Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Thường niên năm A

Thứ sáu - 13/01/2017 02:59  1062
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A

Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34

Chủ đề:

ĐỨC GIÊSU:  NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA - ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29)

Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho loài người. Người gánh tội trần gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi và chiếu giãi trên họ ánh sáng vĩnh cửu của ơn cứu độ. Khi Đức Giêsu đến, ông Gioan Tẩy Giả đã nhận ra căn tính đích thực của Người. Ông đã tin và giới thiệu Đức Giêsu cho người khác để họ cùng tin mà được cứu độ.

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I (Is 49,3.5-6)

Dân Do Thái lúc này đang sống lưu đày tại Babylon vào khoảng thế kỷ thứ VI trước CN. Trong hoàn cảnh u buồn và thất vọng đó, Thiên Chúa đã cho xuất hiện vị ngôn sứ để loan báo tin vui đem lại cho Dân niềm hy vọng cứu thoát. Trong sách Ngôn Sứ Isaia, có bốn bài ca về Người Tôi Trung. Đoạn sách Isaia hôm nay thuộc bài thứ Hai.

Trong bài ca này, Người Tôi Trung có những đặc tính và vai trò sau: 1) Biểu lộ vinh quang của Chúa; 2) dẫn đưa nhà Giacóp về với Chúa và đem dân Israel sống sót về qui tụ chung quanh Người; 3) đồng thời, trở thành ánh sáng chiếu soi muôn dân để đem ơn cứu độ đến cho mọi người khắp trái đất. Thật vậy, Thiên Chúa phán: “Hỡi Israel, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang”. Vinh quang của Thiên Chúa không chỉ chiếu tỏa trên dân Israel, mà còn trên mọi dân tộc. Quả thật, ơn cứu độ của Thiên Chúa được dành cho hết thảy mọi dân tộc, chứ không dành riêng cho Israel: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất”.

Để thực hiện sứ mệnh cao cả này, chính Thiên Chúa trở nên nguồn nâng đỡ và sức mạnh của Người Tôi Trung: “Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi”. Tất cả những lời tiên báo này đã được hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đến đem ơn cứu độ cho mọi người khắp cõi trần gian.

2. Bài đọc II (1Cr 1,1-3)

Bài đọc II là những câu mở đầu thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi các tín hữu Côrintô. Trong đoạn này, Thánh Phaolô xác định về ơn gọi Tông Đồ của mình và ơn gọi của các Kitô hữu. Thánh Phaolô được kêu gọi làm Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô là do ý định của Thiên Chúa, chứ không do ý muốn của con người. Thánh Phaolô được kêu gọi làm tông đồ dân ngoại, nghĩa là được “sai đi” loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cho mọi người. Còn các Kitô hữu là những người được kêu gọi trở nên “những người được thánh hiến trong Đức Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh”.

Như vậy, các Kitô hữu cùng với Tông đồ Phaolô, cũng như cùng với tất cả mọi Kitô hữu khắp nơi kêu cầu danh Đức Giêsu. Theo tinh thần Tin Mừng, các Kitô hữu là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, đều trở thành môn đệ của Đức Kitô và mang danh Đức Kitô, nên họ được kêu gọi hiệp nhất trong Hội Thánh của Thiên Chúa có Đức Giêsu Kitô làm đầu và được mời gọi trở nên thánh thiện. Cũng như Phaolô được kêu gọi làm Tông Đồ loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, các Kitô hữu được kêu gọi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình để cho người khác nhận biết Đức Giêsu Kitô mà được ơn cứu độ.

3. Tin Mừng (Ga 1,29-34)

 Gioan Tẩy Giả rao giảng và kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn để dọn đường cho Chúa ngự đến. Trong khi Gioan đang ở sông Giođan để làm Phép Rửa giúp người ta sám  hối, Đức Giêsu tiến về phía của Gioan. Vừa thấy Đức Giêsu, Gioan liền nói về Đức Giêsu với dân chúng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”.

Tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” đã đúc kết hai hình ảnh truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước tiên báo việc Đức Giêsu chịu chết để cứu độ loài người: 1) hình ảnh Con Chiên Vượt Qua, tượng trưng cho cuộc giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Aicập; 2 ) hình ảnh Con Chiên đền tội gánh lấy tội lỗi của muôn người và dâng mình làm hy lễ (Lv 14) nơi Người Tôi Trung của Chúa (Is 52,13‒53,12); đồng thời 3) hình ảnh của Con Chiên Chiến Thắng, dùng máu mình để giặt sạch và tẩy trắng áo của những người đã qua chiến đấu và nay đã chiến thắng trở về (Kh 7,17). Thư gửi tín hữu Hípri (Dothái) đã khẳng định: “Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xóa được tội lỗi” (Hr 10,4). Quả thật, chỉ có hiến tế của Đức Giêsu, là Chiên Thiên Chúa, mới tẩy sạch tội lỗi của con người mà thôi.

Đức Giêsu chính là Người Tôi Trung của Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian. Gioan đã nhận ra căn tính đích thực của Đức Giêsu là nhờ Thiên Chúa mặc khải cho ông: “Tôi không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Gioan đã nhận ra Đấng Thiên Sai qua dấu chỉ trong biến cố Đức Giêsu đến lãnh nhận Phép Rửa tại sông Giođan: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”, đó là Thánh Thần Chúa, tựa hình chim bồ câu, ngự xuống trên Đức Giêsu ngay lúc Người lên khỏi nước (x. Mt 3,16; Mc 1,10; Lc 3,22).

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. “Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất”. Thiên Chúa đã chọn, đặt người tôi trung làm ánh sáng và trở nên khí cụ truyền ban ơn cứu độ cho muôn dân. Tôi có ý thức và nỗ lực sống việc được Thiên Chúa mời gọi trở nên những chứng nhân của tình yêu và ơn cứu độ cho người khác? Cuộc sống tôi có trở nên ánh sáng và khí cụ truyền giảng ơn cứu độ của Thiên Chúa?

2. Anh em là “những người được thánh hiến trong Đức Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh”. Tôi được mời gọi trở nên thánh khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để trở nên những thụ tạo mới trong Đức Giêsu Kitô. Tôi có nỗ lực sống lời mời gọi này mỗi ngày? Tôi có biết mình đã thuộc về Thiên Chúa nên cần sống lời chỉ dạy của Người?

3. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Đức Giêsu là Chiên Đền Tội, cũng là Chiên Vượt Qua đã đổ máu mình ra như của lễ đền thay tội lỗi của chúng ta, để đưa chúng ta ra khỏi cõi chết do tội lỗi gây ra mà bước vào cõi sống vĩnh cửu của Con Chiên Chiến Thắng. Tôi có sống và ý thức được tình yêu thương cao cả này của Đức Giêsu trong cuộc sống của mình? Tôi có can đảm sống sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, là giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho người khác bằng lối sống Kitô giáo, bằng một gia đình sống đạo, bằng lời nói cũng như hành động bác ái và nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng và chỉ cho mọi người nhận biết khi Chúa đến. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. Thánh Gioan nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá bỏ tội trần gian.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nỗ lực trong sứ mạng truyền giáo, biết dùng mọi khả năng và phương tiện để giới thiệu Chúa Cứu Thế cho mọi người.

2. Công cuộc loan báo Tin Mừng còn gặp khó khăn cấm cách tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo ở những nơi đó biết mở lòng trước tình thương cứu độ của Thiên Chúa, cho người dân có cơ hội được nghe và đón nhận Tin Mừng.

4. Thánh Phaolô nói: “Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai có hoàn cảnh khó khăn nghèo túng luôn cảm nhận được phúc lành của Thiên Chúa qua tấm lòng quảng đại của những người hảo tâm.

3. “Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình và mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết dùng lời nói, việc làm và cách sống của mình để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, là hiện thân của lòng thương xót.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha và là Đấng cứu độ chúng con. Xin nhận lời chúng con thành tâm cầu nguyện và ban ơn trợ giúp, để chúng con hăng say loan báo tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 
 

Nguồn: tgpsaigon.net


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay20,235
  • Tháng hiện tại329,010
  • Tổng lượt truy cập23,953,870

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây