Thánh lễ bế mạc lớp thần học liên tu sĩ tại Tòa Giám Mục Nha Trang, ngày 31/7/2019

Thứ năm - 01/08/2019 04:21  2122

Thánh lễ bế mạc lớp thần học liên tu sĩ tại Tòa Giám Mục Nha Trang, ngày 31/7/2019

TNVkzMHCX55EvMmqNhW U2OEcT8vXgSkBluZaXug3pAG UVUzuJt0rRuWXxa9agdLU7ihjJQ3ZLAep7Po92Q285cDfTBCPMwiRip PIr0d6L4BUUsuSyP8mcw5zBU08mfTesW YnH1rHH502xLHDs9RvYsPQ7Z9FqC5ZKf9ibZ7ZdNP03zBT6JgxaclHKveLMWQS5FtQi clqRkpCbpQ2xsMlmRzO4TX3d3xuej ikWa1wx rOiLUXNxszqFwccTòa Giám Mục Nha Trang, vào lúc 7g30 ngày 31 tháng 7 năm 2019, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang đã chủ tế thánh lễ tạ ơn cùng với các học viên các hội Dòng sau một tháng miệt mài học hỏi, trao dồi kiến thức… hầu mang lại kết quả tốt đẹp như là hành trang giúp cho các nữ tu ra đi sống sứ vụ loan báo Tin Mừng trong mọi môi trường, đặc biệt khóa thần học liên tú sỹ năm năm nay có 39 nữ tu tốt nghiệp sau 5 năm theo học.

XEM HÌNH


Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn bề trên các Hội Dòng đã tin tưởng gởi các chị em đến Tòa Giám Mục Nha Trang để tham dự khóa thần học liên tu sĩ, ngài cũng không quên cám ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục Giáo phận Nha Trang, người có sáng kiến khai mở khóa thần học này đến nay đã là khóa thứ 21. Đặc biệt, qua các bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ, Đức Cha Giuse đã khai triển và xoay quanh  chủ đề tình yêu, tình yêu từ trong đời sống gia đình, giáo xứ, giáo phận, hội dòng, từ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị bảo trợ cho khóa đến hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria… tất cả vì tình yêu Thiên Chúa, Giáo hội và tha nhân… để rồi mời gọi các nữ tu luôn thể hiện tình yêu trong mọi hoàn cảnh và sứ mạng mà Hội thánh giao phó.

Cuối thánh lễ, Soeur phụ trách khóa học thay mặt cho toàn thể các học viên tổng kết những thành quả trong một tháng qua; đồng thời một Soeur đại diện học viên tốt nghiệp dâng lời cám ơn Đức Cha, quí Cha giáo, quí bề trên hội dòng… Thánh lễ bế giảng kết tốt trong tình yêu thương và những kỷ niệm đẹp nơi học viên các hội dòng.
RQiareakVwliNqC5dJ 3k0SASD7x61BPBBND6wV76ENUlLPmfN3O5J0iKLv 0F8qFOhoyZgjlBI3BuXlMJZzdbPo3Lii L7KHNv DzNoKMG7Q5wXOSZY79 ZiOhsiwSQN ADhv3yURHRYOHMX2XPxdoyJfyRhq1TW fws2qRbxgC1Ibv3ZvKY4rMF S9D1Qai2uKMMfjqOq53VdC15O49vt4PPYxDhvYORr4fxXHr2pCDR9BYLFZQFTKWtHwKeb
x6xtXLVk4jNsLNo i Jmq7QvOF8fcNCqBZTsV5F XAlp6zqXo1h8Hv3XNDaY8q4qhVB9H1 1L 80x7j4DGEgnl6GsQfrRILSchHA1IpxAS0CRTMxfNyJCsqWxtgcBIidSH42obx3SSF5eN7ejUOGc Mz0lUDEKnlrq1dJ rWHWRUi2f3psDtUQ3yHFbigDgW2uSJDqt5dokua0yf8JJgPCT8M2Jxf2ti2pFTuc2lwYKh0XoCAhwx avFpLAbPs
TxHn KjwVC5EV pRzMTuFm7UzqCmilKnNpv41IUQE6ArwFvJjRFHtMP77bVmQi3EICgrXO8MaqiT4iFXf6RnnEnhgjjIN3DPrdK1VllDCBYsyjtndzCZYZ4W5QGib7x0cBvLE Rw8lh13Q 0dXmBqLEVF EFqZ5xHtf eoJ z4JBFfWEVFYhfKlu2UiKELgr3EY8zSJpk3vUMMdvgo4ccV8B22XIXoGTJFKlHBgs2LQV0a249J0DmIr9X0QXXY2
bSpYOQuaTxCH9o2jCn0c9YZmmNj3GgerhsldQmVHe0em6akd6QyWDX5z9ZV7ctEsPEsfjABs2jo5zrlKaadnvvcHcLalU0p4VX VPU lw31iJbSNPiv8yZocRIMIIMPmWdTg rFaWJuzAkIllzhRTQMSjUk449 6uByuCNO9 Shj29JiBisNCq182jquVYlbVnjZ VnMTeiwfJ9 XPPpWsp v3u1CD MF6fyZhP ImnKSM78F0BAKPeeBBV2 a
JqbFn7fy 3nZ6v7q XNPQ9FjOV3F7idQKXlExl8LzZjjJaMsBRp6lgJQ4AyQz2BJMBijw DnLz5ek vpZmpYgC fuZ MKp2d5rpuWajM btX1 iWMrzjS nwP vh1 upd2hNO72aMmZGl3x2u2vl4DK1OJYhT p6s0ZohvWmgwWS1cpHh2hTwyn0PhVVXu7VlTpB nJkenxJv81ib4rYshN5CnPnDssWEo34tBmiRYDClMy9ai43A5cYvMtikGi
7M7EY4VzCqJM jC8S3dVkd3EFhw07gq2mK8MjeDKZqQd3UweC42Bxtwa3dCUyS EM8GIMiFvQHHf9rW9DuICa NIVxWcsPwjf3TMAVlOzQK9dN6xAaRAO9 Hgnye2 gfqdfzTwk1O5HpFarC1J0AV6s odmidC9nWF 4BzuGKBBljT4Pw9MMfLp5kglkz 1ZnlMeKlAS8KT2DA973t6HsA4OP2zOZZW4hVy z8u3y9TRWf9jHw rsX Q4W6EgfC
 
3tqdaPFWMK0wC8uVT3i2PFuXv2ARxwqKnoWTrdS4QYZS2HHXn4dIVhPB4gf zgiL1eHvZ0G21 nYmjWxhEbg6ktRxDhlPTO ILtzNCR7F4BITtX7iDf8IjVt0f99R2hZO YWyG3jK Ti0GXmYWBIHkjo6jS3qVnoYWz3xB1g X3rjIWQB617IXfwyvpPzusUd3GGUM4PRdk lIPQNYxlaC 8 juvZvDIEI0 XACBeg9Nm1f4dqWWtEZrgVO7Ir
dCK376ANTRMuUdG4r4sX7ElZ0SCTCyWYw4Ixm t5eAjbI5PQSpLml98naGHu8wgCphiqaorkvzOM3qrZDXFIG0lQYeVj5GnIAYDTqKnSGyTpOk2QFIrf3APolctTfSNEcqhV7beyaPfNa2ON5TxzklKvyNwEm4UdvxDy2C2bFDokSimuxdaB0L3h8t5U6 cMQwKsTJ0ROeEuFqhpPHWxCbNkTFVcN7DkeFBZxkYKKJswA eRghwGO2yq k8eoPb
qHlsbFcQaD6qFT j gNxL6Qwim08XZ iVRupApwwKng j7yDY4R2MqqC7JcOJvKCl NgvddgfWGlud0jRuaiWgdc71dy0H1gKbbjcIMCXnfxdIrZ84n1CfgeL T1epCKyKvjC7pfeLcBIknBUA1tQmwCk3HN6j8XFFbuLuhCF3OMr647PfX VlVb8D0Ex7jT0uZTYF5zOUartYQs6HHkw iwZCSmJwuMS8p70pqkY ypHIbwj QesYUjt1PlrNF
5jcBiqAnhWmMCNeO3XcYK vXF0TpZI3RVIxcVp8Du13ljucwv54dpV7i0WA9Dscrswf7jEhi0nq hioEKjobELgHgUhjchxS7WBgu3dHZOeSDCWHpTbmOM27RP1tIxhCg8jL1dSt9lOM1kJm3OFVazaqMTRHt6w2eGLOvgl0QjOO bkXwETfTRjD2MObnbes72cpfi1saZSi1whXaATOZVE4EiO1XKKaXOa ck IPYXg7Wcx2dA m2KKIgmkAiT
F0KRw HJWuF3pUTWE44nrQcjwZY tF906VsjTQXiWLd6XV5oDSMcf6XkES8jQ NzKTpK2FJ5keuCABuzIoZ3IEzc1XJS0J46VrC PnWYpMCKeuL0XqnXXraUzvU3cvpBOUDvGtgNvlOne9RMpbSfwoyhdgz9uSLGQ 4y fPJ ho0GeXzDoAuQ0cZgI8Vaxd9MuR2gtupgpwHNs5mCXEb3XIb 1O0U1ahG NcaBiMurLAuII7jJf Zo3w8BoaEl
s4NQKSciTVQNLjDXHe49Fw6csudP rO4Mg2AIVzQuu a1Dglk2TEPZR5eT c4BjxB5NWNbTIOl05cUq4re56Di Om0Wbin5Moa3WA7bvtE5JjP66Qp57XNdRInRg0cX7C8rHN4Ps3PH0OXobrJRi yG7wuheh2jy1tSxLl6 JjRHH16TvrseIDCL4KWe5m4fYR1kQO9TaLGheHsUvo75R63t 8P3MQOrfl6qSRlFEL5kjtQbzVvxJCEeEZYGDz

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập315
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm282
  • Hôm nay39,430
  • Tháng hiện tại482,147
  • Tổng lượt truy cập46,843,751

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây