Suy niệm hằng ngày tuần bát nhật Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần bát nhật Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   28/03/2024 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Loan báo tin Chúa Phục sinh bắt đầu bằng một cuộc chạy. Maria chạy đi tìm Simon và môn đệ khác, rồi cả hai cùng chạy đến mộ. Tại sao mọi người ấy lại chạy trong buổi sáng phục sinh vậy?
Suy niệm Lễ Lá, Tuần Thánh – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lễ Lá, Tuần Thánh – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   20/03/2024 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Giờ của ánh sáng, bởi lẽ bí tích của Mình và Máu được thiết lập: ‘Ta là bánh hằng sống…Tất cả những ai Cha ban cho ta, sẽ đến với ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không khước từ…Đây là ý của Đấng đã sai Ta, là Ta không làm mất người nào mà Cha đã ban cho Ta
7

Suy niệm hằng ngày thứ bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay- Lm. Gioan Phan Tiến Dũng

 •   15/03/2024 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Trong cuộc sống thường ngày, trước một con người với những cung cách ứng xử hay hành động của họ, hay là khi đối diện với một một sự việc xảy ra… con người chúng ta thường có nhiều ý kiến, nhận định khác nhau.
Suy niệm hằng ngày tuần V Mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần V Mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   14/03/2024 06:41:00 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Chương 8 Tin Mừng của Thánh Gioan gồm tóm một loạt những xung đột khởi đầu từ việc tự mạc khải mình của Đức Giêsu. ‘Ta là ánh sáng thế gian’ là lời tự mạc khải được thực hiện trong suốt thời gian lễ Lều, người ta thắp sáng đèn trong những khu vực Đền thờ.
Suy niệm hằng ngày thứ năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng

Suy niệm hằng ngày thứ năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng

 •   13/03/2024 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng hôm nay (Ga 5, 31-47) tiếp tục thuật lại cho chúng ta câu chuyện về cuộc tranh luận của những người Do Thái về việc Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha cũng như nói về mối tương quan và sứ vụ mà Chúa Cha ủy thác cho Ngài.
Suy niệm hằng ngày tuần IV Mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV Mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   07/03/2024 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0
Toàn bộ Tân Ước chú tâm về giáo lý của việc cứu độ. Việc mỗi con người và mọi việc trở về để đạt đến sự thánh thiện, nơi Chúa Cha, đều được thực hiện nhờ qua sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Kitô.
Suy niệm hằng ngày tuần III mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần III mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   02/03/2024 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Câu điệp khúc cùa Thánh vịnh 18: Chúa có lời ban sự sống đời đời; toàn dân nhìn nhận rằng lề luật Chúa toàn thiện, làm vui thích tâm hồn: ‘Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt’. Còn các câu phiên khúc tác giả thánh vịnh nói rằng: “Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần II mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần II mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   23/02/2024 07:54:00 PM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
Mầu nhiệm Nhập Thể là trung tâm của giáo lý kitô giáo. Có nhiều cách thức tuyên xưng Đức Giêsu, nhưng đối với Giáo Hội chỉ có một phương cách được chuẩn nhận: Đức Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.
Suy niệm hằng ngày tuần I mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần I mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   17/02/2024 02:38:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Suốt Mùa Chay này, nếu ta muốn trung thành với lời thề hứa khi lãnh nhận phép Rửa, hãy nhớ rằng Giáo Hội là gia đình thứ nhất của chúng ta, không chỉ của những người đã được thanh tẩy, mà của tất cả mọi người, bởi lẽ Đức Giêsu đã chết cho mọi người.
Suy niệm Lời Chúa tuần XXXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa tuần XXXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   25/11/2023 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Điều này khích lệ chúng ta khi ta ở trong cùng hoàn cảnh ấy, nhưng cũng khuyến khích chúng ta khiêm tốn, nếu ta có khả năng để cho đi nhiều
Suy niệm Tuần XXXIII Tn – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần XXXIII Tn – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   22/11/2023 07:07:40 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng hôm nay là một bài dạy về cầu nguyện.
Suy niệm Tuần XXXI Tn – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần XXXI Tn – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   14/11/2023 06:34:53 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Suy niệm Tuần XXXI Tn – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
19

Suy niệm hằng ngày tuần XXXII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   11/11/2023 06:17:00 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Trong cuộc sống ta luôn rơi vào tình trạng phải có những thái độ đối nghịch và sự khôn ngoan giúp ta có được sự biện phân đúng đắn.
15

Suy niệm hằng ngày tuần XXXI thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   05/11/2023 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng là trường dạy sự chung sống. Đức Giêsu không muốn ngăn cấm chúng ta tiếp đón những người thân: cha mẹ, bạn hữu, thân nhân.
Suy niệm hằng ngày - Tuần 28 TN | Lm Phêrô Pham Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày - Tuần 28 TN | Lm Phêrô Pham Ngọc Lê

 •   15/10/2023 08:02:48 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay khởi đầu thư thánh Phaolô gởi tín hữu Roma. Ta biết rằng Phaolô viết thư này từ Corintô, khoảng mùa đông 57-58, trong khi sắp trẩy đi Giêrusalem để mang về những của bố thí cho kẻ nghèo.
5 Phút Lời Chúa trong tháng 10/ 2023. Thánh Mân Côi

5 Phút Lời Chúa trong tháng 10/ 2023. Thánh Mân Côi

 •   01/10/2023 05:41:02 AM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
“Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” (Mt 21,28-29)
Suy Niệm Tuần 26 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần 26 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   01/10/2023 05:18:11 AM
 •   Đã xem: 559
 •   Phản hồi: 0
Các bản văn phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa và ý thức rằng chính trên nền tảng này mà chúng ta xây dựng tình huynh đệ đích thực.
Suy Niệm Tuần 25 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần 25 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   24/09/2023 04:53:07 AM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Ánh sáng. Một từ ngữ đơn sơ, nhưng tuyệt vời. Đối với mỗi người chúng ta đây là một từ ngữ mang nhiều kỷ niệm…Ánh đèn trong đêm tối làm ta sợ, những tia sáng đầu tiên của mặt trời lúc hừng đông mang lại can đảm và hy vọng. Có lẽ không có cảnh tượng nào đẹp hơn, một thời điểm nào khoan khoái hơn khi người ta đến đỉnh cao của một ngọn núi khi mặt trời vừa mọc?
Suy Niệm Tuần 24 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Tuần 24 thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   16/09/2023 11:05:12 PM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
‘Ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho’, những kỳ mục nài xin Đức Giêsu. Còn chính viên đại đội trưởng thì thưa: ‘Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi’. Có một sự khác biệt lớn lao giữa công trạng, nghĩa là quyền mà chúng ta nghĩ mình có trên Thiên Chúa, và sự nghèo hèn được viên đại đội trưởng diễn tả. Tại sao lại xảy ra cho tôi điều này? Tôi hỏi và tôi không có đuợc câu trả lời. Danh sách những cố gắng ta nhắm mặc cả với Thiên Chúa có lẽ còn dài lắm.

Các tin khác

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập94
 • Máy chủ tìm kiếm22
 • Khách viếng thăm72
 • Hôm nay9,873
 • Tháng hiện tại490,571
 • Tổng lượt truy cập49,248,635

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây