maxresdefault

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật 33 TN A. Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 5h (sáng) ngày 15.11.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

 •   14/11/2020 05:13:26 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật 33 TN A. Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 5h (sáng) ngày 15.11.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường niên A lúc 5h (sáng) ngày 08.11.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường niên A lúc 5h (sáng) ngày 08.11.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

 •   07/11/2020 05:06:47 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường niên A lúc 5h (sáng) ngày 08.11.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
maxresdefault

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXXI TN A – Lễ Các Thánh Nam Nữ lúc 5h (sáng) ngày 01.11.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

 •   31/10/2020 06:09:56 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXXI TN A – Lễ Các Thánh Nam Nữ lúc 5h (sáng) ngày 01.11.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
maxresdefault

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường niên năm A lúc 5h (sáng) ngày 25.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

 •   24/10/2020 04:56:35 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường niên năm A lúc 5h (sáng) ngày 25.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
maxresdefault

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường niên A - Chúa Nhật Truyền Giáo lúc 5h sáng ngày 18.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

 •   17/10/2020 06:34:07 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường niên A - Chúa Nhật Truyền Giáo lúc 5h sáng ngày 18.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
maxresdefault

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm A lúc 5h sáng ngày 11.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

 •   10/10/2020 05:52:17 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm A lúc 5h sáng ngày 11.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
Trực tuyến Thánh Lễ CN 27 TN A. Được kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi lúc 5h sáng ngày 04.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

Trực tuyến Thánh Lễ CN 27 TN A. Được kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi lúc 5h sáng ngày 04.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

 •   03/10/2020 06:08:46 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh Lễ CN 27 TN A. Được kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi lúc 5h sáng ngày 04.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
maxresdefault

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 27.09.2020 tại TGM Nha Trang.

 •   26/09/2020 06:15:22 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 27.09.2020 tại TGM Nha Trang.
maxresdefault

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 20.09.2020 tại TGM Nha Trang.

 •   19/09/2020 05:32:43 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 20.09.2020 tại TGM Nha Trang.
hqdefault

Video công trình xây dựng Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục của Giáo phận Nha Trang - Miền Ninh Thuận tại Giáo xứ Tấn Tài

 •   16/09/2020 04:22:47 AM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 0
Quá trình xây dựng Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục của Giáo phận Nha Trang - Miền Ninh Thuận tại Giáo xứ Tấn Tài từ ngày 06/07 đến ngày 15/09/2020.
Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, thăm mục vụ quý Cha và Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Miền Ninh Thuận.

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, thăm mục vụ quý Cha và Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Miền Ninh Thuận.

 •   14/09/2020 10:32:32 AM
 •   Đã xem: 1537
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay thứ Hai ngày 14/09/2020 Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã vào miền Ninh Thuận để thăm mục vụ quý Cha và Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Miền Ninh Thuận. Tạ ơn Chúa vì tiến độ xây dựng Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục của Giáo Phận - Miền Ninh Thuận đang tiến triển rất tốt.
maxresdefault

Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 13.09.2020 tại TGM Nha Trang.

 •   12/09/2020 05:49:03 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 13.09.2020 tại TGM Nha Trang.
maxresdefault (3)

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 06.09.2020 tại TGM Nha Trang.

 •   05/09/2020 06:13:02 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 06.09.2020 tại TGM Nha Trang.
maxresdefault (2)

Trực tuyến Thánh lễ thứ Bảy tuần XXII Thường niên năm A lúc 5h sáng ngày 05.09.2020 tại TGM Nha Trang

 •   04/09/2020 05:40:17 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh lễ thứ Bảy tuần XXII Thường niên năm A lúc 5h sáng ngày 05.09.2020 tại TGM Nha Trang
maxresdefault (1)

Thánh lễ thứ Sáu tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 04.09.2020 tại TGM Nha Trang

 •   03/09/2020 06:07:13 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Thánh lễ thứ Sáu tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 04.09.2020 tại TGM Nha Trang
maxresdefault

Trực tuyến Thánh Lễ thứ Năm - Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lúc 5h sáng ngày 03.09.2020 tại TGM Nha Trang

 •   02/09/2020 06:38:14 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh Lễ thứ Năm - Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lúc 5h sáng ngày 03.09.2020 tại TGM Nha Trang
Trực tuyến Thánh Lễ thứ Tư tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 02.09.2020 tại TGM Nha Trang

Trực tuyến Thánh Lễ thứ Tư tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 02.09.2020 tại TGM Nha Trang

 •   01/09/2020 07:47:03 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh Lễ thứ Tư tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 02.09.2020 tại TGM Nha Trang
maxresdefault (2)

Trực tuyến Thánh Lễ thứ Ba tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 01.09.2020 tại TGM Nha Trang

 •   31/08/2020 06:29:28 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh Lễ thứ Ba tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 01.09.2020 tại TGM Nha Trang
maxresdefault (1)

Trực tuyến Thánh Lễ thứ Hai tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 31.08.2020 tại TGM Nha Trang

 •   30/08/2020 08:18:53 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Trực tuyến Thánh Lễ thứ Hai tuần XXII Thường Niên A lúc 5h sáng ngày 31.08.2020 tại TGM Nha Trang

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay15,260
 • Tháng hiện tại310,807
 • Tổng lượt truy cập16,582,096

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây