V 2015 CN28TN YRMan Mc10 17 30 2

Học hỏi Phúc âm CN XXVIII TN B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   06/10/2021 06:35:22 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Để ý đến hành động trọng kính của người đàn ông này: chạy đến, quỳ gối trước Đức Giêsu. Để ý đến câu hỏi đạo đức của người này, một câu hỏi hoàn toàn hướng đến hạnh phúc đời sau: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (câu 17). Để ý đến câu trả lời của người này: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ thời niên thiếu” (câu 20).
Đời sống vĩnh cửu trong Kinh Thánh và truyền thống.

Đời sống vĩnh cửu trong Kinh Thánh và truyền thống.

 •   03/10/2021 10:05:25 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Tác giả nhìn lại sự tiến triển của ý tưởng “đời sống vĩnh cửu” từ những gợi ý trong Cựu ước cho đến những lối diễn tả khác nhau trong Tân ước (Tin mừng nhất lãm, thánh Phaolô, thánh Gioan). Từ nền tảng Kinh thánh truyền thống Kitô giáo dần dần cô đọng vào khái niệm “nhìn thấy Thiên Chúa”, tuy không thiếu những khó khăn khi giải thích quan niệm ấy.
CN XXVII TN DUC ME MAN COI 5

Học hỏi Phúc âm CN 27 TN B. Được kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 •   29/09/2021 05:19:56 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Phần trả lời: Sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Dacaria trong Đền thờ ở Giêrusalem, còn Mẹ Maria được truyền tin tại nhà riêng ở thành Nadarét. Ông Dacaria bị câm vì đã không tin lời sứ thần (Lc 1,20), còn Đức Mẹ đã tin (Lc 1,38.45). Ông Dacaria là người đặt tên cho con là Gioan (Lc 1,13), còn Đức Mẹ đặt tên cho con là Giêsu (Lc 1,31).
J2x06to

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   21/09/2021 10:28:33 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Gioan là một trong bốn ngư phủ đầu tiên theo Đức Giêsu, là con ông Dêbêđê và là anh em ruột với Giacôbê. Hai anh em này nằm trong Nhóm Mười Hai tông đồ, và cả hai được Thầy Giêsu đặt cho biệt danh là Bôanêghê, nghĩa là “những đứa con của thiên lôi” (3,17; xem thêm Lc 9,51-56).
St 1, 1 2, 4a

Lời Của Thinh Lặng

 •   20/09/2021 04:25:15 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Lời đầu tiên của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa nói lên chính mình là Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha, hằng hữu trong Chúa Cha, hằng hướng về Cha. Lời tạo dựng là lời Thiên Chúa phán trong thinh lặng, không có âm thanh, để cho vũ trụ và muôn loài muôn vạn vật thành hiện thực trước mặt Thiên Chúa.
unnamed

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XXV Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   14/09/2021 10:23:12 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Cả ba đoạn văn này đều có hình thức (cấu trúc hay dàn bài) như nhau: A. Đức Giêsu báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài (8,31-32a; 9,30-32; 10,32-34). B. Thái độ của các môn đệ (8,32b-33; 9,33-37; 10,35-41). C. Lời giáo huấn của Đức Giêsu (8,34-38; 9,38-50; 10,42-45).
V (8)

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   08/09/2021 06:26:35 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Thành phố Xêdarê Philípphê nằm ở phía bắc nước Ít-ra en, thuộc vùng đất của tiểu vương Philípphê (x. Lc 3,1). Sau khi lên chức tiểu vương (năm 4 trước công nguyên), Philípphê đã nới rộng thành phố, và vào năm 14 sau công nguyên, ông đã đặt tên nó là Xêdarê để kính nhớ Xêdarê Augúttô, hoàng đế Rôma.
V 2015 CN23TN HealingDeaf Mc7 31 37 9

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   01/09/2021 06:20:56 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Trong Mc 7,24 – 8,10, có ba phép lạ Đức Giêsu làm ở vùng đất của dân ngoại. Vùng đất và người dân ở đây bị coi là ô uế. Ngài chữa con gái của một bà ở vùng Xyri (Mc 7,24-30), chữa người vừa điếc vừa ngọng ở vùng Thập Tỉnh (Mc 7, 31-37), và làm phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ hai (Mc 8,1-10).
V 2015 CN22TN Mc 7 1 8a 14 15 21 23 1

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XXII Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   25/08/2021 04:41:15 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Đức Giêsu tranh luận với những người Pharisêu và một số kinh sư là những người thông thạo về Luật. Lúc bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã có nhiều cuộc tranh luận với nhóm người này về việc Ngài có quyền tha tội (Mc 2,5-12), về việc Ngài ăn với những người thu thuế và tội lỗi (Mc 2,15-17), về việc các môn đệ của Ngài không ăn chay (Mc 2,18-20)...
CN21TNB1 495x371

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XXI Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   17/08/2021 11:33:16 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Phần trả lời: Trong Ga 6,1-40, Đức Giêsu đã đối thoại với  “đám đông dân chúng” (cc. 2.22.24). Trong Ga 6,41-59, đám đông trên đây được gọi là “những người Do-thái” (cc. 41.52). Sau đó trong Ga 6,60-66, Đức Giêsu đối thoại với “nhiều môn đệ.” Cuối cùng Đức Giêsu đối thoại với “Nhóm Mười Hai” (Ga 6,67-71).
Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XX Thường Niên B. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XX Thường Niên B. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   11/08/2021 06:38:35 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XIX Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XIX Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   03/08/2021 11:09:40 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Trong Cựu Ước, khi đi trong sa mạc trên đường về Đất Hứa, con cái Israel đã phàn nàn, kêu trách ông Môsê khi họ bị đói (Xh 16,2-12). Ngay khi sắp vào Đất Hứa, họ cũng lẩm bẩm kêu trách Chúa và ông Môsê (Ds 14,1-4.26-29). Trong bài Phúc âm này, người Do Thái không kêu trách Đức Giêsu, nhưng họ chỉ xầm xì với nhau về câu nói của Đức Giêsu (Ga 6,41-43).
CN18

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   27/07/2021 11:04:14 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Vào lúc gần đến lễ Vượt Qua, Đức Giêsu và các môn đệ đi thuyền, có lẽ từ Ca-phác-na-um, sang bên kia biển hồ Galilê, có đông dân chúng đi theo bằng thuyền (Ga 6,1-4). Ở đó Đức Giêsu đã làm dấu lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng (Ga 6,5-15). Vào buổi chiều, các môn đệ xuống thuyền trở lại Ca-phác-na-um (Ga 6,16-17).
unnamed

Ga 6,22-40. Bánh hằng ngày và bánh hằng sống

 •   25/07/2021 10:50:19 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích đề tài: Từ “bánh hằng ngày” đến “bánh hằng sống” trong đoạn văn Ga 6,22-40. Trước tiên, sẽ trình bày bản văn và cấu trúc Ga 6,22-40, kế đến là phần tìm hiểu đề tài “bánh” với ba mục: (1) Bánh hằng ngày, (2) Sự hiểu lầm của người nghe, và (3) Bánh hằng sống.
CN 17 B 2018

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XVII Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   22/07/2021 05:07:14 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm hai dấu lạ để chữa bệnh: chữa con trai của một quan chức của nhà vua ở Cana, vùng Galilê (Ga 4,46-54), và chữa một người bất toại 38 năm nằm bên một hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (Ga 5,1-9).
hqdefault

Năm chiếc bánh với hai con cá và Man-na đích thật từ trời xuống

 •   18/07/2021 11:10:27 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Cả bốn sách Tin Mừng đều kể truyện Chúa Giê-su bẻ năm chiếc bánh và hai con cá nuôi đám đông (Mt 14,13-21 ; Mc 6,30-44 ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,1-14).
Riêng Mt và Mc còn kể thêm truyện Chúa dùng bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ nuôi bốn ngàn người (Mt 15,32-39 ; Mc 8,1-10). Tuy kể cùng một truyện “năm chiếc bánh và hai con cá”, nhưng trình thuật của Tin Mừng Gio-an có những chi tiết khác biệt...
V 2015 CN16TN DiscipleRept Mc6 30 34 3

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XVI Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   13/07/2021 10:28:17 PM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Đoạn Phúc âm hôm nay kể chuyện các môn đệ trở về sau hành trình rao giảng. Vậy đoạn này nối kết gần với đoạn kể chuyện Đức Giêsu sai họ đi ở Mc 6,6b-13.
Giêsu đấng yêu thương

Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

 •   11/07/2021 11:17:38 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu theo bước chân những bậc thầy khôn ngoan của Cựu Ước trong việc giảng dạy về nhân đức. Ví dụ, Ngài dạy con người nhân đức tuân giữ luật Thiên Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng sống một đời sống tốt thì hơn là tuân giữ lề luật.
V 2015 CN15TN Sending2by2 Mc6 7 13 1

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật XV Thường Niên năm B - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   06/07/2021 10:54:24 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Một điểm chung của cả ba đoạn Phúc âm trên đó là: sau khi gọi các môn đệ đi theo mình, Đức Giêsu đều muốn sai các môn đệ đến với dân chúng để làm cho họ những việc Ngài làm. Ngay từ đầu Ngài đã nói: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17).

Các tin khác

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập126
 • Máy chủ tìm kiếm53
 • Khách viếng thăm73
 • Hôm nay21,309
 • Tháng hiện tại297,607
 • Tổng lượt truy cập22,326,030

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây