M5 vNTjVkev0kJRD FNNdKR7L6wtrANaKl l6T48Ldd9DRMxjeM IkMLjhJbLpDwzlpDdCeh4q c 52 Om9LeHeQioe1AcKGS a1XL6bcxRPhIMmZQV0dUX8nmO6oDV9 2OeEWs4k14BwGhain40qF4DvBXkKbjfYWGiE CJ5PExLoyq2oaTxHYn4mR3lDhS3iOWCP4CYhgJTH8MA WF4rE SmlOal1PAqttGpzei4sbLAbl6G8zmyOrVYxIXWK

Bổn mạng lớp Tu đức - Thánh Ambrôsiô

 •   19/12/2019 08:33:40 AM
 •   Đã xem: 804
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 5h00 ngày 7 tháng 12 năm 2019, tại nhà nguyện ĐCV Sao Biển đã diễn ra thánh lễ mừng kính Thánh Ambrosio – Bổn mạng lớp Tu đức (khóa XX).
CQPzLPyrgkzIek44UJQ uX9mn0 v UxmmeP Z06xqJ88F 96GexQc1XuuSuq fzgiF47LsnO8zYOUDWQw5mx WobsamBXJm80Mldxo FcJNx78toBqsHqYfR vWWTkMT0fLiADpfMV81tTt7p tx1YX Ch KwlXdC IciSmDB2V7dW xH mKr9mo3psrbUE5yLtflofeYN v5bCl6X0niwH4fbrfiCoXXSV CKMFYjEw6tD3ntPxwnAqnXxOLoY

Bổn mạng Lớp Thần học 3 - Thánh Phanxicô Xaviê

 •   16/12/2019 12:23:47 AM
 •   Đã xem: 967
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 3 tháng 12 năm 2019, gia đình ĐCV Sao Biển hân hoan cử hành Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng lớp Thần học III – khóa XIV. Thánh lễ do Cha Đồng hành Phêrô Nguyễn Khánh Duy chủ tế, với sự hiện diện ấm cúng của quý cha đồng tế, tất cả chủng sinh các lớp, quý soeur và quý cô chú trong Ban Đời sống.
BPQj4A9xFQYC W9hi0PLVgOCevxFAKj Kiu1o8yB4foc9cfb773ACZHSSW ONh8x9pObQgu0fXvyj1ObK8fXEy9Ew jQrOP9evgnE09vZR9NUxwWvSenFq0T3Hp1rVjP5gx4MYF4knFkOxJIKJgRFy9 D0y08cdabkcoazkZDHRRb6rjIJU gpfyTSu06lPMLFIRb9So16LHJBnvI5 PU lBh8qOyFtFsqhugY3VlOrT25myocd5uchZvjwbwCY

Tạ ơn hồng ân 7 năm Linh mục Cha Phêrô Nguyễn Khánh Duy

 •   07/12/2019 08:01:59 AM
 •   Đã xem: 1292
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019, gia đình Đại Chủng viện Sao Biển hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 7 năm ngày chịu chức linh mục của cha Phê rô Nguyễn Khánh Duy, đồng hành lớp Thần học 3. Thánh lễ được cử hành trong ngày kính Thánh Anrê Tông đồ theo lịch phụng vụ, bổn mạng Cha Anrê Đoàn Văn Điểm, đồng hành lớp Thần học 2 và một số thầy khác cùng nhận thánh nhân là quan thầy. 
47ATzGRWaxtR21zuQxdkUwfAy9j MbkKEhL PTtsbeuiKYH1G 4aF8NDu198SB5naMWKVqgq lWYV9bSOcBgkAjxDFB74OIF5eYY55QXIYq7sQyUK6M07yxkOlBWi hST3WV4lfKOomodZwMSlgLyHf IaPww38yDGzpbE0o3jhewjemiocORXyyaxvDhch5ZOr90 uwV16N6b Ms8NPthqcd6mXlqBgGkgOUw0FW59hhI8EwRWKH9lITvBTlLU

Nghi thức tiếp nhận các ứng viên lên chức thánh tại ĐCV Sao Biển

 •   30/11/2019 08:26:43 AM
 •   Đã xem: 1501
 •   Phản hồi: 0
Trước khi lãnh chức phó tế, 16 thầy của Giáo phận Nha Trang đã hoàn tất chương trình khóa XII, cùng được “Tiếp nhận lên chức thánh” trong một nghi thức Phụng vụ. Nghi thức diễn ra trong Thánh lễ được cử hành vào lúc 5h00 ngày 25 tháng 11 năm 2019, tại nguyện đường ĐCV Sao Biển, do Cha Giám đốc Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến chủ sự.
Buổi Huấn đức Tháng 11 của Đức cha Giuse tại ĐCV Sao Biển

Buổi Huấn đức Tháng 11 của Đức cha Giuse tại ĐCV Sao Biển

 •   19/11/2019 07:48:42 AM
 •   Đã xem: 928
 •   Phản hồi: 0
Vào 17h15, thứ sáu ngày 08/11/2019, Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận Nha Trang đã có buổi huấn đức cho các chủng sinh Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Trong lần gặp gỡ này, vị cha chung của Giáo phận đã chia sẻ với quý thầy những cảm nghiệm chân thành và sâu sắc về đời sống ơn gọi của chính ngài nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Nha Trang (08/11/2005 – 8/11/2019).
XLY1 j9Eph ch9 7 VkAlG82IBiVIBghTUPHIaHXoPPuj8 KQ9X 3MVZe4VfSbPeMcByXl5bnFqDHBiKZ7jJiqHeIRIEih R84EpGPvv3MOYIpLoiPma2CLlhKmYQtKXf t7eHE3EBBylrBSRXCD 3NXCVTqDQ2pQdctB3ZbsInMpCPRyl 2wPjw pJvUo5v158ISKZ0qeYn 5SOEFQkqpN3kBfgfamsAPijNVhhFcXu7jYXvdxvsR7wkf86Rnm

Hội thảo chuyên đề Loan báo Tin Mừng tại ĐCV Sao Biển

 •   03/11/2019 08:36:28 AM
 •   Đã xem: 1613
 •   Phản hồi: 0
Trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp cử hành Tháng Truyền giáo ngoại thường theo lời mời gọi của ĐTC Phanxicô, sáng Thứ bảy 26/10/2019, Đại Chủng viện Sao Biển tổ chức Buổi Hội thảo chuyên đề về việc Loan báo Tin Mừng. 
QBnkEQR7FppflYefzyGX7f SsQOcPpP4E8dSuXwuqAS0EPgesurP5RWpCNn0U4b7XzcB1IOz3IKCtJ5TGtPsxUlLSbqU8TdnsCKS2 0oiPLxul4ceIE6GiImvbK1Y4Dm5DSVGfYVk2h2HnqhZDC0D6KAfRIx5vv44pRhS2QnafBgvugaqoTmA7M23xjtTsfZHw BmnPWymAlHsOwQmVHGITeV1JvrqKhl69T7J 9P5CTtBUn9lPrRWRwfEJPSZN

Lễ Thánh Gioan Phaolô II - Bổn mạng lớp Triết học II ĐCV Sao Biển

 •   29/10/2019 09:18:50 AM
 •   Đã xem: 1067
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 5 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại nhà nguyện Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang đã diễn ra Thánh lễ mừng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - bổn mạng quý thầy lớp Triết học II (Khoá XVIII)
vpO6QgFXxuTTiC2GxA265ux VApl1c5B SJXPM7CUXSXQdUFEOazmVkmeGPhqW7o z79HjQMJNqvQ5E9fplng66HY3o16NH6Ceo4ufpptaK0BVcwIvLU3CoJCkXR G4HHJGjoV8azrZZfUg5kjGqWJDdW4Jgofe2eoqvxR o7QWvQmZX3exedXj2VhmttfhQAnMkx jo1Jkhnkh1tE1IjXCfpjLA7ezOPm7DOKx8R0Md9CFKwnHVOx3bVtKEzC

Tạ ơn 26 năm Hồng ân Linh mục Cha Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển

 •   23/10/2019 09:35:43 AM
 •   Đã xem: 1596
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 5h00 sáng thứ ba (15/10/2019) Gia đình Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang (ĐCV) đã hân hoan cử hành thánh lễ mừng kỉ niệm 26 Năm Hồng ân Linh Mục của cha G.B Ngô Đình Tiến – Giám đốc ĐCV. Đây cũng là ngày kỉ niệm 26 năm linh mục của cha Gioakim Phạm Công Văn (Phó Giám đốc – Đặc trách Chủng viện Lâm Bích), cha Đôminicô Nguyễn Công Đắc (Quản xứ Phước Hòa, Giáo sư), cha Phêrô Phạm Ngọc Lê (Quản xứ Ba Làng, Giáo sư), cha Giêrađô Nguyễn Quang Minh (Quản xứ Vạn Giã). 
7tkV6ia2G4YU7J4O19V Ok79fCjUi1OousVoY51lQznGjbb0u6TJBEQrqDeyesIMntvKkraqiCb jC4Yp7Dir4rfSfS9gl4afrAk40u4i4CWrIksHNk9Su4qurv5CTLfK1cSZQqa3 7i1DEEBlMH0mR9zJxhrUB1ZxaouYz8UE6t1wWb0ZlZI9HuYdnChcTrZ3L3HxF4 ClExCCdhwqR0ixviS8qDReDkO6TxJV7jhY0SLTNnzlxAPtHYjtM2S7

Lễ Thánh Gioan XXIII - Bổn mạng lớp Triết học I

 •   23/10/2019 01:22:31 AM
 •   Đã xem: 880
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10, toàn thể Giáo Hội kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và tại Đại Chủng viện Sao Biển cũng mừng lễ bổn mạng khóa XIX. 
smvvacBVsTTnAtx9SmxzXKiEZE QVnS0V5RJQc625y8UFpeYklp7VsO2thsF VhCInFq cskoG165Ctk3WgzXo Gpu2NkespUzLvyAlbhMCjAXGZJmQiquYsy5eFsNtzfqmcozBVYnv8JbhkM 2O1Pz P2pgOjbr2FRRNB1mwTQj3uF1Sn6lF54o7Nc wOMhvVzic3lWjdTCZDBhB8M27UIL1e0UzzYhtM4Obu9Zw9C0QMZKU62OjqCRONvQFy7

Buổi Huấn đức Tháng 10 của Đức cha Giuse tại ĐCV Sao Biển

 •   19/10/2019 09:54:58 AM
 •   Đã xem: 1745
 •   Phản hồi: 0
Chiều thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2019, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Giám mục Giáo phận Nha Trang đã đến viếng thăm Đại Chủng viện Sao Biển và có bài huấn dụ thường kỳ dành cho các chủng sinh.
WUEG6OT6P3OMJxbRiKVEzW kThRkVsGVjMthQ6FxPAouTYC4iktOI6J0EzRhBhGFt8MlMBhJn9MQF2CsvBtAsInol2BHOB9PhukuUOKhWMScJSl1SlRuoIzDArQMTlab9XrMi76 RfewNW IRVrV 7qBD6 yTinzrMx0 pCCrsFr 2lLDoVm3sbcy Dw1BvuYLadAHZ86jSyEQNR1NujPZr6vIGL20ojYEK7mZOm6AdQn8xhy570esF8YfVnjBX

Lễ Thánh Phanxicô Assisi - Bổn mạng Lớp Thần học I - Khóa XVI

 •   08/10/2019 01:25:24 AM
 •   Đã xem: 1214
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 4 tháng 10 năm 2019, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang cùng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi cách đặc biệt nhân dịp bổn mạng lớp Thần học I – khóa XVI.
8FC8zKUgyTR9AO Uk3nIvp6w5G6TrYxDwiQqRt0 73aFzuno6ou3Nc69dEIr1 BPpFHucZano UQeDMEDsSjDgHmIxNQZtTo7DS3UTKBA949h37cN05PBt7nSZ76WwfL9MRstr1NHhsUf9R34RwlxEIT51VlBL7JfIYv9R1ASafN2DsAuBxs4Z5VRI0i1Ki0Iy5hRla9 BYTqGj68JfL9CCGQBMGrHxJnZRfdk6YXOwJjq2Ixh7atARR9d1tt5t

Tạ ơn 41 năm Hồng ân Linh mục Cha Linh hướng Giuse Nguyễn Thường

 •   07/10/2019 04:39:23 AM
 •   Đã xem: 1101
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, tại nguyện đường Đại Chủng viện Sao Biển, Thánh lễ kỷ niệm 41 năm ngày Thụ phong Linh mục của Cha Linh hướng Giuse Nguyễn Thường đã diễn ra trong bầu khí thiêng liêng và ấm áp.
fWCfTP7gNbgNF Y0FTwIyMBK AGcFQv02uK 0CCzE7V5yVy OENfcVkTWf3j9qM kHVk6 wtmLCdv28AcX5G8OzyQPOUqhsLw0 VYiH7 YHuuvG Dh4sOOxFhgimrgU65lb3r6T20EkFhULSzuF5MydJOLj2nbVDHqsFOEWOMr4IstAy2 ia8OrzBmXI gSQpmD39Ee0G1EulTY0fZoipU4M7QrHj2ujriDiI3hyjEMNFYamrCTrG5fnzRYZwOt

Giao hữu Bóng chuyền khoa Triết học và Thần học ĐCVSBNT

 •   02/10/2019 01:07:44 AM
 •   Đã xem: 1248
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2019, ĐCVSB tổ chức trận giao hữu bóng chuyền giữa hai khoa Triết học (gồm các lớp: Tu đức, Triết 1 và Triết 2) và Thần học (gồm các lớp Thần 1, Thần 2, Thần 3, Thần 4).
HG7JmwVDk J1dxagx18lyLG7WD7RQODAMclCtrVMPid2FrxIPov w6isTN27pCqeRAZHDWcXHM9 ToPPeM1CbPuecY MlFWApZ2c7heuhhtJB62l6JwnIa2sNrTzB3aS7Rn6T4YNufFhK65XV3Baye8MOgs8nZSAJWsw74blpsinvSsco11uMhAEshFLl XcWObip i4v497RIXXqx8dkFdQiUQlzCh779S0U9oK3 TYJFdtQ0qiqqgEUgJtoJo

"Hãy để trẻ em đến với Thầy" - Đêm hội Trăng rằm 2019 tại ĐCV Sao Biển

 •   17/09/2019 09:49:21 AM
 •   Đã xem: 1305
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 19 giờ 15 ngày 13 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 15/8 âm lịch), Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang đã tổ chức cho các em thiếu nhi chung quanh ĐCV, các giáo xứ lân cận và đặc biệt các bạn nhỏ thuộc Mái Ấm Sao Mai, một Đêm Trung Thu với chủ đề: “ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 2019 – Hãy để trẻ em đến với Thầy.”
b79UdayqmYXUD7tIkK1BmZuTIocsEd PIU NPTwjh YLyPTofFVek2V CgI2UsqYVvP6n3ieOE19swc fbCbtyHDs4OztEfEy6zP7eWimUzUSVYr 3sQBFoKHJiT oJqR1jEgnlLUuHccogkMnroLr3tHKu3 3zG6Y2QdcqIUg0GgoOlyumLgYa3d4f28gj5DRlE9w 88D79a4j4T5rBAiyEkeiKnhr0yPX74Osb6m0q1UI 7iz1USi6SQ0nGGF

Tạ ơn Hồng ân 44 năm Linh mục Cha Phêrô Phạm Ngọc Phi

 •   17/09/2019 09:36:57 AM
 •   Đã xem: 1568
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 5 giờ 00, thứ 6 ngày 13 tháng 09 năm 2019, toàn thể Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đã cùng nhau hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hồng ân 44 năm linh mục của Cha nguyên giám đốc Phêrô, sau giờ kinh sáng.
X5sncoAuAeCqDESF2Qb8aee1qUmgRzVNuvSqR6DHeKUDL LnP41yF6ktvbKL9ubHraj11ShoBNtDhzYKw2koZlmjUIzO t0vFiJLjLUTjrHPRS4lzhpJ4DAr5Zv6lTzpzhEsZPhkjo8yEOkigkqwm9qTpRexClf3ZVqlyNWlU oGCTNIrgSyaJg 9kDhbNRN3JurDvQs5C34mRdPgN4F8pFXmH 1P SIAcm P0c2PAVtiI5EosBZqB582521GE

Đại Chủng Viện Sao Biển Chào Đón Các Chủng Sinh Khóa XX

 •   13/09/2019 09:37:47 AM
 •   Đã xem: 1931
 •   Phản hồi: 0
Trong niên học mới 2019-2020, Đại Chủng Viện Sao Biển vui mừng đón nhận 35 thầy lớp tu đức đến từ 3 Giáo Phận: Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột.
YgfyWm7ojOHq1k5idZCPETkLAc p ObQOvOFyhmZtRpVkIHZe1JL66yi tEe9cuAIquGg1X0Ibj JZHbMHPtvH Wb0oj xRSwyOREg00dbWzQjb7cA RuC hefCHJWstbDNJrdjkEEs19dvqGOrvLj5gnPK7oIt1SUq ZfOWS7n6YGzToW6UZZrI3OaBAPL33CJ71BOyaj8HTl6eYG6ACDaqk65yDijg6NsMvkY LcEavf15MtfqjeNSPkIoZH

Thánh lễ Mừng bổn mạng ĐCV Sao Biển và Khai giảng niên học 2019 - 2020

 •   10/09/2019 09:22:17 AM
 •   Đã xem: 1687
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2019, Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận Nha Trang đã chủ tế Thánh Lễ tạ ơn và khai giảng niên học mới 2019 - 2020. Cùng đồng tế Thánh Lễ còn có Đức Cha Matthêu – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Đức Cha Vinh Sơn – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức ông Tổng đại diện, Cha Giám đốc, cùng quý Cha trong giáo phận. Đặc biệt năm nay, ngoài sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cô giảng viên và chủng sinh, một số phụ huynh của quý Thầy tại các giáo xứ chung quanh đã được mời tham dự.
[000146]

Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học 2018 - 2019 và Nghi Thức Trao Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Chương Trình Triết Học và Thần Học

 •   07/06/2019 08:45:35 AM
 •   Đã xem: 3777
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 9 giờ, ngày 1/6/2019, tại nguyện đường Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang (ĐCV) đã diễn ra thánh lễ bế giảng năm học 2018-2019. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Cha Giuse Võ Đức Minh và Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, quý cha trong Ban Giám đốc, quý cha giáo, quý sơ giáo, quý thầy cô, quý ân nhân, và toàn thể quý thầy. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên quý phụ huynh lớp Thần học IV cùng tham dự.
T4

Lễ Thánh Mathia Tông Đồ - Bổn Mạng Lớp Thần Học IV

 •   17/05/2019 09:45:17 AM
 •   Đã xem: 2090
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 5h00 sáng ngày 14.5.2019 vừa qua, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang (ĐCV) đã hân hoan cử hành lễ kính thánh Mathia Tông đồ - Bổn mạng lớp Thần học IV (Khóa XII). Chủ tế thánh lễ hôm nay là cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc – Phó Giám đốc kiêm Giám học Thần học – Đồng thời là cha đồng hành của lớp Thần IV. Đồng tế thánh lễ là cha Giám đốc, quý cha trong Ban giám đốc, quý cha giáo sư.

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay17,249
 • Tháng hiện tại571,083
 • Tổng lượt truy cập16,193,928

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây