Suy niệm hằng ngày tuần III mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ bảy - 02/03/2024 21:51  344
Chúa Nhật III MC
Ngày nay nếu có dịp đến viếng Đền thờ Giêrusalem ta mới hiểu được tính thánh thiêng của nơi ấy đối với dân do thái. Khi Đền thờ còn nguyên vẹn ắt hẳn điều đó càng được cảm nhận nhiều hơn, nên vào những dịp lễ lớn các người do thái ở Palestina và từ khắp nơi trên thế giới đều tuôn về đây.
Việc sử dụng các tiến lễ nơi đền thờ đã là bằng chứng dân chúng đã mua bán số lượng lớn mà lề luật cho phép. Sự kiện trong đoạn Tin mừng hôm nay cho ta biết rằng bên trong đền thờ người ta có thể mua các tiến vật và nhiều vật khác.
Giống như tác giả thánh vịnh, Đức Kitô nung nấu bởi ‘lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa’ (Tv 68,10). Khi người do thái hỏi Đức Giêsu xem ngài lấy danh nghĩa nào mà hành động như vậy, Ngài có ý muốn nói về sự phục sinh. Vào thời đó việc ấy tựa như một tội phạm thượng. Ta cùng theo câu giải thích này: ‘Nhiều kẻ tin danh Người. Đức Giêsu không tin tưởng họ vì Người biết tất cả mọi người’. Ta luôn phải chứng tỏ rằng mình cần sám hối, cần biết chính mình như Thiên Chúa biết ta vậy.
Sứ điệp mà Giáo Hội đã rao giảng ngay từ thuở ban đầu là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại. Tất cả những sinh hoạt mùa chay đều nhằm việc cử hành mầu nhiệm vượt qua. Có cái nhìn lạ thường nào của nhân loại ở đây! Thiên Chúa đã sai Con Ngài để thế gian được giao hòa với Ngài, để làm cho ta được tái sinh trong một cuộc sống mới trong Ngài. Tuy nhiên, nhiều lần, ta đón nhận tất cả mọi sự một cách quá nhẹ dạ. Cũng giống như những kẻ buôn bán trong đền thờ, nhiều lần tôn giáo chẳng có chút giá trị nào liên quan đến vinh quang của Thiên Chúa hoặc đến sự thánh thiện mà ta được kêu gọi đến.
Xh 20,1-17; Tv 18; 1Cor 1,22-25; Ga 2,13-25
Phụng vụ chúa nhật trước nhắc ta việc Đức Giêsu dâng hiến tất cả cho Chúa Cha, để nhận tất cả từ nơi Cha. Thiên Chúa đòi hỏi tất cả nơi con người vì Ngài muốn ban tặng cho con người điều tuyệt hảo nhất, Ngài là khuôn mặt mới của một vị Thiên Chúa không kết án con người nhưng tha thứ, chúc lành biến con người trở nên phúc lành cho mọi người.
Việc biến hình của Đức Giêsu nhằm an ủi các tông đồ, là những người chưa hiểu thấu và thường thất vọng vì những biến cố và lời nói của Đức Giêsu, Đấng vừa loan báo cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Phụng vụ chúa nhật hôm nay trình bày cho ta Đức Giêsu thanh luyện mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Cần phải tôn thờ Thiên Chúa trong Thần Khí và Chân Lý.
Đoạn trình thuật về đền thờ mà Thánh Gioan đặt ngay đầu tin mừng của Ngài, muốn cho ta hiểu rằng đền thờ chính là nơi Thiên Chúa ngự, nơi con người phải sống xứng hợp như con cái, nơi mà họ nhận các ân huệ của Ngài: Thiên Chúa muốn con người có một quan niệm mới về Ngài, xem Ngài như một người Cha tốt lành và luôn quan tâm.
Dấu chỉ của Chúa nhật hôm nay là: lề luật, các phép lạ, việc thờ phượng, tất cả những yếu tố trình bày cho ta một Thiên Chúa khác với điều mà Đức Giêsu muốn dạy ta biết.
Bài đọc 1, trích sách Xuất hành, thuật lại việc Thiên Chúa ban cho Môsê Mười Điều Răn.
Thiên Chúa muốn cho con người hiểu rằng chính Ngài đã đưa họ thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập để cho họ được tự do, biến họ thành con cái của Ngài và do đó Ngài đã nói với dân 10 lời: ‘vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.
Và còn tiếp: ‘Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu’.
Người do thái không gọi là điều răn nhưng gọi là 10 lời của mạc khải, mà Chúa là Thiên Chúa đã ban cho Môsê và họ phải tuân theo trong đời sống để có thể trở thành những người yêu mến Thiên Chúa.
Thánh Augustinô đã nói: ‘Hãy yêu mến Thiên Chúa rồi bạn muốn làm gì thì làm’.
Khi nói các điều răn, nhiều người nghĩ rằng đó là danh sách của những ‘điều không’ [được phép làm], hầu như các giáo huấn của Giáo Hội đều chỉ là những cấm đoán, toàn những điều không được làm, những điều không thể thực hiện. Thiên Chúa đã ban cho dân lề luật, bởi lẽ nhờ các giáo huấn đó họ trở nên tự do và không còn nô lệ những điều tiêu cực trong lòng họ. Nếu họ tuân giữ điều Thiên Chúa dạy, họ thực sự nên tự do để sống trong tình yêu mà Đức Giêsu nói đến; quả thật Ngài đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng là để làm cho nó kiện toàn, bằng việc ban cho ta một giới răn mới: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”: nếu ta học yêu thương nhau theo cách thức của Đức Giêsu, thì sẽ chẳng còn vấn nạn nào cho việc tuân giữ 10 lời.
Câu điệp khúc cùa Thánh vịnh 18: Chúa có lời ban sự sống đời đời; toàn dân nhìn nhận rằng lề luật Chúa toàn thiện, làm vui thích tâm hồn: ‘Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt’. Còn các câu phiên khúc tác giả thánh vịnh nói rằng: “Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
Trong bài đọc 2 trích thư thứ nhất gửi Corintô, thánh Phaolô tông đồ nói với các anh em nhắc nhớ họ rằng trong khi những người do thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Có lẽ người ta nghĩ rằng Thiên Chúa phục vụ chỉ nhờ thực hiện những dấu lạ và những điều hùng vĩ, nhưng ngược lại Đức Kitô từ trong thinh lặng của thập giá, chứng tỏ tình yêu cao vời dành cho con người.
Thánh sử Gioan đặt đoạn tin mừng Đức Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ ngày đoạn đầu sách tin mừng của ngài. Lễ Vượt qua gần đến, Đức Giêsu lên Giêrusalem, Người thấy trong đền thờ có những người buôn bán các con vật và đổi tiền. Ngài chắp dây thừng làm roi đánh đuổi tất cả ra khỏi đền thờ và nói với họ đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.
Người do thái hỏi Đức Giêsu: ‘Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy?’ Đức Giêsu trả lời họ: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".
Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. Nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.
Đức Giêsu xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, thanh tẩy đền thờ, làm cho người ta hiểu rằng việc thờ phụng Thiên Chúa phải thanh sạch và chân chính; trong đền thờ người ta chỉ có thể cử hành duy nhất phụng vụ tình yêu.
Suy Tư
-Môsê nhận mười giới luật để ban bố cho dân tự giải thoát mình khỏi những cảnh huống của con người. còn đối với chúng ta, mười giới luật có nghĩa gì?
-Ta có ý thức rằng những ‘điều không được’ phép làm trong mười điều răn tất cả đều có thể thi hành trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách thực hành Tình Yêu mà Đức Giêsu nói?
--Các giáo huấn của Thiên Chúa xuất phát từ cuộc sống trần thế của chúng ta hoặc chúng ta sống để những ngày sống của ta bị các biến cố tiêu cực bắt lấy, mà không nghĩ rằng đâu là giải pháp tốt hơn cho người kitô hữu?
-Khi vào trong nhà thờ, ta có tin chắc rằng nơi đây có Chúa đang chờ đợi ta, để ta tiếp xúc Ngài trong thinh lặng và kinh nguyện?
-Ta có tôn trọng nhà thờ vì đối với ta đây thật là nhà của Thiên Chúa?
-Đức Kitô đã hứa cùng đồng hành với ta mọi ngày cho đến cuối cuộc đời ta, Ngài ở với ta mọi nơi; tham dự nghi lễ phụng vụ cùng với cộng đoàn kitô có thể là một tiếp cận gần hơn với Lời Chúa, làm cho ta hiểu rằng đâu là con đường cần phải trải qua để đạt đến niềm vui vĩnh cữu?
Thứ hai Tuần III MC
Tiên tri quê hương mình
Thánh Luca cho ta thấy sự đố kỵ và hiềm thù của người do thái là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Đức Giêsu hiểu rõ điều đó. Ngài biết nên tuyên bố: không ai làm tiên tri ở quê hương mình. Ngài đi vào đường khổ nạn một cách hoàn toàn tự nguyện: khi nào đến giờ mà Chúa Cha định sẵn, Ngài sẽ phó mình trong tay họ, nhưng trong thời gian trước khi giờ ấy đến, Ngài quan tâm cứu độ những ai tiếp nhận Ngài.
Đoạn tin mừng hôm nay làm ta suy nghĩ. Chúng ta là những người đã lãnh nhận ơn thanh tẩy, thuộc về một gia đình kitô, một cộng đoàn kitô, chúng ta là những người sống trong một quốc gia vẫn còn nhạy cảm với Tin Mừng, chúng ta có đủ khiêm tốn và niềm tin để tiếp nhận Đức Giêsu không? Chúng ta không mở lòng đủ cho Chúa Thánh Thần giúp ta chiến thắng tội lỗi. Chỉ Thánh Thần mới có thể giúp ta ý thức cách đúng đắn về tội của mình. Ngài không hề ép buộc chúng ta, nhưng trái lại, giúp ta nhận được ơn tha thứ của Đức Giêsu, sự chữa lành và ơn cứu độ.
Thứ ba Tuần III MC 
Mãi mãi thứ tha
Một lần nữa Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc tha thứ, là đặc tính riêng của các môn đệ Ngài. Cần phải tha thứ không ngừng, dù có thể chúng ta bị yêu sách nhiều. Thường thường chúng ta chỉ đạt đến mức độ vừa đủ khi tha thứ cho anh chị em mình, bằng cách ngầm cho họ hiểu rằng sẽ không có lần thứ hai đâu. Thật khó tha thứ luôn luôn, tha thứ như thể đây là lần đầu tiên họ phạm lỗi; khó có đủ kiên nhẫn và yêu thương để giữ mãi tin tưởng nơi người anh em cần được tha thứ, hai lần, mười lần, ngàn lần. Con tim của chúng ta là như thế: chúng ta luôn đặt giới hạn cho tình yêu của mình!
Tình yêu của Chúa Cha, ngược lại, thật vô biên. Chúa Cha mãi mãi thứ tha, và chúng ta biết rằng Ngài đã làm thế hàng vạn lần! Ước mong của Ngài là chúng ta, ngay khi không ngừng lãnh nhận lòng nhân từ của Ngài, chúng ta hãy trở nên nhân từ đối với anh em mình. Những xúc phạm mà chúng ta tha thứ cho anh em mình sẽ luôn ít hơn nhiều so với những xúc phạm mà Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, không chút tính toán!
Thứ tư Tuần III MC 
Định dạng cuộc đời theo luật Chúa
Trang tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hết sức trung thành tuân thủ luật Thiên Chúa, nghĩa là thánh ý của Ngài được tỏ bày qua lời của Ngài.
Đức Giêsu đến hoàn thiện luật cũ: Ngài không chỉ nhìn nhận tầm quan trọng của những giới răn trong Cựu Ước, mà còn thực hiện nơi chính bản thân Ngài điều mà các ngôn sứ tiên báo. Sau khi Thánh Gioan thuật lại việc khổ nạn… người ta rút thăm chia nhau áo choàng của Ngài, tên lính đâm ngọn giáo vào sườn của Ngài, thật cảm động khi đọc những lời sau đây: ‘Những điều ấy đã xảy ra để lời Kinh Thánh nên trọn’. Tôn kính và yêu mến đặc biệt dành cho Sách Thánh, được truyền lại cho chúng ta, nhưng xuất phát từ chính Chúa Cha.
Theo Giao Ước cũ, luật Môsê ban được liên kết chặt chẽ với các ngôn sứ, những người loan báo Đấng Messia: không phải là một bộ luật lạnh lùng và trừu tượng, nhưng là những huấn dụ đầy yêu thương mà Thiên Chúa ban cho dân của Ngài để họ sống.
Theo Giao Ước mới, các huấn dụ của Đức Giêsu trong tin mừng không thể tách rời khỏi sự hiện diện của Ngài trong Giáo Hội, và khỏi Chúa Thánh Thần, được thông ban cho các tâm hồn, Đấng làm cho chúng ta được tham dự vào sự sống của Chúa Ba Ngôi.
Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy cầu xin cho được sự hoán cải: cho lòng chúng ta luôn quy hướng về Thiên Chúa, khi nghe những điều Ngài đòi hỏi; và nhờ đó, xin cho ta học cách ‘định dạng’ những ngày sống của mình theo tất cả những gì mà Ngài yêu cầu chúng ta qua lời của Ngài.
Thứ Năm Tuần III MC
Thời gian chiến đấu
Mùa Chay là thời gian sám hối trở về. Cũng là thời gian chiến đấu. Chiền đấu trên nhiều bình diện khác nhau: ta chiến đấu với chính mình, với cái tôi của mình, với tính kiêu căng của mình; ta chiến đấu với thần dữ và những cám dỗ của chúng; ta chiến đấu chống lại mọi thực tại kéo ta xa khỏi Đức Giêsu, chống lại mọi trở ngại ngăn cản ta cùng ở với Ngài.
‘Ai không đi với tôi là chống lại tôi’: những lời này mang một ý nghĩa hết sức sâu xa và có thể được dùng như chuẩn mực trong mọi sự. Ở cùng với Đức Giêsu phải là quan tâm hàng đầu và duy nhất của chúng ta. Như vậy, mỗi buổi sáng khi vừa thức giấc, việc làm đầu tiên của ta sẽ là hành vi thờ lạy: ta trình bày với Đức Giêsu mong ước của ta được ở với Ngài và đó sẽ là cách tốt nhất để ra khỏi tình trạng mê ngủ, vô thức mà ma quỷ giăng ra. Trong ngày sống, trước mỗi việc làm, ta lại trở về với Đức Giêsu, cố gắng tìm cách để mình được đồng hành với Ngài. Và như thế, ta ‘thu góp cùng với Chúa’ trong khi ma quỷ tìm mọi cách để ‘phân tán’ chúng ta, làm ta tiêu hao thời giờ, kéo ta ra khỏi điều chính yếu.
Thứ sáu Tuần III MC
Yêu và được Yêu
Thánh Marcô cho ta được nghe tự miệng Đức Giêsu nói về điều răn trọng nhất, là tâm điểm và tóm tắt cả tin mừng và toàn bộ dự phóng cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta do tình yêu. Ngài đã thực hiện bằng cách cho tất cả chúng ta, thân xác và linh hồn, tình cảm và ý chí, toàn thể con người chúng ta, khả năng yêu thương. Tóm lại, Ngài đã thực hiện bằng cách cho chúng ta sinh ra trần gian này như là sinh vật bé bỏng không thể tự vệ, không những chỉ cần được nuôi dưỡng mà còn cần được mẹ yêu, một sinh vật bé nhỏ chỉ có thể lớn lên và đạt tầm vóc trưởng thành như là một con người trong và nhờ những mối dây yêu thương.
Nhưng càng tiến xa trong cuộc đời, chúng ta càng cảm nghiệm quả thật khó khăn thực hành yêu thương, yêu thương đích thật và vô vị lợi, yêu thật sự Thiên Chúa và anh em. Điều này đòi hỏi sự thanh luyện, và chắc chắn điều này không thể học được qua sách vở đâu! Cách duy nhất để học biết yêu là hãy để cho Chúa yêu mình, bởi lẽ người ta không thể yêu nếu không được yêu, và không có ai khác yêu chúng ta thật sự ngoài Thiên Chúa, vì Ngài là Chúa duy nhất và là Tình Yêu.
Thứ bảy Tuần III MC
Xin thương xót con là kẻ có tội
Nếu thành thật với chính mình, chúng ta phải nhìn nhận là tất cả chúng ta đều có khuynh hướng muốn tôn vinh mình. Có lẽ vì chúng ta thực hành đạo cách trung thành, giống như người Pharisêu đạo đức kia, nên cứ nghĩ là ai cũng phải nhìn nhận mình là người xứng đáng.
Chúng ta chưa hiểu những lời Thiên Chúa phán qua ngôn sứ Hôsê: ‘Ta muốn tình yêu chứ không muốn hy lễ’ (Hs 6,6). Thay vì ca tụng Thiên Chúa như chính Ngài là, lời cảm tạ của chúng ta thường lại quy về điều chúng ta là, hoặc tệ hơn nữa, còn tự cho mình hơn kẻ khác.
Suốt Mùa Chay này, chúng ta xin Đức Giêsu thay đổi tận căn tấm lòng chúng ta, ban cho ta sự khiêm tốn của người thu thuế, đã có thái độ và lời cầu nguyện đúng đắn trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu cách đầy đủ mức độ khắng khít chặt chẽ giữa tình yêu và lòng khiêm tốn. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được trước mặt Chúa, dù ta có cho mình thánh thiện đến mức nào đi chăng nữa, đó là khiêm tốn trước mặt Ngài.
Có những lúc chúng ta không tài nào cảm tạ Thiên Chúa cách thành thật được; ta có thể cầu nguyện như người thu thuế, lợi dụng tình trạng đáng thương của mình để thưa với Đức Giêsu: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’. Đức Giêsu sẽ luôn nhậm lời chúng ta.
Sự khiêm tốn chẳng có liên quan gì với mặc cảm tội lỗi hoặc mặc cảm tự ti nào đâu. Là một thái độ tâm hồn sẵn sàng yêu thương; điều này giả thiết chúng ta đã biết được nhờ trải nghiệm tình trạng tội lỗi của mình, khiến Chúa Cha thương đoái nhìn đến, vì ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Như thế chúng ta đi vào tinh thần của lời kinh Magnificat.
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay22,969
  • Tháng hiện tại303,466
  • Tổng lượt truy cập49,061,530

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây