6 PS

Suy niệm CN VI PS C. Đền thờ cao quý nhất - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   22/05/2019 10:33:45 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Chúng ta sẽ biết đó là nơi nào, khi lắng nghe lời dạy của Chúa Giê-su sau đây:"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14, 23). Ngoài ra, thánh Phao-lô cũng nói: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?”(1Cr 6,19).Thế thì tâm hồn người tín hữu yêu mến và tuân giữ lời Chúa Giê-su là nơi linh thiêng vì có Chúa hiện ra, có Chúa ngự trị.
Các bài suy niệm CN VI Phục Sinh - Năm C (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm CN VI Phục Sinh - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   21/05/2019 04:06:43 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Khi rời xa các Tông đồ, Đức Giêsu xác nhận rằng Người không bỏ rơi họ. Người nói với họ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7). Và Người làm đúng như lời Người đã nói. Khi chúng ta sẵn lòng để Người khác ra đi, người ấy có thể rời xa chúng ta mà không làm cho chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi...
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN VI Phục Sinh (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN VI Phục Sinh (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   20/05/2019 09:22:56 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Vì lễ Ngũ Tuần sắp đến nên Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh này đề cập đến Chúa Thánh Thần. Bài Đọc I và Tin Mừng trực tiếp đề cập đến Chúa Thánh Thần trong khi Bài Đọc II chỉ gợi ý. Tin Mừng được trích từ Diễn Từ Cáo Biệt của Chúa Giê-su. Khi sắp từ giả các môn đệ, Chúa Giê-su hứa xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến với họ.
Suy niệm CN 5C PS. Giới răn mới: “mới” ở đâu? - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm CN 5C PS. Giới răn mới: “mới” ở đâu? - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   18/05/2019 03:45:56 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Vậy vì Chúa cố ý gọi là mới – mới đến nỗi Ngài gọi đó là luật của riêng Ngài : Đây là điều răn của Thầy (Ga 15,12), nên ta thử tìm hiểu xem, giới luật mới, mới ở điểm nào ?Người ta đã tìm ra được ba, bốn điểm “mới”. Thánh Âu-cu-tinh cũng có một bài phân tích rất hay về cái mới này : những con người mới hát bài ca mới. Hôm nay chỉ nói 2 điểm. Gọi là Luật mới, vì nó mới trong tư cách và mới trong thế cách.
5PSC

Suy niệm CN V PS C. Phù hiệu của người môn đệ Chúa Giê-su - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   15/05/2019 08:58:16 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Khi sắp từ giã các môn đệ để chịu khổ nạn và chịu chết, Chúa Giê-su trao cho họ những lời tâm huyết: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi.” Rồi Chúa Giê-su trối lại cho các môn đệ yêu dấu phần gia bảo quan trọng nhất, đó là Điều Răn mới: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau… ”
V 2016 CN5PS LastSpeech Ga13 31 33 34 35 2

Các bài suy niệm CN V Phục Sinh - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   14/05/2019 09:48:21 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Vâng, tình yêu đích thực là một "sự hiện diện thực sự" của Thiên Chúa. "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ". Đức Giêsu hiện diện giữa những người cùng nhau cầu nguyện (Mt 18-20). Những gì các người đã làm (cho ăn, cho mặc, viếng thăm, săn sóc) cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, là "các ngươi đã làm cho chính Ta vậy".
V 2016 CN5PS LastSpeech Ga13 31 33 34 35 2

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN V Phục Sinh (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   13/05/2019 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Cả ba bài đọc của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh đều làm chứng theo cách riêng của mình cái mới mẻ tận căn mà mầu nhiệm Phục Sinh đem lại. Tin Mừng là phần đầu Diễn Từ Cáo Biệt của Đức Giê-su với các môn đệ Ngài trong Tiệc Ly, trong đó Chúa Giê-su ban cho họ một điều răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”...
4psC

Suy niệm CN IV PS C. CN Chúa Chiên Lành: Để khỏi bị diệt vong - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   09/05/2019 02:57:06 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cam kết bảo vệ chúng ta là chiên của Ngài: "Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi" (Gioan 10,28).Vậy muốn được sống đời đời, để khỏi bị diệt vong như lời Chúa Giê-su hứa, chúng ta phải tuân theo hai điều kiện do Ngài đưa ra: Một là vâng nghe Chúa Giê-su. Hai là bước theo Chúa Giê-su.
Các bài suy niệm CN IV PS - Năm C. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm CN IV PS - Năm C. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu (Nhiều tác giả)

 •   08/05/2019 08:42:58 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu diễn tả đàn chiên với vẻ âu yếm: Ngài biết chúng, ban cho chúng sự sống, bảo vệ chúng khỏi những kẻ ám hại. Đàn chiên không thể cắt nghĩa vì sao Ngài làm như vậy, nhưng chúng biết Ngài nên "chúng nghe và đi theo Ngài". Chúng sẵn sàng lắng nghe, đón nhận cái bí ẩn, đi đến nơi mà Chúa dẫn tới và chấp nhận mọi nghịch cảnh có thể xảy tới.
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN IV PS. Cầu cho ơn thiên triệu - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN IV PS. Cầu cho ơn thiên triệu - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   06/05/2019 09:00:55 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Trong cả ba năm phụng vụ, Chúa Nhật IV Phục Sinh là Chúa Nhật “Chúa Chiên Lành”. Đức Giê-su khẳng định Ngài là vị Mục Tử Thiên Chúa, liên đới với đoàn chiên của Ngài. Chính Ngài cho họ được sống và sống dồi dào trong sự hiệp nhất mật thiết với Chúa Cha. Vào Phụng Vụ Năm C này, chúng ta đọc phần thứ ba và phần sau cùng của dụ ngôn “Người Mục Tử Nhân Lành” theo Tin Mừng Gioan.
Suy niệm CN 3C PS. Do đâu Gioan nhận ra ngay: "Chính Chúa đó !" - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Suy niệm CN 3C PS. Do đâu Gioan nhận ra ngay: "Chính Chúa đó !" - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   04/05/2019 08:49:05 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Gioan được kèm theo biệt hiệu “kẻ Chúa yêu”. Trước khi nhận ra “chính Chúa đó” và thông báo cho Phêrô, thì biệt hiệu “Kẻ Chúa yêu” được sách Tin Mừng nhấn mạnh: “Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: Chúa đó.”Từ trái tim đi tới trái tim là con đường nhanh nhất. Khi hai tim cùng rung một nhịp, một tần số, thì dù cách xa nghìn trùng cũng “thấy nhau”.
Suy niệm CN III PS: Người nấu bếp lạ thường - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm CN III PS: Người nấu bếp lạ thường - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   02/05/2019 09:06:52 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Thế mà, qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Gioan giới thiệu cho chúng ta một người nấu bếp lạ thường.Người nấu bếp này xuất thân từ trời. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần dựng nên trời đất, trăng sao, muôn loài muôn vật trong vũ trụ bao la vô biên vô tận này.
Các bài suy niệm CN III Phục Sinh - Năm C (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm CN III Phục Sinh - Năm C (Nhiều tác giả)

 •   30/04/2019 10:44:46 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Các Kitô hữu, thực hiện sứ mệnh mỗi người mỗi cách, nhưng phải trùng hợp với ý Đức Giêsu, nhận ra Người, nghe "được tiếng Người khi thi hành sứ mệnh Chính Người nuôi dưỡng và làm cộng đồng sống động: chúng ta nghĩ đến Bữa tiệc ly Thánh Thể. Và như tại Emmaus, chúng ta nhận ra Đấng Phục Sinh nhờ cử chỉ khi hiện diện, phục vụ và chia sẻ của Người.
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III Phục Sinh (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III Phục Sinh (C) - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   29/04/2019 08:52:02 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh hôm nay dâng hiến cho chúng ta những chứng từ mới về biến cố Phục Sinh. Tin Mừng tường thuật Đấng Phục Sinh lại hiện ra với các môn đệ Ngài trên bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Đây là giây phút Chúa Giê-su trao gởi con thuyền Giáo Hội của Ngài cho thánh Phê-rô và tấn phong thánh nhân làm Mục Tử tối cao trên toàn thể đoàn chiên Ngài, căn cứ trên tình yêu của thánh nhân đối với Ngài.
Các bài suy niệm CN 2 PS C. Thánh Lễ về lòng thương xót của Thiên Chúa (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm CN 2 PS C. Thánh Lễ về lòng thương xót của Thiên Chúa (Nhiều tác giả)

 •   25/04/2019 10:47:15 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
“Chúc anh em được bình an”. Đó là những lời đầu tiên Đấng-hằng-sống gởi cho các môn đệ của Người đang tu họp. Đây không phải chỉ là lời chào hỏi thông thường “Shalom” của những người Do thái khi gặp nhau. Càng không phải là lời cầu chúc suông, nhưng là ơn huệ mang hiệu quả thực sự của Bình an, đúng như lời Chúa hứa: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy; Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng”
Suy niệm Lễ kính Lòng thương xót Chúa - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm Lễ kính Lòng thương xót Chúa - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   24/04/2019 08:48:46 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Chúng ta cùng tìm hiểu xem: Lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại đạt tới mức cao nhất, lớn lao nhất vào lúc nào?Tất nhiên là lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện đến mức cao nhất, tuyệt vời nhất và lớn lao nhất nơi cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giê-su. Qua biến cố đau thương này, Chúa Giê-su đón nhận vô vàn đau thương khốn khổ để đền tội thay cho nhân loại...
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II PS (C). Thánh Lễ về lòng thương xót của Thiên Chúa - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II PS (C). Thánh Lễ về lòng thương xót của Thiên Chúa - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   22/04/2019 09:01:54 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Chúa Nhật II Phục Sinh tiếp tục tưởng niệm biến cố Phục Sinh và những hoa trái vô tận mà biến cố này mang lại cho đời sống của người Ki-tô hữu. Trong cả chu kỳ ba năm phụng vụ, Chúa Nhật II Phục Sinh này là Chúa Nhật về Đức Tin. Đức tin của thánh Tô-ma Tông Đồ đã trải qua từ nghi nan ngờ vực đến bằng chứng tỏ tường về biến cố Phục Sinh.
THỨ SÁU TUẦN THÁNH : Suy Tôn Cây Gỗ - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

THỨ SÁU TUẦN THÁNH : Suy Tôn Cây Gỗ - Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 •   19/04/2019 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Trong công thức suy tôn thập giá sau lời nguyện chung long trọng, chúng ta sẽ nghe: "Đây là gỗ cây thập giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian, ta hãy đến mà thờ lạy…
Suy niệm Lễ Vọng Phục Sinh: “Bàn Tay” cứu độ - Lm. Inhaxio Trần Ngà

Suy niệm Lễ Vọng Phục Sinh: “Bàn Tay” cứu độ - Lm. Inhaxio Trần Ngà

 •   18/04/2019 09:06:20 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Trong đại lễ phục sinh này, chúng ta hãy hân hoan vui mừng khôn xiết vì nhờ cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển của mình, Chúa Giê-su trở thành “Bàn Tay” cứu độ, đang chìa ra để cứu vớt mọi người trên khắp thế gian...Muốn được cứu vớt khỏi biển chết đời đời thì chúng ta hãy nắm lấy “Bàn Tay” Chúa Giê-su...

Các tin khác

dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập62
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm52
 • Hôm nay12,482
 • Tháng hiện tại517,253
 • Tổng lượt truy cập4,414,280

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây