02/11
Giỗ: Cha Phêrô Vũ Quang Ninh (+2007)

03/11
Thánh Martinô Porres
BM: Cha Đắc Trung, Quang Tuấn (SVD), Bảo
Giỗ: Cha Augustinô Phạm Ngọc Oanh (+1980)

04/11

Thánh Carôlô Borrômêô
BM: Cha Lý (OFM)
Giỗ: Cố (Kim) Marie-Julien Geoffroy (+1918)

8/11
Kỷ niệm Đức Cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục Giáo Phận Nha Trang (2005)

10/11

Giỗ: Cha Phêrô Võ Viết Hiền (+1985)

14/11

Giỗ: Cha GB. Nguyễn Hữu Ban (+2010)

15/11

Giỗ: Cố Marius Julien Jean (+1963), Cha Phêrô Đỗ Văn Đông (+2002)

18/11

Giỗ: Cố (Hồng) Joseph Clause (+1971)

19/11

Giỗ: Cha Gioakim Nguyễn Tư (+1996)

21/11

Kỷ niệm cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang (1999)

24/11

Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam BM: GX Phước Hải, GX Vĩnh An, GX Thái Hòa, GX Diên Đồng.
BM: Cha Thêôphanô Sơn Ngà.
26/11
Chúa Kitô Vua
BM: Gx Chánh Toà
Giỗ: Cha Giuse Trịnh Quang Cảnh (+2014).

28/11

LM: ĐÔ. Giuse Phong (1970), Martinô Porret Thái Bảo, Gioan Bt Thái Bình, Phêrô Anh Cường, F.X Nguyên Duy, Phaolô Xuân Giang, Micae Đình Huy, Phêrô Trường Huy, F.X Tùng Lâm, Giêrônimô Hùng Sơn, Phêrô Thái Sơn, Stêphanô Thế Trung, Phêrô Thanh Tùng, Giuse Công Viên, Gioakim Xuân Vinh.
Giỗ: Cố Sắc, Claude Charmot (+1982)

29/11

Giỗ: Cha Antôn Nguyễn Văn Bình (+2009), Cha Gioan Nguyễn Văn Dũng (+1975), Cha Đamianô Phan Châu Đại (SVD) (+2011)

30/11

Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ.
BM: Cha Lê Văn Hải
LM: Quý Cha Gicacôbê Ngọc Anh, Antôn Ngọc Chiến, Giuse Tiến Dũng, Phêrô Khánh Duy, Gioakim Nguyên Khang, Batôlêmêô Hoàng Nam, Giuse Văn Quyền; Phêrô Đình Tâm; G.B Công Tú; Gioankim Quốc Vũ; Micae Hoài Vũ.
Giỗ: Cha Gioan Phùng Văn Như (+1987)