09/06 – Thứ bảy tuần 9 TN. Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria

Thứ tư - 06/06/2018 05:33  1463

Lịch Sử Và Ý Nghĩa Của Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Giáo hội Công Giáo cử hành Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào ngày thứ Bảy ngay sau Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Lịch sử lòng tôn kính Trái Tim Đức Maria lên tới tận thời các Giáo Phụ. Tuy nhiên, lòng tôn kính này chỉ nở rộ cách đặc biệt trong thế kỷ 19 và 20 với một số biến cố, và đỉnh điểm của nó là năm 1996 khi Giáo hội thiết lập ngày Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ở bậc Lễ Nhớ Buộc.

Vào ngày 27 tháng Giêng năm 1840, Đức Mẹ đã hiện ra với một Nữ Tu trẻ tên là Justine Bisqueyburu thuộc Hội Dòng “Nữ Tử Bác Ái” được thành lập bởi Thánh Vinh-sơn Phao-lô tại Paris. Đức Trinh Nữ đã trao phó cho vị Nữ Tu trên sứ mạng phổ biến cái gọi là “Vạt Áo màu xanh của Trái Tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Theo lời Đức Mẹ giải thích, Vạt Áo này sẽ thúc đẩy những kẻ vô tín và những tội nhân ăn năn hối cải, cũng như sẽ giúp họ có được sự chết lành trong giờ lâm chung.

Vào năm 1917, Đức Mẹ, với tư cách là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, đã hiện ra với ba em bé chăn cừu là Francisco Marto, Jacinta Marto và Lucia dos Santos tại Fatima, thuộc vùng Cova da Iria của Bồ-đào-nha. Đức Mẹ đã cho các em trải qua một thị kiến, và trong thị kiến này, các em đã được nhìn thấy hỏa ngục. Để ngăn ngừa việc nhiều người phải sa hỏa ngục, Đức Mẹ đã yêu cầu phải thiết lập một Thánh Lễ để tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ, cũng như đã yêu cầu phải lần hạt Mân Côi mỗi ngày, đền tạ thống hối, và tận hiến bản thân cũng như tận hiến nước Nga cho trái tim Mẹ. Đức Mẹ cũng nói rằng, cuối cùng thì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ toàn thắng. Từ sứ điệp Fatima, việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và ngày thứ Bảy Kính Trái Tim Mẹ đã được liên kết với những lời tiên đoán đặc biệt. Vào ngày mồng 10 tháng 12 năm 1925, Thánh Mẫu Thiên Chúa đã hiện ra với chị Lucia dos Santos. Trong cuộc hiện ra này, Đức Mẹ đã bổ sung cho những cuộc hiện ra trước đây với chị trong năm 1917 tại Fatima. Đức Mẹ đã yêu cầu chị Lucia phải phổ biến Ngày Thứ Bảy Đền Tạ Trái Tim Mẹ.

Vào ngày 13 tháng 06 năm 1929, Thánh Mẫu Thiên Chúa lại hiện ra với Chị Lucia dos Santos một lần nữa. Qua Chị, Mẹ đã xin Đức Thánh Cha, trong sự hiệp nhất với tất cả các Đức Giám Mục trên toàn thế giới, hãy thực hiện việc tận hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Vào năm 1931, Hội Đồng Giám Mục Bồ-đào-nha đã thực hiện việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Vào ngày mồng 01 tháng 12 năm 1940, Chị Lucia dos Santos đã viết thư cho Đức Thánh Cha Pi-ô XII và nói với Ngài rằng, Ngài sẽ còn có thể ngăn cản được nhiều thảm họa của cuộc thế chiến thứ 2, tức cuộc thế chiến đang diễn ra lúc đó, nếu Ngài thực hiện lòng mong muốn của Đức Mẹ là tận hiến nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1942, qua một bài diễn văn trên đài phát thanh với tựa đề là “Regina des santissimo rasario” (Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi), Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã tận hiến toàn nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Từ sau biến cố đó, Hitler đã không còn có cuộc chiến thắng nào nữa. Vào ngày mồng 08 tháng 12 cùng năm, Đức Pi-ô XII đã lập lại việc tận hiến trên. Nghi thức tái Tận Hiến nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã được cử hành tại Đền Thờ Thánh Phê-rô.

Vào ngày mồng 04 tháng 05 năm 1944, Lễ Kính “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria” đã được Đức Pi-ô XII thiết lập cho toàn Giáo hội. Lúc đó, Lễ này được ấn định vào ngày 22 tháng 08.

Vào ngày 25 tháng 03 năm 1984, khi Thánh Tượng Đức Maria được cung nghinh tới Rô-ma, trong sự hiệp nhất tinh thần với tất cả các Đức Giám Mục trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II lại một lần nữa thực hiện việc tận hiến nhân loại và tận hiến mọi dân tộc cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Nghi thức này được cử hành trước Thánh Tượng Đức Mẹ nêu trên tại quảng trường Thánh Phê-rô, trước giờ Đọc Kinh Truyền Tin chung. Vào năm 1989, chế độ cộng sản dần dần sụp đổ, bắt đầu từ Đông Âu.

Vào năm 1996, Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã ấn định Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như là một Lễ Nhớ buộc trong lịch Phụng Vụ chung của Giáo hội Rô-ma. Vào ngày mồng 08 tháng 10 năm 2000, trong khuôn khổ của Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tận hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria.

Cha Joseph Kentennich đã giải thích về ý nghĩa của việc “Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria” như sau: Tận hiến có nghĩa là trao hiến bản thân mình, trao hiến hoàn toàn. Chúng ta nên cố gắng để trao hiến hoàn toàn bản thân mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Thiên Chúa dấu ái… Trái Tim mang một ý nghĩa kép: con tim vừa là biểu tượng của Tình Yêu, vừa là biểu tượng của toàn con người.

Khi tôi trao hiến hoàn toàn con người tôi cho Tình Yêu, thì điều ấy có nghĩa là: tôi tin vào Tình Yêu bao la của Mẹ Thiên Chúa đối với Thiên Chúa Cha và đối với chúng ta, nhưng với tư cách là sự diễn tả cũng như là sự bảo đảm của Tình Yêu mà Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta, và với tư cách là trung gian tuyệt hảo để đặt Tình Yêu đối với Thiên Chúa Cha vào trong chúng ta một cách chắc chắn hơn.

Và rồi chúng ta sẽ hiểu được rằng, việc tận hiến cho trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thiên Chúa có nghĩa là một sự biến đổi hoàn toàn con người và toàn thể xã hội nhân loại. Vì thế, ma quỷ rất bận tâm tới việc làm sao để có thể hủy hoại được hình ảnh của Mẹ Thiên Chúa, đánh tráo hình ảnh của Mẹ, như điều ấy đang diễn ra dưới đủ mọi hình thức trong xã hội ngày nay. Chúng ta đừng góp phần vào chuyện đó!

Trái tim cũng là biểu tượng của con người. Trung tâm của con người không phải là ý chí như người ta vẫn tưởng và vẫn nói, nhưng là con tim. Vậy thì chúng ta muốn trao hiến bản thân mình cho ai? Thưa, cho một con người chứ không phải cho một ý tưởng… Đó là ý tưởng mà người ta đã gom lại, đã tập trung lại thành một hệ thống mà tôi có thể bị chinh phục trước nó. Nhưng việc tận hiến bản thân mình cho một con người thì rất khó. Đó là một tấn thảm kịch của thời đại hôm nay, đến độ thời đại hôm nay không còn biết tới Tình Yêu của con người nữa. Tình Yêu của con người càng ngày càng trở nên sút giảm. Và vì thế, chúng ta nhấn mạnh tới việc tận hiến con người cho Mẹ Thiên Chúa như là sự diễn tả về sự tận hiến cho Ngôi Vị Sống Động của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trái tim của Mẹ Thiên Chúa là một trái tim được điều chỉnh. Con Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội là một con tim được điều chỉnh. Trong con tim của Mẹ Thiên Chúa, chúng ta đang có điều gì trước bản thân mình? Tiểu vũ trụ của một trật tự sống động không ngừng được sắp đặt, mà Mẹ Thiên Chúa muốn tái trao tặng nó cho đại vũ trụ, cho toàn thể thế giới. Đó là một con tim được trật tự hóa.

Thế giới đang ở trong sự rối loạn, và thực ra, rất mất trật tự; tất cả đều đang ở trong tình trạng tan vỡ, tan vỡ tới độ kinh khủng. Con tim của Mẹ Thiên Chúa lại đang ở trong trật tự, và thực ra, trong một cách thế duy nhất. Khi tôi trao hiến bản thân mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Thiên Chúa, thì rồi tôi cũng trao mình cho một trật tự đã được hiện thực hóa, cũng như trao hiến bản thân tôi cho một tiểu vũ trụ mà sự trật tự của nó đã được hiện thực hóa rồi. Và hiệu quả sẽ phải là: Con tim của tôi cũng đi vào trong trật tự. Và kết quả đến từ việc con tim của tôi đã đi vào trong trật tự sẽ là: Từ một con tim được điều chỉnh của tôi, thế giới chung quanh tôi cũng đi vào trong trật tự.

Sau đây là một bản mẫu để thực hiện việc Tận Hiến bản thân cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria:

Ôi lạy Mẹ của con,

hoàn toàn khiêm nhượng và với trọn tình mến,

nhân danh tất cả và cho tất cả,

Con quỳ gối xuống trước chân Mẹ.

Con thành kính cầu xin Mẹ,

Xin Mẹ hãy phù hộ chở che con,

Dưới tấm áo choàng bao bọc của Mẹ;

Và xin Mẹ hãy cứu giúp con trong giờ thử thách.

Này đây hỡi Mẹ giầu lòng cứu giúp,

Con đang sẵn sàng tận hiến hoàn toàn bản thân con

(Gia đình, Giáo xứ…),

Cho trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Xin Mẹ hãy dẫn dắt con

Đi vào trong sự tốt lành khôn cùng của Mẹ đối với Chúa Giê-su,

Đấng Cứu Độ của con.

Lạy Mẹ mến yêu,

Con xin trao hiến cho Mẹ toàn bộ lòng trí và sức lực con,

Để con có thể yêu mến Chúa Giê-su như Mẹ,

Cũng như có thể luôn luôn yêu mến Ngài

trong những người anh chị em của con.

Xìn nhào nặn trái tim con theo trái tim Mẹ.

Xin làm cho nó trở nên khiêm nhượng,

Bình dị, tinh tuyền, nhỏ nhắn, ngay thẳng và vui mừng,

Đến độ nó có khả năng trở thành một Tình Yêu vĩ đại.

Lạy Mẹ chốn trời cao,

Xin hãy cứu giúp con với ơn hộ phù thánh thiêng của Mẹ:

Trong những giờ thử thách,

Trong những cơn cám dỗ

Và trong những lúc thăng trầm của cuộc sống hiện tại.

Xin cứu con khỏi nỗi bất hạnh của cái chết đời đời,

Và nhờ vào Thánh Tâm Mẹ,

Xin giúp con được tái sinh để bước vào sự sống đích thực

Trong Vương Quốc mà Con của Mẹ,

Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa của chúng con,

Đấng hằng sống và hiển trị đời đời,

Đã dọn sẵn cho chúng con. Amen.

(Theo Kath.net và Kathpedia)

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist

Nguồn: simonhoadalat.com

09/06 – Thứ bảy tuần 9 TN. Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria

BÀI ĐỌC I: Is 61, 9-11

"Tôi sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa".

Bài trích sách Tiên tri I-sai-a.

Dòng dõi chúng sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ, đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nẩy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8

Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c. 1a).

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi.

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn.

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao.

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang.

ALLELUIA: x. Lc 2, 19

All. All.- Đức Trinh nữ Maria hiển vinh, đã ghi nhớ lời Chúa và suy niệm trong lòng. - All.

PHÚC ÂM: Lc 2, 41-51

"Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên và mẹ Người bảo Người rằng : “Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?”. Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nagiarét, và Người vâng phục hai ông bà.

Đó là lời Chúa.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay18,452
  • Tháng hiện tại528,054
  • Tổng lượt truy cập47,825,862

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây