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   25/05/2021 09:56:54 AM
 •   Đã xem: 495
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Sau bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã báo trước việc Ngài sẽ đi đến Galilê trước các môn đệ sau khi được phục sinh (Mt 26,32). Thiên sứ ở ngoài mộ (28,7) và chính Đức Giêsu phục sinh (28,10) cũng nhắc các phụ nữ đi báo cho các môn đệ mau đến Galilê để gặp Ngài. Như thế các ông trở lại miền Galilê vì một cuộc hẹn.
unnamed (1)

Paraklêtos, Chúa Thánh Thần - Gm Giuse Võ Đức Minh

 •   17/05/2021 11:01:53 PM
 •   Đã xem: 688
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ta sẽ xin (sẽ khẩn nài) với Cha, và Người sẽ ban cho các ngươi một Đấng Bầu Chữa khác (Paraklêtos), để Ngài ở với các ngươi  luôn mãi” (Ga 14,16): Đoạn văn nầy giới thiệu Chúa Thánh Thần hiện diện ở giữa các môn đệ như Đấng An ủi (Consolator).
unnamed

Học hỏi Phúc âm: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B (Phần trả lời)- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   17/05/2021 10:57:08 PM
 •   Đã xem: 439
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Chúa Giêsu phục sinh chúc bình an cho môn đệ ba lần trong Ga 20,19.21.26. Người Do-thái thường chúc bình an cho nhau khi gặp nhau và khi chia tay. Ở đây, lời chúc bình an còn mang ý nghĩa khác. Chúa chúc bình an cho những môn đệ đang hoảng sợ đến nỗi phải đóng cửa vì muốn được an toàn (Ga 20,19.26).
download

Học hỏi Phúc âm: Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B (Phần trả lời)- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   11/05/2021 10:45:26 PM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Các tác giả Phúc âm dùng những động từ khác nhau để diễn tả việc Đức Giêsu về trời: Mc 16,19 và Cv 1,2.11.22 nói Đức Giêsu được rước lên trời; Lc 24,51 Ngài được đem lên trời; Cv 1,9 Ngài được cất lên. Trong Ga 20,17 ta thấy Đức Giêsu chủ động lên cùng Chúa Cha. Còn Mt 28,16-20 không nói rõ việc Đức Giêsu về trời. Trời là nơi Thiên Chúa ngự.

Các tin khác

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập46
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay18,100
 • Tháng hiện tại509,600
 • Tổng lượt truy cập20,887,647

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây