Suy Niệm Thánh Vịnh 118 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ bảy - 11/02/2023 03:37  865
Suy Niệm Thánh Vịnh 118
1          A-lép
            Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
            biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI
2          Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
            hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
3          Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.
4          Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
            truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
5          Ước mong sao con hằng vững bước
            theo thánh chỉ Ngài ban.
6          Để con không xấu hổ
            khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.
7          Con thành tâm dâng lời cảm tạ
            vì được biết những quyết định công minh.
8          Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
            xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.
 
9          Bết
            Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng ?
            Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.
10        Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
            xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.
11        Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
            để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.
12        Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng,
            thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
13        Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
            các quyết định miệng Ngài phán ra.
14        Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
            hơn là được tiền rừng bạc bể.
15        Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,
            đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa.
16        Con vui thú với thánh chỉ Ngài
            chẳng quên lời Ngài phán.
 
17        Ghi-men
            Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
            để con được sống và tuân giữ lời Ngài.
18        Xin mở mắt cho con nhìn thấy
            luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.
19        Ở trên đời, con là thân lữ khách,
            mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con.
20        Hồn con những khát khao mòn mỏi,
            hằng chờ mong quyết định của Ngài.
21        Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,
            khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài !
22        Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,
            vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.
23        Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
            tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.
24        Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
            chỉ bảo con như những người cố vấn.
 
25        Đa-lét
            Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen,
            theo lời Ngài, xin cho con được sống.
26        Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,
            xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.
27        Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
            để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.
28        Con đã phải buồn sầu ứa lệ,
            như lời Ngài phán, xin đỡ con lên.
29        Xin giúp con tránh đường xảo trá
            và thương ban cho con luật pháp Ngài.
30        Đường chân lý, này con đã chọn,
            quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.
31        Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy CHÚA,
            xin đừng để con phải nhục nhã ê chề.
32        Được Chúa thương mở lòng mở trí,
            con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài.
 
33        Hê
            Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
            con nguyện đi theo mãi đến cùng.
34        Xin cho con được trí thông minh
            để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.
35        Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
            vì con ưa thích đường lối đó.
36        Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
            không ngả theo lợi lộc tiền tài.
37        Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
            và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.
38        Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
            để người người kính sợ Thánh Danh.
39        Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
            vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao !
40        Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
            vì Ngài công chính, xin cho con được sống.
 
41        Vau
            Lạy CHÚA, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
            và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.
42        Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
            vì con tin cậy ở lời Ngài.
43        Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
            vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.
44        Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
            tới muôn thuở muôn đời.
45        Con thảnh thơi tiến bước,
            vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.
46        Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
            lòng không chút hổ ngươi.
47        Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
            và hết lòng yêu mến.
48        Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
            thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
 
49        Da-in
            Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
            lời ban niềm hy vọng cho con.
50        Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
            đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.
51        Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,
            nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa.
52        Lạy CHÚA, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
            và lòng đầy an ủi.
53        Con nổi giận với bọn ác nhân,
            vì chúng đã bỏ quên luật Chúa.
54        Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
            giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.
55        Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
            và lạy CHÚA, con sẽ tuân thủ luật Ngài.
56        Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
            đó chính là nhiệm vụ của con.
 
57        Khết
            Lạy CHÚA, con đã nói :
            phần của con là tuân giữ lời Ngài.
58        Con hết lòng xin Chúa bao dung,
            xót phận con như lời Ngài đã hứa.
59        Con xét lại đường lối con đi,
            và quay gót trở về cùng thánh ý.
60        Con mau lẹ chứ không trì hoãn
            tuân theo mệnh lệnh Ngài.
61        Con bị lưới ác nhân vây bủa,
            nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.
62        Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,
            vì quyết định của Ngài thật công minh.
63        Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa
            và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài.
64        Lạy CHÚA, trái đất tràn đầy tình thương Chúa,
            thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
 
65        Tết
            Lạy CHÚA, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây,
            như lời Ngài đã phán.
66        Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng,
            vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài.
67        Con lầm lạc khi chưa bị khổ,
            nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài.
68        Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,
            thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
69        Nhằm hại con, bọn kiêu căng đặt điều bôi nhọ,
            nhưng huấn lệnh Ngài ban, con vâng giữ hết lòng.
70        Như đầy ứ mỡ, lòng chúng ra ngu muội,
            phần con vẫn vui thú với luật Ngài.
71        Đau khổ quả là điều hữu ích,
            để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.
72        Con coi trọng luật Chúa truyền ban
            hơn vàng muôn bạc triệu.
 
73        Giốt
            Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng,
            xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài.
74        Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ,
            vì con trông cậy ở lời Ngài.
75        Lạy CHÚA, con biết : quyết định của Ngài thật công minh,
            Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý.
76        Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
            theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.
77        Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
            vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.
78        Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ,
            phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài.
79        Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý,
            mong sao họ quay về với con.
80        Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,
            để con khỏi nhục nhã ê chề.
 
81        Cáp
            Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,
            con vẫn trông cậy ở lời Ngài.
82        Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,
            con tự nhủ : đến bao giờ Ngài mới ủi an ?
83        Dù có như bầu da gác bếp,
            con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài.
84        Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm ?
            Kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử ?
85        Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,
            chẳng kể gì luật Chúa.
86        Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,
            con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng !
87        Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,
            nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban.
88        Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,
            thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.
 
89        La-mét
            Muôn lạy CHÚA, lời Ngài bền vững
            đến ngàn đời, trên cõi trời cao.
90        Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
            Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.
91        Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
            vì muôn sự đều phục vụ Chúa.
92        Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
            gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.
93        Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
            vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống.
94        Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
            bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.
95        Bọn gian ác rình hãm hại con,
            thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm.
96        Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
            nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.
 
97        Mêm
            Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,
            suốt ngày cứ suy đi gẫm lại !
98        Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
            vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
99        Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
            vì con thường gẫm suy thánh ý ;
100      am hiểu hơn các bậc lão thành,
            bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.
101      Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
            cốt làm sao giữ được lời Ngài.
102      Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
            bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.
103      Con cảm thấy lời Ngài đã hứa
            ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
104      Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
            nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.
 
105      Nun
            Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
            là ánh sáng chỉ đường con đi.
106      Con đã thề và con xin cam kết
            giữ quyết định công minh của Ngài.
107      Lạy CHÚA, thân con bị muôn phần khổ nhục,
            theo lời Ngài, xin cho con được sống.
108      Lạy CHÚA, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng
            và dạy con biết những quyết định của Ngài.
109      Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,
            song luật Ngài, con vẫn không quên.
110      Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,
            nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.
111      Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,
            vì đó là hoan lạc của lòng con.
112      Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
            mãi mãi cho đến cùng.
 
113      Xa-méc
            Kẻ hai lòng, con chê con ghét,
            nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu.
114      Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ,
            con vẫn trông cậy ở lời Ngài.
115      Đi cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại,
            để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta.
116      Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống,
            đừng để con thất vọng ê chề.
117      Xin phù trợ để con được cứu,
            và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài.
118      Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh,
            vì mánh lới họ là trò gạt gẫm.
119      Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt,
            nên con đã mến yêu thánh ý Ngài.
120      Kinh hãi Chúa, con rùng mình sởn ốc,
            quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo.
 
121      A-in
            Con đã làm điều chính trực công minh,
            xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.
122      Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây, xin bảo đảm,
            để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này.
123      Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ,
            trông lời hứa công chính của Ngài.
124      Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử,
            thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
125      Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh,
            để con được am tường thánh ý
126      Đã đến thời CHÚA ra tay hành động,
            vì người ta vi phạm luật Ngài.
127      Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý,
            quý hơn vàng, hơn cả vàng y.
128      Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,
            lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.
 
129      Pê
            Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay,
            nên hồn con tuân giữ.
130      Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng
            cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.
131      Con há miệng và con hớp lấy,
            vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.
132      Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn,
            như đã quyết định cho người mến Thánh Danh.
133      Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước,
            chớ để sự gian tà chế ngự được con ;
134      cứu con khỏi ác nhân hà hiếp,
            con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài.
135      Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, 
            thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi.
136      Mắt này suối lệ tuôn rơi,
            bởi chưng luật Chúa người đời chẳng tuân.
 
137      Xa-đê
            Lạy CHÚA, Ngài quả là chính trực,
            quyết định của Ngài thật công minh.
138      Ngài đem thánh ý ban hành,
            thảy đều một mực chí thành chí công.
139      Lửa nhiệt tình làm con héo hắt,
            bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài.
140      Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm,
            nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.
141      Dầu hèn mọn và bị người khinh dể,
            huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên.
142      Công lý của Chúa : công lý trường tồn,
            luật Chúa truyền ban quả là chân lý.
143      Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
            mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả.
144      Thánh ý Ngài mãi mãi công minh,
            xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.
145      Con kêu van hết lòng, lạy CHÚA, xin đáp lại,
            thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo.
146      Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
            để con tuân giữ thánh ý Ngài.
147      Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
            con hằng cậy trông ở lời Chúa.
148      Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,
            để suy niệm lời hứa của Ngài.
149      Xin nghe tiếng con, lạy CHÚA, bởi vì Ngài nhân hậu,
            theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.
150      Bọn bất lương sống xa luật Ngài
            đã đến gần con mà bách hại.
151      Nhưng lạy CHÚA, Chúa ở gần bên con,
            mệnh lệnh Chúa đều là chân lý.
152      Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu :
            Ngài đã thiết lập đến muôn đời.
 
153      Rết
            Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát,
            vì con chẳng quên luật pháp Ngài.
154      Xin biện hộ và cứu chuộc con,
            theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.
155      Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
            bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.
156      Lạy CHÚA, lòng thương xót của Ngài thật bao la,
            theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.
157      Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,
            nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa.
158      Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm,
            lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.
159      Chúa thấy cho : lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài,
            lạy CHÚA, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống.
160      Căn nguyên lời Ngài là chân lý,
            mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.
 
161      Sin
            Quan quyền bách hại con vô cớ,
            nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi.
162      Con mừng vui vì lời hứa của Ngài,
            như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.
163      Điều giả dối, con chê con ghét,
            luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.
164      Con ca tụng Chúa mỗi ngày bảy lượt,
            vì những quyết định công minh của Ngài.
165      Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái,
            chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.
166      Lạy CHÚA, con đợi trông ơn Ngài cứu độ,
            mệnh lệnh Ngài, con vẫn thực thi.
167      Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ,
            hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời.
168      Đường con Chúa rõ mười mươi,
            huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.
 
169      Tau
            Tiếng con kêu, nguyện thấu tới Ngài, lạy CHÚA,
            theo lời Ngài, xin mở trí cho con.
170      Ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài,
            xin giải thoát cho, như lời Ngài đã hứa.
171      Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng,
            vì Ngài dạy thánh chỉ cho con.
172      Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát,
            mệnh lệnh của Ngài thảy đều công minh.
173      Cầu mong Ngài ra tay phù trợ,
            vì con đã chọn theo huấn lệnh Ngài.
174      Lạy CHÚA, con khát mong ơn Ngài cứu độ,
            luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.
175      Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,
            cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.
176      Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối,
            xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây, 
            vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.


Cùng Đọc Với Israel
Ta chỉ còn lại sáu đoạn thơ của Thánh vịnh này, thánh vịnh dài nhất của sách Thánh vịnh.
Đúng ra có tất cả hai mươi hai đoạn gồm sáu câu. Mở đầu mỗi đoạn bằng một trong hai mươi hai mẫu tự do thái. Vì thế nên mỗi câu đầu tiên mỗi đoạn bắt đầu bằng Alép, Beth…Đây là A.B.C của tình yêu đối với Lề Luật. Hơn nữa, tác giả đã muốn sử dụng từ vựng ‘luật’ hay một từ đồng nghĩa trong mỗi câu thơ như: mệnh lệnh của Ngài, quyết định của Ngài, thánh chỉ của Ngài, huấn lệnh của Ngài, lời Ngài đã hứa, lời Chúa, đường lối của Ngài.
Có lẽ người ta nghĩ rằng thánh vịnh chỉ là một hình thức văn chương…Nhưng tác giả đã không quan tâm đến sự hoàn hảo. Đúng hơn đây là một người yêu của Thiên Chúa, không ngừng lập đi lập lại: ‘con yêu Ngài…con yêu Ngài…con yêu Ngài’… Người không có cảm nghiệm tình yêu sẽ không bao giờ hiểu được và cảm thấy sự lập đi lập lại trong thánh vịnh là đơn điệu, buồn chán. Sau khi khám phá cấu trúc tinh tế của bài thơ, cần phải quên đi ngay và phải cầu nguyện thánh vịnh này một hơi xuyên suốt tựa như một lời thì thầm, một chuyển động hít thở, như nhịp đập của con tim. Còn thấy nơi đây một vũ điệu nội tâm, một nhịp điệu, một sự ‘lòng bên lòng’. Hãy lưu ý rất nhiều sở hữu tính từ ngôi thứ hai số ít. Cách xưng hô yêu thương này thật đặc biệt.

Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Hãy lưu ý đến thái độ của Đức Giêsu trong việc tuân giữ các huấn lệnh của Thiên Chúa.
Trước tiên, đối với Chúa Cha, Đức Giêsu luôn có thái độ vâng phục trong tình yêu được diễn tả qua thánh vịnh này. ‘Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy’ (Ga 14,31).  ‘Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời’ (Mt 6,10; 26,41). ‘Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy’ (Ga 4,34).
Hơn cả những nhà đạo đức học trong lịch sử, Đức Giêsu đã liên kết ‘sự vâng phục’ với ‘tình yêu’. ‘Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy’ (Ga 14,15). Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy…Thầy sẽ yêu mến người ấy…’ (Ga 14,21).
Khi đọc lại thánh vịnh này, đừng quên rằng giới luật duy nhất, thánh ý duy nhất của Thiên Chúa là chúng ta yêu. ‘Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi’ (Mt 22,36-37). ‘Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em’ (Ga 13,34). Mỗi lần lập lại trong Thánh vịnh từ ‘lề luật’ hoặc từ đồng nghĩa, ta cần phải hiểu theo nội dung trên. Xin dạy con các thánh chỉ của Ngài, xin dạy con biết yêu thương thật sự, xin dạy con biết sống theo lời Ngài, xin cho con biết sống bằng tình yêu thương thực sự.

Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Thánh vịnh 118 là một trong những thánh vịnh mà Pascal yêu thích.
Lề luật của Thiên Chúa cũng là luật nội tâm của con người. Đối với người do thái, lề luật không phải là một bộ luật cứng nhắc, gồm những điều được phép và cấm đoán mà gia tài văn hóa la mã để lại. Lề luật chính là quà tặng quý giá nhất của Thiên Chúa cho dân mà Người yêu, với những kẻ mà Người kết giao ước. Con người vô lề luật, là con người bị bỏ rơi một mình, không biết phải sống thế nào, không biết những quy tắc của con nguời mình. Kinh thánh thường nối kết luật vũ trụ với luật đạo đức, luật vũ trụ là bảo đảm cho luật đạo đức. Quả thực, sự phát triển khoa học trong thời đại chúng ta ngày nay cho ta biết các sinh vật được cấu tạo theo những cấu trúc tinh vi và phức tạp mà ta không được phép vi phạm. Ai không tuân thủ những luật lệ thiên nhiên, những luật nội tâm, người ấy sẽ tự hủy diệt mình. Lề luật của Thiên Chúa mang lại sự sống. ‘Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết bị tai họa’ (Đnl 30,15). Khi tỏ cho ta biết luật của con người ta, Thiên Chúa phục vụ ta: tuân theo lề luật này là phát triển và được sống.
Tình yêu, năng lực thiết yếu, luật quan trọng. Cha Teilhard de Chardin trong tư cách là nhà cổ sinh vật học, triết gia và thần học gia, quả quyết: ‘Tình yêu là năng lực phổ quát nhất, mạnh mẽ và huyền nhiệm nhất trong những năng lực vũ trụ… Càng tìm hiểu vấn nạn cơ bản của tương lai trái đất, tôi càng nhận thấy rằng chiếc máy phát năng lượng chính nối kết tất cả không thể tìm gặp trong việc chiêm niệm cùng một chân lý, cũng không trong khao khát được gợi lên từ một điều gì đó, nhưng từ sức hút chung của một Đấng…Anh em hãy yêu mến nhau. Lời này đã vang lên cách nay hai nghìn năm cần phải được nhìn nhận như luật cấu trúc và thiết yếu của điều ta gọi là ‘phát triển và tiến hóa’. Luật Tình Yêu giữa lãnh vực khoa học của những năng lực vũ trụ và những lề luật cần thiết’.
Vâng phục Thiên Chúa, niềm vui, thành đạt. Hãy nghe những lời của Paul Claudel: ‘Con sống trên mặt đất tựa như một con người lạc lối: xin hãy ban cho con những điểm tựa để con tìm lại chính mình’…Sự mù lòa không phải là phương thế để nhìn rõ, để đi đứng đúng đắn hoặc sai lạc…Môi con phải lập lại những lời từ miệng Ngài…Hãy rút khỏi chân con tấm thảm của sự dữ, xin hãy tạo cho con một định hướng đến điều thiện…Giới luật của Ngài là bàn đạp dưới chân con…Hãy cắt bỏ những gì nơi con không mang lại hoa quả…Có một ngọn đèn trên đường con đi để hướng dẫn con…Tay Ngài nắm lấy tay con…’
Lề luật và những tương quan nhân vị. Ta thường hay xem lề luật như ‘một sự vật’ như một ‘bộ luật không nhân vị’. Theo nghĩa này, khi ta vi phạm một điều luật mà không ai thấy cũng chẳng ai biết, thì không có quan trọng gì. Trong thánh vịnh này, Lề Luật được đặt trong mối liên hệ với một Đấng. Những từ đồng nghĩa được sử dụng cũng tỏ cho thấy điều đó: mệnh lệnh của Ngài, quyết định của Ngài, thánh chỉ của Ngài, huấn lệnh của Ngài, lời Ngài đã hứa, lời Chúa, đường lối của Ngài. Khi hai người yêu nhau, họ liên kết với nhau bằng một thứ luật, nhưng lề luật này chẳng có gì giống với chủ nghĩa luật pháp và hình thức: chính bởi vì con yêu Ngài mà con lắng nghe Ngài, làm vui lòng Ngài, thực thi thánh ý Ngài. Hãy cho con biết điều Ngài muốn. Con hạnh phúc thực thi thánh chỉ của Ngài. Luân lý (đạo đức) trước tiên không phải là vấn đề ‘cho phép và cấm chỉ’, đó là vấn đề liên qua đến hai ý muốn, đến hai nhân vị. Một bộ luật không có khả năng tha thứ cho tôi: khi có sự vi phạm, nó tồn tại mãi. Nhưng một ai đó có thể tha thứ cho tôi hình phạt mà tôi đã gây ra vì đã từ khước người đó điều gì.
Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện. Một trong những cách thức đọc thánh vịnh này là lập lại như một điệp khúc công thức ‘Lạy Cha’, sau mỗi câu thơ. Sẽ là một cách thức để đem lại nội dung cụ thể cho đòi hỏi trong kinh Lạy Cha mà Đức Giêsu đã dạy.

Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours,Tome II
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay9,860
  • Tháng hiện tại490,558
  • Tổng lượt truy cập49,248,622

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây