Thi ca suy niệm Chúa nhật tuần 5 Mùa Chay C

Thứ năm - 04/04/2019 04:47  418
(Ga 8: 1-11)
TỰ VẤN

Đền thờ sáng sớm tinh sương,
Chúa ngồi giảng dậy, mở đường thứ tha.
Bấy giờ luật sĩ khảo tra,
Bắt người phụ nữ, đứng ra một mình.
Tố người thiếu phụ ngoại tình,
Xin thầy xét xử, cung hình xử ngay.
Môi-sen đã dạy điều này,
Nhục hình ném đá, hỏi thầy xử sao?
Vào hùa gài bẫy khai mào,
Nếu không kết án, phạm vào luật ghi.
Bắt đầu cúi xuống tránh đi,
Ngón tay Chúa viết, khắc ghi lòng người.
Ai người sạch tội trong đời,
Thi hành ném đá, tuôn rơi phỉ lòng.
Kẻ già người trẻ nghe xong,
Từng người rút bước, nhìn trong tâm hồn.
Không ai kết tội là khôn,
Thầy không kết án, lời đồn xóa cho.
Tấm thân cao quý khôn dò,
Con đừng phạm tội, khỏi lo cực hình.
Chúa Giêsu nói: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá người đàn bà này trước đi. Nhìn cảnh người đàn bà Hồi Giáo bị chôn sống hay bị ném đá cho chết vì tội ngoại tình. Tôi cảm thấy ớn lạnh và khủng khiếp. Các sự cố vẫn còn xảy ra hằng ngày nơi một số nước theo Hồi Giáo.

Phúc âm hôm nay nói về người đàn bà bị bắt qủa tang phạm tội ngoại tình, vậy chứ người đàn ông đồng phạm đâu mà không thấy. Mấy người Biệt phái vui mừng khi bắt được tội phạm, họ dẫn chị ta đến trước mặt Chúa Giêsu. Họ muốn đặt Chúa làm quan án xét xử. Họ dựa vào luật Môisen, người phạm tôi ngoại tình sẽ phải ném đá cho chết. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thầy dạy sao? Họ đặt Chúa vào hai trường hợp. Thứ nhất, nếu Chúa không kết án chị ta, như thế Chúa không tuân phục luật lệ Do Thái và kẻ cầm quyền. Thứ hai, nếu Chúa kết án chị, Chúa không có lòng khoan dung và nhân hậu.

Chúa Giêsu thinh lặng và dùng cơ hội này để dạy cho họ một bài học rất khôn ngoan. Ai không có tội cứ việc ném đá chị ta. Một câu trả lời làm mọi người phải tự vấn lương tâm. Mỗi người tự trở về với lòng mình. Từ người lớn tuổi đến những người trẻ lần lượt rút lui. Có nghĩa là ai cũng nhận mình đang có tội. Chúa tiếp tục viết đôi điều trên đất, có nghĩa đất sẽ mau chóng xóa nhòa, tội của chị được tha.

Sau khi những người tố cáo chị đã rút lui. Không còn ai dám kết tội chị. Chúa Giêsu cũng không kết án. Chúa chỉ khuyên chị: Vậy chị hãy đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa không bào chữa cho chị và chị ta cũng không chối tội. Thái độ cúi mặt khiêm nhường hối lỗi đủ để Chúa tha tội. Khi Chúa tha là tha tất cả và xóa sạch để họ trở nên con người mới.

Truyện kể : Có một Sơ sống thánh thiện nói với Giám mục. Sơ đã được thị kiến Chúa Giêsu. Để thử Sơ, Giám mục nói: Lần tới khi Sơ nhìn thấy Chúa, Sơ hỏi thử Ngài xem, tội lớn nhất tôi phạm trước khi làm Giám mục là tội gì? Vài tháng sau, Sơ trở lại gặp Giám mục. Ngài hỏi: Chúa Giêsu đã nói gì về tội của tôi. Sơ trả lời: Chúa Giêsu nói Ngài không còn nhớ nữa. Chúa đã tha là tha tất cả như Chúa đã viết trên đất, mọi sự sẽ được xóa sạch đời đời.

Chúa dạy chúng ra bài học đừng xét đoán người khác. Đừng khép kín lòng nhưng hãy mở ra cho người khác cơ hội để sửa lỗi. Khi đã hối lỗi ăn năn và trở về rồi, thì đừng ngoái lại quá khứ để luyến tiếc. Hãy hướng nhìn đến tương lai để nên hoàn thiện hơn và đừng phạm tội nữa.

THỨ HAI, TUẦN 5 MÙA CHAY
(Ga 8, 1-11).
PHẠM TỘI


Quả tang phạm tội ngoại tình,
Đặt nàng trước mặt, khảo hình xót xa.
Thưa Thầy, xin xét tội bà,
Có nên ném đá, để mà nêu gương.
Giê-su cúi xuống bên đường,
Ngón tay viết chữ, vấn vương sự đời.
Người ta hạch hỏi đôi lời,
Chúa đành lên tiếng, cao vời biết bao.
Ai người sạch tội tự cao,
Tự mình ném đá, khai mào trước đi.
Lặng im tâm trí chai lì,
Trẻ con người lớn, thực thi xét mình.
Rút lui trật tự bình sinh,
Những người tố cáo, thật tình ăn năn.
Chúa nhìn thiếu phụ băn khoăn,
Thầy không kết án, điều răn giữ tròn.

THỨ BA, TUẦN 5 MÙA CHAY
(Ga 8, 21-30).
THƯỢNG GIỚI


Trời cao Chúa ngự thiên tòa,
Hạ thân giáng thế, để mà độ nhân.
Rao truyền sứ mệnh gian trần,
Hy sinh chịu chết, vô ngần yêu thương.
Ngày đi giờ đến khôn lường,
Thực hành thiên ý, mở đường quang vinh.
Thương nhìn hạ giới sinh linh,
Chúa từ thượng giới, dủ tình thương yêu.
Ngay từ nguyên thủy thiên triều,
Suối nguồn sự sống, huyền siêu cao vời.
Ngôi Lời mạc khải cho đời,
Quan phòng cứu độ, cho người trần gian.
Chúa Cha ân sủng thương ban,
Mở đường dẫn lối, đổ tràn phúc ân.
Đất trời hòa hợp canh tân
Ngôi Con vinh thắng, triều thần hân hoan.

THỨ TƯ, TUẦN 5 MÙA CHAY
(Ga 8, 31-42).
TỰ DO


Các ngươi cứ ở trong Ta,
Tin vào sự thật, mưa sa phúc lành.
Tâm hồn giải thoát lòng thanh,
Tự do sinh sống, thực hành đại bi.
Chúng tôi đâu phải nô tỳ,
Nhóm dân đáp lại, lầm lì kiêu căng.
Nếu ai phạm tội lăng nhăng,
Trở thành nô lệ, Sa-tăng dẫn đời.
Chúa Con giải thoát con người,
Tự do đích thực, gọi mời dấn thân.
Tự hào dòng dõi hiền nhân,
Ab-ram tổ phụ, dự phần phúc vinh.
Tại sao chống đối biểu tình,
Ta là nhân chứng, kết tình yêu thương.
Cha ông tín thác tựa nương,
Mong ngày cứu độ, tán dương Chúa Trời.

THỨ NĂM, TUẦN 5 MÙA CHAY
(Ga 8, 51-59).
HẰNG HỮU


Nếu ai vâng giữ lời Ta,
Muôn đời được sống, bên Cha nhân hiền.
Những người Do-thái ngạc nhiên,
Tiên tri tổ phụ, qui tiên lìa đời.
Ab-ram đã chết một thời,
Bộ ông cao trọng, hơn người trần ai.
Cho rằng thân phận là ai?
Xưng mình cao cả, thiên sai từ trời.
Các người không biết Ngôi Lời,
Đến từ Thiên Chúa, mọi thời chờ mong.
Phần Ta thông biết trong lòng,
Nguôn ơn phúc cả, theo dòng thời gian.
Cha ông nguyện ước miên man,
Vui mừng chứng kiến, ơn ban bởi trời.
Cha Ta hằng có đời đời,
Ta là Con Một, rạng ngời thánh nhan.

THỨ SÁU, TUẦN 5 MÙA CHAY
(Ga 10, 31-42).
NGÔI CON


Nhóm dân ném đá Ngôi Lời,
Nhạo cười phỉ báng, tạo khơi mối thù.
Lòng dân bao phủ mây mù,
Bịt tai la hét, dập trù chính nhân.
Chúa làm việc tốt cho dân,
Cứu người chữa bệnh, xác thần giải vây.
Dạy lời hằng sống dựng xây,
Mở đường chân lý, đong đầy tin yêu.
Người ta từ chối thiên triều,
Cứng lòng phản phúc, đặt điều cáo gian.
Diệt trừ nhân chứng Cha ban,
Cùng nhau giết chết, mê man thế trần.
Hóa thành nhục thể xác thân,
Những lời mạc khải, xuất thần cao siêu,
Con người dương thế tự kiêu,
Chúa đành im lặng, vì yêu hiến mình.

THỨ BẢY, TUẦN 5 MÙA CHAY
(Ga 11, 45-56).
HY SINH


Thành phần quản trị trong ban,
Các thầy Thượng tế, họp bàn thực thi,
Nhóm người Biệt phái phụ tùy,
Đưa vào Công nghị, diễn suy tìm tòi.
Đi tìm chứng cớ châm ngòi,
Thực thi ý định, dẫn soi trí lòng.
Chúng ta xử trí cho xong,
Một người phải chết, thỏa lòng ghét ghen.
Cai-pha thượng tế thấp hèn,
Loại trừ Cứu Chúa, muối men cuộc đời.
Xầm xì dư luận dậy khơi,
Cố tìm tiêu diệt, kết đời sứ ngôn.
Giê-su lặng lẽ ôn tồn,
Chu toàn thánh ý, giữ hồn bình an.
Xin vâng chén đắng Cha ban,
Hiến mình hy tế, gian nan tội hình.

 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Nguồn: conggiaovietnam.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay22,276
  • Tháng hiện tại41,843
  • Tổng lượt truy cập13,130,355

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây