2/7
- Giỗ: Cố Hương, Jean Hirigoyen(+2001)
3/7: (Thánh Tôma)
- BM: Cha Văn Hiệu, Thành Nguyên, Văn Thịnh, Duy Toàn, Chí Toàn, Quốc Hùng, Nhật.
4/7
- LM: (2020)
Đaminh Nguyễn Thái Hoà
Simon-Hoà Lê Trần Thế Phong
Phaolô Trần Vĩnh Nghĩa
Phêrô Nguyễn Duy Tân
Phêrô Nguyễn Nhật Hoàng Vũ
Antôn Lê Hùng Sơn
F.X Nguyễn Hữu Tính
Phêrô Hoàng Minh Trung
Phêrô Phạm Ngọc Tiến
Giacôbê Phạm Ngọc Luân
F.X Nguyễn Hoàng Nam
Giuse Nguyễn Ngọc Huy
Anrê Đoàn Quang Khải
Phêrô Nguyễn Ngọc Thoại
Matthêu Nguyễn Thanh Tùng
Đaminh Nguyễn Hữu Lộc.

5/7
Kỷ niệm ngày thành lập giáo phận Nha Trang (1957)
6/7
- LM: Cha Minh Cao, Sĩ Đức, Lê Văn Hải, Đắc Trung, Thanh Vân, Thiện Vang (1995)
- Giỗ: Cha Simon Nguyễn Xuân Nghi (+2008)

8/7
- Giỗ: Cha Đaminh Trần Đức Kế (+1988), Maurice Bertin (ofm) (+1968)
10/7
- Giỗ: Cha Phêrô Nguyễn Văn Học (+2002), Cha Tôma Trần Ngọc Hườn (+2004)
11/7: (Thánh Bênêđictô)
- Lễ Giỗ ĐC Marcel Piquet Lợi, GM tiên khởi Gp. Nha Trang
- Giỗ: Cha Xuân Nghi (+2008)
LM: Cha Huấn, Lâm, Thạch (OC) (2014)
13/7: Thánh Henricô
- BM: Cha Văn Phúc (OFM)
15/7: (Thánh Anrê Kim Thông)
- BM: Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Gp. Nha Trang,
BM: Gx Đất xét

16/7:(Đức Mẹ núi Carmêlô)
- BM: Gx Đồng Hộ & Đan viện Carmel
- Giỗ: Cha Vincentê Lê Công Khương (+2006)

19/7
- LM: Bang, Lực, Bình (OC) (2008)
- Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Như Tự (+1987)

21/7
- Giỗ: Cha F.X Lê Quang Diễn (+2014)
22/7
- Lm: F.X Phạm Ngọc Châu (CM)
25/7: (Thánh Giacôbê)
- BM: Cha Ngọc Anh, Văn Vĩnh, Bùi Chung, Triều, Trần Trường Sơn, Sanh, Quốc Hoàng, Đào, Ngọc Luân, Pháp (SVD),Đình Duy, Kim.
26/7: (Thánh Gioakim và Anna)
- BM: Gx Phù Sa, Hòn Thiên
- BM: Cha Công Văn, Phúc Hoà, Thái Hoà, Minh Kông, Bảo Huy, Quốc Vũ, Khang, Xuân Vinh, Phùng,Hoài, Quốc Nam.

27/7
Giỗ: Cố Gaston Degas (+1907), Cố Định, Jean F. Gagnaire (+1931).
29/7
- Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Trọng Báu (+1992)
30/7
- LM: Cha Trần Bá Ninh (1991)
- Giỗ: Cha G.B Trần Xuân Long (+2007)
31/7: (Thánh Ignatiô Loyôla)
- BM: Cha Hồ Thông, Trần Ngà, Kim Thanh (SVD), Đình Phương, Mỹ.