Phụng vụ Lời Chúa: Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Thứ ba - 16/05/2023 23:03  300

(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20)

TRAO SỨ VỤ

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần”
 (Mt 28,19).

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc 1:

Đoạn sách Công vụ Tông đồ cho thấy một sự chuyển tiếp sứ mạng từ Chúa Giêsu sang cho các tông đồ qua trung gian của Chúa Thánh Thần.

Sứ mạng của Chúa Giêsu ở trần gian là “làm việc” và “giảng dạy” đã kết thúc khi Người chuẩn bị về trời. Để tiếp nối sứ mạng của mình, Người đã tuyển chọn, dạy bảo các tông đồ và căn dặn các ông hãy ở lại Giêrusalem mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa là chính Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã tuyển chọn các tông đồ, thì cũng nhờ Thánh Thần mà Người sai các ông ra đi làm chứng cho Người, khởi đi từ Giêrusalem và cho đến tận cùng trái đất.

Chúa Giêsu về trời đánh dấu sự chuyển tiếp sứ mạng từ Chúa Giêsu sang cho các tông đồ nhờ ơn Thánh Thần. Thật vậy, một khi lãnh nhận phép rửa trong Thánh Thần, các tông đồ không thể đứng “đăm đăm nhìn trời” mà nuối tiếc quá khứ, cũng không thể chỉ lo “khôi phục vương quốc Israel”, mà phải hướng về tương lai của sứ mạng làm “chứng nhân của Thầy”, sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh, một sứ mạng khởi đi từ Israel mà vươn xa đến mọi nơi trên thế giới.

Như vậy, Chúa Giêsu về trời mở ra thời kỳ của Thánh Thần, của Hội Thánh mà các tông đồ là hạt nhân, một Hội Thánh có sứ mạng loan báo và làm chứng về Đức Kitô Phục Sinh cho tất cả mọi người ở mọi nơi trên thế giới.

2. Bài đọc 2:

Tác giả thư Êphêxô cầu xin Thiên Chúa ban cho các Kitô hữu ơn hiểu biết mầu nhiệm về Thiên Chúa, về vị thế của Đức Giêsu và về chương trình cứu độ được thực hiện nhờ Đức Giêsu Kitô.

Trước hết, Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài mà làm cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết và đặt Người ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời (x. Tv 110,1). Vì được Thiên Chúa siêu tôn qua cuộc phục sinh, địa vị của Đức Giêsu trên trời vượt trên mọi tước vị và mọi quyền lực thần thiêng. Ảnh hưởng của Người không chỉ trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Như thế, Đức Kitô Phục Sinh được Thiên Chúa tôn vinh cách trọn vẹn và viên mãn trong vị thế ngang hàng với Thiên Chúa trên trời.

Sau nữa, vị thế siêu tôn của Đức Giêsu trên trời là niềm hy vọng cho các Kitô hữu về “gia nghiệp vinh quang phong phú” mà họ được Thiên Chúa hứa ban nhờ Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu Phục Sinh là đầu của toàn thể Hội Thánh cũng sẽ cho các chi thể là các Kitô hữu được chia sẻ sự sống viên mãn của Người. Đức Kitô, nhờ quyền năng Thiên Chúa mà chiến thắng sự chết và bước vào trong vinh quang phục sinh thế nào, thì các Kitô hữu, nhờ tin vào Thiên Chúa và công trình cứu độ trong Đức Kitô, cũng sẽ được thông phần vinh quang phục sinh thể ấy.

Tóm lại, tác giả thư Êphêxô cầu xin Thiên Chúa mạc khải cho các tín hữu hiểu rằng vinh quang và vị thế siêu tôn của Đức Giêsu trên trời là niềm hy vọng và là cùng đích cho cuộc sống của các Kitô hữu đang trên đường lữ hành trần thế.

3. Bài Tin Mừng:

Chúa Giêsu Phục Sinh hẹn gặp các môn đệ và trao cho các ông sứ mạng “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” nhân danh Chúa Ba Ngôi.

Chúa Giêsu Phục Sinh xuất hiện trên núi với vẻ uy nghi thần linh đến nỗi các môn đệ phải bái lạy Người. Người đã khai mạc Nước Trời trên núi (Mt 5,1), đã tỏ vinh quang Mêsia trên núi (Mt 17,1-8), nay Người cũng từ trên núi mà sai các tông đồ tiếp tục công việc Người đã khởi sự. Ngày xưa cũng từ trên núi, Chúa Giêsu đã từ chối quyền mà Satan hứa trao cho Người trên “tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy” (x. Mt 4,8-10), nay từ trên núi trong diện mạo của Đấng Phục Sinh, Người lại được trao “toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18). Quyền bính của Chúa Giêsu Phục Sinh bao trùm cả trời đất (x. Cv 13,33; Rm 1,4; Pl 2,5-11), nên người có tư cách trao lại cho các môn đệ sứ mạng thánh hóa muôn dân nhân danh Thiên Chúa.

Thật vậy, Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ ra đi tiếp nối sứ mạng của Người. Khởi đi từ Galilê, các môn đệ được sai đến với “muôn dân”, nghĩa là không chỉ dừng lại ở người Do Thái (x. Mt 10,5; 15,24) mà vươn xa đến mọi người trên thế giới (x. Mt 8,11; 21,41; 22,8-10; 24,14.30). Sứ mạng “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” bao gồm việc rao giảng, giúp họ sống theo tinh thần Tin Mừng và cử hành bí tích thánh hóa nhân danh Chúa Ba Ngôi, đặt họ trong mối tương quan với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Đây là một sứ mạng đầy khó khăn và thách đố đối với các thế hệ môn đệ, nên Chúa Giêsu Phục Sinh hứa sẽ hiện diện cùng các ông luôn mãi để giúp các ông chu toàn sứ mệnh được giao phó cho đến ngày tận thế. Là đấng Emmanuel, Chúa Giêsu Phục Sinh không để các môn đệ cô độc trên hành trình sứ vụ, vì Người là Thiên-Chúa-ở-cùng.

II. GỢI Ý ÁP DỤNG:

1/ Chúa Giêsu về trời mở ra thời kỳ của Thánh Thần, của Hội Thánh, một Hội Thánh có sứ mạng loan báo và làm chứng về Đức Kitô Phục Sinh cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Như thế, bản chất của Hội Thánh là loan báo và làm chứng về Chúa Kitô Phục Sinh cho mọi người. Là một phần tử trong Hội Thánh, tôi cũng mang lấy sứ mạng đó. Tôi đã làm gì để loan báo Tin Mừng Phục Sinh? Tôi có thể làm gì để làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh?

2/ Tác giả thư Êphêxô cầu xin Thiên Chúa ban thần khí khôn ngoan để các tín hữu hiểu rằng vị thế siêu tôn và vinh quang của Đức Giêsu trên trời là niềm hy vọng và là cùng đích cho cuộc sống của các Kitô hữu đang trên đường lữ hành trần thế. Đức Kitô vinh thăng trên trời có là niềm hy vọng đích thật cho cuộc sống của tôi? Tôi sống niềm hy vọng đó thế nào?

3/ Tác giả Mátthêu kết thúc Tin Mừng bằng cuộc hẹn gặp của Chúa Giêsu với các môn đệ tại Galilê, nơi Người đã khởi đầu sứ vụ. Trong dáng vẻ uy nghi, Đức Kitô Phục Sinh trao cho các môn đệ sứ mạng ra đi và “làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Là môn đệ Chúa Giêsu, tôi có sẵn sàng ra đi giới thiệu Chúa cho “muôn dân” để họ cũng tin và được cứu độ? Tôi có cử hành bí tích nhân danh Chúa Ba Ngôi?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ tếAnh chị em thân mến! Thiên Chúa Cha đã nâng Đức Giêsu Kitô lên và đặt ngự bên hữu Người, để luôn chuyển cầu cho Hội Thánh cũng như cho từng người chúng ta. Vậy cộng đoàn chúng ta hãy tạ ơn Chúa và tin tưởng dâng lời cầu nguyện:

1. Chúa Phục Sinh đã sai các môn đệ đi giảng dạy và làm phép rửa cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng bằng một đời sống chứng tá, nên men muối và ánh sáng cho trần gian.

2. Thiên Chúa đã khiến mọi sự quy phục dưới chân Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai còn xa lạ với Tin mừng được nghe biết và tin nhận Đức Kitô là Đấng cứu độ trần gian, và là con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại đến nguồn mạch sự thật và sự sống.

3. Chúa Phục Sinh mời gọi các Kitô hữu trở nên chứng nhân cho Ngài ở khắp mọi nơi. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông biết tận dụng các phương tiện hiện đại với lương tâm ngay lành, để quảng bá tình thương và loan truyền chân lý.

4. Chúa đã hứa ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn xác tín vào sự hiện diện của Chúa, siêng năng đến kín múc năng lực thiêng liêng từ Lời Chúa và các bí tích, đặc biệt là phụng vụ Thánh Thể.

Chủ tếLạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Chúa về trời đã mở đường đưa chúng con về quê hương đích thật. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và luôn nâng đỡ chúng con trong nỗ lực dựng xây thế giới hôm nay, để chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Ban Mục vụ Phụng tự
Nguồn: tgpsaigon.net

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay23,673
  • Tháng hiện tại649,753
  • Tổng lượt truy cập45,598,189

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây