+03/09 – Thứ Năm. Thánh Giêgôriô Cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh

Chủ nhật - 30/08/2020 23:39  232
Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh (St. Gregory The Great)
dNhiều sử gia khi viết về đời sống và hoàn cảnh xã hội dưới thời Ðức Grêgôriô đã không ngần ngại ghi 4 chữ sau đây: "hoàng-kim-thời-đại". Người ta có thể hãnh diện về người mình quen biết, về người mình mến mộ hay suy tôn là bậc thầy khi đời sống của con người đó để lại nhiều công trình tốt đẹp.

Thánh Grêgôriô được sinh ra trong một gia đình đạo đức và thế giá tại La Mã. Ðạo đức đã đảm bảo cho thánh nhân một cuộc sống trong lành trong xã hội và thế giá cho thấy, tương lai của thánh nhân hứa hẹn nhiều chỗ đứng vững chắc trong xã hội loài người. Lịch sử ghi lại ngay từ buổi thiếu thời, thánh nhân đã tỏ ra là một đứa bé rất thông minh,tài trí và có lòng đạo đức tuyệt vời.Càng lớn lên, Ngài càng học giỏi,mưu lược và có tài lãnh đạo, vì thế càng lúc Ngài càng bước lên những nấc thang cao của danh vọng trần gian. Tuy nhiên,vì là con người đạo đức, thánh thiện, thánh nhân vẫn không cảm thấy thỏa mãn và luôn xao xuyến như chưa làm được gì lợi ích cho Chúa và cho Giáo Hội .Chúa luôn có con đường của Chúa và Chúa đưa con người đi theo hướng, theo ý định của Ngài. Nên, vào năm 575,thánh nhân đã dứt khoát theo Chúa, Ngài bán tất cả của cải sẵn có, phân phát, chia sẻ cho những con người nghèo và dấn thân vào một tu viện.Năm 580-585, Ngài lãnh nhận chức phó tế và được Giáo Hội sai đi thi hành sứ vụ tại Constantinople.Ngài có tâm hồn mục tử, con tim nhạy bén,yêu thương người nghèo và có tài điều khiển. Vì thế, Ngài được Giáo Hội mời về Roma để giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo triều. Ðiều gì Thiên Chúa đã định, Người thực hiện ý định của Người.Vào năm, 590, Ngài được bầu vào chức vị tối cao của Giáo Hội, kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Giáo hoàng.

CON NGƯỜI. CUỘC ÐỜI
Có thể nói,ngay giây phút,thánh nhân quyết định bán tất cả của cải và chia sẻ cho những người nghèo.Chính giây phút đó,Ngài đã vâng theo tiếng gọi của Chúa,nhất định đi theo Chúa,chứ không như chàng thanh niên giầu có tiu nghỉu bỏ đi khi Chúa Giêsu nói với anh: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều". Thánh Grêgoriô đã hiểu rõ ý Chúa và thực thi ý Chúa. Ngài đã biến giây phút ấy trở thành giây phút hồng phúc nhất để theo Chúa Kitô trên đường phục vụ và giới thiệu nước trời. Trên ngai tòa thánh phêrô 14 năm trời, thánh nhân đã nỗ lực xây dựng Hội Thánh trong nhiều lãnh vực: chú giải thánh kinh,phục hưng bình ca và phụng vụ. Ngoài ra,Ðức giáo hoàng Grêgoriô cũng đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề xã hội và những tiến bộ khoa học kỹ thuật.Ðức thánh cha Grêgoriô có cái nhìn sâu sắc và nhìn rộng khắp trên mọi lãnh vực. Vì thế,triều đại giáo hoàng của Ngài là một triều đại hài hòa giữa đạo và đời. Thánh nhân, lưu tâm đến sự thăng tiến trong đời sống đạo nhưng Ngài cũng luôn nhắm phát triển xã hội sao cho phù hợp với đà tiến của văn minh tiến bộ. Tuy làm Giáo hoàng,nhưng thánh nhân luôn sống giản dị,khiêm tốn và yêu thương người nghèo. Ngài luôn tâm niệm lời Chúa Giêsu: "Sống hiền lành và khiêm nhượng" "Sống để phục vụ, chứ không để được hầu hạ". Ðức Grêgoriô luôn tự xưng mình là đầy tớ của các đầy tớ Chúa.

THÁNH NHÂN NHẮC NHỚ
Qua cuộc sống thánh thiện,đạo đức của thánh nhân, Ðức Grêgoriô muốn gửi cho mọi người sứ điệp: Hãy sống thật tình,sống đạo đức và dấn thân phục vụ Chúa Kitô. Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu là một món quà quí giá Chúa trao tặng cho ta. Hãy làm cho món quà ấy trở nên hữu ích và càng ngày càng quí hóa hơn vì nó là hình ảnh của chính Ðức Kitô.
Thánh nhân qua đời năm 604 và vào năm 1298, Ðức thánh cha Bonifaciô VIII đã tôn phong Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.
 
Lạy thánh Grêgoriô giáo hoàng, xin ban cho chúng con tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng như thánh nhân.
Xin ban cho chúng con lòng quảng đại như thánh nhân để chúng con biết yêu thương người nghèo.
Xin ban cho chúng con biết nỗ lực xây dựng giáo xứ, giáo họ và xây dựng con người mình cách tốt đẹp.
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 
Nguồn: simonhoadalat.com

+03/09 – Thứ Năm. Thánh Giêgôriô Cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 18-23

“Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: “Chính Người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ”. Lại có lời khác rằng: “Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền”. Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh em, dù là Phaolô hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em; nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó (c. 1a).

Xướng: 1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. – Ðáp.

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. – Ðáp.

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacob. – Ðáp.

ALLELUIA: 2 Tx 2, 14

Alleluia, alleluia! – Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 5, 1-11

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay17,197
  • Tháng hiện tại212,318
  • Tổng lượt truy cập19,231,033

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây