Suy Niệm Thánh Vịnh 23 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 23 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   30/01/2023 03:21:51 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Thánh vịnh về Vương Quyền mô tả đoàn rước tiến vào đền thánh…Chính Đức Chúa Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ, là Đức Vua tiến vào ngự trị trong cung điện và thành phố của Ngài. Khi tung hô Chúa, Israel muốn Ngài cai trị, và xác quyết sự tuân phục của mình.
Suy Niệm Thánh Vịnh 145 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 145 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   27/01/2023 09:32:29 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Tôi sẽ ca tụng Chúa suốt cuộc đời…Đừng tin tưởng vào quyền thế chóng qua…con người mỏng giòn…Phải nương tựa vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, trung tín, cứu độ, từ tâm, bạn hữu của người bé mọn. Ngài hiển trị muôn đời!
Suy Niệm Thánh Vịnh 39 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 39 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   11/01/2023 03:44:58 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Nhịp điệu của Thánh Vịnh tạ ơn này thật hay: trước tiên là lời kêu cầu từ một tình huống thảm khốc, tiếp đến là hành vi tạ ơn sau khi được nhận lời. Chưa hết, lại còn dâng lời khẩn nài mới trong những thảm họa mới.
Suy Niệm Thánh Vịnh 71 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 71 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   03/01/2023 10:03:08 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Thánh vịnh này được viết sau lưu đày, vào thời mà nhà Đavít không còn cai trị nữa, nên được nhắm đến vị Vua Cứu Thế (Messia), vương quốc cứu độ được mọi người mong đợi, một vương quốc phổ quát và vĩnh cửu. Chỉ có vương quốc của Thiên Chúa mới vĩnh cửu.
Suy Niệm Thánh Vịnh 66 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 66 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   27/12/2022 04:46:33 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Thánh vịnh ‘chúc lành’, đặc biệt hoan hỉ với nhịp điệu như tiếng vang vọng: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc…ước gì chư dân cảm tạ Ngài…ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ…Những điệp ngữ ấy tạo thành niềm vui trong chính từ vựng được dùng.
Suy Niệm Thánh Vịnh 95, 96 và 97 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 95, 96 và 97 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   19/12/2022 10:41:26 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Đây là thánh vịnh trong lễ đêm Giáng Sinh. Mời gọi ta hãy hát lên. Được lập lại ba lần ở đầu ba câu đầu tiên: ‘Hát lên mừng Chúa’. Ai được mời gọi? Trước tiên là dân Thiên Chúa, Israel. Và Israel mới. Nhưng chúng ta lưu ý điều này là các tín hữu không có quyền giữ cho riêng mình ‘tin mừng cứu độ’. Noel phải được mừng với toàn thế giới. ‘Kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người’.
Suy Niệm Thánh Vịnh 23 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 23 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   14/12/2022 03:43:31 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Thánh vịnh về Vương Quyền mô tả đoàn rước tiến vào đền thánh…Chính Đức Chúa Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ, là Đức Vua tiến vào ngự trị trong cung điện và thành phố của Ngài. Khi tung hô Chúa, Israel muốn Ngài cai trị, và xác quyết sự tuân phục của mình.
Suy Niệm Thánh Vịnh 145 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 145 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   10/12/2022 03:05:43 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Đây là một Thánh Thi ca ngợi vương quyền Thiên Chúa. Từ Thánh vịnh 145 cho đến Thánh vịnh cuối cùng 150, ta có một loạt thánh vịnh được gọi là Hallel cuối cùng, bởi vì mỗi một trong sáu Thánh vịnh này đều mở đầu và kết thúc bằng Alleluia. Cũng thế, sách Thánh vịnh kết thúc bằng lời chúc tụng. Hãy lưu ý từ Alleluia, trong tiếng Do Thái có nghĩa là Hãy chúc tụng Thiên Chúa.
Suy Niệm Thánh Vịnh 71 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 71 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   30/11/2022 03:22:22 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Thánh vịnh này được viết sau lưu đày, vào thời mà nhà Đavít không còn cai trị nữa, nên được nhắm đến vị Vua Cứu Thế (Messia), vương quốc cứu độ được mọi người mong đợi, một vương quốc phổ quát và vĩnh cửu. Chỉ có vương quốc của Thiên Chúa mới vĩnh cửu. Vị vua trần gian nào ước vọng điều đó là điều vô ích.
Suy Niệm Thánh Vịnh 121 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 121 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   26/11/2022 05:00:04 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Đây là thánh vịnh ‘hành hương’, theo nhịp bước tiến, những từ ‘chìa khoá’ được lập đi lập lại. Khách hành hương, sau khi vượt một đoạn đường dài, giờ đây đã đến Giêrusalem, một người trong bọn họ diễn tả niềm vui và sự thán phục.
Suy Niệm Thánh Vịnh 121 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 121 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   17/11/2022 09:34:37 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Đây là thánh vịnh ‘hành hương’, theo nhịp bước tiến, những từ ‘chìa khoá’ được lập đi lập lại. Khách hành hương, sau khi vượt một đoạn đường dài, giờ đây đã đến Giêrusalem, một người trong bọn họ diễn tả niềm vui và sự thán phục. Thành đẹp tuyệt vời! Người ta có cảm tưởng đó như sự kinh ngạc của một dân quê lên tỉnh hoặc của một người du mục há hốc mồm khi thấy những công trình xây dựng làm thành một khối tuyệt đẹp...
Suy Niệm Thánh Vịnh 16 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 16 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   03/11/2022 04:35:29 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Có những lời của Thánh Vịnh này mà duy chỉ mình Đức Giêsu mới có thể đọc lên cách thích hợp. Trong cuộc thương khó, Ngài đã thực sự là người vô tội, bị kết án bất công, “Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa cũng chẳng thấy điều gian…Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy…Tránh xa đường lối kẻ bạo tàn…con không vấp ngã…Bọn tử thù tứ phía bủa vây…xin thương che chở cho khỏi tay ác nhân hãm hại.
Suy Niệm Thánh Vịnh 23 Lễ Các Thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 23 Lễ Các Thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   28/10/2022 11:01:31 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Thánh vịnh về Vương Quyền mô tả đoàn rước tiến vào đền thánh…Chính Đức Chúa Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ, là Đức Vua tiến vào ngự trị trong cung điện và thành phố của Ngài. Khi tung hô Chúa, Israel muốn Ngài cai trị, và xác quyết sự tuân phục của mình.
Suy Niệm Thánh Vịnh 144 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 144 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   28/10/2022 04:17:09 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Đây là một Thánh Vịnh theo mẫu tự ABC, mỗi câu bắt đầu bằng một chữ cái, diễn tả ước muốn ca tụng Giao Ước một cách toàn vẹn… Người Do Thái đọc Thánh vịnh này mỗi ngày vào giờ kinh sáng: ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa… Đức Giêsu chắc cũng đã đọc Thánh vịnh này hàng nghìn lần.
Suy Niệm Thánh Vịnh 33 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 33 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   19/10/2022 04:13:19 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Thánh vịnh theo mẫu tự, mỗi câu mở đầu bằng một mẫu tự Do Thái. Thánh vịnh nói về ai? Ai là người được mời để chúc tụng Chúa? Những người nghèo, “Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên”.Vâng, kẻ bần cùng, người khiêm cung, những tấm lòng tan vỡ được tuyên bố là những người hạnh phúc, trong khi kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ.
Suy Niệm Thánh Vịnh 120 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 120 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   12/10/2022 04:17:14 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Thánh Vịnh hành hương, với nhịp điệu bước từng bậc một, gợi lên lời đáp trả của một ca đoàn thứ hai đáp lại lời ca của ca đoàn thứ nhất. Áng văn chương thật thi vị. các hình ảnh đều bắt nguồn từ chủ đề hành hương: ngay lúc khởi hành, người ta quan sát xung quanh để tìm hướng chính, núi Sion, đỉnh cao đền thờ được xây dựng, rồi người ta bước đi, hy vọng...
Suy Niệm Thánh Vịnh 97 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 97 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   05/10/2022 04:39:21 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Đừng bao giờ quên rằng các Thánh vịnh chính là khát vọng và lời nguyện cầu của dân Israel. Đây là một Thánh vịnh vương quyền: mỗi năm một lần, vào dịp Lễ Lều (nhắc nhớ 40 năm hành trình trong sa mạc), tại Giêrusalem, người ta tổ chức Lễ hội trọng thể, không chỉ nơi Đền Thờ nhưng còn cả thành phố, vì người ta kết các ‘lều’ khắp nơi bằng những cành cây…
Suy Niệm Thánh Vịnh 145 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 145 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   24/09/2022 05:46:12 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Tôi sẽ ca tụng Chúa suốt cuộc đời…Đừng tin tưởng vào quyền thế chóng qua…con người mỏng giòn…Phải nương tựa vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, trung tín, cứu độ, từ tâm, bạn hữu của người bé mọn. Ngài hiển trị muôn đời!
Suy Niệm Thánh Vịnh 112 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 112 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

 •   13/09/2022 04:09:29 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Đây là bài vinh tụng ca đầu tiên trong bộ Hallel Ai cập được hát trong bữa ăn Vượt Qua, và trong những đại lễ của dân Ítraen. Đoạn mở đầu do các tư tế Lêvi xướng, mời gọi mọi người ca tụng Chúa (lập lại 3 lần động từ ca tụng) Hai đoạn sau là lời đáp trả của cộng đoàn chúc tụng Chúa vì hai nguyên do xem chừng có vẻ như trái nghịch nhau...

Các tin khác

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập100
 • Máy chủ tìm kiếm30
 • Khách viếng thăm70
 • Hôm nay20,014
 • Tháng hiện tại164,827
 • Tổng lượt truy cập32,926,300

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây