V 2015 CN6PS Ga15 9 17 2

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   02/05/2021 10:36:13 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Nhật VI Phục Sinh tập trung vào chủ đề chính yếu: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Sau dụ ngôn về “Cây Nho Thật”, Chúa Giê-su thổ lộ tấm lòng thương  yêu của Ngài đối với các môn đệ Ngài và qua họ với tất cả những ai mà Ngài yêu thương. Vì họ, Ngài sẽ hiến dâng mạng sống mình.
GA 15 1 8 300x168

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   25/04/2021 10:03:43 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh  năm B mời gọi mỗi Ki-tô hữu phải xác tín rằng cuộc đời Ki-tô hữu không thể nào đơm hoa kết trái nếu không được cắt tỉa.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   11/04/2021 09:36:16 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Phụng Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh năm B dâng hiến cho chúng ta những lời chứng mới về biến cố Phục Sinh; nhưng mầu nhiệm vinh quang này được bày tỏ ở đây trong mối liên hệ với mầu nhiệm Thương Khó của Đức Ki-tô.
chua nhat II phuc sinh

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   04/04/2021 10:31:02 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh năm B tiếp tục tưởng niệm biến cố Phục Sinh và những thành quả mà biến cố nầy đem lại trong suốt Mùa Phục Sinh cho đến lễ Ngũ Tuần.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   28/03/2021 10:14:31 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh tập trung vào biến cố Phục Sinh của Đức Giê-su, vì thế, bỏ qua bài đọc Cựu Ước quen thuộc để nhường chỗ cho Tân Ước. Sau khi Đức Giê-su đã hoàn tất Kinh Thánh, Giáo Hội không còn lý do gì quan tâm đến những bản văn tiên báo.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   21/03/2021 09:35:33 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Với Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta khởi đầu tưởng niệm cuộc Thương Khó của Đức Giê-su theo Tin Mừng Mác-cô thuộc chu trình Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật năm B.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   07/03/2021 09:10:55 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B xoay quanh kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng, vì yêu thương, muốn cứu độ nhân loại, đưa nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi và dẫn họ đến với Ngài.
V 2015 CN3MC CleansingTemple Ga2 13 25 4

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   28/02/2021 09:28:55 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B có thể được gọi là “Chúa Nhật về sự thánh thiện của Thiên Chúa”. Tin Mừng Gioan tường thuật hoạt cảnh Đức Giê-su đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, vì họ làm ô uế nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài.
V 2015 CN2MC Transfiguration Mc9 2 10 3

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   21/02/2021 09:46:46 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay năm B nhấn mạnh một chủ đề duy nhất: “Con Một”. Tin Mừng Mác-cô kể cho chúng ta cuộc Biến Hình, trong đó Chúa Cha công bố: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Ấy vậy, cuộc Biến Hình xảy ra chỉ sau vài ngày trước lời loan báo đầu tiên của Đức Giê-su về cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài, nghĩa là “Con Một” chịu chết vì hết thảy chúng ta.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   14/02/2021 09:43:50 PM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay năm B nêu bật Phép Rửa, tức là cuộc vượt qua từ cõi chết để bước vào cõi sống. Tin Mừng Mác-cô tường thuật rất ngắn gọn cuộc thử thách mà Đức Giê-su đã kinh qua trong hoang địa: Ngài chiến thắng các chước cám dỗ, tức thế lực của sự Ác.
V 2015 CN6TN HealingLeper Mc1 40 45 1

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   07/02/2021 09:48:16 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên năm B có chung một chủ đề: sự thanh sạch và sự ô uế. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su không ngại chạm đến người phong hủi để chữa lành anh ta. Ngài cũng đối xử những tội nhân như vậy. Ngài đến để thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi.
V 2015 CN5TN Mc1 29 39 8

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   03/02/2021 04:08:47 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Trong Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên Năm B, Bài Đọc I và Bài Đọc II đều gặp thấy âm vang trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Đoạn Tin Mừng hôm nay như lời đáp trả cho Bài Đọc I và Bài Đọc II, trước hết, Đức Giê-su là Đấng đem lại ý nghĩa cho những đau khổ của con người; đồng thời Ngài cũng là mẫu gương đầu tiên về sứ mạng truyền giáo: “Vì Thầy đến cốt để làm việc đó”.  
V 2015 CN4TN Mc1 21 28 2

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   24/01/2021 08:03:11 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Trong Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B, Bài Đọc I và Tin Mừng minh chứng rằng Đức Giê-su đến để thực hiện một trong những niềm mong đợi của dân Ít-ra-en: chính Ngài là vị Ngôn Sứ tuyệt hảo xuất thân từ họ và ở giữa họ.
CHUA NHAT III TNB 02

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   17/01/2021 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 30/09/2019 khi cử hành lễ kỷ niệm 1600 năm thánh Giê-rô-ni-mô qua đời, người là dịch giả bản Kinh Thánh La-tin nổi tiếng và là người khẳng định rằng “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô”, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ban Tông Sắc “Aperuit Illis” (“Ngài đã mở trí cho họ”) để ấn định Chúa Nhật III Thường Niên là “Chúa Nhật Lời Chúa”.
V 2015 CN2TN Ga1 35 42 8

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   10/01/2021 09:17:52 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Vào Chúa Nhật II Thường Niên năm B, Bài Đọc I và Tin Mừng cùng đề cập đến mầu nhiệm “ơn gọi”. Thiên Chúa kêu gọi một cách dứt khoát, bởi vì Ngài nhìn thấu tận cõi lòng sâu kín của con người.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa - Năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa - Năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   03/01/2021 09:31:54 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Hằng năm, vào Chúa Nhật I Thường Niên, chúng ta tưởng niệm biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa. Phép rửa nầy được liên kết với cuộc tấn phong diễn ra trong một cuộc Thần Hiển. Đó là lý do tại sao các Giáo Hội Đông Phương cử hành việc Chúa Giê-su chịu phép rửa như một trong ba cuộc Thần Hiển...
download

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Hiển Linh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   29/12/2020 09:38:24 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta suy niệm về Giáo Hội là Bí Tích hiệp nhất toàn thể gia đình nhân loại chung quanh Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế của mình.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   20/12/2020 09:33:14 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
   Lễ Thánh Gia nhắc chúng ta nhớ đến những năm tháng Đức Giê-su sống thầm lặng trong suốt thời thơ ấu và trưởng thành dưới mái ấm gia đình Na-da-rét, mẫu gương của mọi gia đình.  Tin Mừng Lu-ca trước hết tường thuật lễ thanh tẩy Đức Ma-ri-a và lễ thánh hiến Hài Nhi Giê-su ở Đền Thánh, tiếp đó gợi lên một cách ngắn gọn thời thơ ấu của Đức Giê-su ở dưới mái ấm gia đình Na-da-rét.
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Ngày Giáng Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Ngày Giáng Sinh năm B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   20/12/2020 09:26:55 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa lễ Ngày Giáng Sinh tiếp tục mời gọi chúng ta suy gẫm sâu xa biến cố Nhập Thể: Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thân làm người để cứu độ chúng ta. Bản văn này là Tựa Ngôn của Tin Mừng Gioan; Tựa Ngôn này cho chúng ta những tư tưởng thần học thâm sâu về mầu nhiệm Nhập Thể.

Các tin khác

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập57
 • Máy chủ tìm kiếm13
 • Khách viếng thăm44
 • Hôm nay22,493
 • Tháng hiện tại311,172
 • Tổng lượt truy cập19,329,887

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây