Suy niệm Tuần IX mùa Thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần IX mùa Thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   31/05/2024 06:30:35 PM
 •   Đã xem: 596
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu đã hứa ở lại cùng chúng ta cho đến tận thế (Mt 28,20). Ngài đã giữ lời Ngài hứa bằng nhiều cách. Ngài ở cùng chúng ta qua lời của Ngài, luôn là lời sống động và thánh thiện, dẫn những ai tin vào lời ấy đến với Chúa Cha.
80

Suy niệm hằng ngày tuần lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   23/05/2024 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 671
 •   Phản hồi: 0
Tân ước thiết lập tính phổ quát của sứ vụ truyền giáo trong tương quan đặc biệt của Đức Giêsu phục sinh với mọi người. Tin mừng cần phải được loan báo cho mọi người, vì Đức Giêsu là sự thật về con người, đã lãnh nhận từ Chúa Cha mọi quyền năng trên trời dưới đất, đã thi hành ý Chúa Cha cho đến chết, mở ra cho con người đường đưa đến đời sống viên mãn.
Suy niệm Tin Mừng tuần VII Tn – Lm Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tin Mừng tuần VII Tn – Lm Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   17/05/2024 06:45:50 AM
 •   Đã xem: 837
 •   Phản hồi: 0
Thánh Thần là Thần Khí của Đức Kitô và là Ngôi Vị thần linh đấng làm cho thế giới có khả năng noi gương Đức Kitô, mang Đức Kitô đến với mọi người và làm cho Ngài sống trong chúng ta.
Suy niệm Tin mừng tuần VII Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tin mừng tuần VII Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   10/05/2024 12:48:08 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Sứ vụ của Giáo Hội đã được khởi xướng bởi Đức Giêsu Kitô phục sinh, lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Việc lên trời và sai các tông đồ không thể tách riêng nhau.
Suy niệm Tin Mừng tuần VI Phục Sinh – Lm Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tin Mừng tuần VI Phục Sinh – Lm Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   04/05/2024 03:24:28 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Khi đọc Tin Mừng, khi cử hành phụng vụ, chính Đức Giêsu Kitô nói với các môn đệ. Hôm nay Ngài nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là bạn hữu của Ngài, thuộc về Ngài nhờ đức tin qua phép Rửa.
Suy niệm Tin Mừng tuần V Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tin Mừng tuần V Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   25/04/2024 08:00:27 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Trong các bài diễn từ giã biệt (c.13-17) thánh sử Gioan với đặc sủng riêng của mình, qua những lời nói của Đức Giêsu, cho thấy đời sống của các tín hữu từ lúc Chúa lên trời cho tới khi Ngài lại đến.
Suy niệm Tin Mừng tuần 4 Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tin Mừng tuần 4 Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   18/04/2024 01:20:35 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu là món quà của Chúa Cha. Đức Giêsu thật sự là ai? Không có gì ngoài đối nghịch giữa người chăn chiên tốt lành và kẻ làm thuê có thể làm cho ta hiểu điều ấy. Hai hình tượng này khác nhau những điểm nào?
Suy niệm Tuần III Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần III Phục Sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   12/04/2024 08:55:18 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu đến trong thế gian là để cứu độ nhân loại. Do đó Ngài đã hoàn tất ơn cứu độ loài người qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài, và còn làm cho ơn cứu độ đến với mọi dân tộc trên thế giới nhờ công việc của Giáo Hội.
Suy niệm hằng ngày tuần II Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần II Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   03/04/2024 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Các tin mừng của ngày Chúa Nhật này đặt cho ta câu hỏi: Làm sao ta có thể gặp được Đấng Phục Sinh? Ở đâu và bằng cách nào?
Từ sáng cho đến chiều ngày hôm ấy, chỉ mình Gioan thuật lại việc Đức Giêsu hiện ra giữa các ông dù cửa vẫn đóng. Các môn đệ, dù đã được nghe tin báo của sứ thần, vẫn sợ hãi vì người do thái đang tìm bắt họ.
Suy niệm hằng ngày tuần bát nhật Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần bát nhật Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   28/03/2024 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Loan báo tin Chúa Phục sinh bắt đầu bằng một cuộc chạy. Maria chạy đi tìm Simon và môn đệ khác, rồi cả hai cùng chạy đến mộ. Tại sao mọi người ấy lại chạy trong buổi sáng phục sinh vậy?
Suy niệm Lễ Lá, Tuần Thánh – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lễ Lá, Tuần Thánh – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   20/03/2024 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Giờ của ánh sáng, bởi lẽ bí tích của Mình và Máu được thiết lập: ‘Ta là bánh hằng sống…Tất cả những ai Cha ban cho ta, sẽ đến với ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không khước từ…Đây là ý của Đấng đã sai Ta, là Ta không làm mất người nào mà Cha đã ban cho Ta
7

Suy niệm hằng ngày thứ bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay- Lm. Gioan Phan Tiến Dũng

 •   15/03/2024 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Trong cuộc sống thường ngày, trước một con người với những cung cách ứng xử hay hành động của họ, hay là khi đối diện với một một sự việc xảy ra… con người chúng ta thường có nhiều ý kiến, nhận định khác nhau.
Suy niệm hằng ngày tuần V Mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần V Mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   14/03/2024 06:41:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Chương 8 Tin Mừng của Thánh Gioan gồm tóm một loạt những xung đột khởi đầu từ việc tự mạc khải mình của Đức Giêsu. ‘Ta là ánh sáng thế gian’ là lời tự mạc khải được thực hiện trong suốt thời gian lễ Lều, người ta thắp sáng đèn trong những khu vực Đền thờ.
Suy niệm hằng ngày thứ năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng

Suy niệm hằng ngày thứ năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng

 •   13/03/2024 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng hôm nay (Ga 5, 31-47) tiếp tục thuật lại cho chúng ta câu chuyện về cuộc tranh luận của những người Do Thái về việc Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha cũng như nói về mối tương quan và sứ vụ mà Chúa Cha ủy thác cho Ngài.
Suy niệm hằng ngày tuần IV Mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV Mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   07/03/2024 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
Toàn bộ Tân Ước chú tâm về giáo lý của việc cứu độ. Việc mỗi con người và mọi việc trở về để đạt đến sự thánh thiện, nơi Chúa Cha, đều được thực hiện nhờ qua sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Kitô.
Suy niệm hằng ngày tuần III mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần III mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   02/03/2024 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Câu điệp khúc cùa Thánh vịnh 18: Chúa có lời ban sự sống đời đời; toàn dân nhìn nhận rằng lề luật Chúa toàn thiện, làm vui thích tâm hồn: ‘Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt’. Còn các câu phiên khúc tác giả thánh vịnh nói rằng: “Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần II mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần II mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   23/02/2024 07:54:00 PM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Mầu nhiệm Nhập Thể là trung tâm của giáo lý kitô giáo. Có nhiều cách thức tuyên xưng Đức Giêsu, nhưng đối với Giáo Hội chỉ có một phương cách được chuẩn nhận: Đức Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.
Suy niệm hằng ngày tuần I mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần I mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   17/02/2024 02:38:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Suốt Mùa Chay này, nếu ta muốn trung thành với lời thề hứa khi lãnh nhận phép Rửa, hãy nhớ rằng Giáo Hội là gia đình thứ nhất của chúng ta, không chỉ của những người đã được thanh tẩy, mà của tất cả mọi người, bởi lẽ Đức Giêsu đã chết cho mọi người.
Suy niệm Lời Chúa tuần XXXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa tuần XXXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   25/11/2023 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Điều này khích lệ chúng ta khi ta ở trong cùng hoàn cảnh ấy, nhưng cũng khuyến khích chúng ta khiêm tốn, nếu ta có khả năng để cho đi nhiều

Các tin khác

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập107
 • Máy chủ tìm kiếm67
 • Khách viếng thăm40
 • Hôm nay7,661
 • Tháng hiện tại298,325
 • Tổng lượt truy cập48,380,998

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây