loi chua hang ngay 1 1 1

Suy niệm Tuần XII Thường Niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   20/06/2020 08:11:37 AM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
Bài đọc I hôm nay khởi đầu chuyện kể về Ápraham, gương mẫu hành trình đức tin cho mọi tín hữu.Những lời đầu tiên Thiên Chúa ngỏ với ông khi Người chọn ông, cho ta thấy một tình yêu gây không ít hoang mang: ‘Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi’. Để đi đến đâu? ‘Tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi’.
loi chua hang ngay 1 1 1

Suy niệm Tuần XI Thường Niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   13/06/2020 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
Trong bài đọc 1 ta thấy rõ ràng tính khí của thánh Phaolô, một tính khí thích đối nghịch, vì ngài là con người chiến đấu và siêu nhạy cảm. Thường thường các thư của Ngài khó hiểu chính bởi vì khía cạnh đối nghịch này, nhưng lại giúp làm nổi bật bộ mặt ‘gây vấn nạn’ của mầu nhiệm Đức Kitô và ngay cả của cuộc đời vị Tông Đồ.
Suy niệm Tuần X Thường Niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần X Thường Niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   07/06/2020 04:50:57 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề chung cho các bài đọc hôm nay là sự an ủi vì đau khổ. ‘Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an’: là một trong những mối phúc; thánh Phaolô trong thư gởi Corintô đã lấy bản thân mình để minh họa: vừa trải qua một đau khổ lớn lao nhưng trong cơn đau khổ này ngài đã nhận được sự an ủi của Thiên Chúa và giờ đây Ngài chúc tụng Chúa...
images

5 Phút Lời Chúa tháng 06/2020. Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

 •   31/05/2020 09:08:36 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Ngài ban cho con người có tự do và Ngài tôn trọng sự tự do đó kể cả khi con người dùng nó để chống lại Ngài. Thế nhưng, con người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Sẽ là hạnh phúc lớn lao cho chúng ta khi chúng ta sử dụng tự do để cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, để hành động vì vinh danh Chúa hơn.
loi chua hang ngay 1 1

Suy niệm Tuần IX Thường Niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   31/05/2020 08:48:33 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/1964 kết thúc Khóa Ba Công Đồng Vaticanô II Giáo Hội tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là ‘Mẹ Giáo Hội’ nghĩa là của toàn thể dân kitô giáo, giáo dân cũng như mục tử kêu cầu Mẹ là Mẹ rất đáng yêu mến’. Tòa Thánh, dịp Năm Thánh Hòa Giải (1975), đã đặt một thánh lễ ngoại lịch tôn kính Mẹ Maria Mẹ Giáo Hội, sau đó được đưa vào Sách Lễ Roma; cũng đưa vào Kinh Cầu Đức Bà tước hiệu này (1980).
loi chua hang ngay 1

Suy niệm Tuần VII Phục Sinh A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   24/05/2020 04:33:33 AM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Phaolô đến Êphêsô, gặp những môn đệ cho biết họ đã nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả, một phép rửa diễn tả lòng sám hối và hướng người lãnh nhận đến ân sủng Thiên Chúa ban. Nhìn nhận mình bất xứng vì tình trạng tội lỗi sẽ dẫn đưa đến lòng sám hối và thái độ sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ. Là bước cần thiết, vì Thiên Chúa không ép buộc ai: Ngài dừng lại trước ngưỡng cửa và chờ đợi sự đồng thuận tự do của ta.
Suy niệm Tuần VI Phục Sinh A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần VI Phục Sinh A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   17/05/2020 04:18:04 AM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Quả là một sự thay đổi hoàn toàn! Cuộc gặp gỡ Đức Giêsu trên đường Đamát đã vén cho ông tấm màn che của Lề Luật đã ngăn cản ông tầm nhìn hướng đến Thiên Chúa. Giờ đây đối với ông không còn quan trọng đàn ông hay phụ nữ, Do thái hay Hy lạp, tự do hay nô lệ, nhưng chỉ còn là những con cái của Thiên Chúa, mà Đức Kitô đã đổ máu mình ra để cứu chuộc.
Suy niệm Tuần V Phục Sinh A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần V Phục Sinh A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   08/05/2020 10:08:31 PM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
‘Chúng tôi loan tin mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó’.Công việc rao giảng tin mừng của Phaolô và Barnaba không chút dễ dàng gì. Những người do thái liên kết với người ngoại giáo tìm cách ném đá hai ông. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa hoạt động che chở các tông đồ. Đến độ tại Listra họ đã làm phép lạ chữa lành một người bại liệt. Dân chúng phấn khích.
Suy niệm Tuần IV Phục Sinh A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần IV Phục Sinh A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   02/05/2020 10:03:44 PM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Trong bài đọc hôm nay ta nhận thấy Thiên Chúa hoàn toàn tự do, thay đổi trật tự mọi sự và vị tông đồ cần phải nhận ra lòng nhân hậu trong hành động của Chúa, ngay cả bên ngoài những chương trình của mình. Thánh Thần ngự xuống trên Cornêliô người dân ngoại và gia đình ông trước cả khi nhận lãnh phép rửa. Và Phêrô, từ nay đứng trước những quyết định của Chúa không còn chống đối nữa, ông đã nói cách đơn sơ: tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Ông đã được một bài học.
5 phút mỗi ngày cho Lời Chúa tháng 05/2020

5 phút mỗi ngày cho Lời Chúa tháng 05/2020

 •   30/04/2020 05:30:51 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0
Mời Bạn: Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho nhân loại chúng ta hồng ân đức tin. Nhờ đức tin và trong đức tin, chúng ta được nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương và đón nhận Đức Giê-su là Người Con mà Chúa Cha sai đến làm Đấng Cứu Chuộc loài người chúng ta. Phần còn lại là của bạn, Chúa mời gọi bạn nói lên lời tuyên xưng đầy xác tín của mình: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha, tôi tin kính Đức Giê-su Ki-tô là Con Một Chúa cùng là Chúa chúng ta.
Suy niệm Tuần III Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần III Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   25/04/2020 04:15:53 AM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Stêphanô là một trong những người theo Đức Giêsu và thực hiện những công việc của Thiên Chúa: nghĩa là tin vào Đức Giêsu như Đấng Chúa Cha sai đến. Chính Đức Giêsu cũng xác nhận điều này trong bài tin mừng hôm nay.Tin và làm chứng cách trung thực rằng những ai nghe Stêphanô nói, không thể địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. Không biết phải tìm lý lẽ nào để chống lại ông, họ dùng những lời dối trá. ‘Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa’.
Suy niệm Tuần II Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần II Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   19/04/2020 10:33:33 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Nicôđêmô, một trong những thủ lãnh người do thái, đến gặp Đức Giêsu ban đêm; ông muốn thảo luận với Ngài về ơn cứu độ. Trong số những biệt phái, cũng có một ít người cảm tình với Đức Giêsu. Có thể nói được là bất cứ ai thao thức về vấn đề ơn cứu độ; tất cả những ai đặt vấn đề về ý nghĩa tối hậu của cuộc sống.
ChuaSongLai

Suy niệm Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   10/04/2020 11:25:46 PM
 •   Đã xem: 556
 •   Phản hồi: 0
Ngày thứ nhất của tuần bát nhật theo sau Đại Lễ Phục Sinh, bắt đầu cuộc sống niềm tin của mỗi ngày. Một niềm tin không rập khuôn theo cuộc sống quá khứ. Bởi lẽ, nếu những điều ta hát ca và tuyên đọc trong dịp lễ Phục Sinh là đúng sự thật, thì chỉ khi nào Đức Kitô sống lại làm cho các môn đệ hiểu rằng Ngài luôn ở với họ cho đến tận thế, tất cả mọi người mới khám phá ra được ý nghĩa của cuộc đời.
loi chua hang ngay

Suy niệm Tuần Thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   04/04/2020 05:01:12 AM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
Mỗi thánh sử thuật lại theo cách của mình cuộc đời và hành động của Đức Giêsu trong dịp lễ Vượt Qua tại Giêrusalem. Theo Gioan, tất cả những gì xảy ra trong những ngày cuối cùng này mang một giá trị tượng trưng và vượt lên trên những sự kiện thấy được. Các nhân vật chính trở thành những biểu trưng: ngay đầu tuần thương khó, Đức Giêsu làm khách trọ ở nhà Matta, Maria và Lagiarô tại Betania. Tình bạn thân thiết gắn bó mọi người; chính họ đã được báo cho biết ý nghĩa của ‘sự sống’ và ‘sự chết’ khi nói về Đức Giêsu.
"5 Phút Lời Chúa" tháng 04/2020

"5 Phút Lời Chúa" tháng 04/2020

 •   30/03/2020 04:45:40 AM
 •   Đã xem: 498
 •   Phản hồi: 0
Người Do Thái thời Chúa Giê-su khao khát mong chờ Đấng Mê-si-a mà các ngôn sứ loan báo. Nhưng Đấng Mê-si-a đối với họ phải là người khôi phục vương quyền Đa-vít bằng quyền lực và sức mạnh quân đội để thống trị các dân nước. Thế nhưng quan niệm đó lại không nói lên sự thật về Đức Giê-su, Đấng Mê-si-a đích thực hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mc 10,45).
Suy niệm tuần V Mùa Chay A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần V Mùa Chay A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   29/03/2020 08:31:30 PM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
Chương 8 Tin Mừng của Thánh Gioan gồm tóm một loạt những xung đột khởi đầu từ việc tự mạc khải mình của Đức Giêsu. ‘Ta là ánh sáng thế gian’ là lời tự mạc khải được thực hiện trong suốt thời gian lễ Lều, người ta thắp sáng đèn trong những khu vực Đền thờ.Chống đối mà các người Biệt phái chống Đức Giêsu là điều Người tự làm chứng chính mình.
lời Chúa hằng ngày

Suy niệm tuần IV Mùa Chay A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   22/03/2020 04:22:02 AM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 0
Trang tin mừng hôm nay cho ta thấy không có tiên tri nào được trọng vọng nơi quê hương mình. Theo nghĩa đen, quê hương của Đức Giêsu là Nagiarét, một làng quê của Galilêa ít được biết đến. Thánh Gioan nhấn mạnh đến điểm này để nêu lên chứng cứ truyền giáo của Đức Giêsu. Ngài được sai đến với dân Giuđêa, trung tâm chính là đền thờ Giêrusalem, thế nhưng không được đón nhận (Ga 1,11).
Suy niệm tuần III Mùa Chay A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần III Mùa Chay A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   15/03/2020 04:25:12 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0
Một lần nữa Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc tha thứ, là đặc tính riêng của các môn đệ Ngài. Cần phải tha thứ không ngừng, dù có thể chúng ta bị yêu sách nhiều. Thường thường chúng ta chỉ đạt đến mức độ vừa đủ khi tha thứ cho anh chị em mình, bằng cách ngầm cho họ hiểu rằng sẽ không có lần thứ hai đâu. Thật khó tha thứ luôn luôn, tha thứ như thể đây là lần đầu tiên họ phạm lỗi; khó có đủ kiên nhẫn và yêu thương để giữ mãi tin tưởng nơi người anh em cần được tha thứ, hai lần, mười lần, ngàn lần. Con tim của chúng ta là như thế: chúng ta luôn đặt giới hạn cho tình yêu của mình!
Suy niệm tuần II Mùa Chay A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm tuần II Mùa Chay A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   08/03/2020 10:21:30 PM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu một lần nữa kêu gọi chúng ta bắt chước Chúa Cha trên trời là Đấng nhân từ. Xem chừng rất dễ dàng vì tất cả chúng ta ai cũng có cảm nghiệm về sự khốn khổ của mình và qua trải nghiệm đó, chúng ta có thể hiểu lòng nhân từ là gì. Nhưng cũng rất nghiêm túc, vì Đức Giêsu báo cho chúng ta biết rằng lòng nhân từ của Chúa Cha đối với chúng ta tùy thuộc mức độ chúng ta thương xót anh em mình.

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập38
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay12,215
 • Tháng hiện tại605,768
 • Tổng lượt truy cập16,228,613

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây