“Này là Vua các người” (Ecce Rex vester) - Gm Giuse Võ Đức Minh

“Này là Vua các người” (Ecce Rex vester) - Gm Giuse Võ Đức Minh

 •   16/11/2020 10:14:33 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Đây là bức tranh cuối cùng, đồng thời là bức tranh vĩ đại nhất diễn tả cuộc diện kiến giữa Chúa Giêsu và Philatô. Đứng về phương diện chú giải, từ ngữ then chốt định hướng cho nội dung của bức tranh này là động từ ekathisen mà cha Nguyễn Thế Thuấn dịch là “đặt ngồi”: Philatô đặt Ngài ngồi trên toà ở nơi gọi là Nền đá, tiếng Hipri là Gabbatha.
unnamed

Học hỏi Phúc âm CN 34 TN A. Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   16/11/2020 10:11:47 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Qua Mátthêu 25,31-33, Đức Giêsu cho thấy một điều mà chúng ta phải tin, nằm trong Kinh Tin kính. Đó là việc Ngài sẽ “đến trong vinh quang” để phán xét nhân loại vào ngày tận thế. Đức Giêsu đã đến lần đầu như một em thơ yếu đuối. Ngài sẽ đến lần cuối như một vị Thẩm phán đầy quyền năng để xét xử kẻ sống và kẻ chết.
Học hỏi Phúc âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   09/11/2020 09:47:07 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan ở chương 17 là một lời nguyện của Đức Giêsu dâng lên Cha để cầu cho các môn đệ, khi Ngài biết đã đến giờ Ngài “đến cùng Cha”, “về với Cha” qua cái chết. Bài này được chọn để đọc trong lễ kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, vì ta thấy bài này nói đến những gian khổ các môn đệ sẽ phải chịu sau khi Đức Giêsu về với Cha.
Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá

 •   08/11/2020 09:38:50 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Việc mừng kính các thánh tử đạo không thể nào dừng lại ở một nghi thức tưởng niệm. Nó còn là một lời mời gọi chúng ta hãy tiếp tục gia sản của tổ tiên: nếu không bằng việc đổ máu vì Chúa thì ít là bằng việc sống đời chứng tá cho Tin mừng.
CN XXI TN T6

Học hỏi Phúc âm CN XXXII TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   03/11/2020 04:02:16 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Chúng ta không biết nhiều về hình thức đám cưới ở xứ Palestin vào thời Đức Giêsu. Tuy nhiên, ta cũng biết được một số nét chính. Trước hết là giai đoạn hứa hôn: chàng trai đem tiền cưới đến cho cha của cô gái, lúc đó cô khoảng mười ba hay mười bốn tuổi. Nếu được chấp thuận, hai cô cậu đã hứa hôn được coi như vợ chồng về mặt pháp lý (x. Mt 1,19.24).
unnamed

“Này là Mẹ con!” - Gm. Giuse Võ Đức Minh

 •   28/10/2020 11:39:34 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Thánh Gioan là tác giả Phúc Âm duy nhất ghi lại sự hiện diện của Đức Maria, Thân mẫu của Chúa Giêsu ở bên thập giá của Người. Và khi nghiên cứu cặn kẽ toàn bộ tác phẩm của Gioan, chúng ta sẽ thấy một sự tương đồng khá nổi bật giữa câu chuyện tiệc cưới ở Cana (Ga 2,1-11) và câu chuyện dưới chân thập giá ở Gò Sọ (Ga 19,25-27).
Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   26/10/2020 11:47:33 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Đức Giêsu có vẻ giảng Bài Giảng trên Núi chỉ cho các môn đệ đến gần Ngài (Mt 5,1). Nhưng vào phần cuối của Bài Giảng, ta lại thấy sự hiện diện của đám đông dân chúng đã lắng nghe lời Ngài giảng (Mt 7,28-29), nên có thể nói, Bài Giảng trên Núi là cho các môn đệ tích cực dấn thân, lẫn cho dân chúng.
09Hinh

Đức Giêsu trong Tân Ước - Gm. Giuse Võ Đức Minh

 •   22/10/2020 10:14:27 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Tân Ước bao gồm những cuốn sách được Thánh Thần linh hứng và được các thánh ký ghi lại để trình bày Giao Ước mới mà Thiên Chúa đã thiết lập với con người nhờ Đức Giêsu Kitô: “... Này là Máu Ta, Máu Giao Ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội” (Mt 26,28); “... Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng tôi sức cáng đáng làm kẻ phục vụ Giao Ước mới...” (2 Cr 3,6; x. 2 Cr 3,14).
Học hỏi Phúc âm CN XXX TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm CN XXX TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   19/10/2020 10:57:29 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Mt 22,34-40 và Mc 12,28-34 có những điểm giống nhau và khác nhau. Ở Mt, “một người thông luật trong nhóm Pharisêu” (Mt 22,34-35), còn ở Mc “một người trong các kinh sư” đến hỏi Đức Giêsu (Mc 12,28). Ở Mt, nhóm Pharisêu hỏi là để thử (Mt 22,35), còn ở Mc, ông kinh sư này hỏi có ý tốt (x. Mc 12,32-34). Cả hai bên đều hỏi câu hỏi có nội dung giống nhau về đâu là “điều răn trọng nhất”
Giao ước Mới, Giao Ước Tình Thương - Gm. Giuse Võ Ðức Minh

Giao ước Mới, Giao Ước Tình Thương - Gm. Giuse Võ Ðức Minh

 •   19/10/2020 04:25:47 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Nhờ Giao Ước Mới do Ðức Giêsu thiết lập, đoàn dân mang danh hiệu kitô-hữu biết rõ căn tính của mình: nghĩa tử của Thiên Chúa, người con được quyền gọi Thiên Chúa bằng danh xưng thật trìu mến: "Abba, lạy Cha!" Xin giới thiệu hai đề mục nghiên cứu về Giao Ước Mới trong Tân Ước, đặc biệt liên quan đến mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha trong đời sống người tín hữu.
unnamed (1)

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A (Phần trả lời). Chúa Nhật Truyền Giáo (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   12/10/2020 11:12:21 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Chúa phục sinh trao sứ mạng lớn cho các môn đệ, nhưng Ngài cũng kèm theo một lời hứa quan trọng: Ngài sẽ ở cùng họ mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20). Câu này gợi ta nhớ đến Đức Giêsu là Đấng Emmanuel, là Vị “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” ở Mt 1,23. Chúa Giêsu về trời nhưng vẫn luôn hiện diện với các môn đệ trong sứ mạng làm cho muôn dân tộc trở thành môn đệ của Ngài.
Học hỏi Phúc âm CN 28 TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm CN 28 TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   05/10/2020 11:03:40 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Ba dụ ngôn trên có những điểm giống nhau. Cả ba đều được Đức Giêsu nói với các nhà lãnh đạo Do-thái giáo ở sân Đền thờ Giêrusalem. Trong cả ba dụ ngôn, ta đều thấy thái độ không tin, từ chối, chống đối Đức Giêsu của giới lãnh đạo tôn giáo hay của dân Do-thái : người con thứ hai không vâng lời cha đi làm vườn nho...
Học hỏi Phúc Âm CN 27 TN A (Phần trả lời). Được kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc Âm CN 27 TN A (Phần trả lời). Được kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   28/09/2020 11:32:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Phần trả lời: Sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Dacaria trong Đền thờ ở Giêrusalem, còn Mẹ Maria được truyền tin tại nhà riêng ở thành Nadarét. Ông Dacaria bị câm vì đã không tin lời sứ thần (Lc 1,20), còn Đức Mẹ đã tin (Lc 1,38.45). Ông Dacaria là người đặt tên cho con là Gioan (Lc 1,13), còn Đức Mẹ đặt tên cho con là Giêsu (Lc 1,31).
V 2014 CN26TN ParaOfTwoSon Mt21 28 32 4

Học hỏi Phúc âm CN 26 TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   21/09/2020 11:44:16 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 21,28-32) nằm sau Mt 21,23-27. Sau khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem lần cuối, Ngài đã có nhiều cuộc tranh luận với những nhà lãnh đạo Do-thái giáo (x. Mt 21,23 – 22,46). Cuộc tranh luận đầu tiên với họ liên quan đến việc Ngài lấy quyền của ai mà làm những việc như giảng dạy, làm phép lạ...
V 2014 CN25TN ParaOfLabors Mt20 1 16 10

Học hỏi Phúc âm CN 25 TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   14/09/2020 10:44:12 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Có một điểm chung trong Mt 13,24.31.33.44.45.47 và Mt 20,1 đó là lối nói “Nước Trời giống như chuyện…” Để nói về Nước Trời là thực tại vô hình, Đức Giêsu đã dùng những dụ ngôn với nhiều hình ảnh gần gũi với đời thường. Dụ ngôn không quá khó hiểu đối với ai biết mở lòng, nhưng đối với ai khép lòng, dụ ngôn có thể trở nên rất khó hiểu.
Học hỏi Phúc âm CN 24 TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm CN 24 TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   07/09/2020 05:24:02 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Trong Bài Giảng trên núi, Đức Giêsu đã nhấn mạnh đến thái độ cần tha thứ cho anh em. Tha thứ cho “người ta” là điều kiện cần thiết để được Thiên Chúa tha thứ cho chính mình. Dịch sát Mt 6,12 như sau: “Xin tha cho chúng con những món nợ, như chính chúng con cũng tha cho những người mắc nợ chúng con.” “Nợ” là lối nói ẩn dụ để nói về tội.
V 2014 CN23TN Mt18 15 20 4

Học hỏi Phúc âm CN 23 TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 •   01/09/2020 04:14:17 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Đoạn Tin Mừng Mt 18,15-20 về việc sửa lỗi anh em nằm ở chương 18 của Tin Mừng Mát-thêu. Đây là Bài Giảng của Đức Giêsu về đời sống cộng đoàn của người Kitô hữu trong Giáo Hội. Đoạn này nằm ở giữa hai đoạn Tin Mừng khác. Đoạn trước nói về việc Thiên Chúa Cha không muốn cho một ai bị hư mất, vì Ngài quý cả con chiên đi lạc (Mt 18,12-14).
unnamed

Học hỏi Phúc âm CN 18 TN A (Phần trả lời) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 •   27/07/2020 10:59:29 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
PHẦN TRẢ LỜI: Trong Tin Mừng Mát-thêu, Đức Giêsu lánh đi (= rút lui) nhiều lần, mỗi khi Ngài cảm thấy nguy hiểm. Ngài lánh đi khi nghe tin ông Gioan bị bắt (Mt 4,12). Ngài lánh đi khi Ngài biết nhóm Pharisêu tìm cách giết Ngài (Mt 12,14-15). Cuối cùng, Ngài lánh đi khi nghe tin ông Gioan bị giết (Mt 14,12-13). Trong Mc 6,30-31, Đức Giêsu muốn các môn đệ lánh riêng ở một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi sau hành trình truyền giáo.
download

Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô: Tác giả giao tiếp với độc giả qua câu chuyện

 •   27/07/2020 04:09:50 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Bài viết sẽ trình bày vắn tắt cách thức tác giả giao tiếp với độc giả qua câu chuyện trong Tin Mừng Mác-cô. Tác giả có thể nói “trực tiếp” với độc giả ngay trong câu chuyện bằng những lời giải thích hay dịch nghĩa các từ khó. Tác giả có thể nói “gián tiếp” với độc giả qua cách xây dựng trình thuật, xây dựng nhân vật và cách trình bày yếu tố thời gian...

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập38
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm26
 • Hôm nay14,710
 • Tháng hiện tại364,026
 • Tổng lượt truy cập16,635,315

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây