Suy niệm Tuần V Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần V Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   01/05/2021 09:57:52 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu loan báo việc Ngài sắp ra đi ngay trong bữa tiệc sau cùng (Ga 13,33), làm cho Phêrô phải hỏi ngay: ‘Thưa Thầy, Thầy đi đâu’ (Ga 13,36). Sau khi tiên báo việc Phêrô chối Thầy, Đức Giêsu an ủi các tông đồ bằng cách bảo cho họ biết rằng Ngài ra đi là để dọn chỗ cho họ: ‘Thầy đi đâu, chúng con đã biết đường rồi’ (Ga 14,4).
5 phut LC

5 phút Lời Chúa tháng 05.2021. Tháng kính Đức Mẹ

 •   29/04/2021 11:04:49 PM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Con người khao khát và đi tìm Thiên Chúa, nhưng thực ra Người đã đi bước trước tìm đến và gặp gỡ con người, cách đặc biệt qua Chúa Giêsu Kitô. Philípphê tỏ ra khao khát được thấy Chúa Cha nhưng hoá ra Ngài đã tỏ ra cho ông thấy từ trước rồi vì Chúa Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.”
Suy niệm Tuần IV Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần IV Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   24/04/2021 11:12:19 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: Ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa?
Suy niệm Tuần III Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần III Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   17/04/2021 10:14:18 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Stêphanô là một trong những người theo Đức Giêsu và thực hiện những công việc của Thiên Chúa: nghĩa là tin vào Đức Giêsu như Đấng Chúa Cha sai đến. Chính Đức Giêsu cũng xác nhận điều này trong bài tin mừng hôm nay.
Suy niệm Tuần II Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần II Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   10/04/2021 09:38:46 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Nicôđêmô, một trong những thủ lãnh người do thái, đến gặp Đức Giêsu ban đêm; ông muốn thảo luận với Ngài về ơn cứu độ. Trong số những biệt phái, cũng có một ít người cảm tình với Đức Giêsu. Có thể nói được là bất cứ ai thao thức về vấn đề ơn cứu độ; tất cả những ai đặt vấn đề về ý nghĩa tối hậu của cuộc sống.
Suy niệm Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   04/04/2021 01:10:55 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Ngày thứ nhất của tuần bát nhật theo sau Đại Lễ Phục Sinh, bắt đầu cuộc sống niềm tin của mỗi ngày. Một niềm tin không rập khuôn theo cuộc sống quá khứ. Bởi lẽ, nếu những điều ta hát ca và tuyên đọc trong dịp lễ Phục Sinh là đúng sự thật, thì chỉ khi nào Đức Kitô sống lại làm cho các môn đệ hiểu rằng Ngài luôn ở với họ cho đến tận thế, tất cả mọi người mới khám phá ra được ý nghĩa của cuộc đời.
5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 04/2021

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 04/2021

 •   31/03/2021 05:55:46 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh có một nghi thức độc đáo mà chỉ hôm nay mới có: Sau bài giảng là nghi thức diễn lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Dù chỉ là nghi thức mang tính minh hoạ nhưng những người được chọn trong vai các tông đồ cũng cảm thấy được đánh động sâu xa vì bài học đầy ấn tượng này khi chính vị chủ tế quì xuống rửa chân cho mình.
Suy niệm Tuần Thánh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần Thánh năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   27/03/2021 10:18:38 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Mỗi thánh sử thuật lại theo cách của mình cuộc đời và hành động của Đức Giêsu trong dịp lễ Vượt Qua tại Giêrusalem. Theo Gioan, tất cả những gì xảy ra trong những ngày cuối cùng này mang một giá trị tượng trưng và vượt lên trên những sự kiện thấy được.
Suy niệm Tuần V Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần V Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   20/03/2021 10:14:20 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Chương 8 Tin Mừng của Thánh Gioan gồm tóm một loạt những xung đột khởi đầu từ việc tự mạc khải mình của Đức Giêsu. ‘Ta là ánh sáng thế gian’ là lời tự mạc khải được thực hiện trong suốt thời gian lễ Lều, người ta thắp sáng đèn trong những khu vực Đền thờ.
Suy niệm Tuần IV Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần IV Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   13/03/2021 08:59:01 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Trang tin mừng hôm nay cho ta thấy không có tiên tri nào được trọng vọng nơi quê hương mình. Theo nghĩa đen, quê hương của Đức Giêsu là Nagiarét, một làng quê của Galilêa ít được biết đến. Thánh Gioan nhấn mạnh đến điểm này để nêu lên chứng cứ truyền giáo của Đức Giêsu. Ngài được sai đến với dân Giuđêa, trung tâm chính là đền thờ Giêrusalem, thế nhưng không được đón nhận (Ga 1,11).
Suy niệm Tuần III Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần III Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   06/03/2021 09:45:45 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Một lần nữa Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc tha thứ, là đặc tính riêng của các môn đệ Ngài. Cần phải tha thứ không ngừng, dù có thể chúng ta bị yêu sách nhiều. Thường thường chúng ta chỉ đạt đến mức độ vừa đủ khi tha thứ cho anh chị em mình, bằng cách ngầm cho họ hiểu rằng sẽ không có lần thứ hai đâu.
5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 03/2021 - Tháng kính Thánh Giuse.

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 03/2021 - Tháng kính Thánh Giuse.

 •   28/02/2021 10:21:57 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
 “Đền thờ Thiên Chúa” còn là chính con người và cả vũ trụ. Trong thời đại tục hoá này, tính cách linh thánh của những đền thờ ấy đang bị coi thường, thậm chí bị phủ nhận. Mời bạn kiểm điểm bản thân và thảo luận trong cộng đoàn xem mình đang bị nhiễm tinh thần tục hoá đến mức nào...
Suy niệm Tuần II Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần II Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   27/02/2021 10:00:22 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu một lần nữa kêu gọi chúng ta bắt chước Chúa Cha trên trời là Đấng nhân từ. Xem chừng rất dễ dàng vì tất cả chúng ta ai cũng có cảm nghiệm về sự khốn khổ của mình và qua trải nghiệm đó, chúng ta có thể hiểu lòng nhân từ là gì.
Suy niệm Tuần I Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần I Mùa Chay năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   20/02/2021 10:26:06 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Đoạn Tin Mừng hôm nay thật rõ: chúng ta sẽ được Thiên Chúa xét xử dựa trên tình yêu. Đức Giêsu chỉ cho ta thấy nhiều cách thức để thực thi tình bác ái huynh đệ. Và Ngài còn thêm những lời lạ lùng này: ‘Mỗi khi các ngươi làm những điều này cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta’.
download

Suy niệm Tuần VI TN B và Lễ Tro - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   15/02/2021 07:52:12 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu đi theo một hướng khác biệt với hướng các môn đệ của Ngài. Tất cả họ đang thiếu lương thực: Đức Giêsu ngược lại cảnh giác họ đừng khép kín trong cái nhìn của mình, trở thành một hướng hành động sai lạc.
unnamed (5)

Suy niệm Tin Mừng Mùng Một và Mùng Hai Tết - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu.

 •   11/02/2021 10:16:47 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.
5 phút Lời Chúa tháng 02/ 2021.

5 phút Lời Chúa tháng 02/ 2021.

 •   01/02/2021 04:49:06 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Từ xa xưa, lễ dâng Chúa trong đền thánh đã được gọi là lễ nến, khi các tín hữu đem nến đến làm phép để biểu trưng và cũng để tiếp nối lời ông Si-mê-on đã gọi Chúa Giê-su là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Quả thật Chúa là ánh sáng ban sự sáng và sự sống cho nhân loại như Ngài đã nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12).
Suy niệm Tuần IV thường niên năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần IV thường niên năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   31/01/2021 03:19:08 AM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Phụng vụ thúc đẩy ta đào sâu hơn về đức cậy, nhân đức đối thần, 'nhờ đó chúng ta khao khát Nước Trời và sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình' (GLCG 1817-21). Những người sống đời thánh hiến hãy suy tư về cung cách sống mẫu mực của Anna và Simeon (GLCG 914-33); khi họ sống hết mình một cách trung thực ơn gọi của mình, cuộc sống của họ sẽ mang lại nhiều lợi ích, như Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu minh chứng (GLCG 826).
Suy niệm Tuần III thường niên năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần III thường niên năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   23/01/2021 09:14:27 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay chúng ta nhận thấy quyền năng của Thiên Chúa nơi thánh Phaolô, từ một kẻ bách hại trở thành Tông đồ, tin vào Đức Kitô và loan báo Đức Kitô với lòng hăng say nhiệt thành. Chúng ta đang ở trong ngày cuối cùng của Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các kitô hữu, chúng ta cùng suy tư một vài điểm về việc trở lại của Phaolô có liên quan đến việc hiệp nhất.

Các tin khác

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập119
 • Máy chủ tìm kiếm26
 • Khách viếng thăm93
 • Hôm nay17,105
 • Tháng hiện tại267,006
 • Tổng lượt truy cập19,285,721

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây