Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm GB Phạm Hồng Thái

Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm GB Phạm Hồng Thái  

 •   30/05/2023 11:09:24 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Phụng vụ đặt lễ Chúa Ba ngôi sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống để có ý nhờ Chúa Thánh thần ta hiểu được phần nào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và nếu như không hiểu được thì vẫn kính tin và tôn thờ phụng sự Chúa.
Các bài suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi (Nhiều tác giả)  

 •   29/05/2023 11:49:16 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay cho chúng ta thấy được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Và theo sự diễn tả của thánh Gioan, thì từ nguyên thủy đã có tình yêu và tình yêu qui hướng về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Và tình yêu đã nhập thể, đến sống giữa chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã tỏ lộ ra cho loài người, như là Con Thiên Chúa.
Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   29/05/2023 05:03:27 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Ngũ Tuần được liên kết khá sớm với việc cử hành lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ tôn vinh Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được cử hành vào thế kỷ thứ bảy. Lễ nầy dần dần được xem như một ngày lễ đặc biệt trong lịch phụng vụ. Kể từ thế kỷ thứ mười, có khá nhiều nhà thờ cử hành thánh lễ nầy một cách long trọng.
A painting of Pentecost in Saint Anastasia church in Verona. (iStock)

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhớ lại tiếng Chúa nói

 •   27/05/2023 11:06:07 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Lửa và gió vẫn là những hình ảnh quen thuộc của Chúa Thánh Thần cho đến tận ngày nay. Những hình ảnh này có một phả hệ dài trong Kinh thánh. Lửa xuất hiện với Môsê trong bụi gai đang bốc cháy, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước lúc sáng tạo và trở thành hơi thở mà Thiên Chúa thổi vào Ađam và Eva, những con người đầu tiên.
Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm Ga Phan Tiến Dũng

 •   26/05/2023 11:52:42 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Chúa Thánh Thần chính là ơn ban tình thương mà Thiên Chúa dành tặng cách đặc biệt cho con người chúng ta. Chúng ta có thể xác tín cách chắc về điều này, vì Chúa biết rõ những nhu cầu cần thiết của mỗi người trong từng hoàn cảnh cụ thể, vì chúng ta không thể sống bình an, hạnh phúc mà không có ơn của Thánh Thần. Cũng giống như trong bối cảnh mà bài Tin mừng hôm nay (Ga 20, 19-23)
CN HIENXUONG2 495x278

Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm GB Phạm Hồng Thái

 •   23/05/2023 10:41:56 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là lễ trọng và là lễ kết thúc Mùa Phục sinh. Chúa Thánh Thần có vai trò rất quan trọng đối với Giáo hội cũng như đối với mỗi người chúng ta. Trong lịch sử Cứu độ, Chúa Thánh Thần đã hiện diện ngay từ thuở ban đầu như sách Sáng thế cho biết khi Thiên Chúa dựng nên trời đất thì Thánh Thần Chúa bay là là trên mặt nước (St 1,1)
V 2017 Pentecost Ga20 19 31 7

Các bài suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Nhiều tác giả)

 •   22/05/2023 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng đã truyền cho các môn đệ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì ba ngôi Thiên Chúa sẽ không hoàn toàn và niềm tin của chúng ta sẽ bị thiếu sót. Thực vậy, Chúa Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ, nhưng Chúa Thánh Thần mới la Đấng áp dụng công phúc cứu độ ấy cho chúng ta.
Suy niệm Lời Chúa CN Lễ Hiện Xuống - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm Lời Chúa CN Lễ Hiện Xuống - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   21/05/2023 10:12:58 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Sau triều đại của Chúa Cha trên dân Thiên Chúa mà Mùa Vọng nhắc nhớ, sau việc Chúa Con đến trên trần gian mà chúng ta tưởng niệm từ mầu nhiệm Nhập Thể đến Thăng Thiên, Phụng Vụ hôm nay cử hành Chúa Thánh Thần, Đấng tỏ mình ra vào lễ Ngũ Tuần, làm Giáo Hội tăng trưởng và Ơn Cứu Độ được sinh hoa kết trái.
josh applegate 21TFdIVkazg unsplash

Quyền lực từ những người dễ bị tổn thương

 •   20/05/2023 03:03:49 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Trong trình thuật của thánh Luca, sự liên kết các thiên sứ với việc thực thi quyền năng của Thiên Chúa làm nổi bật sự bối rối của người chứng kiến sự việc. Chẳng hạn, trong bài đọc I Chúa nhật tuần này, khi những người Galilê đang đứng kinh ngạc trước việc Chúa Kitô thăng thiên, thì có hai người mặc áo choàng trắng xuất hiện và nói: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11).
Suy niệm Lời Chúa, Lễ Chúa Thăng Thiên - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Suy niệm Lời Chúa, Lễ Chúa Thăng Thiên - Lm Ga Phan Tiến Dũng

 •   19/05/2023 10:04:12 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
“Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật vừa là Con Người thật, Ngài lên trời trong vinh quang và quyền năng”. Vậy thưa ACE, với niềm xác tín vào mầu nhiệm Chúa Giêsu đã về trời, đem lại ý nghĩa gì cho chúng ta, đặc biệt cho những con người yếu đuối, đầy giới hạn và tội lỗi của chúng ta trong cuộc sống trần thế hôm nay?
Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

 •   16/05/2023 10:36:43 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Phụng vụ đặt cái mốc 40 ngày sau lễ Phục sinh để cử hành lễ Chúa Thăng Thiên nhưng Giáo hội sơ khai lại mừng Chúa sống lại và Chúa Lên Trời trong cùng một ngày lễ. Sao lại có sự khác nhau như vậy?
V 2017 Ascension Mt28 16 20 1

Các Bài Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên A (Nhiều tác giả)

 •   15/05/2023 11:51:30 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu đã mở con đường phép rửa này khi đến sông Giođan và cùng với Gioan kêu gọi toàn dân chịu phép rửa hối cải. Đó là bước đầu của con đường lên trời. Bước thứ hai là: “Ngài sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh thần” (Mt. 3, 11). Thánh thần đã lấy hình chim bồ câu đậu trên đầu Đức Giêsu để chứng tỏ cho mọi người thấy: “Này là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mt. 3, 17-17).
Suy niệm CN VII PS A. Lễ Thăng Thiên - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm CN VII PS A. Lễ Thăng Thiên - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   14/05/2023 11:33:17 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Lễ Thăng Thiên tưởng niệm “một biến cố lên trời hữu hình của Đức Giê-su” có các Tông Đồ là những nhân chứng và “một biến cố vô hình về cuộc tôn vinh Chúa Con trở về cùng Chúa Cha” không có nhân chứng.
jon tyson gPQfaOxxZeM unsplash

Tình yêu mến cá vị đối với Thiên Chúa theo Tin mừng Gioan

 •   13/05/2023 09:23:24 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Khi viết “Diễn từ ly biệt” của Chúa Giêsu (Ga 14,1–17,26), tác giả sách Tin mừng thu hút người đọc qua những hình ảnh về tình yêu Ba Ngôi. Chúa Giêsu nói: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác” (Ga 14,15-16). Đoạn này không nhằm đưa ra một nền thần học Ba Ngôi chặt chẽ, nhưng mời gọi người tín hữu bước vào và cảm nghiệm những thành quả của mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi.
V 2017 CN5PS TruthLife Ga14 1 12 11

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật VI Phục Sinh - Lm Ga Phan Tiến Dũng

 •   11/05/2023 10:39:47 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Sứ điệp mà các bài đọc Lời Chúa hôm nay soi sáng, mời gọi chúng ta là: Hãy trở nên nhân chứng cho niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu của mình vào chính Chúa. Trong bài đọc một (Cv 8, 5-8. 14-17) Philipphe là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta qua cách Ngài đã minh chứng khi rao giảng cùng sống chứng tá về niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc cho nhân loại.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục sinh - Lm GB Phạm Hồng Thái

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục sinh - Lm GB Phạm Hồng Thái

 •   09/05/2023 10:25:36 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Giờ ra đi đã gần kề, Chúa Giêsu rất yêu thương các môn đệ còn ở lại. Chúa biết các ông sẽ có tâm lý như đàn chiên tan tác khi mất chủ chăn và như các học trò mất thầy. Vậy Chúa Giêsu tìm cách lấp khoảng trống đó nơi tâm hồn họ thế nào?
V CN6PS Advocate Ga14 15 21 9

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh A (Nhiều tác giả)

 •   08/05/2023 11:27:49 PM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Lòng yêu mến không thể không dẫn tới hành động. Người môn đệ yêu mến Thầy cũng có nghĩa là người môn đệ tuân giữ các giới răn, các lệnh truyền của Thầy. Thế nhưng các giới răn và lệnh truyền của Chúa Giêsu không phải là những giới răn, những lệnh truyền cũ của Cựu Ước, cho dù đã được diễn tả bằng những công thức mới, nhưng là chính con người của Người.
Suy niệm Lời Chúa CN VI Phục Sinh A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm Lời Chúa CN VI Phục Sinh A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 •   07/05/2023 09:22:01 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Lễ Ngũ Tuần, một biến cố quan trọng của Giáo Hội, sắp đến gần; vì thế, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh loan báo Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý. Tin Mừng là đoạn trích dẫn diễn từ Cáo Biệt mà Đức Ki-tô ngỏ lời với các môn đệ Ngài, vào buổi chiều Tiệc Ly: Ngài hứa sai Đấng Bảo Trợ, Thánh Thần Chân Lý đến ở với họ luôn mãi.
RIP (1)

Cách thức những người thân yêu qua đời chuẩn bị con đường cho cuộc sống của chúng ta

 •   06/05/2023 09:59:42 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2). Đoạn văn này mở đầu Diễn từ Cáo biệt đầu tiên của Chúa Giêsu (Ga 14,1-31) và thường được sử dụng trong các nghi lễ an táng vì nó đề cập cách rõ ràng đến sự sống đời sau. Khi chương 14 bắt đầu, bữa tiệc ly và việc rửa chân đã kết thúc, và Chúa Giêsu vừa đưa ra lệnh truyền tối thượng của Ngài là hãy yêu thương nhau (Ga 13,31-35). Trong những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau này, Phêrô, Tôma và Philípphê cảm thấy mạnh dạn để hỏi Chúa Giêsu những vấn đề cụ thể.

Các tin khác

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập137
 • Máy chủ tìm kiếm24
 • Khách viếng thăm113
 • Hôm nay33,595
 • Tháng hiện tại46,939
 • Tổng lượt truy cập35,778,593

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây