THI CA SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ VÀ TUẦN THÁNH NĂM C

Thứ năm - 11/04/2019 06:18  507

(Lc 19: 28-40)

THÁNH GIÁ

Đường lên núi sọ tới gần,

Thầy sai môn đệ, việc cần phải lo.

Vào làng trước mặt hỏi dò,

Lừa con cột sẵn, thầy trò cần ngay.

Tông đồ trải áo phủ dầy,

Đặt ngồi lên trốc, cùng Thầy bước đi.

Vào Thành trọng vọng uy nghi,

Mọi người nhảy múa, lối đi đền đài.

Áo choàng cành lá trải dài,

Hoan hô vang dậy, Thiên Sai vào đời.

Nhân danh chúc tụng Chúa Trời,

Bình an dưới thế, gọi mời thiện tâm.

Khởi đầu sứ mệnh âm thầm,

Bước vào Tuần Thánh, hương trầm tỏa lan.

Tấm thân đòn vọt nát tan,

Vai mang thánh giá, gian nan khổ hình.

Nhạo cười phỉ báng vô tình,

Con người phản bội, tử hình Chúa Con.

Giang tay chịu chết héo hon,

Thành toàn Thiên Ý, mỏi mòn tấm thân.

 

Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trong tiếng hò la vang dậy của các môn đệ và dân chúng. Ngài ngồi trên lưng lừa mẹ, dân chúng với cành lá trong tay đón rước Chúa vào thành. Họ tung hô danh Chúa: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng ta cùng đồng hành với Chúa trong Tuần Thánh này. Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi lời Kinh Thánh đã loan báo về Ngài. Ngài bắt đầu vào thành Giêrusalem với tiếng tung hô vang dậy và ít ngày sau, Ngài ra khỏi thành vác thánh giá trên vai trong tiếng la ó phỉ báng.

Lễ Lá, chúng ta được nghe trọn hành trình thương khó của Chúa. Chúa đã chịu bao nhiêu nỗi khốn khó dồn dập đổ xuống trên mình cả tinh thần lẫn thể xác. Chúa bị môn đệ thân cận phản bội và bán rẻ. Chúa bị vây bắt như một tên trộm. Bị tông đồ yêu qúi chối bỏ không quen. Bị lên án là tên phạm thượng và bị kết án tử hình. Bị dân chúng thách đố, nhục mạ và cười chê. Sau cùng bị treo trên thập giá giữa hai kẻ trộm. Chúa chấp nhận tất cả mà không hề hé môi than van một lời.

 

Suy niệm về đường thập giá, chúng ta thấy có nhiều người liên quan kéo phe kết đảng và toa rập để lên án Chúa. Mỗi người chúng ta cũng góp phần giơ tay xin giết Chúa. Những kẻ âm mưu giết Chúa, đại diện tôn giáo là các thầy Thượng tế, Luật sĩ, Biệt Phái, các Đầu mục trong dân và ngoài đời có Philatô, các quân thần, lính tráng và dân chúng. Còn có các Tông đồ như Giuđa phản bội, Phêrô chối Chúa và những tông đồ, môn đệ khác bỏ trốn.

 

Đám đông dân chúng hùa theo. Họ bị kích thích bởi các nhà lãnh đạo. Họ dựa vào dư luận để rồi lên án Chúa. Họ là những người đã từng chịu ơn, đã được chữa lành bệnh tật, được ăn bánh no nê và được nghe lời giảng dạy. Ấy thế mà trong chốc lát đã thay lòng đổi dạ. Họ đổi lòng có thể vì sợ hoặc không biết. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã xin Cha tha cho họ tất cả vì họ lầm chẳng biết.

 

Truyện kể: Anh Clint Rennis đã một thời xa Chúa. Anh nghe nói trong Tuần Thánh có tổ chức đi Đường Thánh Giá, anh nhập đoàn với mọi người cùng hô to giết đi, giết đi. Có người đến nói với anh, người đóng vai tên trộm chưa đến, anh có thể giúp không? Suy nghĩ một hồi, anh nói: Được. Anh đóng vai người trộm. Đi bên Chúa, có người hỏi anh: Có khi nào anh xin Chúa tha thứ tội cho anh chưa? Anh nói: Chưa.  Anh hãy xin Chúa mở rộng tâm hồn và tha thứ. Anh mới ra khỏi tù và tuần qua mới ăn cắp hai chiếc xe. Anh nhận ra ơn Chúa và anh đã thực sự thống hối. 

 

Ngày xưa thiên hạ lầm lẫn vì không biết Chúa, Chúng ta ngày nay đã biết Chúa nhiều hơn nhưng chúng ta vẫn chối Chúa và có khi bán rẻ Chúa nữa. Xin Chúa thương tha thứ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

 

THỨ HAI, TUẦN THÁNH

(Ga 12, 1-11).

XỨC DẦU

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua,

Bê-ta-ni-á, nơi nhà dấu yêu.

Ghé cùng môn đệ buổi chiều,

Chúa làm phép lạ, ban nhiều phúc ân.

Người ta dọn bữa ân cần,

Ma-ry quỳ gối, sát gần bên chân.

Mar-tha lo việc tiếp tân,

La-gia-rô đó, xác thân phục hồi.

Chị em đón Chúa bồi hồi,

Dầu thơm hảo hạng, khúc nhôi giãi bầy,

Xức dầu chân Chúa tràn đầy,

Hương thơm tỏa ngát, ơn Thầy tri ân.

Tâm tư chia sẻ người thân,

Xức dầu hoan lạc, vọng ngân cao vời.

Gần ngày kết thúc cõi đời,

Vượt Qua sự chết, rạng ngời vinh quang. 

 

THỨ BA, TUẦN THÁNH

(Ga 13, 21-33. 36-38).

THỬ THÁCH

Tâm hồn xao xuyến bồi hồi,

Tông đồ môn đệ, đơn côi lạc đàn.

Một người mắc bẫy Sa-tan,

Bỏ Thầy phản phúc, dối gian gạt người.

Nhìn nhau tự hỏi đôi lời,

Phụ lòng bán Chúa, xin mời ra đi.

Chúa thương rộng lượng từ bi,

Không lời phiền trách, thị phi thói đời.

Ai ngờ quản lý một thời,

Lòng gian dạ ác, nghe lời quỉ ma.

Phản Thầy bỏ bạn đi xa,

Kết cùng cuộc sống, thật là xót thương.

Ba năm huấn luyện tinh tường,

Lời hay lẽ thật, như sương sáng ngày.

Tín trung mời gọi hôm nay,

Kiên trì tin vững, phúc thay tâm hồn.

  

THỨ TƯ, TUẦN THÁNH

(Mt 26. 14-25).

VƯỢT QUA

Giu-đa ý định nộp Thầy,

Bao nhiêu đồng bạc, xin bầy kế hay.

Mưu tìm thuận dịp ra tay,

Trao Thầy nộp bạn, vào tay kẻ thù.

Vượt Qua lễ hội trong khu,

Thầy trò chia sẻ, đêm thu sầu buồn.

Một người sa ngã mất hồn,

Tâm tư lầm lạc, bán buôn tội tình.

Buồn rầu tự hỏi lòng mình,

Xin Thầy cho biết, thật tình là ai?

Người cùng chấm dĩa công khai,

Lòng đầy thâm độc, một mai phản Thầy.

Giu-đa lòng dạ ác dầy,

Khốn thay kẻ nộp, sa lầy trí tâm.

Cuộc đời hiện hữu sai lầm,

Tiện tâm bán Chúa, âm thầm chết treo.   

 

THỨ NĂM, TUẦN THÁNH

(Mt 13, 1-15).

PHỤC VỤ

Vượt Qua ngày lễ âm thầm,

Thầy trò trao đổi, thâm trầm thâu đêm.

Chúa truyền bài học nhẹ êm,

Lấy khăn cởi áo, bên thềm cúi sâu.

Rửa chân dơ bẩn phục hầu,

Thắt lưng bưng chậu, khẩn cầu rửa chân.

Phê-rô từ chối đôi lần,

Xin Thầy hãy rửa, cả thân con này.

Có người không sạch hôm nay,

Lòng tham ý tiện, khốn thay cuộc đời.

Nêu gương phục vụ mọi người,

Là Thầy là Chúa, đôi lời nhủ khuyên.

Rửa chân phục vụ thường xuyên,

Theo gương Thầy rửa, rao truyền thực thi.

Anh em luôn nhớ khắc ghi,

Thực hành đức ái, đại bi sống đời. 

 

THỨ SÁU, TUẦN THÁNH

(Ga 18, 1-19. 42).

THẬP GIÁ

Giu-đa phản bội nghĩa Thầy,

Ba mươi đồng bạc, một bầy toán quân.

Vệ binh đèn đuốc đi tuần,

Xông vào bắt Chúa, gian truân cực hình.

Tông đồ bỏ trốn cứu sinh,

Một mình Chúa chịu, cung đình xét tra.

Thâu đêm đánh đập xót xa,

Giam trong ngục tối, gian tà bủa vây.

Kết hình tử tội treo thây,

Mạo gai đâm thấu, ngất ngây tủi hờn.

Vai mang thánh giá cô đơn,

Quỵ đau xô ngã, từng cơn mỏi mòn.

Mồ hôi máu chảy héo hon,

Thân tàn thịt nát, đánh đòn không nương.

Đóng đinh thập giá sầu thương,

Hiến thân chịu chết, thiên đường trổ hoa. 

 

THỨ BẨY, TUẦN THÁNH

(Mc 16, 1-8).

MỒ TRỐNG

Thuốc thơm xức xác sẵn sàng,

Hừng đông ngày mới, trên đàng viếng thăm.

Mộ phần cửa lấp xa xăm,

Xác thân tẩm liệm, đặt nằm bên trong.

Ngạc nhiên mồ trống, rối lòng,

Các bà khiếp sợ, ước mong gặp Thầy.

Thiên thần bên phải ngồi đây,

Nhắn lời ‘đừng sợ’, vì Thầy phục sinh.

Hãy đi loan báo thanh minh,

Tông đồ môn đệ, chúng sinh Tin mừng.

Tin yêu chan chứa nổi bừng,

Buồn đau biến mất, vang lừng tâm can.

Chúa nay sống lại khải hoàn,

Niềm tin hy vọng, hân hoan rạng ngời.

Vinh quang sự sống muôn đời,

Chương trình cứu độ, cao vời thánh ân.

 

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Nguồn: conggiaovietnam.net/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập101
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay15,199
  • Tháng hiện tại382,630
  • Tổng lượt truy cập15,440,019

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây