Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse.

Thứ năm - 25/02/2021 03:33  10350
d

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE
Dấu Thánh Giá… Các Kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp Mình
Thứ Tự:  1. Kinh dọn mình. 2. Bài suy niệm. 3. Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh. 4. Kinh Thánh Giuse Bầu Cử   5. Kinh cầu Thánh Giuse. 6. Chuyện Kể Về Thánh Giuse     7. Bài hát kính thánh Giuse. 8. Ý Lực Sống – Kinh Phó Dâng
1.      Kinh Dọn Mình (Quỳ)
Lạy Thánh cả Giuse,/ là Đấng phù hộ mạnh thế trước toà Chúa,/ là Cha nhân hiền của chúng con,/ người con thảo hiếu trung thành của Cha,/ quả quyết không bao giờ khẩn cầu Cha mà vô hiệu. Vì vậy trong tuần cửu nhật này,/ chúng con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Cha. Xin Cha cầu bầu cho chúng con trước toà Chúa Giêsu,/ là Đấng xưa kia Cha đã nhiệt thành bảo hộ,/ Đấng mà chẳng nề trọng kính vâng lời Cha,/ như một người con thảo. Amen.
2.      Phần Suy Niệm (Đọc theo ngày. Ngồi)
Ngày Thứ Nhất (Một người đọc)
Ta hãy suy: Thế lực Thánh Cả Giuse khiến ta tôn sùng Người.
Muốn hiểu thế lực của Người, ta hãy xem Thánh Gia thất xưa tại Nagiaret. Nơi đây, có Ngôi Thiên Chúa mặc lốt Hài Nhi…Nơi đây, có các thiên thần cung kính run sợ, sấp mặt xuống không dám nhìn dung nhan Chúa…Nơi đây có Đức Maria, Nữ Vương trời đất, là kiệt tác của tay Đấng toàn năng, là Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, cũng là Đấng ban phát mọi điều đẹp lòng Chúa.
Chẳng phải chỉ có Chúa Giêsu và Đức Mẹ ở đây, song còn có một gia trưởng điều khiển mọi việc cửa nhà cách vô cùng đầm ấm. Chúa Giêsu đã tỏ dạ yêu thương và hết lòng vâng phục Người. Một gia trưởng có nhiệm vụ giữ gìn, nâng đỡ, dưỡng nuôi Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ bằng việc làm vất vả. Một gia trưởng đã làm phận sự cao trong hơn phận sự các đấng tiên tri. Gia trưởng đó chính là Thánh Cả Giuse. Còn danh vọng nào sánh cho bằng! Chức cao cả ấy giục ta phải tôn kính Người hết dạ.
Lời cầu nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Thánh Cả Giuse,/ là Đấng Chúa đặt lên làm chủ nhà Chúa,/ xin ghé mắt thương xem các gia đình chúng con. Hãy đưa tay mạnh mẽ hộ vực chở che,/ và cầu cùng Chúa xuống ơn cho gia đình chúng con,/ được trung thành cùng Chúa và Hội thánh chẳng lỗi đạo. Lại cho mọi người trong gia đình chúng con bình an,/ thuận hoà,/ nhất là sau này được sum họp cùng nhau trên cõi hằng sống.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
Ngày Thứ Hai (Một người đọc)
Ta hãy suy: Các nhân đức Thánh Cả Giuse khiến ta sốt sắng tôn sùng Người.
Thánh Giuse có đủ mọi nhân đức mà Người đã thực hiện cách phi thường, xứng với một vị Đại Thánh, phúc âm đã khen Người là đấng công bình chính trực, nghĩa là nên thánh nên lành, đầy đủ mọi công nghiệp phúc đức.
Sứ mạng siêu phàm Thiên Chúa trao phó cho Người là làm chủ Thánh gia, làm Cha Đồng Trinh Chúa Con và Bạn Trăm năm Đức Mẹ. Chức vụ Người càng lớn thì ân sủng Chúa ban xuống cho Người càng nhiều. Đã vậy, sự tiếp xúc thân mật hằng ngày với Chúa Con và Đức Mẹ lại là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Người. Linh hồn Thánh Cả là một kỳ công của ân sủng và đạo hạnh.
Ai kể cho xiết, ai khen ngợi cho cùng. Đức tin mạnh mẽ nhanh nhẹn của Thánh nhân, khi gặp cơn gian nan thử thách? Đức Trông cậy của Người không bờ bến hằng thuận theo ý Chúa an bài. Đức Phục tùng mau kíp kiên trì, khi có lệnh trời ban xuống. Đức Cần mẫn, siêng năng, không hề vất vả, ưa sống cần lao, ham mê hoạt động.
Lời cầu nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Thánh Cả Giuse rất trung thành vâng theo ơn Chúa Thánh Thần,/ xin cầu cho chúng con được biết thánh ý Chúa phân định phải chọn bậc sống nào. Xin chớ để chúng con lầm lạc trong việc quan trọng nhất đời chúng con,/ bây giờ và mai hậu. Lại xin cho con cái vâng theo ý Chúa,/ quý trọng bậc sống mình,/ và giữ các nhân đức xứng hợp.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con,/ xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
Ngày Thứ Ba (Một người đọc) (Ngồi)
Ta hãy suy: Về đức Khiêm nhượng, khó nghèo và tinh thần cầu nguyện của Thánh Giuse.
Trong các nhân đức thánh Cả, ta hãy chiêm ngưỡng Đức Khiêm nhượng của Người. Là con vua Đavít, Người chẳng nề vất vả làm nghề thợ mộc mà sinh sống. Giữ hai kho báu bởi trời là Chúa Con và Đức Mẹ, Người vẫn thinh lặng khiêm nhượng, không hề mở miệng khoe khoang. Người đã học được cùng Hai Đấng sự khiêm nhượng và lòng yêu chuộng đời sống ẩn dật.
Ai nói cho cùng, Người ham chuộng làm việc trong cảnh khó nghèo, mà Người đã biến thành Phúc âm thứ nhất của Tin mừng?
Ai suy cho thấu, đời sống cầu nguyện thân mật của Người với Chúa Giêsu và Đức Mẹ? Ngót ba mươi năm trường, ngày đêm, Người hằng chung sống với Hai Đấng ăn chung một bàn, làm chung một việc, chỉ lo lắng cho Hai Đấng, và Hai Đấng cũng lo lắng cho Ngài cách vô cùng hoàn hảo. Đẹp đẽ thay, sốt mến thay, cảnh Thánh cả cầu nguyện chung cùng Chúa Con và Đức Mẹ! Lòng Người tràn ngập ơn phước ngần nào! Ai mà chẳng ước ao số phận Thánh Cả? Chính vì thế, những linh hồn yêu mến đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện, đều chọn Người làm gương mẫu và bổn mạng.
Lời nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng hộ vực Chúa Giêsu và Đức Mẹ,/ con xin gửi gấm nơi Thánh Cả các thiếu nhi và thiếu nữ công giáo. Xin khấng phù hộ giữ gìn những tấm lòng trong trắng khỏi mọi hiểm nguy,/ cùng thúc giục giới trẻ dịu dàng yêu mến Chúa Giêsu,/ Đức Mẹ và Thánh Cả,/ để được ơn nâng đỡ đời này và hạnh phúc vô cùng đời sau.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con,/ xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
Ngày Thứ Tư (Một người đọc) (Ngồi)
Ta hãy suy: Về Đức Trinh Khiết của Thánh Cả Giuse.
Chỉ có thiên thần bởi trời xuống mới ca ngợi đức Trinh bạch của Thánh Cả cho xứng được. Để có một quan niệm về sự trong trắng tuyệt vời của Người, ta nên nhớ lại vì danh nghĩa và mục đích nào, Thiên Chúa đã đặt Người bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ.
Trong tất cả loài người, qua muôn thế hệ, Thánh Cả Giuse được kén chọn để làm bạn trăm năm Đức Maria, là Đấng trong sạch hơn chín phẩm Thiên Thần, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, là Từ Mẫu của Ngôi Lời Nhập thể. Với danh nghĩa ấy, Người đã thương yêu, hộ vực Bà, và bảo toàn danh thơm tiếng tốt cho Bà trước mặt thiên hạ.
Ôi, trinh khiết thay, tâm hồn Người trong trắng như thiên thần đã toả nực mùi hương thơm ngào ngạt! Dịu ngọt thay, mùi vị Đức đồng trinh toát ra bởi ngực Thánh Cả, nơi mà Chúa Hài Nhi bao lần đã ngủ lịm êm đềm! Trong sạch thay, tay Người đã bồng bế Chúa Con và giúp đỡ Đức Mẹ! Ôi, ai đã hiểu thấu lòng trinh khiết vẹn tuyền Thánh Cả! Ai ca tụng cho cùng? Ai kể cho xiết những ơn lành Người xin được nơi Chúa cho những linh hồn muốn theo gương trinh khiết của Người!
Lời cầu nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Thánh Cả Giuse phước lộc,/ là Cha Chúa Giêsu và bạn Trinh khiết Đức Mẹ,/ xin hãy làm Đấng bảo trợ con. Xin lấy dây tình thân ái của Người đối với Hai Đấng mà ràng buộc lấy con! Từ đây,/ tấm lòng rất nhân lành,/ rất trong sạch của Người/ sẽ nên chốn con ẩn dật trước mọi nguy nan cám dỗ. Qua Thánh Cả,/ con đến cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Và theo gương Hai Đấng,/ con sẽ kính yêu Thánh Cả trọn đời.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con,/ xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
Ngày Thứ Năm (Một người đọc) (Ngồi)
Ta hãy suy: Về sự kính mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ nơi Thánh Cả Giuse.
Lạ lùng thay, thắm thiết thay, mối tình Thánh Cả dành cho Chúa Hài Đồng! Đó là mối tình của Cha hiền dành cho người Con duy nhất, đẹp đẽ, khôn ngoan. Cũng là mối tình của con thảo dâng lên Chúa cả cao sang, toàn năng, nhân hậu. Yêu Con cũng là mến Chúa, mến Chúa cũng là yêu Con. Tự nhiên và ân sủng đã phối hợp cách lạ lùng nơi tình yêu ấy!
Khi Cha trên trời muốn ban cho Con Ngài một người cha dưới thế, thì lẽ tất nhiên phải phú vào lòng ông một tình phụ tử xác thực, sâu sắc, chân thành. Thiên Chúa đã ban tình yêu của chính mình cho Thánh Cả, cũng như đã ban cho Thánh Mẫu, tuy mức độ khác nhau, để hai Đấng làm cha, làm mẹ Con Ngài.
Biết bao lần, lòng Thánh Cả chẳng bừng cháy, khi chiêm ngưỡng Hài Nhi mũm mỉm, trắng hồng nằm trên mớ cỏ xanh? Hoặc khi bồng Hài Nhi ấp ủ trên lồng ngực? Còn cái vui nào hơn cái vui thấy Hài Nhi, theo dòng năm tháng, “cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta” Đấng đem lửa xuống thế gian mà chẳng khởi sự đốt lên trong lòng cha mình sao?
Đồng thời, Thánh Cả cũng dành cho Mẹ Maria mối tình yêu thắm thiết trinh trong đượm nhuần cung kính xứng vị Mẹ Thiên Chúa. Càng chung sống, Người càng cảm mến không khí thanh sáng trong gia đình do Mẹ tạo nên bởi đức hạnh và ân sủng dạt dào.
Lời cầu nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Thánh Cả Giuse no đầy vinh phước,/ vì tình thương yêu mặn nồng của ba Đấng khi còn ở thế gian,/ xin Người khấng giúp con nên thánh thiện. Xin Người hãy làm linh hướng và kiểu mẫu cho tất cả các linh hồn/ ái mộ đàng trọn lành và tình mến Chúa. Lạy Đấng được vinh phước thông hiểu đàng trọn lành:/ Mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ trước tiên,/ xin hãy giúp con được yêu mến cho thực,/ để chung cùng Thánh Cả và nhờ Thánh Cả,/ con biết yêu Đức Mẹ hầu gặp Chúa Giêsu,/ mà kính mến Người muôn đời.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con,/ xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
Ngày Thứ Sáu (Một người đọc) (Ngồi)
Ta hãy suy: Về thế lực Thánh Cả cầu bầu cho kẻ tôn kính Người.
Muốn biết thế lực Thánh Cả trên thiên đàng ngày nay, không gì bằng nhớ lại công việc Người đã làm xưa trong Nhà Nagiaret. Nơi đây, vì phận sự gia trưởng, Người đã xếp đặt mọi công việc cho Đức Mẹ và Chúa Con. Ngót ba mươi năm trường, hai Đấng đã lấy làm hạnh phúc được vâng lời Người trọn vẹn, chẳng lấy chi làm sung sướng cho bằng làm vừa lòng đẹp ý Người luôn. Ấy là thế lực Người ở trần gian; huống chi trên Thiên đàng, quyền uy Người còn lớn hơn gấp bội. Có lẽ nào trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu và Đức Mẹ lại phai lạt lòng yêu mến đối với Người? Tất nhiên lời cầu nguyện của Người phải mạnh thế dường nào. Đấng Cứu Thế vừa thấy đôi tay, suốt ba mươi năm đã làm lụng vất vả để nuôi mình, rày chắp lại van xin thì cầm lòng sao chẳng mau kíp ban ơn.


 Lời cầu nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Thánh Cả Giuse,/ con xin Người dâng lời con cầu nguyện,/ qua tay dịu dàng Đức Mẹ,/ lên toà cao sang Chúa Giêsu,/ Đấng xưa đã khấng làm Con Thánh Cả,/ ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Têrêsa đã quả quyết:/ không lần nào Người xin sự gì với Thánh Cả mà không được. Với niềm trông cậy ấy,/ con khiêm cung phó thác mình và mọi người thân thuộc trong tay nhân từ Thánh Cả,/ xin Ngườì gìn giữ chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng lên Thánh Cả nguyện vọng của những người ốm đau bệnh tật,/ sầu khổ gian truân,/ để họ được an ủi cứu chữa. Sau hết,/ xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục,/ vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi gian truân/ và lợi dụng mọi cơn thử thách để nên thánh.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con,/ xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
Ngày Thứ Bảy (Một người đọc) (Ngồi)
Ta hãy suy: Về gương Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh tôn sùng Thánh Cả Giuse.
Chính Chúa Giêsu là thầy dạy đầu tiên và mẫu gương cao trọng về sự tôn sùng Thánh Cả. Có lẽ nào ta không kính mến Đấng mà Chúa đã quý yêu hết lòng? Có lẽ nào ta chẳng cậy trông Đấng mà trót đời Chúa đã gửi tấm thân ngà ngọc? Làm sao ta lại không đặt hết tin tưởng vào lời cầu nguyện của Đấng, mà xưa Chúa vâng lời như con thảo?
Đức Mẹ cũng đồng tình với Chúa Con mà dạy ta kính tôn Thánh Cả. Ngoài Chúa Giêsu, Đức Mẹ chẳng hề quý mến ai hơn bạn trăm năm thanh tịnh của mình, ngày ngày sống chung thân thiết, bữa bữa giúp đỡ tận tình, lưỡi nào nói được! Ngày nay, trên trời, Đức Mẹ muốn làm hiển vinh Thánh Cả, nên thường chuyển thông nhiều ân phước xuống những kẻ nhiệt thành kính tôn Người.
Giáo hội, là Thánh gia mở rộng, Thánh gia nối dài, cũng nhiệt liệt tôn sùng Thánh Cả. Năm 1870, Đức Giáo Hoàng Piô IX, trước những ưu tư thời đại, muốn phó mình và giáo hữu trong tay Thánh Cả hộ phù, đã tôn Người làm quan thầy toàn thể Giáo hội, và truyền dạy hằng năm phải mừng lễ trọng thể kính Người. Càng ngày ta càng nhận thấy: vinh quang Người chiếu giãi, nhân đức Người sáng ngời, lời cầu Người vạn năng, sự can thiệp Người mạnh thế. Và lòng sùng mộ của mọi tầng lớp trong Giáo hội quy về Thánh Cả, như về một vị cha già vô cùng phúc hậu.
Lời cầu nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Đấng bảo trợ rất mạnh thế của Hội thánh,/ con xin phó thác cho Người mọi nhu cầu của Hội thánh,/ là Mẹ chúng con. Xin hộ vực Đức Giáo Hoàng và hàng Giám mục. Xin cho các Linh mục,/ các tu sĩ được trau dồi mọi nhân đức xứng bậc,/ cùng nhiệt thành lo phần phúc các linh hồn. Xin phù hộ các giáo hữu,/ nâng đỡ người lành,/ cải thiện người ác,/ hướng dẫn lương dân tìm về Nhà Cha. Xin cứu vớt các linh hồn nơi luyện ngục,/ hãy làm tê liệt các mưu chước quỷ ma.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con,/ xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
Ngày Thứ Tám (Một người đọc) (Ngồi)
Ta hãy suy: Về Lòng Nhân hậu của Thánh cả Giuse đối với đoàn con kính mến Người.
Giuse là người công chính, đấng thánh thiện tuyệt vời. Người thuộc về khởi nguyên đạo thánh. Người là hiền phụ Chúa Giêsu. Chính Chúa đã nhìn nhận Người là cha, tùng phục Người mọi đàng, và thánh hoá Người qua bao năm chung sống. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh Người bồng Ấu Chúa trên tay, hoặc dắt đi lẫm chẫm bên mình? Sứ mạng Người là làm Thiên Thần hộ thủ của Ấu Chúa.
Thánh Cả là hiền phu Đức Mẹ, mà trót đời Người hết dạ yêu thương, một lòng kính ái. Nhân đức Người lấp lánh như sao sáng trên trời. Ngày nay trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu tôn trọng Người, và coi lời cầu nguyện của Người như một mệnh lệnh.
Tuy cao xa mà Người lại rất gần gũi, rất thông cảm nỗi niềm con cái, sẵn sàng ra tay cứu giúp. Sinh thời, Người đã trải qua cảnh phù trầm nhân thế, nếm đủ mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái.
Trẻ nhỏ Người thương yêu, bậc già Người săn sóc, chuyện gia đình Người giúp đỡ, việc Giáo hội Người lo toan. Nhất là trong đời sống hằng ngày, giữa những thử thách thường xuyên, sự can thiệp của Người mau mắn, hữu hiệu. Thánh Cả là cha hiền, con cái đến gõ cửa lúc nào cũng sẵn sàng.
Lời cầu nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Thánh cả Giuse là Cha nhân hậu,/ xin cho chúng con được cảm thấy sự săn sóc kín nhiệm,/ nhưng vô cùng chu đáo của cha. Chúng con ước nguyện cho sự tôn sùng cha được mở rộng khơi sâu,/ để Thiên Chúa được hiển vinh,/ các linh hồn được hạnh phúc. Chớ gì những ai kính mến Chúa Giêsu và Mẹ thánh Ngài,/ thì cũng biết tôn sùng Cha nữa.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con,/ xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
Ngày Thứ Chín (Một người đọc) (Ngồi)
Ta hãy suy: Về những ơn ích do lòng sùng kính thánh Giuse.
Nói về ơn ích vô vàn, vô số, phần xác, phần hồn do sự cầu bầu của Thánh Cả từ xưa đến nay, tưởng không gì bằng nại đến kinh nghiệm sống của các thánh.
Thánh Têrêsa Avila đáng kể vào hàng đệ nhất tông đồ của Thánh Cả, không phải bằng lời giảng mà bằng kinh nghiệm và hành động. Lập được 17 Đan viện Cát minh, bà đã dâng kính Thánh Cả 13 nhà. Trong tác phẩm của bà, bà đều nói đến những ơn lạ Thánh Cả đã xin cùng Chúa cho bà và tu hội.
Bà viết: “Tôi không lần nào xin sự gì cùng Thánh Cả mà không được. Dường như Thiên Chúa ban cho các thánh giúp ta việc này việc nọ, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết, Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Những ai không tin lời tôi, hãy thử mà xem”.
Mẹ đáng kính Maria Agreda trong tác phẩm thời danh của bà nhan đề: “Thành trì Thiên Chúa”, đã chép những dòng sau đây: “Sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse thực là mạnh thế, để giúp ta giữ được trong sạch, gỡ mình khỏi tội lỗi, thêm lòng kính mến Đức Mẹ, được ơn chết lành, khỏi quỷ ma cám dỗ, được sức khoẻ phần xác cùng sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn.”
   Lời cầu nguyện (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Thánh Giuse nhân từ,/ chúng con tin tưởng,/ vâng,/ chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con,/ và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa,/ chúng con vững lòng trông cậy,/ Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha,/ tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con,/ và chúc lành cho chúng con.
Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,/ nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con,/ xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận,/ và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
3. Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh (Quỳ)
4. Kinh Thánh Giuse Bầu Cử (Quỳ)
Lạy ơn Ông Thánh Giuse/ Chúng con chạy đến cùng Người,/ trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà/ là Đấng đã làm Bạn cùng Người,/ phù hộ gìn giữ chúng con,/ thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng,/ mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.
Chúng con xin vì nhân đức kính mến,/ mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời,/ và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền,/ cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu,/ thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh,/ là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người,/ mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.
Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận,/ thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu!/ Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi,/ cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con,/ xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con/ đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào,/ thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh,/ cho khỏi các mưu kế giặc thù,/ và các sự gian nan khốn khó như vậy,/ cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người,/ và trông cậy vì quyền thế Người,/ cho được giữ đạo cho trọn,/ cùng được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.
5. Kinh Cầu Thánh Giuse
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.    Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con, Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là ĐCT thật (Thương xót chúng con)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là ĐCT thật,
Đức Chúa Thánh Thần là ĐCT thật,
Ba Ngôi cũng là một ĐCT.

Rất thánh Đức Bà Maria (Cầu cho chúng con)
Ông Thánh Giuse.
Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Davit .
Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông .
Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời .
Ông Thánh Giuse là Dấng Đồng Trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh .
Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời .
Ông Thánh Giuse hằng lo lắng che chở cho Đức Chúa Giêsu liên .
Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia .
Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành .
Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh .
Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan .
Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng .
Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn .
Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung .
Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục .
Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn .
Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi .
Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà .
Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh .
Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững
Ông Thánh Giuse an ủi kẻ gian nan khốn khó
Ông Thánh Giuse làm cho kẻ bịnh tật được cậy trông
Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì .
Ông Thánh Giuse các ma quỉ kinh khiếp .
Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa tha tội chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa thương xót chúng con .

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa .
Cùng cai quản gia nghiệp Chúa .
LỜI NGUYỆN :
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng/ đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời .
Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse là quan thầy
phù hộ cho chúng con ở dưới đất/ thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên trời . AMEN


6. CHUYỆN KỂ VỀ THÁNH GIUSE
(Một người đọc, mỗi lần một chuyện. Ngồi)
1. Nhờ bà mẹ và các con cầu nguyện, con trai được cải hóa    
Gần thành Granôpoli, nước Pháp, có một gia đình 5 người. Ông chồng chết sớm. Mẹ con làm ăn nuôi nhau. Bà mẹ có lòng đạo đức, luôn lấy lời nói gương sáng khuyên bảo các con, nhưng hai cô em thì ngoan, còn ông anh cả đi học xa ở Paris thì ôi thôi: phần xác thì ốm đau, phần hồn thì bê bối đủ điều, khô khan tội lỗi. Hắn không cầu nguyện, không dự lễ, mà khi thấy mẹ và các em cầu nguyện, hắn lại chê bai. Ba mẹ con hằng khuyên nhủ và kêu xin Chúa cải thiện hắn, nhưng vô ích, hắn cứng đầu hơn đá.
Mọi năm nhà này cứ tới tháng Ba là làm việc kính Thánh Cả Giuse. Năm ấy mẹ bảo hai con sốt sắng hơn để cầu nguyện cho người anh khô khan, tội lỗi được ơn cải thiện đời sống.    Hôm trước ngày mùng một, mẹ con trang hoàng bàn thờ Thánh Cả với hoa nến đẹp đẽ. Người anh đi đâu về thấy bàn thờ đã dọn thì hỏi: dọn làm gì? Mẹ trả lời: - Mai là tháng Thánh Giuse, mẹ và các em có ý kính Người hơn mọi năm để cầu xin cho con được ơn ăn năn cải thiện trở về cùng Chúa, sốt sắng giữ đạo. Con cả nghe vậy cười lớn và lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường. Ngày mùng một, hai, ba, khi mẹ và 2 em quì gối làm việc kính Thánh Cả, thì cậu con ngồi xa xa cười mẹ và các em mê tín dị đoan. Nhưng từ ngày 7,8 trở đi, nó không cười nhạo nữa, nhưng ngồi yên lặng coi bộ suy tư lắm. Đến ngày mùng 10, hắn làm dấu Thánh giá và thỉnh thoảng gạt nước mắt trộm vụng kẻo có ai thấy và thở dài kêu thầm: Lạy Ông Thánh Giuse, xin thương linh hồn tôi. Đến ngày 15, nó đến thú thật với mẹ rằng: Từ khi con bỏ Đức Chúa Trời, con bối rối lo âu luôn luôn. Nhờ dịp này, con quyết ăn năn cải thiện đời sống, xin mẹ cùng 2 em cầu nguyện để con được ơn cải thiện thật lòng. Anh ta cầu nguyện và xét mình vài ba ngày, rồi đi tìm linh mục xưng tội rước lễ sốt sắng. Từ ngày ấy trở đi, anh ta sống đạo rất tốt, làm gương cho các em và làm mẹ vui lòng lắm. Sau 3 năm, anh ta mắc bệnh nặng, và được chết lành êm ái trong tay Thánh Cả Giuse Bổn mạng của anh ta.       
 2. Người nghèo bình an hạnh phúc chết lành/ Cứu khỏi dịch thương hàn/linh mục       
Trong một tỉnh bên Pháp, phải dịch thương hàn chết nhiều người, nhất là người nghèo. Trong tỉnh này có một linh mục nhân đức, hay đi thăm kẻ đau yếu nặng. Một hôm, linh mục vào trong căn nhà nhỏ, tồi tàn, thấy một ông già gần chết nằm trên ổ rơm. Nhà không còn đồ gì cả, vì ông đã bán hết để lấy tiền mua thuốc, chỉ còn cái rìu cái cưa treo ở tường là đồ thợ mộc của ông. Linh mục khuyên ông chịu khổ vì Chúa để dọn mình ra khỏi nơi thế gian tội lỗi, mà vào nước thiên đàng vui vẻ vô cùng. Nhưng ông già nói: ông không khổ, không buồn, vì từ nhỏ ông đã chọn thánh Giuse làm gương mẫu, làm người cầu bầu, nhờ ơn thánh cả, ông được vui lòng luôn, hạnh phúc trong cảnh nghèo khó, không buồn giận ai, chịu khó làm thợ mộc… Từ hôm đó, ông già liệt còn sống thêm một tuần nữa, và được chết lành trong tay thánh Giuse là quan thầy những kẻ hấp hối.       
3. Hai tu sĩ khỏi đắm tầu      Xưa có 2 thầy dòng thánh Phanxicô khó khăn vượt biển đến ngang xứ Frandria, thì gặp bão biển, tầu vỡ ra tan nát. 300 người trong tầu chìm xuống chết đuối cả, còn 2 thầy dòng may vớ được tấm ván, thì bám lấy, nổi lênh đênh trên mặt nước 3 ngày 3 đêm. Sóng giữa biển hằng đẩy đi đẩy lại, đưa lên đưa xuống luôn mãi, biết 2 thầy dòng ấy kinh khiếp sợ hãi cùng cheo leo liều mình chết là thế nào? Nhưng 2 thầy ấy không ngã lòng, mà trông cậy vững vàng, cùng sốt sắng kêu van ông thánh Giuse, xin Người cứu chữa mình. Hai thầy dòng chẳng trông cậy uổng công, vì đến ngày thứ 3, khi 2 thầy đã mệt nhọc hết sức, thì thấy một cụ già uy nghi tốt lành hiện ra trên đầu ván, yên ủi cho khỏi sợ hãi, lại lấy tay mình đẩy tấm ván vào bãi cát mà nói rằng: - Ta là ông thánh Giuse, vì chúng con có lòng kính mến tôn kính ta, thì ta nghe lời chúng con cầu xin. Vậy từ nay chúng con phải năng suy ngắm 7 sự đau đớn cùng vui mừng của ta, thì chúng con sẽ được nhiều ơn lành.    Nói bấy nhiêu lời xong, thánh cả Giuse liền biến đi. Hai thầy dòng quì gối xuống bãi cát ngợi khen, tạ ơn Thánh Cả Giuse hết lòng, rồi về nhà kể lại sự tích lạ này cho cả nhà Dòng nghe.        
4. Thiếu nữ bệnh gần chết được cứu        Làng Mongtinhắc nước Pháp, có một thiếu nữ phải bệnh gì đó 2 năm rưỡi. Bệnh kì lạ, khi ăn uống gì vào liền ói ra ngay, dù là một hớp nước lã, cũng không giữ được. Cô gầy yếu đến nỗi, không ngồi lên, không đi lại được, đêm ngày chỉ nằm bằn bặt một chiều. Cha mẹ cô mời nhiều thày thuốc nổi tiếng, họ cho cô uống nhiều thuốc lắm, nhưng bệnh cô không giảm, lại càng gia tăng. Cô Maria nằm chờ chết, vì cô quá yếu nhược. Nhưng lúc gần chết, cô sực nhớ đến thánh Cả Giuse, là Đấng thương giúp kẻ yếu liệt và hòng chết, nên cô thiết tha cầu xin Người thưung cứu cô. Cô khấn rằng: Lạy Thánh Giuse là Đấng hay thương kẻ bệnh nặng không thuốc chữa, nếu Người cho con được khỏi bệnh này, con xin khấn dâng một lễ kính Người nơi bàn thờ, chính ngày dâng lễ, con sẽ xưng tội, rước lễ tạ ơn Người. Cô khấn xong, thấy trong mình bắt đầu chuyển bệnh, sau ba ngày, cô được khỏi hẳn, chẳng khác gì cô chưa bị bệnh bao giờ. Để chứng minh cho mọi người biết quyền phép Thánh Cả Giuse, những người chức việc trong làng Mongtinhắc đã kí giấy làm chứng ngày 10/11/1870 rằng cô Maria đã được khỏi bệnh nhờ sự bầu cử của Thánh Cả Giuse quyền thế.        
5. Thánh Phanxicô Salesiô lập Dòng tu        Đừng kể rất thánh Ðức Mẹ , thì thánh Phanxicô đờ San giám mục, không kính mến thánh nào hơn Thánh Cả Giuse. Người ăn chay trước lễ kính thánh Cả, và chính lễ thì làm lễ trọng cùng giảng để ngợi khen thánh cả là bạn Ðức Mẹ đồng trinh, cha nuôi Chúa Giêsu, là gương khiêm nhường, trong sạch, vâng ý Thiên Chúa. Thánh giám mục nói: vì Thánh Cả Giuse có nhân đức và lòng ngay thật, nên Thiên Chúa đã chọn Người làm bạn Ðức Mẹ và cha nuôi Chúa Giêsu, trao phó 2 mẹ con cho Người trông coi. Khi thánh giám mục này lập dòng Thăm viếng, người chọn Thánh Cả Giuse làm quan thầy dòng, khuyên những ai vào dòng phải nhận Thánh Cả Giuse làm cha, làm quan thầy và phải kính mến Người cách riêng. Người còn xây một nhà thờ kính Thánh Cả Giuse, dâng cho Người cuốn sách viết về "Dẫn đàng kính mến Chúa".  Ta nên noi gương thánh giám mục Phanxicô mà trông cậy kính mến Thánh Cả Giuse hết lòng và khuyên người ta kính mến trông cậy Người nữa. Điều này rất đẹp lòng Ðức Mẹ và Chúa Giêsu .           
6. Cứu bà kia khỏi tội phạm thánh, ngại xưng tội        Trong sách Tháng Thánh Giuse do linh mục Barri chép, có kể chuyện sau: Một bà đạo đức kia đã khấn giữ mình đồng trinh trọn đời, không lập gia đình. Bà đã giữ được nhiều năm. Chẳng may bà ấy bị ma quỉ cám dỗ mạnh lắm, nên đã thua và phạm tội. Bà ấy đi xưng tội ngay, nhưng khi xưng tội thì ngại ngùng xấu hổ, chẳng dám xưng tội ra. Xưng tội xong, bà ấy áy náy mất bình an trong lòng, từ đó đâm buồn bã, sầu khổ. Ít lâu sau, bà ấy lại đi xưng tội, và quyết tâm xưng tội cách thành thật cùng cha giải tội. Nhưng lần này bà lại xấu hổ mà giấu tội. Bà đã làm hư Bí tích Giải tội cùng Bí tích Mình Thánh đôi ba lần. Sau cùng, vì bối rối lo âu quá sức, bà ấy chạy đến cùng Thánh Cả Giuse, cầu nguyện, kêu van Người ban sức mạnh cho mình thắng chước cám dỗ ma quỉ, cùng tính xấu hổ của mình. Bà ấy lấy lòng sốt sắng làm tuần chín ngày kính Thánh Cả Giuse. Đến ngày cuối cùng, bà ấy thấy tâm hồn thay đổi, có sức mạnh để đi xưng tội mà chẳng còn sợ xấu hổ như trước, nên đã ăn năn tội cách chân thành và xưng tội cách dễ dàng không giấu giếm. Xưng tội xong bà được bình an, vui vẻ, sung sướng không còn lo âu như trước. Bà ấy hết lòng tạ ơn Thánh Cả Giuse đã giúp mình. Từ ngày ấy cho tới chết, bà chẳng bỏ qua ngày nào mà chẳng làm việc lành kính Thánh Cả. Bà ấy đeo ảnh Thánh Cả trong mình ngày đêm. Chính bà ấy đã kể chuyện này cho linh mục Barri và xin người chép vào sách để mọi người biết mà thêm lòng tin cậy kính mến Thánh Cả hơn.        
7. Đón tiếp người nghèo được cứu rỗi   Trong nước Tây ban nha, ở thành Valenxia, có một người làm nghề buôn bán, người này có lòng sốt sáng kính mến Ðức Mẹ và ông thánh Giuse lắm. Ông ta nhớ lời Chúa Giêsu đã phán trong sách Kinh thánh rằng:"Ai cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần mặc...vì lòng kính mến Ta, Ta sẽ trả công cho như đã làm việc ấy giúp Ta vậy". Mỗi năm, khi đến lễ Giáng sinh, ông ta quen đãi cơm cho 3 người nghèo khó trong nhà ông: một ông già, một người mẹ ẵm con trẻ. Khi đã cho 3 người ấy ăn uống, cho áo mặc, cùng cho tiền nữa. Ông ấy làm như thiết đãi 3 đấng trong gia đình Thánh gia xưa. Ông ta sống đến tuổi già mới chết. Khi gia đình họ hàng cầu cho ông ấy, thì ông ấy hiện về nói rằng:"Khi tôi gần chết, tôi thấy 3 đấng trong nhà Thánh gia hiện đến dạy tôi rằng:"Khi còn khỏe, con quen rước kẻ khó nghèo vào nhà con mà thiết đãi họ, có ý thiết đãi chúng ta, hôm nay chúng ta xuống rước con vào nhà chúng ta ở trên trời. Nói xong bấy nhiêu lời, tôi thấy 3 đấng rước tôi về thiên đàng, nên tôi đã được rỗi linh hồn rồi". Cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho tôi.        
8. Bị cám dỗ lỗi đức trong sạch, sao không cầu Thánh Giuse      Trong Sử ký Dòng Đức Mẹ Carmêlô, có kể chuyện thầy dòng kia nhân đức lắm. Thầy hay bị cám dỗ về đức khiết tịnh. Khi thầy bị cám dỗ phạm tội xác thịt, thầy chống trả rất mạnh và cầu nguyện tha thiết, nhưng ma quỉ không chịu thua, cứ bày những hình ảnh xấu xa suốt đêm dài. Thầy chiến đấu tới gần sáng mới hết bị cám dỗ. Thầy liền tạ ơn Chúa đã thương mình. Hôm sau, thầy cùng Bề trên dòng có việc đi sang tỉnh khác. Khi đi đường, 2 vị gặp một cụ già râu tóc trắng đẹp, cụ già hỏi chuyện thầy dòng:  - Sao đêm hôm qua, thầy bị cám dỗ phạm tội điều răn thứ sáu mà thầy không cầu cùng thánh Cả Giuse.  Thầy dòng ngạc nhiên không hiểu sao cụ già biết chuyện kín của mình, đang tính hỏi vài lời, nhưng bỗng cụ già biến mất.  Thầy dòng liền hiểu ngay chính Thánh Cả Giuse đã đến dạy cho thầy bài học tốt. Về sau, thầy luôn cầu cùng Thánh Cả mỗi khi bị cám dỗ, và thầy đã thắng cách dễ dàng.       
9. Nhờ ảnh Thánh Giuse, thiếu niên 12 tuổi được ơn trở lại        Năm 1866, tại nước Pháp, có một thiếu niên 12 tuổi, phải bệnh thổ huyết, đã gần chết mà không chịu xưng tội. Bà mẹ đạo đức thiết tha cầu nguyện cho con, bà xin Chúa cho con được khỏi bệnh, nhất là cho con được ơn trở lại cùng Chúa. Bệnh của con càng nặng, càng thấy con gần chết, mẹ càng lo lắng tha thiết cầu khấn cho con. Khi thì bà khuyên nhủ con, khi thì bà nhờ người khác cầu nguyện cho, nhưng đứa con dù còn trẻ, cũng cứng lòng, chai đá, nhất định từ chối không chịu trở lại lo việc linh hồn, không muốn xưng tội, rước lễ gì cả. Bà mẹ đau khổ vô ngần, nhưng không nản chí. Bấy giờ là tháng Ba, thánh kính Thánh Cả Giuse. Bà nảy ra ý tưởng lấy mẫu ảnh Thánh Giuse để dưới gối của con. Hai ngày sau, thấy con gần chết, bà lại lấy ảnh để vào tay nó. Khi trông thấy ảnh, nó quay mặt đi nơi khác, nhưng một lúc sau, khi thấy vắng người thì nó hôn mẫu ảnh. Lúc ấy bà mẹ ở ngoài vào, thấy vậy liền nói: - Con hãy vững lòng trông cậy Chúa, là Đấng nhân từ vô cùng, Người sẽ tha tội cho con. - Nó trả lời: Tội lỗi con nhiều và nặng nề lắm chẳng Chúa nào tha cho đâu. - Mẹ nó tiếp: Ảnh Thánh Giuse đấy, con hãy cầu cùng người, Người sẽ phù hộ con trước mặt Chúa. Lúc ấy nó kêu lên rằng: Lạy Thánh Giuse là Bạn Đức Mẹ, là Cha Chúa Giêsu, xin cầu cho con. Hắn kêu 2,3 lần, liền được ơn Chúa. Trước hắn chẳng muốn lo việc linh hồn, xưng tội rước lễ, chẳng muốn nghe ai khuyên nhủ, hắn thất vọng hoàn toàn, bây giờ hắn ăn năn sám hối, khóc lóc, kêu xin cho được dọn mình về đời sau. Hắn đã được xưng tội, rước lễ sốt sắng. Ngày hôm sau hắn qua đời tốt lành, vào chính ngày lễ kính Thánh Cả Giuse.       
10. Người rối đạo 17 năm được ơn chết lành        Câu chuyện do một cha xứ ở Pháp kể: Từ 17 năm rồi, có 1 người lạc đạo đến cư ngụ trong giáo xứ của tôi, và cũng suốt 17 năm ròng rã ấy, tôi đã năng lui tới khuyên nhủ anh mau bỏ đàng tội lỗi, lầm lạc, để trở về, nhưng chẳng có mảy may hiệu quả. Năm thứ 18, vào dịp tháng 7, anh ấy lâm trọng bệnh. Hay tin, tôi liền đến thăm anh, dùng đủ lời lẽ hợp tình thuận lý. Anh hiểu cả, nhưng vẫn cứng lòng và không hề tỏ dấu ăn năn. Sau cùng, vì đã gần tới giờ lễ, nên tôi chào từ giã anh: - Tôi đi dâng lễ bây giờ đây và tôi sẽ đặc biệt nhớ đến anh trong thánh lễ này. Phần anh, cũng xin anh hãy hiệp ý cầu xin Chúa soi sáng mở lòng cho anh thấy rõ hơn đâu là nẻo chính đường ngay. Tôi còn xin anh chị em họ hàng đến thăm anh cùng hợp ý cầu nguyện với tôi. Họ cũng là tín hữu Công giáo . . . Trước khi mặc áo lễ, tôi ra quì trước bàn thờ thánh Giuse 1 lúc, cầu xin ngài bầu cử cho kẻ lầm lạc ấy trở về với Hội thánh. Tôi thắp lên 1 cây nến trước tượng Thánh cả và thầm khấn rằng:" Nếu được thánh Giuse khấng nhậm lời soi lòng cho người lạc đạo trở về, tôi sẽ công bố ơn lành ấy trên báo cho sáng danh Thánh cả và cho giáo dân biết, để thêm lòng trông cậy kính mến ngài hơn". Lễ vừa xong, tôi trở lại thăm anh ta, và lần này, kỳ lạ thay, anh đã thay đổi rõ ràng. Tôi vừa lên tiếng chào hỏi, anh đã ngỏ lời với tôi xin từ bỏ con đường lầm lạc và tỏ ra những dấu ăn năn rõ rệt khác thường. Rồi anh vui mừng và sốt sáng lãnh nhận các Bí tích. Quá nửa ngày sau đó, anh qua đời bình an. Tôi rất xác tín về ơn lành này của Thánh cả Giuse, đó là đưa người lầm lạc trở về với Hội Thánh và giúp họ bình an đi vào cõi sống vĩnh cửu.       
11. Vợ chồng chết 5 con, được sinh ra nữa/Thánh Ý Chúa    Trong xứ kia về nước Pháp, có hai vợ chồng vừa giầu vừa ngoan đạo. Nhưng vợ chồng phải sự khó lớn, vì vợ mang thai con nào, con ấy liền bị chết trong bụng mẹ, không kịp lãnh phép Rửa tội. Các y sĩ nói rằng: tại bà ta có tật trong dạ, nên không bao giờ sinh được nữa. Vợ chồng thấy vậy thì tin lời các thày thuốc, nhưng vẫn nài xin Chúa: nếu con mình không sống được, thì ít là cho nó được rửa tội trước khi chết để nó được rỗi linh hồn. Nhưng dù vợ chồng xin, thì cũng chẳng được, vì cả 5 lần thụ thai, con trẻ đều chết trong bụng mẹ, chẳng đứa nào được chịu phép Rửa tội. Vợ chồng buồn bã quá, hầu như ngã lòng. May có một người chị em đã vào nhà dòng từ ngày còn nhỏ, nghe vợ chồng gặp tai nạn như vậy, liền viết thư bảo vợ chồng trông cậy cầu xin Thánh Cả Giuse , chắc Người sẽ cho được như ý. Vợ chồng cùng kế chẳng biết làm sao, thì nghe lời nữ tu, hợp lòng cầu xin Thánh Cả Giuse. Chẳng bao lâu, người vợ sinh được đứa con tốt lành, khỏe mạnh, đặt tên cho nó là Giuse, để mọi người biết, đứa bé ấy là ơn Thánh Cả Giuse, nó đã sinh ngày 6 tháng Thánh Cả Giuse. Từ bấy giờ, vợ chồng ấy cùng các giáo dân trong miền được thêm lòng trông cậy kính mến Thánh Cả Giuse hơn nữa.        
12. Thiếu nữ 17 tuổi tàn tật    Trong nước Pháp có một thiếu nữ 17 tuổi bị bệnh bất toại, không đứng lên, không đi lại được bước nào. Cô vẫn có lòng trông cậy kính mến Thánh cả Giuse, cô luôn van xin Thánh cả chữa cho mình khỏi què. Đến năm 1867, trong tháng kính Thánh Giuse, cô càng trông cậy vững vàng hơn mọi khi, và xin các nhà dòng nhà trường gần đấy hợp ý với mình, xin Thánh cả trong một tuần chín ngày. Ngày lễ Thánh cả 19 tháng 3, cô nhờ người khiêng cô tới nhà thờ để cô dâng lễ, rước lễ kính Thánh cả. Cô tin thật: hôm ấy Thánh Cả sẽ thương chữa bệnh cô. Sau khi dự lễ, rước lễ và cám ơn Chúa, cô lấy lòng sốt sáng kêu van trước bàn thờ Thánh Cả một lúc lâu, nhưng bệnh cô vẫn còn như trước, không thay đổi chút nào, nên người ta lại khiêng cô về nhà. Quãng giữa trưa, tự nhiên cô thấy mình ước ao muốn khỏi bệnh hăng nồng hơn mọi khi, cô liền kêu van thầm trong lòng, xong cô sốt sáng đọc ngắm 7 sự đau đớn và vui mừng ông Thánh Giuse. Cô vừa ngắm xong, ông Thánh Giuse làm phép lạ chữa cô ngay. Cô đứng lên đi lại trong nhà. Cha mẹ anh em thấy vậy, mừng quá, liền sấp mình tạ ơn ngợi khen Ông Thánh Giuse. Từ ngày ấy về sau, người thiếu nữ khỏe mạnh đi lại làm mọi việc, chẳng còn dấu bệnh bất toại nữa.       
13. Thanh niên khô đạo    Có một người con trai còn nhỏ tuổi, con nhà giầu có, học hành thông minh, nhưng khô khan phần hồn, rượu chè, cờ bạc trai gái, đủ giống tội. Cha mẹ, anh em khuyên bảo hết sức, nhưng vô ích. Nó không nghe lời dạy bảo, mà còn cố chấp liều mất linh hồn. Bà mẹ là người đạo đức, thấy con mình hư hốt như vậy thì bà đau đớn buồn sầu lắm, đêm ngày cầu nguyện cho con được ăn năn trở lại, nhưng con trai ấy cứ mê theo đàng tội, không bớt chút nào. Bà mẹ túng cực, không biết làm sao, thì liền làm tuần 9 ngày liên tiếp kính Thánh Cả Giuse. Nhưng dù bà ấy cầu nguyện ăn chay, hãm mình bấy nhiêu ngày, nhưng đứa con vẫn cứng lòng không lay chuyển. Bà mẹ nhất quyết không ngã lòng, cứ cầu xin van nài ông thánh Giuse ban ơn cho con mình. Nhân thánh kính Thánh Cả Giuse, bà lại càng gia tăng cầu nguyện hãm mình hơn nữa. Bà mẹ ấy không trông cậy vô ích, vì chính ngày lễ Thánh Cả Giuse , con bà mềm lòng, sau mấy ngày nó ăn năn trở lại cùng Chúa. Chẳng những nó chừa tội,nên người sốt sáng, lại còn xin vào Dòng Ðức Mẹ Carmelô là dòng kín khó khăn, cùng nổi tiếng là tu sĩ thánh thiện nữa.            
14. Bà Cêcilia được cứu về nhà bằng an     Nữ Tu Xêcilia quê ở Milan có lòng kính mến Thánh cả Giuse cách riêng. Chị quen an chay hằng tuần và ngày thứ tư để tỏ lòng tôn kính ngài, và chị đã từng được ngài ban nhiều ơn lạ. Có 1 lần, chị Xêcilia cùng với 2 chị nữa hành hương sang đảo Sicile viếng nhà thờ Đức Mẹ. Viếng xong, các chị lên đò về lại đất liền thì gặp 1 tay lái đò ác ôn đã bỏ các chị đang đêm trên 1 bãi biển lạ. Đêm tối, lại xa làng mạc, các chị chỉ còn nước than khóc, sợ hãi. Giữa lúc ấy, các chị bỗng thấy 1 ông già rất đẹp lão đi ngang qua chào hỏi và muốn biết tại sao giờ này các chị còn ở đây khóc lóc như thế. Các chị sụt sùi kể lại cảnh ngộ của mình. Nghe xong, ông lão trấn an: - Các chị hãy yên tâm, đừng khóc lóc nữa. Ta biết rõ chỗ các chị ở, ta sẽ đưa các chị về đến nhà bình an. Chắc các chị cũng chẳng có ai giúp, vậy ta có chú bé trai này sẽ mang giúp đồ đặc cho các chị. Và đúng như lời đã hứa, ông lão đã đưa các chị trở về dòng bình an vô sự. Vừa bước vào đến cửa là các chị không còn trông thấy ông lão và chú bé đâu nữa. Chị Xêcilia lấy làm ân hận vì chưa kịp bày tỏ lòng tri ân. Nhưng mấy hôm sau, chị được Chúa soi sáng cho biết 2 nhân vật tốt bụng đó là Thánh cả Giuse va Thiên thần bản mạnh của chị. Từ đó, chị Xêcilia cũng thêm lòng sốt sắng tôn kính Thánh cả Giuse và cả nhà dòng của chị cũng đem lòng mộ mến ngài cách đặc biệt.       
15. Thiếu nữ bị điên        Năm 1864, ở thành Rôma, có một thiếu nữ con nhà giầu sang tự nhiên bị bệnh điên. Không bao lâu, bệnh ấy phát nặng lắm, không mấy khi cô ta tỉnh táo, luôn bị lên cơn, không ăn không ngủ được. Đêm ngày chỉ nói dông dài, la lối, chạy khắp nơi. Thiếu nữ bị bệnh gần một tháng mà đã trở nên gầy gò yếu đuối, ai thấy cũng thương tâm. Các thày thuốc nổi tiếng xa gần đã đến coi mạch, bốc thuốc mạnh, nhưng thuốc nào cô uống cũng không bớt, bệnh lại còn tăng thêm.  Cha mẹ cô ta thấy vậy thì không còn biết chạy chữa sao nữa, liền nhờ mọi người bà con, người quen biết, hợp ý với mình cầu xin van nài Thánh Cả Giuse chữa con mình. Mọi người hợp ý cầu xin đã hơn 3 tháng, mà bệnh không giảm bớt chút nào, nhưng lạ thay, đến chính ngày lễ kính Thánh Cả Giuse thì cô ta tự nhiên khỏi bệnh, trở lại tỉnh táo, như chưa hề bị bệnh bao giờ. Ai thấy thế cũng tin rằng chính Thánh Cả Giuse đã chữa bệnh cho cô ta, nên người ta được thêm lòng tin cậy Thánh nhân hơn nữa.     
16. Tu sĩ luyện ngục hiện về    Trong sách linh mục Allosa chép về sự kính mến ông Thánh cả Giuse, đã kể sự tích một thầy dòng thánh Augutinô như sau: Khi thầy dòng ấy vừa chết được mấy ngày, liền hiện về cùng thầy khác cùng dòng mà kêu van rằng:  - " Anh ôi, xin thương tôi, tôi phải giam trong luyện ngục chịu hình khổ quá trí anh hiểu chẳng được, vì khi còn sống, tôi khinh thường kỉ luật nhà dòng, lúc bỏ việc nọ khi bớt việc kia, xuýt nữa tôi phải sa hỏa ngục đời đời, nhưng Chúa đã thương tôi, vì từ nhỏ tôi vẫn có lòng kính mến Thánh cả Giuse cách riêng, cùng năng đọc kinh làm việc dâng kính Người. Thánh Giuse là Đấng rất mạnh thế trước mặt Chúa, Người đã cầu bầu cho tôi, nên Chúa tha cho tôi khỏi sa hỏa ngục, nhưng phải ở luyện ngục đau đớn khốn khổ lâu năm, xin anh thương cứu tôi". Nói bấy nhiêu lời rồi thầy ấy biến đi. Cả tỉnh khỏi bệnh dịch tả. Năm 1638, thành Avignon, nước Pháp, phải dịch tả chết nhiều lắm, chẳng có phương dược nào chữa được. Trong lúc túng cực, dân thành chạy đến kêu cầu Thánh Cả Giuse và khấn rằng: Nếu Ngài cứu thành cho khỏi dịch thì từ nay về sau hàng năm chúng con sẽ mừng lễ kính Ngài cách trọng thể. Ôi! Thánh Giuse quyền thế và từ tâm dường nào! Chính ngày người ta khấn cầu thì thành Avinhong và cả vùng lân cận đều khỏi dịch, chẳng còn ai chết vì chứng đó nữa. Thành Avinhong vừa thoát thì dịch tả lại lan sang thành Lyon. Nhưng thành này kịp theo gương thành kia mà kêu khấn Thánh Cả, nên cũng được thoát nạn.       
17. Nữ tu bị cám dỗ lỗi khiết tịnh    Có một Nữ tu bị cám dỗ nặng nề về đức thanh tịnh. Ban đêm ban ngày, và ngay cả lúc đọc kinh cầu nguyện, trí lòng chị nặng bị ám ảnh bởi những tư tưởng xấu xa.Thoạt đầu chị chống trả mạnh mẽ, nhưng lâu ngày chùn mỏi, chị như ngã lòng. Trong lúc buồn rầu bối rối, chị đã cầu cùng Ðức Mẹ "Lạy Mẹ đáng mến, con xin mẹ chỉ dạy Ðấng Thánh nào mạnh thế trước mặt Chúa và đẹp lòng Mẹ hơn cả, để con nhận làm quan thầy phù hộ qua cơn hiểm nghèo này!" Cầu nguyện rồi, chị mệt quá liền thiếp đi. Bỗng mơ thấy Ðức Mẹ hiện ra bảo chị hãy nhận Thánh Giuse làm quan thầy và phó mình trong tay Ngài gìn giữ. Tỉnh lại, chị vui mừng lắm, liền sốt sắng dâng linh hồn và thân xác cho Thánh Giuse. Quả nhiên cơn cám dỗ lui đi và sự bình an trở lại. Về sau, một đôi khi kẻ thù có xông đánh, chị lại chạy đến nấp mình dưới áo choàng của Thánh Giuse và được toàn thắng.       
18. Thánh nữ Têrêsa ca tụng    "Tôi chọn Thánh Giuse làm Bổn mạng , tôi phó trót thân tôi và mọi việc của tôi cho Người. Tôi thú nhận rằng: Người đã phù hộ cứu giúp tôi quá sự tôi cầu xin.Vì tôi biết Người rất có lòng thương và có thế lực trước Nhan Thánh Chúa, nên tôi khuyên mọi người tin cậy, kính mến Thánh Cả cách đặc biệt. Trong nhiều năm, mỗi khi tới lễ kính Người (19/3), tôi thường xin Người ban ơn đặc biệt cho tôi, năm nào Người cũng thương ban như ý. Không ơn nào tôi xin Người mà Người từ chối. Nếu ai không tin lời tôi nói, họ hãy lấy lòng trông cậy mà cầu xin Thánh Cả Giuse những ơn cần thiết, chắc chắn sẽ thấy lời tôi nói là thật, và sẽ biết: kính mến cậy trông Thánh Cả Giuse là điều lợi ích chừng nào? "Từ trước tới nay, tôi thấy những ai kính mến Thánh Cả, đều chóng trở nên hoàn thiện. Thánh Cả thường giúp họ biết cầu nguyện và suy ngắm cao hơn. Ai không tìm được người khác giúp mình biết cầu nguyện và suy ngắm, hãy nhận Thánh Cả Giuse là giáo sư, sẽ thấy mình mau chóng biết cầu nguyện và suy ngắm cách tuyệt hảo".       
19. Vợ chồng có 3 con trai, chết con trai 12 tuổi      Thánh Alphongsô kể lại rằng: Có đôi vợ chồng kia rất đạo đức, sốt sắng và có lòng sùng kính thánh Giuse cách đặc biệt. Hai vợ chồng lại son sẻ nên hằng tin tưởng cầu xin với thánh cả Giuse. Rồi họ được nhậm lời, sinh hạ được 3 cậu con trai ! Điều đó làm cho lòng họ càng thêm đạo đức và mến mộ thánh cả, họ gia tăng làm việc lành, nhất là trong dịp tháng 3 kính Thánh cả.  Khi cậu cả lên 12 Tuổi, vào ngày lễ kính Thánh Giuse (19/3), cậu được rước lễ lần đầu. Nhưng rồi 1 giờ sau, cậu cả đã qua đời. Không lẽ đây lại là 1 ơn lành sao ? Dầu vậy, 2 vợ chồng kia vẫn không hề trách móc, oán thù, mà còn gia tăng lời cầu xin cho 2 đứa con còn lại đừng chịu chung 1 số phận như người anh cả. Thế nhưng, đến năm sau, cũng chính vào ngày lễ kính Thánh Giuse, cậu con trai thứ hai lại lăn ra chết bất thình lình như người anh năm trước. Khỏi cần nói cũng biết nỗi đau của hai vợ chồng kia lớn biết chừng nào. Tuy nhiên, họ vẫn không mất niềm tin. Vào một đêm kia, trong lúc hai vợ chồng còn đang chong đèn than thở thì đượ Chúa cho thấy cảnh tượng 2 người thắt cổ chết, bên cạnh còn có người thứ ba, dáng vóc khỏe mạnh, mặc áo Giám mục. Rồi ngay lúc ấy, thánh cả Giuse lấy hình 1 ông già lão bước đến giảng giải:" Các con đau buồn làm chi. Hai đứa lớn nó sống thì sau này cũng sẽ sinh tật trộm cướp và sẽ bị án thắt cổ như cảnh tượng các con vừa thấy đó. Vì thương chúng và thương các con, nên Chúa đã đưa chúng đi khi chúng còn đang trong sạch. Còn đứa thứ 3 sau này sẽ cứu được nhiều linh hồn trong cương vị Giám mục". Nói xong, Thánh cả liền biến đi.  Hai vợ chồng được giải tỏa nỗi ưu phiền, họ không buồn đau nữa, và ngày càng tỏ rõ lòng kính mến Thánh cả Giuse, cũng như niềm tri ân đối với đức độ và sự khôn ngoan của Ngài. Về sau, đúng như lời ngài nói, đứa con thứ 3 khỏe mạnh, thông minh của họ đã theo ơn gọi giáo sĩ, làm Giám mục va giúp ích cho rất nhiều linh hồn.       
20. Thiếu nữ 22 tuổi bệnh phù thũng    Xưa, trong tỉnh Briôcô thuộc nước Pháp, có một thiếu nữ 22 tuổi bị bệnh phù thũng, phải nằm liệt giường chẳng nhúc nhích được chút nào. Một ngày kia, khi cô đang nằm, có ông già vào xin ăn. Cô nói: Tôi cũng nghèo đói lắm, chẳng có của gì, người ta cho tôi miếng nào, tôi ăn miếng ấy. đây có mấy quả lê người ta mới cho, ông lấy một nửa. Ông già nhận lấy mấy quả lê, và nói: Chị hãy vững lòng trông cậy cầu xin Thánh Cả Giuse, chị sẽ được khỏi bệnh. Khi chị khỏi được một năm, chị sẽ bị nặng hơn trước, nhưng đừng nản lòng, hãy tiếp tục cầu xin Thánh Cả Giuse, Người sẽ chữa khỏi hẳn cho. Nói xong, ông già đi khỏi, không trở lại nữa. Thế rồi, cô ta cầu xin Thánh Cả Giuse một tuần 9 ngày, sau đó cô được khỏi bệnh. Năm sau, cô bị lại nặng hơn năm trước. Cô không nản lòng, lại tiếp tục cầu xin Thánh Cả Giuse. Chính ngày lễ Thánh Cả Giuse, dù bệnh trở nặng hơn mọi ngày, cô cũng nhờ người khiêng cô đi dự lễ, rước lễ kính Thánh Cả. Ngợi khen quyền phép Thánh Cả Giuse đã thương người khốn khó, dù những ngày trước, cô không thể cử động, chỉ nằm một chỗ, thế mà giờ đây, cô tự nhiên đứng lên đi rước lễ mạnh mẽ như mọi người. Rước lễ xong, cô xuống quì nơi đã nằm trước, như không hề mắc bệnh tật gì. Thấy mọi sự xảy ra như lời ông già ăn xin nói trước, cô liền tin thật đó chính là Thánh Cả Giuse đã đến báo tin và chữa bệnh cho mình. Mọi người biết bệnh tình cô ta trước kia nay đã khỏi, thì tin thật là phép lạ Thánh Cả Giuse đã thương chữa cô. Hai người khô khan đạo nghĩa, nay thấy phép lạ cũng được ơn ăn năn trở lại đàng lành.        
21. Đàn bà nghèo khỏi bệnh    Tại thành Chiavari bên nước Italia, có một phụ nữ, phần hồn đạo hạnh, nhưng phần xác khó nghèo túng thiếu, hằng ngày đi làm thuê kiếm của nuôi thân. Không may, khi làm việc, thì vô ý bị thương chân đau đớn lắm. Chân sưng lên, và sau lại thối rỗng ra, không còn đi lại được. Thầy thuốc bảo: bệnh này lâu khỏi và tốn tiền lắm. Người đàn bà không còn đi làm được thì không có cơm ăn, còn nói gì tiền chữa bệnh. Bà ta trở nên túng cực lắm.  Đức Chúa Trời soi sáng cho bà ta trông cậy cầu xin Thánh Cả Giuse chữa cho mình. Bà ta từ trước tới nay vẫn có lòng kính mến Thánh Cả Giuse, và treo ảnh Người trong nhà để tôn kính. Bà sấp mình trước ảnh Thánh Cả , cầu xin Người thương giúp mình trong cơn khốn cực này. Cầu xin một lúc, bà ấy lấy ảnh Thánh Cả vẽ dấu thánh giá trên chân mình hai ba lần. Lạ thay, tạ ơn Thánh Cả đã thương kẻ túng cực, cô đơn: làm dấu thánh giá xong, bà ta thấy chân bớt đau, và vài hôm sau khỏi hẳn, bà ta đi lại được, và đi làm kiếm ăn như trước.          
22. Vua nước Áo xin có con trai    Vua thượng vị Lêôpolđô I là tông đồ truyền bá sự sùng kính Thánh Giuse rất nhiệt thành. Vua Lêôpolđô I (1640-1705) là vua nước Áo, đã 40 tuổi mà chưa có con nối quyền. Vua liền sốt sắng cầu khẩn Thánh Giuse xin ban cho có con trai. Ðể chứng tỏ lòng trông cậy, vua ra chiếu chỉ tôn Thánh Giuse làm Ðấng bảo trợ các vua nước Áo. Ngài lại truyền đúc tượng Thánh Cả bằng bạc, yêu cầu các linh mục dâng thánh lễ và tổ chức rước kiệu kính Ngài đủ tám ngày. Khỏi chín tháng, Hoàng hậu sinh hạ một con trai, nhà vua và dân chúng xiết bao hoan hỉ. Ðể nhớ ơn Thánh Cả, nhà vua truyền đặt tên Thái tử là Giuse và khấn đúc một tượng lớn Thánh nhân bằng bạc đặt tại quảng trường thành Vienna. Nhưng vua cha băng hà khi chưa kịp thi hành lời khấn. Vua con là Giuse I (1678-1711) nhớ mình bởi đâu mà sinh ra, cũng có lòng kính mến Quan thầy lắm. Ngài truyền đúc tượng Thánh Giuse rất lớn bằng bạc, xây bệ cao giữa kinh đô và tôn đặt lên chính ngày lễ Thánh Giuse năm 1709, y như lời vua cha đã khấn năm xưa.         
23. Cụ già 86 tuổi chết lành    Tại một giáo xứ vùng Lyon, người ta còn nhắc tới gương sáng đời sống của một cụ già đạo hạnh, qua đời năm 1859, thọ 86 tuổi. Cụ có lòng tôn kính Thánh Giuse cách nhiệt thành. Sáng tối hằng ngày đọc kinh xin Ngài ban ơn chết lành. Các ngày thứ tư, cụ quen ăn chay, làm phước, bố thí. Hằng năm, cụ mừng trọng thể lễ Thánh Giuse mà cụ coi là một ngày trọng nhất đời. Một ơn nài xin suốt 50 năm, lẽ nào bị từ chối? Ngày 15 tháng 3 năm 1859, cụ ngã bệnh, được lãnh đủ các bí tích, lòng đầy sốt sắng, nêu gương sáng cho mọi người. Chính ngày 19 tháng 3, cụ xin linh mục dâng lễ kính Thánh Cả và xin người ta đọc kinh phó linh hồn. Thánh lễ vừa xong, thì cụ ngước mắt lên trời. đặt hai tay chéo lên ngực, kêu rõ ràng ba tên cực trọng Giêsu Maria Giuse, rồi tắt thở êm ái dịu dàng. Linh hồn cụ lìa thế tạm để về Thiên đàng hưởng phúc cùng Thánh cả muôn đời.       
24. Kẻ có tội được ơn chết lành    Linh mục Isidorô kể truyện một người sang trọng giầu có quê ở thành Vơnidơ trong nước Ý. Ông này vốn treo ảnh Thánh Cả Giuse trong nhà và hay quì gối cầu nguyện trước ảnh ấy. Ông này tuy có cầu nguyện đôi khi, nhưng đi đàng tội lỗi bê bối, và chẳng hề xưng tội bao giờ. Khi ông ta bị bệnh nặng gần chết, vợ con khuyên ăn năn xưng tội, nhưng ông ta ngại xưng, và nghĩ mình chưa đến nỗi chết, nên khoan giãn không xưng. Nếu Thánh Cả Giuse không phù hộ, chắc ông ta chết trong tội và sa hỏa ngục. Khi ông ta bị mê man, thì mơ thấy một cụ già đẹp đẽ tốt lành giống như hình Thánh Cả Giuse treo trong nhà, hiện ra khuyên ông ta lo việc linh hồn mau lẹ kẻo không kịp. Cũng lúc ấy, ông ta được ơn thấy tội mình đã phạm tràn trề...đáng hình phạt hỏa ngục thế nào. Ông ta liền ăn năn hối hận hết sức. Khi tỉnh dậy, ông ta xin xưng tội ngay. May cho ông ta chừng nào. Khi linh mục giải tội xong thì ông ta liền từ bỏ cõi đời này.     
25. Thánh Cả phù hộ cho kính Người được ơn chết lành        Linh Mục họ đạo Munstơ ở nước Đức, vừa đi ngủ thì có một cụ già đến gõ cửa xin mời cha đi kẻ liệt. Cha lần mò mãi mới tới được căn nhà chỉ định, thì thấy im như tờ, mặc dù cha đã gõ cửa nhiều lần. Lúc sau chủ nhà mới mở cửa, hỏi cha đến để làm gì ? Nhà đâu có ai đau yếu. Nhìn chủ nhà râu tóc bạc phơ như ông già lúc trước đến xin cha đi kẻ liệt. Cha ngạc nhiên đáp:    - Hồi nãy chính ông đã đến gọi tôi đi làm phúc cho kẻ liệt mà. Chủ nhà trả lời :  - Không, nhà tôi không có ai đau cả. Mẹ tôi cũng vẫn khỏe. Hai bên đều ngạc nhiên. Bỗng chủ nhà nghĩ lại: - Có lẽ mẹ tôi chiều nay mới bị cảm, nên Chúa cho gọi cha đến chăng. Thế rồi hai cha con lên lầu thăm cụ. Thì ra cụ bà bị đau nặng. Ban các phép cho bệnh nhân xong cha hỏi: - Xưa nay bà có tôn kính vị Thánh nào không?  - Thưa cha có, con vốn tôn kính Thánh Giuse và hằng ngày con xin Ngài cho con được ơn chết lành. Một giờ sau thì bà tắt thở. Mọi người kết luận: Chính Thánh Giuse đã đóng vai ông lão đến mời cha đi kẻ liệt.       
26. Linh mục tội lỗi được ơn trở lại        Ở Thủ đô Paris, có 1 vị Linh mục lâu năm rồi vẫn sống trong tội lỗi, gây nhiều gương xấu. Linh mục này có 1 người anh là Linh mục dòng. Thấy em sống ngang trái, lầm lạc, hại họ đạo, xấu xa gia đình, người anh đã tìm hết cách, khuyên lơn có, rầy la có, nhưng xem ra vô hiệu. Cuối cùng, người anh chạy đến kêu cầu Thánh cả Giuse. Ngài dâng lễ kính thánh Giuse suốt 9 ngày và đồng thời xin một số anh chị em giáo dân hợp ý cầu nguyện. Nội vụ, dường như đã bắt đầu chuyển biến. Người em tội lỗi lâm bệnh, gần chết. Trong lúc thập tử nhất sinh này, người em suy đến tội lỗi mình chồng chất nặng nề và được ơn thống hối ăn năn, chê ghét quá khứ tội lỗi và quyết tâm cải chừa, cùng sẵn sàng đền bù thiệt hại do những gương xấu của mình đã gây ra . . . Ôi, thật là lạ lùng! Thánh cả Giuse đã bảo trợ cho Linh mục ấy chẳng những được sống lại phần hồn mà còn được phục hồi sức khỏe phần xác nữa. Khi nghe biết rằng đó là nhờ ơn Thánh cả Giuse đã đoái thương, vị Linh mục kia đã cảm động biết bao và hứa sống xứng đáng để đáp đền phần nào ơn nghĩa của Thánh cả. Và quả thật, nhờ ơn Thánh cả, vị Linh mục kia sau này sống rất vững vàng trên con đường hồi tâm, luôn trao dồi nhân đức, nhiệt thành cứu giúp các linh hồn và nhất là luôn tỏ lòng tôn kính, trông cậy, học hỏi các nhân đức của Thánh cả Giuse để được ơn bền đỗ.       
27. Cứu gia đình 7 người nghèo túng        Tại Paris, nước Pháp, có 1 gia đình nghèo 7 người: 2 vợ chồng và 5 đứa con. Các con thì còn nhỏ, chưa có sức làm việc, người chồng lại thường hay đau yếu, nên chỉ còn người vợ làm thuê chạy ăn cho cả nhà. Năm 1865, người chồng đã bệnh nặng hơn đúng vào lúc người vợ thất nghiệp, nên gia đình họ càng thêm túng bấn. Đồ dùng trong nhà đem bán lần hồi để chạy thuốc cho chồng và chạy gạo cho con. Đến sau, không còn gì để bán nữa, chị đem cả áo cưới của mình đi bán, nhưng bị trả rẻ, nên phải đem về. Trong lúc buồn rầu vì túng cực ấy, chị quyết chạy đến thánh Giuse xin ngài cứu giúp cho. Chị vợ vào nhà thờ, quì cầu nguyện hồi lâu trước bàn thờ Thánh Cả, rồi cảm thấy an lòng, chị ta ra về, lòng đầy tin tưởng sẽ được thánh cả nhậm lời cầu. Quả thật, khi vừa về đến nhà, chị gặp 1 người đem lại trả cho chị 1 món tiền khá lớn đã vay từ lâu mà chị đã tưởng mất mất luôn, không mong gì lấy lại. Chẳng bao lâu, nhờ có tiền chạy chữa, chồng chị đã lành bệnh. Phần chị cũng đã có công ăn việc làm trở lại, và gia đình dần dần cũng đã có của dư. Chắc chắn đó là do lòng thương và lòng cảm thông của Thánh cả Giuse, nên gia đình chị ngày càng sùng kính và tri ơn Thánh cả hơn.     
28. Ảnh thánh Cả Giuse chữa cháy      Một tu sĩ Dòng Norbertô kể lại tích này: Bên cạnh tu viện chúng tôi có một nhà làm ăn vô ý bị phát hỏa. Chẳng may lại gặp ngày gió lớn. Dân làng tấp nập chạy chữa, nhưng vô hiệu, lửa sắp lan sang nhà Dòng.Thấy vậy, chúng tôi vội vào nguyện đường thắp một ngọn đèn trước tòa Thánh Giuse và nguyện rằng: Nếu ông Thánh Giuse cứu chữa nhà Dòng thì chúng tôi xin thắp đèn đủ 8 ngày để tạ ơn. Khấn rồi gió còn to lắm và lửa càng bốc cao. Trong khi đó, các thầy đã chạy đồ đạc ra sân. Tôi liền vào phòng riêng xem còn sót gì không. Thấy mẫu ảnh Thánh Giuse còn treo trên tường, tôi vội gỡ lấy chạy ra ngoài sân, miệng lâm râm kêu khấn, tay liệng mẫu ảnh vào đống lửa.  Ôi quyền thế Ngài thật lớn lao, lời cầu của Ngài mạnh thế trước mặt Thiên Chúa chừng nào ! Vừa ném ảnh vào lửa thì lửa liền dịu xuống, khỏi một lúc thì dập tắt được hỏa hoạn. Ngày hôm sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẫu ảnh còn nguyên vẹn chẳng cháy, chẳng xém, cũng chẳng nhom nhem chút nào cả. Tạ ơn ngợi khen Thánh Cả chẳng bỏ lời kẻ trông cậy chạy đến cùng Ngài trong cơn khốn quẫn.

 
d

BẢY SỰ ĐAU ĐỚN VÀ VUI MỪNG THÁNH GIUSE
Thứ 1 thì ngắm. Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai
Khi ông Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai,/ mà chẳng hiểu sự ấy làm sao,/ thì lấy làm đau đớn khốn cực lắm. Nhưng mà khi thánh Thiên thần hiện đến bảo cho Người biết/ Đức Bà có thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,/ và Con Đức Bà sinh ra là Chúa Cứu thế ra đời chuộc tội thiên hạ,/ thì Ông Thánh Giuse lấy làm yên ủi vui mừng biết là dường nào.
Khi ngắm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ một kinh Kính mừng,/ một kinh Sáng Danh,/ xin Ông Thánh Giuse vì đau đớn cùng sự vui mừng ấy,/ yên ủi chúng con trong mọi sự khốn khó đời này. Amen.
Lạy Cha  -  Kính Mừng  -  Sáng Danh
Thứ 2 thì ngắm. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu vào hang đá
Khi Đức Bà ở thành Bêlem đã đến ngày sinh/ mà ông thánh Giuse chẳng tìm được nhà trọ,/ phải đem Đức Bà vào hang đá,/ ở làm một với bò lừa,/ thì lấy làm buồn bã khốn cực lắm;/ nhưng mà khi Người nghe tiếng các thánh thiên thần bởi trời mà xuống hát mừng Chúa Cứu thế ra đời,/ thì vui mừng biết là dường nào.
Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ một kinh Kính mừng,/ một kinh Sáng danh,/ xin ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy,/ mà cầu bầu cho chúng con được chê bỏ của cải,/ cùng sự sang trọng thế gian/ và mến sự khó khăn cùng sự khiêm nhường. Amen.
Lạy Cha  -  Kính Mừng  -  Sáng Danh


Thứ 3 thì ngắm. Thánh Giuse thấy Chúa Giêsu chịu cắt bì
Khi Đức Chúa Giêsu chịu phép cắt bì,/ mà ông thánh Giuse thấy máu đức Chúa Giêsu chảy ra,/ thì thảm thiết thương xót Đức Chúa Giêsu lắm lắm,/ nhưng mà khi Người đặt tên Giêsu cho con trẻ,/ cùng suy tên ấy êm ái dịu dàng cực cao cực trọng,/ phép tắc vô cùng,/ thì lấy làm vui mừng là dường nào.
Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ một kinh Kính mừng,/ một kinh Sáng danh,/ xin ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy,/ mà cho chúng con được lòng sốt sắng cung kính mà kêu tên cực trọng Đức Chúa Giêsu/ khi sống và lúc sinh thì. Amen.
Lạy Cha  -  Kính Mừng  -  Sáng Danh
Thứ 4 thì ngắm.  Thánh Giuse nghe ông Simeon nói tiên tri
Khi ông thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu vào đền thờ,/ mà thấy ông thánh Simêong nói tiên tri những sự thương khó Đức Chúa Giêsu sẽ phải ngày sau,/ thì lấy làm đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy;/ nhưng mà khi thấy ông thánh Simêong lại nói rằng: Có nhiều kẻ sẽ được rỗi linh hồn bởi công nghiệp Đức Chúa Giêsu mà ra/ thì Người lấy làm vui mừng kể chẳng xiết.
Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ một kinh Kính mừng,/ một kinh Sáng danh,/ xin ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy,/ mà cầu bầu cho chúng con được rỗi linh hồn vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu. Amen.
Lạy Cha  -  Kính Mừng  -  Sáng Danh
Thứ 5 thì ngắm. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu trốn qua Ai cập
Khi ông thánh Giuse thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa trời đất muôn vật,/ phải trốn đi khách đày trong nước Aicập,/ cùng chịu khó khăn thiếu thốn và khó nhọc vất vả liên,/ thì đau đớn thương xót Đức Chúa Giêsu lắm;/ nhưng mà Người hằng vốn vui vẻ tươi tỉnh, vì hằng ở làm một cùng Đức Chúa Giêsu liên/ chẳng lìa ra khỏi Đức Chúa Giêsu bao giờ.
Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ một kinh Kính mừng,/ một kinh Sáng danh,/ xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy,/ cho chúng con được làm mọi việc chúng con vì Đức Chúa Giêsu/ và được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu liên. Amen.
Lạy Cha  -  Kính Mừng  -  Sáng Danh
Thứ 6 thì ngắm. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu về Nagiarét
Khi ông thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu ở nước Aicập về thành Nazaret/ mà nghe tin con vua Hêrôđê nối quyền cha mình mà trị nước Dothái,/ thì lấy làm đau đớn sợ hãi lắm;/ nhưng mà khi thấy thánh thiên thần bảo mình đừng sợ hãi,/ một cứ đem Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà về,/ thì Người lấy làm vui mừng lắm,/ cùng vâng lời thánh thiên thần ngay.
Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ một kinh Kính mừng,/ một kinh Sáng danh,/ xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy,/ mà bầu cử cho chúng con khỏi giặc giã, ôn dịch, thần khí, được bằng yên cùng yên lòng yên trí mà giữ đạo thánh Đức Chúa Trời liên. Amen.
Lạy Cha  -  Kính Mừng  -  Sáng Danh
Thứ 7 thì ngắm. Thánh Giuse xa Chúa Giêsu ba ngày
Khi ông thánh Giuse lạc mất Đức Chúa Giêsu ba ngày,/ thì lo buồn đau đớn biết là dường nào;/ nhưng mà khỏi ba ngày,/ khi lại tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong đền thờ,/ thì biết người vui mừng là chừng nào.
Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ một kinh Kính mừng,/ một kinh Sáng danh,/ xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy,/ mà bầu cử cho chúng con đừng có phạm tội trọng lạc mất Đức Chúa Giêsu bao giờ. Amen.
Lạy Cha  -  Kính Mừng  -  Sáng Danh
(Theo Kinh GP.Hà Nội)

NĂM THÁNH KÍNH THÁNH GIUSE
Khi tuyên bố Năm Thánh Giuse, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý rằng: Năm nay kỷ niệm 150 năm ngày Giáo hoàng Piô IX tuyên bố Thánh Giuse là người bảo trợ Giáo hội hoàn vũ vào ngày 8-12-1870.
Năm Thánh Giuse bắt đầu và kết thúc khi nào?
Năm này bắt đầu từ ngày 8-12-2020 và kết thúc vào ngày 8-12-2021.
Những ân huệ đặc biệt nào được ban trong năm nay?
Khi người Công giáo cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc đời của Thánh Giuse trong suốt năm tới, họ có cơ hội nhận được ơn toàn xá, nghĩa là được miễn trừ mọi hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn toàn xá này có thể được dành cho bản thân hoặc cho một linh hồn trong luyện ngục.
Ân xá đòi hỏi phải thực hiện một hành động cụ thể do Giáo hội xác định, cùng với việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, và không vướng mắc tội lỗi.
Những việc lành để hưởng Ơn Toàn Xá
Tòa Ân Giải đã đề ra những việc làm cụ thể để lãnh ơn Toàn xá trong Năm kính Thánh Giuse:
* Đọc kinh kính Thánh Giuse trước hoặc sau Thánh lễ; (các kinh; kinh cầu thánh Giuse)
* Tham dự hàng tuần các Thánh lễ ngày thứ Tư kính Thánh Giuse; hàng tháng vào ngày 19, đặc biệt là hai Thánh lễ được dành riêng kính ngài theo lịch Phụng vụ: 19/3 và 01/5;
* Tham dự giờ kinh kính Thánh Giuse của Giáo xứ, Giáo họ, Cộng đoàn Dòng tu, gia đình trước tượng ảnh Thánh Cả tại Nhà thờ, Nhà nguyện hoặc Đài dâng kính Ngài;
* Thực thi những việc làm của lòng thương xót cho người thân trong gia đình, cho người nghèo, người đau khổ và người bất hạnh, cô đơn;
* Thực hiện Giờ kinh Gia đình kính thánh Giuse.
h
 
KÍNH THÁNH GIUSE
Giáo Xứ Ba Làng – Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập311
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm279
  • Hôm nay39,430
  • Tháng hiện tại485,470
  • Tổng lượt truy cập46,847,074

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây